close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3453 - ..1

код для вставки
Дата
Тема
Мовленнєва
Розвивати уміння слухати і розуміти усне мовлення; спілкуватися один з одним; прищеплювати школярам культуру спілкування та уміння слухати.
Змістові лінії
Мовна
Учні одержують загальні
уявлення про мову як
засіб спілкування, про
державну мову.
Соціокультурна
Засвоєння учнями назви
рідної держави, ознайомлення з державними символами: прапоромгербом
гімном України,виховання
патріотичних почуттів.
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками,
ввічливо звертатись до
вчителя.
Діяльнісна змістова
Інтерактивна вправа
«Знайомство» в парах,
організовувати своє
робоче місце.
.09
«Із буквариком щодня
здобуватимем знання».
Знайомство з букварем.
Знайомство. Введення
знаку «Я».
.09
Ознайомлення з
письмовим приладдям, з
умовними позначками
зошита,правилами
сидіння за партою. Схема
класу.
Уявлення про те, що письмо є
важливим винаходом передачі
інформації на відстані.
Розрізнювати усні і
письмові
висловлювання. Вчити
дотримування правил
каліграфії, охайності під
час письма.
«Літо краснеє минуло…»
дитячі спогади про відпочинок улітку. Заучування вірша зі слів вчителя.
Привітання. Шкільні
правила ввічливості.
Проведення ліній у певному напрямку. Наведення, домальовування, розфарбовування предметів.
Оцінка. Введення способу
оцінки.
«Ми – школярі».
Складання речень за
заданою графічною
моделлю. Складання
розповіді за серією
малюнків. Введення
Сприймання на слух вірша,
розуміння, запам’ятовування.
Практичне ознайомлення зі
словом, реченням, способом
умовного позначення речень.
Складати речення за
малюнком,визначати
кількість слів в реченні,
складати схему простих
речень. Вчити правильно інтонувати речення.
дотримуватися правил
каліграфії, охайності під
час письма.
Закріплювати знання про
назву своєї держави і
столицю, про державні
символи; вивчити вірш
про рідний край.
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками,
ввічливо звертатись до
вчителя.
. Ознайомити учнів з
прописами та письмовим приладдям. Навчити правильно сидіти
під час письма, правильно тримати ручку в
руці, розміщувати
зошит.
Закріплювати вміння
готувати своє робоче
місце, дотримуватися
правильної постави під
час сидіння за партою.
Робота за рядами).
закріплювати вміння
правильно сидіти під
час письма, правильно
тримати ручку в руці,
розміщувати зошит.
формувати вміння складати речення і зв’язну
розповідь, виділяти
слова із речення.
прищеплювати любов до
рідної мови, бажання
спілкуватися українською
не тільки під час уроків у
школі, а і вдома з
рідними.
Закріплювати вміння
готувати своє робоче
місце, дотримуватися
правильної постави під
час сидіння за партою.
Робота в групах.
Роль уміння писати в житті
людей. Переваги грамотної
людини над неграмотною.
Розвивати вміння слухати і розуміти усне мовлення,вчити дітей стежити за розвитком думки. Повторювати за вчителем
зразок зв’язного висловлювання.
знаку «Ми».
Наведення, домальовування, розфарбовування
малюнків. Відтворення
колових і прямих рухів
пальців. Бесіда за
малюнком. Виділення з
мовлення слів, речень.
Складання речень.
Самооцінка
«У світі казки чарівної».
Уявлення про діалог(без
терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні. Робота з дитячою
книжкою. Українська народна казка «Ріпка». Введення знаку «Питання».
ознайомлення з основним рядком сітки зошита.
Бесіда за малюнком.
Оцінка. Загальна робота
як сума індивідуальних.
«Працьовита в нас сім’я».
Чи зрозуміло ми
говоримо?
Написання прямих і похилих (ламаних) ліній у рядку. Дати уявлення про
поле сторінки. Розфарбування малюнків. Розвиток
зв’язного мовлення-фор-
Вчити чітко промовляти назви
зображених предметів, розрізняти сприйняті на слух мовні
одиниці, уважно слухати однокласників, висловлювати власну
думку.
дотримуватися правил
охайного письма в
зошиті, письмо з
промовлянням окремих
звуків,слів.
розвивати навички
спілкування
українською,вміння
правильно будувати
речення.
Формувати уміння задавати
запитання і відповідати на них.
Ознайомлення зі змістом
понять назва книжки, ілюстрація, обкладинка, сторінка.
Формування початкових умінь
читати-розглядати дитячу
книжку.
Виділення з мовлення слів,
речень. Виконувати ігрові дії
відповідно до прослуханої
інструкції.
обговорення змісту
тексту , визначення
відповідності заголовка
змістові тексту.
слухання і розповідь
української народної
казки. Прищеплювати
любов до рідного слова.
промовляє речення
інтонаційно правильно.
розгадування українських
загадок.
Розширення уявлень дітей про
слова і речення. Логічні вправи
за питаннями хто це?, що це?
розподіл предметів за
семантичними групами
(люди, тварини, овочі,
фрукти, одяг, посуд,
меблі тощо)
упізнати і розташувати
предмети ліво-правого
спрямування.
виховувати повагу до членів своєї родини, ввічливо
спілкуватися з ними, берегти родинні традиції українського народу.
вчити ввічливо звертатися
до старших, рідних, вчителів, однолітків. Розрізняти і правильно обирати
формули етикету, що використовуються у спілку-
Складання і розігрування ситуацій, близьких до життєвого досвіду – після попередньої підготовки – вивчення етикетних
норм висловлювання.
дотримуватися правил
під час письма: постави
при письмі, правильного тримання ручки, приступати до роботи одразу після настанови
учителя. Робота в парах
Вчити оцінювати вчинки власні і своїх друзів.
добирати необхідне
обладнання до уроку,
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою. Робота в групах
по 5 учнів. Вчити орієнтуватися на сторінках
дитячої книжки.
добирати необхідне
обладнання до уроку,
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою під час письма.
закріплювати вміння
орієнтуватися на сторінках навчальної книги,
користуватися закладкою.
дотримуватися
правильної постави під
час письма, правильного тримання ручки;
закріплювати вміння
писати в рядку. Робота
ми привітання і прощання. Адресованість, зрозумілість повідомлення.
«У кожного свій талант».
Слова-ознаки і слова, що
означають дії. Слова-протилежні за значенням.
Ловушка як елемент вчительської діагностики.
Ознайомлення з міжрядковою лінією зошита. Розфарбування малюнків
штрихами відповідної форми. Складання речень
до малюнків. Адресованість дій при груповій взаємодії.
«Домашні і дикі тварини»
Поділ слів на склади. Поняття про наголос. Обробка знаків введених раніше. Гра «Третій зайвий».
Похила лінія сітки зошита.
Зображення прямих похилих ліній . Наведення
контурів пташок. Розфарбування малюнків. Розвиток зорового сприймання.
Система недостатності засобів яка руйнується спілкуванням.
«У світі звуків».
Актуалізація навичок
взаємодії.
Закріплювати знання про слова
і їх роль в реченні.
впізнавати і розрізняти
слова – назви предметів, ознак, дій, слів –
протилежних за
значенням.
Класифікація предметів за семантичними групами. Складання речень до відповідних схем.
закріплювати вміння
впізнавати і розрізняти
слова – назви
предметів, ознак, дій.
Ознайомлення зі складовою будовою слів-розрізняти сприйняті на слух мовні одиниці: склади; встановлювати їх кількість.
інтонують склад, який з
них вимовляється
сильніше- визначають
наголос в словах.
ванні з дорослими і дітьми, близькими і малознайомими людьми.
відгадувати загадки,
знайомити дітей з
прислів’ями та
народними приказками.
в групах. Вміння
оцінювати.
розвивати вміння
стилістично правильно
будувати речення,
висловлювати думку
рідною мовою.
орієнтуватися
правильно в зошиті,
знати рядкову та
допоміжну лінію.
Працювати групами по
5 учнів.
добирати необхідне
обладнання до уроку,
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою. Робота в групах
Правильно позначати схеми
речень, виділяти кількість
складів в слові .
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками,
ввічливо звертатись до
вчителя.
правильно відтворювати знайомити з українською
ланцюжок звуків у
назвою пташок, розвивапочутому слові.
ти національні почуття .
вчити говорити в
помірному темпі, чітко,
виразно, з відповідною
силою голосу. Робота в
групах.
ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма,
слідкувати за правильною поставою за партою. Робота в парах.
Ознайомити з основними мовленнєвими органами, встановлювати кількість почутих
практичне уявлення про
мовні і немовні звуки
мовлення, поділяти
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
відгадувати загадки,
спостерігати за приодою
рідного краю.
складів.
Зображення прямих
похилих ліній, прямих із
заокругленням вгорі і
внизу. Розвиток навичок
взаємодії.
«У зоопарку». Уявлення
про голосні і приголосні
звуки. Оцінка своїх дій.
Виконувати ігрові дії відповідно
до прослуханої інструкції, ділити слова на склади.
Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу і вгорі.
Уміння володіти собою.
Визначати на слух кількість слів
в реченні. Відповідати на
запитання хто?, що?, який?, що
робить?
«Дружити треба вміти».
Уявлення про тверді і
мякі приголосні звуки. Гра
«Допоможи другу»
Сприймати на слух звуки,
встановлювати їх кількість в
слові, складі, визначати
приголосні.
Письмо півовалів і овалів
у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Наведення контурів
іграшок. Як ми бачимо
один одного.
«Що вміють твої пальчики?» Повний звуковий
аналіз мовлених слів.
Складання речень за заданою графічною моделлю. Всі разом як один.
Регулювати силу голосу і темп
мовлення у процесі виконання
навчальних завдань.
слова на склади,
визначати наголос.
визначати наголос в
словах, правильно
відтворювати ланцюжок
звуків у почутому слові.
розрізняти голосні і
приголосні звуки за
звучанням та способом
вимовляння.
визначати наголос в
словах, правильно
відтворювати ланцюжок
звуків у почутому слові,
складати схему речення.
розвивати вміння
стилістично правильно
будувати речення,
висловлювати думку
рідною мовою.
спостерігати за природою
рідного краю, оберігати і
любити тварин.
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками,
ввічливо звертатись до
вчителя.
Виділення звуків в слові,
виявляти серед звуків ті, які є
«зайвими»
розрізняти приголосні
звуки за звучанням та
способом вимовляння,
позначення звуків умовними знаками (фішками
звуковий аналіз слів,
позначення звуків умовними знаками .
розвивати вміння
стилістично правильно
будувати речення,
висловлювати думку
рідною мовою.
відгадування загадок про
іграшки.
Виділення звуків в слові, виявляти серед звуків ті, які є «зайвими»,встановлювати кількість
почутих звуків в слові, слів в реченні, фіксувати початок і кінець речень.
звуковий аналіз слів,
позначення звуків умовними знаками ,
складати речення з а
графічною схемою і
навпвки.
розвивати правильне
літературне мовлення,
вчити скоромовку.
повними реченнями.
Робота в парах.
ввічливо звертатися до
вчителя, учнів, орієнтуватися на сторінці зошита із друкованою основою. Робота в парах.
уважно слухати і розуміти вчителя, слухати
відповіді однокласників.
добирати необхідне обладнання до уроку, закріплювати вміння правильно сидіти за партою, тримати зошит. Робота в групах
закріплювати вміння
орієнтуватися на
сторінках навчальної
книги, користуватися
закладкою.
закріплювати вміння
працювати в зошиті для
письма, уважно слухати вчителя, виконувати поставлені завдання.
закріплювати вміння
орієнтуватися на
сторінках навчальної
книги, користуватися
закладкою.
Повторення правил письма. Чергування графічних
елементів. Розфарбування малюнків. «Ловушка».
Виконувати ігрові дії відповідно
до прослуханої інструкції.
визначати наголос в
словах, правильно
відтворювати ланцюжок
звуків у почутому слові,
складати схему речення
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками,
ввічливо звертатись до
вчителя.
«З друзями граємо – себе
розважаємо».Робота з
дитячою книжкою. Розучування лічилок, мирилок, потішок, українських
народних ігор. Вміння
виражати свої думки.
Зображення петель з
похилими лініями. Наведення окремих елементів
малюнка. Складання речень за малюнком.
Вміння вести дискусію.
«Слово чемне, кожному
приємне». Культура мовлення і культура спілкування.
Письмо елементів плавним рухом знизу вгору.
Порівняння елементів у
рядку і на малюнку. Знаходження спільного.
«Розповідь складаємо –
мову розвиваємо».
Узагальнюючий урок
добукварного періоду.
Розглядати дитячу книжку,
висловлювати припущення ,
про що може розповісти ця
книжка.
добирати самостійно
заголовок до почутого.
вчити напам’ять лічилки,
мирилки, потішки, використовувати їх під час рухливих ігор, спілкування з
ровесниками.
Вчити чітко чути і промовляти
назви зображених предметів,
уважно слухати співрозмовника
й адекватно відповідати на його
запитання.
складати речення за
малюнком, виявляти їх
межі за графічними
орієнтирами.
знати і дотримуватися
правил ввічливої
поведінки, вивчити
скоромовку.
закріплювати вміння
працювати в зошиті для
письма, уважно слухати вчителя, виконувати поставлені завдання.
Визначати на слух кількість
речень, слухати і розуміти усне
висловлювання.
володіти
загальновживаними
словами ввічливості.
доцільно вживати слова
ввічливості.
ввічливо звертатись до
вчителя, учнів,
розвиваюча гра.
Розрізняти види письма:
друкованого, рукописного,
малюнкового.
дотримуватися правил
охайності при письмі.
відгадувати загадки,
розвивати словниковий
запас.
закріплювати вміння
працювати в зошиті для
письма, правильної постави. Гра «Роби як я».
Розповідати , про що мовиться
у тексті, який почули від однокласників,формулюють запитання, за змістом прослуханого
тексту.
Чітко чути і промовляти назви
складає та доповнюють
речення словами за
змістом, добираючи їх
самостійно або із запропонованих учителем.
складати речення за
поширювати речення
народними висловами,
використовувати потішки,
скоромовки.
говорити в помірному
темпі, чітко, виразно, з
відповідною силою
голосу. Робота в парах
розвивати мову учнів,
Повторення правил
Повторення правил пись-
вправляння у письмі
овалів окремо і в поєднанні у повній сітці зошита, закріплення правильної постави при
письмі, малюванні.
уважно слухати і розуміти вчителя, слухати
відповіді однокласників.
ма у зошиті. Письмо різних елементів у рядку.
Знаходження силуетів
предметів.
зображених предметів, уважно
слухати співрозмовника.
малюнком, виявляти їх
межі за графічними
орієнтирами.
поширювати новими
словами.
письма у зошиті, правильної постави при
письмі.
Звук [а]. Позначення його
буквою Аа.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Виконувати ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звук,букву.
складання речень за
схемами.
розвивати словник
українських слів учнів,
поширювати новими
словами.
розвивати мову словник
українських слів учнів,
поширювати новими
словами
говорити в помірному
темпі, чітко, виразно, з
відповідною силою голосу.Робота в групах
закріплювати вміння
працювати в зошиті для
письма, правильної постави. Гра «Роби як я»
вправляння у звуковому аналізі
слів.
складання речень за
схемами .
розвивати словник
українських слів учнів,
поширювати новими
словами
Аналіз складових елементів малої букви у. Письмо
малої букви у. Розвиток
зв’язного мовлення.
Складання речень за малюнком у зошиті «На
лісовій галявині»
Звук [о]. Буква Оо.
Складання розповіді за
малюнком на с. 27.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звук, букву. Самостійно
будувати зв’язне
висловлювання за поданим
початком і малюнком.
написання з дотриманням правильної форми,
висоти, ширини.
Складання речень за
малюнком у зошиті.
розвивати словник
українських слів ,
поширювати новими
словами
говорити в помірному
темпі, чітко, виразно, з
відповідною силою
голосу, прислухатися до
вказівок учителя.
добирати необхідне
обладнання до уроку,
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Робота в групах
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Будувати зв’язне висловлювання за поданим початком і
малюнком
пояснювати
співвідношення між
звуками і буквами в
слові.
Порівняння малих букв
«о-а». Письмо малої і
великої букв оО.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звуки.
написання з дотриманням правильної форми,
висоти, ширини.
розвивати словник
українських слів учнів,
поширювати новими
словами, вивчити
скоромовку.
розвивати словник українських слів учнів, поширювати новими словами
Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо
малої букви а. Звуковий
аналіз слів. Розфарбування малюнків.
Звук [у]. Буква Уу.
Складання речень за
схемами.
написання з дотриманням правильної форми,
висоти, ширини.
закріплювати вміння
орієнтуватися на
сторінках навчальної
книги, користуватися
закладкою.
дотримуватися правильної постави, положення зошита при письмі.
Звук [и]. Буква и. один
предмет - багато предметів (однина і множина).
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Виконувати ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції.
складання речень за
схемами і написання
схем.
розвивати словник
українських слів учнів,
поширювати новими
словами
Аналіз складових елементів малої букви и . Порівняння малих букв и-у.
Письмо малої букви и.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звуки.
розвивати правильне
літературне мовлення
Звук [м]. Буква Мм. Читання складів, слів і речень
з вивченими буквами. Перехід до читання прямих
складів типу злиття пг.
Звуковий аналіз слова
«метелик». Поелементний аналіз малої букви м.
письмо малої м. письмо
прямих, обернених складів з малою м, слова «мама».
Закріплення звукового
значення вивчених букв.
Робота з дитячою книжкою. І. Малкович
«Оттакий роззява»
Вправляння у звуковому аналізі
слів; про значення вміння читати в житті людини.
Закріплення письма вивчених букв. Розвиток зв’я
зного мовлення. Складання речень за малюнком в
зошиті і поданими схемами .
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Закріплювати вміння впізнавати і називати звуки.Самостійно будувати зв’язне висловлювання за малюнком.
Написання з дотриманням правильної форми,
висоти, ширини. Закріплення письма малих
букв о, а, у.
поєднувати окремі звуки у склад відповідної
структури,закріплювати
вміння розрізняти голосні і приголосні звуки.
Встановлення відповідності між вивченими
друкованими і рукописними буквами.Написання з дотриманням правильної форми, висоти,
ширини.
співвідносити слово і зображення відповідного
предмета, вибирати зпоміж 2-3 слів те, якому
відповідає тлумачення,
пропоноване вчителем.
написання з дотриманням правильної форми,
висоти, ширини. Складати до речення схему і
до схеми – речення.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звуки. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Фіксувати початок і кінець
тексту, висловлювати співпереживання з діючими особами у
процесі слухання тексту.
розвивати мову учнів,
поширювати новими
словами, вчити вірш.
розвивати мову учнів,
поширювати новими
словами
говорити в помірному
темпі, чітко, виразно, з
відповідною силою
голосу, прислухатися до
вказівок учителя.
дотримуватися правильної постави , положення зошита при
письмі.
закріплювати вміння
орієнтуватися на
сторінках навчальної
книги, користуватися
закладкою.
добирати необхідне
обладнання до уроку,
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Робота в групах
розвивати мову учнів,
поширювати новими
словами
дотримуватися
правильної постави за
партою під час читання.
розвивати правильне
літературне мовлення
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Робота в групах.
Звук [і]. Буква Іі. Звук [і] в
ролі окремого слова.
Звуковий аналіз слова
«олівці». Письмо малої і
великої букви Іі. Письмо
прямих і обернених складів з малою буквою і.
Звуки [н],[н’]. Буква Нн.
Читання складів,слів і
речень.
Аналіз складових елементів малої букви н. Письмо
малої букви н.Визначення
складу зі звуками [н], [н’]
у словах «слон», «поні»,
«носоріг».
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Розказувати чистомовки,
скоромовки
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звук. Виконують звуковий
аналіз слів.
Вправляння у звуковому аналізі
слів.
Вправляння у звуковому аналізі
слів. Впізнають і називають
звук.
Закріплення звукового
значення вивчених букв.
Умінь читати з ними
склади, слова і речення.
Закріплювати вміння читати
склади, слова і речення з
вивченими буквами, розуміти
зміст прочитаного,розказувати
чистомовки, скоромовки
Закріплення письма вивчених букв. Звуковий
аналіз слів. Списування з
друкованих складів, слів.
Звуки [л],[л’]. Буква Лл.
Читання складів, слів і
речень. Наголос у словах.
Впізнавати і називати букви.
Звуковий аналіз слів.
Читання слів з орієнтацією на
знак наголосу. Виконувати ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції.
Вправи на доповнення
незавершених речень.
розвивати правильне
літературне мовлення
написання з дотриманням правильної форми,
висоти, ширини. Складання речень за малюнком в зошиті.
Вправи на доповнення
незавершених речень
розвивати правильне
літературне мовлення
Встановлення відповідності між вивченими
друкованими і рукописними буквами. Написання з дотриманням правильної форми, висоти,
ширини.
закріплювати знання.
Що слова складаються із
звуків, звуки на письмі
позначаються буквами,
знати абеткові назви
букв.
списувати , дотримуючись правил каліграфії,
перевіряти написане.
розвивати правильне
літературне мовлення
інтонаційно правильно
вимовляє слова, приголосні звуки, визначає
наголос. Вправи на доповнення незавершених
речень
розвивати правильне
літературне мовлення
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
знати і дотримуватись
правил ввічливої поведінки, повторювати раніше
вивчені вірші,чистомовки.
вивчити скоромовку,
повторити раніше
вивчені.
дотримуватися правильної постави за партою під час читання
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Робота в парах.
дотримуватися правильної постави за партою під час читання
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Робота в парах.
дотримуватися правильної постави за партою під час читання, робота в групах, оцінювання вмінь учнів всередині даної групи.
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Робота в парах.
закріплювати вміння
орієнтуватися на
сторінках навчальної
книги, користуватися
закладкою.
Аналіз складових елементів малої букви л. Зіставлення форми малих букв
м і л. Письмо малої букви
л, складів і слів з нею .
Списування з друкованих
складів, слів.
Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Лл.
Читання і промовляння слів,
скоромовки з буквою л.
Вилучення зайвого звуку із
групи звуків.
розгадування ребуса,
списувати , дотримуючись правил каліграфії,
перевіряти написане.
розвивати словникове
коло учнів, поширювати
новими словами.
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит.
Читання слів з орієнтацією на
знак наголосу
інтонаційно правильно
читати речення
розвивати коло читання
українськими словами
учнів, знати і дотримуватися правил ввічливості.
Аналіз складових елементів великої букви Л, письмо великої букви Л складів і речень з великою і
малою буквою Лл.
Звуки [в],[в’]. Буква Вв.
Уявлення про особові
займенники він, вона, воно, вони(без вживання
терміна).
Аналіз складових елементів малої букви в. Письмо
малої букви в, закритої і
відкритої букв, прямих,
обернених складів з нею.
Закріплення вміння читати букву Вв у словах ,
реченнях, текстах.
Письмо малої букви в у
складах і словах.
Порівняння груп рукописних
букв, промовляння звуків в
словах.
встановлення форми
друкованих букв, написання їх.
встановлювати комунікативні контакти з однокласниками, ввічливо звертатись до вчителя.
закріплювати вміння
орієнтуватися на сторінках навчальної книги, користуватися закладкою
дотримуватися правильної постави за партою під час письма.
Читання складів, слів, речень і
тексту.
інтонаційно правильно
читати речення
розвивати мовленнєвий
запас учнів, поширювати
новими словами.
дотримуватися правильної постави за партою під час читання.
Вилучення зайвого звуку із
групи звуків.
письмо букви, складів з
буквою в.
встановлювати комунікативні контакти з однокласниками, ввічливо звертатись до вчителя.
закріплювати вміння
правильно сидіти за
партою, тримати зошит,
ручку. Робота в парах.
Читання складів, слів, речень і
тексту .
Складання речень за
малюнками і схемами в
зошиті.
Складання речень з буквою в, запис в зошиті.
розучування скоромовки
гра «Роби як я».
розгадувати загадки
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма.
Побудова речень , слів зі звуком [в]. Виконувати ігрові дії
відповідно до прослуханої
інструкції.
Звуки [с],[с’]. Читання
складів, слів і речень. Робота з анаграмами. Робота з дитячою книгою.
Збірка віршів
Читати і аналізувати слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.
Дотримуватися правил збереження дитячої книжки.
співвідносити речення і
сюжетні малюнки.
Письмо малої і великої
букв сС. Письмо слів,
складів і речень з
буквами.
Встановлення відповідності між
вивченими друкованими і
рукописними буквами
Закріплення вміння читати букварні тексти з
буквою Сс.
Читання складів, слів, речень і
тексту .
Встановлення відповідності між вивченими
друкованими і рукописними буквами розгадування кросворда.
Складання речень за
малюнками і схемами в
зошиті.
Аналіз складових елементів великої букви А. Письмо великої букви А.
Диктант вивчених букв.
Відтворювати читання складів,
слів, речень за інтонацією
вчителя.
письмо складів і слів з
буквою,писати під
диктування вивчених
букв.
Звуки [к],[к’], буква кК.
Робота з анаграмами.
Читання складів, слів, речень і
тексту з буквою к
Письмо малої букви к.
Верхнє, середнє, нижнє
поєднання букви к з
іншими буквами в словах.
Закріплення вміння читати букварні тексти з
буквою Кк.
Звуковий аналіз слів. Виконувати ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції.
Складання речень за
малюнками і схемами в
зошиті.
позначення звуків
буквами та фішками.
Читання складів, слів, речень і
тексту з буквою.
звуковий аналіз слів з
буквою к , позначення
звуків фішками.
Закріплення вміння писати малу букву к. Розпо-
Розповідь казки за вчителем,
відтворення в особах діалогу.
Складання речень за
малюнками і схемами в
вчити вірші,
добирати необхідне обвикористовувати їх під час ладнання до уроку, заігор.
кріплювати вміння правильно сидіти за партою, тримати зошит. Робота в групах.
встановлювати комуніка- встановлювати комунітивні контакти з однокла- кативні контакти з одсниками, ввічливо звернокласниками, вчити
татись до вчителя.
ввічливо звертатись до
вчителя.
вчитися використовувати встановлювати комунівивчені на уроках вірші
кативні контакти з одпід час ігор.
нокласниками, вчити
ввічливо звертатись до
вчителя.
розвивати словник учнів, добирати необхідне обпоширювати новими
ладнання до уроку, заксловами.
ріплювати вміння правильно сидіти за партою, тримати зошит.
пояснити значення
гра «Роби як я».
нового слова – анаграма.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
слідкувати за поставою
учнів під час письма.
встановлювати комунікативні контакти з однокласниками, ввічливо звертатись до вчителя.
знайомство з українською
народною казкою.
дотримуватися
правильної постави за
партою під час читання
слідкувати за поставою
учнів під час письма.
відь за питаннями вчителя казки «Колосок».
Закріплення звукового
значення вивчених букв.
Аналіз складових елементів великої букви М. Порівняння букви М з Л та А.
Письмо великої букви М,
складів, слів, речень.
Звуки [р],[р’], буква Рр.
Читання складів, слів,
речень
Аналіз складових елементів малої букви р. Письмо малої р. Списування
друкованих слів.
Закріплення вміння
читати букварні тексти з
буквою Рр.
Закріплення вміння
писати вивчені
букви.Розвиток зв’язного
мовлення . Скоромовки.
Звуки [п],[п’], буква Пп.
Робота з анаграмами. Бесіда про народне свято
Івана Купала
Аналіз складових елементів малої букви п. Письмо малої букви п.
зошиті.
Робота в парах.
Читання слів з орієнтацією на
знак наголосу
складання графічних
схем до речень зі
службовими словами.
розказування віршів,
лічилок.
Правильна інтонаційна побудова висловлювань.
охайне, каліграфічне
письмо букв, складів,
слів, з подальшою
перевіркою
розвивати мовленнєвий
запас учнів, поширювати
новими словами.
Відтворювати читання складів,
слів, речень за інтонацією
вчителя. Розвивати артикуляційно-вимовні уміння учнів.
Інтонування слів, однакових за
звучанням і написанням, але
різних за значенням
Складання речень за
малюнками і схемами в
зошиті.
розвивати словник учнів,
поширювати новими
словами.
охайне, каліграфічне
письмо букв, складів,
слів, з подальшою
перевіркою
відтворювати читання
складів, слів, речень за
інтонацією
записування складених
слів
вивчення скоромовки.
Інтонування слів, однакових за
звучанням і написанням, але
різних за значенням
відтворювати читання
складів, слів, речень за
інтонацією
ознайомлення з народними святами, традиціями людей.
дотримуватися правиль
ної постави за партою
під час читання, ігри.
встановлювати комунікативні контакти з однокласниками, вчити
ввічливо звертатись до
вчителя.
слідкувати за положенням дітей під час
читання.
Звуковий аналіз слова
«писанка»
письмо складів і слів з
буквою п.
розвивати словник учнів,
поширювати новими
словами.
слідкувати за положенням дітей під час
письма
Відтворювати читання складів,
слів, речень за інтонацією
Складання слів зі складів. Виконувати ігрові дії відповідно до
прослуханої інструкції.
розвивати словник учнів,
поширювати новими
словами, вчити лічилки.
розширення уявлення
про історію народу, про
літературне багатство
дотримуватися правильної постави за партою під час читання, розвиваючі ігри.
орієнтуватися на
сторінках зошита із
письма,виконувати
самоперевірку.
дотримуватися правильної постави за партою під час читання, розвиваючі ігри.
слідкувати за поставою
учнів під час письма.
Робота в парах
Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Пп. Робота з дитячою книжкою. Зайчаткова
казочка.
Аналіз складових елементів великої букви П.
Письмо великої букви П,
слів і речень з буквою П.
Підсумковий урок.
Аналітико-синтетичні
вправи з вивченими
звуками і буквами.
Письмо великої букви Н.
Закріплення вивчених
букв. Диктант коротких
слів.
Звуки [т],[т’], буква Тт.
Розвиток артикуляційновимовних умінь учнів.
Аналіз складових елементів малої букви т. Письмо малої букви т. Письмо
складів, слів з буквою т.
Закріплення вміння читати букварні тексти з
буквою т.
Порівняння великих букв
Т і П. Аналіз складових
Дотримуватися правил збереження дитячої книжки, гігієни
читання-розглядання
закріплювати вміння
ділити слова на склади
доцільно вживати слова
ввічливості.
дотримуватися правильної постави за партою під час читання,
робота в парах.
письмо складів, слів,
речень з буквою П,
складання графічних
схем.
Розрізняти на слух мовні одивизначати кількість рениці: звуки, склади, словосполу- чень у тексті, виявляти їх
чення; встановлювати кількість
межі за графічними
почутих звуків, складів в словах, орієнтирами.
слів у реченнях.
Розвивати фонематичний слух,
Аналіз складових елемевміння визначати звуки, робити нтів великої букви Н.
звуковий аналіз слів.
Письмо складів, слів, речень з буквою Н, написання слів лис, ніс, сани,
лава каліграфічно, перевірка правильності за
зразком вчителя.
Інтонування слів, однакових за
правильно вимовляти
звучанням і написанням, але
приголосні звуки в
різних за значенням
словах.
Відпрацювання літературної
виділення зайвої букви з
вимови слів з виучуваними
групи букв. Порівняння
звуками.
малих букв т, п, р.
встановлювати комунікативні контакти з однокласниками, ввічливо звертатись до вчителя.
вживати формули мовленнєвого етикету вітання,
прощання, звертання до
дорослих і дітей.
слідкувати за положенням дітей під час
письма
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма.
бути взаємоввічливими.
Розвиток артикуляційновимовних умінь учнів при
говорінні скоромовок.
Вчити аналізувати складові
елементи букв, інтонувати
розвивати графічну
спостережливість.
розвивати словниковий
запас учнів
ввічливо звертатися до
вчителя, учнів,
працювати в парах
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма.
слідкувати за поставою,
гра «Роби як я»
письмо складів, слів,
речень з буквою Т,
розвивати словник учнів
робота в групах.
Інтонування слів, однакових за
звучанням і написанням, але
різних за значенням
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
повними реченнями.
елементів великої букви
Т. Письмо великої букви
Т . Ознайомлення з письмом знака оклику.
Звук [е]. Буква Ее.
Відпрацювання уміння
читати слова з буквою Е.
Письмо малої букви е.
Письмо складів, слів з
буквою е.
окличні речення за зразком
вчителя.
написання знаку оклику.
Відпрацювання літературної
вимови слів з виучуваними
звуками.
Розвивати фонематичний слух,
вміння визначати звуки, робити
звуковий аналіз слів.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
розширювати словник
учнів – вчити вірші.
робота в парах,
слідкувати за поставою.
Закріплення вивченої
букви Ее. Удосконалення
навички читання.
Виявляти серед названих звуків
«зайві». Виконувати ігрові дії
відповідно до прослуханої
інструкції.
Звуковой аналіз слова «лелеки»
виділення зайвої букви з
групи букв (написаних
на дошці)
впізнавання за частиною
друкованої букви цілої,
переведення її у рукописну.
читання складів, слів,
речень
розгадувати загадки
виділення зайвої букви
із групи букв
(написаних)
порівнювати написання
і звучання слів з
приголосними.
розвивати словник учнів
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
повними реченнями.
слідкувати за поставою
при письмі.
розвивати словниковий
запас учнів
працювати парами.
письмо букви в словах і
складах. Знаходження
вказаної групи букв
серед інших груп букв.
написання друкованих
слів, за зразком в зошиті
розширювати словник
учнів
працювати парами,
сидіти рівно під час
письма.
привчати спостерігати за
природою рідного краю,
не завдавати шкоди
рослинам.
робота в групах.
письмо букви в складах
розвивати мовлення
учнів
слідкувати за правильним положенням зо-
Аналіз складових елементів великої букви Е.
Письмо великої букви Е.
Звуки [д],[д’], буква Дд.
Робота над літературною
вимовою слів із дзвінкими приголосними [д],[д’]
у зіставленні з [т],[т’].
Аналіз складових елементів малої букви д.
Письмо малої букви д.
Закріплення звуків [д],
[д’], букви Дд. Розповіді
дітей про свої спостереження та участь у садінні
дерев.
Аналіз складових елементів великої букви У. Пи-
Розвивати фонематичний слух,
вміння визначати звуки, робити
звуковий аналіз слів.
Звуковий аналіз слова «дятел»
Формулювати запитання за
змістом прослуханих
розповідей, відповідати на
поставлені запитання.
Розгадування кросвордів.
гра «Роби як я»
сьмо великої букви У. Закріплення уміння писати
вивчені букви в словах.
Звуки [з],[з’], буква
Зз.Буква зЗ. Робота з
дитячою книгою.
шита,ручки , постави
під час письма.
Відпрацювання літературної
вимови слів з виучуваними
звуками.
заучування скоромовки
по написаному.
робота з
фразеологізмами(без
уживання терміна)
Складання речення за малюнком в зошиті. Виконувати ігрові
дії відповідно до прослуханої
інструкції.
Удосконалення навички
читання .
письмо складів і слів з
буквою. Запис
складеного речення за
схемою у зошит.
інтонаційне читання
речень різних за метою
висловлювання.
ввічливо звертатись до
однокласників.
Аналіз складових елементів великої букви З. Письмо великої букви З. Закріплення уміння писати
вивчені букви в словах.
Складання слова із звуків
порівняння форми
великих букв З і Е.
Письмо букви в складах,
запис складеного слова
із букв.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
Буква ь( знак м’якшення).
Позначення цим знаком
м’якості приголосних звуків.
Письмо букви ь окремо та
в поєднанні з іншими
буквами.
Виконувати ігрові дії відповідно
до прослуханої інструкції.
розрізняти мовні і
немовні звуки, вивчити
абеткову назву букви.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
робота в парах
Упізнавання букви за її
елементами.
письмо слів з буквою ь
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
Закріплення букви ь. Звуко-буквений аналіз слів з
м’якими при голосними в
кінці слова і складу.
Закріплення вміння
Вправляння у порівняльному
звукому аналізі слів .
читання слів з ь.
спостереження за
природою
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави під
час письма, гра
робота в парах
Вчити промовляти слова,
Встановлення відповід-
розгадування ребусів
Аналіз складових елементів малої букви з.
Письмо малої букви з.
Закріплення звуків [з],[з’],
букви Зз.
розвивати мовлення учнів
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
повними реченнями.
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма.
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
повними реченнями по
групах.
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма, гра
«Роби як я».
робота в групах
писати вивчені букви,
слова з вивченими
буквами.
виділяючи звуки. Виділяти
звуки в словах, визначати їх
місце в слові.
Звуки [б],[б’], буква Бб.
Буква Бб. Вправи на
зіставлення вимови слів зі
звуками [б],[п].
Аналіз складових елементів малої букви б. Письмо малої букви б. Записування букв у вказаній послідовності.
Закріплення букви Бб.
Питальні речення .
Відпрацювання літературної
вимови слів зі звуком [б].
Робота над інтонацією
питальних речень
запис схем питальних
речень
Аналіз складових елементів великої букви Б.
Письмо великої букви Б.
Виділяти звуки в словах,
визначати їх місце в слові.
Закріплення знань, вмінь,
пов’язаних з вивченими
буквами на текстах
Букваря.
Закріплення вміння
писати вивчені букви.
Самодиктант.
Уважно слухати співрозмовника
й адекватно відповідати на його
запитання.
письмо слів, речень з
буквою. Встановлення
відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.
правильно записувати
слова, вимова і написання яких збігаються.
Звуки [г],[г’], буква Гг. Логічні вправи «Де живе?»,
«Де росте?»
Письмо малої букви г в
словах, складах і речен-
Добір слів для закінчення
речення.
Вчити промовляти слова,
виділяючи звуки.
ності між вивченими буквами,письмо слів,пере
вірка написаного за зразком.
вправи на друкування
слів з буквою, правильно позначати на письмі
м’якість приголосних
письмо слів з буквою.
розвивати уявлення учнів
про державні символи
розвивати мовлення
учнів
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
повними реченнями
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма,
розвивати мовлення учнів, поширювати новими
словами.
загадки
робота в парах
любити спостерігати за
тваринами
чітко, виразно висловлювати свої думки, відповідати повними реченнями.Робота в парах
орієнтуватися на
сторінці зошита для
письма.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
Засвоєння дзвінкої вимови
звука [г] в кінці слів і складів.
порівняння форм букв,
розрізняти види письма,
розуміти їх значення для
спілкування.
позначення фішками
звуків
Виділяти звуки в словах,
визначати їх місце в слові.
запис букв охайно,
дотримуючись правил
закріплювати знання про
українські національні
розгадувати загадки
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
повними реченнями
зосереджено слухати
вчителя, відповідати на
поставлені запитання
робота в парах,
слідкувати за
нях. Зображення букв у
вказаній послідовності.
каліграфії.Встановлення
відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.
складання схем до
речень і речень за
схемою
символи
правильною поставою
знайомство з назвами
річок України
каліграфічне написання
слів, речень з подальшою самоперевіркою за
зразком вчителя.
читати склади,слова, з
новою буквою
розвивати мовлення
учнів
чітко, виразно висловлювати свої думки, відповідати повними реченнями.Робота в парах
гра «Роби як я».
прививати любов до
читання українською
рідною мовою
привчати до організації
свого робочого місця
Виділяти звуки в словах,
визначати їх місце в слові
каліграфічне написання
слів, речень з подальшою перевіркою.
загадки
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави
під час письма.
Виконання мовних завдань,
встановити кількість почутих
звуків, складів у словах, слів у
реченнях
Добирати і записувати (з
допомогою вчителя) назви
малюнка.
друкування раніше вивчених букв, введення їх
в речення.
розвивати мовлення
учнів
правильне вживання розділових знаків (крапка,
знак питання, знак оклику) під час запису на
слух речень.
читати текст, який
найбільше сподобався
знайомство з символами
України.
чітко, виразно висловлювати свої думки, відповідати повними реченнями.Робота в парах
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави під
час письма, робота в
групах
чітко, виразно висловлювати свої думки, від-
Вправи на читання та орфоепічні тренування за
опрацьованими текстами
Букваря.
Аналіз складових елементів великої букви Г. Письмо букви, слів та речень з буквою Г.
Звуки [ґ],[ґ’]. Буква ґҐ. Засвоєння українських слів,
поданих у Букварі зі звуком [ґ], буквою ґ. Робота з
дитячою книжкою.ОКізим
«Маленька читаночка»
Аналіз складових елементів малої букви ґ. Письмо
малої букви ґ, складів і
слів з нею. Аналіз слів з
буквою ґ.
Закріплення знань і
вмінь,пов’язаних з вивченими буквами на текстах
Букваря.
Закріплення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв’язного мовлення
Правильно інтонувати речення,
різні за метою висловлювання
Повторення і закріплення
знань, вмінь, пов’язаних з
Виконання мовних завдань,
встановити кількість почутих
Знаходження групи звуків за
вказаною групою
Вправлятися у вимові звуків
[ґ],[ґ’]. Виконувати ігрові дії
відповідно до прослуханої
інструкції.
ввічливе спілкування з
членами родини.
вивченими буквами на
текстах Букваря.
Закріплення вміння писати вивчені букви. Порівняння великих букв З,Е.
звуків, складів у словах, слів у
реченнях
Знаходження групи звуків за
вказаною групою
Звук [ч]. Буква Чч. Правильне(тверде) вимовляння
звука перед усіма голосними крім [і].
Вчити спостерігати за вимовою
слів зі звуком [ч].
повідати повними реченнями.Робота в парах
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави під
час письма, гра.
чітко, виразно висловлювати свої думки, відповідати повними реченнями.Робота в парах
встановлення відповідності між вивченими
великими і малими
буквами.
робота з анаграмами
розвивати уявлення про
традиції українців
Закріплення букви Чч. Бе- Розвиток артикуляційно-вимосіда про українські Карпа- вних умінь учнів.
ти.
читання слів, речень з
буквами.
вивчення вірша
«Карпати»
Поелементний аналіз великої букви Ч. Письмо
слів, речень з великою
буквою Ч.
Закріплення вивчених
букв на букварних текстах. Робота з дитячою
книжкою. Екскурсія до
бібліотеки.
Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих слів,
речення. Самодиктант.
Звук [й]. Буква Йй. Ознайомлення з буквосполученням йо. Вправи з роз-
письмо слів,
словосполучень, речень.
Зіставлення великих
букв Ч,У.
доповнювати речення 12 словами за змістом.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
сприймати на слух і
розповідати найвідоміші
українські казки.
чітко, виразно висловлювати свої думки, відповідати повними реченнями.Робота в парах
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави під
час письма, гра.
Зв’язно передавати
кількома реченнями
почуте, побачене.
каліграфічне написання
слів, речень з подальшою самоперевіркою за
зразком вчителя.
співвідносити слово і
зображення відповідної
дії, ознаки.
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками.
орієнтуватися на сторінці зошита із друкованою основою.
знати і дотримуватися
правил поведінки під час
уроку.
добирате необхідне
обладнання до уроку,
розташовувати його на
заучування скоромовки
Виділяти звуки в словах, визначати їх місце в слові.
Виділяти звуки в словах, визначати їх місце в слові.
Пояснити, для чого існують
бібліотеки, читальна зала,
книжкова виставка, хто
допомагає вибрати книжку в
бібліотеці.
Слухати і розуміти прочитаний
текст.
Виявляти серед звуків зайвий.
витку фонетичного слуху.
Аналіз складових елементів малої букви й. Порівняння малих букв й та и.
Письмо букви, складів,
слів і речень.
Закріплення звука [й], букви Йй. Відпрацювання
техніки читання текстів
діалогічної форми. Читання в особах.
Аналіз складових елементів великої букви Й. Порі
вняння великих букв Й та
И.Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком в зошиті
Звук [х]. Буква Хх.
Розвиток артикуляційновимовних умінь учнів.
Поелементний аналіз
малої букви х. Письмо
малої букви х Списування
друкованого тексту.
Закріплення звука [х],
букви Хх.
Поелементний аналіз
великої букви Х. Письмо
букви Х. Письмо складів,
слів, речень з великою
буквою Х
Розрізняти на слух звуки.
Виконувати ігрові дії відповідно
до прослуханої інструкції.
письмо слів,
словосполучень, речень
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками.
парті у правильному
порядку.
Зв’язно передавати
кількома реченнями
почуте, побачене.
Відтворення в особах(з іншим
учнем) прослуханий діалог.
Розуміють зміст
прочитаного.
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками
Слухати відповіді однокласників. Працювати в
парі.
Зіставлення великих букв Ч,У..
Списування друкованого спостерігати за красою
речення. Розрізняти
рідної природи.
види друкованої і
рукописної букви,
великої і малої.
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави під
час письма, робота в
парі
Розрізняти на слух звуки
друкування слів,
словосполучень, речень
робота в групах по 6
учнів
Визначати на слух слова, які
починаються звуком [х].
списувати текст,
дотримуючись правил
каліграфії, перевірити,
виправити помилки.
друкування раніше вивчених букв, введення їх
в речення.
писати , дотримуючись
правил каліграфії,
перевірити, виправляти
помилки.
Розрізняти на слух звуки. Виконувати ігрові дії відповідно до
прослуханої інструкції.
Виділяти звуки в словах,
визначати їх місце в слові.
знати і дотримуватися
правил поведінки під час
уроку.
розвивати мовлення
учнів, поширювати
новими словами.
встановлювати
комунікативні контакти з
однокласниками
знати і дотримуватися
правил поведінки під час
уроку.
слідкувати за правильним положенням зошита,ручки , постави під
час письма
робота в групах по 6
учнів
слідкувати за правильним положенням зошита, ручки , постави під
час письма.
Автор
ryslana_kozinska
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
192
Размер файла
76 Кб
Теги
3453
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа