close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

usi-uroki-obrazotvorchogo-mis

код для вставкиСкачать
Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua
Издательская группа «Основа» —
«Электронные книги»
Харків
Видавнича група «Основа»
2013
1
УДК 73/76:37.016
ББК 74.268.51
Г70
Серія «Усі уроки»
Заснована 2005 року
Г70
Горошко Н. А.
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас (за підручником С. К. Трач, М. І. Резніченко). — Х. : Вид. група
«Основа», 2013. — 207, [1] с. : іл. — (Серія «Усі уроки»).
ISBN 978-617-00-1733-8.
Посібник створено за новою програмою з образотворчого мистецтва
для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Видання
містить орієнтовне календарно-тематичне планування курсу, планиконспекти уроків.
Для вчителів, методистів і студентів педагогічних навчальних закладів.
УДК 73/76:37.016
ББК 74.268.51
Навчальне видання
С е р і я «У с і у р о к и »
ГОРОШКО Наталя Анатоліївна
УСІ УРОКИ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
2 клас
(за підручником С. К. Трач, М. І. Резніченко)
Відповідальний за випуск Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор В. О. Лєбєдєва
Підп. до друку 28.03.2013. Формат 60×90/16. Папір газет.
Гарн. шкільна. Ум. друк. арк. 13. Зам. № 13-04/15-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 66
Тел. (057) 717-99-30
e-mail: office@osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
© Горошко Н. А., 2012
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013
ISBN 978-617-00-1733-8
2
Зміст
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Розділ І. ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ КУРСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Розділ ІІ. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ. . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 1. Мова графіки та живопису . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 1. Мистецтво в нашому житті. «Cонячний день». . . . . . . . . . . . . .
Урок 2. Графіка як вид образотворчого мистецтва. «Хитрі плями» . . .
Урок 3. Засоби виразності графіки. «Хто у що вдягнений?» . . . . . . . . .
Урок 4. Силуетно-площинне зображення квітів, дерев.
Ознайомлення з технікою «гратографія». «Столітній дуб». . . .
Урок 5. Початкові уявлення про живопис як вид образотворчого
мистецтва. «Золота осінь» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 6. Колір — головний засіб виразності живопису. Передавання
багатства кольорів та відтінків у роботі з натури.
«Щедрий урожай» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 7. Основні й похідні, теплі та холодні кольори.
«Схід сонця в пустелі». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 8. Хроматичні та ахроматичні кольори. Збагачення палітри
колірних відтінків. «Зоряна квітка (Котик мій сіренький)». . . .
32
32
32
43
50
55
63
68
73
79
Тема 2. Мова скульптури, архітектури та декоративно-прикладного
мистецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 9. Елементарні поняття про скульптуру як вид образотворчого
мистецтва, її основні ознаки. «Ходить гарбуз по городу» . . . . . 87
Урок 10. Поняття про об’єм та фактуру як засоби виразності
скульптури. «Лісові звірі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 11. Рельєф (опуклий та заглиблений). Передавання фактури
поверхні у рельєфі. «На дні морському (Золота рибка)» . . . . . . 97
Урок 12. Елементарне поняття про архітектуру як вид мистецтва.
Основні елементи архітектурних споруд.
«Вулиця казкового міста, або Хатинка Бабусі-Ягусі». . . . . . . . 101
Урок 13. Силуетні зображення будівель. Спроби передавання
просторового явища загороджування у зображенні
архітектурних об’єктів. «Чарівні куполи» . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 14. Початкові уявлення про декоративно-прикладне мистецтво
та засоби його виразності. «Диво-квітка». . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Урок 15 Розширення уявлень про симетричну форму та роль
вісі симетрії в її побудові. Поєднання силуетної форми
та декору. «Різдвяний янгол» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 16. Урок узагальнення. Малювання з натури.
«Новорічна іграшка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3
4
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі . . . . . . . . . . . . 125
Урок 17. Композиційні засоби досягнення художньої виразності
зображення (обрання формату, розміру зображення).
«Ілюстрація до казки І. Франка „Заєць та Їжак“» . . . . . . . . . . 125
Урок 18. Пропорції та масштаб. Елементарні поняття про будову фігури
людини, її складові. «Улюблений казковий персонаж». . . . . . . 130
Урок 19. Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції.
Досягнення композиційної рівноваги шляхом розташування
на площині великих та малих елементів. «Зимові розваги» . . . . 134
Урок 20. Поняття композиційного центру. Виділення головного
в композиції. «Зимова ніч» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Урок 21. Світло і тіні. «Смачні фрукти». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Урок 22. Статична та динамічна композиції. Елементарне
передавання динамічного стану об’єктів. «Хуртовина». . . . . . . 147
Урок 23. Способи передавання глибини простору. «Гарна хата» . . . . . . . 151
Урок 24. Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації
площини. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції.
«Святковий букет». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Уроки 25—26. Використання зображувальних можливостей кольору.
Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації.
«Танок метеликів і квітів». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Урок 27. Відтворення глибини простору за допомогою кольору,
деталізації переднього плану та методу загороджування.
«Весна прийшла» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Тема 4. Композиційні прийоми в скульптурі
та декоративно-прикладному мистецтві . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок 28. Формування художньо-конструктивних навичок
створення статичного чи динамічного образу в скульптурі
(круглій або рельєфі). «У зоопарку» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок 29. Розширення поняття про пропорції тварин, тіла людини.
Відтворення особливостей будови та зовнішнього вигляду
об’єкта під час ліплення. «Герої казки „Буратіно“» . . . . . . . . . 180
Урок 30. Декоративна стилізація форми (рослини, птахи). Створення
декоративних образів в об’ємі. «Паперові диво-квіти» . . . . . . . 184
Урок 31. Народна іграшка. Поняття про особливості декоративного
образу тварин. «Дивовижні коники та баранці» . . . . . . . . . . . . 188
Урок 32. Ознайомлення з традиціями писанкарства в Україні.
Колірна гама, символіка писанок різних регіонів України.
«Великодні писанка та листівка». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Урок 33. Використання стилізації та ритму як засобів створення
орнаменту. Види орнаменту. «Чудовий орнамент». . . . . . . . . . . 197
Урок 34. Обрання формату, виявлення головного та другорядного
під час створення декоративної композиції.
«Пташка серед квітів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Урок 35. Урок узагальнення. «Паперовий всесвіт». . . . . . . . . . . . . . . . . 206
ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Вступ
Запропонований навчальний посібник складений за підручником: Трач С. К. Образотворче мистецтво : підручник для 2 кл.
загальноосвіт. навчальн. закл. / С. К. Трач, М. І. Резніченко. —
Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 128 с. Цей посібник належить до серії видань, що мають на меті надати вчителеві
реальну допомогу в організації та проведенні уроків образо­творчого
мистецтва за новою програмою.
Пропоноване видання висвітлює всі аспекти роботи з учнями
другого класу, а саме: фізіологічні й психологічні особливості зображувальної діяльності; обладнання та матеріали до уроку; планування роботи; плани-конспекти уроків.
Детальні розробки уроків допоможуть учителеві у процесі роз­
в’язання зображувального завдання відпрацювати й удосконалити
графічні та інші вміння і навички учнів.
Слід зазначити, що матеріали, наведені в цьому посібнику, зокрема конспекти занять, учитель може використовувати на власний
розсуд (повністю або частково) з урахуванням індивідуальних особ­
ливостей учнів, умов проведення уроків тощо. Учитель може застосовувати творчий підхід, дещо змінюючи наведений нами матеріал,
доповнюючи його власними розробками.
Особливу увагу слід приділяти рівню підготовки учнів — насамперед рівню розвитку їх дрібної моторики. Узявши за основу
наведені матеріали та додавши власні напрацювання, вчитель може
полегшити або, навпаки, ускладнити завдання уроку.
Пропоновані у виданні альтернативні варианти творчого завдання надають учителеві можливість урізноманітніти уроки образо­
творчого мистецтва, ввести в уроки елементи змагання, запропонувати кожному учневі завдання, що відповідає рівню його підготовки.
Покрокові схеми виконання навчальних завдань наведені у виданні: Горошко Н. А. Образотворче мистецтво. 2 клас / Х. : Вид.
група «Основа», 2013. — 80 c. : іл. — (Серія «Мій конспект»).
6
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Вивчення образотворчого мистецтва в початковій школі має
важливе значення для всебічного розвитку особистості дитини.
У процесі створення зображення в дитини формуються спосте­
режливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності.
Малювання, ліплення тощо надають дитині можливість доступними
засобами переда­ти свій емоційний стан, ставлення до навколишнього
світу, самостійно створювати прекрасне; вона починає розуміти твори
живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва.
У результаті опанування учнями різних способів зображення
їхні роботи поступово набувають художньо-творчого характеру.
Основна мета занять із образотворчого мистецтва — навчити дітей образно передавати життєві враження.
Для того щоб зобразити предмет або явище, потрібні чіткі,
виразні уявлення, а також уміння передати їх у графічній, живописній або пластичній формах. Створюючи малюнок, дитина має
дотримуватися певних уявлень щодо зображуваного й оцінювати
свої дії як правильні або неправильні.
Уявлення, що потрібні для малювання, формуються у процесі
сприйняття. Саме тому вчителеві необхідно навчати дітей способів сприйняття та обстеження предмета.
Однак, для того щоб намалювати той або інший предмет, недостатньо мати чітке уявлення щодо його форми, кольору, будови:
необхідне також уміння передавати ці властивості предмета в графічній формі на площині аркуша паперу. Особливу увагу необхідно
приділяти правильному зображенню контура, форми предмета.
Невпевнене, неточне, нерозвинене володіння своєю рукою та інструментом викликає в дитини значні труднощі під час виконання
запропонованих навчальних завдань, заважає їй відтворити задум,
спричиняє надмірну м’язову напруженість руки, спричиняє швидку
стомлюваність.
Для формування в дітей стійкого уявлення про рухи руки під
час роботи олівцем і пензлем використовують різноманітні пальчикові ігри й ігрові образи, спрямовані на свідому корекцію рухів.
Перш ніж розпочати роботу над малюнком, необхідно обстежити предмети, долучаючи до цього процесу здійснення рухів
руками за контуром предмета. Такі ігри-дослідження можуть бути
частиною уроку або проводитись у вільний час напередодні чи
безпосередньо перед уроком. Ігри-дослідження допомагають сформувати в дитини зв’язок між рухом руки (під час зображення)
і формою предмета, що досліджується та зображується.
Найефективнішим для дітей цього віку є метод всебічного дослідження.
Вступ
7
Опанування всіма дітьми обов’язкових навичок і вмінь не перешкоджає індивідуальним творчим проявам дітей під час розв’язання
образотворчого завдання. Більше того, володіння графічними на­
вичками дозволяє дітям вільно застосовувати їх під час створення
зображення відповідно до особистих інтересів та індивідуальних
особливостей.
Розвиток зон мозку, які відповідають за мовлення, відбувається
під впливом імпульсів, що надходять від пальців. Якщо розвиток
рухів пальців відстає, то затримується також і розвиток мовлення,
хоча загальна фізична активність дитини при цьому може залишатися нормальною. Стимулювання мовленнєвого роз­витку дітей
шляхом тренування рухів пальців рук полегшує адаптацію руки
до письма.
Ліплення та малювання розвивають не тільки мовлення, а й абстрактне та логічне мислення, уяву дитини.
Отже, для розвинення особистості дитини важливим є засвоєння
нею образотворчих умінь і навичок.
Розділ І. ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ
№
№
у те-­
з/п
мі
Тема уроку
Мета уроку
МОВА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
1
Тема 1. Мова графіки та живопису
Мистецтво
в нашому
житті
Пропедевтично ознайомлювати учнів з видами
візуальних (образотворчих) мистецтв, голов­
ними засобами виразності в них; надавати
загальне уявлення про образотворче мистецтво;
розкривати практичну роль мистецтва;
ознайомлювати учнів із видами художньообразотворчої діяльності, матеріалами
та інструментами, з якими працює художник;
формувати початкові навички відтворення
почуттів і вражень засобами образотворчого
мистецтва; розвивати спостережливість, увагу,
зорову пам’ять; виховувати емоційне ставлення
та естетичне сприйняття навколишнього світу,
гарний смак і бажання малювати; психологічно
налаштовувати дітей на навчальну роботу
1
1.1
2
Надавати учням початкові відомості про
графіку як вид образотворчого мистецтва,
види графіки; розглядати засоби виразності
Графіка
графічного зображення; ознайомлювати з матеяк вид
ріалами та інструментами художників-графіків;
1.2
образотворчого розвивати навички та вміння учнів працювати
мистецтва
графічними матеріалами (олівцями, тушшю,
фломастерами); виховувати в учнів уважність,
акуратність, точність у передаванні своєї думки
графічними засобами
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
Обладнання, матеріали
та інструменти
35 годин (1 година на тиждень), з них 3 години — резервний час
(8 годин)
Навчальні плакати, репродукції картин
відомих художників; ТЗН.
Cонячний день
(живопис)
Хитрі плями
(графіка)
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; фарби — гуаш або акварель;
пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки
для витирання рук і пензлів; палітра
Матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи;
репродукції графічних робіт (П. Пікассо
«Натюрморт з пляшкою та лампою»,
С. Красаускас ліногравюра «Юність»);
класична музика для візуалізації; ТЗН.
Альбом для малювання; простий і кольорові олівці; гумка; чорний фломастер;
туш; паличка для роботи тушшю; ємність
для води; серветки для витирання рук;
соломинки для коктейлів
10
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
№
№
у те-­
з/п
мі
Тема уроку
Мета уроку
Засоби
виразності
графіки
Надавати учням початкові відомості про засоби
виразності графіки (лінію, штрих, крапку, пляму); елементарні графічні способи передавання
характеру поверхні, форми та декору зображуваних предметів; продовжувати ознайомлювати
з матеріалами та інструментами художниківграфіків; розвивати навички та вміння учнів
працювати графічними матеріалами (олівцями,
тушшю, фломастером); виховувати в учнів
уважність, акуратність, точність у передаванні
своєї думки графічними засобами
3
1.3
4
Продовжувати ознайомлювати учнів із графікою, із засобами виразності графіки (лінією,
штрихом, крапкою, плямою); поглиблювати
Силуетнознання про графічні способи передавання
площинне
характеру поверхні, форми та декору зображузображення
ваних предметів; надавати початкові навички
1.4 квітів, дерев. роботи у техниці гратографії; формувати у дітей
Ознайомлення уміння сприймати, розрізняти й аналізувати
з технікою
характерні риси природних форм; розвивати
«гратографія» дрібну моторику руки; виховувати естетичне
сприйняття навколишнього світу; забезпечувати доброзичливу атмосферу; стимулювати
розвиток допитливості
5
Надавати учням початкові уявлення при живопис як вид образотворчого мистецтва; ознайомлювати учнів із матеріалами та інструментами
художника-живописця; продовжувати навчати
передавати форму та колір листка дерева,
Початкові
працювати на вологому папері; розкривати
уявлення
практичну та естетичну роль образотворчого
про живопис
1.5
мистецтва; формувати в учнів уміння сприйяк вид
мати й ана­лізувати колір та форму реального
образотворчого
предмета; розвивати спостережливість,
мистецтва
увагу, зорову пам’ять; виховувати естетичне
сприйняття навколишнього світу; виховувати
гарний смак і бажання малювати; створювати
відповідне психологічне налаштовування дітей
на навчальну та творчу роботу
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
11
Обладнання, матеріали
та інструменти
Матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи;
репродукції графічних робіт; класична
Хто у що вдягнений?
музика для візуалізації; ТЗН.
(графіка)
Альбом для малювання, простий і кольорові олівці; гумка; чорний фломастер;
туш; паличка для роботи тушшю; ємність
для води; серветки для витирання рук
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; навчальні роботи
з методичного фонду; ТЗН.
Столітній дуб
(гратаж)
Золота осінь
(живопис)
Альбом для малювання; туш або чорна
гуашева фарба; віск (свічка); акварельні
фарби; пензлі; простий олівець; гумка;
ємність для води; зубочистки;
аркуш картону; мильний розчин
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; навчальні роботи
з методичного фонду; матеріали та інструменти художника-живописця; кленове
листя; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; фарби — гуаш або акварель;
пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки
для витирання рук і пензлів; палітра
12
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
№
№
у те-­
з/п
мі
6
Тема уроку
Колір —
голов­ний засіб
виразності
живопису.
Передавання
1.6
багатства
кольорів
та відтінків
у роботі
з натури
Основні
й похідні,
теплі
та холодні
кольори
Мета уроку
Ознайомлювати учнів із кольором як голов­
ним засобом виразності живопису; надавати
учням початкові знання про жи­вопис і один
із його жанрів — натюрморт; навчати ма­лювати
з натури у жанрі натюрморту; продовжувати
формувати у дітей уміння аналізувати природні
форми; виховувати в учнів уважність; навчати
міркувати, стимулювати розвиток допитливості
Закріплювати в учнів поняття основні, похідні,
холодні та теплі кольори; навчати учнів розрізняти кольо­ри за настроєм; надавати початкові
відомості про колорит; формувати у дітей образне, логічне, просторове мислення; навчати
міркувати; виховувати в учнів уважність;
стимулювати розвиток допитливості
7
1.7
8
Продовжувати закріплювати в учнів поняття
основні та змішані кольори; ознайомлювати
Хроматичні учнів зі спорідненими кольорами та їх розташута ахроматич- ванням на спектральному (колірному) колі, поні кольори. няттями відтінки, хроматичні та ахроматичні
1.8 Збагачення
кольори; формувати в учнів уміння сприймати
палітри
та ана­лізувати колір, змішувати фарби для
колірних
отримання потрібного кольору; виховувати
відтінків
естетичне сприйняття навколишнього світу,
художній смак; підтримувати в дітях бажання
малювати
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
Щедрий урожай
(живопис)
13
Обладнання, матеріали
та інструменти
Навчальні плакати, репродукції
картин відомих художників; навчальні
роботи з методичного фонду; аудіозаписи
(Д. Шостакович «Вальс-жарт», П. Чайковський вальс із балету «Спляча красуня»); предмети для складання композиції
(свіжі овочі або їх муляжі), матеріали для
демонстрування послідовності та техніки
виконання роботи; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олі­вець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; навчальні роботи
з методичного фонду; ТЗН.
Схід сонця в пустелі Альбом для малювання; простий і кольо(графіка)
рові олівці; фломастери; гумка; пензлі
№ 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра.
(Матеріали для роботи за вибором учнів.)
Зоряна квітка
(Котик мій
сіренький)
(живопис)
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; букет осінніх квітів
та листя або їх фотографічні зображення;
зображення кішок; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; фарби — гуаш або акварель;
пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки
для витирання рук і пензлів; палітра
14
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
№
№
у те-­
з/п
мі
Тема уроку
Мета уроку
Тема 2. Мова скульптури, архітектури
та декоративно-прикладного мистецтва
2
2.1
Надавати учням поняття про скульптуру як вид
мистецтва, її види і відмінність від живопису;
ознайомлювати учнів із поняттями пам’ятник,
Елементарні
меморіальний ансамбль, скульптурний
поняття про портрет, статуетка; закріплювати початкові
скульптуру
навички роботи з пла­стиліном (глиною); форяк вид обмувати у дітей уміння сприймати, розрізняти
разотворчого та аналізувати характерні особливості об’єм­ної
мистецтва,
форми; закріплювати початкові навички
її основні
основних видів ліплення; розвивати дрібну
ознаки
моторику руки; виховувати в учнів естетичне
сприйняття на­вколишнього світу; стимулювати
розвиток допитливо­сті; виховувати екологічну
культуру
10 2.2
Надавати учням поняття про об’єм та фактуру
як засоби виразності скульптури; закріплювати
початкові навички роботи з пла­стиліном (глиною); ознайомлювати з поняттям анімалізм як
жанром образотворчого мистецтва; формувати
у дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості об’єм­ної форми;
закріплювати початкові навички основних
видів ліплення; розвивати дрібну моторику
руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття
на­вколишнього світу; стимулювати розвиток
допитливо­сті; виховувати екологічну культуру
9
11 2.3
Поняття
про об’єм
та фактуру
як засоби
виразності
скульптури
Продовжувати ознайомлювати учнів зі скульп­
турою як видом образо­творчого мистецтва,
з поняттями рельєф, контррельєф, барельєф,
Рельєф
горельєф; продовжувати закріплювати навички
(опуклий
роботи з пластичними матеріалами; формута заглиб­
вати у дітей уміння сприймати, розрізняти
лений).
й аналізувати характерні риси напівоб’ємної
Передавання
форми; закріплювати навички основних видів
фактури поліплення; розвивати вміння передавати свої поверхні
чуття, емоції, настрій скульптурними засобами;
у рельєфі
розвивати дрібну моторику руки; виховувати
в учнів естетичне сприйняття навколишнього
світу, екологічну культуру
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
15
Обладнання, матеріали
та інструменти
(8 годин)
Ходить гарбуз
по городу
(ліплення)
Навчальні плакати; репродукції робіт
відомих художників і навчальні роботи
з методичного фонду; об’ємні зображення;
українська народна пісня «Ходить гарбуз
по городу»; ТЗН.
Дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; простий олівець
Лісові звірі
(ліплення)
Навчальні плакати; репродукції робіт
відомих художників і навчальні роботи
з методичного фонду; об’ємні зображення;
ТЗН.
Дошка для ліплення, пластилін (глина);
стеки, простий олівець
На дні морському
(Золота рибка)
(ліплення)
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників і навчальні роботи
з методичного фонду; формочки для
піску; ТЗН.
Дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; цупкий картон; простий олівець;
матеріали для відбитка; гуашеві фарби;
палітра; пезлі № 4, 6; клей ПВА; пензель
для клею; серветки
16
№
№
у те-­
з/п
мі
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Мета уроку
Надавати учням поняття про архітектуру як
Елементарне
синтетичний вид мистецтва; ознайомлювати
поняття про
з архітектурними пам’ятками України;
архітектуру
формувати у дітей уміння сприймати, розяк вид
різняти й аналізувати характерні особливості
мистецтва.
12 2.4
архітектурної форми та її частин; розвивати
Основні
дрібну моторику руки; виховувати дбайливе
елементи
і шанобливе ставлення до пам’яток архітектури
архітектурних
та історії; розвивати естетичне сприйняття
споруд
навколишнього світу; стимулювати розвиток
допитливості
Силуетні
зображення
будівель.
Спроби
передавання
13 2.5 просторового
явища загороджування
у зображенні
архітектурних
об’єктів
Ознайомлювати учнів із культовою архітектурою; пояснювати значення силуету в архітектурі; ознайомлювати з поняттями силует
і декор; формувати у дітей вміння сприймати,
розрізняти й аналізувати характерні особливо­
сті силуетної форми; розвивати дрібну моторику
руки; виховувати в учнів дбайливе і шанобливе
ставлення до пам’яток архітектури та історії,
вміння працювати у групі; розвивати естетичне
сприйняття навколишнього світу; стимулювати
розвиток допитливості
Продовжувати вивчати з учнями особливості
деко­ративно-прикладного мистецтва; ознайомлювати з основ­ними видами декоративноПочаткові
прикладного мистецтва, засобами їх виразності
уявлення про
(декоративними формами, коліром, орнамендекоративнотом); формувати в дітей уміння сприймати,
прикладне
14 2.6
розрізня­ти й аналізувати декоративні форми;
мистецтво
розвивати дрібну моторику руки, вміння
та засоби його
узагальнювати, відкидати зайве, несуттєве; стивиразності
мулювати розвиток допитливості; виховувати
естетичне сприйняття навколишнього світу;
забезпечувати доброзичливу атмосферу
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
17
Обладнання, матеріали
та інструменти
Навчальні плакати і фотозображення
різних видів архі­тектурних споруд;
репродукції картин відомих художників
і навчальні роботи з методичного фонду;
ТЗН.
Вулиця казкового
міста,
або Хатинка БабусіЯгусі
Альбом для малювання; простий і кольо(живопис)
рові олівці; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6;
ємність для води; серветки для витирання
рук і пензлів; палітра; фломастери
Чарівні куполи
(живопис
або аплікація)
Диво-квітка
(живопис)
Фотографії та репродукції картин
із зображеннями різних видів культових
споруд; навчальні роботи з методичного
фонду; ТЗН.
Альбом для малювання; для малювання:
простий олівець; гумка; гуаш; пензлі
№ 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра; для
витинанки або аплікації: кольоровий
папір, ножиці, простий олівець, гумка,
клей ПВА, пензль для клею, кольорові
олівці, фломастери
Навчальні плакати із зображеннями
предметів декоративно-ужиткового
мистецтва, орнаментів; вироби (або їх
зображення) народних майстрів; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
18
№
№
у те-­
з/п
мі
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Розширення
уявлень про
симетричну
форму та роль
15 2.7 вісі симетрії
в її побудові.
Поєднання силуетної форми
та декору
16 2.8
Мета уроку
Надавати учням початкові відомості про
симетричну форму; навчати знаходити вісь
симетрії та визначати її роль; продовжувати
вивчати особливості паперової пластики; ознайомлювати з поняттям витинанка; формувати
в учнів навички роботи з паперовою формою;
формувати у дітей образне, логічне, просторове
мислення, уміння сприймати; вчити розрізняти
та аналізувати характерні особливості паперової
пластики; розвивати дрібну моторику руки;
виховувати в учнів інтерес до звичаїв і тради­цій
свого народу; розвивати естетичне сприйняття
навко­лишнього світу; стимулювати розвиток
допитливості
Навчати учнів основ малювання з натури; озна­
йомлювати з процесом узагальнення форми;
навчати визначати основну форму предмета,
його пропор­ції, побудову і відображати модель
з усіма деталями саме такою, якою учні її
бачать; навчати розміщувати зображення на аркуші паперу, рівномірно наносити штрихування
олівцем для точнішого відображення предмета;
Урок узанавчати учнів міркувати; сприяти розвитку
гальнення.
графічних навичок у зображенні елементів
Малювання
геометричного орнаменту; розвивати фантазію,
з натури
окомір дітей, зорове сприйняття натури і дрібну
моторику руки; розвивати естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток
допитливості; сприяти вихованню у дітей
інтересу до спільної діяльності та результатів
колективної творчості; виховувати спостережливість, акуратність, увагу; створювати святковий
новорічний настрій
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
19
Обладнання, матеріали
та інструменти
Репродукції картин відомих художників;
навчальні плакати, присвячені Різдву;
вироби паперової пластики та витинанки;
музичні композиції на тему Різдва; ТЗН.
Різдвяний янгол
(паперопластика)
Новорічна іграшка
(графіка
та аплікація)
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; кольоровий і білий папір; клей
ПВА; ємності для клею і води; пензлик
для клею; ножиці; кольорові олівці; наліпки; бісер; кольоровий папір; серветки;
клейонка
Схеми («Розміщення ялинкових гілок
з іграшками», «Орнаменти»); невеликі
гілочки сосни та ялини; матеріали для
демонстрування послідовності та техніки
виконання роботи; шаблони у вигляді
кульки, дзвіночка, ліхтарика; ялинкові
прикраси; ТЗН.
Альбом для малювання; простий
і кольорові олівці; фломастери; гумка;
ножиці; папір зеленого кольору; паперові
шпалери; клей ПВА; пензлі для клею;
серветки для витирання рук та пензлів
20
№
№
у те-­
з/п
мі
3
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Мета уроку
Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі
Композиційні
засоби
Ознайомлювати учнів з осно­вами композиції,
досягнення
поняттям задум; розвивати комбінаторні здіб­
художньої
ності, образне, логічне, просторове мислення;
виразності
продовжувати формувати в дітей уміння аналі17 3.1
зображення зувати, узагальнювати; розвивати кмітливість;
(обрання
навчати міркувати; стимулювати розвиток
формату,
допитливості; виховувати в учнів акуратність,
розміру
увагу
зображення)
Продовжувати ознайомлювати учнів із пропор­
ціями людської фігури; надавати початкові
Пропорції
відо­мості про правила малювання людської
та масштаб.
фігури, що ру­хається; закріплювати знання
Елементарні про основи композиції; розвивати комбінаторні
18 3.2 поняття про
здібності, образне, логічне, просторове
будову фігури
мислення; продовжувати формувати в дітей
людини, її
уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати
складові
кмітливість; навчати міркувати; стимулювати
розвиток допитливості; виховувати в учнів
акуратність, увагу
Поняття
Продовжувати ознайомлювати учнів із граврівноваженої
фікою як видом образотворчого мистецтва;
та неврівно­
надавати початкові знання про декоративний
важеної
малюнок; навчати спрощувати та декорувати
композиції.
природні форми; ознайомлювати з новим
Досягнення
композиційним при­йомом — рівномірним
композиційної
запов­ненням площини аркуша; формувати
19 3.3
рівноваги
у дітей уміння сприймати, роз­різняти й аналішляхом
зувати характерні особливості силуетних форм;
розташування продовжувати формувати вміння аналізувати
на площині
природні форми; розвивати дрібну моторику
великих
руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття
та малих
нав­колишнього світу; стимулювати розвиток
елементів
допитливості
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
21
Обладнання, матеріали
та інструменти
(11 годин)
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; фотографії; навчальні роботи з методичного фонду;
схеми компонування; матеріали для
Ілюстрація до казки демонстрування послідовності та техніки
І. Франка «Заєць
виконання роботи; книжки із казками;
та Їжак»
аудіозапис фрагментів музики до балету
П. Чайковського «Лускунчик»; ТЗН.
(живопис)
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; фотографії; навчальні роботи з методичного фонду;
схеми послідовності малювання фігури
в русі; схема пропорційної будови людУлюблений казковий
ського тіла; Л. Моцарт «Катання на саперсонаж
нях»; Е. Вальд­тейфель вальс «Ковзанярі»;
(живопис)
ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
Зимові розваги
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників і навчальні роботи
з методичного фонду; ТЗН.
(живопис або графіка, Альбом для малювання; простий олівець,
гумка; туш або гуаш; клей ПВА; ємності
аплікація)
для клею і води; пензлик для клею,
серветки; клейонка; коробочка
для елементів аплі­кації
22
№
№
у те-­
з/п
мі
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Мета уроку
20 3.4
Пояснювати учням поняття центр композиції;
ознайомлювати з поняттям пейзаж;
закріплювати розуміння поняття лінія зламу
земля—небо, лінія горизонту, ускладнення
палітри; відпрацьовувати правильну побудову
Поняття
композиції на аркуші паперу; закріплювати
композиційнавички створення необхідного кольору
ного центру. змішуванням спектральних кольорів; навчати
Виділення
дітей розподіляти зображення за прин­ципом
головного
«ближче — більше, далі — менше», поділяти
в композиції
площини на горизонтальні та вертикальні;
активізовувати спо­сте­режливість, фантазію,
сенсорні уміння та навички; роз­вивати дрібну
моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати
розвиток допитливості
21 3.5
Навчати дітей розподіляти зображення за прин­
ципом «ближче — більше, далі — менше», поділяти площини на горизонтальні та вертикальні;
надавати учням відомості про світло, тінь, об’єм;
формувати вміння аналізувати та змішувати
кольори; навчати міркувати; закріплювати
навички створення необхідного кольору
змішуванням спектральних кольорів; розвивати
в дітей комбінаторні здібності; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати
в учнів уважність; стимулювати розвиток
допитливості
Світло і тіні
Навчати учнів узгоджувати зображення
з форматом, передавати (на елементарному
рівні) динамічний стан об’єктів; продовжувати
Статична
навчати розміщувати зображення на аркуші
та динамічна паперу, передавати стан природи засобами жикомпозиції. вопису; продовжувати ознайомлювати з групою
22 3.6 Елементарне холодних кольорів; навчати міркувати; розвипередавання
вати особистісно-ціннісне ставлення до творів
динамічного мистецтва, прагнення до спілкування з ними,
стану об’єктів уміння виражати емоційне ставлення до краси
природи у творах мистецтва та навколишньому
світі; стимулювати розвиток допитливості; виховувати спостережливість, акуратність, увагу
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
Зимова ніч
(живопис)
23
Обладнання, матеріали
та інструменти
Схеми («Положення об’єкта на площині
аркуша»); навчальні плакати; фотороботи; репродукції картин відомих
художників і навчальні роботи з методичного фонду; П. Чайковський «Пори року.
Грудень», Ф. Шопен «Ноктюрн»; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
Смачні фрукти
(живопис)
Навчальні плакати; репродукції картин
відомих художників; навчальні роботи
з методичного фонду; будь-який предмет
округлої форми (яблуко, м’яч) та настільна лампа; матеріали для демонстрування
послідовності й техніки виконання
роботи; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ватяні
палички; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра
Хуртовина
(графіка
або живопис)
Спектральне (колірне) коло; репродукції
картин відомих художників і навчальні
роботи з методичного фонду; матеріали
для демонстрування послідовності
та техніки виконання роботи; кольорові
кружечки на кольоровому тлі; ТЗН.
Папір синього або сірого кольору;
простий олівець; гумка; гуаш білого
та чорного кольору; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
24
№
№
у те-­
з/п
мі
23 3.7
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Мета уроку
Закріплювати в учнів поняття про композицію;
надавати уявлення про ілюзорне зменшення
віддалених предметів, часткове загороджування
дальних предметів ближніми, початкові
Способи
відомості про передавання глибини простору
передавання на площині; розвивати комбінаторні здібності,
глибини пронавички та вміння передавати простір, освітстору
лення, визначати тон; продовжувати формувати
в дітей уміння аналізувати; навчати міркувати;
формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів уважність; стимулювати
розвиток допитливості
Симетрія як
найпростіший
композиційний засіб
організації
24 3.8
площини.
Досягнення
рівноваги
в асиметричній композиції
Закріплювати розуміння дітьми понять
композиція, лінія горизонту; надавати учням
початкові відомості про поняття рівновага; продовжувати закріплювати поняття симетричний
малюнок, витинанка; навчати створювати
узагальнену форму; формувати прийоми роботи
з ножицями; продовжувати формувати в дітей
уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне,
просторове мислення, кмітливість; виховувати
в учнів акуратність, увагу; навчати міркувати;
стимулювати розвиток допитливості
Використання
зображувальних
25 3.9 можливостей
— — кольору. По26 3.10 няття про колорит, колірну
гаму. Колірні
асоціації
Надавати учням початкові відомості про
колорит, формувати уявлення про виражальні
можливості кольору та його роль у створенні
художнього образу; навчати передавати настрій
за допомогою кольору та його відтінків; надавати учням початкові відомості про симетричну
форму; навчати знаходити вісь симетрії і визначати її роль; продовжувати формувати в дітей
уміння аналізу­вати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву, спостережливість,
акуратність, увагу; виховувати почуття прекрасного; збуджувати в учнів інтерес до творчої
діяльності в умовах практичної роботи
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
Гарна хата
(живопис)
25
Обладнання, матеріали
та інструменти
Навчальні плакати, репродукції картин
відомих художників і навчальні роботи
з методичного фонду, що зображують
глибоку перспективу; матеріали для
демонстрування послідовності й техніки
виконання роботи; ТЗН.
Альбом для малювання; простий олі­вець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра
Схеми компонування плями на площині,
матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; ТЗН.
Святковий букет
(монотипія)
Танок метеликів
і квітів
(графіка
та аплікація)
Альбом для малювання; простий олівець;
гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність
для води; серветки для витирання рук
і пензлів; палітра; ножиці; клей ПВА;
пензлі для клею; клейонка
Навчальні плакати; репродукції
картин відомих художників; навчальні
роботи з методичного фонду; фотографії
із зображеннями метеликів та інших
комах; матеріали для демонстрування послідовності й техніки виконання роботи;
аудіозаписи (А. Вівальді цикл «Пори року»,
П. Чайковський цикл «Пори року»); ТЗН.
Альбом для малювання; простий
і кольорові олівці; фломастери; гумка;
пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки
для витирання рук і пензлів; палітра.
(Матеріали уроку на вибір учнів.)
26
№
№
у те-­
з/п
мі
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Відтворення
глибини
простору
за допомогою
кольору,
27 3.11
деталізації
переднього
плану та методу загороджування
Мета уроку
Надавати учням початкові відомості про
повітряну перспективу; формувати вміння визначати пропорції; формувати образне, логічне,
просторове мислення; розвивати комбінаторні
здібності, навички й уміння передавати просторове розташування групи предметів; продов­
жувати формувати у дітей уміння аналізувати;
навчати міркувати; виховувати увагу; стимулювати розвиток до­питливості
Тема 4. Композиційні прийоми
в скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві
Продовжувати надавати учням відомості про
скульптуру як вид мистецтва, поглиблювати
зна­йомство з видами скульптури; продовжувати
Формування
ознайомлювати учнів із поняттями кругла
художньоскульптура, пам’ятник, статуя, статуетка,
конструктив­
рельєф; закріплювати навич­ки роботи
них навичок
з пла­стиліном (глиною); продовжувати озна­
створення
йомлювати з поняттям анімалізм як жанром
статичного образо­творчого мистецтва; збагачувати та закріп­
28 4.1
чи динамічлювати в дітей уміння сприймати, розрізняти
ного образу та аналізувати характерні особливості об’єм­ної
в скульптурі форми; закріплювати навички основних видів
(круглій або
ліплення, передавання форми та побудови
рельєфі)
предметів; розвивати дрібну моторику руки;
виховувати в учнів естетичне сприйняття
на­вколишнього світу; стимулювати розвиток
допитливо­сті; виховувати екологічну культуру
Продовжувати ознайомлювати учнів зі скульп­
турою як видом образо­творчого мистецтва;
Розширення
ознайомлювати учнів із методами передавання
поняття
руху в об’ємній формі; навчати відтворювати
про пропорції
особливості будови та зовнішнього вигляду
тварин,
об’єкта під час ліплення; закріплювати знання
тіла людини.
про пропорції людського тіла; закріплювати
Відтворення
29 4.2
навички роботи з пла­стиліном (глиною); форособливостей
мувати в дітей уміння сприймати, розрізняти
будови
та аналізувати характерні особливості об’єм­ної
та зовнішнього
форми; закріплювати початкові навички основ­
вигляду
них видів ліплення; розвивати дрібну моторику
об’єкта під час
руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття
ліплення
творів мистецтва; стимулювати розвиток
допитливо­сті; виховувати екологічну культуру
4
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
Весна прийшла
(живопис)
27
Обладнання, матеріали
та інструменти
Репродукції картин відомих художників
і навчальні роботи з методичного фонду;
матеріали для демонстрації послідовно­
сті та техніки виконання роботи;
аудіозапис (П. Чайковський
цикл «Пори року. Березень»); ТЗН.
Альбом для малювання; простий
і кольорові олівці; гумка; гуаш; пензлі
№ 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра
(8 годин)
У зоопарку
(ліплення)
Навчальні плакати, репродукції картин
відомих художників і навчальні роботи
з методичного фонду; об’ємні зображення; ТЗН.
Дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; простий олівець; матеріали
для відбитка
Герої казки
«Буратино»
(ліплення)
Навчальні плакати, зображення
скульптурних тво­рів і навчальні роботи
з методичного фонду; об’ємні зображення; матеріали для демонстрування
послідовності та техніки виконання
роботи; ТЗН.
Дошка для ліплення, пластилін (глина);
стеки; простий олівець; клей ПВА;
пензль для клею; серветки, клейонка
28
№
№
у те-­
з/п
мі
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Декоративна
стилізація
форми
(рослини,
птахи).
30 4.3
Створення
декоративних
образів
в об’ємі
Мета уроку
Продовжувати вивчати з учнями особливості
паперової пластики; продовжувати формувати
в учнів навички роботи з об’ємною паперовою
формою; формувати у дітей основи просторового
мислення, уміння сприймати; вчити розрізняти
та аналізувати характерні особливості об’ємної
паперової пластики; розвивати дрібну моторику
руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття
на­вколишнього світу, екологічну культуру
Продовжувати ознайомлювати учнів зі скульп­
турою як видом мистецтва, ознайомлювати
з матеріалами та інструментами художникакерамі­ста; закріплювати розуміння учнями
понять декор та декорування, навички роботи
Народна
з пла­стиліном (глиною); збагачувати та закріп­
іграшка.
лювати в дітей уміння сприймати, розрізняти
Поняття
та аналізувати характерні особливості деко31 4.4 про особли­
ративної скульптури; закріплювати навички
вості
основних видів ліплення, передавання форми,
декоративного
рухів та декорування тварин; розвивати дрібну
образу тварин
моторику руки; виховувати в учнів естетичне
сприйняття на­вколишнього світу; стимулювати
розвиток допитливо­­сті; виховувати екологічну
культуру, любов до україн­ського народного
мистецтва
Ознайомлення
з традиціями
писанкарства
в Україні.
Колірна гама,
32 4.5
символіка
писанок
різних
регіонів
України
Надавати учням початкові відомості про
писанкарство; розвивати комбінаторні здібності,
навички й уміння з техніки писанкарства;
продовжувати формувати у дітей уміння аналізувати; навчати міркувати; виховувати в учнів
уважність; формувати інтерес до національних
українських традицій; стимулювати розвиток
допитливості
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
29
Обладнання, матеріали
та інструменти
Навчальні плакати; зображення творів
відомих художників-скульпторів; навчальні роботи з методичного фонду;
Паперові диво-квіти об’ємні зображення; зразки орігамі; ТЗН.
(паперопластика)
Дивовижні коники
та баранці
(ліплення)
Великодні писанка
та листівка
(графіка, живопис)
Альбом для малювання, простий олівець;
гумка; кольоровий і білий папір; клей
ПВА; ємності для клею і води; пензлик
для клею; серветки; клейонка
Навчальні плакати; репродукції робіт
відомих май­стрів і навчальні роботи
з методичного фонду; об’ємні зображення;
ТЗН.
Дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; простий олівець; серветки;
клейонка
Зразки писанок різних регіонів України;
великодні листівки; матеріали для
демонстрування послідовності і техніки
виконання роботи; ТЗН.
Альбом для малювання; простий і ко­
льорові олівці; гумка; гуаш; пензлі
№ 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; па­літра
30
№
№
у те-­
з/п
мі
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Тема уроку
Використання
стилізації
та ритму
як засобів
33 4.6
створення
орнаменту.
Види
орнаменту
34 4.7
Мета уроку
Ознайомлювати учнів із простими рослинними
та геометричними візерунками, поняттям
ритм; надавати учням початкові відомості про
косівську кераміку та особливості гуцульського
розпи­су; формувати початкові навички косівського роз­пису; формувати образне, логічне,
просторове мислення; продовжувати формувати
у дітей уміння аналізувати; навчати міркувати;
виховувати в учнів уважність; стимулювати
розвиток допитливості
Надавати учням початкові відомості про особ­
ливості й технологію петриківського розпису,
ефекти поєднання великих і дрібних елементів
Обрання
у декоративній композиції, особливості кольору
формату,
в декоративному зображенні; озна­йомлювати
виявлення
з особливостями зображення (побудови) тіл
головного
птахів методом спрощення форми; навчати
та другорядпорівнювати, знаходити відмінності та подіб­
ного
ності у формі й кольорі, визначати пропорції;
під час
формувати образне, логічне, просторове мислен­
створення
ня; продовжувати формувати в учнів уміння
декоративної
аналізувати; навчати міркувати; виховувати
композиції в дітей любов до краси явищ навколишнього світу та рукотворної краси; стимулювати розвиток
допитливості; виховувати дбайливе ставлення
до природи
Закріплювати інтерес учнів, емоційний відгук
на твори образотворчого мистецтва; закріплювати знання учнів про засоби виразності в образо­
творчому мистецтві; закріплювати навички
самостійної художньої діяльності; розвивати
в дітей відчуття кольору, спо­стережливість,
Урок
35 4.8
уміння порівнювати, уміння вислов­лювати
узагальнення
власну думку, творчі здібності; виховувати
в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу, екологічну культуру, любов до україн­
ського народного мистецтва; виховувати позитивні взаємини між учнями, відчуття дружби
та відповідальності
Розділ І. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
Дата
Творче завдання
прове(техніка виконання)
дення
Чудовий орнамент
(живопис)
Пташка серед квітів
(малярство)
31
Обладнання, матеріали
та інструменти
Зразки косівської кераміки; матеріали
для демонстрування послідовності
та техніки виконання роботи; ТЗН.
Альбом для малювання; простий
і кольорові олівці; гумка; гуаш; пензлі
№ 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; па­літра
Предмети і репродукції робіт майстрів
петриківського розпису; матеріали для
демонстрації послідовності та техніки
виконання роботи; аудіозапис твору
С. Про­коф’єва «Жар-птиця» (сюїта
з балету); ТЗН.
Альбом для малювання; простий олівець;
гуаш; ємність для води; пензлі № 4, 6;
гумка; лінійка
Паперовий Всесвіт
(паперопластика)
Навчальні плакати; репродукції робіт
відомих май­стрів; навчальні роботи з методичного фонду; аудіозапис українських
народних пісень; ТЗН; аркуш паперу
формату А1.
Кольоровий папір; простий олівець;
ножиці; клей ПВА; пензель для клею;
ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; клейонка
Розділ ІІ. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ
УРОКІВ
Тема 1. Мова графіки та живопису
УРОК 1
МИСТЕЦТВО В НАШОМУ ЖИТТІ
Cонячний день
Мета:
ff навчальна: пропедевтично ознайомлювати учнів з видами візуальних
(образотворчих) мистецтв, головними засобами виразності в них; надавати загальне уявлення про образотворче мистецтво; розкривати
практичну роль мистецтва; ознайомлювати учнів із видами художньообразотворчої діяльності, матеріалами та інструментами, з якими
працює художник;
ff розвивальна: формувати початкові навички відтворення почуттів
і вражень засобами образотворчого мистецтва; розвивати спостережливість, увагу, зорову пам’ять;
ff виховна: виховувати емоційне ставлення та естетичне сприйняття
навколишнього світу, гарний смак і бажання малювати; психологічно
налаштовувати дітей на навчальну роботу.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; фарби — гуаш або акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води;
серветки для витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань; урок-бесіда.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота за яскравими враженнями.
32
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 1
33
Основні поняття
f
f Архітектура — мистецтво проектування та зведення будівлі,
створення про­стору, в якому живуть люди.
Графіка — це вид образотворчого мистецтва, що містить малюнок і художні зображення, створені друкарськими машинами (гравюра, літографія, монотипія та ін.) і засновані на мистецтві малюнка.
f
f
Живопис — вид образотворчого ми­стецтва, твори якого створюють за допомогою фарб, що наносять на будь-яку поверхню
(картон, полотно, стіну будівлі тощо).
f
f
Скульптура — латинське слово, що означає «вирізую», «ви­
сікаю». Скульптура — вид образотворчого мистецт­ва, твори
якого мають об’ємну тривимірну форму і виконані з твердих
(каменю, металу) або м’яких, пластичних (глини, пластиліну)
мате­ріалів.
f
f
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Бесіда про правила техніки безпеки під час уроку образотворчого мистецтва.
IІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бесіда
Чому люди малюють?
TT Коли з’явився перший малюнок?
TT
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Картини, оповідання, вірші, танці, музичні твори, чудові
палаци і парки, мультфільми і вистави, пам’ятники — усе це твори
різних видів мистецтва. Світ мистецтва — це світ прекрасного! Світ,
сповнений зву­ків, барв, неповторної краси ліній, форм, слів. Світ
люд­ських почуттів і мрій. Світ на­родної мудрості та майстерності.
Видів мистецтва безліч, і всі вони дуже різні.
TT Як ви гадаєте, що поєднує українську народну пісню, Софійський собор у Києві та вірші Т. Г. Шев­ченка?
34
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Архітектура.
Собор Святої Софії — Премудрості Божої (1011—1037), м. Київ
Танець.
Балетна трупа
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 1
35
Література.
Остромирове Євангеліє (1056—1057)
Музика.
Симфонічний оркестр
Вони привертають нашу увагу. Колись твори мистецтва здавалися людям дивом. Вони вірили, що на їх створення митців надихають
боги. В уявленнях давніх греків муза Талія була покровителькою
комедії, Кліо — історії, Мельпомена — трагедії, Терпсіхора — тан­
ців...
Звісно, під час створення творів мистецтва натхнення є дуже
важливим, але все-таки найголовніше — це знання та вміння.
36
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Графіка.
Л. І. Левицький «Жінка з котом» (1950—1960-ті)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 1
37
Скульптура.
В. О. Ватагін «Кішка» (1925)
Нам потрібно навчитися розуміти музику, живопис, поезію.
У художніх творів є своя мова і свої закони. Розуміти їх так само
важливо, як уміти писати, рахувати, читати.
38
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Живопис.
М. К. Пимоненко «Різдвяне ворожіння» (1888)
39
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 1
Дизайн
Декоративноприкладне мистецтво
Бесіда
TT Навіщо людині потрібні твори мистецтва?
TT Чи можна обійтися без творів мистецтва?
TT Т. Г. Шевченко у вступі до поеми «Гайдамаки» писав:
Я не одинокий, я не сирота,—
Єсть у мене діти, та де їх подіти?
Заховать з собою? — гріх, душа жива!
А може, їй легше буде на тім світі,
Як хто прочитає ті сльози-слова,
Що так вона щиро колись виливала,
Що так вона нишком над ними ридала.
Ні, не заховаю, бо душа жива.
Як ви гадаєте, про що хотів сказати нам Т. Г. Шевченко? (Про
потребу художника ділитися з людьми своїми думками, враженнями, переживаннями.)
Розповідь учителя
— Будь-який твір мистецтва — це розмова художника з глядачем, читачем, слухачем. Художник може відобразити у своєму творі
40
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
не тільки побачене, але й свої думки, враження, переживання. Багато про що ми не можемо розповісти за допомогою слів. Напевно,
ви чули вирази «несказанна краса», «невимовні почуття». Те, що так
складно втілити в слово, можна передати мовою мистецтва.
На уроках образотворчого мисте­цтва ми з вами говоритимемо
про мистецтва, твори яких ми можемо бачити, тобто які ми сприймаємо за допомогою зору. Це архітектура, живопис, графіка, скульп­
тура та декоративно-прикладнее мистецтво. Їх називають візуальними, або образотворчими (від слів «бачу» та «створюю образ»).
Отже, архітектура. Слово це грецького походження, воно означає
«будівельник», «будувати».
Архітектура — мистецтво проектування та зведення будівлі,
створення про­стору, в якому живуть люди.
Живопис — вид образотворчого ми­стецтва, твори якого створюють за допомогою фарб, що наносять на яку-небудь поверхню
(картон, полотно, стіну будівлі тощо).
Живопис «розмовляє» з нами мовою кольору, світла і почуттів.
Слово графіка прийшло до нас із грецької мови і означає
«пишу».
Графіка — це вид образотворчого мистецтва, що містить малюнок і художні зображення, створені друкарськими машинами
(гравюра, літографія, монотипія та ін.) і засновані на мистецтві
малюнка.
Скульптура (латинське слово, яке означає «вирізую», «ви­
сікаю») — вид образотворчого мистецт­ва, твори якого мають об’ємну
тривимірну форму і виконані з твердих (каменю, металу) або м’яких,
пластичних (глини, пластиліну) мате­ріалів.
У творах образотворчого мистецтва митці передають свої думки
й почуття, зображують людину, предмети, що нас оточують, природу.
Та є ще один вид мистецтва, з яким ми зустрічаємося щодня
і не завжди усвідомлюємо, що маємо справу саме з мистецтвом. Це
декоративно-прикладне мистецтво і художнє конструювання.
Саме вони створюють навколо нас світ гарних та зручних речей.
(Учитель наводить приклади, спираючись на матеріал, що має
у наявності.)
V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
TT Яка квітка нагадує сонце?
У ч и т е л ь. Намалюйте освітлену сонцем зелену галявину,
на якій ростуть жовтенькі кульбабки.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 1
41
(Учні малюють кущик кульбабок, користуючись підручником
(с. 10), наочними схемами послідовного малювання.)
Правила роботи і техніка безпеки під час малювання
Головне зображення на малюнку не приховують по кутках аркуша, а розташовують посередині.
ff Головне зображення на малюнку не повинне бути занадто ве­
ликим (як слон у коробці з-під взуття) або занадто маленьким
(як мишеня в басейні).
ff Малюємо чистими фарбами і ретельно вимиваємо пензлик, коли переходимо від одного кольору до іншого.
ff Не використовуємо під час малювання фарби безпосередньо
з банки, а змішуємо їх на палітрі.
ff Під час роботи не розмахуємо пензлями й олівцями.
ff Обережно поводимося з водою і фарбами.
ff
Альтернативне творче завдання
(Якщо рівень підготовки класу є достатнім, учитель може запропонувати розглянути ілюст­рації в ро­бочому зошиті та розповісти, про що говорять і яке враження справляють представлені
зразки різних видів образотворчого мистецтва; намалювати твір
мистецтва, який подобається найбільше. Це можуть бути будівля,
картина, ілю­страція до вірша, танцю або пісні.)
TT Що ви намалюєте?
TT Які матеріали оберете?
У ч и т е л ь. Під час малювання поміркуйте і складіть розповідь,
яка продовжить дію, що зображує обраний вами твір мистецтва. Що
станеться з героями вашої картини? Хто оселиться у намальованій
вамі будівлі?
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу самостійно. Учитель надає індивідуальну допомогу.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Учні по черзі демонструють свої роботи та розповідають про них.
Учитель пропонує разом визначити, що потрібно змінити або додати,
щоб малюнок став більше схожим на оригінал.
Урок не має на меті детально та правильно відтворити твір мистецтва. Учні мають навчитися передавати власні враження художніми засобами.
42
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Навчальна гра
«Художник і види мистецтва»
Учні об’єднуються у п’ять груп. Учні першої групи зображують
художників, ре­шта — види образотворчого мистецтва. «Види мистецтва» вихваляються одне перед одним своїми чеснотами, а «художники» повинні їх помирити.
З малюнків створюють виставку «Що я люблю малювати, або
Краса навколо нас».
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Коли і як виникло мистецтво? Тисячі років тому невеликими
групами блукали дикими лісами первісні люди. Їхній спосіб життя
був напівтваринним: вони збирали коріння і трави, їли м’ясо вбитих
на полюванні тварин. Зброєю та знаряддям праці первісних людей
був загострений камінь. Згодом у людей виникла потреба в обміні
думками, з’явилося мовлення. Праця і мовлення остаточно виділили людину зі світу тварин. Люди навчилися обробляти необхідні
для життєдіяльності предмети, надавати їм певної форми. У такий
спосіб людина вперше зіткнулася з поняттям форми предмета,
відповідності його частин одна одній. Людина також почала відтворювати те, що бачила та чула. Гост­ре око і зорова пам’ять первісного художника допомагали йому створювати зображення тварин
на стінах печер. Іншими словами, людина навчилася створювати
предмети мистецтва.
Ритуальні танці набували все більшого значення для первісної
людини. Майбутній воїн та мисливець, наслідуючи рухи дорослих,
розвивав в собі силу і спритність. Танці зазвичай супроводжувалися
піснями. Спочатку це були лише окремі вигуки, але поступово вони
все більш ускладнювалися та удосконалювалися.
Так, за допомогою малюнків, танців первісна людина не тільки
передавала нащадкам накопичені впродовж життя відомості, а й намагалася пояснити таємничий світ, що її оточував.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 2
43
УРОК 2
ГРАФІКА ЯК ВИД ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Хитрі плями
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про графіку як вид образотворчого мистецтва, види графіки; розглядати засоби виразності
графічного зображення; ознайомлювати з матеріалами та інструментами художників-графіків;
ff розвивальна: розвивати навички та вміння учнів працювати графічними матеріалами (олівцями, тушшю, фломастерами);
ff виховна: виховувати в учнів уважність, акуратність, точність у передаванні своєї думки графічними засобами.
Оснащення:
ff візуальний ряд: матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; репродукції графічних робіт (П. Пікассо «Натюрморт з пляшкою та лампою», С. Красаускас ліногравюра «Юність»);
ff музичний ряд: класична музика для візуалізації;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці: гумка; чорний фломастер; туш; паличка для роботи
тушшю; ємність для води; серветки для витирання рук; соломинки для
коктейлів.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
У ч и т е л ь. На попередньому уроці ми знайомилися з видами
мистецтва.
TT Які види мистецтва ви знаєте?
TT Якими матеріалами користуються різні види мистецтва?
44
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
П. Пікассо «Натюрморт з пляшкою та лампою» (1962)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Існує антична легенда про те, як виникла ідея відображати
на площині об’ємні форми. Послухайте цю легенду.
Жив у Давній Греції гончар на ім’я Бутад. Його дочка була
заручена з молодим моряком, який мав вирушити у довгу і небезпечну подорож. Напередодні розставання Бутад запросив юнака
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 2
45
С. Красаускас. Ліногравюра «Юність» (1961)
на вечерю. Усі сиділи навколо вогнища, і тінь молодого моряка
падала на білу стіну.
— Ти залишаєш мене надовго, так нехай хоча б твоя тінь залишиться зі мною! — вигукнула дівчина та обвела вуглинкою тінь
свого коханого.
Щоб потішити доньку в довгій розлуці, Бутад заповнив силует
товстим шаром глини, зняв її зі стіни й обпік у печі, як обпалював
свої гор­щики.
46
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Звісно, це тільки легенда, але вона розповідає нам про те, як
виникали образотворчі мистецтва. Усе починалося з розуміння, що
реальну форму можна зобразити на площині (як це зробила дівчина)
та у твердому об’ємі (як це зробив її батько).
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Слово «графіка» прийшло до нас із грецької мови, воно
означає «пишу». У широкому розумінні графіка — це письмо
і креслення, усілякі відбитки і будь-які малюнки. Графіка як вид
образотворчого мистецтва — це вже не будь-які знаки, нанесені
на площину за допомогою графічних матеріалів, а тільки ті, які
мають художнє значення, викликають у нас відповідні емоції,
справляють на нас певне враження. Графіка — це також художні
зображення, що створені друкарськими машинами (гравюра, літографія, монотипія та ін.) і засновані на мистецтві малювання.
Види образотворчого мистецтва — діти одного батька, і звуть
його малюнком.
Не кожен художник уміє створювати скульптури, і не кожен
скульптор може написати картину. Але ані той, ані інший не
зможуть досягти успіху, не володіючи мистецтвом малювання.
Пастель
Крейда
Олівці
Ручка з пером
для роботи
тушшю
Гелева
ручка
Валик
Різці
Матеріали та інструменти художника-графіка
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 2
47
Різновиди ліній залежно від обраного графічного матеріалу
У графічному малюнку художник може обмежитися тільки
лінійними контурами, може заповнити їх усередині й одержати
силует, може за допомогою ліній створити ілюзію об’єму, а може
доповнити малюнок кольором. Отже, графіка — це будь-який малюнок: етюд, ескіз, замальовка для майбутньої картини, гравюри
та візерунки, малюнки літер і багато чого іншого.
У графіці художники створюють зображення за допомогою ліній, світлотіні та кольорових плям. Величезне значення має також
колір фону, на якому малюють чи друкують графічне зображення.
Графіка і живопис дуже схожі, навіть кольорів у графічному малюнку, який виконано пастеллю або кольоровими олівцями, може
бути анітрохи не менше, ніж на живописному полотні.
Найбільш звичні для нас графічні малюнки, створені з ліній
і плям,— чорних на білому фоні або білих на чорному. Образо­творча
мова графіки дуже проста і стримана, але ми з вами знаємо, що
І. В. Голіцин «Ранок у В. А. Фаворського» (1963)
48
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
часом декількома влучними словами можна описати ситуацію краще, ніж під час довгої і нудної розповіді. Графіка — «наймовчазніший» з усіх видів образотворчого мистецтва.
(Учитель демонструє графічні зображення, виконані різними матеріалами, та розповідає про них, використовуючи «Додатковий
матеріал».)
V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Навчальні вправи
Вправа 1. Учитель пропонує розділити аркуш на чотири частини.
У кожній частині учні виконують той самий малюнок, використовуючи різні графічні матеріали: простий олівець, кольорові олівці,
фломастери, туш.
Тему зображення вчитель обирає, враховуючи рівень підготовки
учнів. Це може бути гілка дерева, тварина або простий пейзаж.
Вправа 2. Учитель пропонує виконати різні за характером зоб­
раження (на власний розсуд), використовуючи той матеріал, який
учням подобається найбільше; розповідає про характер ліній (прямі, ламані, хвилясті, каракулеподібні тощо).
Коментар
Під час уроку можуть бути виконані обидві або одна з вправ
за вибором учителя.
Творче завдання
Учитель пропонує створити зображення дерева у техніці плямографії. Для цього у нижній половині аркуша паперу слід нанести
тушшю пляму. Учні роздувають туш, дмухаючи на пляму через соломинку для коктейлів. Домальовують деталі, яких, на їхню думку,
не вистачає отриманій плямі до набуття потрібного образу.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу самостійно. Учитель надає індивідуальну допомогу. Матеріали для завершення роботи учні обирають
на власний розсуд.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Учні по черзі демонструють свої роботи. Відбувається об­
говорення учнів­ських робіт. Під час обговорення вчитель звертає
увагу учнів на те, як змінюються характер ліній та настрій малюнків залежно від обраного ними графічного матеріалу.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 2
49
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Одним з основних матеріалів графіки є простий олівець.
Літера «Т» на олівці означає, що грифель твердий, а літера
«М» — що м’який. Чим більшою є цифра, що стоїть біля літери,
тим твердішим або, навпаки, м’якішим є грифель. Щоб зробити малюнок у зошиті з математики (креслення або технічний малюнок),
більше підійде твердий олівець. Для виконання малюнка в альбомі
для малювання знадобиться м’який грифель.
ff Грифель — це паличка з пресованого графіту, «одягнена» в дере­
в’яний футляр.
ff Графітний олівець — це найпоширеніший вид олівців. Його
гладкий грифель зроб­лений із графіту та мінеральних домішок.
Він дає сірий тон і легко видаляється гумкою. Але одержати
чорний колір із його допомогою не можна.
ff Кольорові олівці — грифель у кольоровому олівці зроблений
із кольорових пігментів (фарб), змішаних зі спеціальним воском. Гарний кольоровий олівець дає м’яку лінію та яскравий
колір. Але його складно витирати гумкою.
ff Вугільний олівець — роблять з обпалених березових гілочок. Вугілля краще лягає на папір, аніж графітний олівець. Малюнок
виходить чорним, матовим і легко розтушовується (розтира­
ється).
ff Автоматичний (цанговий) олівець — у нього графітний грифель без дерев’яної оболонки. Його не потрібно застругувати.
Грифель можна поступово висувати зі спеціального тримача.
Лінія, проведена автоматичним олівцем, має певну товщину.
ff Акварельний олівець — фарба, якою наповнений його грифель,
розчиняється у воді. Його можна змочити водою перед початком малювання або спочатку зробити сухий малюнок, а потім
обробити вологим пензликом весь малюнок або його частину.
Змочена частина малюнка стає схожою на акварель.
50
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 3
ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ГРАФІКИ
Хто у що вдягнений?
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про засоби виразності
графіки (лінію, штрих, крапку, пляму); елементарні графічні способи передавання характеру поверхні, форми та декору зображуваних предметів; продовжувати ознайомлювати з матеріалами та інструментами
художників-графіків;
ff розвивальна: розвивати навички та вміння учнів працювати графічними матеріалами (олівцями, тушшю, фломастерами);
ff виховна: виховувати в учнів уважність, акуратність, точність у передаванні своєї думки графічними засобами.
Оснащення:
ff візуальний ряд: матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; репродукції графічних робіт;
ff музичний ряд: класична музика для візуалізації;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; гумка; чорний фломастер; туш; паличка для роботи тушшю;
ємність для води; серветки для витирання рук.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Які види мистецтва ви знаєте?
TT Якими матеріалами користуються різні види мистецтва?
TT За допомогою чого створюють зображення художники-графіки?
TT Чим, як ви вважаєте, відрізняється живопис від графіки?
TT Згадайте твори графіки, з якими ми познайомилися на попе­
редньому уроці.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 3
51
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Ви вже знаєте, що види образотворчого мистецтва — діти
одного батька, назва якого — малюнок.
Не кожен художник уміє створювати скульптури, і не кожен
скульптор може написати картину. Але ані той, ані інший не досягнуть успіху, не володіючи мистецтвом малювання.
Часто єдиний засіб зображення в графіці — чорна фарба — лі­нія
і пляма на білому папері. Усього лише чорне й біле.
Як же вдається малюнку (або гравюрі) переконати нас у тому, що
в білому і чорному прихований увесь багатокольоровий світ? Чому
такий малюнок є для нас віддзеркаленням самої дійсності? Відповідь на це лише одна: людина пристосовується до засобів і умов.
Раніше, ніж вона винайшла фарби для відтворення багатоколірної
картини світу, до її рук потрапили вугілля, м’який камінь або твердий осколок для видряпування малюнка. Людина винайшла спосіб
зображувати предмети, задовольняючись лише їх контуром або
силуетом. Спосіб виявився настільки простим, що від нього не відмовилися і згодом, коли засобів для зображування стало більше.
Ми вже знаємо, що у графічному малюнку художник може
обмежитися тільки лінійними контурами, може заповнити їх усе­
редині й одержати силует, може за допомогою ліній створити ілюзію
об’єму, а може доповнити малюнок кольором. Отже, графіка — це
будь-який малюнок: етюд, ескіз, замальовка для майбутньої картини, гравюри та візерунки, малюнки літер і багато чого іншого.
Особлива умовність графічного зображення, його лаконізм зовсім не є його недоліками. Саме ці особливості дозволяють графіці
передавати навіть те, що не може сприйняти око, що недоступно
живопису.
Мова графіки зрозуміла усім людям. Дійсно, графіка може
показати спалах блискавки і сяйво зорь у небі, диво казки і мрію
людини. У цьому сенсі графіка близька літературі, що також розповідає про все, про що забажає. Розповідає, але не показує. А графіка
може показати.
Основа графіки, її головний засіб виразності — це малюнок.
У більшості зображувальних видів мистецтва він — лише початок, підхід до зображення, у графіці ж він усе — і початок,
і кінець. Графічний малюнок — тонка річ. Малюнок створюють
розумом та почуттями, його лише реалізують, утілюють руками.
52
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Засоби виразності художників-графіків:
лінія (А. Матісс «Жіночий портрет»);
штрихування (О. А. Іванов «Портрет М. В. Гоголя»);
тонування (І. М. Крамськой «Портрет В. Васнецова»);
силует (Є. С. Круглікова «Портрет М. Цвєтаєвої»)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 3
53
Чим менше в малюнку ліній, штрихів, плям, тим відповідальніший
кожен дотик олівця або пензля до паперу.
Ми з вами вже знаємо, що графіка — ми­стецтво, основу якого
складають лінія, контраст чорного та білого.
Щоправда, окрім контурної лінії у графіці використовують
ще різноманітні штрихи та плями, що також контрастують із білою
(рідше кольоровою або чорною) поверхнею паперу,— основним матеріалом графіки.
(Учитель пропонує учням разом поміркувати над тим, де
саме і для чого викори­стовують ці засоби виразності художникиграфіки.)
V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
(Учитель пропонує розглянути зображення тварин на фото­
графіях і малюнках художників-анімалістів.)
У ч и т е л ь. Природа теж любить «пра­цювати» з лініями і пля­
мами. Поверхні всіх предметів мають свою фактуру. Вони можуть
бути колючими і пухнастими, гладкими і шорсткими.
Розгляньте уважно малюнки на шкірах тварин.
TT Як ви вважаете, навіщо таке забарвлення хижакам?
TT Навіщо потрібні плями та смуги ко­зулям і зебрам?
Робота над формуванням навичок і вмінь
Навчальна вправа
У ч и т е л ь. За допомогою ліній і плям відтворіть малюнки
на шкірах тварин, які дійсно існують.
Творче завдання
У ч и т е л ь. Вигадайте свій власний малюнок для шкіри казкової тварини.
Намагайтеся, щоб характер ліній і плям відповідав образу цієї
тварини.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу під керівництвом учителя.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Відбувається обговорення учнівських робіт. Із виконаних
учнями малюнків створюють панно «Шкіра казкового звіра».
54
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Коментар
Учні мають наводити визначення графіки як виду образо­
творчого мистецтва; розрізняти види графіки та засоби виразності
графічного зображення; знати, які матеріали та інструменти знадоб­
ляться для графічного малюнка, та їх можливості. Учні повинні
демонструвати навички та вміння працювати графічними матері­
алами: олівцями, тушшю, фломастерами.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 4
55
УРОК 4
СИЛУЕТНО-ПЛОЩИННЕ ЗОБРАЖЕННЯ КВІТІВ, ДЕРЕВ.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІКОЮ «ГРАТОГРАФІЯ»
Столітній дуб
Мета:
ff навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів із графікою, із �������
засобами виразності графіки (лінією, штрихом, крапкою, плямою); поглиблювати знання про графічні способи передавання характеру поверхні,
форми та декору зображуваних предметів; надавати початкові навички
роботи у техніці гратографії (гратажу);
ff розвивальна: формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні риси природних форм; розвивати дрібну моторику
руки;
ff виховна: виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу;
забезпечувати доброзичливу атмосферу; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; туш або чорна
гуашева фарба; віск (свічка); акварельні фарби; пензлі; простий олівець;
гумка; ємність для води; зубочистки; аркуш картону; мильний розчин.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Силует в образотворчому мистецтві — це особливий вид графічної техніки: узагальнене площинне однотонне зображення
фігур і предметів, що нагадує тінь цих фігур і предметів.
f
f
Гратографія (гратаж) — спосіб виконання малюнка продряпуванням. При продряпуванні зафарбованої поверхні зображення
утворюється із різних за розміром ліній — штрихів.
f
f
Коментар
Під час навчання дітей роботі у техніці гратографії необхідно
дотримуватися правил техніки безпеки!
56
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
TT
Бесіда
Які, на вашу думку, матеріали та інструменти допоможуть намалювати малюнок, що складається з ліній?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Генеральний контролер фінансів французького короля Людовика XV Етьєн де Силует, бажаючи навести лад у державних фінансах, намагався ввести суворий режим ощадливості та економії.
Природно, ці заходи сподобалися не всім. Обурені платники
податків укривали стіни паризьких будинків профільними зображеннями генерального контролера фінансів, часто суцільно замальованими. Ці зображення швидко охрестили силуетами.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Ви коли-небудь звертали увагу, яким виразним стає контур
предмета за певного освітлення? Окремі деталі зникають, видно
лише обриси предметів, схожі на тінь, що падає на рівну, білу, доб­
ре освітлену поверхню. У таких випадках говорять, що видно не
людину, дерево, будинок, а лише їх силуети.
У Давньому Китаї майстри мистецтва зображували тушшю
на папері фігури і предмети суцільною, переважно чорною плямою,
приділяючи особливу увагу виразності зовнішніх контурів. Так виник особливий різновид графічної техніки.
В Європі «китайські тіні» поширилися в XVII — першій половині XIX століття.
Тушшю або білилом відповідно на білому або чорному тлі зображували фігури людей і тварин, побутові сцени. Іноді намальовані
фігури вирізали з паперу й наклеювали на контрастний фон.
Неабиякою популярністю у той час користувалися профільні портрети. Людину поміщали між джерелом світла (наприклад, свічкою) і чистим аркушем паперу. Тінь, що падала на папір, обводили контуром, у необхідних випадках зменшували через спеціальний прилад — пантограф — і заливали зображення
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 4
Ф. П. Толстой «Пастораль з танцем» (середина ХІХ ст.)
Г. І. Нарбут «Українська абетка. Літера „Ф“» (1917)
57
58
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
тушшю. Найвіртуозніші майстри могли одразу вирізати силует
з паперу, працюючи безпосередньо з натури.
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. Прості та виразні силуетні зображення подобалися
багатьом художникам. Яскравими майстрами цього виду графічного мистецтва стали Є. Круглікова, Ф. Толстой, Г. Нарбут.
Єлизавета Сергіївна Круглікова почала працювати в техніці
силуету 1914 року. Вона вирізувала силует маленькими ножицями
з чорного паперу. Завдяки особливому дару малювальниці вона стала майстром гострих та витончених силуетних форм.
Силуетні роботи Федора Петровича Толстого — рідкісне явище
в мистецтві першої половини XIX століття. Незважаючи на те що
в силуетах зазвичай неможливо передати вираз обличчя, Толстой
навчився глибоко розкривати настрій своїх персонажів, уміло використовуючи найменші зміни у вигляді обличчя, мову жестів.
Творчість Георгія Івановича Нарбута — це яскрава сторінка в українському мистецтві. У вирішенні накреслення літер
Ж.-Б. Коро «Ліс Фонтенбло. Дуб» (1835)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 4
59
І. І. Шишкін «Старий дуб» (1897)
української абетки митець об’єднав досягнення як української рукописної та друкованої книги, так і західноєвропейських майстрів
шрифту.
60
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Бесіда
(Учитель пропонує учням визначити, в який спосіб утворено
зображення на малюнках художників.)
TT Уважно розгляньте малюнки. Які засоби виразності (лінії, плями) використали художники?
TT Який настрій викликає кожен із малюнків?
TT Поясніть, як характер ліній та плям пов’язаний із зображенням.
TT Складіть невеличку розповідь за малюнком, що сподобався вам
найбільше.
V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
Пригадайте, які дерева ви знаете.
TT Якщо кожне з цих дерев було б людиною, який в неї був би характер? (Дуб був би кремезним чоловіком, сильним, незалежним,
упевненим у собі. Берізка — замріяною дивчиною, тонкою, з білявим волосям та блакитними очима. Горобина — руденькою
дівчинкою, веселою, грайливою, що полюбляє товариство.)
TT А яке дерево найбільше відбиває риси вашого характера? (Діти
мають обґрунтувати свою відповідь.)
TT
Робота у техніці гратографії на білому тлі
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 4
61
Творче завдання
У ч и т е л ь. Давайте подумаємо, де росте наше дерево. Подивіться на ілю­страції. На одному малюнку дерев багато, а на іншому —
одиноке дерево стоїть на відкритому місці.
TT Якщо ми хочемо намалювати дуб — могутній, сильний, незалежний, якому самотньо і холодно, який малюнок ми оберемо?
(Одиноке дерево.) Чому? (Адже для дерева залишається більше
простору. Воно виглядатиме більшим.)
Давайте спробуємо намалювати могутній дуб, щоб передати його
характер.
Наше дерево росте на землі та тягнеться гілками до неба. Щоб
зобразити це на пласкому аркуші паперу, художники вирішили
проводити лінію, яка відокремлює небо від землі. Ця лінія зветься
лінією горизонту. Лінія горизонту може бути розташована нижче середини аркуша. На такому малюнку багато повітря і дерево
тягнеться до сонця. Якщо ми розташуємо лінію горизонту вище
се­редини аркуша, на малюнку буде більше землі. Дерево виглядатиме занадто кремезним. Якщо провести лінію горизонту посередині
аркуша — на малюнку усе знаходитиметься у рівновазі, у спокої.
Лінія горизонту дуже рідко буває ідеально рівною. Зазвичай вона
або піднімається, збігаючи на пагорби, або спускається в низини
та яри.
Початок стовбура слід розташувати приблизно посередині тієї
ділянки, яку ми відокремили лінією горизонту як землю.
Тепер намалюйте свій дуб. Пам’ятайте, що стовбур та гілки
у дуба мають бути товстими. А маленьких гілочок може бути зовсім
небагато.
Виконайте малюнок у техніці гратографії.
Робота над формуванням навичок і вмінь
У ч и т е л ь. Що таке техніка гратографії (гратажу)? Буквально
це слово перекладається як «дряпання» (від французького дієслова
gratter — дряпати). Це досить своєрідна техніка, яка дозволяє «видавлювати» з чорного тла світлі відтінки. Гратаж не обов’язково повинен бути чорно-білим, можна використовувати також кольорові
відтінки. Малюнки в техніці гратографії виконують гострим предметом (пером, спеціальним різцем, загостреною паличкою) на попередньо підготовленій поверхні.
Послідовність виконання роботи у техніці гратографії
ff Спочатку виконайте ескіз на аркуші паперу.
ff Приготуйте аркуш картону.
62
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Продряпування зображення у техніці гратажу
Нанесіть на картон кольорові плями акварельними фарбами.
Покрийте картон шаром воску (натріть свічкою).
ff Зверху нанесіть шар туші або чорної гуаші. Почекайте, поки вона підсохне. (Щоб фарба не скочувалася на воску, додайте до неї
мильний розчин.)
ff Прошкрябайте малюнок, користуючись зубочисткою.
ff
ff
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу самостійно. Учитель надає індивідуальну допомогу. Колір для фону роботи учні обирають на власний
розсуд.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Кожний учень демонструє свою роботу. Відбувається об­говорення
учнів­ських робіт.
Із малюнків створюють виставку «Могутній дуб».
Коментар
Учитель пропонує принести на наступне заняття кленове листя
різного кольору.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 5
63
УРОК 5
ПОЧАТКОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЖИВОПИС
ЯК ВИД ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Золота осінь
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові уявлення при живопис як вид
образотворчого мистецтва; ознайомлювати учнів із матеріалами та інструментами художника-живописця; продовжувати навчати передавати форму та колір листка дерева, працювати на вологому папері;
ff розвивальна: розкривати практичну та естетичну роль образотворчого мистецтва; формувати в учнів уміння сприймати й ана­лізувати колір
та форму реального предмета; розвивати спостережливість, увагу,
зорову пам’ять;
ff виховна: виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу;
виховувати гарний смак і бажання малювати; створювати відповідне
психологічне налаштовування дітей на навчальну та творчу роботу.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; матеріали та інструменти художника-живописця; кленове листя;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; фарби — гуаш або акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води;
серветки для витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Живопис — вид образотворчого мистецтва, у якому зображення створюють за допомогою кольору.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Чому люди малюють?
64
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Якими матеріалами користуються живописці, графіки, скульп­
тори, майстри декоративно-прикладного мистецтва?
TT Які твори створюють митці різних видів образотворчого ми­
стецтва?
TT
IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
Художник-живописець —
Мов чарівник натхненний:
Ось взяв він чистий аркуш,
Та пензлики, та фарби,
Змахнув! І вже з’явились
Моря, ліси та гори,
Портрет рудої Мурки,
І глек, і помідори.
Н. Горошко
— Майстерні художників ча­сто схожі на їхні роботи. Сьо­годні
ми вирушимо до майстер­ні художника-живописця. Тут панують
фарби.
Фарбам обов’язково потріб­на палітра — дощечка з діркою для
пальця, на якій фарби змішують. Для масляних і акрилових фарб
підійде шматок дерева, для гуашевих і акварельних — лоток для
льоду або тарілка.
Ще потрібний мольберт — дерев’яна підставка для малюн­ка,
пензлі круглі та пласкі, вода або розчинник, мастихін — маленька
лопатка для змішування та нанесення фарб.
(Учитель демонструє учням матеріали та інструменти, по­
трібні для живопису. Пропонує учням визначити, які саме можливості ці предмети надають художникові.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
TT Чим ми можемо скористатися, щоб виконати кольоровий малюнок? (Фарбами — акварельними або гуашевими, кольоровими
олівцями, фломастерами, кольоровою крейдою, восковими олівцями.)
TT Що нам знадобиться для того, щоб малювати фарбами? (Папір,
пензлі, фарби, палітра, серветки, ємність для води.)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 5
65
Я. Вермеєр «У майстерні художника» (1666—1667)
Слово вчителя
— Тихо шепоче листя… Задумливо марить воно літом. А ху­
дожниця-осінь уночі розфарбовує його яскравими теплими фар­
бами.
(Учитель демонструє кленову гілку з листям, пропонує учням
описати її та порівняти свою розповідь із віршованими розпові­дями
поетів.)
66
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Пензлі
Палітра
Маслянка
Фарби
Мастихін
Фарби
Розчинник
Фарби
Пензлі
Матеріали та інструменти художника-живописця
Творче завдання (вариант 1)
Слово вчителя
— Перед початком малювання уважно розгляньте ли­сточки
на гілці. Вони дуже схожі між собою, але двох однакових ми ніколи
не знайдемо, навіть якщо порівняємо всі листочки на дереві.
Поверхню листочка пронизують прожилки. Тому він такий
пружний і гнучкий. Центральна прожилка переходить у ніжкучерешок. Від неї попарно відходять у різні боки тонші прожилки.
Від них, у свою чергу,— ще тонші. І так — до самого краю листочка.
Листя клена має по краю гострі зубчики.
TT На що схожий кленовий листочок? (На долоньку із розчепіреними пальчиками.)
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Намітимо положення листка на білому аркуші
паперу тонкими легкими лініями. Роблячи підготовчий малюнок
(художники називають його ескіз, або начерк), не потрібно сильно
натискати на олівець.
Зображення не повинне бути ані занадто великим, ані занадто
малим. Спочатку намічаємо вигин ли­сточка. Потім — знаходимо
точку, з якої виходять основні жилки, а після — намічаємо за­
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 5
67
гальний контур листочка. Щоб листок вийшов не дуже витягнутим
та не дуже широким, потрібно весь час порівнювати його з натурою.
Тепер можна добирати потрібний колір.
(Учитель пропонує учням визначити, які саме кольори присутні в забарвленні кленового листочка, та розповісти, в який спосіб
можна отримати потрібні фарби. Спочатку змішується основний
колір, ним промальовується уся поверхня зображуваного листка.)
Подивіться на свій кленовий листок. Подекуди він червонуватожовтий, а подекуди, як пам’ять про літо, збереглися ділянки зеленуватого кольору. Давайте додамо їх до зображення, поки фарби
на нашому листочку ще не висохли. На вологому папері кольори
красиво перетікають один в інший. Не бійтеся води. Під час роботи акварельними фарбами вода — наш найголовніший помічник,
а невеликі патьоки роблять малюнок живим. Якщо води на папері
зібралося так багато, що вона готова перетворитися на калюжу,
швидко відіжміть пензель та його кінчиком зніміть зайві краплі.
Серветка допоможе вам у цьому.
Творче завдання (вариант 2)
Слово вчителя
— Намалюй осінній пейзаж у техніці монотипії (див. підручник, с. 27).
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують творчу роботу. Учитель надає індивідуальну
допомогу.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення учнів­ських
малюнків.
Із малюнків створюють виставку «Листопад».
Коментар
Наприкінці уроку учні мають демонструвати основні навички
роботи в техніці акварелі, навички відтворення необхідного кольору змішуванням кольорів на палітрі; уміння аналізувати природні
форми; уважність; допитливість; уміння міркувати.
VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Учитель пропонує учням завершити малюнки вдома, виправляючи помилки, які було виявлено.
68
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 6
КОЛІР — ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ ЖИВОПИСУ.
ПЕРЕДАВАННЯ БАГАТСТВА КОЛЬОРІВ ТА ВІДТІНКІВ
У РОБОТІ З НАТУРИ
Щедрий урожай
Мета:
ff навчальна: ознайомлювати учнів із кольором як головним засобом
виразності живопису; надавати учням початкові знання про жи­вопис
і один із його жанрів — натюрморт; навчати ма­лювати з натури у жанрі
натюрморту;
ff розвивальна: продовжувати формувати у дітей уміння аналізувати
природні форми;
ff виховна: виховувати в учнів уважність; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; предмети для складання
композиції (свіжі овочі або їх муляжі), матеріали для демонстрування
послідовності та техніки виконання роботи;
ff музичний ряд: аудіозаписи (Д. Шостакович «Вальс-жарт», П. Чайковський вальс із балету «Спляча красуня»);
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олі­вець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання
рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Натюрморт — французьке слово, яке буквально озна­чає
«мертва природа». У натюр­мортах зображують не тільки не­
істот, а й фрукти, квіти, рибу чи дичину.
f
f
Жанр — у образотворчому мистецтві історично сформований,
усталений різновид художніх творів, зображення котрих мають
свій характер, зміст та форму відповідно до певної теми.
f
f
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 6
69
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Які засоби виразності використовують у графіці та живописі?
TT Згадайте, що нам допомагає малювати кольором.
TT А що нам допомагає малювати лініями?
IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Без кольору світ стане нудним. Для того щоб передати все
його різноманіття, ми маємо чудового помічника — живопис.
Слово живопис складається з двох слів — «живо» і «пи­сати».
Живо — тому що художник передає життя. Але чому писати, а не
малювати? Ми з вами малюємо олівцями, крейдою, вугіллям
та інши­ми твердими матеріалами. А писали раніше рідким чорнилом. Усі фарби рідкі, тому серед художників прийнято вважати, що
живописні картини пишуть.
За змістом живописні твори поділяються на різні жанри. Сього­
дні ми познайомимося із натюрмортом.
Натюрморт — французьке слово, яке буквально озна­чає «мертва природа». У натюр­мортах зображують не тільки неістот, а й фрукти, квіти, рибу чи дичину.
Організація сприйняття творів мистецтва
Пояснення вчителя
— На білій скатертині невеликого стола безладно розкиданий
посуд. Наче щойно тут хтось снідав. Ось лежить, тьмяно поблискуючи сріблом, келих, в іншому, скляному, ке­лиху — недопите вино.
На срібній тарілці — пиріг. У нього відламана хрустка скоринка,
і ми бачимо начинку — варення. Картина так і називається — «Сніданок з ожиновим пирогом». Її написав голландський художник
Віллем Хеда, який жив у XVІІ столітті.
Голландія на той час була прогресивною та багатою державою.
Художники малювали те, що було зрозумілим і близьким усім: тихі
поля, море, затишні кімнати зі старовинними меблями, сімейні
сценки.
70
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
В. Хеда «Сніданок з ожиновим пирогом» (1631)
Це був час розквіту голландського живопису. Усі захоплювалися
мистецтвом, усі купували картини. Художники навіть іноді сплачували своїми картинами і господарці за кімнату, і навіть кравцеві
за костюм.
Художники полюбляли використовувати сірі тони, особливо для
фону. Але яким золотом відливають на такому фоні лимони! Які
гарні соковиті персики з оксамитовим пушком або оселедець, що
виблискує перламутром! Якими тугими складками спадає накрохмалена біла скатертина зі столу!
Голландські художники дуже вміло використовували світло
і найтонші переходи кольору, і тому такими об’ємними здаються
скляні келихи, в яких виблискує вино. Вони бачили красу в найпростіших повсякденних речах. У своїх картинах вони передавали
не тільки красу речей, а й своє захоплення ними.
Усі ці предмети, зображені на полотнах, допомагають побачити
наче шматочок життя того часу: посуд, яким тоді користувалися,
обстановку кімнат, звичаї та звички. Картина художника — це вік­
но в його час.
Ці натюрморти були невеликими за розмірами, і художників,
які писали їх, пізніше назвали «малі голландці». Вони є основоположниками натюрморту.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 6
71
Ж. Б. Шарден «Натюрморт з квітами» (1760—1763)
Тепер ви знаєте, що натюрморт — це один із жанрів живопису,
а щоб запам’ятати було легше, давайте послухаємо вірш.
Хто тобі позує зранку
Без утоми і нудьги?
Купа овочів на ґанку,
Стіл, дідусеві штани,
Польові яскраві квіти,
Книга, лампа — речі там
(Варто в них повчитись, діти,
Як поводитися вам).
Не втече ні м’яч, ні торт.
Ми малюєм НАТЮРМОРТ.
(Н. Горошко)
72
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
У ч и т е л ь. Предмети для натюрморту потрібно до­бирати так,
щоб картина виглядала природньо. Не можна поєд­нувати праску
та чоботи, книги та будівельні інструменти.
Уважно роздивіться овочі (або їх муляжі), визначте, які вони
за розміром, формою, кольором.
Самостійно скомпонуйте овочі у натюрморті, обґрунтовуючи обрану композиційну схему. Меньші за розміром об’єкти мають бути
ближчими до глядача. Предмети можуть частково перекривати один
одний, але не закривати повністю.
Слово вчителя
— Осінь щедро роздає свої дарунки: соковиті помідори, хрусткі
огірочки, пишну капусту. А скільки яскравих барв витратила вона
на свої подарунки! Зелене, червоне й біле разом — виглядає дуже
смачно!
Намалюйте «смачний» натюрморт акварельними фарбами. Як­
що аркуш паперу змочити, вийде тонший перехід кольорів. Якщо
малювати на сухому папері, малюнок буде чіткішим.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу за творчим завданням.
Правила роботи і техніка безпеки
ff Головне на малюнку не ховається по кутках аркуша, а розташовується посередині.
ff Головне на малюнку не повинне бути занадто великим або занадто маленьким.
ff Малюємо чистими фарбами і дуже ретельно вимиваємо пенз­
лик, коли переходимо від одного кольору до іншого.
ff Не використовуємо в малюнку фарби прямо з банки, а змішуємо
їх на палітрі.
ff Під час роботи не розмахуємо пензлями й олівцями.
ff Обережно поводимося з водою і фарбами.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Із учнівських робіт формують виставку «Смачний натюрморт».
Коментар
Учні повинні вміти розміщувати малюнок у центральній ча­стині
аркуша, обирати масштаб зображення, виконувати начерк олівцем
та добирати колірне рішення відповідно до постав­леного завдання.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 7
73
УРОК 7
ОСНОВНІ Й ПОХІДНІ,
ТЕПЛІ ТА ХОЛОДНІ КОЛЬОРИ
Схід сонця в пустелі
Мета:
ff навчальна: закріплювати в учнів поняття основні, похідні, холодні
та теплі кольори; навчати учнів розрізняти кольо­ри за настроєм; на­
давати початкові відомості про колорит;
ff розвивальна: формувати у дітей образне, логічне, просторове мислення; навчати міркувати;
ff виховна: виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; фломастери; гумка; пензлі № 4, 6; ємність для води;
серветки для витирання рук і пензлів; палітра. (Матеріали для роботи
за вибором учнів.)
Тип уроку: урок актуалізації знань.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Колір — один із засобів образотворчого мистецтва, завдяки
якому відображаються властивості предметного світу.
f
f
Основні кольори — червоний, жовтий, синій. Їх можна змішувати, щоб одержати інші кольори, але одержати їх за допомогою
змішування не можна.
f
f
Похідні кольори — оранжевий, зелений, фіолетовий. Кольори,
що отримані змішуванням пар основних кольорів.
f
f
Теплі кольори — червоний, оранжевий, жовтий. Асоціюються
з сонячним світлом, вогнем. Викликають відчуття тепла.
f
f
Холодні кольори — блакитний, синій. Викликають відчуття
прохолоди.
f
f
74
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Чому люди малюють?
TT Які кольори художники називають основними? Чому вони так
називаються? (Червоний, жовтий та синій кольори не можна
отримати змішуванням.)
TT Який колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і синій? (Зелений.) Синій та червоний? (Фіолетовий.) Червоний і жовтий?
(Оранжевий, або жовтогарячий.)
TT Як художники називають кольори, що отримані змішуванням
основних кольорів? (Змішані, або похідні.)
TT
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
в
Жо
т
е ле
о-з
Жовтий
ний
Жов
то
- ор
ан ж
ев
ий
еви
Зе л
ан ж
е ни
й
Ор
Слово вчителя
— Уважно розгляньте
спектральне
(колірне) коло,
назвіть кольори
за годинниковою стрілкою,
починаючи
від синього.
Художники
розподіляють
усі кольори
на холодні та
теплі. Давайте спробуємо
описати кожен
із них. Синій
колір — це колір виблискуючих гірських
вершин,
й
е ни
ан ж
еви
Зе л
Синьо -зелений
ер в о н о
й Ч
Ор
Жовтий
-оранжевий
й
Червоний
Си н
о ни
й
Синій
рв
Че
ій
Фіолетовий
Си
н
ьо
- фі
ол е
то в и
й
Фіолетовий
Чер в
он
Спектральне (колірне) коло
ет
іол
о-ф
ов
ий
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 7
75
М. К. Реріх «Гімалаї. Блакитні гори» (1939)
І. І. Левітан «Березовий гай» (1885—1889)
холодних і недосяжних. Колір безхмарного неба. Він не перетворюється на брудно-білий, як інші кольори, тому його і використовували під час прання, додаючи синьку до води, в якій прали білу
білизну.
Тепер зробимо один крок до зеленого: набігають морські хвилі,
на безкраїх просторах бушують шторми.
76
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
В. Ван-Гог «Соняхи» (1888)
Робимо ще один крок і потрапляємо в суто зелений колір — колір трави та листя, такий приємний і близький.
Рухаючись далі до жовтого, ми потрапляємо в болотно-зелений
колір і колір хакі, колір військової форми.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 7
77
Наступний колір — брудно-жовтий — це запорошений пилом
піщаний шлях. За ним — колір лимона і чистий, яскраво-жовтий
колір — колір сонця.
Починаємо рухатися до червоного кольору. Перед нами яскравий
оранжевий — колір апельсина, колір сонця, що заходить. Червоний — колір вогню. Якщо цей колір затемнити, то ми отри­маємо
брудно-коричневий, а якщо просуватимемося у бік синьо­го, він
стане бордовим. Ще крок — і фарби стають холодними. А на самісінькій межі нас проводжає теплий малиновий колір.
Та ось повіяло холодом, ми наближаємося до фіолетового. У цьому місці живуть кольори вечірніх сутінків. Темно-фіолетовий,
ближче до синього,— колір грозових хмар.
Учені визначили, що людське око найкраще розрізняє відтінки
зеленого кольору. Тому зелена зона здається трохи ширшою і яскравішою за решту. Якщо ви подивитеся на веселку, то найбільш широкою і чітко виділеною смугою на ній вам ввижатиметься зелена.
Ми з вами завершили подорож спектральним колом. Але його
можна проходити знову і знову, додаючи до вже знайомих вам
кольорів чорний або розбілюючи їх. І завжди в теплих кольорах
переважатимуть відтінки жовтого або червоного. Теплі кольори нагадують нам про вогонь, сонце, тепло. Настрій, який передають ці
кольори,— радісний і веселий.
Холодні кольори нагадують про холод і зиму. Холодними
є синій, блакитний і фіолетовий кольори та їх відтінки. Під час
малювання за допомогою холодних кольорів передають загадкові,
фантастичні, замріяні стани.
Художники у своїх роботах використовують поєднання теплих
і холодних кольорів.
Розташовані поряд, теплі та холодні кольори допомагають один
одному «звучати» яскравіше, голосніше. Теплий стає ще теплішим,
а холодний — ще холоднішим. Контраст теплого і холодного створює святковий, урочистий, «дзвінкий» настрій.
Організація сприйняття творів мистецтва
Учитель демонструє репродукції картин видатних художників,
у яких переважає певна (тепла, холодна) колірна гама, пропонує
учням визначити, які відчуття викликають ці картини.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
TT Назвіть свої улюблені кольори. За що ви їх любите?
TT Якими ваші улюблені кольори роблять небо, землю, дерева?
78
TT
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Якої пори року у природі переважають ваші улюблені ко­
льори?
Творче завдання
Слово вчителя
— Згадайте ліс яскравим сонячним днем або похмурою осінньою порою. Кольори неба, землі, листя — все перебуває в повній
гармонії. Ми дивимося на сніговика крізь серпанок морозного
зимового дня і бачимо, як блакитне повітря, наповнюючи простір,
пом’якшує всі кольори.
Кожна пора року має свої неповторні кольори, свою чарівність.
(Учитель пропонує учням намалювати пори року. Це може бути
один або кілька малюнків, присвячених певній порі року.)
TT Що ви намалюєте?
TT Які фарби оберете?
Давайте пограємося. Кожний із вас створить малюнок, викори­
стовуючи свої улюблені кольори, а ми, дивлячись на нього, спробуємо відгадати, про яку пору року ви хотіли розповісти.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу самостійно. Учитель подає індивідуальну допомогу.
Коментар
Якщо завдання видається заважким для рівня підготовки учнів,
можна запропонувати створити малюнок тільки у теплій («Гарячі
піски пустелі») або у холодній («Синій вечір») гамі.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Учні по черзі демонструють свої роботи, а решта відгадує, про
яку пору року розповідає малюнок.
Якщо учні не в змозі відгадати пору року за малюнком, учитель
пропонує разом визначити, що потрібно змінити або додати, щоб
малюнок-розповідь став зрозумілим.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Учитель пропонує учням удома завершити малюнки, врахову­
ючи виявлені помилки.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 8
79
УРОК 8
ХРОМАТИЧНІ ТА АХРОМАТИЧНІ КОЛЬОРИ.
ЗБАГАЧЕННЯ ПАЛІТРИ КОЛІРНИХ ВІДТІНКІВ
Зоряна квітка (Котик мій сіренький)
Мета
ff навчальна: продовжувати закріплювати в учнів поняття основні та змішані кольори; ознайомлювати учнів зі спорідненими кольорами та їх
розташуванням на спектральному (колірному) колі, поняттями відтінки, хроматичні та ахроматичні кольори;
ff розвивальна: формувати в учнів уміння сприймати та ана­лізувати колір, змішувати фарби для отримання потрібного кольору;
ff виховна: виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу, художній смак; підтримувати в дітях бажання малювати.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників, букет осінніх квітів та листя або їх фотографічні зображення;
зображення кішок;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; фарби — гуаш або акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води;
серветки для витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Коментар
Урок пропонується у двох варіантах за вибором учителя.
Основні поняття
f
f Спектральне коло — повний набір кольорів, розміщених
в певній послідовності, на котрий розкладається білий колір:
червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіо­
летовий.
f
f Відтінок — в образотворчому мистецтві незначна, малопримітна відмінність у кольорі.
f
f Ахроматичні кольори — всі відтінки білого й чорного ко­
льорів.
f
f Хроматичні кольори — всі кольори спектра, крім білого та
чорного.
80
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
У ч и т е л ь. Уважно роздивіться зображення спектрального (колірного) кола, пригадайте основні поняття.
Червоний, жовтий і синій кольори художники називають основ­
ними кольорами. Їх не можна одержати змішуванням. Для того щоб
намалювати будь-який малюнок, вистачить лише цих трьох кольорів.
TT Який колір можна отримати, якщо змішати червону й жовту
фарби?
TT Жовту й синю?
TT Синю й червону?
Оранжевий, зелений і фіолетовий кольори художники називають кольорами змішаними, або похідними, тому що їх можна
одержати, змішуючи основні кольори.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Даринка любить шоколад, Дмитрик ненавидить кип’ячене
молоко, у Ксюші алергія на апельсини, а Микола терпіти не може
картопляне пюре та віддає перевагу смаженій картоплі. У живописі,
так само, як і в їжі, для того щоб обрати певний колір (або відтінок),
необхідно розумітися на всій колірній гамі. Чим більше колірних
відтінків ми засвоїмо, тим легше нам буде порівнювати й оцінювати
твори образотворчого мистецтва.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
У ч и т е л ь. Подивіться уважно на спектральне (колірне) коло.
Його поділено на сектори, що поєднують споріднені кольори.
TT Як ви вважаєте, чому їх так називають? (Ці кольори схожі один
на одний, як члени однієї родини.)
TT Як ви вважаєте, як утворюються споріднені кольори? (Споріднені кольори утворюються додаванням до будь-яких кольорів того
самого кольору.)
Пояснення вчителя
— Кольори, отримані в такий спосіб, називають відтінками.
Людське око може розрізняти безліч відтінків. Одного разу вчені
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 8
81
К. Моне «Хризантеми» (1878)
вирішили підрахувати, скільки відтінків зеленого кольору ми бачимо. Виявилося, що їх понад 300.
Навколо нас безліч різних кольорів та їх відтінків. Усі вони
називаються хроматичними кольорами (від грецького chro­mas —
колір).
Проте в родині кольорів є два кольори, що відрізняються від інших. Про них кажуть, що це кольори без кольору: білий та чорний. Якщо до білого кольору ми додаватимемо чорний,
то отримаємо відтінки сірого кольору — тож у білого та чорного
відтінків немає.
Білий, чорний та відтінки сірого кольору називаються ахроматичними кольорами.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ (ВАРІАНТ 1)
Навчальна гра «Збери відтінки»
Учитель пропонує учням:
ff уважно роздивитися кольорові зображення предметів та назвати кольори і їх відтінки;
82
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
П. О. Ренуар «Букет хризантем» (1883—1885)
вигадати назви для відтінків певного кольору так, щоб решта
дітей легко його собі уявила.
Наприклад: колір перших березових листочків, колір неба під
час дощу, колір пухнастих курчат тощо.
Учні мають поміркувати над тим, які кольори потрібно змішати,
щоб отримати названі відтінки.
ff
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 8
83
А. Фантен-Латур «Великий букет хризантем». Фрагмент (1878)
Організація сприйняття творів мистецтва
Бесіда
У ч и т е л ь. Осінні квіти дарують нам останнє тепло. Вони —
наче спогад про літо, яскраві та різнобарвні, всупереч холодам та
негоді. Художники дуже полюбляють зображувати букети осінніх
квітів.
Розгляньте уважно айстри, хризантеми, чорнобривці. Вони різного кольору, різного розміру, але в них є і спільна риса — їхні голівки
схожі на маленькі кульки.
(Учитель демонструє репродукції картин, на яких зображено
осінні квіти.)
TT Як художники зобразили осінні квіти?
TT Які кольори вони використали?
TT Який настрій створюють у нас ці малюнки?
TT Складіть невеличку розповідь за тією катиною, що вам найбільше сподобалася.
84
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Творче завдання
Учитель пропонує виконати малюнок, використовуючи хроматичні кольори та їх відтінки. Для цього він ставить постановку
з квітів різних відтінків теплих кольорів. Квіти для постановки
учитель обирає за власним бажанням.
Слово вчителя
— Намалюйте букет осінніх квітів, використовуючи різні відтінки теплих кольорів.
Подумайте, як на аркуші буде розташований ваш малюнок
(вертикально чи горизонтально). Визначте композицію. Позначте
напрямок стеблин та місце для голівок квітів. (Посуд, у якому стоять квіти, учні можуть не зображувати.) Роблячи підготовчий
малюнок (художники називають його ескіз, або начерк), не потрібно
сильно натискати на олівець.
Зображення не повинне бути ані занадто великим, ані занадто
малим. Спочатку маєте визначити загальне положення всього букета, потім пропорції і місце для його окремих частин.
Щоб букет вийшов не дуже витягнутим та не надто широким,
потрібно весь час порівнювати його з натурою.
Намалюйте олівцем голівки та стебла — від загальної форми
до деталей. Потім малюйте фарбами. На холодному фоні квіти
теплих відтінків виглядатимуть яскравішими, ніж на тлі теплих
кольорів.
Коментар
Перед початком малювання вчитель пропонує учням розглянути
послідовність малювання квітів та листочків. Учні разом із учителем
визначають, які знадобляться фарби для утворення потрібних відтінків зеленого, червоного, жовтого та інших кольорів букету.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ (ВАРІАНТ 2)
Вчитель пропонує учням роздивитися зображення кішок, що
виконані переважно ахроматичними кольорами, або чорно-білі
репродукції. Звертає увагу учнів на характер зображення, пропорції
тварин, передавання настрою за допомогою ліній та тону; акцентує
увагу учнів на характерних особливостях зображень тварин.
Творче завдання
Слово вчителя
— Виконайте малюнок на тему «Котик мій сіренький», викори­
стовуючи ахроматичні кольори.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 8
85
«Дика кішка». Розпис гробниці Хнумхотепа ІІ у Бені-Хасані, Єгипет (ХХ ст. до н. е.)
«Кошеня». Китайский живопис (ХІХ ст.)
86
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Навчальні малюнки
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення дитячих
малюнків. Учні визначають помилки одне одного та пропонують
засоби й способи їх виправлення.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 9
87
Тема 2. Мова скульптури, архітектури
та декоративно-прикладного мистецтва
УРОК 9
ЕЛЕМЕНТАРНІ ПОНЯТТЯ ПРО СКУЛЬПТУРУ
ЯК ВИД ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА,
ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ
Ходить гарбуз по городу
Мета:
ff навчальна: надавати учням поняття про скульптуру як вид мистецтва,
її види і відмінність від живопису; ознайомлювати учнів із поняттями
пам’ятник, меморіальний ансамбль, скульптурний портрет, статуетка; закріплювати початкові навички роботи з пла­стиліном (глиною);
ff розвивальна: формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості об’єм­ної форми; закріплювати початкові
навички основних видів ліплення; розвивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу; стимулювати розвиток допитливо­с ті; виховувати екологічну
культуру.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції робіт відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; об’ємні зображення;
ff музичний ряд: українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу»;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; простий олівець.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Скульптура (латинське sculptura, від sculpo — вирізую, ви­
сікаю) — вид образотворчого мистецтва, вироби якого мають
об’ємну форму.
f
f
88
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Круглу скульптуру можна побачити з усіх боків, обійти навколо.
Скульптури, створені на честь історичних подій чи видатних
людей, називають пам’ятниками.
Ці скульптурні вироби великі за розміром, виконані з довговічних матеріалів: бетону, каменю, металу. Встановлюють пам’ятники
на вулицях і майданах, у садах, парках, скверах.
Скульптурні зображення, не дуже великі за розмірами, називають статуями. Статуї призначені для прикрашання приміщень.
Їх виконують з мармуру, бронзи або деревини.
Декоративні скульптурки, при­значені для прикрашання меб­
лів,— це статуетки. Їх виконують із глини, бронзи, деревини,
скла, напівкоштовних каменів і дорогоцінних металів.
Коментар
Ураховуючи, що запропоновані вироби є достатньо складними
за будовою, під час уроку варто використовувати заготовки, що наочно демонструють послідовність ліплення.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Які види образотворчого мистецтва ви знаєте?
TT З якими матеріалами та інструментами працюють митці різних
видів образотворчого мистецтва?
TT
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя
(Учитель викладає загальні відомості про скульптуру як вид
образотворчого ми­стецтва та її різновиди, використовуючи ілюстративний та допоміжний матеріал на власний розсуд.)
— Наскельна ліпнина виникла задовго до появи перших наскельних малюнків. Можливо, хтось із первісних людей випадково
залишив відбиток на вологій глині та, зацікавившись, провів по цій
глині пальцем. Потім людина зрозуміла, що можна узяти грудку вологої глини й перетворити її на об’ємне зображення. Згодом грудки
глини ставали все біль­ше схожими на фігурки людей і тварин.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 9
89
О. Пінчук «Морський коник» (2004)
Коли прадавня людина створювала об’ємні фігурки, їй вдалося
уникнути най­складнішого в скульптурній роботі. Фігурку створювали з «одного шматка», тобто руки та ноги не виступали за основ­
ний контур. Первісні скульптури створювали з каміння, схожого
за формою на того чи іншого звіра, птаха або людину. Лише згодом
90
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
І. С. Єфімов «Лані» (1950)
люди навчилися відокремлювати частини, що виступають, та винайшли для цього багато способів ліплення.
Сьогодні під час створення скульптурних зображень складної
форми з м’яких матеріалів художники-скульптори використовують
три способи ліплення: кон­структивний (скульптуру складають
з окре­мих частин), скульптурний (створення скульп­тури з цілого
91
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 9
д
а
б
в
г
е
Методи роботи з пластичними матеріалами:
а — розкочування; б — скачування; в — сплющування;
г — защипування; д — прищипування; е — вдавлювання
шматка за допомогою видалення непотрібних фрагментів об’єму)
і комбінований.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Правила роботи і техніка безпеки
під час роботи з пластичними матеріалами
ff Робоча поверхня має бути закрита клейонкою або газетою, тому
що пластилін може забруднити її.
ff Усі роботи необхідно виконувати тільки на дошці для ліплення.
ff Зі стеками слід поводитися дуже обережно, не пустувати
і не розмахувати ними.
ff Після роботи потрібно обов’язково ретельно помити руки з милом (пла­стилін залишає жирні плями) і вичистити нігті.
92
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Творче завдання
Учитель пропонує учням послухати пісню «Ходить гарбуз по городу». Якщо є така можливість — запропонувати подивитися
мультиплікаційний фільм, виконаний у техніці пластилінової анімації, що якнайкраще підходить для пояснення основних моментів
уроку.
Учням пропонується зобразити головних героїв пісні за допомогою пластиліну або глини.
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Роздивіться уважно зображення овочів.
TT З яких частин складається об’єм кожного з овочів?
TT Якими є їх форма й пропорції?
TT На що схожі за своєю формою гарбузові родичі?
(Учитель пропонує виліпити з глини або пластиліну фігурки
овочів за запропонованою схемою.)
Починати ліплення конст­руктивним способом потрібно з найбільших частин, потім виконати частини, менші за розміром.
Під час ліплення весь час порівнюйте розміри й пропорції
окре­мих частин. Частини скріпіть між собою примазуванням.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учитель разом з учнями перевіряє створені статуетки, спонукає
учнів виявляти помилки в роботах одне в одного та шукати шляхи
їх виправлення. Особливу увагу учнів потрібно звернути на ліплення кінцівок овочів. Виконання тулуба не повинно бути для них занадто складним.
Фрагмент
мультфільму
«Ходить гарбуз
по городу» (1997)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 10
93
УРОК 10
ПОНЯТТЯ ПРО ОБ’ЄМ ТА ФАКТУРУ
ЯК ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ СКУЛЬПТУРИ
Лісові звірі
Мета:
ff навчальна: надавати учням поняття про об’єм та фактуру як засоби
виразності скульптури; закріплювати початкові навички роботи з пла­
стиліном (глиною); ознайомлювати з поняттям анімалізм як жанром
образотворчого мистецтва;
ff розвивальна: формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості об’єм­ної форми; закріплювати початкові
навички основних видів ліплення; розвивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу; стимулювати розвиток допитливо­с ті; виховувати екологічну
культуру.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції робіт відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; об’ємні зображення;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; простий олівець.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Анімалізм — жанр образотворчого мистецтва, що зображує
тварин.
f
f
f
f
Анімаліст — митець, який зображує тварин.
Об’єм — на відміну від лінії, штриха, плями,— тривимірний
зображувальний засіб. Найчастіше використовується у скульп­
турі та архітектурі.
f
f
Фактура — у скульптурі особливості оброблювання поверхні
будь-якого матеріалу, матеріальні, відчутні на дотик властивості поверхні художнього твору, що використовуються як засіб
точного відображення дійсності.
f
f
94
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
З яким видом образотворчого мистецтва ми познайомилися
на попередньому уроці?
TT Як називають художників, які працюють із пластичними матеріалами?
TT З якими матеріалами працюють художники-скульптори?
TT Які види скульптури ви заєте?
TT
(Правила роботи і техніку безпеки під час роботи з пластичними матеріалами — див. урок 9.)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Ми з вами вже вміємо передавати ілюзію об’єму на площині.
Проте з реальними об’ємами мають справу скульптори.
Як ви гадаєте чи потрібно зображувати слона на повний зріст,
щоб передати, який він великий? Насправді досить передати пропорційне співвідношення окремих об’ємів його тіла.
(Учитель демонструє зображення тварини за власним вибором,
пропонує учням визначити, з яких об’ємів складається тіло тварини, на що вони схожі за формою.)
Коли ми з вами сприймаємо світ навколо нас, однією з найважливіших характеристик предметів є фактура. Вона розповідає нам
про різноманітні якості речей. Слово фактура має два значення:
це характер зовнішньої поверхні предметів та обробка поверхні
предметів, що визначає їх вигляд. Найчастіше з фактурою мають
справу скульптори. Саме вони мають зробити песика кудлатим,
а шкіру дитини — гладкою, вкрити рибу лускою, а птицю — пір’ям.
(Учитель пропонує учням розглянути зображення тварин:
лисиці, зайця, вівці тощо; визначити, чим відрізняється фактура
поверхні їхніх тіл, за допомогою яких засобів можна передати фа­
ктуру у пластичному матеріалі; демонструє, як можна передати
фактуру продряпуванням, відбитком тканини чи інструмента,
нанесенням декоративних елементів.)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 10
95
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Коментар
Якщо рівень підготовки класу дозволяє, можна запропонувати
передати в скульптурній роботі рух тварини за власними спогадами
або фотографіями.
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Виліпіть з глини або пластиліну фігурки зайця
та лисиці за запропонованою схемою.
(Робота виконується «крок за кроком». Учитель демонструє
порядок роботи, учні повторюють.)
TT З яких частин складається тіло кожної з тварин?
TT Якими є форма та пропорції тіл тварин, окремих їх частин?
TT Визначте пропорційне відношення частин та цілого.
Починати ліплення конст­руктивним способом потрібно з найбільших частин (у тварин це тулуб і голова), потім виконати частини, менші за розміром (лапи, вуха, хвіст, шию).
В. О. Ватагін «Лисиця»
(1950-ті)
Імператорський фарфор «Лисиця»
(XIX ст.)
96
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
В. О. Ватагін «Зайці» (1950-ті)
Д. Б. Воронін «Заєць» (2010)
Під час ліплення весь час порівнюйте розміри й пропорції окре­
мих частин тіла.
Частини скріпіть між собою примазуванням.
Після закінчення ліплення нанесіть стекою довгі штрихи, що
імітуватимуть хутро.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учитель разом з учнями перевіряє створені статуетки, спонукає
учнів виявляти помилки в роботах одне одного та шукати шляхи
їх виправлення.
Особливу увагу учнів потрібно приділити ліпленню кінцівок тварин. Виконання тулуба не повинно бути для них занадто
складним.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 11
97
УРОК 11
РЕЛЬЄФ (ОПУКЛИЙ ТА ЗАГЛИБЛЕНИЙ).
ПЕРЕДАВАННЯ ФАКТУРИ ПОВЕРХНІ У РЕЛЬЄФІ
На дні морському
(Золота рибка)
Мета:
ff навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів зі скульптурою як
видом образо­творчого мистецтва, з поняттями рельєф, контррельєф,
барельєф, горельєф; продовжувати закріплювати навички роботи
з пластичними матеріалами;
ff розвивальна: формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні риси напівоб’ємної форми; закріплювати навички
основних видів ліплення; розвивати вміння передавати свої почуття,
емоції, настрій скульптурними засобами; розвивати дрібну моторику
руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього
світу, екологічну культуру.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; формочки для піску;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; цупкий картон; простий олівець; матеріали для відбитка; гуашеві
фарби; палітра; пезлі № 4, 6; клей ПВА; пензель для клею; серветки.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Рельєф — скульптура, обмежена площиною фону. Рельєфи
прикрашають стіни будівель ззовні й усередині.
f
f
Барельєф — рельєф, який виступає з площини.
f
f
Горельєф — заглиблений рельєф.
Метод відтискання — відтискання на пластичній поверхні
фрагментів рельєфної тканини, природних матеріалів тощо.
f
f
Фактура — у образотворчому мистецтві сукупність різних
прийомів оброблювання поверхні.
f
f
98
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT З яким видом образотворчого мистецтва ми познайомилися
на попередньому уроці?
TT Навіщо люди створюють скульптури? Які думки і почуття вони
допомагають їм передавати?
TT Які види скульптури ми знаємо і для чого їх використовують
люди?
Пригадаймо правила створення плаского зображення. (Правила
роботи і техніку безпеки під час малювання — див. урок 1.)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя
— На попередньому уроці ми з вами робили подарункову статуетку. Її можна взяти в руки, розглянути з різних боків, повертаючи
по колу.
Скульптуру, навколо якої можна обійти і розглянути з усіх боків, називають круглою скульп­турою.
Але коли скульптура зустрічається з іншим, вже добре знайомим нам видом мистецтва — архі­тектурою, вона наче притискається
до стіни — роз­чиняється в ній, або навпаки — виростає з площини
стіни. При цьому ми з вами бачимо тільки частину об’ємного зображення. Так ось, зображення, що виступає над стіною, називають
рельєфом.
Художники розрізняють два види рельєфу. Один називають
барельєфом. Слово це французьке й означає воно низький рельєф.
Дійсно, в барельєфі зображення виступає над площиною менше ніж
на половину свого об’єму.
Якщо ми бачимо більше ніж половину об’єму зображуваних фігур, якщо вони майже «вибралися» з площини стіни — це горельєф,
або високий рельєф.
(Гарною ілюстрацією для уроку, присвяченого рельєфам, можуть
слугувати формочки для піску. Можна продемонструвати учням
обидва види напівоб’ємної скульптури на піску. Можна використовувати коробку, наповнену вологим піском.)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 11
99
Створення елементарного рельєфу методом відбитка
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя
— Сьогодні ми з вами знову станемо скульпторами.
І для роботи нам знадобиться аркуш картону розмірами
10 × 10 см. Ми ліпитимемо рельєф, присвячений мешканцям морського дна. Ви вже знаєте, що ліпити — означає додавати шматочки
матеріалу до форми. Для ліплення ми скористаємося пластиліном
(глиною).
Але перш ніж ми розпочнемо ліплення, давайте згадаємо основ­
ні правила і прийоми роботи з глиною (пластиліном або тістом).
(Правила роботи і техніку безпеки під час роботи з пластичними
матеріалами — див. урок 9.)
100
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
(Учитель нагадує основні прийоми ліплення (розкочування,
скачування, сплющування, защипування, прищипування, вдавлювання) і пропонує учням показати долоньками, як ці прийоми виконуються.)
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Риби — чудовий сюжет для рельєфу. Подивіться
на рибу уважно, і ви побачите, що всі лінії, які утворюють її форму,
плавні та м’які. Накресліть загальну форму риби, а потім заповніть
отриману форму ковбасками і кульками з пластиліну. Викладіть
пластилінові ковбаски по контуру рибки, потім поверхню всередині форми заповніть пластиліном і вирівняйте стекою. Додайте
ковбаски-водорості й круглі камінчики для дна. Прикрасьте рибу
методом відбитка або послідовним примазуванням круглих лусочок,
рухаючись від хвоста до голови. Готовий рельєф можна розфарбувати гуашевими фарбами, а потім покрити клеєм ПВА.
Індивідуальна робота за творчим завданням
На аркуші паперу розміром 10 × 10 см виконують ескіз майбутнього рельєфу. Потім на картон розміром 10 × 10 см послідовно наносять горизонтальні ковбаски з пластиліну блакитного, синього,
зеленого, фіолетового кольорів. Учні можуть скористатися готовими
кольорами пластиліну або змішати пластилін необхідних кольорів.
Потім поверхню вирівнюють пальцем або стекою.
Коментар
Риби мають пласку форму, тому робота може бути виконана
у два способи. Дрібних рибок учні можуть виліпити за зразком,
а одну велику — методом заповнення форми.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після виконання рельєфів відбувається обговорення учнівських
робіт. Із готових рельєфів створюють фриз «На дні морському».
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 12
101
УРОК 12
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ПОНЯТТЯ ПРО АРХІТЕКТУРУ
ЯК ВИД МИСТЕЦТВА.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД
Вулиця казкового міста, або Хатинка Бабусі-Ягусі
Мета:
ff навчальна: надавати учням поняття про архітектуру як синтетичний
вид мистецтва; ознайомлювати з архітектурними пам’ятками України;
ff розвивальна: формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні особливості архітектурної форми та її частин; розвивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати дбайливе і шанобливе ставлення до пам’яток архітектури та історії; розвивати естетичне сприйняття навколишнього
світу; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати і фотозображення різних видів архі­
тектурних споруд; репродукції картин відомих художників і навчальні
роботи з методичного фонду;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра; фломастери.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу; використання проблемної ситуації, що викликає
у дитини пізнавальні труднощі, створює необхідність їх подолати.
Основні поняття
Архітектура — це мистецтво проектування і спорудження
будівель, створення простору, в якому пребувають люди. Кожна
споруда має своє призначення: для життя або праці, відпочинку
або навчання тощо.
f
f
Коментар
Урок у жодному разі не має на меті детально ознайомлювати
учнів із різновидами будівель. Матеріал має бути викладений на рівні загального ознайомлення. За бажанням учитель може продовжити вивчення теми у позакласний час та під час тематичного тижня.
102
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бесіда
У ч и т е л ь. Уявіть, що вам потрібно написати листа своєму
другові, який живе в іншій країні. Розкажіть про місто (селище),
в якому ми живемо.
TT Що, на вашу думку, в нашому місті (селищі) є найголовнішим?
Опишіть, що ми побачимо, якщо вирушимо на прогулянку нашим містом (селищем).
TT За що ми любимо наше місто (селище)?
IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Що ми уявляємо, коли чуємо назву міста або країни? Париж — це Ейфелева вежа, Москва — Кремль, Червона площа,
Київ — Софійський собор, Києво-Печерська Лавра. А що для вас
є уособленням нашого міста (селища)?
Усе, що ми з вами назвали, можна узагальнити одним словом —
архітектура.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Слово вчителя
— Для створення твору архітектурного мистецтва необхідні
зусилля людей різноманітних спеціальностей:
ff архітектори створюють в уяві та зображують на папері (проектують) майбутню будівлю;
ff інженери-будівельники виконують для неї технічні кре­
слення
і розрахунки (щоб будівля була міцною та надійною);
ff будівельники зводять будівлю за кресленнями.
А ще багато людей створюють матеріали, необхідні для бу­
дівництва,— цеглу і бетон, скло і метал, дерев’яні вироби, керамічну
плитку.
Твори архітектурного мис­тецтва вражають нас своєю красою,
викликають у нас сильні емоції. Перш за все це культові споруди.
Люди здавна приділяли особливу увагу тим місцям, де вони могли б
звернутися до богів.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 12
103
М. де Вламінк «Буживаль» (бл. 1909)
У різних релігіях склалися різні традиції будівництва культових споруд, але всі церкви, монастирі, храми, мечеті, синагоги
об’єднує те, що вони налаштовують людину на піднесений лад, змушують звернутися до своїх почуттів, замислитися.
Громадські споруди призначені для загального користування.
Це — музеї, театри, інститути, школи, магазини...
Заводи, фабрики, складські приміщення, гаражі — це проми­
слові споруди.
Особливості створення житлових будинків залежать у першу
чергу від національних традицій і мають відповідати потребам тих,
хто в них мешкає. Людям у них повинно бути зручно і комфортно.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. В усі часи художники зображували архітектурні
споруди, вулиці міст. Саме ці картині донесли до нас справжній дух
старовинних міст та селищ.
104
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Дж. Каналетто «Двір каменотеса» (бл. 1730)
(Учитель демонструє репродукції картин видатних художників, що зображують архітектурні споруди різних типів, пропонує
учням визначити, які саме будівлі зображують художники, які відчуття викликають ці картини.)
Джованні Каналетто називають майстром архітектурних зоб­
ражень. Усе своє життя він писав рідне місто — Венецію. Картини
Каналетто з фотографічною точністю демонструють нам Венецію
XVIII сторіччя.
«Двір каменотеса» зображує не парадну красу міста, а маленькі
подвір’я, що відображують неповторний дух Венеції.
З подвір’я каменотеса відкривається захоплюючий вид на дзвіницю церкви Санта Марія делла Каріта з її суворими лініями,
а поряд ми бачимо маленькі кам’яні хижі, дерев’яні сарайчики,
біля яких весело грають діти. Каналетто з любов’ю зображує дрібні
деталі життя простих людей. З віконниць звисає білизна: сушиться. Такого не можна побачити ані в Римі, ані у Мілані. Кажуть, що
одного разу ціла купа вологої білизни випала з вікна на знаменосця
повстанців, що пішли проти республіки. Бунтівники зніяковіли,
і Венеція була врятована.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 12
105
І. М. Беклемішева «Кам’янець-Подільська фортеця» (1970)
Пояснення до творчого завдання
Варіанти творчого завдання
Варіант 1. Намалюйте місто, в якому всі будинки — дуже незвичайні.
За формою, кольором будинку, за тим, що його оточує, можна
легко здогадатися про його господаря. Наприклад, хто може мешкати в оранжевому будинку із зеленим дахом і великими вухами
замість труби? (Заєць.)
Нехай кожний вигадає і намалює будинок для казкового героя,
а ми разом відгадаємо, хто в цьому будинку живе. (Учні повинні
скласти розповідь про один день із життя меш­канців їхніх казкових будиночків.)
Перед початком роботи давайте поміркуємо над запитаннями.
TT Хто мешкатиме у намальованому будиночку?
TT Які настрої та характери у його мешканців?
TT Як це можна передати на малюнку?
106
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Варіант 2. Намалюйте хатинку Бабусі-Ягусі.
Опішіть цей казковий персонаж.
TT Який він за характером? На що схожа хатинка Бабусі-Ягусі?
TT Де цей будиночок може бути розташований?
TT Які детали маємо обов’язково зобразити на малюнку, щоб глядачі здогадалися, для кого це помешкання?
TT
Спочатку потрібно намітити лі­нію горизонту. Потім знайти місце малюнка на аркуші паперу.
Почніть малювання з великих об’ємів, потім переходьте до деталей зображення.
(Під час роботи вчитель коригує роботу учнів, допомагає знайти помилки і радить, як їх можна виправити.
Учні виконують малюнки самостійно, обираючи матеріали, що
найбільше відповідають їхньому задуму.)
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учні демонструють класу свої роботи й разом відгадують, для
кого побудований дім. Дрібні деталі можна виконати за допомогою
фломастерів.
Із малюнків створюють виставку «Вулиця казкового міста».
Коментар
Із метою визначення рівня засвоєння матеріалу вчитель може
запропонувати учням наведене далі завдання.
Командна гра «Архітектурна відгадайка»
Учні класу об’єднуються у дві групи. Одна з груп — «архі­
тектори». Решта учасників гри одержують картки із зображеннями
архітектурних споруд різного призначення.
«Архітектори» по черзі торкаються олівцем одного з гравців
іншої групи, і той розповідає про свою будівлю, не називаючи її.
Якщо «архітектор» відгадує будівлю, він одержує картку з її зоб­
раженням.
Завдання «архі­текторів» — зібрати якнайшвидше всі будівлі,
необхідні для створення міста.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 13
107
УРОК 13
СИЛУЕТНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ.
СПРОБИ ПЕРЕДАВАННЯ
ПРОСТОРОВОГО ЯВИЩА ЗАГОРОДЖУВАННЯ
У ЗОБРАЖЕННІ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ
Чарівні куполи
Мета:
ff навчальна: ознайомлювати учнів із культовою архітектурою; пояснювати значення силуету в архітектурі; ознайомлювати з поняттями
силует і декор;
ff розвивальна: формувати у дітей вміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні особливості силуетної форми; розвивати дрібну
моторику руки;
ff виховна: виховувати в учнів дбайливе і шанобливе ставлення
до пам’яток архітектури та історії, вміння працювати у групі; розвивати естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток
допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: фотографії та репродукції картин із зображеннями
різних видів культових споруд; навчальні роботи з методичного фонду;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; для малювання:
простий олівець; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра; для витинанки або аплікації:
кольоровий папір, ножиці, простий олівець, гумка, клей ПВА, пензель
для клею, кольорові олівці, фломастери.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; колективна практична робота
на базі засвоєного матеріалу.
Коментар
Робота може бути виконана у техніці аплікації з кольорового
паперу або у техніці витинанки.
Основні поняття
f
f Силует — основний різновид графічної техніки, що зображає
фігури та предмети суцільно, переважно у вигляді плями з дуже виразними зовнішніми абрисами.
f
f Декор — сукупність декораційних елементів (прикрас) в архітектурі та прикладному мистецтві.
108
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Що таке архітектура і для чого вона потрібна людям?
TT Які види архітектурних споруд ви знаєте?
TT
IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Слово вчителя
— Видатний французький письменник Віктор Ґюго назвав
архітектуру «визначною книгою людства». Сторінки історії архітектури можна перегортати безкінечно, щоразу знаходячи щось
нове і дивне. Сьогодні ми продовжимо знайомство з однією з найдавніших і найдивовижніших сторінок «кам’яної книги». Вона
розповість нам про культові споруди. Ця складна назва означає,
що ми говоритимемо про будівлі, які люди присвячують богам.
Ви вже, звісно, знаєте, що на землі існує багато різних релігій.
І в кожної з них — своє уявлення про те, яким має бути місце для
розмови з богом.
Проте пам’ятки архітектури багатьох релігій (християнства,
ісламу, іудаїзму і буддизму) мають спільну рису — куполи.
(Учитель демонструє учням фотографії храмів різних релігій.)
Упродовж багатьох століть, крім релігійного призначення, люди
використовували храми і як громадські споруди. Їх міцні стіни
захищали людей від ворогів, тут коронували царів і вшановували
героїв. Зовнішній вигляд певного храму визначав обличчя усього
поселення, що розташовувалося навколо нього.
Храми будували, щоб увічнити перемоги та зберегти пам’ять про
трагедії. Храми були символами величі, вдячності та любові народу.
Відомий вислів «Кожна дорога веде до храму» означає, що шлях,
який обирає людина в житті, має зробити її кращою, чистішою, допомогти осягнути саму себе.
Міста Давньої Русі будували на підвищених місцях, часто на закрутах річок, щоб їх легше було захищати від ворогів. Спочатку
зводили стіни фортеці, а потім на найкращому місці будували
храм. Він височив над іншими будівлями. Якщо подивитися на мі­
сто здалеку, ви не побачите окремих будинків, а тільки загальні
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 13
109
А. М. Васнецов «Кремль» (1892). Фрагмент
обриси — містобудівний силует міста. Аж до початку ХХ століття саме храми надавали містам неповторного вигляду. За задумом
будівельників, хрести на куполах храмів мали бути найвищими
точками міста.
Куполи можуть бути найрізноманітнішої форми. Одні нагадують
цибулини, інші схожі на шоломи, а гостроверхі піраміди, що увінчують деякі храми, називають наметами.
Куполи дерев’яних храмів схожі на шишки ялинок. Сьогодні
нам складно повірити, що більшість із цих складних дерев’яних
мережив збудована без жодного цвяха, тільки за допомогою сокири.
Організація сприйняття творів мистецтва
Учитель демонструє репродукції картин, що зображують культові споруди.
110
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
І. К. Айвазовський «Ісакієвський собор морозного дня». Фрагмент (1891)
В. І. Суриков «Дзвіниця Івана Великого та куполи Успенського собору» (1876)
Пропонується бесіда за змістом репродукції картин. Під час
бесіди слід звернути увагу учнів на взаємне розташування різних
частин архітектурних споруд, ефект загороджування.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 13
111
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
(Учитель об’єднує учнів класу у групи. Учням у групах пропонується виконати колективну роботу, тобто кожен зображує свій храм, а потім вони поєднуються у композицію. Храми
у композиції мають бути узгоджені за розміром та кольором. Одні
(більші) мають бути розташовані ближче до глядача, інші (меньші) — подалі. Храми можуть частково загороджувати один одний.)
У ч и т е л ь. Оберіть ту форму купола, яка подобається вам найбільше. Складіть композицію з декількох куполів — великих і маленьких.
Поміркуйте, які додаткові елементи допоможуть передати ваше
ставлення до храму.
Можливо, ви домалюєте хмари, сонячні промені, птахів, а може,
знайдете свій власний образ. Характерні силуети куполів повинні
чітко читатися на ваших роботах.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу самостійно. Учитель коригує діяльність
учнів і допомагає виправити помилки.
Коментар
Якщо робота виконується у техніці аплікації з кольорового
паперу або у техніці витинанки, учитель нагадує учням правила
роботи і техніку безпеки.
Правила роботи і техніка безпеки
ff Робоче місце має бути упорядкованим (олівці, ножиці, папір
точно на своєму місці).
ff Візерунок спочатку виконуємо олівцем, а потім вирізаємо
ножицями.
ff Під час роботи не розмахуємо олівцями й ножицями.
ff Передаємо ножиці одне одному лише кільцями вперед.
ff Після завершення роботи все сміття акуратно прибираємо.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Із малюнків створюють ви­ставку «Золоті куполи».
Коментар
Учні по черзі демонструють свої роботи і розповідають, яку головну думку вони хотіли передати. Клас спільно обговорює роботи,
під керівництвом учителя визначає, як ще можна було передати
спільний задум.
112
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 14
ПОЧАТКОВІ УЯВЛЕННЯ
ПРО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО
ТА ЗАСОБИ ЙОГО ВИРАЗНОСТІ
Диво-квітка
Мета:
ff навчальна: продовжувати вивчати з учнями особливості деко­р а­
тивно-прикладного мистецтва; ознайомлювати з основ­ними видами
декоративно-прикладного мистецтва, засобами їх виразності (декоративними формами, кольором, орнаментом);
ff розвивальна: формувати в дітей уміння сприймати, розрізня­ти й аналізувати декоративні форми; розвивати дрібну моторику руки, вміння
узагальнювати, відкидати зайве, несуттєве; стимулювати розвиток
допитливості;
ff виховна: виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу; забезпечувати доброзичливу атмосферу.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати із зображеннями предметів
декоративно-ужиткового мистецтва, орнаментів; вироби (або їх зоб­
раження) народних майстрів;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання
рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок; урок закріплення умінь і навичок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Декоративно-прикладне (декоративно-ужиткове) мистецтво —
це вид образотворчого мистецтва; створення та прикрашання
предметів повсякденного побуту. До декоративно-прикладного
мистецтва належать художньо виконані гобелени, настінні керамічні або різьблені з дерева плакетки, вишивки, ювелірні
вироби тощо, а також орнаментовані розписи, скульптурнодекоративне оздоблення інтер’єрів та фасадів споруд, облицювальна кераміка тощо.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 14
113
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
З якими видами образотворчого мистецтва ми вже познайомилися?
TT Якими матеріалами та інструментами користуються художники, які працюють у різних видах мистецтва?
TT Які засоби виразності дарує нам живопис, графіка, скульптура?
TT
IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Декоративне мистецтво виникло в ті далекі часи, коли людина навчилася робити предмети для життя. Людині хотілося,
щоб глиняна миска або глечик для води були не просто зручними,
але й красивими. Свою назву це мистецтво одержало від латинського слова «декор», що означає «прикрашати». Звісно, розпис стіни
не тільки прикрашає інтер’єр, але й «розповідає» про добро і зло,
радість і горе, допомагає створити певний настрій.
Декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ) — це вишивка і килимарство, розпис і аплікація, різьблення і кування, інкрустація
та вироби зі скла. Вироби ДПМ створюють не тільки професійні,
а й самодіяльні художни­ки — народні майстри.
Декоративне мистецтво називають ще ужитковим, або прикладним, тому що його твори невід’ємні від предметів, на які вони нанесені. Малюнок, створений для розписування глечика, виглядатиме
кумедно на тканині або меблях. Тому зображення у декоративноприкладному мистецтві завжди підпорядковане формі тих предметів, на які воно нанесене.
TT Які вироби декоративно-прикладного мистецтва є у вас удома?
Зображення в декоративно-ужитковому мистецтві зазвичай роблять спрощеними, як говорять художники,— стилі­зованими. Усі
елементи виглядають пласкими.
Для того щоб стати частиною орнаменту, реальна квітка проходить складний шлях від малюнка з натури до узагальненого
рішення в орнаменті. Малюючи стіннівку, плакат, розписуючи кераміку або тканину, художники рідко використовують зобра­ження,
114
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Приклади стилізування квітки дзвоника
Зразки петриківського розпису
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 14
115
Орнаментика
дворового фасаду
Будинку
губернського
земства,
м. Полтава
наближене до реальності,— вони спрощують реальну форму речей,
які малюють, так, щоб збереглися основні їх риси, які легко розпізнати. Спробуємо переробити, спростити об’ємні форми так, щоб
вони стали пласкими. Для цього уважно розглянемо, як стилізували художники квітку дзвоника.
(Учитель пропонує учням розглянути приклади стрічкового візерунка, обираючи ілюстрації на власний розсуд. Найвиразнішими
для пояснення є бігунці, виконані у техніці петриків­ського розпису,
та малюнки косівської кераміки.)
Зі стилізованих зображень природних форм можна створювати
найрізноманітніші декоративні композиції. Сьогодні ми докладніше знайомитимемося зі стрічковою композицією. Стилізовані
зображен­ня — квіти, листя, трави, ягідки (художники називають
їх елементами композиції) — чергуються в суворо визначеній послідовності.
Зазвичай вісь такої композиції складає лінія-стеблинка, яка
проходить по центру, а решта елементів немовби прив’я­зується
до неї. Якщо розглянути таку композицію уважно, то можна помітити, що вона схожа на струмочок, який біжить, звиваючись, поміж
каміння. В Україні стрічкову декоративну композицію зі стилізованих природних форм так і називають — бігунець.
116
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Зі стилізованих малюнків можна скласти різноманітні за настроєм композиції. Сьогодні ми виконуватимемо композиції, побудовані на протилежних образах — позитивному і негативному.
TT Якби ваш настрій перетворився на квіти, то які квітки стали б
радістю, смутком, образою, мрією, злістю?
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Розділіть аркуш навпіл. У верхній половині аркуша
намалюй­те гарний настрій, а в нижній — поганий.
TT Що допоможе нам створити різні за настроєм композиції?
У позитивних зображеннях можна використовувати спокійні
форми і лінії, світлі та радісні кольори. Негативним композиціям
нехай буде притаманна інша виразність: кутасті різкі лінії, кон­
трастні темні кольори.
Кольори потрібно добирати на палітрі. Працюйте не чистим
кольором: змішуючи фарби, знаходьте різноманітні відтінки. Використовуючи можливості кольору, ви зможете створити нюансні
або, навпаки, контраст­ні зображення трави, листя, інших деталей.
Зважайте на колір фону. Якщо хочете, щоб композиція була радісною, не варто для цього використовувати мляві брудно-зелені або
сіро-блакитні відтінки. Такі відтінки більшою мірою підійдуть
для негативних тем. Елементи орнаменту синього кольору краще
помістити на теплий фон (оранжево-жовтий), тому що, наприклад,
на блакитно-зеленому фоні вони загубляться.
Складіть кілька варіантів композиції. Не зупиняйтеся на першому, єдиному варіанті. Шукайте результат, який задовольнить вас.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу під керівництвом учителя.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Із малюнків створюють виставку «Танок настроїв».
Коментар
Під час виконання завдання учні мають демонструвати вміння
створювати стрічкову композицію, передавати настрій за допомогою
ліній та кольору.
Особливу увагу потрібно приділити малюнкам, на яких однакові
за формою елементи змінюють своє положення щодо осі малюнка.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 15
117
УРОК 15
РОЗШИРЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СИМЕТРИЧНУ ФОРМУ
ТА РОЛЬ ВІСІ СИМЕТРІЇ В ЇЇ ПОБУДОВІ.
ПОЄДНАННЯ СИЛУЕТНОЇ ФОРМИ ТА ДЕКОРУ
Різдвяний янгол
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про симетричну форму; навчати знаходити вісь симетрії та визначати її роль; продовжувати
вивчати особливості паперової пластики; ознайомлювати з поняттям
витинанка; формувати в учнів навички роботи з паперовою формою;
ff розвивальна: формувати у дітей образне, логічне, просторове ми­
слення, уміння сприймати; вчити розрізняти та аналізувати характерні
особливості паперової пластики; розвивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати в учнів інтерес до звичаїв і тради­цій свого народу;
розвивати естетичне сприйняття навко­лишнього світу; стимулювати
розвиток допитливості.
Оснащення
ff візуальний ряд: репродукції картин відомих художників; навчальні
плакати, присвячені Різдву; вироби паперової пластики та витинанки;
ff музичний ряд: музичні композиції на тему Різдва;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; кольоровий і білий папір; клей ПВА; ємності для клею і води;
пензлик для клею; ножиці; кольорові олівці; наліпки; бісер; кольоровий
папір; серветки; клейонка.
Тип уроку: комбінований урок; урок закріплення умінь і навичок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Витинанка — художній твір народного декоративно-при­
кладного мистецтва у вигляді витятої (тобто вирізаної) з одноабо багатоколірних аркушів паперу орнаментальної чи сюжетної композиції. Мережевно витяті ножиціми (або спеціально
загостреним ножем) витинанки є чудовими зразками прорізного
паперового декору.
Витинання — техніка художньої обробки паперу (або іншого
матеріалу) за допомогою ножиць чи ножа.
f
f
118
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Як називається вид образотворчої діяльності, коли зображення
створюється з паперу за допомогою ножиць і клею? (Аплікація.)
TT Як називається вид образотворчої діяльності, коли об’ємне зоб­
раження створюється з паперу тільки за допомогою складання?
(Орігамі)
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— У кожного народу, що населяє нашу багатонаціональну країну, є свої звичаї і традиції, що по­в’язані з ПОЧАТКОМ.
У християнській традиції початком, наприклад, року, вважається Різдво.
(Учитель розповідає про різдвяні традиції християн та пропонує учням інших релігійних конфесій розповісти класу про те, які
звичаї і традиції, пов’язані з початком нового року, існують у їхніх
релігіях.
Учитель пропонує учням розглянути картину Д. Д. Жилін­ського
«Альтист» і пояснити, для чого художник зобразив на ній янгола.
Якого настрою янгол додає картині?)
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Ви вже, мабуть, здогадалися, що сьогодні ми почнемо готуватися до Різдва. А допоможуть нам вісь симетрії та техніка паперопластики, що називається витинанкою.
(Учитель демонструє малюнки або фотозображення сніжинок,
комах чи інші зображення, що наочно ілюструють поняття си­
метрії.)
Якщо ми уважно подивимося на ці зображення, то помітимо, що
права і ліва половинки їх зовсім однакові. Називають таку однаковість правого та лівого боків симетрією. Подивіться на фотографії
жуків і метеликів, на зображення сніжинок. Умовна лінія, немов
дзеркало, поділяє симетричні тіла на дві однакові частини. Цю лінію називають віссю симетрії.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 15
119
Д. Д. Жилінський «Альтист» (1972)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Виконайте фігурку різдвяного янгола у техніці паперопластики.
(Перед початком роботи вчитель нагадує основні правила техніки безпеки під час роботи з гострими інструментами.)
Правила роботи і техніка безпеки
ff Під час роботи оборежно поводитися з ножицями.
ff Дотримуватися правил техніки безпеки.
ff Скласти навпіл аркуш білого паперу.
ff За трафаретом або самостійно нанести на аркуш паперу контури
янгола.
ff Вирізати янгола за контуром.
ff Відігнути руки янгола уперед.
ff Кольоровими олівцями, наліпками або бісером нанести візерунки на одяг янгола.
ff За допомогою зворотного боку ножиць надати об’ємної форми
волоссю і крилам янгола.
ff Приклеїти німб із золотого або жовтого паперу.
120
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Схема роботи з ножицями
Індивідуальна робота за творчим завданням
Виконавши велику фігурку янгола під керівництвом учителя,
учні виконують маленькі фігурки самостійно.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Під час обговорення окремо потрібно відзначити роботи учнів,
які виявили особистий творчий підхід.
Коментар
Під час виконання завдання учні мають демонструвати навички
роботи з папером і ножицями, уміння виконувати роботу за запропонованою схемою.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Удома учні мають придумати чарівну історію, події якої від­
буваються напередодні Різдва.
Об’ємні фігурки янголів використовуються як частина но­
ворічного прикрашання класу.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
***
Свіжеє сіно, ясла кленові,
Ясна дитина...
Діва Марія коси шовкові
Стеле для Сина.
Біле ягнятко дише на Бога,
Сивеє дише,—
Дишуть на Бога, щоби для Нього
Було тепліше.
В небі черкають крила об крила:
Янголів — сила.
В небі ніколи пісня зраділа
Так не дзвонила.
Дзвонить ялина десь у діброві,
В лузі — калина...
Свіжеє сіно, ясла кленові,
Ясна дитина.
(О. Стефанович)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 16
121
УРОК 16
УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ.
МАЛЮВАННЯ З НАТУРИ
Новорічна іграшка
Мета:
ff навчальна: навчати учнів основ малювання з натури; озна­йомлювати
з процесом узагальнення форми; навчати визначати основну форму
предмета, його пропор­ції, побудову і відображати модель з усіма деталями саме такою, якою учні її бачать; навчати розміщувати зображення
на аркуші паперу, рівномірно наносити штрихування олівцем для точнішого відображення предмета; навчати учнів міркувати;
ff розвивальна: сприяти розвитку графічних навичок у зображенні елементів геометричного орнаменту; розвивати фантазію, окомір дітей,
зорове сприйняття натури і дрібну моторику руки; розвивати естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості;
ff виховна: сприяти вихованню у дітей інтересу до спільної діяльності
та результатів колективної творчості; виховувати спостережливість,
акуратність, увагу; створювати святковий новорічний настрій.
Оснащення:
ff візуальний ряд: схеми («Розміщення ялинкових гілок з іграшками»,
«Орнаменти»); невеликі гілочки сосни та ялини; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; шаблони у вигляді кульки, дзвіночка, ліхтарика; ялинкові прикраси;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; фломастери; гумка; ножиці; папір зеленого кольору;
паперові шпалери; клей ПВА; пензлі для клею; серветки для витирання
рук та пензлів.
Тип уроку: урок узагальнення.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Коментар
Урок передбачає колективну форму роботи.
122
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Що таке графічний малюнок?
TT Які матеріали використовують для його створення?
TT Які матеріали та інструменти знадобляться для створення аплікації?
TT
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
(Учитель показує класу різні ялинкові прикраси (бурульки, кульки, дзвіночки. Урок починається з аналізування їх форми.)
TT Як ви гадаєте, чи схожі між собою ці іграшки?
TT Що в них спільного?
TT Чим вони відрізняються?
У ч и т е л ь (демонструє послідовність виконання роботи). Проведіть лінію в зошиті олівцем. Форма та розмір малюнків мають відповідати обраній моделі. (Необхідно неодноразово нагадати учням,
що вони малюють не будь-яку ялинкову іграшку навмання, а саме
ту, що перед ними.
Коли учні завершать роботу з олівцевими контурами, учитель нагадує послідовність виконання орнаменту в колі.)
Послідовність виконання орнаменту в колі
ff Спочатку виконується декілька ескізів.
ff З ескизів обирається один — з найбільш вдалою композицією.
ff За обраним ескізом виконується підготовчий малюнок у повному розмірі.
ff Увесь підготовчий малюнок для графічної роботи слід виконати
олівцем.
ff Лінія повинна бути легкою, замкнутою.
ff З декількох неправильних ліній залишається одна правильна,
решту видаляють гумкою.
ff Малюнки виконують кольоровими олівцями або фломасте­
рами.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 16
123
Організація роботи з натури
Коментар
Малювання з натури може мати певну складність. Необхідно
постійно підбадьорювати та заохочувати клас, демонструючи правильно виконані малюнки.
Учні мають демонструвати початкові навички малювання з натури, усвідомлювати принципи узагальнення форми, визначати
124
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
основну форму предмета, його пропорції, відображати модель з усіма деталями саме такою, якою її бачать; розміщувати зображення
на аркуші паперу, рівномірно штрихувати олівцем для точнішого
відображення предмета.
Учитель має зазначити правильність виконання роботи і від­
повідність малюнків до кольору моделі.
Слово вчителя
— Кожний з вас намалював чудову ялинкову прикрасу! Подивіться, які вони різні! Тепер нехай кожен виріже з зеленого паперу
ялинкову гілку, щоб нам було де розвісити наші ялинкові при­
краси.
(Вирізування без попереднього малюнка олівцем за принципом
«малюємо ножицями».
Перших кількох учнів, які успішно впоралися зі своїм завданням, обирають до групи «головних художників». Вони на невеликому шматку паперових шпалер прикріплюють за допомогою клею
вирізані однокласниками зображення ялинкових гілок.)
Колективна робота за творчим завданням
За допомогою вчителя учні з’ясовують можливі варіанти компо­
зиції з урахуванням колірної гами та розмірів окремих елементів,
обго­ворюючи можливі помилки. Добре, якщо кожний учасник групи має можливість запропонувати свій варіант композиції.
Коли знайдено місце для кожної дитячої роботи, учні приклеюють елементи до фону. На тлі ялинкових гілок закріплюють заздалегідь вирізані ялинкові прикраси.
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Під час обговорення необхідно звернути увагу учнів на відповідність форми та кольору ялинкових прикрас формі та кольору
певної моделі. Якщо рівень підготовки класу достатньо високий,
учитель може запропонувати учням самостійно знайти помилки
одне в одного та запропонувати варіанти їх виправлення. Завершену
колективну робота вивішують у класі на видноті.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 17
125
Тема 3. Композиційні прийоми
у графіці та живописі
УРОК 17
КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ
ВИРАЗНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ
(ОБРАННЯ ФОРМАТУ, РОЗМІРУ ЗОБРАЖЕННЯ)
Ілюстрація до казки І. Франка «Заєць та Їжак»
Мета:
ff навчальна: ознайомлювати учнів з осно­вами композиції, поняттям
задум;
ff розвивальна: розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне,
просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати;
стимулювати розвиток допитливості;
ff виховна: виховувати в учнів акуратність, увагу.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників, фотографії, навчальні роботи з методичного фонду; схеми компонування; матеріали для демонстрування послідовності та техніки
виконання роботи; книжки із казками;
ff музичний ряд: аудіозапис фрагментів музики до балету П. Чайковського «Лускунчик»;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Композиція — закони компонування зображення; певне розташування предмета в просторі та його зв’язок з іншими предметами. Має на меті максимально виразити задум художника.
f
f
126
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Контраст (контрастні кольори) — кольори, що максимально
віддалені один від одного на спектральному колі (червоний — зелений, синій — жовтогарячий, жовтий — фіолетовий).
f
f
f
f
Нюанс — фарби, близькі за кольором і силою світла.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
(Учитель демонструє учням спектральне (колірне) коло; пропонує пригадати основні відомості з кольорознавства, що учні їх
засвоїли у першому класі.)
TT Які кольори художники називають контрастними?
TT Які — нюансними?
TT Які виражальні можливості надають художникам контрастні
та нюансні кольори?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Китайська приказка каже: «Те, що може показати одна картина, не можна розповісти тисячею слів».
Можна навчитися малювати виноград так, що птахи забажають
його склювати. Можна перемальовувати картини з листівок. Але
справжній художник не просто копіює те, що бачить, а створює
власний світ. У цьому світі все знайоме і звичне стає дивним.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Щоб передати свої почуття і враження, необхідно знати закони композиції.
Композиція — це певне розташування предмета в просторі
і його зв’язок з іншими предметами. Слово композиція походить
від латинського compositio, що означає — «складання, з’єднання»,
сполучення частин у певному порядку.
Композиція в живописі та графіці означає побудову картини,
розташування частин зображення на площині аркуша в певному
зв’язку. Саме композиція дозволяє художникові з найбільшою
повнотою і силою виразити свій задум.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 17
127
Щоб розповісти про щось, потрібні слова. Щоб переконливо висловити важливу й цікаву думку, потрібні влучні слова. Щоб привернути увагу й схвилювати глядача, художник намагається знайти
сильні й виразні засоби зображення.
У будь-якій картині художник прагне так побудувати композицію, щоб показати об’єкт у найбільш виразній формі. Усе зайве
відкидається, залишається тільки те, що необхідно, другорядне
підкоряється головному.
Організація сприйняття творів мистецтва
Бесіда
(Учитель демонструє учням репродукції картин із симетричною та асиметричною композицією.)
У ч и т е л ь. Роздивіться уважно картини, створені художниками, та спробуйте розповісти, яку головну думку хотіли донести
до нас митці.
М. В. Добужинський «Людина в окулярах (Портрет Сюннерберга)» (1905—1906).
Приклад центральної композиції
І. Ю. Рєпін «Не чекали» (1884—1888). Приклад асиметричної композиції
128
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Де розташовані основні та другорядні зображення і як вони по­
в’язані одне з одним?
TT Як ви вважаєте, чи вдалося художникам донести до глядача свій
задум?
TT
Пояснення вчителя
— Художники приділяють велику увагу композиції. У підготовчій роботі над розкриттям змісту картини вони роблять ескізи,
начерки в пошуках такого розташування об’єктів один щодо одного,
яке б найбільше відповідало їхньому задуму.
(Учитель демонструє учням композиційні схеми до проаналізованих репродукцій.)
У центральній і симетричній композиції головне зображення
розташовується в центрі та виділяється розміром або кольором.
В асиметричній композиції головне зображення зміщене від
центра аркуша, а всі інші зображення його врівноважують.
У композиції немає жорстких правил. Ви самі маєте створити
їх для себе.
Тільки одне є незмінним у будь-якому разі: композиційна побудова картини ґрунтується на природному розташуванні й поєднанні
об’єктів природи.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
TT Чи любите ви казки?
TT Які українські народні казки ви знаєте?
TT Які казки є вашими улюбленими?
Коментар
Під час уроку учні можуть посилатися на книжки зі своїми
улюб­леними казками, які вони принесли з дому.
Організація сприйняття творів мистецтва
Пояснення вчителя
— Перед кожним художником, який береться оформлювати книгу, постають цікаві та складні завдання. Мабуть, най­
важливішим є створення образів героїв. Їх потрібно зобразити не
тільки саме такими, якими їх описано у тексті, а й вдихнути в них
життя, зробити виразними, інакше кажу­чи — майже живими.
Тільки тоді читач їм повірить і полюбить їх. Тому для порівняння
робіт давайте подивимося на ті малюнки, де зображені головні персонажі казки.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 17
129
(Для аналізування потрібно запропонувати учням ілюстрації
різних авторів до казки І. Франка «Заєць та Їжак».)
TT Який момент казки художники зобразили на своїх ілюстраціях?
TT У чому схожі та чим відрізняються ілюстрації, які ми розглядаємо?
TT Як художник ставиться до того, що зображує?
TT Які засоби використовує художник, щоб висловити своє ставлення?
TT Яка з ілюстрацій подобається вам більше? Чому?
(Під час розглядання ілюстрацій учитель нагадує учням основні
композиційні схеми та пропонує визначити, за якою композиційною
схемою побудовано композицію тієї чи іншої ілюстрації, нагадує початкові відомості про побудову тіла тварин.)
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Намалюйте свою ілюстрацію до казки І. Франка
«Заєць та Їжак».
Спочатку оберіть епізод казки, який ви ілюструватимете. Тепер
виконайте ескіз (невеличкий малюнок), у якому визначте місця для
основних персонажів.
Намічаючи деталі зображення, намагайтеся виявити головне
розміром і положенням на альбомному аркуші.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують творчу роботу. Матеріали для виконання роботи
учні обирають самостійно. Учитель допомагає учням проаналізувати правильність виконання композиції та виправити помилки,
надає індивідуальну допомогу.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Під керівництвом учителя учні аналізують виконані роботи анонімно. Щодо кожної роботи слід зазначити, що зроблено правильно,
а в чому припущено помилок. Наприкінці за стилем робіт клас намагається визначити їх авторів.
Коментар
Обсяг роботи не дозволяє завершити малюнок упродовж одного
уроку.
Під час уроку учні мають демонструвати знання про основні
правила композиції, свідомо обирати певний вид композиції для
втілення свого творчого задуму.
130
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 18
ПРОПОРЦІЇ ТА МАСШТАБ.
ЕЛЕМЕНТАРНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ФІГУРИ ЛЮДИНИ,
ЇЇ СКЛАДОВІ
Улюблений казковий персонаж
Мета:
ff навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів із пропорціями людської фігури; надавати початкові відо­мості про правила малювання
людської фігури, що ру­хається; закріплювати знання про основи композиції;
ff розвивальна: розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне,
просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати,
стимулювати розвиток допитливості;
ff виховна: виховувати в учнів акуратність, увагу.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників, фотографії, навчальні роботи з методичного фонду, схеми
послідовності малювання фігури в русі, схема пропорційної будови
людського тіла;
ff музичний ряд: Л. Моцарт «Катання на санях», Е. Вальд­тейфель вальс
«Ковзанярі»;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання
рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Що таке композиція?
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 18
TT
TT
131
Для чого художнику потрібно знати закони композиції?
Які види композиції ви знаєте?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Пропорції будьякого живого організму, який розвивається
та зростає, змінюються. Ці зміни виразно видно в людській фігурі.
Пропорції дитини дуже відрізняються від пропорцій тіла доро­слої
людини. У дорослої людини розмір голови складає 1/7 частину всього
її зросту, а в дитини 4—5 років — 1/4 або 1/5 ча­стину.
Існують певні співвідношення частин тіла: кінці пальців опущеної руки дорослої людини, коли вона стоїть, знаходяться трохи
нижче за середину стегна. Стегно трохи довше за гомілку. Передпліччя коротше за плече.
Коли людина рухається, положення окремих частин її тіла змінюється за певними правилами. Так, фігура, яку ми зображуємо,
завжди має бути врівноваженою, інакше глядачам здаватиметься,
що вона падає.
Художники зазвичай починають малювати людську постать
зі схеми, що відображає розташування кісток у скелеті. А потім
«нарощують» м’язи, додають одяг.
(Учитель пропонує учням
розглянути схему пропор­ційної
будови людської фігури, звертає
увагу на співвідношення окремих частин тіла.)
Організація сприйняття
творів мистецтва
Бесіда
(Учитель демонструє учням
ілюстрації, що зображують
казкових героїв.)
У ч и т е л ь. Роздивіться
уважно ілюстрації, створені
художниками, та спробуйте
розповісти, який задум, на ваш
погляд, митці хотіли донести
до нас, глядачів.
Схема пропорційної будови
людського тіла
132
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Т. В. Пліска. Ілюстрація до казки «Кривенька качечка» (2005)
О. В. Чичик. Ілюстрація до казки «Кривенька качечка». (1998)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 18
133
Кого художники зобразили на своїх картинах?
Де розташовані основні та другорядні зображення і як вони
пов’язані одне з одним?
TT Як ви вважаєте, чи вдалося художникам донести до глядача свій
задум?
TT
TT
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
(Узгодивши урок із уроком літератури, учитель пропонує учням
намалювати свого улюбленного казкового персонажа.)
У ч и т е л ь. Спочатку придумайте й намалюйте пейзаж. Фігуру
казкового героя розташуйте у центрі аркуша та зробіть її достатньо
великою, щоб глядачі мали змогу добре її роздивитися. Допоміжні
фігури зробіть меньшими.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Під час виконання роботи вчитель (за потреби) надає індивідуальну допомогу.
Коментар
Схеми послідовності малювання постаті людини повинні бути
розташовані на видноті під час усього процесу малювання.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Відбувається обговорення учнівських робіт.
Коментар
У процесі малювання учні мають демонструвати розуміння
основних правил пропорційної побудови людського тіла, первинні
навички малювання людини в русі, знання основ композиції.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Обсяг завдання не дозволяє завершити його за один урок, уч­ням
пропонується зробити це вдома.
134
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 19
ПОНЯТТЯ ВРІВНОВАЖЕНОЇ
ТА НЕВРІВНОВАЖЕНОЇ КОМПОЗИЦІЇ.
ДОСЯГНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ РІВНОВАГИ
ШЛЯХОМ РОЗТАШУВАННЯ НА ПЛОЩИНІ
ВЕЛИКИХ ТА МАЛИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Зимові розваги
Мета:
ff навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів із графікою як видом образотворчого мистецтва; продовжувати надавати початкові
знання про декоративний малюнок; навчати спрощувати та декорувати природні форми; ознайомлювати з новим композиційним при­
йомом — рівномірним заповненням площини аркуша;
ff розвивальна: формувати у дітей уміння сприймати, роз­різняти й аналізувати характерні особливості силуетних форм; продовжувати формувати вміння аналізувати природні форми; розвивати дрібну моторику
руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття нав­колишнього
світу; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання, простий олівець,
гумка, туш або гуаш, клей ПВА, ємності для клею і води, пензлик для
клею, серветки, клейонка; коробочка для елементів аплі­кації.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Урівноважена композиція — це прийом зображення, за якого
зображувані об’єкти знаходяться у зоровій рівновазі. Рівновага
досягається за рахунок використання форми, розміру, об’єму,
кольору тощо.
f
f
Неврівноважена композиція — це прийом, за якого частини зображення неврівноважені з метою створення ілюзії руху.
f
f
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 19
135
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Для чого люди малюють?
TT Якими матеріалами користуються художники для створення
творів живопису?
TT З яким жанром образотворчого мистецтва ми познайомилися
на попередньому уроці?
TT Як ви гадаєте, для чого художники малюють натюрморти?
TT Який ще вид образотворчого мистецтва ми знаємо?
TT Чим, на вашу думку, живопис відрізняється від графіки?
TT Які матеріали та інструменти використовують художники-гра­
фіки?
TT Які засоби виразності дарує нам графіка?
TT
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя
— Ви вже знайомі з композиційним прийомом, коли художники, виділяючи головне, розташовують його в центрі аркуша, створюють досить велике зображення, формою і кольором привертаючи
до нього увагу глядачів. Але у мистецтві часто можна зустріти
й інший композиційний прийом — рівномірне заповнення площини аркуша. Усі елементи в такій композиції мають приблизно однакові розміри, тісно пов’язані один з одним, часто переплітаються або з’єднуються іншими декоративними елементами.
Такі композиції найчастіше можна зустріти у розписі тканин,
у гобеленах, батику, на декоративних панно, що виконані у техніці
мозаїки, або на вітражах.
(Учитель пропонує учням роздивитися декоративно-графічні
композиції за власним вибором. Пропонує визначити, із яких елементів вони склада­ються і якими прийомами скористалися художники для заповнення площини аркуша.)
У наведених декоративних композиціях художники приді­ляють
однакову увагу всім елементам композиції. Такі ком­позиції можна
розглядати дуже довго, постійно знаходячи щось нове. Часто вони
схожі на картинки-загадки.
136
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
О. Л. Кульчицька «Веснянки на Гуцульщині» (1930)
Дж. Морган «Зимовий пейзаж із хлопчиками, що грають у сніжки» (1865)
Організація сприйняття творів мистецтва
Бесіда
(Учитель демонструє учням репродукції картин, що зображують розваги.)
У ч и т е л ь. Роздивіться уважно картини, створені художниками, та спробуйте розповісти, який задум, на ваш погляд, митці
хотіли донести до нас, глядачів.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 19
137
Кого художники зобразили на своїх картинах?
Де розташовані основні та другорядні зображення і як вони
пов’язані одне з одним?
TT Як ви вважаєте, чи вдалося художникам донести до глядача свій
задум?
TT
TT
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Узгодивши урок із уроком літератури, учитель пропонує учням
намалювати свого улюбленого казкового персонажа.
Альтернативне творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Чи любите ви зиму? Чи любите гратися в сніжки,
кататися на ковзанах і санчатах, бігати на лижах, ліпити сніговиків, будувати фортецю і гратися в царя гори? Зима дарує людям
безліч забав та розваг.
Намалюйте свої улюблені зимові розваги.
Спочатку придумайте й намалюйте пейзаж, снігову гірку, ковзанку, куточок засніженого парку. Фігури, розташовані
ближче до нас, зробіть більшого розміру, ніж віддалені. Коли ви
малюєте людину в русі, пам’ятайте, що руки та ноги ми можемо
зігнути тільки в тих місцях, де кістки з’єднуються між собою за допомогою суглобів.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Під час виконання роботи вчитель (за потреби) надає індивідуальну допомогу.
Коментар
Схеми послідовності малювання постаті людини в русі повинні
бути розташовані на видноті під час усього процесу малювання.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Відбувається обговорення учнівських робіт.
Коментар
У процесі малювання учні мають демонструвати розуміння
основних правил пропорційної побудови людського тіла, первинні
навички малювання людини в русі, знання основ композиції.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Обсяг завдання не дозволяє завершити його за один урок, уч­ням
пропонується зробити це вдома.
138
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 20
ПОНЯТТЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ЦЕНТРУ.
ВИДІЛЕННЯ ГОЛОВНОГО В КОМПОЗИЦІЇ
Зимова ніч
Мета:
ff навчальна: пояснювати учням поняття центр композиції; ознайомлювати з поняттям пейзаж; закріплювати розуміння поняття лінія зламу
земля—небо, лінія горизонту, ускладнення палітри; відпрацьовувати
правильну побудову композиції на аркуші паперу; закріплювати навички створення необхідного кольору змішуванням спектральних
кольорів; навчати дітей розподіляти зображення за прин­ципом «ближче — більше, далі — менше», поділяти площини на горизонтальні
та вертикальні;
ff розвивальна: активізовувати спо­с те­режливість, фантазію, сенсорні
уміння та навички; роз­вивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього
світу; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: схеми («Положення об’єкта на площині аркуша»); навчальні плакати; фотороботи; репродукції картин відомих художників
і навчальні роботи з методичного фонду;
ff музичний ряд: П. Чайковський «Пори року. Грудень», Ф. Шопен «Ноктюрн»;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання
рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Яку лінію художники називають лінією горизонту?
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 20
TT
TT
139
Як нам знайти її на вулиці?
Які кольори художники називають основними, а які — змі­
шаними?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бесіда
TT Заплющте очі й уявіть, що до нас у клас увійшла Зима. Спочатку ми відчуємо запахи. Чим вона пахне? (Мандаринами, ялинкою, снігом.)
TT Які звуки супроводжують кроки Зими? (Рипить сніг під ногами, стукають одна об одну змерзлі гілки дерев, завиває хуртовина.)
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. Розгляньте репродукції картин І. І. Шишкіна «На
півночі дикій» та «Зима».
TT Як ви гадаєте, який період зими зобразив художник?
TT Чи можна сказати, в якому місяці написані ці картини? Чому
ви так вважаєте?
TT Які фарби використав Шишкін? Яких фарб більше?
TT Які настрої викликають ці картини?
TT Як би ви назвали кожну з картин?
TT Про що розповів художник у кожній із картин?
Коментар
Учні повинні скласти зв’язну розповідь про те, що вони бачать.
Учителеві необхідно акцентувати дитячу увагу на принципах композиційного рішення, на центрі композиції.
У ч и т е л ь. Картина І. І. Шишкіна «На півночі дикій» створена
за однойменним віршем М. Ю. Лермонтова. Поет тужить за недосяжною коханою; до любові героя причетний увесь світ, уся природа.
Самотність...
На скелі, серед снігу і темряви, самотньо стоїть могутня сосна.
Наперекір лютим морозам, вітрам і снігам, вона росте там, де ніщо
рости не може. Здається, немає такої сили, що змогла б її здолати.
З гідністю височіє над прірвою могутнє, горде дерево, і важкий,
блискучий сніг, схожий на пишну ризу священика, пригинає нижні
гілки майже до землі.
Здається, що сосна дивиться на Місяць. Він висвітлює похмуру
ущелину, темно-грозові безкраї далі, хмари, висріблює сніг на сосні
і навколо.
140
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
І. І. Шишкін «На півночі дикій». Фрагмент (1891)
Сніг не чисто білий. Художник майстерно показує безліч відтінків снігу. А на верхівці сосни сніг схожий із хмарами, і вони
ніби розмовляють між собою. Замерзла тиша. Здається, темрява
важче світла, вона густішає і осідає в прірві. Лише самотня сосна«мрійниця» марить про інший, світлий і радісний світ.
Картина І. І. Шишкіна «Зима» написана 1890 року. В полотні
«Зима» живописець розв’язує складне завдання — передати ледь
помітні рухи природи за допомогою відтінків білого кольору.
Зимовий ліс скований морозом, він застиг і ніби закам’янів.
З великою увагою промальовує художник передній план з декількома столітніми соснами. Їх потужні стовбури темніють на тлі
яскраво-білого снігу. Шишкін майстерно передає спокійну велич.
Праворуч — непрохідна стіна похмурого лісу. Усе навколо занурене
в тіні. Але ось промінь сонця проникає в царство снігу та висвітлює
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 20
141
І. І. Шишкін «Зима» (1890)
галявину, розфарбовуючи її в рожево-золотавий колір. Майстерно
художник малює безтурботний зимовий спокій. Ніщо не порушує
тиші цього дивного гарного дня. І навіть птах на гілці, здається, не
живий, а якийсь кришталевий.
У першій картині уся наша увага спрямована на самотнє дерево.
Ми сприймаємо його як живу істоту, співчуваємо йому, сумуємо
разом із ним.
У другій картині художник не виділяє головного зображення.
Центром композиції є освітлена зимовим сонцем галявина, і ми
сприймаємо загальний настрій картини, не акцентуючи своєї уваги
на певному зображенні.
Отже, ми з’ясували, що у картині все залежить від основної
думки, ідеї. Цілісність композиції залежить від підпорядкованості
другорядного головному, поєднання всього зображення в єдиному
композиційному задумі. Кожна деталь повинна щось додавати для
розвитку задуму. Другорядне, малозначуще в композиції не повин­
не впадати в око, має бути виділений основний об’єкт.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Намалюйте власну розповідь про зимову ніч. (Малювання супроводжується прослуховуванням музики.)
142
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
а
б
в
Положення об’єкта
на площині аркуша:
а, б, в — неправильно;
г — правильно
г
Правила роботи і техніка безпеки
Головне зображення на малюнку не приховують по кутках аркуша, а розташовують посередині.
ff Головне зображення на малюнку не повинне бути занадто великим (як слон у коробці з-під взуття) або занадто маленьким (як
мишеня в басейні).
ff Малюємо чистими фарбами і ретельно вимиваємо пензлик, коли переходимо від одного кольору до іншого.
ff Не використовуємо під час малювання фарби безпосередньо
з банки, а змішуємо їх на палітрі.
ff Під час роботи не розмахуємо пензлями й олівцями.
ff Обережно поводимося з водою і фарбами.
ff
Індивідуальна робота за творчим завданням
Діти виконують індивідуальну роботу за творчим завданням.
За необхідності вчитель надає допомогу.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Відбувається обговорення учнівських робіт.
Коментар
Урок спрямований на визначення рівня засвоєння отриманих
знань. Учні повинні вміти розміщувати малюнок у центральній
ча­стині аркуша, обирати масштаб зображення, виділяти розміром
і розташуванням на аркуші об’єкти, розташовані ближче, обирати
колірне рішення відповідно до поставленого завдання.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 21
143
УРОК 21
СВІТЛО І ТІНІ
Смачні фрукти
Мета:
ff навчальна: навчати дітей розподіляти зображення за прин­ципом
«ближче — більше, далі — менше», поділяти площини на горизонтальні
та вертикальні; надавати учням відомості про світло, тінь, об’єм; формувати вміння аналізувати та змішувати кольори; навчати міркувати;
закріплювати навички створення необхідного кольору змішуванням
спектральних кольорів;
ff розвивальна: розвивати в дітей комбінаторні здібності; формувати образне, логічне, просторове мислення;
ff виховна: виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; будь-який предмет
округлої форми (яблуко, м’яч) та настільна лампа; матеріали для демонстрування послідовності й техніки виконання роботи;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ватяні палички; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Коментар
Запропонований урок є першим з-поміж уроків, що знайомлять
учнів із взаємодією світла та об’єму. Урок у жодному разі не ставить
за мету всебічне висвітлення питання. Перше ознайомлення з поняттям об’єм предмета та способами передавання його в малюнку
має викликати інтерес до подальшого вивчення теми.
Основні поняття
Світло — елемент світлотіні в образотворчому творі, позначає
характерні особливості найосвітленіших частин об’єкту стосовно їх тіней та напівтіней.
f
f
144
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Світло може бути природним і штучним.
TT Які джерела природного і штучного світла ви знаєте? (Сон­це —
джерело природного світла, а лампочка — штучного.)
TT Яким ще може бути світло? (Таким, що падає, і відбитим.)
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Щоб зрозуміти, як падає світло, за ним потрібно спостерігати. Ви, мабуть, помічали, що контрастні тіні на землі сонячної
погоди завжди падають у напрямку, протилежному джерелу світла.
Сонячні промені пробивають собі дорогу крізь хмари. Вони відбиваються від найменших краплинок води, роздрібнюються, розсіваються.
Ви, напевно, помічали, що похмурого дня біля предметів не­має
чітких тіней, їх поверхня стає не такою яскравою. Це відбувається
Сонце яблучко милує —
Світло промінцем малює.
Тіні від усіх сховає,
Бо там сонечка немає.
Стане яблучко кругленьке —
Буде яблучко миленьке.
Навкруг світла напівтіні
Попригасить сонце нині.
(Н. Горошко)
Схема освітлення предмета
145
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 21
тому, що предмети освітлюються розсіяним світлом. Розсіяні промені падають на предмет з усіх боків і освітлюють його рівномірно,
м’яко змальовуючи контури. (Учитель демонструє, як приближення
або віддалення джерела світла змінює сприйняття форми предмета, наприклад яблука.)
У малюванні саме передавання освітленості дозволяє виявити
форму предмета, передати його об’єм і фактуру. Щоб передати об’єм
у живописі чи малюнку, достатньо трьох тонів кожного кольору:
найсвітліший потрібно накласти на найосвітленіше місце (світло),
найтемніший — на найменш освітлене (власна тінь), середній — заповнить решту місця (півтінь).
Організація сприйняття творів мистецтва
(Учитель пропонує учням роздивитися репродукції картин,
на яких зображено фрукти, знайти на зображенні найосвітленіші
місця; власні тіні; тіні, що падають; напівтіні.)
TT У який спосіб художники передають об’єм на площи­ні?
TT Як змінюється колір предметів від освітленого боку до того, що
перебуває в тіні?
а
б
г
в
д
Передавання освітленості предмета за допомогою різних матеріалів:
а — спрощена схема предмета; б — простий олівець; в — туш;
г — акварельна фарба; д — пастель
146
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
І. І. Машков «Натюрморт. Фрукти на блюді» (1910)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Намалюйте фрукти, використовуючи різні мате­
ріали.
Намагайтеся передати світло і тіні.
Щоб одержати колір для півтіні, потрібно навчитися пом’як­
шувати тон: для олівця — змінюючи силу натискання; в аква­
релі — розмиваючи водою; для гуаші й пастелі — додаючи білий
колір; для вугілля — розтушовуючи пальцем; для туші — рідше
розташовуючи штрихи та крапки.
Спробуйте — це допоможе вам краще аналізувати те, що ви
бачите. (Учитель демонструє зразки передавання об’єму з викори­
станням різноманітних матеріалів. Учні виконують роботу різними матеріалами під керівництвом учителя.)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Під час уроку учні мають засвоїти початкові відомості про
передавання об’єму предмета на площині, демонструвати елементарне вміння створювати об’єм за допомогою різних матеріалів.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 22
147
УРОК 22
СТАТИЧНА ТА ДИНАМІЧНА КОМПОЗИЦІЇ.
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ПЕРЕДАВАННЯ ДИНАМІЧНОГО СТАНУ
ОБ’ЄКТІВ
Хуртовина
Мета:
ff навчальна: навчати учнів узгоджувати зображення з форматом, передавати (на елементарному рівні) динамічний стан об’єктів; продов­
жувати навчати розміщувати зображення на аркуші паперу, передавати стан природи засобами живопису; продовжувати ознайомлювати
з групою холодних кольорів; навчати міркувати;
ff розвивальна: розвивати особистісно-ціннісне ставлення до творів
мистецтва, прагнення до спілкування з ними, уміння виражати емоційне ставлення до краси природи у творах мистецтва та навколишньому
світі; стимулювати розвиток допитливості;
ff виховна: виховувати спостережливість, акуратність, увагу.
Оснащення:
ff візуальний ряд: спектральне (колірне) коло; репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; матеріали
для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; кольорові кружечки на кольоровому тлі;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: папір синього або сірого кольору; простий олівець; гумка; гуаш білого та чорного кольору; пензлі № 4, 6;
ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Динамічна композиція — композиція, що зображує момент напруженого руху.
f
f
Статична композиція — компрозиція, що передає спокій, рівновагу. У багатьох випадках відтворює симетричні форми.
f
f
Контраст — кольори, що максимально віддалені один від
одного на спектральному (колірному) колі (червоний — зелений,
синій — жовтогарячий, жовтий — фіолетовий).
f
f
f
f
Нюанс — відтінок, невелика розбіжність, ледь помітна зміна.
148
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Що таке композиція?
TT Що таке відтінок кольору? Як його можна отримати?
TT Які матеріали та інструменти знадобляться для створення малюнка фарбами?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
(Учитель пропонує розглянути схеми динамічної та статичної
композицій.)
TT Які відчуття викликають у вас ці композиційні схеми?
TT Яка з них може бути використана для передавання спокою, впевненості?
TT Що можна передати за допомогою іншої композиції? (Стрімкий
рух, бурхливі почуття).
TT Чим ці композиційні схеми різняться?
Подивіться: на спектральному (колірному) колі у кожного кольору є свій «будиночок». Кольори, які мешкають у сусідніх «будиночках», дуже схожі між собою. Художники називають їх нюансними
парами, а їх сусідство — нюансом. Вимовмо це слово всі разом:
«нюанс». Слово це прийшло до нас із Франції. Послухайте, яке воно
м’яке, ніжне, як муркотіння кошеняти.
Схеми динамічної та статичної композицій
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 22
149
В. В. Кандинський «Зимовий пейзаж». Фрагмент (1909)
К. Ф. Юон «Кінець зими. Полудень». Фрагмент (1929)
Тепер погляньмо на «будиночки», розташовані один навпроти
одного. Кольори, які в них мешкають, дуже різняться. Художники
називають їх контрастними парами, а їх сусідство — контра­
стом. Вимовмо це слово всі разом: «контраст». Це слово звучить як
постріл: різко, жорстко. (Учитель пропонує розглянути малюнки
з кружечками на кольоровому фоні та визначити контрастні
та нюансні пари.)
150
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. Роздивіться репродукції картин, що зображують
пейзажі. Визначте, яка з них передає стан спокою, а яка — рух.
TT У який спосіб художники передають рух на площи­ні?
TT Як художники використовують колір, щоб підкреслити свій задум?
TT Назвіть кольори кожної з картин.
Отже, ми з вами визначили, що динамічна композиція зображує момент руху. Для динамічної композиції художники використовують яскраві, контрастні кольори. У статичній композиції основні
об’єми врівноважують один одний, руху немає, кольори спокійні,
кольорові контрасти відсутні.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Пропоную вам зобразити хуртовину.
Спочатку визначте композицію, олівцем намітьте місце і загальний розмір основних об’єктів.
Потім продовжуйте малювати за схемою (див. с. 81 підручника),
уточнюючи деталі.
(Під час виконання малюнка вчитель ставить навідні запитання, що роблять роботу більш свідомою. Учні мають засвоїти
основні прийоми передавання руху. )
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують малюнок в альбомах для малювання, кори­
стуючись малюнками-схемами.
Навчальна гра «Будиночки для фарб»
Учні класу об’єднуються у групи по 5—7 осіб. Учитель розкладає
для кожної групи на столі різнокольорові ґудзики (або кружечки
кольо­рового паперу). Гравці повинні зібрати ґудзики (кружечки)
в одній лінії контрастними парами, а в другій — нюансними. Перемагає та група, яка виконає завдання першою.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Відбувається обговорення учнівських робіт.
Коментар
Учні повинні наводити визначення понять контраст, нюанс,
динамічна композиція, статична композиція, уміти відтворювати
рухи природи, демонструвати навички роботи з фарбами.
Творче завдання можна виконати у техніці гратографії.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 23
151
УРОК 23
СПОСОБИ ПЕРЕДАВАННЯ ГЛИБИНИ ПРОСТОРУ
Гарна хата
Мета:
ff навчальна: закріплювати в учнів поняття про композицію; надавати
уявлення про ілюзорне зменшення віддалених предметів, часткове
загороджування дальних предметів ближчими; початкові відомості
про передавання глибини простору на площині;
ff розвивальна: розвивати комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати
в дітей уміння аналізувати; навчати міркувати; формувати образне,
логічне, просторове мислення;
ff виховна: виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду, що зображують глибоку
перспективу; матеріали для демонстрування послідовності й техніки
виконання роботи;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олі­вець;
гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання
рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Коментар
Як наочний матеріал для пояснення теми пропонується розглянути просторову побудову картини К. Лоррена «Полудень». За бажання вчитель може обрати будь-яку іншу картину.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Охарактеризуйте живопис як вид образотворчого мистецтва.
TT Пригадайте матеріали та інструменти живопису.
152
TT
TT
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Назвіть виражальні можливості живопису.
Які види композиції та композиційні прийоми вам відомі?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Малюючи пейзаж, художники вміють майстерно створювати
ілюзію глибини простору, використовуючи різні способи. На перед­
ньому плані небо зображено темнішим, аніж на зад­ньому: завдяки
цьому створюється ефект віддалення.
Людські фігури на передньому плані чітко виділяються теп­лими
тонами та яскравим одягом. Деталі на передньому плані виписано
дуже чітко.
Посилено контраст перед­нього плану: темні місця майже чорні,
світлі — майже білі.
Що ми побачимо, якщо піднімемося ясного дня на вершину пагорба? У декількох кроках від нас — дерева. Ми розрізняємо форму
й колір листя, переплетіння гілок і гілочок, тріщини кори. Це перший (передній) план.
Далі — пшеничне поле, немов легким серпанком відділене від
дерев,— другий план.
А ще далі — луки, затягнуті вже не серпанком, а більш щільною
завісою,— третій (середній) план.
І нарешті, на лінії обрію синіє смуга лісу — четвертий (дальній) план.
З-за синьої смуги лісу пливуть на нас низкою світлі та темні
хмари. Невеликі біля самого обрію, вони виростають, стають величезними над нашими головами.
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. Розгляньте репродукції картин із зображенням
весни, виконані видатними художниками. Уважно роздивіться ці
картини. Складіть опис-твір (3—4 речення) за картиною, яка найбільше вразила. Визначте, якими засобами виразності скористався
художник для відображення свого ставлення.
Невипадково в давнину початок нового року відзначали саме
навесні. І зараз для багатьох це найулюбленіша пора року. У живописі справжнім символом весни стала картина О. Г. Венеціанова «На
ріллі. Весна». Селянська дівчина, яка веде за вуздечку двох конячок
та легко ступає босими ногами по темному полю, стала уособленням весни. Вона ніби летить над землею, злегка розставивши руки.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 23
К. Лоррен «Полудень» (між 1651 та 1661)
О. Г. Венеціанов «На ріллі. Весна» (І пол. 1820-х)
153
154
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
О. К. Саврасов «Граки прилетіли» (1871)
Одвічну селянську роботу художник пов’язав із вічним весняним
пробудженням. І дитина, яка сидить край поля, і молоді тонкі дерева — мов ознаки оновлення й приходу нового життя.
У цій картині детально промальовано всі зображення переднього
плану, на другому плані об’єктів та деталей менше, дальній план
майже порожній.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 23
155
І. І. Левітан «Весна — велика вода» (1897)
Розкажіть, як змінюється колір неба з віддаленням від глядача.
У березні прилітають граки — провісники весни. Колись у ці
дні діти з піснями — веснянками — бігали по селах із пташками,
зробленими з тіста. Одні фігурки вони розкидали в полі, щоб земля
дала багатий урожай. Інші, настромлені на довгі жердини, розгойдували так, що випечені пташки мов і справді летіли. Цей час зобразив О. К. Саврасов у картині «Граки прилетіли». Боязкий промінь
TT
156
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
сонця проклав по пухкому снігу на околиці села
блакитні тіні, заблищали
перші калюжки. З пронизливим криком кружляють
у прозорому весняному повітрі чорні птахи. За сірою
огорожею — скошені дахи
будівель і стара церква.
У небі хмари, то прозорі
й тонкі, то темніші, такі,
що безперервно змінюють
свою форму, а крізь невеликі просвіти сяє чистий блакитний колір. Сліди граків
і хлопчиська, який пробіг
колись, ще видно на снігу.
Картина Саврасова звучить
музикою весни — дзвоном
капежу, дзюрчанням води
в проталинах, шерхотом
гілок беріз і грачиними
криками.
TT За допомогою яких засобів художник передає глибину простору?
TT Спробуйте розділити
картину на плани. (Учні
роблять це під керівництвом учителя.)
Чудовий пейзажист
І. І. Левітан був кращим
учнем О. К. Саврасова. ГоНавчальні роботи
ловною темою його картини
«Весна — велика вода» стає
нестримна сила пробудження природи. Прозоре небо, перекинуте
у воду річки, що відтанула та розлилася, додає картині натхнення
та тріпотіння. Тонкі гнучкі берізки вишикувалися в ряд. Людини
не видно, але забутий човен і далекі дерев’яні хати нагадують про
її присутність.
(Аналізування планового характеру картини учні проводять
самостійно, учитель коригує та спрямовує відповіді.)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 23
157
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Уявіть, що ми вирушили в мандрівку. Ось зовсім поряд із нами паркан, перед ним — квіти. Трохи далі в’ється тоненька
стеж­ка — через жовто-зелені луки вона веде до старої хатини. Ледь
осторонь стиха шепочуть яблуні в садку.
Українські хати — як сонячні зайчики — спалахують яскравими плямами в зелені садів. М’яко жовтіють їх соло­м’яні дахи,
світяться чистотою білені стіни.
Намалюйте цей уявний пейзаж, передаючи глибину простору.
Нехай на вашому малюнку буде зображена стара українська хата.
Спочатку потрібно намітити лі­нію горизонту. Потім знайти місце
малюнка на аркуші паперу. Почніть малювання з великих об’ємів,
потім переходьте до другорядних зображень та деталей.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують творчу роботу. Матеріали для виконання роботи обирають самостійно. Учитель допомагає учням проаналізувати
правильність виконання композиції та виправити помилки, надає
індивідуальну допомогу.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення учнівських
малюнків. Із малюнків створюють виставку «Безкраї простори».
Коментар
Під час уроку учні мають демонструвати знання про композицію
як один з основних засобів виразності, орієнтуватися в методах передавання глибини простору на площині, свідомо поділяти просторове
зображення на перший, середній та дальній плани, демонструвати
початкові навички з передавання простору, освітлення, визначення
тону.
158
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 24
СИМЕТРІЯ ЯК НАЙПРОСТІШИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗАСІБ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛОЩИНИ.
ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАГИ В АСИМЕТРИЧНІЙ КОМПОЗИЦІЇ
Святковий букет
Мета:
ff навчальна: закріплювати розуміння дітьми понять композиція, лінія
горизонту; надавати учням початкові відомості про поняття рівновага;
продовжувати закріплювати поняття симетричний малюнок, витинанка; навчати створювати узагальнену форму; формувати прийоми
роботи з ножицями;
ff розвивальна: продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати,
узагальнювати; розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне,
просторове мислення, кмітливість;
ff виховна: виховувати в учнів акуратність, увагу; навчати міркувати;
стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: схеми компонування плями на площині; матеріали для
демонстрування послідовності та техніки виконання роботи;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець; гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра; ножиці; клей ПВА; пензлі для клею;
клейонка.
Тип уроку: урок закріплення вивченного матеріалу.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Витинанка — зображення, вирізане з кольорового або білого
паперу за допомогою ножа або ножиць.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Для передавання яких почуттів і настроїв художники обирають
червоний, жовтий, оранжевий, блакитний, синій, зелений, фіолетовий, білий, чорний кольори?
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 24
TT
159
Із чого ми починаємо свій малюнок? (Спочатку — ідея, потім —
компонування на аркуші паперу.)
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Ви вже знаєте, що розташування зображення на аркуші паперу художники називають композицією.
Слово це прийшло до нас із латинської мови й означає додавання, з’єднання частин. У суді Давнього Рима цим словом називали примирення тих, хто сперечається, а під час бою гладіаторів — протиставлен­ня бійців.
Давайте з’ясуємо, що ж таке композиція і для чого вона потрібна
художникам?
У нас є сім однакових аркушів паперу.
(Учитель показує по черзі схеми компонування, учні під його
керівни­цтвом розбирають кожний варіант. Необхідно допомогти
дітям знайти для кожного варіанта яскравий асоціативний образ.)
Занадто маленька форма на ве­ликому аркуші викликає почуття
незручності, незатишності, самот­ності (маленьке мишеня посе­
редині спортивної зали).
Занадто велика форма викликає почуття обмеженості, стисненості (кит у бляшанці).
Варіанти симетричних і несиметричних композиційних рішень
160
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
О. Шинкаренко «Колядники» (2001)
Розташування силуету нижче від центра аркуша викликає
почуття важкості, приземленості (мішок із картоплею), а розташування вище центра — легкості, піднесеності (кульбаба на тонкій
ніжці).
Фігура, розміщена у верхньому кутку, викликає бажання
перемі­стити її на інше місце або зовсім винести за межі аркуша (повітряна кулька, яка відлітає).
Фігура, розташована точно в центрі, створює враження врівноваженості, спокою.
А фігура в нижньому кутку дає можливість вільно пересувати її
по всій площині аркуша (листок, який впав із дерева).
Однією з основних умов створення правильної композиції є рівновага.
Спробуймо розібратися, що ж це таке.
Навчальна гра
(Учитель призначає з класу трьох помічників, які ілюструватимуть слова вчителя.)
У ч и т е л ь. Коли ми стоїмо прямо на двох ногах, ми почуваємося дуже впевнено, стійко. (Один учень стає прямо.)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 24
161
Симетрична витинанка
Тепер спробуй сильно нахилитися вбік, не відриваючи ніг від
підлоги і притискаючи руки до боків. Це складно зробити. Але
якщо витягнути руку або ногу в бік, що є протилежним нахилу,
рівновагу втримати простіше.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація сприйняття творів мистецтва
Бесіда
У ч и т е л ь. Розгляньте репродукції витинанок, що виконані
професійними художниками та народними май­страми.
162
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Що зображують на витинан­ках художники?
Які кольори вони використовують?
TT Який настрій створюють у нас ці витинанки?
TT Де розташовані основні та другорядні зображення і як вони по­
в’язані одне з одним?
TT Як художники ставляться до того, що вони зображують?
TT Які засоби використовує художник, щоб висловити своє ставлення до зображуваного?
TT Як ви вважаєте, чи вдалося художникам донести до глядача свій
задум?
TT Спробуйте скласти невелич­кий твір-опис за тією з витинанок,
що вам найбільше подобається.
TT
TT
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Паперові квіти, які зігріло тепло ваших рук, ніколи
не зів’януть. Зробіть листівку для мами, прикрасивши її букетом
квітів. Використовуйте техніки витинанки й аплікації.
(Під час виконання творчого завдання вчитель допомагає учням
опанувати навички витинання.)
Щоб скласти букет для мами, потрібно вирізати окремі квіти,
листя та вазу.
Перш ніж розпочати роботу, необхідно визначити, скільки квітів
буде у вашому букеті. Зазвичай святковий букет створюють із трьох,
п’яти або семи квітів.
Отже, якщо ви вже визначились із кількістю квітів, доберіть
папір потрібних для них кольорів та виріжте з нього квадрати, що
трошки відрізняються за розміром — тоді квіти виглядатимуть
природніше.
Щоб отримати стрічковий візерунок, паперову смугу слід скла­
сти декілька разів.
Якщо скласти паперовий квадрат навпіл, а потім ще раз навпіл,
можна зробити витинанку у формі квадрата або кола.
На отриманому чотирикутнику намалюйте візерунок майбутніх пелюсток. Він не повинен бути занадто складним і не повинен
перетинати лінії згинів. Працюйте простим олівцем на зворотному боці паперу. Виріжте квіти, а потім і листочки, користуючись
схемами.
З паперу темнішого кольору виріжте вазу. Обидва її боки повин­
ні бути симетричними щодо вертикальної осі.
(Учитель демонструє порядок виконання роботи. Багато шарів
паперу учням буде складно прорізати обережно.)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 24
Несиметричні витинанки (автор — М. М. Теліженко)
163
164
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу під керівництвом учителя. Коли всі
елементи вирізані, вчитель пропонує учням пошукати найцікавішу композицію, пересуваючи листя та квіти одне щодо одного. Коли
композиція задовольнить учня, її можна приклеювати, по­чинаючи
з тих елементів, які розташовані позаду.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Коментар
Наприкінці уроку учні мають давати визначення понять симет­
ричний малюнок, витинанка, уміти аналізувати, порівнювати,
спрощувати, узагальнювати природну форму; демонструвати творчу
уяву, спостережливість, акуратність, увагу.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Коли в Давньому Китаї винайшли папір, виникло мистецт­во
вирізувати з нього всілякі візерунки для прикрашання вікон і стін
будинків.
В Україні ці паперові візерунки з’явилися у ХІХ столітті, їх
назвали витинанками. Витинанками прикрашали стіни, вікна,
полиці, печі, комини.
Цей вид декоративного мистецтва є чи не наймолодшим (адже
пов’язаний із застосуванням, зокрема, кольорового паперу, що був
доступний широкому загалу лише з кінця XVIII століття), але поширений майже по всіх українських землях.
Малюнки витинанок зазвичай однокольорові, орнамент — геометричний і рослинний. Рідше можна зустріти зображення людей
та тварин, предметів побуту, архітектури. У наш час ви­тинанки
збагачують додатковими кольорами. У деяких селах витинають
із паперу цілі рушники, доповнюють їх аплікаціями або навіть розмальовують.
Здебільшого під час витинання окремих фігур папір не перегинають, орнаментальні ж узори та прикраси витинають, складаючи папір удвоє, учетверо, увосьмеро і навіть ушістнадцятеро.
Від кількості складань залежить розмаїття форми та композиція
візерунків.
З другої половини ХХ століття мистецтво витинанки стало популярним і в містах. Поряд із жінками та дівчатами, які традиційно
займалися витинанням, зараз цим мистецтвом усе частіше займаються діти та майстри-чоловіки.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Уроки 25—26
165
УРОКИ 25—26
ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
КОЛЬОРУ.
ПОНЯТТЯ ПРО КОЛОРИТ, КОЛІРНУ ГАМУ.
КОЛІРНІ АСОЦІАЦІЇ
Танок метеликів і квітів
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про колорит, формувати уявлення про виражальні можливості кольору та його роль
у створенні художнього образу; навчати передавати настрій за допомогою кольору та його відтінків; надавати учням початкові відомості про симетричну форму; навчати знаходити вісь симетрії
і визначати її роль;
ff розвивальна: продовжувати формувати в дітей уміння аналізу­вати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву, спостережливість,
акуратність, увагу;
ff виховна: виховувати почуття прекрасного; збуджувати в учнів інтерес
до творчої діяльності в умовах практичної роботи.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; фотографії із зображеннями метеликів та інших комах; матеріали для демонстрування
послідовності й техніки виконання роботи;
ff музичний ряд: аудіозаписи (А. Вівальді цикл «Пори року», П. Чайковський цикл «Пори року»);
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; фломастери; гумка; пензлі № 4, 6; ємність для води;
серветки для витирання рук і пензлів; палітра. (Матеріали уроку на вибір учнів.)
Тип уроку: комбінований урок; малювання за уявленням.
Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Колорит — один або кілька кольорів, яким підпорядковані
всі інші кольори картини. Допомагає створити єдине колірне
рішення.
f
f
166
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Які ви знаєте види образотворчого мистецтва?
TT Якими матеріалами та інструментами користуються худож­
ники-живописці?
TT Які кольори називають теплими?
TT Які кольори називають холодними?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. Спробуймо проаналізувати колірне рішення картини
В. О. Сєрова «Дівчинка з персиками». Картина наповнена повітрям,
насичена сонячним світлом. Художник розташовує поруч зовсім
різні кольори, але вони не впадають в око. Навпаки — тонко поєднуються один з одним. Художник вправно поклав на полотно такі відтінки блакитного і рожевого, які чудово доповнюють один одного.
А коли на картині всі кольори узгоджені, або, як кажуть художники, знайдені колірні відносини, тоді створюється єдине враження
від картини. Не зважаючи на численність використаних фарб, жодна з них не «кричить», як кажуть художники, не випадає із загального тону. Цю узгодженість кольорів, зовсім різних (контрастних)
або близьких один до одного, художники називають колоритом.
Є кольори, які легко поєднуються один з одним (відтінки одного
кольо­ру), а є більш складні поєднання, наприклад червоного і синього, червоного і зеленого. Створюючи малюнок, нам потрібно дібрати такі тони двох кольорів, які не сперечатимуться один з одним.
Колорит — це не тільки гармонійне поєднання кольорів. Він допомагає художникам передати внутрішній зміст картини, створити
певний настрій.
Для того щоб побачити колорит, потрібно уважно спостерігати
за природою, багат­ством і розмаїттям її фарб.
Згадайте ліс яскравим, сонячним днем або похмурою осінньою
порою. Кольори неба, землі, листя — все знаходиться в повній гармонії. Ми дивимося на снігову бабу крізь серпанок морозного дня
і бачимо, як блакитнувате повітря, наповнюючи простір, пом’якшує
всі кольори.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Уроки 25—26
167
Кожна пора року має свою неповторну принадність. Перший
подих весни відчувається в тих потоках світла, які, починаючи
з другої половини лютого, заливають поля і луки, ліси та вулиці.
Кожне дерево розквітає своїм кольором. Серед жовто-зеленого ли­стя
беріз холодними синьо-зеленими плямами виділяються ялинкові
гілки. А дуб вкривається ще більш жовтим з оранжевим відтінком
листям.
Улітку зелень набуває холоднуватого синюватого відтінку і вже
складно помітити різницю між кольором листя берези, вільхи або
дуба.
А восени скільки відтінків жовтого, зеленого, червоного, коричневого кольорів у листя і трави!
А небо!..
Згадаймо, як змінюється колір неба зі зміною пори року.
Глибоке синьо-фіолетове небо ранньої осені контрастує з жовтими і червоними плямами листя. Сіра завіса холодних дощів пізньої
осені немов з’їдає усі фарби, а потім сніг вибілює усе навколо, і небо
стає ніжно-білясто-блакитним.
Із першим подихом весни до небесної синяви додається все більше і більше фарби.
У літнього неба свої відтінки блакитного: є в його кольорі й жовтизна палаючого сонця, і завіса курного спекотного марева. Але
пройдуть перші осінні дощі, виперуть небесне полотно, і знову небо
наповниться чистою синявою.
Художники, поети, композитори часто звертаються до теми пір
року.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(Учитель пропонує учням прослухати музичні та віршовані
ілюстрації до теми «Пори року». Розглянувши ілюстрації, учні повинні розповісти, які почуття хотіли передати художники у своїх
творах.)
Навчальна гра «Пори року»
Учні класу об’єднуються у чотири команди. Кожна команда грає
одну пору року.
Учасники команд по черзі називають ознаки «своєї» пори року,
що пов’язані з певними зоровими образами.
Наприклад:
ff літо — гуркіт зливи, запах суниці, спека, зелень лісу;
ff осінь — запах яблук; вогонь листопаду; крик птахів, які відлітають; шепіт дощу; завивання вітру;
168
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
І. І. Левітан «Осінь» (1897)
зима — пурхання сніжинок, трескіт морозу, блиск снігу, смуток
змерзлого лісу;
ff весна — дзвін капежу, синява неба, запах талої землі, зелень
бруньок, що розпускаються.
ff
Учитель записує ознаки пір року на дошці в чотири стовпчики.
Перемагає та команда, учасники якої назвуть найбільшу кількість
ознак пір року.
Ці переліки учні можуть використовувати як асоціативний ряд
для своїх малюнків.
Творче завдання (варіант 1)
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Весна — капіж, запах землі, зелень бруньок, що
розпускаються. Із першим подихом весни до небесної синяви додається все більше і більше фарб, і птахи починають випробовувати
свої голоси.
Намалюйте в альбомах пісню весни.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують малюнки під керівництвом учителя. Матеріал
для роботи учні обирають самостійно.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Уроки 25—26
169
І. І. Левітан «Березовий гай» (1889)
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення виконаних
учнями малюнків.
Обсяг роботи не дозволяє завершити малюнок за один урок.
Учням пропонується зробити це вдома за допомогою акварельних
фарб або гуаші.
Із малюнків створюють виставку «Пісня весни».
Коментар
Учні мають демонструвати вміння розрізняти відтінки кольорів,
творчу уяву, спостережливість, акуратність, увагу; свідомо обирати
відтінок кольору залежно від «настрою» завдання.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Удома учні мають виконати малюнок (або кілька малюнків),
присвячений певній порі року. Можливе поєднання різних пір року
в одному малюнку.
Творче завдання (варіант 2)
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Якщо ми уважно подивимося на будь-яку комаху
згори, то помітимо, що права і ліва половинки її тільця зовсім
однакові. Називають таку однаковість правого та лівого боків
170
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
симетрією. Подивіться на фотографії жуків і метеликів. Умовна
лінія, немов дзеркало, поділяє симетричні тіла на дві однакові ча­
стини. Цю лінію називають віссю симетрії.
Для того щоб зробити метелика, нам знадобляться три аркуші
паперу і вже знайома нам техніка монотипії.
Складіть навпіл аркуш паперу і загладьте лінію згину (вісь симетрії). Потім на одну половинку аркуша нанесіть кольорові лінії
та плями. Швидко, поки фарба не висохла, складіть аркуш за лінією
згину, проведіть по ньому долонею і розгорніть. На правій і лівій
половинках аркуша відбилися однакові плями.
Коли фарби висохнуть, виріжте з аркуша основу для крил метелика.
Поки перший аркуш сохне, повторіть створення плям на інших
аркушах паперу. Виріжте з них деталі крил метелика.
В альбомі для малювання намалюйте голову і тулуб метелика
та приклейте основу крил. Потім на крила наклейте деталі візерунка. Стежте за тим, щоб малюнок був симетричним.
Додайте до композиції листя, квіти і травинки.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу під керівництвом учителя, обираючи
кольори за власним бажанням.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення учнівських
малюнків.
Із малюнків створюють панно «Метелики на лузі».
Коментар
Під час уроку учні мають визначати вісь симетрії, сформувати
уявлення про симетричну форму, демонструвати ознаки образного,
логічного, просторового мислення, навички роботи у техніці монотипії.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Навчальна гра «Угадай-но»
(Учитель читає описи комах. Учні повинні відгадати, про кого
йдеться. Той, хто відповість правильно, одержує картку із зображенням комахи.)
Ось вона пригрілася на освітленому сонцем листочку. Невелика,
ошатна, у червоному вбранні з чорними цяточками. Вона тільки
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Уроки 25—26
171
зовні така тиха і сумирна. Для попелиці вона найстрашніший хижак. (Сонечко)
Чуєш гул, наче працює невеликий завод? Цілий день поспі­шають
вони від вулика до квітів і назад. Вони переносять пилок із квітки
на квітку, щоб з’явилися в тебе на столі і помідорчики, і огірочки,
і кавуни. Але й рослини щедро розплачуються з ними за пра­
цю — віддають нектар, з якого ці комахи роблять мед. (Бджоли)
Вони пурхають над лугом. Ще вчора вони були непримітною
зеленою гусінню. А сьогодні вони стали схожими на крилаті квіти.
Начебто весь луг здійнявся в повітря. (Метелики)
Вони живуть у листяних лісах. Як олені, носять вони на голові
чудові гіллясті роги. Якщо ліс чистий, сильний, здоровий — вони
живуть у ньому. А в хво­рому, слабкому лісі ти їх ніколи не зу­
стрінеш. Вони — показник здоров’я лісу. (Жук-олень)
Важко не помітити красуню, яка стрімко ширяє над лукою. Насправді ця витончена сріблястка — наче тигр у світі
комах. Її ненажерлива личинка живе у ставку і з’їдає все, що
може спіймати. Це й не дивно, адже за дуже короткий час їй
потрібно перетворитися з мікроскопічної істоти, що з’явилася
з крихітного яйця, на досить велику комаху. Ви можете сказати,
що нічого цікавого в ній немає. Але вчені, спостерігаючи за рухом
її крил, вигадали гвинтокрил. (Бабка)
Куди ж ми з вами потрапили?
Уявіть...
Яскраво світить сонце. Гаряче повітря ледве колихається, пробігає широкими хвилями по зеленому морю трави. Тихо...
Ми йдемо вузькою стежинкою. З усіх боків лунає невгамовний
скрекіт коників. Скільки їх тут? Сотні? Може, тисячі? Одного разу
вчені вирішили підрахувати, скільки живих істот можна знайти
на одному квадратному метрі луки. Виявилося, що кілька десятків
тисяч.
Ми з вами потрапили до світу комах.
(Учитель демонструє малюнки або фотографії комах. Пропонує
учням описати комаху, яка подобається їм найбільше.)
172
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 27
ВІДТВОРЕННЯ ГЛИБИНИ ПРОСТОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОЛЬОРУ, ДЕТАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ
ТА МЕТОДУ ЗАГОРОДЖУВАННЯ
Весна прийшла
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про повітряну перспективу; формувати вміння визначати пропорції;
ff розвивальна: формувати образне, логічне, просторове мислення; розвивати комбінаторні здібності, навички й уміння передавати просторове розташування групи предметів; продовжувати формувати у дітей
уміння аналізувати; навчати міркувати;
ff виховна: виховувати увагу; стимулювати розвиток до­питливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: репродукції картин відомих художників і навчальні
роботи з методичного фонду; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи;
ff музичний ряд: аудіозапис (П. Чайковський цикл «Пори року. Березень»);
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; палітра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного мате­
ріалу.
Основні поняття
Повітряна перспектива — на значних відстанях зміни в кольорі та чіткості контуру об’єктів.
f
f
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
У ч и т е л ь. Ми з вами вже знайомі із законами перспективи.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 27
173
І. І. Левітан «Яблуні, що квітнуть» (1896)
Давайте згадаємо їх:
чим ближче предмет, тим більшим він нам здається, чим далі —
тим меншим ми його бачимо;
ff горизонтальні паралельні лінії, віддаляючись від нас під певним кутом, поступово зближуються і зустрічаються на лінії
горизонту;
ff предмети, які знаходяться вище за лінію горизонту, ми бачимо
знизу, а ті, що нижче,— бачимо зверху.
ff
Ці закони розповідають нам, що відбувається з лініями, коли
вони віддаляються від нас. Вони називаються законами лінійної
перспективи.
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— А що ж відбувається з кольором предметів, коли ми дивимося на них із великої відстані?
Першим відповів на це запитання видатний італійський художник Лео­нардо да Вінчі. Леонардо виріс у гірській Тоскан­ській
174
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Зразок виконання композиції квітучого садка
провінції. Піднімаючись по похилих схилах, він спостерігав, як
квітучі долини з виноградниками зникають на світлому обрії.
І там, удалині, вже неможливо було відрізнити, де закінчувалася земля і починалося небо. Це вразило маленького Леонардо. Коли він виріс і став художником, то часто зображував на своїх картинах цю блакитну далечінь. Але Леонардо да Вінчі був
не тільки художником, а й ученим. Він довів, що товща повітря,
крізь яку ми дивимося вдалечінь, пом’якшує риси і кольори предметів і додає їм блакитнувато-сірого або синього відтінку. Це явище
художники назвали повітряною перспективою.
Минуло шість століть, а закони перспективи зовсім не змінилися. Усі відомі світові майстри і початківці використовують закони
перспективи, коли пишуть картини (або малюють).
Закони повітряної перспективи потрібні не тільки відомим художникам для створення великих картин. Ці дивовижні закони
допомагають наповнити повітрям і простором найпростіший малюнок.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація сприйняття творів мистецтва
Учитель пропонує учням розглянути репродукції картин, що
зображують весну. Учитель обирає ілюстративний матеріал за власним бажанням.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 27
175
Б. В. Щербаков «Квітучі яблоні» (1980-ті)
Учитель пропонує учням визначити, якими засобами на за­
пропонованих ілюстраціях художники передають відчуття весни.
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. У кожної породи дерев свій силует, своя будова, свій
характер. Високі вишні схиляють донизу тонкі гілочки. Абрикоси
широко розкидають перекручені гілки. Черешні та груші високо
підіймають свої віти, немов тягнуться «руками» до сонечка. Гілля
різних дерев розташоване по-різному, як і листя на ньому.
Намалюйте квітучий садок. Чим ближче до нас знаходиться дерево, тим теплішим і яскравішим буде його колір, чим далі — тим
холоднішими виглядатимуть фарби.
Спочатку ми малюватимемо квітуче дерево. І спробуємо скори­
статися тими можливостями, які дарують нам закони повітряної
перспективи.
Перший крок, який ми повинні зробити,— обрати вдалу композицію. Малюнок потрібно розмістити так, щоб усе, що ви задумали,
помістилося на аркуші, і щоб простір, зайнятий малюнком, і порожні місця на папері врівноважували одне одне.
176
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Потім потрібно намітити висоту дерева і ширину розкинутих
гілок, загальну форму крони. Зобразьте на малюнку спочатку загальне, а потім деталі.
Якщо ви почнете малювати з квітів і листя, то вчините, як будівельник, який починає будувати дім із кватирки, хоча стін ще
немає.
Після ескіза дерева в цілому намалюйте великі гілки, потім
більш дрібні, а потім поверніться до загальної форми дерева. Подивіться, чи вийшла вона у вас. Зверніть увагу на те, що стовбур біля
землі значно товщий, ніж біля верхівки. Гілки товщі там, де вони
кріпляться до стовбура або до інших гілок, а закінчуються точкоюбрунькою.
Розмір зображення на аркуші буде більшим для дерев, що розташовані ближче до нас. Чим далі від нас розташоване дерево, тим
меншим буде його зображення.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу під керівництвом учителя.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Слово вчителя
— Сьогодні ми з вами познайомилися з повітряною перспективою; дізналися, які засоби використовують художники, щоб передати настрої квітучого саду; навчилися розташовувати на аркуші
групу предметів, що знаходиться на відстані від нас.
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення виконаних
учнями малюнків.
Із малюнків створюють виставку «Квітучий садочок».
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 28
177
Тема 4. Композиційні прийоми
в скульптурі та декоративно-прикладному
мистецтві
УРОК 28
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНИХ
НАВИЧОК СТВОРЕННЯ СТАТИЧНОГО ЧИ ДИНАМІЧНОГО
ОБРАЗУ В СКУЛЬПТУРІ
(КРУГЛІЙ АБО РЕЛЬЄФІ)
У зоопарку
Мета:
ff навчальна: продовжувати надавати учням відомості про скульптуру
як вид мистецтва, поглиблювати зна­йомство з видами скульптури;
продовжувати ознайомлювати учнів із поняттями кругла скульптура,
пам’ятник, статуя, статуетка, рельєф; закріплювати навич­ки роботи
з пла­стиліном (глиною); продовжувати озна­йомлювати з поняттям анімалізм як жанром образо­творчого мистецтва;
ff розвивальна: збагачувати та закріплювати в дітей уміння сприймати,
розрізняти та аналізувати характерні особливості об’єм­ної форми;
закріплювати навички основних видів ліплення, передавання форми
та побудови предметів; розвивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу; стимулювати розвиток допитливо­с ті; виховувати екологічну
культуру.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; об’ємні зображення;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: дошка для ліплення, пластилін (глина),
стеки, простий олівець, матеріали для відбитка.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
178
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Коментар
Враховуючи, що запропоновані вироби є достатньо складними
за будовою, під час уроку варто використовувати заготовки, що наочно демонструють послідовність ліплення.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Учитель пропонує пригадати загальні відомості про скульптуру
як вид образотворчого ми­стецтва та її різновиди, використовуючи
ілюстративний та допоміжний матеріал на власний розсуд.
І. С. Єфімов «Ранок. Півник» (1932)
О. Пінчук «Джульєтта» (2007)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 28
179
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(Учитель стисло повторює загальні відомості про скульптуру
як вид образотворчого ми­стецтва та її різновиди, використовуючи
ілюстративний та допоміжний матеріал на власний розсуд,— див.
урок № 9.
Учитель пропонує роздивитися фотографічні та мальовані зображення пінгвінів.)
Робота над формуванням навичок і вмінь
Роздивіться уважно зображення пінгвінів.
TT З яких частин складається тіло птаха?
TT Якими є форма й пропорції тіл пінгвінів та їх окремих ча­стин?
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Пропоную виліпити з глини або пластиліну фігурку
пінгвіна за запропонованою схемою.
Починати ліплення конст­руктивним способом потрібно з найбільших частин (у птахів це тулуб і голова), потім виконати ча­
стини, менші за розміром (лапи, крила, хвіст, шию).
Під час ліплення весь час порівнюйте розміри й пропорції окре­
мих частин тіла. Частини скріпіть між собою примазуванням.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Коментар
Якщо рівень підготовки класу дозволяє, можна запропонувати
передати в скульптурній роботі рух тварини за власними спогадами
або фотографіями.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Учитель разом з учнями перевіряє створені статуетки, спонукає
учнів виявляти помилки в роботах одне одного та шукати шляхи їх
виправлення. Особливу увагу учнів потрібно приділити ліпленню
кінцівок птахів. Виконання тулуба не повинно бути для них занадто складним.
180
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 29
РОЗШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ПРОПОРЦІЇ ТВАРИН,
ТІЛА ЛЮДИНИ.
ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ОБ’ЄКТА ПІД ЧАС ЛІПЛЕННЯ
Герої казки «Буратіно»
Мета:
ff навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів зі скульптурою як
видом образо­творчого мистецтва; ознайомлювати учнів із методами
передавання руху в об’ємній формі; навчати відтворювати особливості
будови та зовнішнього вигляду об’єкта під час ліплення; закріплювати
знання про пропорції людського тіла; закріплювати навички роботи
з пла­стиліном (глиною);
ff розвивальна: формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості об’єм­ної форми; закріплювати початкові навички основних видів ліплення; розвивати дрібну моторику
руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття творів мистецтва;
стимулювати розвиток допитливо­сті; виховувати екологічну культуру.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати, зображення скульптурних тво­рів
і навчальні роботи з методичного фонду; об’ємні зображення; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: дошка для ліплення, пластилін (глина),
стеки, простий олівець, клей ПВА, пензль для клею, серветки, клейонка.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: репродуктивний; інформаційно-рецеп­тивний
(роз’яснювально-ілюстративний); частково-пошуковий; практична
робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Ілюстрація — різновид мистецтва, призначеня якого — образне пояснення та розкриття змісту літературного твору.
f
f
Фігура — в образотворчому мистецтві постать, а також зовнішні абриси людського тіла, людське або тваринне зображення у скульптурі чи живописі.
f
f
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 29
181
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІII. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Колись наші пращури звернули увагу на те, що грудку глини
можна м’яти і при цьому вона набуває різної форми. Так було покладено початок мистецтву ліплення.
Римляни ввели в обіг слово «скульптура», що означає «вирізувати», «висікати». Давні слов’яни назвали це мистецтво ваянням.
Давні греки розробили канони (норми) довершених пропорцій тіла
людини. Краса створених ними творів досі залишається неперевершеною.
Пропорції будь-якого живого організму, який розвивається,
змінюються з часом. Ці зміни виразно видно в людській фігурі. Ви
вже знаєте, що пропорції маленької дитини дуже відрізняються
від пропорцій дорослої людини. У дорослої людини розмір голови
складає 1/7 частини всього його тіла, а в дитини 4—5 років — 1/4
або 1/5 частини її тіла.
TT Пригадайте основні співвідношення частин тіла людини. (Кінці пальців опущеної руки дорослої людини, коли вона стоїть, сягають трохи нижче від середини стегна. Стегно трохи дов­ше
за гомілку. Передпліччя коротше за плече.)
(Учитель проводить цю роботу, використовуючи схему пропор­
ційної будови людського тіла.)
Найважливішим досягненням класичної античної скульптури
було розв’язання проблеми передавання руху. Зазвичай зображено
момент кульмінації. Коли один рух немовби закінчений і починається інший — як у статуї «Дискобол» (Мирон, V ст. до н. е.), який відвів праву руку з диском назад і вгору до крайнього положення і подібно гвинту пружинно закрутив своє тіло. Незабаром він стрімко
розвернеться у зворотному напрямі та викине руку з диском уперед.
Організація сприйняття творів мистецтва
У ч и т е л ь. Мирон більшу частину свого життя працював в Афінах, розквіт його творчості припадає на другу чверть V століття до н. е.
Серед його творів найбільшою популярністю користувалася
статуя «Дискобол», виконана між 460-м та 450 роками до н. е.
Вона прославляє переможця атлетичних змагань. Стиснувши диск
182
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Мирон «Дискобол» (V ст. до н. е.)
у правій руці, оголений юнак нахилився вперед. Рука з диском відведена назад. Здається, за мить атлет розпрямиться, і кинутий з величезною силою диск полетить на далеку відстань. Усе тіло хлопця
пронизане рухом, що його захопив.
Упилися в землю пальці правої ноги, яка служить опорою тілу,
різко позначилися напружені м’язи, і, немов тугий лук, зігнуті
руки. Новаторство Мирона полягало в тому, що він одним з перших
майстрів грецького мистецтва зумів передати в скульптурі відчуття
руху. У позі «Дискобола» немовби зливаються кілька послідовних
рухів: розмах, миттєва зупинка перед кидком і натяк на сам кидок.
Ця поза не є точним повторенням якогось одного моменту в русі
атлета. Правдиве враження руху в мистецтві Мирона складається
завдяки єдності простих жестів, що передають різні моменти реального руху людини.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 29
183
Фігура «Дискобола» передає велике внутрішнє напруження, яке
стримано зовнішніми формами скульптури, пружними замкнутими
лініями, що окреслюють її силует. В образі атлета Мирон розкриває
здатність людини до активної дії.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Виліпіть з глини або пластиліну фігурку улюбленого
героя з казки «Буратіно».
Спочатку потрібно розім’яти пластилін та розподілити його
за частинами тіла. Потім за допомогою вже знайомих вам способів
ліплення (скачування, розкочування, примазування тощо) моделювати фігуру людини.
Скачайте кульку для голови, потім — удвічі більшу кульку
для тулуба. Ковбаску, що удвічі довша за тулуб, складіть навпіл.
Це — ноги. Руки зробіть із трохи коротших ковбасок.
З’єднайте всі деталі примазуванням. Пам’ятайте, що форму
окремих частин та всієї фігури за необхідності потрібно виправля­ти
під час всієї роботи.
Коли пропорційна будова фігури вас цілком задовольнить, переходьте до передавання руху.
Пам’ятайте: кінцівки згинаються тільки в суглобах, а центр
рівноваги має знаходитися посередині між ступнями ніг.
Стекою та олівцем ви­конайте дрібні деталі.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учитель пропонує учням розглянути етапи виконання фігурок
із глини (пластиліну), крок за кроком показує послідовність виконання роботи.
Учні виконують фігурки самостійно, додаючи за бажанням
предмети побуту.
Учні можуть скопіювати запропоновані зразки або вигадати
власну сценку з життя улюблених героїв казки «Буратіно».
Готові фігурки можна розфарбувати, а потім покрити клеєм
ПВА. Це надасть їм блиску та довговічності.
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Із фігурок створюють загальну композицію «Герої казки „Буратіно“». Виконані учнями статуетки можуть стати подарунками для
друзів та близьких.
184
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 30
ДЕКОРАТИВНА СТИЛІЗАЦІЯ ФОРМИ (РОСЛИНИ, ПТАХИ).
СТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ОБРАЗІВ В ОБ’ЄМІ
Паперові диво-квіти
Мета:
ff навчальна: продовжувати вивчати з учнями особливості паперової
пластики; продовжувати формувати в учнів навички роботи з об’ємною
паперовою формою;
ff розвивальна: формувати у дітей основи просторового мислення, уміння сприймати; вчити розрізняти та аналізувати характерні особливості
об’ємної паперової пластики; розвивати дрібну моторику руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу, екологічну культуру.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; зображення творів відомих
художників-скульпторів; навчальні роботи з методичного фонду;
об’ємні зображення; зразки орігамі;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гумка; кольоровий і білий папір; клей ПВА; ємності для клею і води;
пензлик для клею; серветки; клейонка.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Орігамі — оригінальний образно-просторовий метод складання із цілого аркуша паперу різноманітних об’ємних форм — тварин, птахів, геометричних фігур тощо.
f
f Стилізація (у ДПМ) — підпорядкування декоративного зоб­
раження загальному стилю композиції виробу прикладного
мистецтва.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Як називається вид образотворчої діяльності, коли зображення
створюється з паперу за допомогою ножиць і клею? (Аплікація)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 30
TT
185
Які прийоми використовують художники для створення декоративного зображення? (Спрощення та узагальнення форми)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Чи складали ви колись паперові корабліки та літачки? Чи
може, вам доводилося робити капелюшки з газетного паперу? А чи
знаєте ви, що все це — і літачки, і кораблики, і капелюшки — лише
маленька частинка стародавнього мистецтва орігамі?
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Слово вчителя
— Знайомство з орігамі слід починати з давньої історії. Саме
там, у Давньому Китаї, 105 року нашої ери з’явилося орігамі — ми­
стецтво складання будь-яких фігурок з квадратного аркуша паперу
без використання ножиць і клею.
Як свідчить історія, у тому знаменному році чиновник Цай Лунь
зробив офіційну доповідь імператору про те, що створено технологію
виробництва паперу. Багато десятиліть під страхом страти китайці
зберігали таємницю створення білого аркуша.
В Японії перші квадратні аркуші паперу, складені в незвичайні
фігурки, з’явилися в монастирях. Інакше і бути не могло. Адже
в японській мові поняття бог і папір звучать однаково, хоча і позначаються різними ієрогліфами. Фігурки з паперу мали символічне
значення. Вони ставали учасниками релігійних церемоній, прикрашали стіни храмів.
Згодом орігамі (а цей термін виник тільки 1880 року) стає
обо­в’язковим заняттям у багатьох японських сім’ях. Мами передавали свої знання дочкам, показуючи, як складати відомі їм
фігурки.
Якщо ми дивимося на фігурки тварин, птахів чи квітів, створені
у техніці орігамі, ми безпомилково впізнаємо, за яким природним
зразком вони були виконані. Лише декілька згинів паперу — і ми
бачимо слона, півника чи квітку тюльпана.
(Учитель пропонує роздивитися декілька фігурок орігамі
і визначити, що саме вони зображують. Учні мають розповісти,
за якими ознаками вони впізнали об’єкт зображення.)
Ви впізнали зображення лише за декількома характерними
ознаками.
Художники називають таке спрощення та узагальнення — стилізацією.
186
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
5
1
2
3
4
Послідовність cкладання фігурки
паперової квітки в техніці орігамі
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
Учитель демонструє учням основні прийоми складання паперу,
учні повторюють типові рухи.
Правила роботи в техніці орігамі
TT Робоча поверхня та руки мають бути чистими — щоб не забруднити папір.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 30
187
Навчальна робота
Усі види роботи слід виконувати на твердій поверхні.
Кожен з етапів роботи потрібно виконувати точно та акуратно,
ретельно з’єднуючи куточки паперу.
TT Після виконання згину складку слід ретельно загладити.
TT
TT
Учитель пропонує учням розглянути етапи виконання фігурок
із паперу, крок за кроком демонструє послідовність виконання роботи.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують фігурки самостійно, додаючи за бажанням елементи декору.
Виконані фігурки збирають у загальну композицію.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Під час обговорення окремо потрібно відзначити роботи учнів,
які виявили особистий творчий підхід.
Коментар
Під час виконання завдання учні мають демонструвати навички
роботи з папером і ножицями; уміння виконувати роботу за запропонованою схемою.
188
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 31
НАРОДНА ІГРАШКА.
ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ
ДЕКОРАТИВНОГО ОБРАЗУ ТВАРИН
Дивовижні коники та баранці
Мета:
ff навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів зі скульптурою як
видом мистецтва, ознайомлювати з матеріалами та інструментами
художника-керамі­ста; закріплювати розуміння учнями понять декор
та декорування, навички роботи з пла­стиліном (глиною);
ff розвивальна: збагачувати та закріплювати в дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості декоративної
скульп­т ури; закріплювати навички основних видів ліплення, передавання форми, рухів та декорування тварин; розвивати дрібну моторику
руки;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу; стимулювати розвиток допитливо­­сті; виховувати екологічну
культуру, любов до україн­ського народного мистецтва.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції робіт відомих май­с трів
і навчальні роботи з методичного фонду; об’ємні зображення;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: дошка для ліплення; пластилін (глина);
стеки; простий олівець; серветки; клейонка.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Створення скульптурного зображення — 1) висікання зображення з твердого матеріалу (каменю); 2) створення скульптури
шляхом послідовного додавання матеріалів (глини, воску, пла­
стиліну та ін.).
f
f
Декорувати (від французького dе corer) — прикрашати, надавати красивого вигляду, художньо оформлювати.
f
f
Декор (від французького dе cor) — поєднання елементів, призначених для прикрашання.
f
f
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 31
189
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT Як називається вид образотворчого мистецтва, який створює
об’ємні зображення?
TT Якими матеріалами та інструментами користуються худож­
ники-скульптори?
TT Які скульптурні твори називають скульптурою? Рельєфом?
TT Що таке кругла скульптура та чим вона відрізняється від рельєфу?
TT Які круглі скульптури називають пам’ятниками? Статуями?
Статуетками? З яких матеріалів, на вашу думку, вони можуть
бути виконані?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
***
Майстер іграшку робив.
Довго глину він місив.
Він руками обома
Ліпив форму недарма.
Візерунком коні вкриті,
Тихо сохнуть на повіті.
В печі він їх обпалив
Та глазур’ю щільно вкрив.
Вийшла іграшка з душею,
Ми милуємося нею.
(Н. Горошко)
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Слово вчителя
— Невеликі зображення людей і тварин (статуетки) люди почали створювати з глини дуже давно. Спочатку скульптурні зображення призначалися для магічних ритуалів, які повинні були
допомагати в полюванні або захищати від злих сил. Потім невеликі
фігурки стали як іграшками, так і прикрасами для будинку.
(Учитель пропонує учням роздивитися народні іграшки, виконані з різних матеріалів народними майстрами різних країн (або
190
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Іграшкові коники
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 31
191
їх зображення на власний вибір). Учням пропонується визначи­ти,
за допомогою яких засобів декорування майстри оздоблюють спрощену природну форму. З усього різноманіття іграшок для більш
ретельного аналізу обирається один-два вироби, на виконання яких
буде спрямоване подальше творче завдання. Форму та будову цих
виробів аналізують більш ретельно.)
Коли дивишся на чудові іграшки з глини, легко відгадати, який
звір чи птах надихнули фантазію майстра.
Спочатку художник-кераміст уважно вивчає природну форму,
потім спрощує й узагальнює (стилізує) її, обравши найхарактерніші риси, підкреслює і підсилює (декоративно переробляє) їх. Потім майстер ліпить іграшку з глини й прикрашає об’ємним декором
(декорує), просушує її на повітрі, обпалює в спеціальній печі, розфарбовує й покриває кольоровою або прозорою глазур’ю.
(Бажано проілюструвати всі етапи розповіді відповідним ілюстративним матеріалом.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Коментар
За вибором учителя може бути виконана фігурка коника або
баранця (див. с. 109 підручника).
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Роздивіться уважно іграшки, виконані худож­
никами-керамістами різних країн. Виліпіть із глини, пластиліну
іграшку, взявши за основу форму тіла тварини, яка вам подобається. Прикрасьте свою іграшку кольоровим або об’ємним декором.
Фігурку тварини виконують конструктивним способом ліплення. Усі частини тіла спрощують, зберігаючи характерні ознаки,
притаманні саме цій тварині. Спочатку виконують великі частини
тіла (тулуб і голову), потім примазуванням додають частини, менші
за розміром (лапи, вуха, хвіст, шию тощо).
(Учитель має акцентувати увагу учнів на необхідності весь час
порівнювати розміри і пропорції окремих частин тіла тварини між
собою та із загальним розміром. Частини скріплюють між собою
примазуванням.
Іграшка, запропонована для виготовлення, має більш складну
будову, ніж вироби, що створювалися на попередніх уроках ліплення, тому з метою полегшення виконання роботи на дошці доцільно
вивісити великі таблиці, на яких зображено етапи ліплення.)
192
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Фігурка може бути декорована за допомогою орнаменту (геомет­
ричного або рослинного) або за допомогою спрощених та узагальнених природних елементів.
(На спеціальних таблицях бажано продемонструвати елементи декорування, а також найпоширеніші прийоми декорування.
Учні мають вигадати елементи для декорування самостійно,
спираючись на декор народної іграшки.)
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Під час оцінювання виробів необхідно враховувати:
ff наскільки правильно учні відтворюють форму та будову тіла
тварини,
ff обрані рухи, якість виконання найхарактерніших деталей декорування.
Найвищої оцінки заслуговують вдалі та доречні конструктивні
зміни та доповнення до зразка, запропонованого вчителем.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
В Україні іграшки виробляли не тільки з твердих і пластичних
матеріалів, а також із лози, соломи, рогози, повісма, довгої трави.
Для виготовлення саморобних іграшок використовували тканину,
кольоровий папір, картон.
Першим збирачем і дослідником української народної іграшки
був священик із Суботова Марко Грушевський (1865—1938), родич
відомого історика Михайла Грушевського. 1904 року було опубліковано його працю «Дитячі забавки та ігри усякі. Зібрані по Чигиринщині Київської губернії».
Народна іграшка є специфічним витвором. Вона має для дитини
пізнавальну цінність, відображає явища реального світу в доступних їй формах.
Народна іграшка повинна не тільки нести інформацію, а й бути
естетичною, втілювати оригінальну ідею. Використання її в дитячому садку, вдома, в школі збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність
дітей, розширює сферу пізнання світу і рідного народу, розвиває
традиційні для національної, господарської, побутової культури
навички. Дитина сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва,
що сприяє її духовному збагаченню. Отже, народна іграшка дає
дитині те, чого не може дати сучасна іграшка. Існуючи поряд, вони
доповнюють одна одну.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 32
193
УРОК 32
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТРАДИЦІЯМИ
ПИСАНКАРСТВА В УКРАЇНІ.
КОЛІРНА ГАМА, СИМВОЛІКА ПИСАНОК
РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Великодні писанка та листівка
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про писанкарство;
розвивати комбінаторні здібності, навички й уміння з техніки писанкарства;
ff розвивальна: продовжувати формувати у дітей уміння аналізувати;
навчати міркувати;
ff виховна: виховувати в учнів уважність; формувати інтерес до національних українських традицій; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення
ff візуальний ряд: зразки писанок різних регіонів України; великодні
листівки; матеріали для демонстрування послідовності і техніки виконання роботи;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і ко­
льорові олівці; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки
для витирання рук і пензлів; па­літра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
f
f Писанка — розписане миніатюрним орнаментом куряче яйце.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
TT З яким видом образотворчого мистецтва ми знайомилися на попередньому уроці?
TT Як називають художників, що працюють із пластичними матеріалами?
TT Як називають художників, що зображують тварин?
194
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
IIІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Люди почали вживати у їжу яйця дуже давно. Спочатку збирали їх у гніздах диких птахів. Потім птахів приручили і почали
вирощувати біля свого житла.
TT Які страви з яєць ви знаєте?
Із давніх-давен яйця птахів були для людей не тільки їжею. Наші далекі пращури приписували яйцю дивовижні властивості. Вони
вважали, що всередині яйця схований цілий світ.
У слов’ян-язичників яйце було частиною великого свята, присвяченого Весні, Землі, Воді та Сонцю. І в наші часи в орнаментах
писанок живуть символи сонця, води, землі, зображення квітів
і риб — символи родючості та благополуччя.
Звичай фарбувати яйця на Великдень прийшов до нас із Ві­зантії
разом із православ’ям.
Як свідчить легенда, через якийсь час після воскресіння Ісуса
Хри­ста Марія Магдалина вручила наміснику Рима в Іудеї Пілату
яйце зі словами «Христос воскрес!» Пілат відповів їй, що швидше біле яйце почервоніє, ніж мерт­ва людина воскресне. І (о диво!)
шкаралупа яйця на очах змі­нила колір. Саме відтоді виник звичай
фарбувати яйця на Великдень.
В Україні жодний Великдень не обходиться без писан­ки. Разом
із Великоднем і вели­кодньою паскою святять у цер­кві писанки.
Ними прикрашають свят­ковий стіл, їх дарують рідним і друзям
на щастя, на добро, на здоров’я.
І сьогодні в народі вважається, що писанка приносить у дім
щастя.
Залежно від місцевих традицій і способів декорування розрізняють різні види фарбованих яєць.
Найпоширеніші — крашанки — це яйця, пофарбовані в один
колір. Найчастіше їх роблять червоними, але вони можуть бути
і жовтими, і зеленими, і блакитними, і фіолетовими. Раніше яйця
фарбували природними барвниками: відварами із лушпиння цибулі
або вільхових шишок, буряковим соком.
Сьогодні поряд із природними використовують і синтетичні
харчові барвники.
На основі крашанок роблять дряпанки. Гострим кінцем ножа
або голки ви­дряпують малюнок на пофарбованій поверхні яйця.
Виходить білий малюнок на кольоровому тлі. Для цієї техніки
обирають яйця, пофар­бовані в темні кольори: червоний, синій, фіо­
летовий.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 32
195
Пташка з писанки
Як ви вважаєте, чому? (Тоновий контраст)
Мальованки — яйця, розписані пензликом. Для мальованки
можна обрати будь-які кольори і малюнки.
Писанки — найскладніший спосіб створення фарбованого яйця.
Малюнок спочатку наносять олівцем, потім місця, які не повинні
бути пофарбовані, заповнюють воском за допомогою спеціального
інструмента — писачка. Покрите воском яйце занурюють у розчин
фарби. Починають із найсвітлішої. Потім знову наносять шар воску
і фарбують іншим кольором. Так, шар за шаром, створюють багатобарвний візерунок. Потім за допомогою тепла (у печі або на вогні
свічки) знімають віск і натирають яйце олією.
У кожному регіоні нашої країни використовують різні кольори
і малюнки для роз­писування яєць.
(Учитель пропонує учням розглянути зразки писанок різних
регіонів України і техніку їх виконання.)
TT
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання (варіант 1)
Пояснення за творчого завдання
У ч и т е л ь. В альбомі для малювання виконайте розпис одного
з трьох яєць, користуючись запропонованими зразками.
Ще для двох яєць візерунок придумайте самостійно, визначи­
вши спо­чатку, кому в подарунок вони призначаються.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Учні виконують роботу за творчим завданням. За необхідності
вчитель подає індивідуальну допомогу.
196
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Творче завдання (варіант 2)
Виконайте великодню листівку за підручником (див. с. 113—
114 підручника).
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Коментар
Під час уроку учні повинні навчитися розрізняти розпис великодніх яєць за технікою виконання; мати уявлення про техніку писанкарства; виявляти інтерес до національних українських традицій.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Удома, користуючись своїми ескізами, учні повинні виконати
дряпанку, звернувшись по допомогу до батьків.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Яйця можна їсти сирими (якщо дорослі впевнені у відсутності
сальмонел), але краще зварити їх некруто (у мішечок) або круто.
Можна підсмажити як яєчню або омлет, можна додати до фаршу
або тіста.
Яйце — продукт не тільки смачний, але й дуже корисний. Для
людей, які живуть на радіоактивно забруднених територіях, для
тих, у кого слабке здоров’я, дуже корисні перепелячі яйця. Перепеляче яйце маленьке — у чотири рази менше за куряче, а найбільше
яйце — страусяче, дорівнює двадцятьом курячим яйцям. Важить
таке яйце 1,5 кг і завдовжки сягає 20 см. Вам знадобиться 40 хвилин, щоб його зварити, а щоб підсмажити, однієї пательні буде замало. Але щоб підсмажити будь-яке яйце, його потрібно розбити,
а товщина шкаралупи страусячого яйця становить 1,5 см. Розповідають, що найбільше страусяче яйце витримало вагу людини, яка
важила 127 кг.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 33
197
УРОК 33
ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІЗАЦІЇ ТА РИТМУ
ЯК ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ОРНАМЕНТУ.
ВИДИ ОРНАМЕНТУ
Чудовий орнамент
Мета:
ff навчальна: ознайомлювати учнів із простими рослинними та гео­
метричними візерунками, поняттям ритм; надавати учням початкові
відомості про косівську кераміку та особливості гуцульського розпи­су;
формувати початкові навички косівського роз­пису;
ff розвивальна: формувати образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати у дітей уміння аналізувати; навчати міркувати;
ff виховна: виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.
Оснащення:
ff візуальний ряд: зразки косівської кераміки; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи;
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий і кольорові олівці; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для
витирання рук і пензлів; па­літра.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
Основні поняття
Геометричний орнамент — візерунок із геометричних форм:
прямих і кривих ліній, трикутників, кружечків, точок тощо.
f
f
Рослинний орнамент — візерунок із квітів, бутонів, листочків,
стеблин.
f
f
Тваринний (зооморфний) орнамент — візерунок, на якому зображено звірів, птахів, риб.
f
f
Змішаний орнамент — орнамент, в якому поєднано геомет­
ричні та рослінні елементи або елементи тваринного світу.
f
f
198
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Як називається рослинний візерунок на смузі? (Бігунець)
TT Де ми можемо зустріти такий візерунок?
TT Які українські народні промисли ви знаєте?
TT
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя
— Гуцульщина — серце Карпат, дивовижний і неповторний
край. Від давніх часів тут жили хлібороби, пастухи, лісоруби,
плотарі, гончарі. Ці люди не вважали себе художниками, вони
просто жили і працювали, але речі, які вони створювали, були
справжніми творами мистецтва. Вишивка та аплікація, різьблення і гравірування по дереву, кістці, металу, розпис по кераміці
і пічних кахлях, ткацтво, іграшки — ці твори народних майстрів
Гуцульщини сьогодні є гордістю багатьох музеїв світу.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя
— Косів — один із найвідоміших центрів кераміки Прикарпаття. Косів­ську кераміку неможливо сплутати з жодною іншою.
Її жовто-зелено-коричневі кольори нагадують світло сонця над
ліси­стими горами. Світлі кольори та яскраві фарби прикрашають
вироби дивовижних видовжених пропорцій.
Розписують косівську кераміку так. Малюнок продряпують
по м’якій глині й заповнюють чистим кольором, потім покривають
поливою та обпалюють.
Глечики з широким горлом (дзбанки), миски з вузьким дном
і високими крутими берегами, триріжкові підсвічники-трійці, кільцеподібні калачі, дивовижні фляги (плесканки) з чотирма ніжками
та маленькою вузькою шийкою, горщики для кімнатних рослин,
вази, посуд для вареників і питні набори — крім кольору ці вироби
відзначаються ще й мальовничими патьоками поливи, що утворюються під час обпалювання.
Скільки різномантних зві­рів і птахів зображено на косівській
кераміці! Здається, ними можна заселити цілу країну!
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 33
Елементи розпису косівської кераміки
199
200
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Але більше за все на косівській кераміці геомет­ричних і ро­
слинних орнаментів: гірлянди з квітів, листя і трави прикрашають
верхню частину дзбанів і ваз; на шийці чергуються кола та ромби,
клини, арки або закрутки, покриті легкими штрихами.
Часто складне переплетення орнаменту вкриває всю поверхню
виробу.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Сьогодні ми з вами придумаємо власний варіант
розпису глечика та тарілки, використовуючи мотиви косівської
кераміки.
На глечику потрібно розташувати стрічковий орнамент, на тарілці орнамент може йти по колу або розміщуватися в центрі.
Спробуйте зробити так, щоб глядачі зрозуміли, що глечик і та­рілка
належать до одного сер­візу, тож використовуйте однакові елементи для
розписування обох предметів. Намагайтеся об’єднати їх загальним візерунком.
Індивідуальна робота
за творчим завданням
VІ. ПІДБИТТЯ
ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Після завершення роботи відбувається обговорення дитячих
малюнків.
Коментар
Обсяг роботи не дозволяє завершити роботу за один урок.
Учням про­понується завершити
роботу вдома, використовуючи
акварельні фарби або гуаш.
Із малюнків створюють ви­
ставку «Гуцульська кераміка».
Зразки косівської кераміки
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 34
201
УРОК 34
ОБРАННЯ ФОРМАТУ, ВИЯВЛЕННЯ ГОЛОВНОГО
ТА ДРУГОРЯДНОГО ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ
ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Пташка серед квітів
Мета:
ff навчальна: надавати учням початкові відомості про особливості й технологію петриківського розпису, ефекти поєднання великих і дрібних
елементів у декоративній композиції, особливості кольору в декоративному зображенні; озна­йомлювати з особливостями зображення
(побудови) тіл птахів методом спрощення форми; навчати порівнювати,
знаходити відмінності та подібності у формі й кольорі, визначати пропорції; формувати образне, логічне, просторове мислення;
ff розвивальна: продовжувати формувати в учнів уміння аналізувати;
навчати міркувати;
ff виховна: виховувати в дітей любов до краси явищ навколишнього світу
та рукотворної краси; стимулювати розвиток допитливості; виховувати
дбайливе ставлення до природи.
Оснащення
ff візуальний ряд: предмети і репродукції робіт майстрів петриківського
розпису; матеріали для демонстрації послідовності та техніки виконання роботи;
ff музичний ряд: аудіозапис твору С. Про­коф’єва «Жар-птиця» (сюїта
з балету);
ff обладнання: ТЗН;
ff матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець;
гуаш; ємність для води; пензлі № 4, 6; гумка; лінійка.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи і засоби роботи: практична робота на основі засвоєного мате­
ріалу.
Основні поняття
Декор — система, сукупність елементів декорування (прикрас) в архітектурі та прикладному мистецтві.
f
f
Декоративно-прикладне мистецтво — мистецтво створення
виробів, що призначені не лише для задоволення практичних
потреб, але й для прикрашання житла, архітектурних споруд
тощо.
f
f
202
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Бесіда
Що таке декоративне зображення?
TT Що таке форма? Декор?
TT
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Слово вчителя
— У Дніпропетровській області знаходиться невелике село,
на­зва якого відома сьогодні в усьому світі — Петриківка. Майстри Петриківки з давніх-давен відзначалися своїми квітковими
Зразок петриківського розпису
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 34
203
Типи мазків у петриківському розписі
орнаментами. Фантазія майстрів уплітає в єдиний візерунок стилізовані зображення садових і польових квітів, колосся злаків, ґрон
ягід і плодів, птахів, метеликів — прадавні символи краси та родючості нашої землі.
Ці візерунки завжди виконують теплими яскравими кольо­
рами.
Спочатку визначають місця великих колірних плям, потім промальовують дрібні деталі.
Організація сприйняття творів мистецтва
Учитель демонструє зображення, виконані у техніці петриківського розпису; акцентує увагу на формі зображення та особливо­
стях декоративної композиції, на відсутності ефекту загороджування, спонукає учнів самостійно виявляти головне у композиції,
визначати, які другорядні деталі підкреслюють та посилюють го­
ловне зображення.
Робота над формуванням навичок і вмінь
У ч и т е л ь. Подивіться уважно на характерні форми мазків, які
застосовують у петриківському розписі.
Спробуйте промалювати основні мазки під моїм керівництвом.
(Учитель називає типи мазків і показує послідовність їх вико­
нання.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда
TT Чи любите ви птахів?
TT Яких птахів ви знаєте?
TT Які птахи, на вашу думку, найкрасивіші? Чому?
TT Чи знаєте ви казки про птахів?
TT Які саме птахи в них згадуються?
204
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Сьогодні ми малюватимемо не звичайного птаха,
а казкового. Розгляньте уважно репродукції, на яких зображені
казкові птахи — витвір фантазії майстрів петриківського розпису.
Для того щоб намалювати птаха, потрібно знати, з яких частин
складається його тіло.
1
Навчальний кросворд
(слова зашифровані
шляхом перестановки
літер)
1. Лакри
2. Бдьоз
3. Хівст
4. Гони
5. Валого
6. Яши
7. Лутуб
К
2
Д
4
О
5
6
3
Ш
7
Якого б птаха ми з вами не згадали, усі вони мають однакові частини тіла. У першу чергу — тулуб. У більшості птахів це
найбільша частина тіла. Тулуб схожий на овал. Голова значно
менша за тулуб і має круглу або трішки овальну форму. Шия
в співочих птахів коротка, а у водоплавних, чапель і павичів — дов­
га і гнучка. Відрізняються птахи одне від одного довжиною і формою ніг і хвостів. Найкрасивіші та найнезвичайніші хвости — в павича, лірохвоста і колібрі. А найяскравіше забарвлення — в папуги,
півня, колібрі, павича. Відрізняються птахи одне від одного також
за розмірами. Найменші пташки — колібрі. Довжина тіла найменших із них — усього кілька сантиметрів, а вага — 5 грамів. Найбільший із сучасних птахів — страус. Його зріст сягає двох мет­рів,
а вага — 300 кілограмів.
Розгляньте уважно схеми побудови птахів і вирішіть, яким
буде ваш казковий птах. Намалюйте птаха олівцем. Розташуйте свого птаха посередині аркуша і зробіть його досить великим,
адже він — головний на малюнку. Тепер виконайте малюнок
у кольорі, використовуючи техніку петриківського розпису.
Індивідуальна робота за творчим завданням
Під час виконання роботи вчитель (за потреби) надає учням індивідуальну допомогу.
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 34
205
Зразок петриківського розпису
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Учитель пропонує учням уважно роздивитися малюнки одне
одного, визначити помилки та запропонувати способи їх виправлення.
Коментар
Учні повинні:
ff демонструвати розуміння основних технічних прийомів петриківського розпису;
ff мати загальне уявлення про петриківський розпис як вид народного промислу;
ff демонструвати початкові знання про особливості зображення
(побудови) тіл птахів методом спрощення форми;
ff уміти порівнювати, знаходити відмінності та подібності у формі
й кольорі, визначати пропорції.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Обсяг роботи не дозволяє завершити малюнок за один урок.
Учням пропонується завершити роботу вдома.
206
Усі уроки образотворчого мистецтва. 2 клас
УРОК 35
УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ
Паперовий всесвіт
Мета:
ff навчальна: закріплювати інтерес учнів, емоційний відгук на твори
образотворчого мистецтва; закріплювати знання учнів про засоби
виразності в образотворчому мистецтві; закріплювати навички самостійної художньої діяльності;
ff розвивальна: розвивати в дітей відчуття кольору, спо­с тережливість,
уміння порівнювати, уміння вислов­лювати власну думку, творчі здіб­
ності;
ff виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття на­вколишнього
світу, екологічну культуру, любов до україн­ського народного мистецтва; виховувати позитивні взаємини між учнями, відчуття дружби
та відповідальності.
Оснащення:
ff візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції робіт відомих май­с трів;
навчальні роботи з методичного фонду;
ff музичний ряд: аудіозапис українських народних пісень;
ff обладнання: ТЗН; аркуш паперу формату А1;
ff матеріали та інструменти: кольоровий папір, простий олівець,
ножиці, клей ПВА, пензель для клею, ємність для води, серветки для
витирання рук і пензлів, клейонка.
Тип уроку: урок-змагання; урок узагальнення знань.
Методи і засоби роботи: практична робота на базі засвоєного матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Запитання
TT Які види мистецтва ви знаєте?
TT За допомогою чого ми сприймаємо живопис, графіку, скульп­
туру? (За допомогою зору)
TT В яку загальну групу люди об’єднали ці види мистецтва? (Образотворчі)
Розділ ІІ. Орієнтовні плани-конспекти уроків. Урок 35
207
ІII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче завдання
Пояснення до творчого завдання
У ч и т е л ь. Образотворче мистецтво має прикрашати наше життя та допомогати нам висловлювати наши відчуття та враження.
Кожен із вас виконав вже багато завдань, створив багато малюнків.
А сьогодні ми творитимемо всі разом.
Пропоную вам створити композицію з квітів. За вибором можете
зобразити квітучі луки, букет у вазоні тощо.
(Учні класу об’єднуються у дві команди. У кожній команді обирають капітана, що розподіляє види роботи між членами команди. Одні створюють фрагменти фону для колективного малюнка
(техніки виконання: аплікація та витинанка).
Решта виготовляє квіти у різних техніках паперової пластики, що вони їх опанували упродовж навчального року.
Усі елементи зображення монтуються на великому аркуші формату А1 за допомогою клею.)
Індивідуальна робота за творчим завданням
Під час виконання роботи вчитель (за потреби) надає учням індивідуальну допомогу.
ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Обговорення учнівських робіт
Запрошені гості (учні іншіх класів, учителі, батьки) анонімним
голосуваням обирають команду-переможницю.
Література
1. Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. — К. : Радянська школа, 1973. — 128 с.
2. Житник Б. О. Актуалізація особистісно-орієнтованого навчан­ня. —
Х. : Торсінг, 2001. — 70 с.
3. Ильенков Э. В. Учить мыслить // Мастерство воспитания / сост.
Ю. А. Азаров. — М. : Молодая гвардия, 1970. — 288 с.
4. Ильенков Э. В. Что же такое личность? // С чего начинается лич­
ность. — М. : Политиздат, 1979. — 238 с.
5. Ильин Е. Н. Искусство общения // Педагогический поиск / сост.
И. Н. Баженова. — М. : Педагогика, 1987. — 237 с.
6. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ зарубежного опыта). — Рига : НПЦ
«Эксперимент», 1995. — 176 с.
7. Кузин В. С. Психология живописи: учеб. пособ. для вузов. — М. : Издательский дом «Оникс 21 век», 2005. — 304 с.
8. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как на­учить
рисовать каждого. — М. : Амрита-Русь, 2004. — 224 с.
9. Малиніна А. О., Малиніна І. О., Гріднєва О. Ю. Великодній сувенір.
Українська народна писанка: навч. посіб. — Х. : Скорпіон, 2005. — 48 с.
10. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. — М. :
Просвещение, 1989. — 302 с.
11. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. — 216 с.
12. Потапова Е. Н. Радость познания. — М. : Просвещение, 1990. — 96 с.
13. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. — К. : Знання
України, 1993. — 112 с.
14. Страхов И. В. Психология творчества. — Саратов : изд-во Саратов­ского
пед. института, 1968. — С. 47.
15. Трач С. К. Образотворче мистецтво : підручник для 2 кл. загальноосвіт.
навчальн. закл. / С. К. Трач, М. І. Резниченко. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 128 с.
16. Шаталов В. Ф. Учить всех, учить каждого // Педагогический поиск /
сост. И. Н. Баженова. — М. : Педагогика, 1989. — С. 203.
17. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной
школе. — М. : Сентябрь, 1996. — 96 с.
208
Автор
zhitar-kseniya
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 115
Размер файла
16 124 Кб
Теги
usi, mis, obrazotvorchogo, urok
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа