close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нові надходження за червень-липень-серпень 2015 року

код для вставкиСкачать
Нові надхедження
Централізована бібліотечна система для дорослих
М. Миколаєва
Бібліотека-філіал №18
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Інформаційний бюлетень
(червень-липень-серпень 2015 року)
Миколаїв
2015
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Бюлетень „Нові надходження” інформує про літературу, яка надійшла в
фонд бібліотеки-філіалу №18 у червні-липні-серпні 2015 року.
Література у бюлетені систематизована за таблицями бібліотечнобібліографічної класифікації для масових бібліотек:
2 – Природничі науки
3 – Техніка. Технічні науки
4 – Сільське та лісове господарство
5 – Охорона здоров’я. Медичні науки
60 – Суспільні науки в цілому
63 – Історія. Історичні науки
65 – Економіка. Економічні науки
66 – Політика. Політичні науки
67 – Держава і право. Юридичні науки
68 – Воєнна наука. Військова справа
71 – Культура. Культурне будівництво
72 – Наука. Наукознавство
73 – Науково-інформаційна діяльність. Інформатика
74 – Освіта. Педагогічна наука
75 – Фізична культура і спорт
76 – Засоби масової інформації
77 – Культурно-освітня робота
78 – Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
79 – Охорона пам’ятників природи, історії і культури. Музейна справа.
Архівна справа
80 – Філологічні науки в цілому
81 – Мовознавство
82 – Фольклор. Фольклористика
83 – Літературознавство
84 – Художня література (твори)
85 – Мистецтво
86 – Релігія
87 – Філософські науки
88 – Психологія
9 – Література універсального змісту
Окремим розділом виділена краєзнавча література.
Опис книг супроводжується шифрами (зліва), ви може замовити
необхідну книгу в нашій бібліотеці.
За довідками звертайся за тел.: 25-60-01
Історія. Історичні науки
63.3(2)622
Л 84
Лук'яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій
війні : Українським ветеранам та жертвам Другої світової війни
присвячується / дар. Л. Г. Лук'яненко. - К. : Альфа реклама,
2013. - 48 с.
63.3(2)622я43
Ш 28
Шаталова З. Колокола памяти : к 70-летию Великой Победы.
Сборник публицистических сочинений / З. Шаталова. Николаев : Шамрай, 2015. - 260 с.
63.3(4Укр)
Л 84
Лук'яненко Л.Г. Від хохла до українця : роздуми / дар. Л. Г.
Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 144 с.
63.3(4Укр)64-36
Л 84
Лук'яненко Л.Г. Сповідь у камері смертника / дар. Л. Г.
Лук'яненко ; відп. за вип. Ю. Любченко. - Видання четверте. К. : ТОВ "Поліпрінт", 2011. - 134 с.
Економіка. Економічні науки
65.050.24я73
С 44
66.3(4Укр)
T 65
66.3(4Укр)
Я 44
Скороходов В.А. Етика та соціальна відповідальність
менеджменту : навчальний посібник для вузів / В. А.
Скороходов, С. П. Шевчук, О. С. Шевчук. - Миколаїв :
Можливості Кіммерії, 2011. - 275 с.
Політика. Політичні науки
Transparent Town. Європейський досвід вітчизняті практики
формування прозорої та ефективної влади / European
Commission, Подільська Агенція Регіонального Розвитку. Вінниця, 2014. - 61 с.
Як громадяни впливають на вирішення місцевих питань (Твоє
право на владу!) / Всеукраїнська асоціація сприяння
самоорганізації населення. - К., 2014. - 6 с.
С 91
Держава і право. Юридичні науки
Сучасні технології у роботі з протидії торгівлі людьми :
навчально-методич. посібник / Н. Козакевич, В. Лейбюк, О.
Куімова. - 3-те вид., доп. і випр. - Івано-Франківськ : Місто НВ,
2014. - 172 с.
74.04(4Укр)
В 55
Освіта. Педагогічна наука
Вишневський О. Українська педагогіка на старті реформ :
етюди на контроверсійні теми / О. Вишневський. - Дрогобич :
Швидкодрук, 2015. - 80 с.
67.9(4Укр)300я73
74.263.1
О-65
75.4(4Укр)
З-63
Оришко С.П. Патріотичне виховання старшокласників у
процесі туристично-краєзнавчої роботи загальноосвітніх
навчальних заклалів : монографія / С. П. Оришко. - ІваноФраківськ : Видавництво "НАІР", 2014. - 347 с.
Фізична культура і спорт
Зірки олімпійського спорту України 1994-2012. - К. :
Олімпійська арена, 2013. - 247 с.
84.4Укр1
В 29
Художня література (твори)
Венгер М. Микола Коваль / М. Венгер ; авт.передм., дар. І. Б.
Марцінковський. - Миколаїв : Видавець П.М.Шамрай, 2014. 112 с.
84.4Укр1
Ш 37
Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т. Г. Шевченко. - Х. :
Школа, 2012. - 352 с.
84.4Укр6
Б 28
Батіг М. Про синє море й січових стрільців : поезії / М. Батіг. К. : Видавництво Сергія Пантюка, 2011. - 128 с.
84.4Укр6
К 67
Корній Д. Тому, що ти є : роман / Д. Корній. - Четверте
видання. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 240 с.
86.372
Б 59
Релігія
Біблія. Старий і Новий Завіт в переказі для дітей / худож. Х.
П. Монтеро. - Вид. 5-е. - К. : Українське Біблійне Товариство,
2011. - 437 с.
88.4
Р 49
88.4я73
С 44
Психологія
Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості:
культурологічні та аксіологічні аспекти : науково-методичний
посібник / В. В. Рибалка. - К. : ТОВ "Інформаційні системи",
2011. - 428 с.
Скороходов В.А. Психологія та етика менеджменту :
навчальний посібник для вузів / В. А. Скороходов, С. П.
Шевчук, Н. Л. Руда. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2011. 285 с.
39.4(4Укр4Мик)г
Г 67
Краєзнавча література
Горбуров Е.Г. Анатолий Ганькевич - человек из созвездия
героев / дар. Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров. - Николаев :
Издательство Ирины Гудым, 2011. - 60 с.
63.2(4Укр4Мик)
Г 67
Горбуров Е.Г. Знаки как символы эпохи : о знаках, жетонах и
медалях, связанных с историей Николаева / дар. Е. Г. Горбуров.
- Николаев : Шамрай П.Н., 2014. - 200 с.
63.3(4Укр4Мик)
Г 67
Горбуров Е.Г. Истории для истории : Очерки об исторических
событиях, о Николаевской земле и ее людях. Кн. 2 / дар. Е. Г.
Горбуров, К. Е. Горбуров. - Николаев : Издательство ПО
"Шамрай", 2015. - 256 с.
63.3(4Укр4Мик)64
Ш 25
Шараев Л.Г. Время выбрало нас / Л. Г. Шараев. - К. ;
Николаев : Издатель Ирина Гудым, 2014. - 288 с.
84(4Укр4Мик)я43
Ж 66
Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини /
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти, Миколаївський національний університет ім. В.О.
Сухомлинського, Чорноморський державний університет ім.
Петра Могили, Миколаївська обласна організація Національної
спілки письменників України, Миколаївське обласне
об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса
Шевченка ; ред. В. І. Шуляр ; упор.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна,
В. І. Марущак. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 412 с.
84(4Укр-4Мик)6
Автенюк Н.С. Николаев из Николаева : стихи разных лет с
А 22
видами города Николаева / Н. С. Автенюк. - Николаев :
Возможности Киммерии, 2011. - 120 с.
84(4Укр-4Мик)6
Божаткин М.И. Десант принимает бой : документальная
Б 76
повесть / М. И. Божаткин. - 2-е издание, исправленное. Николаев : Можливості Кіммерії, 2011. - 400 с.
84(4Укр-4Мик)6
Обрій О. Абетка юності : поезія / дар. О. Обрій ; худож.: Ф.
О-23
Рудий, І. Калашніков, А. Швед. - К. : Український пріоритет,
2015. - 168 с.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
59
Размер файла
266 Кб
Теги
Інформаційний бюлетень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа