close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ "ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ", НАВЧАННЯ ЮНАКІВ, 1,5 ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ

код для вставкиСкачать
10-11 клас, 2015-16 навчальний рік
«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
10-11 клас,
навчання юнаків
(дівчат, за власним бажанням),
1,5 годин на тиждень
(І семестр – 2 години на тиждень, ІІ семестр – 1 година на тиждень)
2015-2016 навчальний рік
10 клас, юнаки (дівчата за власним бажанням), 1.5 годин на тиждень (І півріччя – 2 години, ІІ півріччя – 1 година)
1
2
3
6
№ урока
місяць / дата:
10А
10Б
Вступний урок
Збройні Сили України
на сучасному етапі
Статути Збройних Сил
України
Прикладна фізична
підготовка
4
Стройова підготовка
3
Тематичне оцінювання
№ урока
місяць / дата:
10А
10Б
5
Вогнева підготовка
11
Тактична підготовка
2
Основи цивільного
захисту
2
Тематичне оцінювання
9
7
2
№ урока
місяць / дата:
10А
10Б
Основи цивільного
захисту
Основи медичних знань
і допомоги
Тематичне оцінювання
1
2
3
Р-1
т1/з1
Р-1
т3/з1
4
5
6
Р-2
т1/з1
Р-2
т3/з1
Р-2
т3/з2
7
8
9
10
11
12
13
Р-6
т1/з1
Р-6
т2/з1
Р-6
т3/з1
Р-6
т3/з2
Р-6
т4/з1
Р-6
т4/з2
14
15
16
17
Р-3
т1/з1
Р-3
т1/з2
Р-3
т1/з3
Р-3
т1/з4
18
ВУ
19
20
21
22
23
Р-4
т1/з1
Р-4
т1/з2
Р-4
т2/з1
Р-4
т3/з1
Р-4
т3/з2
37
38
39
40
Т
О
41
Р-7
т2/з1
Р-7
т2/з2
Р-7
т2/з3
Р-7
т2/з4
Р-7
т3/з1
Т
О
24
Т
О
25
26
27
28
29
Р-5
т1/з1
Р-5
т2/з1
Р-5
т2/з2
Р-5
т2/з3
Р-5
т2/з4
Р-5
т3/з1
30
Т
О
31
32
33
34
Р-5
т3/з2
Р-5
т4/з1
Р-5
т4/з2
Р-5
т4/з3
Р-5
т4/з4
42
43
44
45
46
47
48
Р-7
т3/з2
Р-7
т3/з3
Р-7
т3/з4
Р-7
т3/з5
Р-7
т3/з6
Р-7
т4/з1
Р-7
т4/з2
49
50
51
Р-8
т1/з1
Р-8
т2/з1
Р-8
т3/з1
Т
О
52
Р-8
т3/з2
Т
О
35
Т
О
36
Р-7
т1/з1
Р-7
т5/з1
53
54
* Р-1
Розділ - 1
т1/з1
тема 1/ заняття 1
Підготовка військових кадрів для Збройних Сил – теми виділені кольором для самостійного вивчення учнями
№
1
Код
у ТП
ВУ
Зміст навчального матеріалу
Вступний урок. Військово-патріотичне виховання – складова патріотичного виховання молоді.
Поняття національної безпеки держави. Розвиток національних Збройних Сил та інших
військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави.
Підготовка до захисту Вітчизни - обов'язок кожного громадянина.
Зміст програми предмета «Захист Вітчизни», завдання кожного розділу, порядок проведення
занять.
Обов'язки та правила поведінки учнів на уроках. Заходи безпеки під час проведення уроків.
Розділ 1. Збройні Сили України на сучасному етапі
Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського
війська.
Структура воєнної організації держави та її керівництво. Воєнна доктрина України.
Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих
місіях ООН. Військове співробітництво України з Північноатлантичним блоком (НАТО),
напрями розвитку взаємовідносин.
Основні історичні етапи розвитку українського війська. Готовність Збройних Сил України до
сучасних воєнних загроз та викликів
Підготовка військових кадрів для Збройних Сил: військові навчальні заклади, підготовка та
вступ до них. Соціальний захист громадян України, які перебувають на військовій службі.
Тема 3. Військова присяга та військова символіка України
Походження Військової присяги, Бойового прапора, військових відзнак та символіки України.
Зміст, значення та порядок складання Військової присяги на вірність Українському народові.
Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України – символ честі, доблесті і слави
Розділ 2. Статути Збройних Сил України
Тема 1. Військовослужбовці та стосунки між ними
Поняття про військові статути. Військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі,
старші та молодші, їх права і обов'язки.
Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і
поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання
наказів.
Тема 3. Розподіл часу й повсякденний порядок у підрозділах
Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання
основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.
Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов'язки днювального роти та його
підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов'язки.
Тема 3. Розподіл часу й повсякденний порядок у підрозділах
Вивчення дій днювального під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини, у
випадку тривоги і пожежі. Дії днювального під час виносу майна з розташування роти. Дії
днювального вільної зміни
Тематичне оцінювання: «Вступний урок. Збройні Сили України на сучасному етапі»,
теми1, 3. «Статути Збройних Сил України», теми 1,3.
Розділ 6. Прикладна фізична підготовка
2
Р-1
т1/з1
3
Р-1
т3/з1
4
Р-2
т1/з1
5
Р-2
т3/з1
6
Р-2
т3/з2
7
Т
О
8
Р-6
т1/з1
Тема 1. Гімнастика
Р-6
т2/з1
Тема 2. Прискорене пересування та подолання перешкод
9
10
Р-6
т3/з1
Комплексні вправи. Розучування і тренування першого комплексу вільних вправ, комплексної
силової вправи і вправи на спритність.
Вправи на перекладині і брусах. Вправи на удосконалення положення «наскок» і «зіскок».
Розучування і тренування вправ: підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі
на брусах.
Контрольні вправи. Комплексні вправи: комплексна силова вправа і вправа на спритність (НПФП-4,5).
Вправи на перекладині і брусах: підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в
упорі на брусах.
Біг. Розучування технiки бiгу на короткi і середні дистанції. Тренування у бігу на 1-3 км на
будь-якій місцевості.
Марш-кидок. Розучування технiки бiгу по пересiченiй мiсцевостi, способiв перенесення
зброї, пiдгонки спорядження i тренування в марш-кидках.
Тема 3. Основи самозахисту
Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та
русі
Домашнє
завдання
11
Р-6
т3/з2
12
Р-6
т4/з1
13
Р-6
т4/з2
Т
О
Тема 3. Основи самозахисту
Захист від ударів рукою та ногою. Розучування і тренування прийомів без зброї: прийоми
самострахування, захвати та звільнення від них, больові прийоми.
Тема 4. Прикладні фізичні вправи та елементи видів спорту (національні бойові мистецтва,
гирьовий спорт, атлетична гімнастика)
Виникнення національних бойових мистецтв. Особливості бойової техніки «Хортинг» та
«Рукопаш – Гопак».
Техніка нанесення ударів рукою та ногою. Порядок застосування в бойових ситуаціях.
Спеціально-допоміжні вправи з гирями вагою 8 кг. Ривок гирі вагою 8 кг.
Тема 4. Прикладні фізичні вправи та елементи видів спорту (національні бойові мистецтва,
гирьовий спорт, атлетична гімнастика)
Спеціально-допоміжні вправи з гирями вагою 8 кг. Ривок гирі вагою 8 кг.
Комплекси вправ з атлетизму без обтяжень
Тематичне оцінювання: «Прикладна фізична підготовка», теми 1-4.
Розділ 3. Стройова підготовка
14
Р-3
т1/з1
15
Р-3
т1/з2
16
Р-3
т1/з3
17
Р-3
т1/з4
Т
О
18
Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та
виконавча команди. Виконання команд "Ставай", "Рівняйсь", "Струнко", "Вільно".
Стройове положення. Повороти на місці.
Рух стройовим і похідним кроком.
Повороти під час руху.
Військове привітання на місці й під час руху.
Контрольні стройові вправи.
Обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю. Рух стройовим і похідним
кроком. Стройове положення із автоматом. Військове вітання на місці й під час руху поза
строєм. Підхід до начальника та відхід від нього.
Тематичне оцінювання: «Стройова підготовка», тема 1.
Розділ 4. Вогнева підготовка
19
Р-4
т1/з1
20
Р-4
т1/з2
21
Р-4
т2/з1
22
Р-4
т3/з1
23
Р-4
т3/з2
Т
О
Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею
Стрілецьке озброєння сучасної армії. Призначення, загальна будова та бойові властивості
автомата. Послідовність неповного розбирання та складання автомата.
Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею
Призначення і будова основних частин і механізмів автомата. Приладдя до автомата, порядок
чищення, змащення і зберігання зброї.
Тренування у неповному розбиранні та складання автомату.
Тема 2. Основи стрільби зі стрілецької зброї
Постріл і його періоди. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. Відбій зброї і кут
вильоту. Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і мертвий простір та
їх практичне значення.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація
і порядок проведення стрільби з пневматичної гвинтівки та автомата. Вивчення умов виконання
вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.
Вивчення умов виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки. Приготування до стрільби.
Тренування в одноманітності прицілювання.
Тематичне оцінювання: «Вогнева підготовка», теми 1-3.
Розділ 5. Тактична підготовка
24
Р-5
т1/з1
25
Р-5
т2/з1
Р-5
т2/з2
Р-5
т2/з3
Р-5
т2/з4
26
27
28
Тема 1. Основи загальновійськового бою
Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою. Види вогню та маневру, їх значення
в бою. Обов’язки солдата в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.
Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння та бойові можливості.
Тема 2. Дії солдата в бою
Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку
Тема 2. Дії солдата в бою Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для
ведення вогню і спостереження. Послідовність обладнання і маскування окопу для стрільби
лежачи.
Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та
доповідь про їх знаходження. Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та інших
засобів озброєння механізованого відділення.
Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових
загороджень та її демаскуючих ознак, порядок їх подолання.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Р-5
т3/з1
Р-5
т3/з2
Р-5
т4/з1
Р-5
т4/з2
Р-5
т4/з3
Р-5
т4/з4
Т
О
Р-7
т1/з1
Р-7
т5/з1
Р-7
т2/з1
Тема 3. Дії солдата в бою у складі бойових груп
Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи. Склад бойової
групи (двійки, трійки). Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій
групі. Порядок дій у складі бойових груп.
Тема 4. Основи військової топографії
Військова топографія, її зміст і особливості.
Основні елементи топографічної карти.
Умовні знаки топографічних карт.
Масштабний ряд топографічних карт. Види масштабів.
Визначення відстаней за топографічною картою.
Визначення за топографічною картою географічних і прямокутних координат.
Умовні знаки топографічних карт.
Тематичне оцінювання: «Тактична підготовка», теми 1-4.
Розділ 7. Основи цивільного захисту
Тема 1. Нормативно-правова база цивільного захисту
Конституція України про захист життя, здоров’я і безпеку людини. Закони України, інші
нормативно-правові документи про захист населення від надзвичайних ситуацій. Структура та
режими функціонування єдиної системи цивільного захисту України. Завдання, сили і засоби
цивільного захисту. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту.
Тема 5. Організація цивільного захисту навчального закладу
Цивільний захист навчального закладу. Організаційна структура цивільного захисту
навчального закладу. Невоєнізовані формування цивільного захисту навчального закладу, їх
призначення та застосування. Дії невоєнізованих формувань навчального закладу за сигналами
оповіщення.
Дії учнів у надзвичайних ситуаціях. Практичні дії учнів у складі поста радіаційного та
хімічного спостереження, рятувальної групи, групи охорони громадського порядку і ланки
обслуговування сховища (укриття) при виникненні надзвичайних ситуацій. Виконання
нормативів з основ цивільного захисту.
Тема 2. Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення
Загальні положення. Поняття про надзвичайну ситуацію. Класифікація та основні причини
виникнення надзвичайних ситуацій. Вплив надзвичайних ситуацій на довкілля і безпеку
життєдіяльності людини. Надзвичайна ситуація загальнодержавного, регіонального, місцевого і
об’єктового рівня.
Р-7
т2/з2
Тема 2. Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення
Р-7
т2/з3
Тема 2. Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення
Р-7
т2/з4
Т
О
Р-7
т3/з1
Р-7
т3/з2
Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру.
Стихійні лиха. Поведінка населення під час землетрусу, затоплення, повені, іншого стихійного
лиха.
Транспортні, виробничі аварії (катастрофи) і пожежі, аварії на гідротехнічних спорудах. Основні
радіаційно- та хімічно небезпечні об’єкти в Україні. Особливості ліквідації наслідків аварій і
катастроф.
Тероризм – загроза людству ХХІ століття. Терористичні акти, їх мета, наслідки. Заходи щодо
попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження і звичайної зброї.
Ядерна зброя. Призначення, характеристика ядерної зброї. Види ядерних вибухів. вражаючі
фактори ядерної зброї, їх вплив на людей і територію. Особливості Вражаючої дії нейтронних
боєприпасів. Осередок ядерного ураження. Зони радіоактивного зараження.
Тема 2. Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення
Біологічна зброя. Призначення, характеристика біологічної зброї. Біологічні засоби, їх види та
вплив на організм людини і територію. Осередок біологічного ураження. Обсервація і карантин.
Звичайна зброя. Осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси й ракети в звичайному спорядженні, їх
призначення та Вражаюча дія. Запалювальні боєприпаси й суміші. Особливості вражаючої дії
боєприпаса об'ємного вибуху. вражаюча дія напалму, пірогелей, терміту і фосфору на
організм людини.
Тематичне оцінювання: «Основи цивільного захисту», теми 1-2, 5.
Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Заходи захисту. Основні заходи захисту. Оповіщення та інформація. Завдання, заходи захисту
населення від надзвичайних ситуацій. Організація оповіщення про виникнення або загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій. Попереджувальний сигнал „Увага всім!”. Сигнали
оповіщення та зміст інформації населення про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час. Дії населення за сигналами оповіщення.
Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
43
Р-7
т3/з3
44
Р-7
т3/з4
Спостереження і контроль. Завдання спостереження і контролю в різних режимах
функціонування єдиної системи захисту. Об’єкти, сили і засоби спостереження і контролю.
Пост радіаційного і хімічного спостереження: завдання, склад, оснащення, дії чергового
спостерігача.
Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Укриття населення в захисних спорудах. Призначення, класифікація захисних споруд. Укриття
найпростішого типу – відкриті і перекриті щілини, їх підготовка та можливості щодо захисту.
Протирадіаційні укриття і сховища, їх захисні властивості, обладнання та порядок використання.
Правила перебування у захисних спорудах.
Евакуаційні заходи. Поняття про евакуацію та її види. Принципи і способи здійснення евакуації
населення. Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів. Розміщення
евакуйованого населення у безпечних районах.
Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Засоби захисту, спостереження і контролю
Засоби захисту органів дихання. Протипилова тканинна і ватно-марлева маска, їх призначення,
порядок виготовлення та використання. Респіратори та фільтрувальні протигази: призначення,
склад, принцип дії і порядок застосування.
Тренування нормативів (Н-ОЦЗ-1,2).
Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Засоби захисту шкіри. Звичайні та спеціальні засоби захисту шкіри. Підготовка та використання
предметів одягу та взуття. Ізолюючі та фільтрувальні засоби індивідуального захисту шкіри:
захисний комбінезон (костюм), легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний
комплект (ЗЗК). Їх призначення, склад, правила користування.
Тренування нормативів (Н-ОЦЗ-3, 4).
Медичні засоби захисту. Аптечка індивідуальна, її склад, порядок застосування її медичних
засобів. Індивідуальний протихімічний пакет, його склад, порядок обробки шкіри, одягу, взуття.
Пакет перев’язувальний індивідуальний, склад і порядок користування ним.
Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Завдання дозиметрії в
цивільному захисті. Одиниці радіоактивності й дози випромінювання. Методи визначення
іонізуючого випромінювання. Класифікація дозиметричних приладів.
Призначення, склад і порядок використання приладів:
радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення (ДП–5 А,Б,В);
контролю радіоактивного опромінення (ДП-22В, ДП-24, ІД-1);
хімічної розвідки і контролю зараження (ВПХР).
45
Р-7
т3/з5
46
Р-7
т3/з6
47
Р-7
т4/з1
Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
Р-7
т4/з2
Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
48
49
Р-8
т1/з1
Р-8
т1/з2
50
Р-8
т2/з1
Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях.
Мета, види і обсяги рятувальних та інших невідкладних робіт. Сили і засоби ведення
рятувальних та інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, аварії й осередку
ураження.
Організація та проведення рятувальних робіт в осередку ураження. Завдання та зміст
рятувальних і невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Прийоми і способи виконання
рятувальних робіт. Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та
біологічного зараження.
Заходи по ліквідації наслідків зараження. Санітарна обробка людей. Заходи санітарної обробки
та порядок їх проведення. Знезаражування території та об’єктів у формі дезактивації,
дегазації і дезінфекції, порядок та способи проведення.
Розділ 8. Основи медичних знань і допомоги
Тема 1. Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих
Загальні уявлення про смерть – характеристика клінічної та біологічної смерті. Орієнтуючі
вірогідні та підозрілі ознаки смерті. Поняття про реанімацію (оживлення). Основні правила та
порядок проведення реанімації.
Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів – западання язика, нижньої щелепи,
слизу, води тощо. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення штучної
вентиляції легенів. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної
системи, методика його виконання.
Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками.
Тема 2. Надання домедичної допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах
Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікація. Домедична допомога при
внутрішній та зовнішній кровотечах та проникаючих пораненнях грудей і живота. Техніка
накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий та плечовий суглоби, колінний та
гомілковостопний суглоби. Техніка накладання кровоспинного джгута і закрутки на стегно і
плече.
51
52
Р-8
т2/з2
Р-8
т3/з1
Р-8
т3/з2
Р-8
т3/з3
Т
О
Техніка стискання судин для зупинки кровотеч в типових місцях. Дії рятівника при
травматичній ампутації кінцівки.
Тренування у накладенні джгута і закрутки для зупинки кровотечі у пораненого (Н-М-2).
Тренування у накладенні шин при переломі кісток плеча і гомілки пораненого (Н-М-3).
Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій
Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу. Загальні положення. Переведення пораненого
в положення на боці (животі). Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.
Транспортування (переміщення) пораненого в сектор укриття. Транспортування однією особою
в положенні лежачи та стоячи.
Тренування у накладенні джгута і закрутки для зупинки кровотечі у пораненого (Н-М-2).
Тренування у накладенні шин при переломі кісток плеча і гомілки пораненого (Н-М-3).
Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій
Надання допомоги в секторі укриття. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.
Проведення серцево-легеневої реанімації. Переведення в стабільне положення. Накладання
пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Накладання джгута на кінцівки.
Тренування у накладенні джгута і закрутки для зупинки кровотечі у пораненого (Н-М-2).
Тренування у накладенні шин при переломі кісток плеча і гомілки пораненого (Н-М-3).
Тематичне оцінювання: «Основи цивільного захисту», теми 3-4, «Основи медичних
знань і допомоги», теми 1-3.
11 клас, юнаки (дівчата за власним бажанням), 1.5 годин на тиждень (І півріччя – 2 години, ІІ півріччя – 1 година)
3
2
3
№ урока
місяць / дата:
11А
11Б
Збройні Сили України
на сучасному етапі
Статути Збройних
Сил України
Прикладна фізична
підготовка
4
Стройова підготовка
6
Вогнева підготовка
3
Тематичне
оцінювання
№ урока
місяць / дата:
11А
11Б
8
Вогнева підготовка
5
Основи медичних
знань і допомоги
4
Тактична підготовка
3
18
2
Тематичне
оцінювання
№ урока
місяць / дата:
11А
11Б
Навчально-польові
заняття
Тематичне
оцінювання
1
2
3
Р-1
т1/з2
Р-1
т2/з1
Р-1
т2/з2
4
5
Р-2
т2/з1
Р-2
т4/з1
19
20
21
22
Т
О
23
Р-4
т3/з4
Р-4
т3/з5
Р-4
т3/з6
Р-4
т3/з7
Р-4
т3/з8
6
7
8
Р-6
т1/з2
Р-6
т4/з3
Р-6
т4/з4
24
25
Т
О
26
Р-4
т3/з9
Р-4
т4/з1
Р-4
т4/з2
1
2
3
4
5
6
7
Т
О
8
Р-5
т5/з1
Р-5
т5/з2
Р-5
т5/з3
Р-5
т5/з4
Р-5
т5/з5
Р-5
т5/з6
Р-5
т5/з7
Р-5
т5/з8
9
10
11
12
Р-3
т1/з5
Р-3
т1/з6
Р-3
т2/з1
Р-3
т2/з2
27
28
29
Т
О
30
Р-8
т2/з3
Р-8
т3/з4
Р-8
т3/з5
Р-8
т3/з6
13
14
15
16
17
18
Р-4
т1/з3
Р-4
т1/з4
Р-4
т1/з5
Р-4
т1/з6
Р-4
т2/з2
Р-4
т3/з3
31
32
33
34
35
36
Р-8
т4/з1
Р-5
т3/з3
Р-5
т3/з4
Р-5
т4/з5
14
15
16
Р-5
т4/з6
Т
О
17
18
Р-6
т2/з3
Р-4
т3/з10
Р-4
т3/з11
Р-4
т3/з12
9
10
11
12
Т
О
13
Р-5
т5/з9
Р-5
т5/з10
Р-5
т6/з1
Т
О
Р-8
т3/з7
Р-6
т2/з2
Р-4
т3/з13
Т
О
№
Код у
ТП
1
Р-1
т1/з2
2
Р-1
т2/з1
3
Р-1
т2/з2
4
Р-2
т2/з1
5
Р-1
т4/з1
Зміст навчального матеріалу
Розділ 1. Збройні Сили України на сучасному етапі
Т
О
Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського
війська
Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для
розбудови сучасних ЗСУ.
Тема 2. Основи міжнародного гуманітарного права
Об’єктивна необхідність урегулювання ведення бойових дій за допомогою міжнародного
гуманітарного права.
Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП. Заборонені засоби та методи
ведення воєнних дій.
Правила застосування норм МГП щодо розпізнавання осіб та об’єктів.
Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів. Захист дітей та жінок в
МГП. Запобігання порушення норм МГП.
Розділ 2. Статути Збройних Сил України
Тема 2. Військова дисципліна
Військова дисципліна, її суть і значення. Обов'язки військовослужбовців з дотримання
військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів),
сержантів (старшин).
Тема 4. Вартова служба
Організація вартової служби. Завдання вартової служби. Призначення, склад та озброєння
варти. Чатовий, його обов’язки. Пост та об’єкти, що охороняються вартою. Обладнання
поста і облаштування території об’єкта. Несення вартової служби. Розвід, прибуття варти у
вартове приміщення. Порядок заряджання (розряджання) зброї, зміна чатових. Положення
зброї у чатового на посту. Порядок охорони об’єктів чатовими.
Дії варти у разі нападу на об’єкти, стихійного лиха та пожежі. Порядок застосування
зброї.
Тематичне оцінювання: «Збройні Сили України на сучасному етапі», теми 1-2.
«Статути Збройних Сил України», теми 2, 4.
Розділ 6. Прикладна фізична підготовка
6
Р-6
т1/з2
7
8
Р-6
т4/з3
Р-6
т4/з4
Т
О
9
Р-3
т1/з5
10
Р-3
т1/з6
11
Р-3
т2/з1
12
Р-3
т2/з2
Т
О
13
Р-4
т1/з3
Тема 1. Гімнастика
Комплексні вправи. Розучування і тренування комплексу вільних вправ, комплексної
силової вправи і вправи на спритність.
Вправи на перекладині і брусах. Вправи на удосконалення положення «наскок» і «зіскок».
Вправи для розвитку сили: підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в
упорі на паралельних брусах
Тема 4. Прикладні фізичні вправи та елементів видів спорту (основи самозахисту,
національні бойові мистецтва, гирьовий спорт, атлетична гімнастика)
Спеціально-допоміжні вправи з гирями вагою до 16 кг. Комплекси вправ з атлетизму з
обтяженням і без обтяжень.
Особливості бойової техніки «Хортинг» та «Рукопаш – Гопак».
Тематичне оцінювання: «Прикладна фізична підготовка», теми 1, 4.
Розділ 3. Стройова підготовка
Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю
Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення до строю. Тренування у виконанні
стройових прийомів і руху без зброї.
Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів: "Ремінь послабити (підтягти)",
"Автомат на груди", "На ремінь", "Зброю за спину", "Покласти зброю", "До зброї", "За
зброю".
Тема 4. Строї відділення
Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення.
Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний.
Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з
колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час
руху. Відповіді відділення на привітання та поздоровлення.
Тематичне оцінювання: «Стройова підготовка», теми 1-2.
Розділ 4. Вогнева підготовка
Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею
Призначення і будова основних частин і механізмів автомата. Приладдя до автомата, порядок
чищення, змащення і зберігання зброї. Тренування у неповному розбиранні та складання
автомату.
Домашнє
завдання
14
Р-4
т1/з4
15
Р-4
т1/з5
16
Р-4
т1/з6
17
Р-4
т2/з2
18
Р-4
т3/з3
19
Р-4
т3/з4
20
Р-4
т3/з5
21
Р-4
т3/з6
Р-4
т3/з7
Р-4
т3/з8
Р-4
т3/з9
Р-4
т4/з1
Р-4
т4/з2
Т
О
22
23
24
25
26
27
Р-8
т2/з3
28
Р-8
т3/з4
29
Р-8
т3/з5
30
Р-8
т3/з6
Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею
Підготовка автомата до стрільби. Можливі затримки і несправності під час стрільби і способи
їх усунення. Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата.
Загальна будова пневматичної гвинтівки та її характеристика. Основи стрільби з
пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення. Тренування у
стрільбі з пневматичної гвинтівки.
Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею
Прийоми стрільби (вогневі тренування). Положення автоматника під час стрільби з місця і в
русі в пішому порядку. Вибір і зайняття місця для стрільби. Прийоми стрільби з автомата під
час приготування до стрільби, проведення і припинення стрільби. Тренування у приготуванні
до стрільби.
Тема 2. Основи стрільби зі стрілецької зброї
Правила стрільби. Спостереження за полем бою, вибір цілі для обстрілу. Призначення
вихідних установок (вибір прицілу і точки прицілювання). Вибір моменту для відкриття
вогню. Ведення вогню, спостереження за його результатами. Коректування стрільби.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі.
Організація і порядок проведення стрільби з пневматичної гвинтівки та автомата.
Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і
точки прицілювання.
Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Удосконалення знань з будови
автомата.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
Вивчення умов виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.
Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Практичне тренування.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і
точки прицілювання. Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Удосконалення
знань з будови автомата.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і
точки прицілювання.
Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Удосконалення знань з будови
автомата.
Удосконалення знань з будови автомата.
Тема 4. Ручні осколкові гранати та поводження з ними
Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат. Порядок
огляду і підготовки гранат до метання. Заходи безпеки під час поводження з ручними
гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат. Виконання першої вправи з
метання ручних гранат.
Тематичне оцінювання: «Вогнева підготовка», теми 1-4.
Розділ 8. Основи медичних знань і допомоги
Тема 2. Надання домедичної допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та
вивихах
Поняття про переломи кісток і їх ознаки. Види переломів. Табельні та підручні засоби
іммобілізації. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах плеча, передпліччя,
стегна, гомілки. Правила користування шприц-тюбиком. Правила транспортування
потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях. Тренування у накладенні шин
при переломі кісток плеча і гомілки пораненого (Н-М-3).
Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій
Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу. Зупинка кровотечі з ран верхньої та
нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога). Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних
джгутів (самодопомога).
Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій
Транспортування (переміщення) пораненого в сектор укриття. Транспортування двома
особами в положенні лежачи та стоячи.
Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій
Надання допомоги в секторі укриття. Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою
гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога). Зупинка кровотечі з рани кінцівки за
допомогою спеціальних перев‘язувальних пакетів (само- та взаємодопомога). Введення
31
Р-8
т4/з1
Т
О
знеболювальних засобів за допомогою шприца-тюбика.
Тема 4. Психологічна підготовка до захисту Вітчизни
Поняття про психіку військово-службовця. Фактори, що обумовлюють напруження
психічної діяльності. Психологічна готовність до їх усунення. Поняття психологічної війни.
Види впливу та специфіка психологічних операцій у ході бойових дій. Форми та методи
психологічної війни. Психологічний вплив через засоби масової інформації.
Тематичне оцінювання: «Основи медичних знань і допомоги», теми 2-4.
Розділ 5. Тактична підготовка
32
Р-5
т3/з4
33
Р-5
т3/з5
34
Р-5
т4/з5
35
Р-5
т4/з6
Т
О
Тема 3. Дії солдата в бою у складі бойових груп
Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку. Порядок дій у складі
бойових груп. Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення
вогню і спостереження. Послідовність обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи.
Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та
доповідь про їх знаходження. Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та
інших засобів озброєння механізованого відділення. Основні види інженерних загороджень.
Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень та її демаскуючих
ознак, порядок їх подолання.
Тема 4. Основи військової топографії
Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та
сонцем, зірками, місцевими предметами. Азимут магнітний і його визначення. Визначення
азимута на місцевий предмет і напрямку руху за азимутом.
Складання опису місцевості.
Спосіб горизонталей як основний спосіб зображення рельєфу на топографічних картах.
Висота перерізу рельєфу. Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною
картою. Визначення зон видимості.
Тематичне оцінювання: «Тактична підготовка», теми 3-4.
Навчально-польові заняття
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Р-5
т5/з1
Р-5
т5/з2
Р-5
т5/з3
Р-5
т5/з4
Р-5
т5/з5
Р-5
т5/з6
Р-5
т5/з7
Р-5
т5/з8
Р-5
т5/з9
Р-5
т5/з10
Р-5
т6/з1
Т
О
Р-8
т3/з7
Р-6
т2/з2
Р-6
т2/з3
Р-4
т3/з10
Тема 5. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення
Завдання та озброєння механізованого відділення
Дії солдата в обороні.
Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.
Ведення спостереження.
Дії з початком вогневої підготовки, відбиття атаки танків і піхоти.
Способи боротьби з авіацією противника.
Дії під час застосування зброї масового ураження.
Дії солдата у наступі.
Похідний і бойовий порядок механізованого відділення.
Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно - вибухових та інших інженерних
перешкод.
Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.
Поняття про дії розвідувального дозору.
Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних
перешкод.
Дії в засаді.
Тема 6. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу)
Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової
частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика. Демонстрація
озброєння та бойової техніки в дії.
*- при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з
роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави.
Тематичне оцінювання: «Навчально-польові заняття»
Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій
Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок в умовах бойових дій.
Транспортування пораненого одною та двома особами в положенні лежачи та стоячи.
Біг по пересіченій місцевості (до 1500 м).
Подолання єдиної смуги перешкод.
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
16
17
18
Р-4
т3/з11
Р-4
т3/з12
Р-4
т3/з13
Т
О
Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і
точки прицілювання.
Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної зброї. Удосконалення знань з будови
автомата.
Удосконалення знань з будови автомата.
Тематичне оцінювання: «Навчально-польові заняття»
Автор
3axuct
3axuct17   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
4 245
Размер файла
636 Кб
Теги
Захист Вітчизни, календарне планування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа