close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

prezentaciya kmitlyvi

код для вставкиСкачать
Розділові знаки при узагальнюючих словах
у реченнях з однорідними членами
Підготувала група учнів «Кмітливі»
 поглибити знання про узагальнювальні слова;
 сформувати міцні уміння і навички правильно
розставляти
розділові
знаки
при
узагальнювальних словах;
 розробити алгоритм використання розділових
знаків при узагальнювальних словах у реченнях
з однорідними членами;
 дібрати речення з узагальнювальними словами з
критичних матеріалів про буковинського соловія
– Н.Яремчука та використати їх при створенні
добірки.
• Узагальнювальне слово — це граматична форма,
що вживається як назва найближчого родового або
більш широкого поняття, яке об'єднує видові й
конкретні поняття в межах однорідного ряду.
• Узагальнювальні слова виражаються різними
частинами мови, але найчастіше — займенниками
(означальними або заперечними), іменниками,
прислівниками;
також
словосполученнями
й
синтаксичними конструкціями.
• Узагальнювальні слова можуть стояти перед
однорідними членами або після них. Узагальнювальне
слово й однорідні члени — однойменні синтаксичні
категорії, виступають у ролі того самого члена речення.
Тире і двокрапка при узагальнювальних словах
Двокрапка
/\ : О, О, О
Тире
Двокрапка і тире
О, О, О — /\ : О, О, О — ...
Зверніть увагу!
Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як-от, а
саме, наприклад, то перед цими словами ставиться кома, а після них
- двокрапка:
А, як-от: О, О, О
Україна бриніла скрізь: в голосі, в душі, в долі,
в таланті співця.
Чи виділене слово є узагальнюючим?
так
ні
Чи виражене воно прислівником?
так
ні
Чи виступає воно тим же членом речення, що й
однорідні?
так
ні
Чи ставиться після узагальнюючого слова перед
однорідними членами двокрапка?
так
ні
(після узагальнювального слова перед однорідними
членами речення ставиться двокрапка).
Талант, голос, доброта, порядність – все разом
поєдналося в особі Назарія Яремчука.
Чи виділені слова є однорідними?
так
ні
Чи узагальнююче слово виступає у тій же
синтаксичній функції, що й однорідні?
так
ні
Чи узагальнююче слово стоїть після однорідних
членів?
так
ні
Чи поставимо перед ним тире?
так
ні
(після однорідних членів речення перед
УС ставиться тире).
Минеться все, дароване долею: любов і зрада,
радощі й жалі – і тільки те, що створено тобою,
зостанеться навіки на землі.
Чи виділені слова є однорідними членами речення?
Так
Ні
Чи слово все є узагальнюючим?
Так
Ні
Чи виступає воно тим же членом речення, що й
однорідні члени?
Так
Ні
Чи закінчується речення однорідними членами?
Так
Ні
Чи ставимо після однорідних членів речення тире?
Так
Ні
(отже, після однорідних членів речення ставимо
тире, якщо речення не закінчується однорідними
членами)
 Полетіли у світ широкий виколисані Назарієм
пісні:«Одинокий вожак», «Родина»,
«Стожари», «Свічка»…
 Проводи в останню путь Володимира Івасюка
могли коштувати для Назарія всього: кар’єри,
спокою, репутації.
 Олександр Злотник, Геннадій Татарченко,
Олександр Пушкаренко – усі вони випустили в
світ з Назарієм близько двох десятків пісень.
• Залежно від місця узагальнюючого слова змінюється
інтонація речення.
• У ролі узагальнюючих слів зазвичай виступають або
іменники, або займенники та прислівники. Вони виразно
виявляють ті значення, які укладені в переліку однорідних
членів.
• Узагальнюючі слова можуть бути будь-яким членом
речення. Але вони завжди є тим же членом речення, що й
однорідні члени, при яких вони перебувають, тому що
вони виконують одну і ту ж синтаксичну функцію.
• Узагальнення є стилістичним прийомом увиразнення
змісту.
• Узагальнюючі слова не вживаються при однорідних
членах, які виражають зіставні та протиставні відношення.
• Вікіпедія
• Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 8
класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак –
ЕКО, 2008
• Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови
і літератури. – Тернопіль: Астон, 2005
• Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб.
– К.: Вища школа, 2006.
• Солдатова Л. Однорідні члени речення. Блок уроків для 8го класу// Українська мова та література. – 2004. - №7.
• Степанюк Микола Плани уроків вивчення теми “ Речення з
однорідними членами” // Українська мова і література в
школі. – 2003. - №6. – с. 35- 41, № 7. – с. 47 -53.
• Сучасна українська мова: Підручник / Пономарів О.Д.,
Різун В.В.,
• Дмитро ти Назарій Яремчуки
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
103
Размер файла
1 960 Кб
Теги
prezentacia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа