close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шановні колеги

код для вставкиСкачать
Звіт директора Державного навчального закладу «Васильківський
професійний ліцей» за 2014 – 2015 навчальний рік
Шановні колеги! Через кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. 20142015 навчальний рік пішов в минуле, тому ми маємо можливість підвести
підсумки роботи за цей період всього нашого колективу і моєї як директора
зокрема. Основним і головним завданням яке нами реалізувалось – це
передусім надання нашим учням якісної повної середньої та первинної
професійної освіти за сімома ліцензованими професіями за якими ведеться
підготовка в нашому навчальному закладі. При цьому вживалися заходи
спрямовані на збільшення освітніх послуг на комерційній основі, кадровому
забезпеченню, зміцненню матеріально-технічної бази, вивченню та
прогнозуванню потреб у робітничих кадрах для економіки району,
налагодження добрих стосунків із соціальними партнерами-роботодавцями,
службою зайнятості, органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування.Минулий навчальний рік був для всіх нас багати на події.
Найголовнішою подією було проходження атестації із професійної
підготовки. Я вдячна всім вам за успішне завершення атестації.
Протягом усього звітного періоду навчальний заклад працював ритмічно,
забезпечувався належний рівень навчально-виробничого та виховного
процесу, виконувались навчальні плани та програми із загальноосвітньої та
професійної підготовки. Своєчасно і повному обсязі виконуються всі
фінансові зобов’язання із заробітної плати, стипендії, за енергоносії,
комунальні послуги та послуги зв’язку. Державне замовлення на прийом
учнів у 2014 році 125 чоловік, яке було виконано на 97 відсотків. План
випуску у 2015 році 146 учнів, всі вони склали державну кваліфікаційну
атестацію, отримали направлення на роботу, отже, йде процес їх
працевлаштування. Учнівський контингент на 1 вересня 2014 року складав
319 чоловік: із них – 10 діти-сироти які залишились без батьківського
піклування, 5 – дітей пі опікою, 28 – напівсироти, 5 – із різними вадами
здоров’я, 32 із багатодітних сімей,
Всі учні отримують стипендію, а діти – сироти, що навчаються
забезпечуються гарячим харчуванням. Всі належні виплати і компенсації цим
учням виплачуються вчасно. Цьогорічні випускники із числа дітей-сиріт
Качур Марія, Древаль Віра, Макатаєва Аліна, Бойко Ірина працевлаштовані
та отримали одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні у розмірі 6
прожиткових мінімумів у червні місяці, двоє випускників Кириченко Руслан
та Чалий Ярослав не отримали такі виплати через те, що до цього часу не
процевлаштовані.
Значна увага дирекції, педагогічних працівників була привернута до
збереження контингенту учнів, зміцненню дисципліни учнів, співпраця на
цей рахунок з батьками, органами місцевого самоврядування, міліцією яка в
цілому позитивно впливала на стан навчально-виробничого та виховного
процесу. Однак слід критично визнати, що ті заходи які вживалися були
недостатніми, адже протягом навчального року з різних причин довелося
відрахувати 15 осіб, 13 – переведені за їх бажанням в інші навчальні заклади і
продовжили навчання; 2 – за невиконання робочих планів і програм. В
порівнянні з минулим роком цифра значно зменшилася і це є позитивний
результат в нашій роботі.. Найбільші втрати контингенту мали місце в групах
К-1 (кухар; кондитер) – 6 учнів майстер виробничого навчання Білик В.І..,
класний керівник Снісаренко В.П.,
М-1 (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій
автотранспортних засобів) – 4 учні майстер виробничого навчання Кучеренко
В.В., класний керівник Максимчук В.М..,
Звичайно, що основним і визначальним результатом нашої діяльності є
навчальні досягнення наших учнів. Але перед тим, як вдатися до такого
аналізу спочатку коротенько про кадрове забезпечення. В цілому, не
помилюся, якщо скажу, що склад викладачів та майстрів виробничого
навчання, а це 29 чоловік має високий рівень професіоналізму та досвіду.
Про це свідчать кваліфікаційні категорії : спеціаліст «вищої категорії» –4;
спеціаліст першої категорії – 9; спеціаліст другої категорії – 2; майстер
виробничого навчання 12 тарифного розряду – 1;.
В поточному році проатестовано 3 особи, з них 1 проатестований
атестаційною комісією І рівня і 2 атестаційною комісією ІІІ рівня. Про
результати атестації ви поінформовані і можливо варто лише додати основні
рішення. - вищу кваліфікаційну категорію отримали 2 чоловіки (Бабенко
Л.А., Снісаренко В.П.); - першу кваліфікаційну категорію отримав 1 чоловік
(Дашко В.П.).
В минулому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 7
чоловік, у тому числі: -викладачі – 5чоловік; майстри виробничого навчання
– 2 чоловіки.
А тепер про навчальні досягнення учнів, які у порівнянні із попереднім
роком є дещо нижчими. За підсумками року на високий рівень навчались із
спеціальних дисциплін – 40 учнів, із загальноосвітніх – 12 учнів (у 20 14 році
таких було 64 та 19), на достатній із спецдисциплін – 136, із загальноосвітніх
– 65 ( у 2014 році таких було 76). Та й випускників з дипломами із відзнакою
зовсім не було в цьому навчальному році. Ми повинні бути самокритичними
і визнати, що впродовж багатьох років ми не маємо своїх учнів в числі
абсолютних переможців в обласних олімпіадах і конкурсах професійної
майстерності.. З цього можна зробити висновок про те, що ми з вами,
викладачі і майстри, не навчилися належним чином працювати з кращими
учнями, готувати їх до цих змагань відразу як виявили їхні потенційні
можливості з перших днів перебування їх у нашому навчальному закладі. В
цьому році у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 4 наших
випускників, це на 2 менше ніж у минулому році. І це досить мало в
порівнінні з кількістю випускників.
Позитивним у роботі наших викладачів і майстрів виробничого навчання є
проведення уроків з використанням інноваційних технологій. Однак беручи
до уваги той факт, що динаміка навчальних досягнень учнів рухається дещо в
зворотному напрямку викладання загальноосвітніх дисциплін потребує
якісних змін, які б позитивно впливали на якість знань, умінь і навичок
наших вихованців. І це треба доводити наполегливою працею педагогів і
учнів шляхом урізноманітнення типів і методів проведення уроків,
максимальна їх професійна спрямованість з використанням наявних у нас
технічних та електронних засобів навчання.
Шановні колеги. Основним нашим завданням було і залишається
підготовка кваліфікованих робітників і тут на першому плані рівень
організації навчально-виробничого процесу.За результатами контролю ІІ
семестру 214 учнів з 315 (67,9%) з виробничогонавчання, 170 учнів ,(53,9%) з
предметів професійно-теоретичної підготовки мають високі і достатні рівні
підготовки. Для порівняння в минулому навчальному році ці показники
складали 244 з 351 (69,5%) та 229 (65,2%). Найкращих показників досягли
групи К-2 (майстер виробничого навчання Ковпак Н.В.) з 25 учнів на
високому і достатньому рівні з виробничого навчання 25 учнів (100%), з
спецдисциплін 10(40%) ;
М-11 (майстер виробничого навчання Демченко В.М.) з 31 учня на високому
і достатньому рівні з виробничого навчання 31 (100%) з спецдисциплін
10(32,3%);
М-3 (майстер виробничого навчання Приблуда О.Б..) з 23 учнів на високому і
достатньому рівні з виробничого навчання 20 (86,9%) з спецдисциплін
13(56,5%); К-3 (майстер виробничого навчання Бірюк І.М.) з 24 учнів на
високому і достатньому рівні з виробничого навчання 18 (75%) з
спецдисциплін 12(50%); М-2 (майстер виробничого навчання Кирдан Б.І..) з
24 учнів на високому і достатньому рівні з виробничого навчання 18 (75%) з
спецдисциплін 12(50%); В інших групах успішність переважає на
середньому рівні що досить прикро.
Взагалі оцінюючи роботу майстрів виробничого навчання з усього
комплексу питань, а саме майстри є ключовими особами в підготовці
кваліфікованих робітників, слід відмітити Приблуду О.Б, Бірюк І.М., Ковпак
Н.В. Поліщук Р.О. за їх послідовність, системність, педагогічний хист, які в
кінцевому порядку дають непогану успішність, дисципліну учнів
очолюваних ними груп..
Більшої вимогливості і результативності в роботі чекаю і від заступника
директора з навчально-виробничої роботи Кулик Т.В. старшого майстра
Павлюк Л.В..
Особлива увага дирекції та всього колективу спрямувалась на зміцнення,
підтримання в належному стані матеріально-технічної бази, створення
безпечних умов праці та навчання, належного температурного режиму.
Зроблено чимало, для цього використовувались всі наявні можливості.
Постійна увага приділялась заходам з охорони праці. Вчасно проведено
вимір опору заземлення та опору ізоляції в навчально-виробничих
приміщеннях ліцею. Службою з охорони праці на належному рівні
проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, проведено
навчання та перевірку з знань з питань охорони праці для працівників які
зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Відповідно до Положення про
періодичний медичний огляд проведено медичний огляд працівників
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, поповнено аптечки медичної
допомоги в кабінетах та виробничих майстернях ліцею. Перед початком
навчального року службою з охорони праці було перевірено готовність
навчальних приміщень до роботи з видачею відповідного акту готовності,
постійно працюємо по усуненню виявлених недоліків у роботі та
експлуатації обладнань та виробничих приміщень ліцею. В кожній майстерні
оформлено кутки з охорони праці та пожежної безпеки, навчальний корпус
та приміщення гуртожитку облаштований засобами пожежегасіння.
Розробляються та впроваджуються нові інструктажі з охорони праці та
пожежної безпеки, ведеться постійна робота щодо покращення умов праці
для працівників ліцею.
Традиційними впродовж останніх років стало проведення Тижнів
професій на яких учні демонструють здобуті професійні навики під час
проведення олімпіад, конкурсів фахової майстерності, вікторин,
представляють для огляду експонати, виготовлені гуртками , учнями груп.
Дещо покращилась у цьому році навчально-виробнича діяльність.
Надходження від неї складали у 2014 році 6000 грн., із запланованих 12300
грн ,а за 8 місяців 2015 року 5879 грн із запланованих 15300грн. До речі
планові показники навчально-виробничої діяльності для груп доводились
диференційовано, враховуючи перелік платних послуг, які може надати та чи
інша професія. Особливо хочеться відмітити роботу майстрів групи кухарів
Бірюк І.М.. Ковпак Н.В., Білик В.І., Мельниченко І.М. які працювали краще і
ефективніше за всіх..
Кілька слів про працевлаштування випускників, так як воно є
підтвердженням якісної підготовки робітничих кадрів протягом навчального
періоду. Маємо відносно непогані показники в двох групах, які взимку
завершили навчання. Зокрема, працевлаштовано 46 випускників з 51, що
становить 90,2%. Літній випуск за професіями: Тракторист-машиніт
сільськогосподарського виробництва ; водій автотранспортних засобів група
М-11 – 26 із 31 (83,9%) Тракторист – машиніст сільськогосподарського
виробництва ; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та
устаткування; водій автотранспортних засобів група М-3 – 17 із 23 (73,9%)
Муляр ; лицювальник-плиточник група Б-3 - 22 з 24 (91,7,7%)
Робота педагогічної ради здійснювалась у відповідності з річним планом,
яким передбачано розгляд питань, що сприяють активізації кожного
педагога, підвищенню якості навчально-виховного процесу, творчій
співпраці викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів. Протягом
навчального року проведено 19 засідань педагогічної ради. Велика увага
приділялась питанням вивчення стану викладання предметів
загальноосвітньої і професійно-теоретичної підготовки, виробничого
навчання, їх відповідності вимогам державних стандартів. Зокрема, вивчався
стан і результативність підготовки учнів з професії муляр; лицювальник-
плиточник; стан викладанння української мови та літератури; стан
викладання математики. На кожний семестр складався графік внутрішнього
контролю навчального процесу, в якому визначались терміни вивчення стану
викладання предметів, професійно-практичної підготовки учнів. Згідно цього
графіка здійснювалось відвідування уроків теоретичного і виробничого
навчання директором, заступниками директора, старшим майстром,
методистом, надавалась необхідна конкретна допомога педагогічним
працівникам. На базі ліцею проведено 1 засідання обласної методичної секції
викладачів природничо – математичного циклу. Учасники секції відвідали
урок теоретичного та виробничого навчання, оглянули матеріальну базу
навчальних кабінетів і виробничих майстерень, обговорили проблеми якості
навчання – основного чинника формування професійного і
конкурентоспроможного робітника та поділились досвідом роботи з окремих
питань.
Проведено педагогічні читання «Використання методу проектів на уроках
загальноосвітніх дисциплін» .
Особлива увага приділялась консультуванню педагогічних працівників з
питань організації навчально-виховного процесу у відповідності з вимогами
Державних стандартів профтехосвіти, оформленню комплексів методичного
забезпечення предметів та професій. Інструктивно-методичні наради
проводились систематично з різних питань стану навчально-виховного
процесу у тому числі з інформування надходження нової методичної і
навчальної літератури для педагогів та учнів. Протягом року в ліцеї
працювало 4 методичних комісій: професій громадського харчування та
будівельного напрямку (голова Фесун І.О.) сільськогосподарських професій
(голова Музика В.І.); природничо-математичного циклу (голова Снісаренко
В.П.); гуманітарного циклу і суспільних дисциплін (голова Бабенко Л.А.) На
засіданнях метод комісій розглядались наступні питання: надання конкретної
методичної допомоги молодим викладачам і майстрам виробничого навчання
в оформленні навчально-плануючої і навчально-методичної документації;
розвиток педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників,
їх компетентності, створення умов для професійного вдосконалення через
проведення відкритих уроків і позаурочних заходів; інформаційне
забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки,
психології, інформування їх про досягнення науки і техніки, перспективний
педагогічний і виробничий досвід;
Вважаю, що в наступному році головним у здійсненні методичної
роботи має бути підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників з використанням таких інноваційних форм методичної роботи, як
майстер-класи, семінари-тренінги, школи позитивної мотивації тощо. У
роботі методичних комісій необхідно змінювати одноманітні форми роботи
на засіданнях, де переважає теоретичне вивчення питань, недостатньо
практичних заходів, не є конкретними прийняті рішення. Продовжимо і
надалі практикувати звітування голів методичних комісій на засіданнях
педагогічної ради. Вимогою сьогодення є укладання творчого портфоліо
педагога – колекції кращих конспектів уроків, сценаріїв, позаурочних
заходів, цікавих педагогічних знахідок та систематизація досягнень
викладачів, майстрів виробничого навчання і їх вихованців. Розпочата робота
зі створення банку педагогічних технологій, що використовуються
педагогами ліцею. Методичну роботу в навчальному закладі необхідно
підпорядкувати реалізації конкретного етапу єдиної методичної проблеми.
Питання реалізації окремих етапів роботи над єдиною методичною
проблемою заслуховувати на педагогічних радах. Необхідно також
активніше залучати педагогів до участі в конкурсах професійної
майстерності: відбіркових турах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
та «Класний керівник року», конкурсах педагогічної творчості, місячниках та
тижнях педагогічної майстерності тощо. Слід продовжити роботу щодо
поповнення науково-методичного забезпечення ліцею необхідними
методичними посібниками, довідниками, фаховими журналами, іншими
матеріалами та технічними засобами навчання, сприяти виробленню у
педагогів умінь і навичок самостійної самоосвітньої роботи, роботи над
індивідуальною методичною проблемною темою з метою постійного
підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.
Головам методичних комісій при плануванні роботи необхідно виходити з
потреб і запитів педагогічних працівників, для їх вивчення, зокрема,
проводити діагностичне опитування, виносити на засідання актуальні
питання сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б
можливість урізноманітнювати форми проведення засідань, більше
проводити відкритих уроків, моделювання педагогічних ситуацій, ділових
ігор, тренінгів; активніше залучати педагогів до випуску методичних
посібників з досвіду роботи.
Про виховну роботу. Головним у виховній роботі є виховання в учнів
культури поведінки, дисциплінованості, національної і загальнолюдської
моралі, патріотизму, виховання, ведення здорового способу життя. Цей
процес здійснюється через: - виховні години, які проводились в кожній групі
згідно планів класних керівників та майстрів виробничого навчання; позаурочні масові заходи, зустрічі, екскурсії, заняття в гуртках, спортивних
секціях; - індивідуальна робота з учнями; - робота з батьками, діти яких
порушують дисципліну мають багато пропусків без поважних причин; проведення тематичних ранкових лінійок; Протягом року проведено конкурс
стінних газет: - до дня працівника освіти; - до дня Святого Валентина; - до
дня Збройних сил України; - новорічні газети; - до міжнародного жіночого
дня 8 березня. В цьому році відбулася презентація навчального закладу а
саме Фестиваль професій», де були запрошені випускники шкіл району,
керівництво РДА, центру зайнятості, підприємці. Проводились зустрічі з
ветеранами Великої Вітчизняної війни, медичними працівниками та
працівниками правоохоронних органів. В ліцеї створено раду профілактики
правопорушень завдання якої формування правових знань в учнів,
проведення індивідуальної роботи з учнями та батьками. Рада постійно
співпрацює з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх. Протягом
року звертались про їх допомогу, а саме вплинути на батьків, діти які погано
відвідують заняття. В рамках Всеукраїнської громадської компанії «Зробимо
Україну чистою» працівники та учні ліцею взяли активну участь в суботнику.
Під час якого було впорядковано прилеглі території, прибрано тротуари,
надвірні споруди, висаджено кущі та дерева.
Згідно з календарного плану спортивно-масових заходів проводились
спортивні змагання з: волейболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного
тенісу та шахмат. Зазначені вище добрі справи та проведені заходи
позитивно впливають на рівень загальної дисципліни учнів. Як я зазначила
на самому початку фінансовий стан навчального закладу є стійким і все
фінансування захищених статей видатків проводиться у визначені строки та у
повному обсязі.. Позитивним доробком у формуванні спеціального фонду є
основне його джерело надходження 50% заробітної плати учнів за час
проходження виробничої практики. До організації якісної виробничої
практики прикута увага і дирекції, і педагогів і учнів, і роботодавців. З цього
приводу проведено кілька виробничих нарад, видано накази в яких
розподілено відповідальність за повноту виконання договірних зобов’язань
на цей рахунок. Але треба сказати, що в цих питаннях ми не знаходимо
підтримку і добру співпрацю із роботодавцями та органами місцевого
самоврядування, які частково розуміють і наші проблеми пов’язані з
майбутнім як навчального закладу так і трудової діяльності наших
випускників. Надходження коштів до спеціального фонду
1. Навчально-виробнича діяльність 5869
2. Платні освітні послуги 3590
3. Надходження від виробничої практики 30650
4. Благодійність – 1390
5. Навчальне господарство - 19785
РАЗОМ: 61284
Касові видатки спеціального фонду
1. Заробітна плата 27862
2. Продукти харчування - 28750
3. Оплата послуг 3163
4. Оплата курсів підвищення кваліфікації 5280 2400
РАЗОМ: 56975
Також в цьому навчальному році заклад на 1 січня залишився без земельної
ділянки. Навесні мною було заключено договір спільної діяльності по
обробітку земельної діялянки зі Шполянською спеціальною школою –
інтернатом. Розмір земельної ділянки сиановить 14 га, з якої на час
укладення договору тільки 8 га були придані до використанням. Силами
працівників ліцею на сьогодні ще 3 га приведено в порядок та готові до
використання. Також підписано з тією ж школою-інтернатом договір по
догляду за садом площею3 га.
Шановні колеги! Далеко не всі завдання і проблеми, які ми планували на
поточний рік вдалося реалізувати. Маю на увазі плани пов’язані з
розширенням можливостей реалізації наших випускників через інтегрування
деяких професій. Ми пробували вивчали, аналізували, але до спільної думки
так і не дійшли. І не тільки через деякі формальні причини пов’язані із
термінами навчання чи фінансовими можливостями, а перед усім через
відсутність пропозицій від роботодавців та органів місцевої влади. Дане
питання актуальне для нас і залишається і на наступний рік. Шановні колеги!
У своєму звіті я навела далеко не повний перелік зробленого протягом року,
старалася наголосити на проблемах, які не вирішуються або вирішуються
повільно, але головний підсумок полягає в тому, що всі ми і навчальний
заклад у цілому працювали стабільно, злагоджено, організовано і головне
досить результативно за що всім вам висловлюю щиру вдячність. Ми і надалі
повинні додавати обертів в роботі і досягненні вищих результатів бо лише в
такому випадку ми можемо розраховувати на обнадійливу перспективу
враховуючи процеси з реформування та оптимізації системи професійнотехнічної освіти. Отже результатом такої роботи має стати високий рівень
кваліфікації наших випускників через підвищення культури і естетики
навчального середовища, інновації навчання і виховання, поглиблення
соціального партнерства з роботодавцями та органами місцевої виконавчої
влади. Вважаю, що такі завдання в нашому колективу під силу, з
врахуванням професіоналізму, досвіду та сумління.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
23
Размер файла
141 Кб
Теги
шановні, колег
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа