close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Основи здоров’я. 4 клас (за підручником І.Д. Беха, Т.В. Воронцової, В.С. Пономаренка, С.В. Страшка)

код для вставкиСкачать
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
Заснована у 2008 році
Харків
Видавнича група «Основа»
2015
УДК 37.016
ББК 74.263
В67
Володарська М. О.
В67 Основи здоров’я. 4 клас (за підручником І. Д. Беха,
Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка, С. В. Страшка). —
Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 111, [1] с. — (Серія
«Початкова школа. Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2423-7.
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки
уроків курсу «Основи здоров’я» у 4-му класі, складені відповідно до вимог
оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.) за підручником
І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка, С. В. Страшка (К. : Видавництво «Алатон», 2015).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних
аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись
запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти
уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
ISBN 978-617-00-2423-7
© Володарська М. О., 2015
© ООО «Видавнича група “Основа”», 2015
ЗМІСТ
Орієнтовне календарно-тематичне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Розділ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Урок 1. Життя і безпека людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Урок 2. Життя і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 3. Розвиток людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Розділ 2. ЗДОРОВЕ ТІЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок 4. Збалансоване харчування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок 5. Вода і поживні речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 6. Рух і загартовування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 7. Профілактика порушень зору, слуху, постави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 8. Гігієна порожнини рота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 9. Гігієна оселі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 10. Організація самонавчання. Підсумок за розділом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Розділ 3. СЕРЕД ЛЮДЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 11. Сім’я і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 12. Розбудова дружніх стосунків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 13. Як відстояти себе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Уроки 14–15. Шкідливі звички і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 16. Реклама і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Уроки 17–18. Засоби комунікації і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 19. Хвороби, які набули соціального значення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 20. Охорона здоров’я дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Уроки 21–22. Люди з особливими потребами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Розділ 4. БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 23. Наодинці вдома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 24. Безпека школяра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 25. Безпечна прогулянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 26. Безпека дорожнього руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 27. Рух на перехресті, майдані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 28. Аварії на дорогах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 29. Підсумок за розділом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Розділ 5. ЗДОРОВИЙ ДУХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 30. Самооцінка і поведінка людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 31. Хочу, можу, треба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 32. Шануй себе та інших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 33. Звички і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 34. Творчість і здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ДОДАТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
34 години; з них резерв 2 години
№
з/п
Тема уроку
Дата
Розділ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (3 год)
1
Життя і безпека людини
2
Життя і здоров’я
3
Розвиток людини
Розділ 2. ЗДОРОВЕ ТІЛО (6 год + 1 год резерв)
4
Збалансоване харчування
5
Вода і поживні речовини
6
Рух і загартовування
7
Профілактика порушень зору, слуху, постави
8
Гігієна порожнини рота
9
Гігієна оселі
10
Організація самонавчання. Підсумок за розділом
Розділ 3. СЕРЕД ЛЮДЕЙ (12 год)
11
Сім’я і здоров’я
12
Розбудова дружніх стосунків
13
Як відстояти себе
14–15
16
17–18
Шкідливі звички і здоров’я
Реклама і здоров’я
Засоби комунікації і здоров’я
19
Хвороби, які набули соціального значення
20
Охорона здоров’я дітей
21–22
Люди з особливими потребами
Розділ 4. БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ (6 год + 1 год резерв)
23
Наодинці вдома
24
Безпека школяра
25
Безпечна прогулянка
26
Безпека дорожнього руху
27
Рух на перехресті, майдані
28
Аварії на дорогах
29
Підсумок за розділом
Розділ 5. ЗДОРОВИЙ ДУХ (5 год)
30
Самооцінка і поведінка людини
31
Хочу, можу, треба
32
Шануй себе та інших
33
Звички і здоров’я
34
Творчість і здоров’я
4
РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 1. ЖИТТЯ І БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
Мета: пояснити учням, у чому полягає цінність людського життя і здоров’я; розширити
уявлення школярів про безпеку, небезпеку та безпеку життєдіяльності людини; виховувати прагнення піклуватися про власне здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— Одного мудреця запитали: «Що є для людини найбільш цінним і важливим: багатство чи слава?». Поміркувавши, мудрець відповів: «Ні багатство,
ні слава не роблять людину щасливою. Здоровий жебрак щасливіший за хворого короля».
— Як ви зрозуміли слова мудреця і чи згодні ви із ними? (Висловлювання
учнів.)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як наше життя залежить від безпеки.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь учителя
— Життя людини неповторне і незамінне. Аби його зберегти, слід дбати
про безпеку.
Безпека — це ситуація, коли здоров’ю, життю людини нічого не загрожує,
не погіршує її здоров’я, не перешкоджає зростанню і розвитку, навчанню,
праці, спілкуванню.
Небезпека — це все, що за певних умов і в певний час здатне завдавати
шкоди здоров’ю й життю однієї людини або всьому суспільству.
Тому слід знати і неухильно виконувати всі правила безпеки для збереження життя і здоров’я — власного та інших людей.
2. Робота за підручником (с. 6–9)
— Розкажіть про походження слів «безпека» і «небезпека».
— Що таке безпека? небезпека?
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням продовжити твердження: «Я почуваюся в безпеці,
коли...».
— Прочитайте висновок про те, що таке безпека (с. 6).
— Які небезпеки природного середовища загрожували давнім людям?
— Які з небезпек, створених природою, актуальні й у наш час?
— Які небезпеки створені людьми?
Робота в парах
Учні наводять 10 прикладів небезпечних ситуацій, записують їх на дошці
за зразком, поданим у підручнику (мал. 1) та виконують завдання за цим
списком, вміщене у підручнику.
— Прочитайте висновок про те, що таке безпека життєдіяльності (с. 7).
— Які почуття й емоції виникають під час небезпечної ситуації?
— Як правильно діяти в такому випадку?
Учитель пропонує учням прочитати казку про двох жабок.
5
— Як поводилася у небезпечній ситуації перша жабка?
— Чому друга жабка змогла врятуватися?
— Зробіть висновок про те, як слід поводитися у небезпечній ситуації.
— Порівняйте цей висновок із поданим у підручнику на с. 8.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота «Як діяти в небезпечній ситуації»
Учні об’єднуються у 3 групи, ознайомлюються із наведеними у підручнику
ситуаціями (с. 9) та виконують завдання.
2. Гра «Як ти вчиниш, якщо..?»
— Зараз ми вестимемо розмову про вашу безпеку. Адже складних життєвих ситуацій неможливо уникнути. Не вийде завжди і скрізь бути під наглядом батьків, які оберігають вас. Життя влаштоване таким чином, що ви
стикаєтеся з обставинами, у яких вам доводиться ухвалювати рішення самостійно, і від того, що ви вирішите, залежить ваша безпека.
На класній дошці написані правила безпечної поведінки.
yy Запам’ятай свою адресу і номер телефону.
yy Розкажи про свої проблеми дорослому.
yy Розкажи про те, що з тобою сталося.
Учням для обговорення пропонуються такі ситуації:
yy Як ти вчиниш, якщо на майданчику у дворі до тебе підійде жінка та запропонує купити тобі і твоїй подружці морозиво, а потім додасть: «Давай не
розповідатимемо твоїй мамі, що ми купили морозиво»?
yy Як ти вчиниш, якщо хто-небудь пообіцяє дружні стосунки, якщо ти не повідомиш дорослим, чим ви займаєтеся?
3. Робота над прислів’ям
— Народна мудрість каже: «Без здоров’я немає щастя. І найбільше в світі
багатство — це здоров’я». Як ви розумієте цю мудрість? (Відповіді учнів.)
— Дійсно, здоров’я — всьому голова. Коли людина здорова, вона дужа, весела, красива, сильна, витривала, смілива, адже вона прекрасно почувається
і може наполегливо працювати, навчатися, може робити те, що їй до душі,
займатися улюбленою справою. А коли щось болить, сил немає, радості —
також, бо всі думки про одне — як позбутися болю. Отже, бажаю всім доброго
здоров’я! Будете здорові — будете щасливі й радісні.
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що таке безпека? Що таке небезпека?
— Що таке безпека життєдіяльності?
Учні по черзі продовжують твердження: «Життя і здоров’я людини — найцінніший скарб, тому що...».
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 6–9).
6
Урок 2. ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я
Мета: формувати уявлення учнів про складові здоров’я, чинники впливу на здоров’я;
вчити аналізувати вплив природних і соціальних чинників на здоров’я; виховувати
бажання піклуватися про власне здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Чому кажуть, що здоров’я — найдорожчий скарб?
— Що впливає на зміцнення і збереження здоров’я людини?
— Продовжіть речення: «Я вважаю, що моє здоров’я залежить від...».
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які чинники впливають на здоров’я.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Ви вже знаєте, якщо в людини нічого не болить, злагоджено працюють
усі органи, гарний апетит, міцний сон, маса тіла відповідає зросту за віком —
це означає, що в неї добре фізичне здоров’я.
Здоров’я людини — це не тільки фізичне, але й психічне, соціальне і духовне здоров’я.
Людина живе в суспільстві, її оточують рідні, друзі, знайомі і незнайомці.
Показниками соціальної складової здоров’я є доброзичливість, толерантність
і повага до людей.
Психічна складова здоров’я пов’язана з емоціями, почуттями, думками,
настроєм тощо. Людина, яка правильно оцінює і сприймає себе та інших, уміє
долати невдачі, має гарний настрій, позитивні емоції,— психічно здорова.
Якщо людина любить навколишній світ, робить іншим добро, цінує життя,
відчуває відповідальність за себе і за інших, прагне стати кращою, її називають духовною.
Здоров’я людини змінюється протягом усього життя. Воно перебуває під
впливом низки чинників довкілля — природних та соціальних.
Фактори, що впливають на формування здоров’я
Спадковість — 20 %
Рівень медицини — 10 %
Екологія — 20 %
Спосіб життя — 50 %
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що на наше здоров’я впливає навколишнє
середовище? Наведіть приклади. (Відповіді учнів.)
— Отже, на здоров’я значний вплив справляють повітря, вода, ґрунт, сонячне світло, рослинний і тваринний світ. Усі чинники середовища у природі
впливають на організм водночас, причому не кожен сам по собі.
На сучасну людину впливають безліч чинників, обумовлених науково-технічним прогресом. Що це означає? (Відповіді учнів.)
— Прискорення технічного прогресу приводить до зростання кількості відходів, що забруднюють довкілля, підвищення рівня міського шуму, негативного впливу різного виду випромінювання від сучасної техніки.
Які екологічні особливості місцевості, де ми живемо, ви можете назвати?
7
Дата _______________________
Клас _______________________
— Основною екологічною проблемою є наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, а також вирубка лісів на Поліссі і в Карпатах.
На людину також впливають соціальні чинники середовища: сім’я, праця,
медичне обслуговування, спосіб життя.
Як ви вважаєте, яку роль відіграє сім’я у збереженні та зміцненні здоров’я дитини? (Міркування учнів.)
— Послухайте віршовані рядки і скажіть, яка думка в них висловлена.
Кожній людині
Слід пам’ятати:
Хто його батько,
Хто його мати.
Тільки в любові
Кріпне родина.
Тільки свободою
Кріпне країна.
— Як ви розумієте твердження: «Здоров’я починається в сім’ї. Здорові
діти — здорова сім’я. А здорова сім’я — здорова держава»? (Відповіді учнів.)
— Чим більше здорових, міцних сімей, тим у цілому здоровіша держава.
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що від батьків ми отримуємо
(успадковуємо) певний запас здоров’я? (Відповіді учнів.)
— Ви знаєте, що медична служба теж опікується здоров’ям громадян.
Якщо людина хворіє, лікарі допомагають одужати і відновити здоров’я.
Але слід пам’ятати, що кожен має сам піклуватися про своє здоров’я, не перекладати цю відповідальність на лікарів. Необхідно стежити за собою, вміти
відчувати свій організм. Якщо над собою працювати, то можна перехитрити
й спадковість, — усе в руках людини.
— Пригадайте фактори, що впливають на формування здоров’я, та поміркуйте, що ж найбільше впливає на здоров’я людини? (Відповіді учнів.)
— Звісно, найбільше на наше здоров’я впливає спосіб життя. Люди, які ведуть малорухомий спосіб життя, неправильно харчуються, тривалий час переживають негативні емоції, курять, уживають алкоголь та наркотики, починають хворіти та втрачають здоров’я.
2. Робота за підручником (с. 10–13)
— Як міцне здоров’я допомагає людині в житті?
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням по черзі описати одну із своїх мрій.
— Чи можуть плани і мрії не здійснитися через хворобу?
— Як ви розумієте речення: «Здоров’я є цінністю не лише для кожної людини, а й для держави»?
Робота в парах
Учні об’єднуються у пари і виконують завдання, подане на с. 10.
— Прочитайте висновок на с. 10.
— Назвіть складові здоров’я.
Робота в групах
Учні об’єднуються у 4 групи, читають інформацію, наведену на с. 11, малюють плакат з ознаками кожної складової здоров’я.
Кожна група по черзі презентує свої роботи.
— Прочитайте висновок на с. 11.
— Чи взаємопов’язані між собою складові здоров’я?
Робота в малих групах
Учні читають розповідь про Андрійка та обговорюють відповіді на запитання, вміщені у підручнику.
8
— Зробіть висновок про взаємозв’язок усіх складових здоров’я.
— Що таке чинники здоров’я?
— Як вони впливають на здоров’я?
Руханка
Діти об’єднуються у 2 групи («Плюс» і «Мінус») та грають у гру «Шнурівка».
— Що найбільше впливає на здоров’я людини?
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
Обговорення питань
1-ша група. Для чого нам здоров’я?
2-га група. Що заважає людям бути здоровими?
3-тя група. Що завдає шкоди здоров’ю?
4-та група. Від чого чи від кого залежить стан здоров’я?
— Тільки здорова дитина досягає успіхів у навчанні, добре розвивається
фізично, має врівноважений психічний стан. Кожен повинен досягти своїх
вершин у житті. А це не завжди легко й просто, адже все досягається завдяки
великим зусиллям волі і фізичним навантаженням. Отже, слід мати велику
силу й міцну волю, а ці риси мають лише ті, хто здоровий фізично і духовно.
Недарма кажуть: «У здоровому тілі — здоровий дух».
2. Читання й обговорення притчі «Все в твоїх руках!»
Колись давно у Стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин. Увесь його день складався з примірок багатого вбрання,
розмов із підданими про власний розум та спогадів про минулу зустріч з імператором. Так спливали дні за днями, роки за роками...
Аж ось пройшов усією країною розголос, що неподалік від кордону з’явився
чернець, розумніший за всіх у світі. Дійшли чутки і до мандарина. Дуже він
розлютився: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною
у світі? Але виду не подав, а запросив ченця до себе у палац. Сам же замислив
обдурити його: «Я візьму до рук метелика, сховаю його за спиною і запитаю,
що у мене в руках — живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе — я роздушу метелика, а якщо мертве — випущу його...».
І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, усім хотілося подивитися на двобій найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів
на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу
ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали увійшов невисокий худорлявий
чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин промовив:
«Скажи-но мені, що я тримаю в руках — живе чи мертве?». Мудрець трохи поміркував, усміхнувся і відповів: «УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!».
Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи яскравими крильцями.
— Отже, лише від вас залежить, чи піклуватиметесь ви про своє
здоров’я і чи буде ваше майбутнє щасливим і безтурботним.
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Назвіть складові здоров’я.
— Які чинники впливають на здоров’я?
9
— Наведіть приклади природних чинників, що впливають на здоров’я.
— Наведіть приклади соціальних чинників, що впливають на здоров’я.
— Що найбільше впливає на здоров’я людини?
— Який висновок кожен із вас зробив для себе?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 10–13).
Принести власні фотографії (від народження до 9–10 років).
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 5
1.Бліцопитування
— Поясніть необхідність уживання різноманітної корисної їжі.
— Поясніть необхідність обмежувати вживання жирних, копчених і солодких продуктів та напоїв, смажених страв.
2. Робота в парах
Тестування
1)Позначте найвищу цінність людини.
а)Золото;
б)гроші;
в)здоров’я;
г)одяг.
2)Позначте, яка їжа не є корисною для здоров’я.
а)Овочі, фрукти;
б)риба, яйця, відварене м’ясо;
в) газовані напої, чіпси;
г) хліб, каші, сир, молоко.
Гра «Вода та напої»
Діти об’єднуються в групи за назвами: «вода», «компот», «мінеральна
вода», «сік», «чай», «молоко». Кожна група отримує картки, на яких написані
ці слова. Завдання — розповісти про цей продукт.
Презентація груп
Вода дуже важлива для людини. Ми споживаємо очищену воду з прісних
водойм.
Компоти варять зі свіжих фруктів та води. Узвар — відвар із сухофруктів.
Мінеральну воду добувають із джерел. Вона буває столовою, яку можна
вживати щодня, та лікувальною, що вживається за порадою лікаря.
Сік вичавлюють зі свіжих фруктів та овочів. Він багатий на вітаміни.
Чаї бувають різноманітні: з чайного листя, з лікарських трав та ягід.
Молоко дає корова. Воно багате на мінерали. Якщо додати молока, можна
приготувати поживний та смачний напій — какао.
10
Урок 3. РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
Мета: формувати уявлення учнів про чинники, що сприяють гармонійному фізичному
розвитку; пояснити необхідність підтримання нормальної маси тіла; вчити визначати рівень свого фізичного розвитку; виховувати бажання вести здоровий спосіб
життя.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Які чинники впливають на здоров’я людини?
— Що найбільше впливає на здоров’я людини?
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що всі діти швидко ростуть і розвиваються?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про чинники, що сприяють гармонійному фізичному розвитку, навчитеся визначати рівень свого фізичного розвитку.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.Бесіда
Учні приносять на урок свої фотографії та розміщують їх на дошці за роками.
— Які ж зміни відбуваються з дитиною від її народження?
— Як називають дитину до року?
— Чому немовля потребує особливо дбайливого догляду та піклування
з боку батьків, бабусь, дідусів, старших братиків і сестричок?
— Що може робити у цьому віці дитина?
— Скільки років триває ясельний вік?
— Що може робити дитина ясельного віку?
— Порівняйте немовлят і дітей ясельного віку.
— Хто такі дошкільнята?
— Які дошкільнята?
— Що вміють робити дошкільнята?
— Скільки років триває молодший шкільний вік?
— Які діти цього віку?
— Що можуть робити діти у цьому віці?
— Порівняйте дошкільника і молодшого школяра.
— Діти ростуть нерівномірно. Протягом певного часу дитина росте швидко.
Бувають періоди, коли здається, що вона зовсім не росте. Перший період прискореного росту спостерігають у віці від 3 до 7 років, другий — між 10–12 роками у дівчаток і 12–17 у хлопчиків.
У період активного росту змінюється не тільки зріст, а й маса тіла. Визначити, чи відповідають показники зросту і маси тіла вашому віку, можна за допомогою таблиці (див. с. 12).
— Розвиток фізичних якостей залежить від сформованості систем організму. Такі якості, як спритність, гнучкість, швидкість, міцність, залежать від
розвитку опорно-рухового апарату. Гнучкість краще починати розвивати у віці
6–7 років, спритність — у 10–12. Бігом і спортивними іграми слід починати займатися у 6–11 років, а гімнастикою — у 5–6 років.
11
Дата _______________________
Клас _______________________
Вік
9 років
10 років
Стать
Дівчатка
Хлопчики
Дівчатка
Хлопчики
Зріст, см
132
134
139
137
Вага, кг
28
29
31
32
— Рухова активність — це умова гармонійного розвитку організму, його
здоров’я.
— Як ви розумієте слова гармонійний фізичний розвиток?
Гармонійний — злагоджений.
2. Робота за підручником (с. 14–18)
— Які вікові зміни відбуваються з вами день за днем?
Руханка
Учні об’єднуються у 5 груп за етапами життя людини («немовлята»,
«дошкільнята», «школярі», «дорослі», «люди похилого віку») та обговорюють
запитання, вміщені на с. 14.
— Що означає слово «гармонія» у перекладі з грецької мови?
— Що таке гармонійний розвиток людини?
— Що означає дбати про свій фізичний розвиток?
— Що означає дбати про свій психічний розвиток?
— Доведіть, що найбільше значення має ваш соціальний і духовний розвиток.
— Які щоденні добрі справи ви можете робити?
— Назвіть показники фізичного розвитку.
— Як дізнатися, чи правильно ви розвиваєтеся фізично?
— Чому важливо контролювати масу тіла? Порівняйте свою відповідь із
висновком, поданим на с. 16.
Учитель пропонує виконати вдома практичну роботу (с. 16–18).
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Незакінчене речення»
yy Якщо хочеш бути здоровим, то...
yy Якщо хочеш бути красивим, то...
yy Якщо хочеш бути розумним, то...
Довідничок: дотримуй режиму дня; займайся спортом; стеж за своїм зовнішнім виглядом; старанно навчайся.
2. Робота в групах
— Поясніть прислів’я.
Багато ходити — довго жити.
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що означає гармонійний фізичний розвиток?
— Чи відповідають твій зріст та маса віковій нормі?
— Які вправи ти виконуєш задля нормального фізичного розвитку?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Практична робота «Визначення рівня фізичного розвитку» (с. 16–18).
12
РОЗДІЛ 2. ЗДОРОВЕ ТІЛО
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 4. ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ
Мета: формувати уявлення учнів про групи харчових продуктів; вчити пояснювати необхідність уживання різноманітної корисної їжі, обмеження вживання жирних, копчених і солодких продуктів, смажених страв; вдосконалювати навички здорового
харчування.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Які чинники сприяють гармонійному фізичному розвитку?
— Як ви визначили рівень свого фізичного розвитку (практична робота,
с. 16–18)?
— Як ви вважаєте, навіщо людина щодня вживає їжу?
— Людина вживає їжу для того, щоб бути сильною, працювати, навчатися
в школі, гратися з друзями, допомагати батькам, ходити, бігати, сміятися.
Отже, людина їсть, щоб жити!
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми поговоримо про їжу. Адже щоб залишатися здоровою людиною, слід знати:
yy для чого ми їмо;
yy скільки їжі нам потрібно з’їдати за добу;
yy які продукти доцільно включати у свій раціон.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Вступне слово вчителя
— Згадаймо, як зводиться будинок. Для закладання фундаменту використовують цеглу, граніт, цемент, великі залізобетонні блоки. На будівництво
стін — бетонні блоки або цеглу. Поверхи перекривають великими залізобетонними плитами, вставляють вікна, двері, штукатурять, фарбують. Для будівництва необхідно багато різних матеріалів, деталей.
Наша їжа — теж будівельний матеріал. І вона також не однакова за своїм
складом і значенням для організму.
2. Робота в групах
Діти об’єднуються в групи за порами року. Кожна група отримує картки,
на яких зображені продукти харчування. Завдання — розповісти про харчову
цінність цього продукту.
Презентація груп
1-ша група. Без білків людина не може існувати. Кожна клітина нашого
тіла містить у собі білки. Щоб наповнити організм білками, потрібно їсти
яйця, м’ясо, рибу, молоко. Містяться білки й у картоплі, капусті, гречаній, рисовій, вівсяній крупах.
2-га група. Жири — це також складова нашого тіла. Вони є одним із найголовніших джерел енергії. Це вони дають нам величезну кількість тепла.
13
Найбільш необхідні для організму жири містяться у молоці та молочних продуктах, у яєчному жовтку. Корисна й олія.
3-тя група. Вуглеводи містяться в продуктах у вигляді цукру та крохмалю.
Цукор уживається і сам по собі, й у складі цукерок, варення, тістечок. Багато
цукру містять мед, фрукти, ягоди. Крохмаль є у хлібі, картоплі, борошняних
виробах.
4-та група. Наш організм не може існувати без мінеральних речовин
(кальцію, фосфору, магнію, йоду, заліза). Вони необхідні для будівництва нашого тіла: кісток, скелета, м’язів, крові, мозку. Їх можна знайти у молоці,
сирі, горосі, щавлі, м’ясі, рибі, яйцях, капусті, яблуках, грушах, суницях. Велике значення мають і вітаміни, яких дуже багато у свіжих овочах і фруктах,
проте зовсім немає у штучних напоях, цукерках, жувальній гумці. Багаті на
вітаміни м’ясо, риба, щавель, яйця, молоко, рослинні олії, бобові, круп’яні вироби.
— Які ж бувають групи продуктів? (Хлібобулочні вироби, овочі та фрукти,
молочні продукти, м’ясо, риба, яйця)
3. Робота за підручником (с. 20–23)
— Чи погоджуєтеся ви із думкою, що той, хто звик харчуватися свіжими
натуральними продуктами, зазвичай має краще самопочуття і здоров’я, ніж
той, хто харчується солодощами і «швидкою їжею»?
Робота в малих групах
Гра «Завжди, іноді, ніколи»
Учні об’єднуються у 3 групи за принципом «завжди», «іноді», «ніколи».
Учитель пропонує учням розглянути мал. 2 на с. 20. Кожна група обирає
назву продуктів, які можна вживати: 1-ша група — щодня, 2-га група — зрідка
й в обмеженій кількості, 3-тя група — продукти, які варто вилучити з раціону.
— Що ви знаєте про «швидку їжу»?
— Прочитайте висновок на с. 20.
— Які ознаки має збалансоване харчування?
Робота в малих групах
Учні пригадують, що таке режим харчування, та виконують завдання, вміщені на с. 21.
— У чому полягає користь збалансованого харчування?
— Чому харчування має бути різноманітним?
— Що означає різноманітне харчування?
Робота в групах
Учні об’єднуються у 5 груп, читають інформацію про відповідну групу продуктів у підручнику та презентують її класу.
— Прочитайте висновок на с. 22.
— Що ви дізналися про правило тарілки?
Робота в парах
Учні ознайомлюються з правилом тарілки та виконують завдання, вміщені
на с. 22.
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «З якої групи продукт?»
Учитель читає загадки, а учні мають записати відгадки до певної групи
продуктів (запис на дошці): хлібобулочні вироби; овочі та фрукти; молочні
продукти; м’ясо, риба, яйця.
14
yy Сидить баба на грядках,
Вся закутана в хустках. (Капуста)
yy І поживне, і смачне,
Біле, пінне, запашне.
Залюбки малята п’ють,
Здоровенькими ростуть. (Молоко)
yy Соковиті, запашні,
Рум’яненькі, чарівні.
На деревах ростимо,
Очі усім вабимо. (Яблука)
yy Червоний ніс у землю вріс,
А зверху ще зелений хвіст.
Нам зелений хвіст не треба,
Ми з’їмо червоний ніс. (Морква)
yy В землю закидалося,
Під сонцем гойдалося,
В печі гартувалося,
Нам з вами дісталося. (Хліб)
yy У воді вона живе,
Не має дзьоба, а клює. (Риба)
yy Наче сонечко, жовтеньке,
А розтане — то м’якеньке.
Молочко у ньому є,
Смак до каші додає. (Масло)
yy Розколеш лід — візьмеш срібло,
Розколеш срібло — візьмеш золото. (Яйце)
2. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Навіщо людині потрібно їсти?
— Яку їжу потрібно вживати, щоб бути здоровим?
— Які вітаміни вам відомі?
— Якими є значення вітамінів для організму людини?
— Чому необхідно вживати різноманітну їжу?
— Продовжіть твердження: «Щоб бути здоровим, я вживаю..., тому що...».
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 20–23).
15
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 6
Розгадування кросворда «Здоров’я»
1
2
Д
3
О
4
5
6
Р
О
В
7
8
З
’
Я
1.Комплекс фізичних вправ, що виконують уранці після сну. (Зарядка)
2.Прозора рідина для вмивання і пиття. (Вода)
3.Звичайне положення тіла людини у стані спокою та під час руху. (Постава)
4.Розпорядок добової діяльності школяра. (Режим)
5.Городні плоди та зелень, що вживаються в їжу та містять багато вітамінів.
(Овочі)
6.Заходи щодо підвищення опору організму шкідливим впливам за допомогою використання сил природи: сонця, повітря і води. (Загартовування)
7.Здоровий колір шкіри, щік (особливо на морозі та після фізичних вправ).
(Рум’янець)
8.Процес уживання їжі. (Харчування)
16
Урок 5. ВОДА І ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ
Мета: пояснити учням необхідність уживання достатньої кількості води, вітамінів і поживних речовин, обмеження вживання солодких напоїв; розвивати мислення, мовлення; вдосконалювати навички здорового харчування.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку
на с. 10)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, чому слід дотримувати питного режиму.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь учителя
— Вода — джерело життя. Значення води для життя як складової раціону
харчування величезне.
Вода — незмінна харчова речовина. Якщо без їжі людина може прожити
20 діб і більше, то без води — лише 5–7 діб. Тіло людини на 50–60 % складається з води. Кількість води в організмі людини залежить від віку і складу
тіла, особливо від м’язової маси і жирової тканини. Перевага м’язової маси
в молодому віці передбачає більший уміст води, ніж в організмі літніх людей.
Нестачу води організм відчуває дуже швидко. Виникає відчуття спраги,
що характеризується неприємною сухістю у роті, спричиненою втратою води
зі слизової оболонки ясен, язика, щік. При сильному зневодненні знижується
кількість або повністю припиняється виділення сечі. Потреба у воді виникає
при підвищенні температури повітря і зростанні фізичного навантаження.
При випаровуванні води із потом відбувається охолодження тіла. При нестачі води в організмі та неможливості достатнього виділення поту під час
спеки можливий тепловий удар.
Вода надходить до організму у складі їжі, з напоями. Найкращим джерелом легкозасвоюваних поживних речовин у найбільш збалансованому вигляді вважають соки. Соки сприяють очищенню організму, містять велику
кількість речовин, що сприяють насиченню киснем органів людини. Соки стимулюють розумову діяльність, а також нейтралізують шкідливі продукти, що
зашлаковують організм. Соки допомагають підтримувати здоров’я в нормі,
мають поживну і біологічну цінність.
Багато соків мають профілактичну або лікувальну дію.
Мінеральні води поділяються на питні лікувальні і питні лікувально-столові. Лікувально-столові води можуть уживатися безпосередньо як напої, що
втамовують спрагу, лікувальні — тільки за призначенням лікаря.
2. Робота за підручником (с. 24–27)
— Чому без їжі людина може прожити декілька тижнів, а без води — лише
декілька діб?
— Що може спричинити навіть незначне зневоднення?
Робота в групах
Учні визначають улюблений напій свого класу за завданнями, вміщеними
на с. 24. За мал. 3 визначають, до якої групи вони належать.
— Який напій для людини найкорисніший?
— Які ще напої сміливо можна пити?
17
Дата _______________________
Клас _______________________
— Який молочний продукт краще обрати?
— Чому соки і нектари, що продаються у магазинах, не такі корисні?
— Які популярні напої завдають шкоди здоров’ю?
— Які напої особливо небезпечні для здоров’я? Чому?
Робота в малих групах
Учні обговорюють питання про те, які джерела питної води є у школі, і чи
достатні вони.
— Чому серед поживних речовин особливе місце належить вітамінам і мінеральним речовинам?
Робота в групах
Учні об’єднуються у 2 групи («вітаміни» і «мінеральні речовини»), ознайомлюються з табл. 3 на с. 26 та розповідають про джерела поповнення цих поживних речовин і наслідки їх дефіциту.
— Прочитайте висновок на с. 26.
— Яка поживна речовина не надходить до організму завдяки збалансованому харчуванню?
— Що може спричинити нестача йоду?
— Якими є наслідки йододефіциту? Як їм можна запобігти?
— Якою є добова норма солі?
— Назвіть найбільші продуктові джерела солі.
— Чому не корисно досолювати готові страви?
— Прочитайте висновок на с. 27.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Індивідуальна робота
У кружечках постав цифри від 1 до 6. Шість балів постав біля тієї рідини,
яку вживаєш найчастіше, а 1 — біля тієї, що вживаєш найменше.
Вода
Компот
Мінеральна вода
Сік
Чаї
Молоко
2. Робота в групах
Гра «Вода та напої» (див. додатковий матеріал до уроку на с. 10)
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Навіщо людині потрібно пити?
— Яку роль відіграють у нашому організмі поживні речовини?
— Скільки води ви випиваєте за добу?
— Яку воду п’ють у вас удома: з крану, з криниці, кип’ячену, придбану
у крамниці у пляшках? Чому?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 25).
Обговорити з дорослими шляхи розв’язання проблеми питної води у школі.
Знайти і сфотографувати всі види кухонної солі, що продаються у найближчому до дому магазині чи супермаркеті, та відповісти на запитання (с. 27).
18
Урок 6. РУХ І ЗАГАРТОВУВАННЯ
Мета: ознайомити учнів з принципами загартовування (поступовість, систематичність, дозованість); продовжити формувати у школярів переконання, що
рух — це здоров’я, що фізичні вправи корисні для розвитку організму; продемонструвати вплив малорухливого способу життя на здоров’я; вчити виконувати
фізичні вправи для розвитку сили, спритності, витривалості, розучити комплекс
процедур загартовування.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.Бліцопитування
— Чому вода — основа життя?
— Як вода потрапляє в організм?
— Якою є загальна кількість рідини, що має вживати людина за добу?
2. Гра «Розсипанка»
— Зберіть розсипані слова та прочитайте вислів. (Рух — це здоров’я.)
— Чи погоджуєтеся ви з цією думкою?
— Дві з половиною тисячі років тому на скелі у Давній Греції були викарбовані слова:
Хочеш бути сильним — бігай!
Хочеш бути красивим — бігай!
Хочеш бути розумним — бігай!
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вплив рухової активності та загартовування на здоров’я.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя з елементами бесіди
— Однією з основних умов зростання дитини є достатня рухова активність.
Щоб бути здоровим і сильним, потрібно багато рухатися. Щодня здорова дитина має робити близько 10 тисяч кроків. За все своє життя доросла людина
може подолати відстань від Землі до Місяця. Школярі багато часу проводять
сидячи, тому ростуть кволими, вередливими, не впевненими у своїх силах, погано вчаться. Багато хто з вас зрозумів, що його спосіб життя є недостатньо
рухливим. Що ж робити у цьому разі? Рухатися, використовуючи при цьому
кожну можливість: дорогу до школи, шкільну перерву, перерви під час виконання домашніх завдань.
Усі люди мають вільний час. Маєте такий час і ви. Як же правильно організувати свій відпочинок? Під час підготовки до уроків потрібний активний відпочинок. А це — фізичні вправи, заняття танцями, відвідування спортивних
секцій. Запам’ятайте, відпочинок — це не цілковите неробство, а зміна виду
діяльності: поки мозок відпочиває, м’язи працюють, і навпаки.
Ось чому до режиму дня школяра мають входити: ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, фізичні вправи, прогулянки, посильна праця, катання на санчатах, лижах, велосипеді.
Людина — частина природи. Тому відчуває її вплив, щоразу пристосовується до змін у природному середовищі. Щоб легше і швидше переносити зміни
погоди, слід загартовуватися.
— Які природні чинники використовують для зміцнення здоров’я?
19
Дата _______________________
Клас _______________________
— Відгадайте загадку.
yy Гріє, гріє, припікає,
Всіх у воду заганяє. (Сонце)
— Що дає людині сонце?
— Який вітамін утворюється у шкірі людини під дією сонячного проміння?
— Від чого він захищає людину?
— Вітамін D сприяє росту і розвитку дітей.
— Пригадайте правила загартовування за допомогою сонячних променів.
Правило 1. Не перегрівайся!
Правило 2. У перші дні засмагай на сонці не більше 10 хвилин.
Правило 3. Найкраще засмагати до 11-ї години ранку й після 17-ї години
дня.
Правило 4. Захищай голову від сонячних променів.
— Як загартовуватися за допомогою повітря?
— Як загартовуватися за допомогою води?
— Пригадайте, як загартовуватися водою за допомогою обтирання, обливання, купання.
— Чим корисне ходіння босоніж?
Цікаво знати!
Давньогрецький філософ Сократ (469–399 рр. до н. е.) ходив босоніж для
«загострення мислення».
Лікар Антоній Муза вилікував від тяжкої хвороби поета Горація, примусивши його ходити босоніж. А римський філософ Сенека зовсім не носив
взуття.
За свідченням давньогрецьких істориків, у спартанських та афінських
школах протягом усього року ходили босоніж. Учасники олімпіад у давнину
теж змагалися босоніж.
Наші давні предки скіфи з ранньої весни до пізньої осені ходили босоніж,
легко переносили зміни температури і не хворіли.
Навіть існує така притча.
Зніжений, звичний до тепла римлянин приїхав на гостину до скіфа.
— Чому не мерзнеш? — запитав загорнутий з ніг до голови у теплу тогу,
тремтячи від холоду, римлянин.
На що напівоголений скіф відповів:
— А хіба мерзне твоє обличчя?
— Ні,— похитав головою гість.
— А я весь як твоє обличчя,— посміхнувся скіф.
Тога — верхній одяг давніх римлян — довгий білий плащ без рукавів.
— У давні часи в Україні через нестачу взуття, особливо в сільській місцевості, з настанням весняного тепла, а потім протягом усього літа до пізньої
осені діти ходили босоніж. Це давало добрий заряд здоров’я, і тому вони, як
правило, не хворіли на застудні захворювання.
— Обговоріть з батьками правила вашого загартовування за допомогою
сонця, води, повітря і ходіння босоніж.
— Головні принципи загартування — це поступовість систематичність, дозованість. Поясніть, як ви це розумієте.
2. Робота за підручником (с. 28–31)
— Як ви розумієте слово гіподинамія?
— Чому гіподинамію називають хворобою цивілізації?
Мозковий штурм
Учитель пропонує учням назвати побутові прилади та пояснити, від якої
фізичної праці вони звільняють людину.
20
—
—
мією?
—
—
—
Як гіподинамія впливає на здоров’я?
До чого призводить неправильне харчування у поєднанні з гіподинаЯкі органи від цього страждають?
Зробіть висновок та порівняйте його із висновком на с. 28.
Чи можна запобігти гіподинамії? Як це зробити?
Руханка
Учні виконують руханку, запропоновану у підручнику на с. 29.
— Яка «зброя» проти гіподинамії є найкращою?
— Що таке сила?
— Як розвивають силу?
— Що таке спритність?
— Що найкраще розвиває спритність?
— Що таке витривалість?
— Від чого залежить витривалість?
— Що найкраще розвиває витривалість?
Робота в групах
Інсценізація
Учні об’єднуються у 3 групи («сила», «спритність» і «витривалість») та
виконують завдання, вміщені у підручнику на с. 29.
— Яку користь приносять процедури загартовування?
— Яких трьох важливих правил слід дотримувати?
— Що означає поступовість?
— Що означає систематичність?
— Що означає дозованість?
Робота в групах
Учні виконують завдання, вміщені у підручнику на с. 30, роблять висновок
та порівнюють його з висновком, поданим на с. 30.
Потім працюють за віршем Лесі Вознюк «Горе-гартування».
— Прочитайте висновок на с. 31.
3.Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати:
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо,
Швидко втому проганяймо.
П’ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись.
Зайчик сонячний до нас
Завітав у вільний час.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає
І промінчиками грає.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутись нам до справ.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
Об’єднання учнів у групи здійснюється за видами м’ячів: волейбольного,
футбольного, баскетбольного.
Завдання: назвати улюблені види рухової діяльності.
Презентацію роботи групи завершують твердженням: «Рухайтеся на
здоров’я!».
21
Висновок. Отже, щоб бути здоровим, потрібно рухатися. Рух — це життя.
Необхідно робити ранкову зарядку, фізкультхвилинки, проводити рухливі
ігри, займатися спортом, танцями, посильною фізичною працею.
2. Робота в парах
Розгадування кросворда «Здоров’я» (див. додатковий матеріал до уроку на с. 16)
3. Робота над загадкою
yy Чого хочеш — не купиш,
А що хочеш продати — не продаси. (Здоров’я)
4. Тестування «Так чи ні?»
Гуляй у будь-яку погоду.
Ходи босоніж.
Краще починати загартовування взимку.
Побільше загоряй.
Починай загартовування холодною водою.
Купайся у водоймах під наглядом дорослих.
Загартовуватися краще вранці, після зарядки.
Організм кожної людини потребує загартовування.
5. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Навіщо людині потрібно рухатися?
— Чи робите ви ранкову зарядку?
— Якими видами спорту ви любите займатися?
— Назвіть свої улюблені рухливі ігри.
— До чого може призвести малорухомий спосіб життя?
— Що таке загартовування?
— Для чого потрібно загартовуватися?
— Які є принципи загартовування?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 28–31).
Разом із дорослими скласти власний план загартовування та щодня виконувати заплановані процедури.
22
Урок 7. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ, СЛУХУ, ПОСТАВИ
Мета: вчити учнів дбати про органи зору, слуху, опорно-рухового апарату; пояснити
вплив постави, форми стопи на здоров’я; вчити виконувати гімнастику для очей,
самомасаж вух; розучити вправи для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; вчити дотримувати настанов для профілактики порушень зору, слуху, постави і плоскостопості; виховувати відповідальність за власне
здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Які принципи загартовування вам відомі?
— Наведіть приклад комплексу процедур загартовування.
— Як малорухомий спосіб життя впливає на здоров’я?
— Які фізичні вправи ви виконуєте для розвитку сили, спритності, витривалості?
— Як людина спілкується з довкіллям? (За допомогою п’яти органів
чуття — дотику, зору, слуху, нюху, смаку)
— Які зовнішні органи людини за це відповідають?
— Для того щоб бути здоровими, ви повинні добре знати своє тіло і любити
його.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як дбати про органи зору і слуху та поставу.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда про орган зору
— Які органи допомагають нам сприймати навколишній світ? Відгадайте
загадку.
yy Два братики через дорогу живуть,
Один одного не бачать. (Очі)
— Як ви вважаєте, хто із тварин найгострозоріший? Як ви розумієте вираз
«гострий зір»? (Відповіді учнів.)
— Добре відомо, що найгостріший зір у орла. Він парить на великій висоті та із-за хмар видивляється свою здобич на землі. (Демонстрування
ілюстрації.) Уночі найкраще бачить сова. Вона легко відшукає мишу в темряві. (Демонстрування ілюстрації.) А ось що можна сказати про крота? Чому
він сліпий? (Відповіді учнів.)
— Людина не така гострозора, як ці птахи. Чи можна назвати очі головними помічниками людини? Доведіть це.
— Очі допомагають бачити все, що є навкруги, розрізняти і впізнавати
предмети, їх колір, форму, розмір. Оберніться до сусіда, подивіться, які красиві очі у людини. Як говорять про очі, щоб передати їх красу? (Прекрасні очі,
ясні, чисті, величезні, веселі, гострозорі тощо)
— Яким буває колір очей у людини? (Карі, блакитні, зелені, сірі, сині)
— Які за розміром бувають очі? Де і як вони розташовані? (Демонстрування плакату «Будова ока».)
23
Дата _______________________
Клас _______________________
— Що можна виявити в оці, коли його розглядаєш зблизька? Так, це кольорове колечко називається райдужка. Від неї залежить колір наших очей.
Райдужну оболонку покриває прозора тонка плівка — роговиця. У центрі ока
ми бачимо чорну точку. Вона то розширюється, то стискається. Це зіниця.
Вона регулює кількість світла. Промені світла проходять через зіницю і кришталик та збираються на сітківці ока. Далі по нервах сигнали передаються
у мозок, і людина бачить те, на що дивиться.
Проведення досліду із дзеркалом
— Яскраве світло — зіниця звужується, слабке — розширюється. Тканини
ока дуже ніжні, тому очі від природи у людини добре захищені.
— Які частини ока допомагають у захисті? (Повіки, вії)
— Відгадайте загадку.
yy Під мостом-мостищем, під соболем-соболищем
Два соболі розігралися. (Брови й очі)
— Брови, вії і повіки у нас — не лише для краси. Вони оберігають очі від
пилу, вітру і поту. А навіщо людині сльози? (Міркування учнів; висновок — захист від пилу.)
Фізкультхвилинка
На парті у кожного учня — пам’ятка «Гімнастика для очей».
— Уважно перегляньте запропоновані вправи. Для чого, на вашу думку,
потрібно робити зарядку для очей? (Відповіді учнів.)
— Правильно, від щоденної гімнастики зміцнюються не лише м’язи тіла,
але й око.
— Виконайте, стоячи біля парти, комплекс вправ для очей.
Гімнастика для очей
1)Замруж очі щосили, а потім розплющ їх. Повтори 4–6 разів.
2)Погладжуй упродовж 1 хв повіки кінчиками (подушечками) пальців.
3)Роби кругові рухи очима: ліворуч — вгору — праворуч — вниз. Повтори
10 разів.
4)Витягни вперед руку. Стеж поглядом за подушечкою пальця, повільно наближаючи його до носа, а потім так само повільно відсовуючи назад. Повтори 5 разів.
5)Подивись у вікно, знайди найдальшу точку і затримай на ній погляд упродовж 1 хв.
2. Бесіда про орган слуху
— Які органи слуху нам допомагають чути мовлення, інші звуки?
— Органи слуху є в усіх тварин. Вони допомагають тваринам полювати, рятуватися від ворогів, знаходити одне одного. У кого з тварин слух
«най-най...» — важко сказати. Але відомо, що краще чують звірі, у яких великі вуха.
Слух — велика цінність для людини. Що потрібно робити, щоб зберегти
вуха в порядку?
— Проведімо дослід!
— Заткніть вуха ватою. Що сталося? (Відповіді учнів.)
— Відразу зникли всі звуки. Ви перестали чути. За допомогою органів
слуху нам підвладний цілий світ звуків: шум дощу, дзюрчання струмочка, музика і мовлення людей.
Вухо умовно складається з трьох частин. Вушна раковина разом із зовнішнім слуховим апаратом утворює зовнішнє вухо. Зовнішній слуховий
прохід закінчується барабанною перетинкою. За нею, в глибині черепа, розташоване середнє вухо. Коли вушна раковина уловлює певний звук і по зовнішньому слуховому проходу передає його у вухо, барабанна перетинка під
24
дією цього звуку починає вібрувати і передає його далі у внутрішнє вухо. Внутрішнє вухо — складний пристрій. Через нього звук передається у мозок.
Від середнього вуха проходить тонкий канал у носоглотку. Він називається
євстахієвою трубою (за ім’ям італійського вченого Бартоломео Євстахія,
який відкрив цей канал). Через євстахієву трубу порожнина середнього вуха
з’єднується із зовнішнім повітрям. При сильній нежиті, ангіні інфекція потрапляє по євстахієвій трубі з носоглотки у середнє вухо. Запалення необхідно лікувати.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Фізкультхвилинка
Самомасаж вух (учитель показує, а учні розтирають вуха).
Щоб зберегти органи слуху, необхідно...
Захищати вуха від сильного шуму.
Захищати вуха від вітру.
Не колупати у вухах.
Не сякати сильно.
Не допускати потрапляння води у вуха.
Якщо вуха захворіли, звернутися до лікаря.
Правильно чистити вуха.
Мити вуха щодня.
Щоранку розминати вушну раковину.
3. Бесіда про поставу
— Що таке постава?
— Як перевірити правильність постави?
— Чому в дітей шкільного віку можуть розвиватися різні порушення постави?
— Яких неприємностей завдає плоска стопа?
— Щоб запобігти розвитку плоскої стопи, зробіть 2 дерев’яні ящички розміром 50 40 20 см, заповніть їх промитим та висушеним піском та гравієм.
Тренуйте свої стопи щодня, переступаючи по піску та гравію у ящичках протягом 2–3 хв.
ПАМ’ЯТКА З ПРОФІЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПОСТІ
І ВИКРИВЛЕННЯ ХРЕБТА
1.Ходити, не розводячи широко носки стоп.
2.Розмір взуття обирати по стопі. Не носити взуття з високими підборами
і дуже вузьким носком. Не слід носити м’які тапочки і таке саме взуття.
3.Не сидіти довго в одному положенні перед дисплеєм комп’ютера.
4.Спати краще на спині або животі й обов’язково на жорсткому матраці, подушка повинна бути маленькою і плоскою.
5.Неприпустимо читати книги у ліжку.
6.Важкі портфелі не можна постійно носити в одній руці, а до 5-го класу доцільно носити ранець.
7.Шкідливо сидіти у положенні «нога на ногу» і стояти, спираючись на одну
ногу.
8.Щоб запобігти плоскостопості, обов’язково слід стежити за поставою —
тримати голову прямо, не розводити широко носки під час ходьби, ходити
босоніж по нерівному ґрунту, піску. Це сприятиме напруженню м’язів, що
підтримують склепіння стопи.
9.Обов’язково займатися спортом — ходити по колоді, кататися на лижах,
ковзанах, роликах, лазити по канату. Дуже корисно плавати.
4. Робота за підручником (с. 32–35)
— За мал. 4 назвіть органи чуття.
— Яка їх роль?
25
— Чому втрата зору або слуху суттєво обмежує наші можливості?
Щоб переконатися у ролі певних органів чуття, учні виконують завдання,
подане у підручнику на с. 32.
— Чому надзвичайно важливо оберігати очі від травм?
Робота в групах
Учні називають ситуації, у яких можна травмувати очі чи занести в них інфекцію.
— Чи можуть очі постраждати від сонячних опіків? Поясніть. Що слід робити, щоб цього не сталося?
— Як учинити, якщо в очі потрапила порошинка?
— Коли треба вдягати сонцезахисні окуляри?
— Дайте поради щодо запобігання зниження гостроти зору.
— Прочитайте висновок на с. 33.
— Чому шкідливо годинами слухати гучну музику або занадто голосно
вмикати звук телевізора?
— Як можна ушкодити барабанну перетинку?
— Що слід робити, якщо в слуховому проході утворилася сірчана пробка?
— Як учинити, якщо під час купання вода потрапила всередину вуха?
— Чому не можна сильно сякати, коли у вас нежить?
— Що слід робити, якщо заболіло вухо?
Практична робота «Як запобігти “шкільним” хворобам»
— Що їх може спричинити?
— Як запобігти їм?
Робота в групах
Інсценізація
Учні об’єднуються у 3 групи, читають інформацію у підручнику та розігрують пантоміми про види рухової активності, які допоможуть уникнути
«шкільних» хвороб.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Корисно — шкідливо»
— Якщо ви вважаєте, що твердження правильне, плесніть у долоньки;
якщо неправильне, схрестіть руки на грудях.
yy Читати лежачи, у сутінках.
yy Дивитися на яскраве світло.
yy Оберігати очі від ударів.
yy Дивитися телевізор на близькій відстані від екрану.
yy Промивати вранці очі.
yy Терти очі брудними руками.
yy Читати сидячи.
yy Їсти корисну їжу, вживати вітаміни.
yy Звертатися до лікаря-окуліста.
yy Виконувати гімнастику для очей під час уроків, удома.
yy Дотримувати режим дня.
— Від чого людина може втратити зір? Чи легко живеться сліпим людям?
Що ви відчуєте, якщо побачите сліпу людину? Як потрібно вчинити? Що носять люди з недоліками зору? (Відповіді учнів.)
— Давайте разом виведемо правила дбайливого ставлення до зору.
yy Умиватися вранці.
yy Дивитися телевізор не більше 1–1,5 год на день.
yy Сидіти не ближче 3 м від екрану телевізора, чимдалі від монітора
комп’ютера.
26
yy
yy
yy
yy
yy
Не читати лежачи, в транспорті.
Берегти очі від потрапляння чужорідних предметів.
Під час читання і письма світло повинне падати ліворуч.
Уживати вітаміни, моркву, лук, солодкий перець, помідори, петрушку.
Щодня робити гімнастику для очей.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Гра «Віднови поради королеви Постави»
Сиди..., злегка нахиливши голову вперед.
Стеж за собою: не..., голову тримай..., а плечі трохи відводь.
Правильно сиди за партою. Не... грудьми на край стола чи парти.
Коли ти сидиш, то відстань між тобою і столом має дорівнювати ширині...
Обидві... став усією ступнею на...
Відчувши втому, відкинься на спинку..., заклади... за спину.
3. Складання пам’ятки «Як відновити здоров’я після хвороби»
— Відновлення після будь-якої хвороби — процес тривалий, це відомо
всім. І звісно, кожному із нас хочеться, щоб процес відновлення прискорився
і сили повернулися. Заходи, що сприяють подоланню хвороби, доволі прості!
Це правильно спланований розпорядок дня і раціон харчування.
ПАМ’ЯТКА «ЯК ВІДНОВИТИ ЗДОРОВ’Я ПІСЛЯ ХВОРОБИ»
1.З початку і до кінця хвороби пий багато рідини — чай, сік, відвар або
просту воду. Головне — не менше ніж 1 л на добу.
2.Намагайся не перевтомлювати свій організм надмірним переглядом телевізора. Для відновлення сил більше підійде здоровий сон — і чим довше, тим
краще.
3.Після того, як температура нормалізувалася,— гуляй і частіше провітрюй
приміщення.
4.Щоб хвороба не відновилася, намагайся уникати протягів.
5.Почни займатися спортом не відразу після хвороби, а краще через
2–3 тижні.
6.Одягайся за погодою. Не одягайся у холодну пору занадто легко, а в спеку —
не кутайся.
7.Уживай вітаміни і повноцінно харчуйся. Насичена необхідними речовинами їжа дозволить швидко повернути втрачені за час хвороби сили.
8.Люби свій організм — допоможи йому!
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Про що сьогодні на уроці йшла розмова? Що цікавого, важливого дізналися?
— З якими новими словами зустрілися? Що вони означають?
— Про що розповісте вдома?
— Які вправи для профілактики порушень зору, слуху, опорно-рухового
апарату ви запам’ятали?
— Як відновити своє здоров’я після хвороби?
— Чому в період одужання і після хвороби необхідно вживати багато овочів
і фруктів, ягід, зелені, відвар шипшини?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 32–35).
Перевірити освітлення на своєму робочому місці.
27
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 13
1. Практична робота «Моделювання ситуації звернення за телефонами
довіри»
1) Повідомлення вчителя про телефон довіри.
— Перший телефон довіри з’явився в 1953 році як допомога людям у кризовому стані. Англієць Чад Варана друкував у газеті свій номер телефону і пропонував телефонувати йому в будь-який час, якщо в їх житті виникають труднощі, з якими вони самі не в змозі впоратися: коли вони самотні, розгублені.
Він і не припускав, що на нього обрушиться лавина дзвінків. Декілька днів він
справлявся зі зверненнями, що хлинули.
Найголовніше, що він зрозумів за цей час,— що всі, хто телефонував, передусім, потребували дружньої допомоги. Він дійшов висновку, що самостійно
йому із цією справою не впоратися, і почав шукати добровільних помічників.
Тепер вони всі разом відповідали на дзвінки. Так народився всесвітній рух
людей, які надають допомогу іншим людям по телефону. Зараз у світі існує
ціла мережа служб екстреної допомоги по телефону. Це популярний і широко
відомий вид професійної психологічної допомоги. Допомога надається безкоштовно, анонімно (нікому не повідомляють, хто телефонував і за якої причини).
2) Вправа «Чим може допомогти друг?».
— Що ви робите, коли у вас поганий настрій? (Можливі відповіді: «Слухаю
музику. Граю на комп’ютері. Читаю. Йду, світ за очі... Телефоную другові...».)
— Що краще: переживати одному або поділитися труднощами з кимось?
— Чого ви очікували б від друга, коли у вас поганий настрій?
— Які вміння повинні мати хороший друг, помічник?
— Чад Вару, який організував перший телефон довіри, помітив, що хороший консультант на телефоні довіри виходить з доброзичливої людини, яка
має такі якості: не засуджує інших; більше вислуховує, ніж радить; допускає,
що за певних обставин подібна складна ситуація могла трапитися і з ним; терплячий; зацікавлений в іншій людині.
— Не всі друзі вміють так підтримувати і вислуховувати — вони поки що
вчаться, як і ви. У цьому немає провини друзів. Просто в деяких випадках їм
важко придумати, як допомогти. Тому незабаром услід за дорослими телефонами довіри почали організовувати телефони довіри для дітей. В Україні
можна звернутися за номерами 0 800 500 225, (044) 500-21-80 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів).
Як улаштований телефон довіри?
На телефонах довіри працюють спеціально навчені фахівці-психологи. Телефон довіри дає можливість людині, яка переживає певні труднощі, отримати
підтримку, бути прийнятною, розв’язати складну для неї ситуацію у спокійнішій обстановці і наважитися на конкретні кроки.
Телефон довіри відкритий для кожної людини. Не важливий вік, національність, стан здоров’я особи, яка телефонує. Будь-яка людина має право
бути прийнятою, вислуханою та отримати допомогу.
Людина може поділитися з консультантом телефону довіри будь-якою проблемою, що турбує її. Допомога на телефоні довіри завжди анонімна. Не потрібно повідомляти своє прізвище, адресу та інші відомості. Досить просто назвати своє або вигадане ім’я для зручності спілкування.
3) Групова робота «З якими питаннями можна звернутися на телефон
довіри?».
Висновок. У житті безліч проблем і труднощів. Кожен може потрапити
в ситуацію, коли йому буде потрібна допомога. У цей момент важливо бути почутим.
28
Урок 8. ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА
Мета: розширити уявлення учнів про групи зубів та їх функції; пояснити негативний
вплив шкідливих звичок на стан зубів і прикус; навчати дотримувати правила догляду за зубами; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Які вправи для профілактики порушень зору, слуху, опорно-рухового
апарату ви виконуєте?
— Як ви відновлюєте своє здоров’я після хвороби?
— Як слід діяти, щоб мати гарну поставу? Оберіть правильний варіант відповіді.
а)Носити книжки в рюкзаку;
в)піднімати важкі речі;
б)носити книжки в портфелі;
г)мало рухатися.
— А яка у нас сьогодні тема? Відповідь на це запитання захована в загадці.
yy Чим із того, що тобі належить, ти можеш поділитися з іншими людьми, не
віддаючи цього? (Посмішка)
— Подивіться на малюнки, на яких люди посміхаються. Давайте і ми посміхнемося одне одному і подивимося, що найбільше привертає нашу увагу
у цей момент. (Зуби)
— Який вигляд мають зуби здорової людини? Що слід робити задля
здоров’я зубів? Як ви вважаєте, чи потрібно взагалі стежити за станом ротової
порожнини? (Міркування учнів.)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про гігієну порожнини рота.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда з елементами розповіді
— Відгадайте загадку.
yy Повний хлівець білих овець. (Зуби)
— Що допомагає перетравлювати їжу?
Щоб їжа краще перетравлювалася в шлунку і кишковику, вона змочується
у роті слиною і подрібнюється зубами. Людині від початку життя дано два
комплекти зубів — 20 тимчасових (молочних) і 32 постійних зуба. 20 зубів —
це повний комплект молочних зубів, що починає змінюватися на постійні зуби
у віці 6–9 років. Зміна зубів починається зазвичай з 6 років, коли постійні
зуби готові до зростання, коріння тимчасових зубів розсмоктується, вони
стають рухомими і випадають. На місці молочного зуба, що випав, прорізується постійний. Спочатку змінюються нижні різці, а потім — верхні. До
12–14 років у людини повинні прорізатися всі постійні зуби, за винятком зубів
мудрості, які з’являються у віці від 16 до 25 років. Заміна та ріст зубів — один
із показників фізичного розвитку.
Молочні зуби відіграють важливу роль у розвитку постійних. Як ви вважаєте чому? (Вони зберігають простір для них, направляють ріст постійних
зубів.)
— Зміна зубів — природний процес, який відбувається в усіх людей, і не
потрібно цього боятися.
29
Дата _______________________
Клас _______________________
У різних країнах існують різні звичаї, пов’язані з випадінням зубів. В іспанців потрібно закинути зуб на дах будинку і розказати смішний вірш, запрошуючи мишеня, узяти старий зуб і принести новий. Коли японська дитина
втрачає зуб, вона кидає його в повітря і кричить: «Перетворися на зуб Они».
(Она — це японське чудовисько, у якого дуже міцні зуби.) У корейців дитина
кидає зуб на дах і говорить: «Чорний птах, чорний птах, я даю тобі свій старий
зуб, будь ласка, дай мені новий». (Чорний птах символізує вдачу.)
— А що ви робите, коли у вас випадає зуб?
2. Практична вправа
— Візьміть дзеркало та розгляньте свої зуби. Знайдіть молочні і постійні.
Чим молочні зуби відрізняються від постійних? (Постійні більші за розміром.
Тимчасові біло-блакитнуватого кольору.)
— А їхня схожість захована всередині. Виявляється, будова молочних і постійних зубів однакова. Розгляньте схему внутрішньої будови зуба та назвіть
його частини.
Зуб складається з трьох основних частин.
Коронка — частина зуба, яку видно в порожнині рота.
Корінь — частина зуба, яка розташовується в щелепі.
Шийка — частина зуба, яка розташовується між коронкою і коренем. Вона
прикрита яснами.
— Отже, тепер ми знаємо, як улаштовані наші зуби. Як ви вважаєте, для
чого потрібні ці знання?
— Про збереження якої частини ми повинні піклуватися в першу чергу?
— Якщо людина втрачає постійний зуб, новий на його місці вже не виросте.
— Що шкідливо для зубів? (Їсти дуже холодну і дуже гарячу їжу; вживати шкідливу для зубів їжу, особливо багато солодкого.)
ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ЗУБАМИ
1.Чисть зуби двічі на день: після сніданку і після вечері.
2.Після кожного прийому їжі полощи рот.
3.Зубну щітку міняй 4 рази на рік.
4.Не зловживай солодощами, не коли горіхи зубами.
3. Робота за підручником (с. 36–39)
— Чим укрита поверхня зубів?
— Якою є роль зубної емалі?
— Як можна ушкодити зубну емаль?
— Який головний ворог зубів?
— Що таке карієс?
— Що спричиняє карієс зубів?
— Як виникає карієс?
Учні відповідають на запитання за мал. 6.
— Що спричиняє втрату навіть здорових зубів?
— Що свідчить про запалення ясен?
Вправа «Мікрофон»
— Які ваші враження від відвідування стоматолога?
— Прочитайте висновок на с. 36.
— Скільки комплектів зубів є у людини за життя?
— Що ви знаєте про молочні зуби?
— Коли молочні зуби поступово починають випадати?
— Скільки зубів у дорослої людини?
— На які групи зуби поділяються за призначенням?
30
Робота в групах
Учні об’єднуються у 4 групи («різці», «ікла», «малі кутні», «великі
кутні»). За допомогою табл. 4 готують та презентують повідомлення про призначення кожної групи зубів та їхню кількість серед молочних і постійних.
— Які продукти сприяють зміцненню зубів, а які — навпаки, спричиняють
захворювання зубів і ясен?
Робота в групах
Учні об’єднуються у 2 групи («корисне» і «шкідливе»).
За допомогою табл. 5 визначають, які продукти корисні для зубів та ясен,
а які — шкідливі. Готують короткі презентації про це.
— Як самостійно стежити за здоров’ям ротової порожнини?
— Який вигляд мають здорові ясна?
— Що потрібно робити для запобігання карієсу і запалення ясен?
— Що слід робити, якщо на зубі з’явилася чорна цяточка?
— Що таке прикус?
— Які звички можуть зашкодити формуванню правильного прикусу?
Практична робота
Проект «Складання пам’ятки про основні правила догляду за порожниною рота»
Учні виконують проект за завданнями, вміщеними у підручнику.
— Прочитайте висновок у підручнику.
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Вправа «Захований цукор»
Учні приносять етикетки від продуктів, які часто вживають удома.
— Розгляньте етикетки, знайдіть слова, що означають солодке. (Цукор,
сироп, мед, мальтоза, фруктоза, цукроза)
— Розподіліть етикетки на 2 частини: з високим вмістом цукру і низьким.
— Як ви вважаєте, які продукти харчування дозволяють підтримувати
здоров’я зубів?
— Лікар Здорова Їжа радить уживати сир, молоко, кашу, особливо вівсяну,
оскільки в них містяться кальцій і фосфор, що зміцнюють емаль зубів.
2. Практична робота «Гігієнічний догляд за порожниною рота»
— Як потрібно доглядати за зубами? (Після кожного прийому їжі, а також
уранці й увечері полоскати рот або чистити зуби.)
— Хто знає, що необхідно мати кожній людині для догляду за зубами?
(Зубна щітка, паста)
— Щітку потрібно вибирати з рівною, м’якою щетиною. Регулярно її мити.
Міняти раз на 3–4 місяці.
— Як правильно чистити зуби?
yy
yy
yy
yy
yy
31
ПОРЯДОК ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ
Зубну щітку розташувати вздовж ліній ясен. Рухи зубної щітки — згори
вниз. Слід ретельно чистити кожен зуб.
Очистити внутрішню поверхню кожного зуба. Рух зубної щітки — знизу
вгору.
Почистити жувальну поверхню кожного зуба. Рух щітки — вперед-назад.
Кінчиком щітки почистити внутрішню сторону передніх зубів круговими
рухами.
Не забути почистити язик.
— Що означає словосполучення нормальний прикус?
— Який вигляд мають ясна здорової людини?
— Який вигляд має язик здорової людини?
— Що потрібно робити, щоб не виникли порушення прикусу?
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
3. Гра «Чому?»
Чому не можна гризти ручки й олівці?
Чому не можна смоктати пальці?
Чому не можна закушувати губи?
Чому не можна дихати з відкритим ротом?
Чому не можна спиратися щокою на руку?
Чому не можна спати на одному боці з рукою під щокою?
Чому не можна горбитися під час сидіння й ходьби?
Чому дуже важливо для збереження здоров’я стежити за своїми зубами?
4.Тестування
1.Позначте правильні твердження.
Я чищу зуби двічі на день.
Я перекушую фруктами і овочами.
Я часто їм солодке.
Я не гризу ручки й олівці.
Я міняю зубну щітку кожні три місяці.
Я двічі на рік відвідую стоматолога.
2.Позначте правильну відповідь.
1)Найпоширенішу хворобу зубів називають:
а) карієс;
б) кір.
2)Зуби потрібно чистити:
а) уранці;
б) уранці і ввечері;
в) один раз на тиждень.
3)Зубну щітку після чищення зубів потрібно:
а) промити водою з милом для дезінфекції;
б) нічого з нею не робити.
4)Чи потрібно прополоскати рот після вживання їжі?
а) Ні;
б) так.
5. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— У вас на столах лежать маски. Обличчя у них якісь безликі, чогось
бракує. (Посмішки)
— Давайте «оживимо» цих осіб. А щоб нам працювалося веселіше, ввімкнемо музику. (Звучить пісня «Посмішка». Діти «оживляють» маски.)
— Отже, ваші маски «ожили». Прикріпіть їх на дошку. Подивіться, як
ясно і весело від ваших посмішок стало в класі!
— Назвіть головних помічників збереження здоров’я зубів. (Зубні пасти,
щітки)
— Як потрібно доглядати за зубами?
— Коли слід чистити зуби?
— Як берегти зуби?
— Яких правил догляду за зубами ви дотримуєте?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 36–39).
32
Урок 9. ГІГІЄНА ОСЕЛІ
Мета: ознайомити учнів із факторами, що сприяють забрудненню атмосферного повітря і повітря приміщень; довести необхідність регулярного провітрювання приміщень; виховувати культуру гігієни побуту.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Хто такий стоматолог?
— Скільки разів на рік необхідно відвідувати стоматолога?
— Які правила догляду за ротовою порожниною вам відомі?
— Коли у вас виріс перший постійний зуб?
— Скільки у вас постійних зубів?
— Чи нормальний у вас прикус?
— Які шкідливі звички негативно впливають на стан зубів і прикус?
— Як потрібно чистити зуби?
— Як потрібно чистити щічну поверхню зубів на верхній щелепі? на
нижній щелепі?
— Як потрібно чистити піднебінну і язикову поверхні зубів?
— Як потрібно чистити жувальну поверхню верхніх і нижніх зубів?
— Що слід робити наприкінці чищення? (Робити «підмітальні» рухи по
всіх зубах, захоплюючи ясна, спочатку на верхній, потім — на нижній щелепі
зліва направо.)
— Скільки разів на день необхідно чистити зуби?
— Коли потрібно чистити зуби?
— Як дбати про зубну щітку?
— Що використовують для звільнення міжзубних проміжків від залишків
їжі?
— Чому треба споліскувати рот після кожного прийому їжі?
— Чим можна скористатися, якщо немає змоги почистити зуби?
— Пригадайте, які правила особистої гігієни вам відомі.
— Для чого потрібно дотримувати правил гігієни?
— На попередніх уроках ми багато говорили про особисту гігієну, про її величезне значення для здоров’я. Але не тільки гігієна тіла є запорукою нашого
здоров’я. На нього також впливає й те, у яких умовах ми живемо, чи дотримуємо санітарно-гігієнічних вимог до нашого житла. Адже, ні для кого не секрет, що чистота і порядок в оселі — запорука здоров’я тих, хто там проживає.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про гігієну оселі.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь учителя про гігієну оселі
— Наші невидимі вороги — мікроби — дуже полюбляють захламлені квартири, у яких рідко прибирають. Учені підрахували, що в житловому приміщенні в 1 м3 повітря 15–20 тисяч мікробів, а на вулиці — 5 тис. Більше того,
через кожних 30 хв при температурі +30 °С їх кількість збільшується вдвічі.
При температурі повітря + 4 °С мікроби перестають розмножуватися, а в морозну погоду гинуть. Узимку у повітрі майже немає мікробів. В 1 м3 повітря
шкільного класу до початку занять 2600 мікробів, а під кінець — 13 500.
33
Дата _______________________
Клас _______________________
— Як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб кількість мікробів зменшилася?
Вироблення основних правил гігієни житла
— Чистота і порядок в квартирі залежить від людей, які в ній проживають.
Основну хатну роботу виконують дорослі, але ви також можете багато чого зробити вдома і допомогти батькам.
Насамперед потрібно дотримувати таких правил.
yy Не сміти, будь охайним.
yy Прийшовши додому, переодягайся у домашній одяг. Усі зняті речі ховай до
шафи.
yy Підтримуй у порядку речі в своїй кімнаті. Кожна річ повинна мати певне
місце. Це допоможе тобі бути зібраним і економити час.
yy Погрався іграшками — позбирай, щоб вони не валялися будь-де.
yy Провітрюй кімнату, особливо зранку і ввечері перед сном.
yy Щотижня роби ретельне вологе прибирання кожного куточка своєї оселі.
— Перечитайте ще раз ці правила. За кожне правило, яке ви виконуєте,
поставте собі 2 бали. Підрахуйте кількість балів. Це — ваша оцінка за дотримання правил гігієни житла.
— Яку оцінку ви одержали?
2. Розповідь про повітря, його значення для здоров’я
— Повітря необхідне всьому живому на Землі. Без їжі, води людина може
існувати певний час, а без повітря — лічені хвилини. З повітря ми отримуємо
необхідний для життя кисень, адже за одну добу людина споживає близько
11 тисяч літрів повітря. Однак нормальна життєдіяльність людини вимагає
не просто наявності повітря, але і його чистоти. Від якості повітря залежить
здоров’я людей. Але у багатьох місцях, у великих, а зараз і в малих містах
повітря забруднене. Фабрики і заводи викидають зі своїх труб отруйні гази,
сажу, пил. Автомобілі виділяють відпрацьовані гази, у яких міститься безліч
шкідливих речовин.
У нашій країні ухвалений закон про охорону повітря. На багатьох підприємствах:
yy працюють установки, що уловлюють пил, сажу, отруйні гази;
yy учені розробляють нові автомобілі, які не забруднюватимуть повітря;
yy створені спеціальні станції, що постійно стежать за чистотою повітря у великих містах.
3. Розповідь про мікроклімат приміщення
— Однією із важливих складових екології сучасного будинку є чистота повітря.
Мікроклімат приміщення — стан внутрішнього середовища приміщення,
вплив на людину, що характеризується показниками температури повітря, вологістю і рухливістю повітря.
Найпростіший і традиційний спосіб — провітрювання приміщень. При
цьому слід ураховувати, що повітря за вікном теж забруднене. Тому бажано
провітрювати приміщення рано вранці, коли вуличний рух мінімальний і вечірній пил осів, а також після дощу (особливо після сильної грози). Складніші
й ефективніші способи очищення повітря пов’язані з усуненням внутрішньоквартирних джерел забруднення.
Для чого потрібно провітрювати приміщення? Для того, щоб відновити
якість повітря в приміщенні, надати доступ кисню, ліквідувати вуглекислий
газ і неприємні запахи, що виникають у процесі життєдіяльності.
Слід мати на увазі, що повітря всередині будинку практично завжди більш
забруднене, ніж на вулиці. Фахівці виміряли, що за добу ми вдихаємо разом
із повітрям у середньому близько двох столових ложок пилу! І чим дрібніший
34
пил, тим глибше він проникає в наші легені. Домашній пил набагато небезпечніший за вуличний. Щоб повітря було завжди чистим, приміщення необхідно
добре провітрювати, відчиняючи кватирку на 30 хв не менше ніж три рази на
день: уранці під час зарядки, при прибиранні приміщення і перед сном.
Улітку вікна слід тримати відчиненими.
4. Робота за підручником (с. 40–43)
— Яким гігієнічним вимогам повинні відповідати приміщення?
— Як ви розумієте слово гігієна?
— Назвіть процедури особистої гігієни.
— Що означає гігієна одягу? гігієна оселі?
— Що вам відомо про склад атмосферного повітря?
Робота в групах
Учні за мал. 7 називають основні забруднювачі атмосферного повітря.
— Що включає поняття мікроклімат приміщення?
— Від чого у приміщенні може виникнути задуха?
— Що вона може спричинити?
— Яка температура у приміщенні є найкомфортнішою?
— Чому в холодну пору року вмикають опалення, а в спекотну — кондиціонери?
— Які виникають проблеми, якщо повітря у приміщенні надмірно сухе?
— Відомо, що в холодну пору року атмосферне повітря містить менше вологи. До чого це призводить?
— Як цього уникнути?
— Чим небезпечне надто вологе повітря?
— Навіщо на кухні й у ванних приміщеннях роблять вентиляційні отвори,
або встановлюють витяжки?
— Чому найнебезпечнішим для життя і здоров’я людей є витікання побутового або чадного газу внаслідок неправильного користування печами і газовими приладами?
— До чого це може призвести?
Робота в малих групах
Учні обговорюють питання про види опалювання, про витікання газу і порядок дій у такому випадку.
— Прочитайте висновок на с. 41.
— Як підтримувати сприятливий мікроклімат у приміщенні?
— Що слід робити, щоб не здіймати порох у повітря?
Робота в групах
Учні складають пам’ятку щодо підтримання сприятливого мікроклімату
в класі, користуючись мал. 8.
5.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в парах
1.У якому порядку краще робити прибирання квартири? Позначте цифрами
порядок дії.
Вимити підлогу.
Протерти пил.
Підмести підлогу.
2.Що слід робити раніше? Позначте галочкою.
Підмітати підлогу.
Протирати пил.
35
3.Позначте галочкою предмети, що знадобляться для миття підлоги.
Відро.
Ганчірка.
Віник.
Пральний порошок.
Рідина для миття підлоги.
2.Хвилинка-цікавинка
— Виявляється, не тільки люди дбають про чистоту в оселі. Серед звірят
є теж чимало чистунів. Ось, наприклад, борсук.
Борсуки утримують свої нори в ідеальній чистоті. Вони часто просушують
свою постіль із трави і листя. Перш ніж зайти до нори, борсуки обтріпуються
і витирають лапи. Навесні і восени проводять вологе прибирання житла і навколишньої території. Так улаштувала цього звіра природа.
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які фактори сприяють забрудненню атмосферного повітря і повітря приміщень?
— Чому необхідно регулярно провітрювати приміщення?
— Як підтримувати чисте повітря в оселі?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 43).
Практична робота «Складання рекомендацій “Як підтримувати чисте повітря в оселі”» (с. 43).
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 16
1. Робота в групах
Складання пам’ятки про користування телевізором, комп’ютером і телефоном.
2.Бесіда
— Ми живемо серед людей і постійно перебуваємо під їхнім впливом. На
нас, наші рішення і поведінку впливають дорослі, яких ми поважаємо, друзі,
вчителі, різні правила і закони, а також засоби масової інформації.
— Назвіть якнайбільше джерел, з яких ми отримуємо інформацію. (Від
батьків, дорослих, друзів, з книжок, газет, телебачення...)
— Назвіть різні види подачі інформації, які використовують ЗМІ. (Новини,
фільми, розважальні програми, рекламні ролики, аналітичні статті, друкована реклама, інформація про рекламні акції...)
— Які із них найбільше заслуговують на довіру? Чому?
36
Урок 10. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОНАВЧАННЯ. ПІДСУМОК ЗА РОЗДІЛОМ
Мета: розкрити значення знань у житті людини; вчити учнів поступово долати відставання, що може виникнути унаслідок пропуску занять, за необхідності звертатися
по допомогу до вчителів, родичів, друзів; розвивати вміння вчитися; виховувати самостійність школярів.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Чи погоджуєтеся ви з думкою: «Люди проводять більше часу в приміщеннях, ніж на вулиці. Проте доведено, що повітря всередині будівлі брудніше, ніж атмосферне, у середньому в 2–4 рази»?
— Чим забруднюється повітря?
— Поясніть правила здоров’я.
yy Намагайтеся перебувати якомога рідше поблизу дороги, не дихайте глибоко, дихайте лише носом.
yy Краще гуляйте в парках чимдалі від доріг.
yy Повітря в квартирах дуже забруднене через скупчення пилу, тому кімнату
потрібно постійно провітрювати за допомогою хороших протягів, люди
мають перебувати в цей час в іншій кімнаті.
yy Мешканцям перших поверхів не слід відчиняти кватирки, коли під вікнами багато машин, особливо вранці, коли водії прогрівають мотори.
yy Проводячи час удома, намагайтеся щогодини відчиняти вікно на декілька
хвилин. Саме частота, а не тривалість провітрювання має значення.
yy Ніколи не дозволяйте палити в приміщенні, де перебувають інші люди.
У цьому випадку їхньому здоров’ю буде завдано більшої шкоди, ніж тому,
хто власне палить.
yy Під час ранкової гімнастики як слід провітрюйте кімнату, бо при інтенсивних вправах ми вдихаємо в 5 разів більше повітря.
yy Обов’язково робіть вологе прибирання приміщення, не рідше, ніж раз на
2–3 дні.
yy Намагайтеся прибирати свою кімнату зранку, щоб увесь день дихати
чистим, зволоженим повітрям.
yy Запропонуйте батькам перевірити і підтримувати правильний режим роботи кухонної витяжки. Чистити її потрібно не рідше ніж 2–3 рази на рік,
не забуваючи вчасно міняти фільтри.
— Прочитайте віршовані рядки.
Уранці пил закричав:
—SOS! —
І потрапив в пилосос.
— Чим можна зібрати пил? (Серветкою, віником, пилососом)
— Як можна очищувати повітря від шкідливих домішок удома, на вулиці?
— Що нам потрібно для очищування повітря в класі?
Робота в групах
Запитання для обговорення: «Навіщо людям вчитися?».
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як організувати самонавчання і взаємонавчання.
37
Дата _______________________
Клас _______________________
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Сьогодні ані школа, ані вищий навчальний заклад не можуть дати людині знання на все життя, бо самі знання можуть змінюватися. Вимога часу:
встигати за знаннями.
Тому-то все частіше говорять про потребу безперервної освіти, про необхідність привчити себе вчитися, адже ні виховання, ні освіта не можуть бути подані в готовому вигляді. Стати освіченим означає досягти цього власними силами, власним напруженням, власною діяльністю.
Не випадково кажуть, що квіти навчання ростуть під дощем із сліз. Кожен,
хто оволодіває знаннями, повинен бути наполегливим і мужнім, щоб не зігнутися перед невдачами, долати їх, правильно оцінюючи свої сили, визначати
мету і вперто йти до неї.
Відомий педагог К. Ушинський писав: «Вчитися важко, бо навчання — розумова праця, а вона чи не найважча для людини. Мріяти легко й приємно,
а мислити важко».
Як ви розумієте слова В. Сухомлинського: «Не йди найлегшим шляхом.
Вибирай завжди шлях найважчий. Переборення труднощів підносить людину.
Той, кому нестерпно важко і хто переміг труднощі, схожий на альпініста, що
досяг найвищої вершини»?
— Іноді в школі ніби все зрозуміло, а вдома, під час самопідготовки, вчиш,
вчиш урок, але результат невтішний...
Є тут хитрий секрет, до якого ви звикли так, що й не помічаєте. У школі на
уроці легше, бо у вас навколо є помічники. А вдома ви самі, і чекати допомоги
немає звідки.
Отже, візьміть собі за правило: на уроці працювати самостійно, не чекати,
поки задачу розв’яжуть інші. А приступаючи до виконання домашнього завдання, слід спланувати порядок підготовки всіх предметів. Якщо ви примушуєте себе сісти за уроки, почніть з легшого завдання. Ви його швидко
й добре підготуєте, радість успіху додасть вам сил, і ви краще й швидше засвоїте складний матеріал.
Щоб знати, як саме краще запам’ятати певний матеріал, завжди прислухайтеся до порад учителя. Є й різноманітні способи заучування матеріалу.
Найкориснішим буде комбінований:
yy Прочитати весь матеріал.
yy Проаналізувати прочитане, тобто виділити складні місця, поділити на логічні частини, якщо матеріал завеликий за обсягом — скласти план, схеми.
yy Ще раз прочитати складні частини тексту, які, як правило, запам’ятовуються гірше.
yy Переказати вивчений матеріал подумки або вголос.
yy Більшість учнів не вміють контролювати, перевіряти себе. Тому наприкінці теми завжди подані запитання. Якщо ви регулярно відповідатимете
на запитання, то в кінці навчального року легко зможете згадати, переказати зміст.
2. Здібності у праці розквітають
— Природа максимально справедлива, наділяючи людей здібностями й талантами. В історії розвитку людських здібностей є цікаві факти.
Художник Ілля Рєпін почав у віці 3 років вирізати коників з паперу, а в 6 —
добре малював фарбами.
В. А. Моцарт почав у 3 роки грати на клавесині, а в 12 — написав першу
оперу.
Сергій Прокоф’єв створив перші музичні твори у 8 років.
38
А Ісаак Ньютон, коли йому було 7 років, уже конструював сонячні і водяні
годинники, вітряки.
Але вчені доводять, що для розвитку здібностей потрібні працелюбність
і наполегливість. Отже, здібності, талант — це передусім праця.
Щоб по-справжньому розвивати свої здібності, частіше й відвертіше відповідайте на запитання: «Чи працюю я на повну силу своїх можливостей? Якщо
ні, то чому?».
3. Робота за підручником (с. 44–47)
Вправа «Мікрофон»
Учні пригадують випадок, коли довго хворіли, і розповідають, скільки днів
довелося пропустити, які вони мали проблеми з навчанням і хто їм допоміг наздогнати пропущене.
— Чому після одужання слід долати відставання поступово?
Робота в групах
Учні по черзі продовжують твердження: «Мені легко вчитися, коли...».
Учитель пропонує учням розглянути схему «Умови успішного навчання»
на мал. 9 та доповнити її своїми ідеями.
Учні відповідають на запитання, вміщені у підручнику, та вивчають поради для самостійного навчання.
Висновок. Уміння вчитися самостійно й отримувати задоволення від навчання — важливе в сучасному світі.
— Які «вчителі» є навколо вас?
— Назвіть своїх помічників у навчанні.
— Коли учень може стати «вчителем» для своїх друзів?
Робота в парах
Учні розповідають про ситуації, коли однокласники допомагали їм у навчанні. Пригадують випадки, коли вони допомагали комусь наздогнати пропущене.
— Прочитайте висновок у підручнику.
Робота в парах. Гра (за мал. 10)
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах. Практична робота «Джерела допомоги при самостійному
навчанні»
— Хто може допомогти вам у самонавчанні? (Батьки, родичі, вчителі, однокласники)
— Кожна людина є джерелом інформації — знань, досвіду, вмінь, і ви — не
виняток, а отже, можете передавати свої знання і вміння іншим.
Продовжіть твердження: «Замість того, щоб дати однокласнику списати
домашнє завдання...».
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
39
2. Робота над прислів’ями про знання і навчання
— Поясніть прислів’я про знання і навчання.
Хто вчиться з молоду, не знає на старості голоду.
Вчитися ніколи не пізно.
Гарно того вчити, хто хоче все знати.
Де більше науки, там менше муки.
Доки не намучишся, доти не научишся.
Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий.
Наука для людини, як сонце для життя.
3. Виконання підсумкових завдань (с. 48)
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Про що сьогодні йшла розмова? Що цікавого, важливого для себе дізналися? З якими новими словами ознайомилися? Що вони означають? Про що
розповідатимете вдома? (Відповіді учнів.)
— Чи доводилося вам долати відставання, яке виникло внаслідок пропуску
занять? Як ви це робили? До кого слід звертатися по допомогу у таких випадках?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Практична робота
Запитати вдома рідних, які предмети їм найбільше подобалися в школі,
з якими у них було найменше проблем.
За наведеним на с. 47 зразком скласти список шкільних предметів та вказати ім’я людини, яка зможе допомогти, коли виникнуть труднощі у навчанні.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 20
Бесіда
— Які ще кабінети є в деяких дитячих поліклініках?
— Чому кожна людина має стежити за своїм здоров’ям, регулярно перевіряти його стан?
— Як слід учинити, якщо ви відчули раптове нездужання?
— Згадайте, за яким номером телефону викликають швидку допомогу.
— Чому під час деяких захворювань лікування вдома не допомагає?
— Куди тоді везуть хворого?
— Яке лікування проводять у лікарні?
— Чому не можна пустувати із номером телефону «103»?
— Занотуйте в записниках прізвища, імена та по батькові дільничного педіатра, стоматолога та інших фахівців, які допомагають вам рости здоровими.
— Коли ви востаннє були на прийомі у дільничного педіатра? А в інших фахівців?
— Поміркуйте! Дайте відповіді на запитання.
yy Про що я замислююся напередодні відвідування лікаря, коли хворію?
yy Коли виникла проблема з моїм здоров’ям?
yy Чи траплялося це в мене раніше?
yy Що я відчуваю?
yy Чи пропустив я заняття у школі, коли хворів?
yy Чи вживаю я зараз ліки?
yy Про що я замислююся після відвідування лікаря?
yy Хто говорив під час відвідування більше за всіх?
Я;
лікар;
той, хто був зі мною (мама або тато).
yy Чи ставив я всі свої питання, що мене турбували, лікареві?
yy Чи все я зрозумів із того, що говорив лікар?
yy Чи допомогло це мені краще турбуватися про себе? Як саме?
yy Чи зможу я поводитися інакше іншого разу, коли я буду в лікаря?
Висновок. Ніхто краще за тебе не може піклуватися про твоє здоров’я, ніж
ти сам.
40
РОЗДІЛ 3. СЕРЕД ЛЮДЕЙ
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 11. СІМ’Я І ЗДОРОВ’Я
Мета: розширити уявлення учнів про сім’ю як чинник здоров’я; пояснити учням, що
спадковість впливає на здоров’я; вчити називати родинні традиції, сприятливі для
здоров’я; спонукати школярів до виконання обов’язків щодо старших і молодших
членів своєї родини; виховувати бажання піклуватися про здоров’я всіх членів родини, поважати старших членів родини.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Звісно, дитина в першу чергу звернеться до батьків за порадою. А що робити, коли батьків поруч немає або потрібна порада дорослого щодо стосунків
саме з ними?
Як попросити вчителя про послугу чи допомогу?
Проблемне запитання
— Здоров’я — одне із джерел радості. Чому говорять, що здоров’я починається в родині?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про спадковість і традиції збереження
здоров’я у сім’ї.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Ми знаємо, що здоров’я залежить від багатьох чинників: від самої людини, від її характеру, поведінки і звичок, у тому числі і від харчування. Наше
здоров’я залежить від чистоти повітря, води, рівня шуму навкруги. А чи залежить наше здоров’я від спадковості, від сімейних традицій?
Кожний організм, будь то рослина, риба, звір або людина, має схожість зі
своїми батьками, проте відрізняється від них. Наприклад, діти можуть бути
схожими на одного з батьків, але зазвичай вони мають деякі риси кожного із
батьків. Справа в тому, що батьки передають дітям певні властивості, а діти
«наслідують» їх. Отже, спадковість — це вивчення того, як потомство придбаває схожість зі своїми батьками.
Одиницю спадковості називають ген. Деякі гени несуть домінуючі,
а інші — рецесивні ознаки. Наприклад, гени, що визначають кучерявість волосся, домінують над генами прямого волосся. Коли обидва батька кучеряві,
вони зазвичай мають і кучерявих дітей. Але якщо кожен батько несе рецесивний ген прямого волосся, деякі діти можуть бути з прямим волоссям.
Учені вивчили такі людські ознаки, як колір очей, волосся і шкіри, адже,
вони зазвичай можуть сказати, як такі ознаки успадковуються людьми, чиї сімейні історії відомі впродовж декількох поколінь.
Чи погоджуєтеся ви з думкою, що найдорожчі люди, які оточують вас,— це
ваша сім’я? (Відповіді учнів.)
— Ці люди не просто живуть разом із вами — вони піклуються про вас, передусім, про ваше здоров’я і життя. Батьки забезпечують вам необхідне харчування, одяг, шкільне приладдя, тепло у квартирі, турбуються про вашу
41
безпеку вдома й дорогою до школи, дбають про ваш настрій і самопочуття.
Членів сім’ї пов’язує любов і ніжність, турбота одне про одного, взаємоповага і взаємодопомога. Найбільше диво в сім’ї — дитина. Батьки хочуть виростити здорових, добрих і розумних дітей. Відомо, що міцність сім’ї залежить від
близькості її членів, глибини їхніх взаємин, спільного проведення часу. Якщо
міліє внутрішній світ сім’ї, вона розпадається. Щоб цього не сталося, всі члени
сім’ї повинні піклуватися одне про одного. Особливого піклування потребують
діти. Батьки мають піклуватися про своїх дітей до 18 років. Цей вік називають
повноліттям, тому що з цього часу людина стає повноправним членом суспільства.
Діти повинні знати свої права й одночасно виконувати свої обов’язки.
Часто в сім’ях проживають інші члени родини: дідусь, бабуся, тітка, дядько.
Між ними мають панувати взаєморозуміння, взаємоповага. Всі мають дбати
про здоров’я одне одного, розуміти і відчувати настрій, самопочуття кожного,
уникати сварок, конфліктів. Якщо в сім’ї є молодші, хворі, немічні, їм слід допомагати, приділяти найбільше уваги, піклуватися про них.
2. Робота за підручником (с. 50–53)
— Що називають спадковістю?
Учитель пропонує учням прочитати вірш Лесі Вознюк «Спадковість».
— Що можна успадкувати від тата чи від мами?
Учні виконують завдання, вміщені на с. 50, роблять висновок та порівнюють його із висновком у підручнику.
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що людина може успадкувати не лише
колір волосся, очей чи форму носа, а й деякі вади здоров’я?
— Які спадкові захворювання вам відомі?
— Як запобігти цим проблемам? Наведіть приклади.
— Чому сім’ю порівнюють із живим організмом?
Робота в групах
Учні читають вірш «Домашній твір» та обговорюють його за запитаннями,
поданими у підручнику.
— Що таке родинні традиції? Наведіть приклади.
— Як родинні традиції впливають на здоров’я?
Робота в групах
Учитель пропонує учням розглянути мал. 11 та навести приклади родинних традицій.
Вправа «Мікрофон»
Учні по черзі продовжують твердження: «У нашій родині існує традиція...».
Інсценізація
Учні по черзі показують пантомімою одну із традицій здорового способу
життя своєї родини.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.Тестування
1.Обери правильну відповідь.
Як ти вважаєш, чому держава повинна піклуватися про здоров’я своїх
дітей?
Тому, що зі здорових дітей виростуть здорові та розумні дорослі громадяни.
42
Якщо будуть хворіти й голодувати діти, країні буде соромно перед іншими державами.
Якщо діти нездорові, народ не має майбутнього.
2.Познач правила, які ти виконуєш удома.
Ураховую настрій інших.
Пещу рідних своєю любов’ю, цим захищаю їх від злих сил.
Дотримую родинних традицій, не виявляю своїх амбіцій.
2. Розучування вірша
Кожній людині
Слід пам’ятати:
Хто його батько,
Хто його мати.
Тільки в любові
Кріпне родина.
Тільки свободою
Квітне країна.
О. Чеботарьов
3. Вправа «Як учинив би ти?»
yy Маленький братик сумує, а ти...
yy У сестрички не виходить задачка, а ти...
yy Мама прийшла втомлена з роботи, а ти...
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи обговорюєте ви в родині питання здоров’я?
— Як почуваються всі члени ваших родин?
— Хто із ваших рідних мав міцне здоров’я, жив довго й щасливо?
— Які вітальні слова в день народження тата, мами або друзів ви зазвичай
кажете? Чого їм бажаєте насамперед?
— Чому впродовж століть люди вважають сім’ю тим місцем, де їм найкраще і найбезпечніше?
— Чому саме в родині ви зростаєте здоровими та щасливими?
— Як почувається дитина у сім’ї?
— Чому дитина у сім’ї почувається захищеною?
— Чому дитина у сім’ї відчуває тепло і любов рідних?
— Чому дитина у сім’ї розвивається як неповторна особистість?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 50–53).
Запитати в дорослих, чи є у вас близькі родичі, хворі на спадкові захворювання, та дізнатися в лікаря, як можна запобігти розвитку цього захворювання.
43
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 27
1. Фронтальне опитування
— Хто є учасником дорожнього руху?
— Що призначено для руху автомобілів, а що — для пішоходів?
— Які лінії дорожньої розмітки допомагають руху транспорту, а які — пішоходам?
— Що варто пам’ятати, коли переходиш дорогу?
— Чи має значення, як обходити транспорт?
— Про що говорять: «Несе світло»?
Обговорення ситуації: «Дівчинка стоїть на переході, на світлофорі загоряється зелене світло, а регулювальник забороняє іти, вона розгубилася. Як їй
учинити?» (Відповіді учнів.)
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Гра «Доповни речення»
Перехрестя — це...
Нерегульоване перехрестя — це...
Регульоване перехрестя — це...
Переходити дорогу можна...
Перед тим, як почати перехід, треба...
Виходити на проїжджу частину можна тільки тоді...
Якщо блимає зелене світло...
Під час переходу через проїжджу частину не можна...
3. Робота в парах
1.Як ви гадаєте, для чого постовому потрібен жезл?
а)Вітати знайомих;
б)для захисту;
в)регулювати рух;
г)для краси.
2.Що ви робитимете, якщо загориться зелене світло світлофора?
а)Побіжите з усіх ніг;
б)подивитеся, чи немає поблизу транспорту, який швидко рухається;
в)пропустите всіх бабусь і даму з собачкою;
г)залишитеся стояти на місці.
3.Що таке перехрестя?
а)Місце перехрещення доріг і вулиць;
б)місце, де можна повільно переходити дорогу.
— Ви вже знаєте, що найскладніше переходити дорогу на перехресті.
Чому?
44
Урок 12. РОЗБУДОВА ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ
Мета: навчати учнів розпізнавати ознаки дружніх стосунків, знайомитися з людьми;
розвивати вміння спілкуватися і підтримувати товариські стосунки; виховувати товариськість, бажання бути справжнім другом.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Яку роль відіграє родина в житті кожної дитини?
— Як у ваших родинах піклуються про кожного з її членів?
— Як батьки піклуються про дітей?
— Як діти повинні ставитися до батьків?
— Про кого із членів родини ви піклуєтесь? Як саме?
— Чи є у ваших родинах літні чи немічні люди?
— Якщо є, то як ви піклуєтесь про них?
— Якими є ваші обов’язки в родині?
— Щодня ви спілкуєтесь з різними людьми. Це ваші рідні, сусіди, однокласники, друзі, знайомі й незнайомі люди. Всі вони різні, по-різному ставляться до вас.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як правильно поводитися під час знайомства, як підтримувати товариські стосунки з однолітками.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Як ви вважаєте, що таке спілкування? (Міркування учнів.)
— Спілкування — це обмін думками, враженнями. Спілкування може відбуватися не лише між тими, хто бачить одне одного, а й по телефону, за допомогою пошти, через Інтернет тощо. Та нерідко буває, що хтось недочув чи неправильно зрозумів іншого. Через це можуть виникати непорозуміння, що
призводять до неприємностей. На жаль, трапляється й така ситуація: більш
«сильні» учні висміюють слабших, дають їм прізвиська, ображають, віднімають гроші.
Уміння обирати добрих, надійних друзів, установлювати і підтримувати
дружні стосунки є однією з найважливіших життєвих навичок. Але, щоб мати
друзів, потрібно й самому навчитися дружити.
В житті усім потрібна дружба:
І для розваг, і для журби, й для служби.
Із другом легше в світі жити,
Але й дружити треба вміти.
Слід другові допомагати,
В пригоді завжди захищати,
Слід жарти друга розуміти
Й самому жартувати вміти.
Коли ж якесь нерозуміння,
Потрібно виявить терпіння.
При сварці — швидше помиритись —
Не варто з друзями сваритись.
— Діти, поясніть головну думку цього вірша.
45
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Гра «Правильний вибір»
— Позначте твердження, що характеризують справжнього друга та допомагають порозумінню між однолітками.
yy Має гарні іграшки, але нікому їх не дає.
yy Дружить тільки для власної вигоди.
yy Завжди готовий захистити друга і допомогти йому.
yy Підбиває друга на погані вчинки.
yy Відмовляється від небезпечних пропозицій і відмовляє від них друга.
yy У всьому підтримує друга, навіть тоді, коли це може завдати шкоди іншим
людям.
yy Міняє друзів ніби рукавички.
yy Намовляє проти інших дітей.
yy Не розкриває таємниць, які йому довірив друг.
yy Не обманює своїх друзів.
3. Робота за підручником (с. 54–57)
— Що таке дружба?
Мозковий штурм
Учитель пропонує учням назвати якості, які вони цінують у друзях, і такі,
що можуть завдати шкоди дружбі.
— Де найчастіше знаходять друзів?
— Від кого залежить, скільки друзів у тебе буде?
Робота в групах
Учитель пропонує учням прочитати східну притчу «Цвяхи» (с. 55) та відповісти на запитання, подані в підручнику.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чому кажуть: «Сонце зігріває повітря, а друг — душу»?
Робота в парах
Гра «Довіра і співпраця»
Учні об’єднуються у пари та виконують завдання, вміщені у підручнику.
— Доведіть, що знайомство з новими людьми є невід’ємною частиною нашого життя.
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота
Рольова гра «Будемо знайомі»
Інсценізація (с. 57).
— Прочитайте поради для встановлення контактів між людьми. Доповніть їх.
ПОРАДИ
yy Визначте спільні інтереси та починайте розмову на цю тему.
yy Розповідь повинна зацікавити співрозмовника та бути короткою.
yy Потрібно багато читати. Книжки — невичерпне джерело цікавих тем для
розмов, спілкування.
yy Значну роль відіграє добирання слів. Хто багато читає, багато добрих слів
має.
yy Не вживайте грубих, вульгарних слів.
— Запам’ятайте мудру пораду швейцарського письменника І. К. Лафатера:
«Якщо хочеш бути розумним, навчися розумно запитувати, уважно слухати,
спокійно відповідати. Завершуй розмову, коли більше нічого сказати».
46
2. Тестування «Чи приємно з тобою спілкуватися?»
— Відповідайте лише «Так» чи «Ні». Відповіді записуйте поряд із запитаннями.
1.Ти бажаєш більше слухати, ніж говорити?
2.Ти завжди можеш знайти тему для спілкування навіть з незнайомою людиною?
3.Ти завжди уважно слухаєш співрозмовника?
4.Чи любиш ти давати поради?
5.Якщо тема розмови тобі не цікава, чи будеш ти показувати це співрозмовникові?
6.Тебе дратує, коли тебе не слухають?
7.У тебе є власна думка на кожне запитання?
8.Якщо тема розмови тобі не знайома, чи будеш ти її розвивати?
9.Ти любиш перебувати у центрі уваги?
10.Чи є принаймні три запитання, з яких ти маєш ґрунтовні знання?
11.Чи добрий ти оратор?
Ключ до тесту
Якщо ви відповіли «Так» на запитання 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете зарахувати собі по одному балу за кожну відповідь, що збіглася. А тепер підрахуйте і запишіть кількість балів.
1–3 бали. Ти або мовчун, з якого не витягнеш ані слова, або ти настільки комунікабельний, що тебе бажають уникати, але факт є фактом: спілкуватися із
тобою не завжди приємно, але завжди складно. Тобі слід над цим замислитися.
4–9 балів. Ти, мабуть, не дуже комунікабельна людина, але завжди
уважний та приємний співрозмовник, хоча можеш бути дуже неуважним,
коли не в гуморі, але в такі хвилини ти не потребуєш великої уваги до своєї
персони від людей.
9–11 балів. Ти, мабуть, одна з найприємніших у спілкуванні людина. Навряд чи друзі можуть без тебе обійтися. Це чудово! Виникає тільки одне запитання: твоя роль тобі дійсно приємна завжди чи іноді тобі потрібно грати як на
сцені?
3. Робота в групах
1) З’єднайте частини прислів’їв.
Друга шукай,
а друг — старий.
Одяг кращий новий,
а знайдеш — тримай.
Нових друзів наживай,
і я скажу, хто ти.
Скажи мені, хто твій друг,
старих — не забувай.
Друзі пізнаються
зате друг — скарб.
Приятелів тьма,
в біді.
Скарб — не друг,
а друга нема.
— Яке прислів’я вам найбільше сподобалося? Як ви його розумієте?
2) Тестування «Чи вмієте ви ділитися?».
Учитель роздає малюнки дерева без листя. Учні олівцями різного кольору
малюють листочки. Хто більше намалює листочків, поки звучить музика?
Якщо кількість різнокольорових листочків однакова (однаково
представлені кольори) — то ви вмієте ділитися.
3) Поясніть твердження «Поводься з іншими так, як ти хочеш, щоб
поводилися із тобою».
(Це твердження про добре ставлення до людей. Ми відрізняємося одне від
одного, але хочемо відчувати повагу, прихильність до себе інших. Це висловлювання не тільки про те, як не можна вчиняти відносно інших, а й про те,
що необхідно робити, щоб стосунки між людьми були кращими.)
47
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Розкажіть, як ви знайомитеся з людьми.
— За якими ознаками ви обираєте друга?
— Яким є значення дружби для здоров’я?
— Назвіть ознаки дружніх стосунків.
— За якими правилами слід будувати дружні стосунки?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 54–57).
Намалювати портрет свого друга та поміркувати, за що ви його любите.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 28
Гра «Упізнай дорожній знак»
1.Залізничний перехід зі шлагбаумом.
2.Підземний перехід.
3.Доріжка для велосипедиста.
4.Пішохідний перехід.
а)
в)
б)
г)
48
Урок 13. ЯК ВІДСТОЯТИ СЕБЕ
Мета: навчати учнів розпізнавати поширені способи тиску (умовляння, лестощі, погрози); проаналізувати можливі ризики найближчого оточення школярів; вчити
аналізувати позитивний і негативний вплив друзів; сприяти усвідомленню учнями
необхідності зберігати та покращувати власне здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
yy
yy
yy
yy
yy
1. Робота в парах
— Відгадайте «заховані» слова.
Дерево міцне корінням, а людина — (друзями).
Ненадійний (друг) гірший за відвертого ворога.
(Дружбу) дружбою шукають.
Сонце зігріває повітря, а друг — (душу).
(Друг) пізнається в біді.
2. Індивідуальна робота
— Запиши імена десятьох найближчих для тебе людей, оціни твої стосунки
із ними за п’ятибальною системою (як ці люди впливають на тебе?).
3. Обговорення проблемної ситуації
yy Ти прямуєш уздовж дороги, по якій проїжджають машини. Раптом біля
тебе зупиняється автомобіль й незнайомі люди пропонують підвезти тебе.
Вони люб’язні й привітні. Як ти вчиниш?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як протидіяти небажаним пропозиціям.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— У суспільстві живуть дуже різні люди. Не всі з-поміж них є моральними,
добрими, не всі поважають чуже життя й чуже здоров’я, не всі дотримують законів. Кожний може зустрітися з такими людьми в різних ситуаціях.
У жодному разі не слід контактувати з незнайомцями, якими б люб’язними
й щедрими вони не здавалися. Не слід їхати у незнайоме місце, сідати до чужої
машини, заходити до незнайомого будинку з незнайомими людьми.
Є ошуканці, які починають розмову з дітьми для того, щоб потрапити до їхнього помешкання й учинити крадіжку. Як правило, такі люди люб’язні й увічливі, і здається, що їм можна довіряти. Насправді ж вони чудово грають свою
роль. З такими людьми не можна ані розмовляти, ані вести їх до свого помешкання, особливо якщо там немає батьків.
Дитина може стикнутися з насильством у компанії, з якою спілкується,
у родині, на вулиці. Насильницькі дії свідчать про соціальне нездоров’я тих
людей, які до них удаються. Можливо, вас самих спробують залучити до таких
насильницьких дій, наприклад, запропонують узяти участь у побитті певної
людини. Слід пам’ятати, що і насильство над людиною, і насильство, яке
вчиняє людина, завдає шкоди психічному, фізичному й соціальному здоров’ю.
Стикнувшись із насильством, не можна мовчати, необхідно одразу розказати про це дорослим.
49
Дата _______________________
Клас _______________________
Існує ризик для соціального здоров’я, пов’язаний із тим, що в суспільстві
є непорядні, жорстокі люди. Такі люди не дотримують законів. Щоб захистити
себе й своє здоров’я, необхідно знати, як слід поводитися з такими людьми.
2. Робота за таблицею «Вплив друзів»
Позитивний вплив друзів
Негативний вплив друзів
3. Робота за підручником (с. 58–61)
Вправа «Мікрофон»
Учні по черзі демонструють намальовані вдома портрети своїх друзів та
розповідають, як познайомилися з другом, що полюбляють робити разом, наводять приклади позитивного впливу друзів на них.
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
— Чи є серед ваших однолітків такі, що тиснуть на інших? Як саме, розкажіть.
— Як протистояти такому тиску?
Робота в групах. Практична робота
Учитель пропонує учням прочитати вірш А. Костецького «Справжні подруги» (с. 60) та відповісти на запитання, подані у підручнику.
Робота в парах. Гра «Вчимося казати “Ні”»
Учні об’єднуються у пари і за допомогою порад, поданих у рамочці на с. 59,
тренуються казати «Ні» у ситуації, коли їм пропонують щось небажане.
— Які прояви насилля є дуже небезпечними?
— Що слід робити, якщо ти став жертвою або свідком насилля?
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота «Моделювання ситуації звернення за телефонами
довіри» (див. додатковий матеріал до уроку на с. 28)
2. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Яку тему ми сьогодні розглядали?
— Що запам’ятали? Що сподобалося?
— Наведіть приклади позитивного впливу друзів.
— Наведіть приклади негативного впливу друзів.
— Як улаштований телефон довіри?
— Наведіть приклади питань, з якими можна звернутися на телефон довіри.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 58–61).
Практична робота
Самостійно або разом із друзями зателефонувати на дитячу лінію довіри та
розпитати консультанта, у яких ситуаціях ви можете звертатися за цим телефоном.
50
Уроки 14–15. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ І ЗДОРОВ’Я
Мета: поглибити знання учнів про негативний вплив на здоров’я шкідливих звичок;
вчити розпізнавати небезпечні ситуації, що потребують категоричної відмови; розвивати вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої вчинки; виховувати
здатність протидіяти пропозиціям щодо куріння та вживання алкоголю.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
Обговорення, які соціальні чинники можуть впливати на здоров’я позитивно, а які — негативно.
Варіанти для обговорення: а) реклама; б) телепрограми; в) друзі; в) родина;
г) кумири.
2.Тестування
1.Які звички є корисними для здоров’я?
а)Дотримання режиму дня;
б)толерантність;
в)неохайність;
г)байдужість до навколишнього світу.
2.Які елементи соціального середовища сприяють здоров’ю і безпеці людей?
а)Злочинність;
б)медичні заклади;
в)органи правопорядку;
г)реклама алкогольних напоїв.
3.Які шкідливі чинники для здоров’я можуть виникнути у родині?
а)Уживання алкоголю;
б)виховання моральних принципів;
в)насильство;
г)привчання до гігієни.
4.Позначте ознаки дружніх компаній.
а)Уміння приймати тебе таким, який ти є;
б)бажання керувати тобою;
в)розправи за непокору;
г)повага і підтримка одне одного;
д)відсутність жорстких правил.
5.Позитивний вплив друзів спонукає:
а)почати курити;
б)брехати;
в)берегти здоров’я;
г)досягти поставленої мети;
д)почати вживати наркотики.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Ми вже говорили про те, що саме необхідно робити для зміцнення свого
здоров’я. А сьогодні ми звернемо увагу на його пошкодження. Не дивуйтеся!
Йдеться про трьох ворогів людства: алкоголізм, паління і наркоманію. Нам належить з’ясувати, якої шкоди людському організму завдає кожен із них.
Англійський філософ Томас Пен уважав, що у людства є три вороги. І забирають вони більше людських життів і приносять більше лиха, ніж усі війни,
разом узяті.
51
Дата _______________________
Клас _______________________
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Дуже часто діти хочуть стати дорослими, а дорослість свою вбачають
у тому, щоб закурити цигарку, випити пива на людях, як це показують
у фільмах і як це роблять батьки. Такі діти із задоволенням спробують викурити цигарку із наркотичною травкою, чи нанюхатися різних речовин, щоб
«упіймати кайф».
Це дуже дурні та шкідливі розваги. Адже звикнути до поганого легко. Набагато важче потім позбутися небезпечної звички.
От, наприклад, паління. Всі знають, що курити шкідливо, що тютюновий
дим містить величезну кількість отруйних речовин. І ці отрути повільно руйнують легені, серце, кровоносні судини. Тільки людина спочатку не помічає
цього. Так, трапляється, що нудить після першої цигарки, у голові паморочиться. Це організм подає сигнал тривоги. Але не всі хочуть зважати на цей
сигнал. Багато школярів отруюють себе свідомо. Не тому, що їм так вже подобається палити, а тому, що бояться, що їх дражнитимуть матусиними синками, або тому, що хочуть здаватися дорослішими. Не в кожного вистачає сил
виявити характер і відмовитися від цигарки в компанії, де палять. Шкідливо
навіть перебувати поруч із такими хлопцями або дівчатами. Хочеш чи ні, але
ти все одно вдихаєш отруйний дим.
А за кілька років, коли організм стомиться боротися з отрутою, з’явиться
кашель, задишка. Стане важче бігати, підніматися сходами. Наприклад, багато старшокласників у нашій країні страждають від хвороб органів дихання.
І відбувається це саме через те, що майже половина із них рано почала палити.
Не менш шкідливим є алкоголь. Від нього страждають усі внутрішні
органи, а особливо мозок. Отруєння мозку призводить до того, що людина
врешті-решт утрачає здатність мислити — у неї погіршується пам’ять, слабшають розумові здібності. Невже комусь з власної волі хочеться стати дурнем?
Алкоголь «тисне» на дитину: знижується увага, втрачається контроль над
власним настроєм. Дитина починає погано рости. Пам’ять слабшає, а від цього
погано засвоюються шкільні предмети. Починає хворіти печінка.
Алкогольне отруєння — таке саме отруєння, як і від інших отрут, тому
п’яних іноді нудить — організм виявляється розумнішим за свого «хазяїна»
і намагається позбутися отрути, поки вона не всмокталася. У людини з’являються головний біль і запаморочення. Якщо ж таке сталося, дитині необхідно
промити шлунок і дати випити активованого вугілля.
Наркотики часто називають «білою смертю». Чим раніше людина звикає
до них, тим швидше вона помирає. Хронічні наркомани взагалі живуть дуже
мало. Наркотики повністю висмоктують із людини всі її сили.
Згубний вплив на здоров’я мають і токсичні речовини. До токсичних речовин можна також віднести засоби побутової хімії, деякі медичні препарати,
дихлофос, ацетон, снодійні препарати.
Людей, які вживають ці речовини з метою одурманювання, називають токсикоманами.
Вдихання хімікатів, що містяться у різних аерозолях, мають вплив на нервову систему, аналогічний алкогольному, тільки значно небезпечніший. Зареєстровано багато випадків раптової смерті одразу після такої процедури.
Хімікати можуть серйозно пошкодити мозок, печінку, нирки та легені.
Немає жодної сміливості в тому, щоб куштувати нікотин, алкоголь, наркотичні і токсичні речовини. А от якщо ви зуміли у компанії відмовитися від
того, що роблять інші, значить, у вас дійсно є сміливість і воля.
Піддатися своїм слабкостям, примхам, шкідливим звичкам дуже легко.
Набагато важче, наприклад, змусити себе прокинутися раніше і зробити
52
ранкову зарядку чи привчитися обливатися холодною водою. Але якщо ви
добре ставитеся до себе, то напевно зробите правильний вибір.
Чому в усьому світі зараз поширюється пропагування здорового способу
життя? Чому мільйони людей у різних країнах відмовляються від паління,
алкоголю і починають займатися тенісом, плаванням, бігом? Просто багато
із них зрозуміли: здоровій людині живеться легше і краще, і заради свого
здоров’я необхідно відмовитися від усього, що йому завдає шкоди.
2. Робота за підручником (с. 62–67)
Вправа «Мікрофон»
Учні наводять приклади різних звичок. По черзі за мал. 11 називають
ім’я казкового персонажа та одну його звичку, шкідливу для здоров’я.
— Які три вороги людства забирають більше людських життів і приносять
більше лиха, ніж усі війни разом?
— Які звички називають шкідливими?
— Чому будь-якої шкідливої звички важко позбутися?
— Які найнебезпечніші людські звички спричиняють залежність?
— Із чим її можна порівняти?
— Поясніть, що таке тютюнова, алкогольна та наркотична залежність.
Робота в групах
Учитель пропонує учням прочитати притчу про змію (с. 139) та пояснити,
як її можна пов’язати зі шкідливими звичками.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Доведіть, що найнебезпечнішим є нікотин.
Робота в малих групах
Учитель пропонує учням розглянути мал. 13 та назвати деякі наслідки куріння.
Практична робота
Проведення дослідження за завданнями, поданими у підручнику на с. 65.
Проект
Учні малюють знаки «Куріння заборонено», щоб наклеїти їх у громадських
місцях поблизу дому і школи.
— Які напої містять алкоголь?
— Чому алкоголь називають «викрадачем розуму»?
— До чого призводить уживання алкоголю?
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника (с. 66).
— Що таке наркотики?
— Доведіть, що більшість наркотиків безпосередньо загрожують життю
і здоров’ю людини.
— Що таке токсикоманія?
— До чого призводить токсикоманія?
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника (с. 67).
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота «Моделювання ситуацій відмови від небезпечних
пропозицій»
— Люди не завжди охоче погодяться із вами, навіть якщо ви висловите свою позицію з повагою до них. Дехто захоче вас переконати, почне
53
перебивати, відволікати від теми, умовляти. Тому важливо навчитися протидіяти тиску.
Навчімося відмовляти — говорити «НІ!».
— Прочитайте, доповніть.
Як відмовити тим, хто пропонує тобі цигарки, алкоголь, наркотики?
yy Придумати причину й відмовитися. (Я займаюся спортом, у мене повинні
бути сильні легені.)
yy Змінити тему розмови. (Розповісти про нову гру, книгу, фільм.)
yy Навести факти шкідливого впливу на організм того, що пропонують.
yy Піти, нічого не пояснюючи.
yy Найкоротший спосіб — сказати «ні», але сказати це впевнено.
Висновок. У житті бувають різні ситуації, коли вам можуть запропонувати випити, закурити, скуштувати наркотик. Щоб залишитися здоровою
людиною, ви повинні навчитися говорити «ні». Візьміться за руки і скажіть
дружно: «Ні — курінню! Ні — алкоголю і наркотикам!».
2. Робота над твердженнями
— Як ви розумієте прислів’я: «Куріння — гарна річ для бездіяльних
людей»; «Цигарка — це шнур, на одному кінці якого вогник, а на іншому —
дурник»?
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які корисні звички ви маєте?
— Чи важко вам дотримувати їх щодня?
— Як вони вам допомагають?
— Від чого залежить значний відсоток виникнення хвороб людини?
— Які шкідливі звички вам відомі?
— Чому палити шкідливо?
— Вас умовляють закурити спочатку хтось один, а потім — кілька чоловік.
Ваші дії?
— До чого призводить уживання алкоголю?
— Чому наркотики називають «білою смертю»?
— До чого призводить уживання наркотиків?
— Якою є згубна дія наркотичних речовин?
— Поміркуйте і розкажіть молодшим братові, сестрі або друзям про шкідливий вплив тютюнового диму, алкоголю та наркотиків на здоров’я.
— Що таке здоровий спосіб життя?
— Чому весь світ пропагує здоровий спосіб життя?
— З батьками обговоріть способи уникнення вашої родини від впливу тютюнового диму, вживання алкогольних напоїв.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 62–67).
Звернутися до знайомих дорослих, які не курять. Запитати, чому вони
цього не роблять. З’ясувати щонайменше 5 причин. Поміркувати, які дві причини для вас найпереконливіші.
Виготовити таблички із знаками попередження про небезпеку (мал. 15).
Разом із батьками наклеїти їх удома на препарати побутової хімії.
54
Урок 16. РЕКЛАМА І ЗДОРОВ’Я
Дата _______________________
Мета: розповісти учням про вплив реклами на рішення і поведінку людей; вчити критично ставитися до реклами алкоголю і тютюну, ухвалювати правильні самостійні
рішення; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я.
Клас _______________________
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку
на с. 36)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вплив реклами на рішення і поведінку людей.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Реклама»
Покласти на столі яблуко, апельсин, мандарин, ківі та певний невідомий
предмет, загорнутий у кольоровий пакетик. Запропонувати учням «купити»
собі продукти. Діти обирають яблуко, апельсин, мандарин, ківі, але не «купують» пакетик. Тоді вчитель знову кладе той самий набір, але розповідає,
що в пакеті дуже смачна, корисна цукерка. Її смак неповторний і т. ін. Після
цього більшість дітей «купить» цей пакетик.
— Діти, я вам розрекламувала товар, який не продавався, і ви його розкупили. Ви самі переконалися у силі реклами.
2. Бесіда з елементами розповіді
— Пригадайте випадок, коли на ваше рішення вплинула реклама. (Який
мобільний телефон обрати, який йогурт скуштувати, куди запросити друзів
на день народження...)
— Чи дійсно цей вибір був для вас необхідним?
— А що купували ваші батьки?
— Щодня ми бачимо і чуємо величезну кількість реклами: телевізійні ролики, рекламні щити на вулицях, повідомлення по радіо, друкована реклама
в газетах і журналах, написи на стінах, автомобілях, упаковках тощо.
Щоб змусити людей придбати товар, рекламодавці нерідко наводять не всі
його якості, а лише ті, що показують продукт з кращого боку. Часто ці якості
перебільшені, іноді — відверто неправдиві.
Коли людина не має природної потреби у вживанні, наприклад, алкоголю
чи тютюну, то рекламодавці використовують інші потреби, щоб вона почала
вживати цей продукт і стала залежною.
Так, для залучення підлітків до куріння чи вживання алкоголю наголошують, «тиснуть» на їхні потреби у спілкуванні з друзями, належності до
групи, самостійності, визнанні. Це видно з реклами пива і тютюну, де найчастіше зображують молодих людей і пропагують характерні для молоді цінності — свободу, незалежність, прагнення бути модним, сучасним, мати дорослий вигляд.
Виробники тютюну та алкоголю отримують величезні прибутки і не мають
наміру відмовлятися від них, хоч їхня продукція шкодить здоров’ю людей. Головне їх завдання — залучити до куріння і вживання алкоголю якомога більше
молоді замість тих, хто кинув курити (пити) чи вже помер.
3. Робота за підручником (с. 68–71)
— Чому, купуючи товари, ми мимоволі звертаємо увагу на ті, що розрекламовані?
55
— Але чи справді вони кращі за ті, що не рекламують? Доведіть це, використовуючи завдання, подані у підручнику на с. 68.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чому розрекламовані товари зазвичай дорожчі за ті, які не рекламують?
— Як ви розумієте слова Марка Твена про рекламу?
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чому в рекламі часто перебільшують позитивні якості товару і нічого не
говорять про негативне?
— Як протистояти впливу реклами?
Робота в малих групах
Учитель пропонує учням ознайомитися з наведеними на с. 70 деякими рекламними хитрощами і пригадати, в яких рекламах вони їх бачили.
— Зробіть висновок і порівняйте його із висновком у підручнику.
Робота в парах
Учитель пропонує учням прочитати притчу «Панцир» (с. 140) та обговорити її за запитаннями у підручнику.
— Що таке соціальна реклама?
Робота в групах
Учні об’єднуються у три групи («відеоролик», «плакат», «листівка») та
створюють соціальну рекламу у вигляді відеоролика, плаката і листівки.
— Прочитайте висновок у підручнику.
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
Учитель об’єднує дітей у три групи. Кожній групі пропонує записати назви
продуктів у дві колонки: 1 — які часто рекламують, 2 — які рідко або ніколи
не рекламують.
— Чому ці продукти не потребують реклами? (Бо вони корисні, люди й так
їх купують.)
— Навіщо рекламують продукти першої групи? (Щоб їх більше купували).
Висновок. Мета реклами — продати товар. Корисне не потребує реклами.
2. Вправа «Незакінчене речення»
Не завжди слід купувати те, що пропонує реклама, бо...
3. Гра «Менеджер з реклами»
Учитель пропонує певний «товар» (фантик з-під цукерки, коробка з-під
олівців, ручка без стержня і т. ін.), діти мають його розрекламувати — надати
йому якомога більше переваг. Перемагає той, чий товар «купили» найбільше
дітей.
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи почали ви по-іншому дивитися на рекламу після сьогоднішнього
уроку?
— Ви часто бачили рекламу алкогольних напоїв і тютюну. Розкажіть,
у чому полягає її шкідливість для людини?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 68–71).
56
Уроки 17–18. ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ І ЗДОРОВ’Я
Мета: навчати учнів аналізувати небезпеку порушення правил користування
комп’ютером, мобільним телефоном, плеєром для здоров’я; активізувати критичне
ставлення дітей до впливу телебачення на свідомість людей; ознайомити з новим
видом душевних хвороб — ігроманією, «зависанням» в Інтернеті; розвивати вміння
протистояти шкідливому впливу електронних засобів на здоров’я; виховувати силу
волі.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Як поводяться люди, які вживають алкоголь, наркотики, токсичні речовини, палять?
Хто такі токсикомани? (Люди, які спеціально вживають або нюхають
токсичні (отруйні) речовини для одурманення. Токсикомани завдають непоправної шкоди своєму здоров’ю. Токсикоманам здається, що вони забувають про свої проблеми, приємно «розслабляються», світ бачать «рожевим».
Страждають мозок, шлунок, очі, змінюється склад крові. Встановлено, що
тривалість життя токсикоманів скорочується на 20–30 років.)
— Як можна відмовитися від небезпечних пропозицій? (Придумати причину, змінити тему розмови, впевнено відмовитися, нічого не пояснюючи.)
— У кого із вас є особистий мобільний телефон? Для чого вам його придбали?
— Скільки часу ви проводите перед телевізором?
— Чи вмієте ви користуватися комп’ютером і як саме ви з ним працюєте?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про вплив телебачення, мобільних телефонів, комп’ютерів на здоров’я. З’ясуєте, якої шкоди нашому
здоров’ю завдає зловживання електронними засобами.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.Тестування
1.Чому ви надаєте перевагу?
Інтернету.
Телебаченню.
Радіо.
Книгам, газетам, журналам.
2.Скільки часу проводите перед телевізором?
Цілий вечір.
Кілька годин.
Весь вихідний день.
3.Які передачі переглядаєте?
Новини.
Серіали.
Музичні програми.
Дитячі фільми.
Розважальні програми.
Усе підряд.
57
Дата _______________________
Клас _______________________
4.Які фільми вам подобаються?
Комедії.
Фільми жахів.
Бойовики.
Інші.
5.Як ви використовуєте комп’ютер?
Слухаєте музику.
Дивитеся фільми.
Граєте в ігри.
Використовуєте для допомоги у навчанні.
6.Коли ви переглядаєте по телевізору фільми зі сценами насильства, ви:
Захоплюєтеся.
Боїтеся.
Таких фільмів не дивитеся.
2. Повідомлення вчителя
— Сучасний вік зробив телевізор і комп’ютер невід’ємними атрибутами не
лише офісів, але й кожної квартири в місті і селі. Телевізор і комп’ютер — прекрасна розвага. Однак саме ці геніальні винаходи стають причинами головного
болю, погіршення зору, болей у хребті. Телевізійні передачі при тривалому їх
перегляді несприятливо впливають на окремі функції зору дітей, на виникнення порушень нервової системи, на погане самопочуття. Дозволяючи дітям
переглядати телевізійні передачі, працювати чи грати за комп’ютером, необхідно дотримувати таких правил:
yy переглядати тільки спеціальні дитячі передачі;
yy тривалість безперервного перегляду не повинна перевищувати 45 хв;
yy за комп’ютером працювати у спеціальних окулярах;
yy тривалість роботи за комп’ютером для дітей початкових класів не повинна
перевищувати 30–40 хв.;
yy комп’ютер потрібно розташовувати в кутку чи задньою стінкою до стіни;
yy у приміщенні, де працює комп’ютер, необхідне щоденне вологе прибирання;
yy до і після роботи на комп’ютері слід протирати екран спеціальними серветками;
yy уважають, що наші зелені друзі — кактуси — також допомагають зменшити негативний вплив комп’ютера;
yy під час грози слід обов’язково вимикати комп’ютер;
yy не забувати частіше провітрювати кімнату.
— У Японії вчені досліджували наслідки тривалого перебування дітей
у віртуальному інформаційному просторі, зокрема під час багатогодинної
комп’ютерної гри. Результати цих досліджень уражають:
yy у дітей, які грають у комп’ютерні ігри, можуть виявлятися хронічні зміни
у розвитку головного мозку;
yy комп’ютерні ігри стимулюють лише ті частини головного мозку, які відповідають за зір та пересування, та не допомагають у розвитку інших його
важливих ділянок;
yy у дітей, які довго грають у комп’ютерні ігри, не розвиваються лобні долі
мозку, що відповідають за поведінку, розвиток пам’яті, емоції, навчання;
ці частини мозку повинні розвиватися до досягнення дорослого віку.
Ознаки ігроманії
1.Ейфорія від гри.
2.Невміння визначити час завершення гри.
3.Роздратування, коли хтось просить відволіктися від гри.
4.Ідентифікація себе із героєм гри.
5.Чаювання, прийоми їжі перед монітором.
58
6.Гра на комп’ютері стає альтернативою сну, відпочинку.
7.Агресивна поведінка, замкнутість. Дитина не хоче спілкуватися, а якщо
щось каже, то крізь зуби, на підвищених тонах.
— Не можна сьогодні не згадати і про мобільні телефони: їхню користь
і шкідливість. Ми звикли ставитися до мобільного телефону як до цілком безпечної речі, тому й носимо його у кишені, сумочці чи на шиї. Виявляється, це
дуже небезпечно. Не так давно відразу кілька фатальних випадків сталися внаслідок вибуху мобільних телефонів. Це шокувало мільйони їх власників. Ось
деякі приклади таких випадків.
yy У Китаї внаслідок вибуху мобільника загинув підліток, який мав звичку
носити апарат у кишені сорочки.
yy 59-річний каліфорнієць дістав опіки половини тіла внаслідок самозаймання мобільного телефону в його кишені.
yy Ще одна американка постраждала від вибуху мобільника — обпечені обличчя і руки.
yy У Дніпропетровську внаслідок самозаймання телефону, який був підключений до зарядного пристрою, загинуло подружжя.
yy Кілька випадків вибуху мобільних телефонів зафіксовано в Київській області.
— Більшість школярів користуються телефоном з відеокамерами, доступом до Інтернету. Діти хочуть бути оригінальними, щоб когось принизити
чи самому похизуватися. Таким чином пропагується жорстокість і розпуста.
Поява подібних тенденцій в учнівському середовищі викликає занепокоєння
і стурбованість. У зв’язку із цим міністр освіти видав наказ Міністерства освіти
і науки України від 24.05.07 № 420 «Про використання мобільних телефонів
під час навчального процесу». Цим наказом з 1 вересня 2007 року забороняється користування мобільним телефоном у школі. Учні мають користуватися
мобілками лише як засобом зв’язку і не під час уроків.
3. Робота за підручником (с. 72–76)
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням розглянути мал. 18, назвати зображені на ньому
засоби комунікації і відповісти на запитання, подані у підручнику.
Робота в малих групах
Учні по черзі називають свій улюблений засіб комунікації, розповідають,
чому він їм подобається і як би вони хотіли його вдосконалити.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Наведіть приклади, як сучасні засоби комунікації корисно впливають
на сучасне життя людей.
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що кожне з цих досягнень є цілком безпечним?
Робота в групах
Учні об’єднуються у 3 групи («мобільний телефон», «комп’ютер»,
«телевізор»), читають відповідний розділ параграфа й оформлюють плакат
про небезпеки, пов’язані з цим засобом комунікації, та правила користування ним.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Які правила користування мобільними телефонами ви знаєте? Які нові
правила ви прочитали? Які правила ви виконуєте? Які ще не навчилися виконувати?
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням за мал. 19 назвати ситуації, в яких небезпечно користуватися мобільним телефоном.
59
— Прочитайте висновок у підручнику.
— У чому полягає небезпека комп’ютера та Інтернету?
— Назвіть правила користування комп’ютером, Інтернетом. Які з них ви
виконуєте?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Назвіть можливі проблеми, які пов’язують з телебаченням.
— Назвіть правила користування телевізором. Які з них ви виконуєте?
— Прочитайте висновок у підручнику.
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
Завдання для груп було задане заздалегідь.
1-ша група. Роль телебачення у житті людини, його шкідливий вплив на
свідомість дітей.
2-га група. Інтернет та ігроманія — сучасна залежність школярів.
3-тя група. Мобільний телефон. Практичність чи примха дітей?
2. Презентація груп
Висновок. У сучасному житті вже не обійтися без телебачення, Інтернету,
мобільного зв’язку. Проте необхідно пам’ятати, що зловживання цими засобами інформації можуть призвести до наслідків, що негативно впливають на
психіку дітей, а тому загрожують здоров’ю молодого покоління.
3. Вправа «Мікрофон»
— Як захистити себе від шкідливих впливів засобів інформації?
Висновок. Пам’ятай, що твої життя і здоров’я — найбільша цінність, тому
бережи їх від шкідливих впливів!
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як використання телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів та
інших електронних засобів впливає на суспільство?
— Як до них ставитися — як до друзів чи ворогів?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 72–76).
60
Урок 19. ХВОРОБИ, ЯКІ НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ
Мета: пояснити учням, чому окремі інфекційні хвороби набули соціального значення
(туберкульоз і ВІЛ/СНІД); інформувати школярів про можливі шляхи зараження цими хворобами; вчити толерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Як ви ухвалюєте рішення? Чи допомагає вам хтось у цьому?
— Як ви вважаєте, чи можна повністю довіряти рекламі при ухваленні рішень?
— Пригадайте, які хвороби вам відомі? (Грип, туберкульоз, ангіна, коклюш, дифтерія, пневмонія...)
— Хвороби можуть бути інфекційними (заразними) та неінфекційними,
які не передаються від хворої людини до здорової. Інфекційні хвороби спричиняють бактерії і віруси. А чи знаєте ви, які хвороби належать до соціально небезпечних? (Грип, туберкульоз, СНІД)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про інфекційні хвороби, що набули соціального значення.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Грип — гостра вірусна інфекція, при якій вірус уражає дихальні шляхи
від носа до бронхів. Хвороба супроводжується нежиттю, запаленням носа,
гортані, кашлем, високою температурою, порушенням дихання, головними
і м’язовими болями. Вірус пригнічує функції імунної системи. Хвора людина
може стати джерелом інфекції одразу для кількох осіб, бо під час кашлю,
чхання, розмов із носоглотки хворого виділяється разом зі слизом величезна
кількість мікроорганізмів. Якщо хворому не дотримувати постільного режиму, можуть виникнути ускладнення: бронхіт, пневмонія та ін.
Туберкульоз — досить поширене і небезпечне інфекційне захворювання.
Збудником його є туберкульозна паличка, або паличка Коха, названа так на
честь ученого, який її відкрив. Туберкульоз уражає всі органи і тканини людини. Найчастіше трапляється туберкульоз легень. Туберкульозна паличка
передається повітряно-крапельним шляхом. Вона може бути на посуді, одязі,
рушниках, на предметах, якими користується хворий. Підхопити туберкульоз можна і від свійських тварин. Заразитися можна де завгодно — у транспорті, в школі, в магазині, під час спілкування, при поцілунках тощо. Симптоми — руйнування тканини легень або інших органів, яке супроводжується
загальною слабкістю, пітливістю, втратою апетиту і підвищенням температури
у вечірній час.
Чи всі люди, до яких потрапила туберкульозна паличка, хворіють на туберкульоз? Ні, не всі. Із 100 людей, заражених на туберкульоз, захворюють 5 осіб.
Решта спокійно живуть із нею, їхня імунна система тривалий час тримає збудника під контролем. Але якщо організм утрачає опір, то бактерії активно розмножуються і викликають захворювання.
61
Дата _______________________
Клас _______________________
Для запобігання туберкульозу Міністерство охорони здоров’я проводить
санітарну профілактику — лікування хворих, спостереження й обстеження
членів їх сімей. Для виявлення туберкульозу застосовують флюорографічне
обстеження, туберкулінові проби, наприклад Манту. Проводять і специфічну
профілактику — введення всім новонародженим, а за потреби — підліткам
і дорослим, вакцини БЦЖ, що являє собою послаблені туберкульозні палички,
які сприяють утворенню активного штучного імунітету.
СНІД є смертельно небезпечним захворюванням, яке сучасна медицина
поки що неспроможна вилікувати.
Організм людини має захисну систему, яка протистоїть різним інфекціям.
Її називають імунною. Імунітет — це наша зброя проти мікробів і вірусів. Він
не тільки захищає наш організм від захворювань, але й допомагає видужати.
На початку 80-х років лікарі помітили стійке зростання кількості пацієнтів із
новим загадковим захворюванням. Хворі втрачали здатність опиратися інфекціям і вмирали від різних хвороб. Це нове інфекційне захворювання — синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД). Збудник хвороби — спеціальний
вірус, що отримав назву вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).
Уявіть собі фортецю — це наш організм. Воїни, які захищали фортецю, заразилися і загинули. Тепер немає кому захищати наш організм. Він безсилий
подолати будь-яку інфекцію. Те саме відбувається і в разі зараження ВІЛ.
Людський організм — це фортеця, а імунітет — могутнє військо. Якщо в організм потрапляє ВІЛ, він починає знищувати імунітет, і організм стає зовсім
беззахисним перед мікробами і вірусами. Коли імунітет знищений, починається СНІД. СНІД — це остання стадія хвороби, під час якої людина може померти навіть від ангіни.
Занедужати на СНІД людина може через багато років після інфікування.
Чітких симптомів ця хвороба не має. В Україні склалася загрозлива ситуація — стрімко зростає кількість інфікованих і хворих на СНІД. Тому дуже
важливо знати, як уберегтися від ВІЛ. Діти вашого віку інфікуються вкрай
рідко. Але це не означає, що діти цілком захищені від зараження.
ВІЛ може передаватися:
yy через кров;
yy статевим шляхом;
yy при народженні, від хворої матері, яка годує дитину молоком.
2. Робота за підручником (с. 77–80)
Вправа «Мікрофон»
Учні по черзі називають відомі їм хвороби, на які хворіють люди, та виконують завдання, подані у підручнику.
— Що таке соціально значущі захворювання?
— Які вони бувають?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Що ви прочитали про туберкульоз?
Учитель пропонує учням за мал. 20 розповісти про повітряно-крапельний
шлях передачі туберкульозу.
— Як людина може заразитися від хворих на туберкульоз тварин?
Робота в групах
Учні обмінюються думками, що означає вести здоровий спосіб життя.
— Що ви прочитали про ВІЛ-інфекцію?
Учитель пропонує учням за мал. 22 розповісти, як ВІЛ руйнує імунітет.
— У чому полягає підступність ВІЛ-інфекції?
— Як захиститися від СНІДу?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Як передається ВІЛ?
62
— Чому твоїм одноліткам не слід боятися зараження ВІЛ?
— Чого слід остерігатися?
Робота в групах
Учитель пропонує учням розглянути малюнки та назвати ситуації, які
є безпечними щодо інфікування ВІЛ.
Інсценізація
Учні працюють за завданнями підручника.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Сюжетно-рольова гра «Візит до лікаря»
Л і к а р. Що трапилося?
Х в о р и й. Лікарю, останнім часом я відчуваю слабкість, схуднув на
5 кг, уночі сильно пітнію, після обіду підвищується температура, з’явився біль
у грудях, швидко стомлююсь, немає апетиту.
Л і к а р. Ви робили рентген?
Х в о р и й. Ні.
Л і к а р. Тоді обов’язково завітайте до фтізіатра, пройдіть обстеження.
Можливо, це і не туберкульоз, але краще попередити, ніж лікувати.
Х в о р и й. Дякую.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Вправа «Якщо..., то...»
Якщо в організм людини потрапить вірусна інфекція, то...
Якщо вчасно запровадити карантин, то...
Якщо зробити щеплення, то...
Якщо вживати продукти, що містять вітамін С, то...
Якщо дотримувати правил особистої гігієни, то...
Якщо людина відчуває слабкість, нежить, ломоту в тілі, температуру, кашель, то...
3. Гра «Так чи ні?»
Епідемії грипу найчастіше виникають улітку. Так чи ні?
Ніхто із наших учнів не курить. Так чи ні?
Туберкульоз найчастіше вражає печінку. Так чи ні?
Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом. Так чи ні?
При нежиті носовичок може стати джерелом повторного зараження. Так
чи ні?
Причиною захворювання на СНІД є вірус. Так чи ні?
ВІЛ можна заразитися, торкаючись хворого на СНІД. Так чи ні?
Не можна брати до рук використаний шприц. Так чи ні?
ВІЛ передається через кашель або чхання. Так чи ні?
ВІЛ передається через рукостискання. Так чи ні?
Не можна заразитися, якщо випити зі склянки, якою користується хворий
на СНІД. Так чи ні?
Не можна заразитися ВІЛ через укуси комах. Так чи ні?
ВІЛ-інфікований обов’язково хворіє на СНІД. Так чи ні?
Не можна заразитися ВІЛ, проколюючи вуха або роблячи манікюр у перукарнях. Так чи ні?
Є ризик заразитися ВІЛ, видаляючи зуб. Так чи ні?
4. Робота в групах
Діти об’єднуються в групи та розв’язують ситуації, у які можуть потрапити
ВІЛ-інфіковані діти. На промінчиках «Зірки милосердя» записують, як допомогти дитині у таких ситуаціях.
63
1-ша група. Однокласники не хочуть сидіти поруч із дитиною, хворою на
СНІД.
2-га група. Дитині не дозволяють обідати у шкільній лікарні.
3-тя група. Її ображають і обвинувачують у тому, що вона хвора.
5. Презентація груп
Висновок. Немає таких причин, через які ми повинні принижувати людей,
що живуть з ВІЛ. На їхню долю і без того випали тяжкі випробування. Не слід
кривдити таких людей. Потрібно бути милосердними до них.
6. Вправа «Мікрофон»
— Як ви вважаєте, від чого залежить стан вашого здоров’я? (Від занять
спортом і фізкультурою, від правильності харчування, від умов життя
і праці, від екологічного оточення, від наявності шкідливих звичок, від уміння
розслаблятися, від тривалості сну, від організації вільного часу, від спадкових
хвороб, від дотримання режиму дня.)
7. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Кого може уразити захворювання СНІД? (Кожного, хто недбало ставиться до свого здоров’я, не знає, як убезпечитися від хвороби.)
— Яким вірусом спричиняється СНІД?
— Як діє вірус ВІЛ?
— Як передається ВІЛ?
— Як цей вірус потрапляє в організм?
— Чи можна заразитися ВІЛ через рукостискання?
— Де можна заразитися?
— Чи можна брати чужі шприці для ін’єкцій?
— Чому не можна піднімати із землі шприці та голки?
— Що слід робити у разі травмування, що спричинило появу крові?
— Чому необхідно рішуче відмовлятися від пропозицій незнайомців скуштувати будь-які ліки?
— Чому особливо небезпечним є введення ліків у кров?
— Чому слід бути милосердним до хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 77–80).
64
Урок 20. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
Мета: формувати в учнів уявлення про медичну службу в Україні; розвивати вміння
звертатися по допомогу до лікаря-фахівця чи медсестри; прищеплювати бажання
піклуватися про своє здоров’я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Що таке інфекція? Які інфекції вам відомі?
— Що ви знаєте про ВІЛ? Яку хворобу він спричиняє?
— Чому СНІД — це небезпечна хвороба?
— Коли можна заразитися ВІЛ?
— Продовжіть речення: «Зараження ВІЛ не відбувається...».
— Добре, коли людина здорова. Та щойно захворіє, одразу згадує, що є медичні працівники, які обов’язково допоможуть.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про охорону здоров’я дітей в Україні.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Вступна бесіда
— Охорона здоров’я людини та виховання здорових дітей були основними
проблемами в усі часи.
— Які медичні та оздоровчі заклади вам відомі? (Лікарня, поліклініка,
санаторій, оздоровчі центри, табори)
— Хто, крім рідних та близьких, має піклуватися про ваше здоров’я?
(Лікарі, медичні сестри, масажисти, інструктори ЛФК...)
2. Робота за підручником (с. 81–84)
Робота в парах
Учні об’єднуються у пари та пригадують ситуації, коли вони або хтось із
їхніх знайомих захворіли, обговорюють ситуації за запитаннями, поданими
у підручнику.
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням за мал. 23 назвати установи охорони здоров’я.
Робота в групах
Учні по черзі називають медичні установи, які є в їхньому населеному
пункті.
— Що роблять дітям у дитячих поліклініках?
— Як називають дитячого лікаря?
— Лікарі яких спеціальностей працюють у поліклініці?
Робота в групах
Інсценізація
Учні об’єднуються у 6 груп («педіатр», «окуліст», «стоматолог», «ЛОР»,
«хірург», «кардіолог»), розподіляють ролі та розігрують сценки про лікаря
і пацієнта.
— Що ви прочитали про амбулаторії сімейної медицини?
— Як ви розумієте слова давньогрецького лікаря Гіппократа про хвороби?
65
Дата _______________________
Клас _______________________
— Коли пацієнта можуть госпіталізувати?
— Чому не варто відмовлятися від госпіталізації?
Робота в малих групах
Учні працюють за завданнями підручника.
— Зробіть висновок та порівняйте його із висновком у підручнику.
— Для чого призначені санаторії?
— Що ви прочитали про санаторії?
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
3.Фізкультхвилинка
Руханка-інсценізація
Учні по черзі показують пантомімою одне з того, що можна робити на курорті, а решта повторюють ці рухи та вгадують, що саме було показано.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в парах
— На картках записані назви медичних установ. Підкресліть ті, що є в нашому місті. (Лікарня, дитяча поліклініка, швидка допомога, поліклініка для
дорослих, санаторій, оздоровчий центр, фітнес­центр, кабінет ЛФК, курорт)
2. Робота в групах
— А чи знаєте ви, до якого лікаря слід звертатися, якщо виникають певні
проблеми зі здоров’ям?
Перед вами — картки, на яких потрібно з’єднати стрілками ознаку хвороби
і спеціальність лікаря, до якого ви звернетеся по допомогу.
Ознаки хвороби
Лікар
Висока температура
Терапевт
порушення зору
стоматолог
зубний біль
окуліст
біль у вусі
лор
травма ноги
кардіолог
біль у серці
хірург
сильний головний біль
невропатолог
3. Бесіда (див. додатковий матеріал до уроку на с. 40)
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що таке поліклініка?
— Лікарі яких спеціальностей працюють у поліклініці?
— Що таке лікарня?
— Чому не можна пустувати із номером телефону «103»?
— Що роблять медичні працівники в лікарні?
— Чим поліклініка відрізняється від лікарні?
— Чи були ви коли-небудь у санаторії? Поділіться своїми враженнями.
— Чи є в нашій місцевості санаторії?
— Яку медичну допомогу отримують у санаторіях?
— Що найбільше впливає на зміцнення й збереження здоров’я людини?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 81–84).
66
Уроки 21–22. ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Дата _______________________
Клас _______________________
Мета: розповісти учням про людей з особливими потребами; вчити надавати допомогу
людям з особливими потребами; виховувати толерантність, духовність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Вікторина
— Які чинники впливають на здоров’я людини?
yy Зніме втому, підніме тон, вночі до нас приходить... (сон).
yy Що вдихаємо-видихаємо і навколо його маємо? (Повітря)
yy Щоб здоровий вигляд мати, що ми маємо вживати? (Овочі)
yy Тече, в’ється, наче стрічка, в ній купаємось, це... (річка).
yy Мов цілюще джерело, сонце нам дає... (тепло).
— Дайте відповіді на запитання, користуючись підказками.
yy Чому люди хворіють?
yy Що таке здоровий спосіб життя?
Довідничок: мікроби, нервують, сваряться, свіжа їжа, поганий одяг, як відпочиває, як працює, чим захоплюється, що їсть і п’є, не вживає алкогольних
напоїв, фізична зарядка, особиста гігієна, доброзичливість.
— Поясніть твердження.
Життя дається людині на добрі справи. (Ґенріх Ґейне)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про гуманне ставлення до людей з особливими потребами.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь учителя
— Щоб допомогти дітям сформувати співчутливе й активне ставлення до
хворих дітей, учитель розповідає історію.
Жила-була собі дівчинка. До неї потрапила чудова квіточка-семицвітка.
Чудовою вона була тому, що кожна пелюстка мала виконати одне бажання.
Шість пелюсток дівчина змарнувала на несерйозні бажання. (Можна звернутися до класу із запитанням: які?)
А от сьому, останню пелюстку дівчинка використала дуже розумно. Відірвавши її, дівчинка забажала, щоб хлопчик Вітя, який хворів і рухався лише
за допомогою палиць, одужав. Тепер вони граються разом.
Але так буває тільки у казках. У житті, на жаль, деякі хвороби вилікувати
поки що неможливо. Діти, які мають певні фізичні чи інші недоліки, теж хочуть учитися, гратися, спілкуватися з друзями.
Як ви гадаєте, яким чином ви можете допомогти хворому хлопчикові чи
дівчинці?
а)Сидіти поряд із ним (нею), зітхати;
б)дати грошей на нову іграшку;
в)прийти до нього (неї), допомогти у навчанні, погратися разом, послухати
музику, почитати.
— Це — ваша посильна допомога.
67
2. Робота в групах
— Уявіть, що на деякий час до нас потрапила чарівна квіточка-семицвітка
(по одній на групу). У вас є можливість поміркувати й загадати по одному бажанню. Як би ви допомогли дітям, які мають певні фізичні недоліки, хворим?
Висновок. Діти, які мають фізичні та інші недоліки, мають право на особливу увагу та піклування дорослих і держави. Про це записано у Конвенції про
права дитини (ст. 23).
3. Продовження розповіді вчителя
— Є спеціальні школи для дітей з фізичними недоліками — слабким зором,
слухом, хворою спиною тощо. Держави роблять так, щоб ці люди не відчували себе самотніми, відрізаними від життя; дають їм роботу, яку вони можуть виконувати, сплачують їм пенсії. Дуже часто люди з фізичними недоліками стають відомими вченими, поетами, композиторами, навіть беруть
участь у спортивних змаганнях. Наприклад, видатний німецький композитор
і піаніст Людвіґ ван Бетховен був практично глухий.
Параолімпійські ігри (Олімпійські ігри для спортсменів-інвалідів) проводяться невдовзі після закінчення літньої Олімпіади. До їхньої програми входять найрізноманітніші види спорту, у тому числі заїзди на інвалідних візках,
теніс, плавання і стрільба з лука.
Уперше збірна України взяла участь у змаганнях з легкої атлетики 1996 року в Параолімпійських Іграх в Атланті. У складі команди-дебютанта було
всього 6 спортсменів. Але саме легкоатлети України завоювали золоту, срібну
і бронзову медалі.
У нашій країні легка атлетика розвивається майже у всіх регіонах. Цим
найбільш популярним видом спорту займаються інваліди з ушкодженнями
зору, опорно-рухового апарата й інтелекту. У цьому виді спорту з інвалідами
працюють понад 100 тренерів-викладачів.
Найбільша кількість легкоатлетів-параолімпійців представляють Дніпропетровську, Донецьку і Харківську області.
Але багато залежить від нашого ставлення до людей з обмеженими можливостями.
Щоб показати учням, що люди з фізичними вадами мають право, щоб із
ними поводилися так само, як із іншими, учитель розповідає історію, подану
нижче. Після цього ставить запитання, що пропонуються після оповідання.
Далеко-далеко у космічному просторі є планета, така сама, як Земля.
Люди, які мешкають на цій планеті, є такими ж, як і ми, за винятком того, що
в них лише одне око. Але воно особливе. Ним вони можуть бачити в темряві,
дивитися у безмежну далечінь і бачити крізь стіни. Жінки на цій планеті такі
самі, як і на Землі. Та якось в однієї жінки народилося дивне дитя: воно мало
двоє очей. Його батьки були дуже засмучені.
Проте хлопчик ріс щасливим. Батьки любили його, милувалися ним. Але
їх непокоїло, ще він був таким незвичайним. Вони показували його багатьом
лікарям, але ті тільки хитали головами і говорили: «Нічого не можна зробити».
Коли хлопчик підріс, він мав щоразу більше проблем. Оскільки він не міг
бачити в темряві, то змушений був носити із собою якесь джерело світла. Коли
він пішов до школи, то не міг читати так добре, як інші діти. Вчителі мусили
надавати йому спеціальну допомогу. Хлопчик не бачив на великій відстані,
тому потребував спеціального телескопу, щоб бачити інші планети. Деколи
він, вертаючись зі школи, відчував себе дуже самотнім. «Інші діти бачать предмети, які я не можу бачити,— думав він.— Я мушу навчитися бачити те, чого
не бачать вони».
І одного чудового дня він помітив, що дійсно може бачити те, чого не можуть інші. На відміну від них, він бачив увесь світ у кольорі. Одразу після
68
цього відкриття він вивів батьків на вулицю і розповів про те, що бачив, дуже
здивувавши їх цим. Його друзі теж бути здивовані. Він розповідав їм чудові
історії, вживаючи слова, які вони ніколи до цього не чули, як-от червоний,
жовтий, оранжевий... Говорив про зелені дерева і пурпурові квіти. Кожен
хотів знати, якими він бачить речі. Хлопчик розповідав дивні історії про глибокі сині моря і пінні хвилі з білими гребенями. Дітям подобалися оповідання
про дивних драконів, особливо коли він описував їхню лискучу шкіру, очі, гарячий подих.
Одного дня він зустрів дівчину. Вони покохали одне одного. Вона не мала нічого проти того, що він не схожий на інших. І тоді він відчув, що йому це також
байдуже. Хлопець став дуже відомим. Люди з усієї планети приходили, щоб
послухати його. У молодого подружжя народився син. Дитина була такою ж,
як і всі на планеті, і мала лише одне око.
— Як ви вважаєте, як почувалася людина, маючи двоє очей, в той час як
інші мали одне?
— Як ви гадаєте, які труднощі виникали у хлопця з двома очима? Чому?
4. Робота за підручником (с. 85–91)
Мозковий штурм за запитаннями (с. 85)
Робота в групах
Учні читають інформацію на с. 86 і перевіряють себе, відповідаючи на запитання, подані у підручнику.
— Про які видатні досягнення людей з обмеженими можливостями
у різних сферах життя ви прочитали?
— Як слід ставитися до людей з обмеженими можливостями?
5.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота «Моделювання ситуацій допомоги людям
з особливими потребами»
1) Робота в групах.
Читання оповідання В. Сухомлинського «Як Сергійко навчився жаліти»
Учитель пропонує учням прочитати на с. 89 оповідання «Як Сергійко навчився жаліти» та обговорити його за запитаннями, поданими у підручнику.
Практична робота
Учні об’єднуються у 3 групи («зір», «слух», «рух»), за допомогою порад на
с. 141 готують та демонструють сценки про те, як надавати допомогу людям
з обмеженими можливостями.
2. Тестування «Проблема інвалідів»
Як ви зустрінете у своєму класі хлопчика-інваліда?
а)Не покажете своєю поведінкою, що він відрізняється від вас, будете йому
допомагати.
б)Не будете з ним спілкуватися взагалі.
в)Спілкуватися будете, але обережно, тому що він не такий, як ви.
3. Виконання підсумкових завдань (с. 90)
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Якої особливої турботи потребують люди із фізичними вадами?
— Чи існує людина, якій ви щоденно допомагаєте? Хто це? Як ви їй допомагаєте?
69
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 85–91).
Прочитати факти із життя видатних людей з обмеженими можливостями.
Знайти в книжках, Інтернеті інші подібні історії та описати одну із тих,
яка найбільше вразила і надихнула.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 31
Фронтальна робота
— Наведіть приклади справ, гідних поваги.
— Наведіть приклади активної, упевненої, пасивної та агресивної поведінки.
— Поясніть різницю між упевненістю і самовпевненістю.
— Здійснення наших бажань — запорука успіху. Але бажання й наміри
людина має аналізувати з урахуванням обставин, можливостей для їх реалізації, інтересів інших людей. Для самовдосконалення провідне значення
має сила волі. Її потрібно виховувати в собі постійно. Не відступай, коли
не розв’язується задача. Не вдається відразу — відпочинь і знову берися. Не
зумів розв’язати сьогодні — розв’яжи завтра. Не знаєш — запитуй, не вмієш —
вчися. Роби не тільки те, що хочеться, а перш за все те, що треба.
Читання жарту
Петрусь ходив і бурмотів:
—Сьогодні те робив я, що хотів!
—Що ж ти хотів? — спитали в нього.
— Та я хотів, щоб не робить нічого.
— Чого ж хотів Петрусь?
— Чи гарним було його бажання? Чому?
— Чи завжди ви робите те, що хочете?
— Чи можемо ми завжди робити тільки те, чого ми хочемо?
— Що трапилося б, якби кожен робив тільки те, що він хоче? (Наприклад: ми прийшли до школи, а вчитель саме у той час захотів почитати
журнал, піти у кіно, поїхати на екскурсію; ми пішли купити хліба, а пекарям
захотілося випікати лише тістечка, печиво, торти...)
— «Хочу» — це бажання. Але у людей є певні обов’язки, виконання яких
допомагає іншим задовольняти свої бажання, потреби. Трапляється так, що
деякі наші бажання важко здійснити, бо вони суперечать бажанням інших
людей або спільним бажанням групи (сім’ї, класу тощо). Наприклад, що робити, коли хочеться бавитися у дворі, а мама просить допомогти прибрати
у квартирі, піти до крамниці тощо?
Для того щоб мати змогу краще здійснювати свої бажання і задовольняти
потреби, слід добре вчитися, багато читати, набувати різних навичок, зміцнювати своє здоров’я та фізичну силу.
70
РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 23. НАОДИНЦІ ВДОМА
Мета: продовжити формування правил безпечної поведінки дітей удома за відсутності
батьків; розширити уявлення учнів про причини виникнення пожежі в побуті та її
наслідки; навчати відтворювати порядок дій при опосередкованій небезпеці, викликати рятувальні служби; виховувати обережність, уважність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Робота над загадками
yy Шкварчить і злиться, води боїться. (Вогонь)
yy Лежать у порядку дерев’яні малятка,
Білі, здорові, всі чорноголові. (Сірники)
— Чи часто ви залишаєтесь удома самі або з братом чи сестрою? Про що вам
говорять батьки, коли ви залишаєтесь удома наодинці?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про причини виникнення пожежі в побуті та її наслідки, навчитеся діяти за цих умов.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Ви вже знаєте, що власна оселя може бути небезпечною для вашого
життя і здоров’я. Через що це може статися? Наприклад, через пустощі
з вогнем.
— Що слід робити, коли пожежа виникла у вашому помешканні?
— А як учинити, коли пожежа сталася у сусідів або в під’їзді?
— Спочатку з’ясуйте, що відбувається. Обережно відчиніть двері. Якщо
на сходовій площадці багато диму, негайно зачиніть двері. Телефонуйте у пожежну службу. Якщо телефону немає, кличте на допомогу з вікна чи балкона.
— Як захистити помешкання від диму?
Потрібно позатикати мокрими ганчірками щілини навколо дверей, вентиляційні отвори, зачинити вікна, балконні двері.
Якщо кімната наповнилася димом, необхідно вийти на балкон, зачинивши
за собою двері, й чекати рятівників. Допомогти людині при пожежі може вогнегасник. Якщо у вас удома є вогнегасник, обов’язково попросіть батьків навчити користуватися ним.
Усіх випадків безпечної поведінки під час пожежі передбачити не можна.
Тому дуже важливо завчасно обміркувати з дорослими, якими будуть ваші дії.
2. Робота за підручником (с. 92–95)
Вправа «Мікрофон»
Учні по черзі розповідають, що їм радять батьки, залишаючи самих удома.
Учитель пропонує учням розглянути мал. 24, розповісти, як слід діяти
у кожній небезпечній ситуації.
— Наведіть факти небезпеки від вогню.
— Як загасити вогонь, поки він не розгорівся?
71
— Що може статися, якщо довго боротися з пожежею?
— Які гази особливо небезпечні?
— Сформулюйте правило гасіння невеликої пожежі.
Руханка
Учні працюють за завданнями підручника.
— Як вийти із зони пожежі?
— Як захистити органи дихання?
Робота в групах
Учитель пропонує учням уявити, що вони прокинулися вночі й відчули
запах диму. За допомогою малюнків на с. 94 школярі мають скласти правила
евакуації під час пожежі.
— Чи знаєте ви, що потрібно робити, коли пожежа виникла в сусідній
квартирі чи в будинку поруч?
Робота в парах
Інсценізація «Як треба повідомляти про пожежу»
Учні працюють за завданнями підручника.
— Що треба пам’ятати, покидаючи дім, що горить?
— Як уберегтися від диму?
— Як привернути до себе увагу перехожих з балкона чи вікна?
— Чому не можна стрибати з висоти вище третього поверху?
— Прочитайте висновок у підручнику.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота над прислів’ями
yy Криком вогню не згасиш.
yy Сірник маленький, а біда від нього велика.
yy Не грайся з вогнем, бо попечеш собі руки.
2. Робота в групах
— Як ви будете діяти, коли:
yy у приміщенні багато диму;
yy загорівся одяг;
yy приміщення заповнилося чадним газом?
— Складіть з товаришем по парті діалог між «потерпілим» та «оператором» служби «101».
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Розкажіть, як ви чи хтось із ваших рідних, знайомих ледь не постраждали під час пожежі.
— Якими будуть ваші дії під чає пожежі у вашому будинку?
— Якими будуть ваші дії, якщо у під’їзді виявили дим?
— Який предмет може допомогти людині при пожежі?
— Чи є у вас удома є вогнегасник?
— Чи вмієте ви ним користуватися?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 92–95).
72
Урок 24. БЕЗПЕКА ШКОЛЯРА
Мета: проаналізувати з учнями небезпеку перебування дитини у місцях значного скупчення людей; розповісти учням про ознаки паніки, про правила поведінки учня під
час масових заходів; продовжувати формувати уявлення про вплив поведінки на
власне здоров’я та здоров’я оточуючих людей; спонукати школярів до виконання
правил безпечної поведінки.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальна робота
— Ви — школярі, тому маєте знати, як поводитися з рідними, близькими,
друзями-однокласниками, знайомими і незнайомими людьми. Ви самостійно
повинні обирати стиль власної поведінки, оцінювати її.
— Які правила поведінки ви знаєте?
— Доповніть правила поведінки у разі пожежі в будинку.
yy Про пожежу повідомити за телефоном...
yy Щоб не отруїтися чадним газом, дихати через...
yy З будинку негайно...
yy Допомогти вийти з помешкання...
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про правила поведінки у місцях значного скупчення людей.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Більшу частину дня ви перебуваєте у школі. Якщо забути про правила
поведінки, то школа стане схожою на зоопарк.
Дуже часто в школі пустощі можуть призвести до серйозних неприємних
наслідків. Ось кілька прикладів.
10-річний Микола йде коридором. Йому підставили підніжку. Падаючи,
хлопчик вдарився головою об батарею. Лікарі встановили тяжкі пошкодження
голови. Микола місяць лежав у лікарні.
Третьокласниця Зіна спускалася сходами, якийсь пустун штовхнув її
у спину. Діагноз: перелом кісток лівої ноги; тільки через два місяці дівчинка
змогла повернутися до школи.
Усі ці випадки свідчать про те, що порушення правил поведінки ніколи нікому не приносять нічого гарного. Дуже погано, коли учні глузують над фізичними недоліками свого товариша. Усім, хто дає волю невихованості, своєму
злому язику, придумує прізвиська, слід зрозуміти, що вони завдають шкоди
здоров’ю своїх товаришів, батьків.
На жаль, учні іноді отримують травми під час масових заходів — новорічних та різдвяних свят, спортивних змагань. Це відбувається через недисциплінованість окремих осіб або ж через виникнення надзвичайних ситуацій (наприклад, пожежа). Нерідко у таких ситуаціях калічаться й гинуть люди. Щоб
запобігти надзвичайним ситуаціям під час проведення масових заходів, необхідно знати заходи безпечного поводження у натовпі: не брати із собою гострих
і колючих предметів, не користуватися піротехнічними засобами (хлопавки,
петарди, бенгальські вогні), поводитися достойно, не провокувати безпорядки.
73
Дата _______________________
Клас _______________________
— Чи бували ви в людних місцях? Це можуть бути, наприклад, кінотеатр,
де збирається багато людей для перегляду фільму; стадіон, куди приходить багато уболівальників під час спортивного змагання, чи навіть шкільна зала, де
відбувається святкування Нового року. Чи можуть такі місця бути небезпечними?
— Коли може виникнути паніка?
— Чому люди, охоплені панікою, стають небезпечними одне для одного?
— Чим небезпечна паніка?
— Що розробляють пожежники для кожного приміщення, де перебуває багато людей?
— Що називають планом евакуації?
— Чи бачили ви план евакуації у нашій школі?
— Ознайомтеся із ним на перерві.
— Повправляйтеся, як у небезпечній ситуації можна швидко вибратись із
приміщення.
— Скільки запасних виходів у нашій школі?
2. Ознайомлення з правилами поведінка людини у натовпі під час масових
заходів
ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ У НАТОВПІ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ
1.Щоб не загинути у натовпі, краще правило — не потрапляти в нього або обминути його. Якщо це неможливо, у жодному випадку не рухатися проти
натовпу.
2.Пам’ятайте, що найнебезпечніше — бути затиснутим і затоптаним у тисняві.
3.Люди у паніці не помічають тих, хто перебуває поруч. Кожен думає про
особистий порятунок. Люди пориваються вперед, до виходу. Найбільша
тиснява буває в дверях, перед сценою, біля арени тощо.
4.Тому, входячи у будь-яке приміщення, слід звертати увагу на запасні та
аварійні виходи та знати, як до них добратися.
5.Не наближатися до вітрин, стін, скляних дверей, до яких можуть притиснути і таким чином травмувати. Якщо натовп захопив — не чинити йому
опір. Потрібно глибоко вдихнути, зігнути руки у ліктях, підняти їх, щоб
захистити грудну клітку. Не можна тримати руки у кишенях, чіплятися
за щось руками — їх можуть зламати. За можливості, потрібно застібнути
одяг. Високі підбори можуть коштувати життя, так само, як і розв’язаний
шнурок. Потрібно викинути сумку, парасольку тощо. Якщо щось упало,
у жодному разі не можна намагатися підняти — життя дорожче.
6.Головне завдання в натовпі — не впасти. Якщо вас усе ж збили з ніг і ви
впали на землю, необхідно спробувати звернутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи потилицю. За можливості спробувати встати на
ноги.
3. Робота за підручником (с. 96–99)
Вправа «Мікрофон»
Учні по черзі розповідають про свій досвід перебування на заходах із значною кількістю людей та про проблеми, з якими вони стикалися.
— Де можна потрапити у тисняву?
Робота в групах
Учні працюють за запитаннями підручника.
— Що таке натовп?
— Що є найбільш небезпечним у натовпі?
— Що таке паніка?
— Як же вціліти у натовпі? Наведіть приклади.
74
— Що робити, коли ти все ж таки потрапив у людський потік?
— Що таке план евакуації?
Руханка
Учитель пропонує учням ознайомитися із планом евакуації у школі та
відпрацьовує із ними вихід із класу в разі виникнення небезпечної ситуації.
— Як одягнутися у багатолюдне місце?
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
— Що таке тероризм у перекладі з латини?
— Чому він став реальною загрозою і для України?
— Доведіть, що багатолюдні місця — завжди мішень терористів?
— Розкажіть за мал. 26, що слід робити, помітивши у багатолюдному місці
підозрілий предмет?
— Чому не можна підбивати ногами баночки, пачки від сигарет та інші
предмети, що лежать на землі?
— Що робити, якщо ти став свідком операції зі знешкодження вибухівки
або злочинців? Що робити у разі вибуху чи стрілянини?
— Прочитайте висновок у підручнику.
4.Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати:
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо,
Швидко втому проганяймо.
П’ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись.
Зайчик сонячний до нас
Завітав у вільний час.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає
І промінчиками грає.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутись нам до справ.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в парах
— Позначте правильну відповідь.
1.На перервах у школі можна:
а)бігати на майданчику для ігор;
б)стрибати на спортивному майданчику;
в)розмовляти і спокійно рухатися у приміщенні школи;
г)голосно кричати.
2.Чому необхідно виконувати правила для учнів?
а)Щоб не засмучувати батьків;
б)щоб тебе ставили в приклад;
в)щоб не травмувати себе;
г)щоб не порушувати спокій інших.
3.Якщо ти або твій товариш отримав травму, ти:
а)скажеш про це друзям;
б)скажеш учителеві або шкільній медсестрі;
в)скажеш батькам;
г)скажеш будь-кому з дорослих.
4.Якщо ви з товаришем посварилися, то ти:
а)обов’язково з’ясуєш стосунки бійкою;
75
б)уникнеш бійки;
в)кликатимеш на допомогу;
г)підеш на примирення.
5.Ти прийшов до кінотеатру на перегляд мультфільмів. Зазнач порядок своїх
дій. Поясни, чому саме так діятимеш.
Відвідаю буфет.
Займу своє місце.
Прийду завчасно до початку сеансу.
Перегляну мультфільми.
Ознайомлюсь з планом евакуації з глядацької зали.
2. Гра «Незакінчене речення»
Якщо ти потрапив у натовп, намагайся не...
Не йди проти...
Звільни руки від...
Зніми...
Зав’яжи якомога міцніше...
Якщо тебе збили з ніг, то...
Довідничок: не панікуй, не спиняйся, не штовхайся, не відставай, сумки,
речі, окуляри, краватку, шарф, ланцюжок, ранець, шнурки, намагайся негайно встати.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що необхідно знати, щоб не постраждати під час небезпечних ситуацій?
— Які головні правила поведінки в натовпі вам відомі?
— Чому обов’язково слід знати, де знаходиться запасний вихід?
— Чому потрібно знати план евакуації і вміти діяти за ним?
— Що робити, якщо ви потрапите у натовп біля входу в кінотеатр, на стадіон?
— Чому слід триматися подалі від скляних дверей, вітрин, огорож, дерев?
Поміркуйте, чому це небезпечно.
— Чому ніколи не варто намагатися йти проти натовпу?
— Чому слід вибиратися з нього за рухом натовпу?
— Чому в натовпі не можна тримати руки в кишенях?
— Чому руки слід зігнути в ліктях і притиснути до тулуба?
— Чому кисті рук можна з’єднати в «замок» перед собою?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 96–99).
76
Урок 25. БЕЗПЕЧНА ПРОГУЛЯНКА
Мета: обґрунтувати учням, наскільки небезпечно самостійно прогулюватися в незнайомих місцях; вчити уникати небезпечних місць у своєму мікрорайоні/населеному пункті; навчати чинити опір тиску незнайомих людей; виховувати обачливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Фронтальне опитування
— Що таке натовп? Коли він стає небезпечним?
— Які заходи безпечної поведінки в натовпі ви знаєте?
— Як не стати жертвою дій некерованого натовпу?
— Чому в натовпі потрібно обминати скляні вітрини?
— Чому шнурки на взутті треба в’язати не бантиком, а міцними вузлами?
— Чи можна в натовпі нахилятися, щоб підняти річ, яку загубив? Чому?
— Ви опинилися в натовпі, охопленому панікою. Раптом ви впали. Якими
будуть ваші подальші дії? Обґрунтуйте їх.
2.Тестування
1.Причинами травматизму на новорічних святах є:
а) значна кількість дітей та гостей;
б) знання та виконання правил поведінки;
в) використання вибухонебезпечних предметів;
г) порушення правил поведінки.
2.Причинами травматизму на спортивних змаганнях є:
а) погано підібрані спортивне взуття та одяг;
б) місце та погодні умови;
в) виконання вправ без страхування;
г) порушення правил поведінки.
3.За умов виникнення паніки слід:
а) кричати;
б) тримати руки у кишенях;
в) йти проти натовпу;
г) намагатися не впасти;
д) триматися якнайдалі від стін, огорож, скляних дверей.
— Чи чули ви повідомлення по радіо, телевізору про дорослих і дітей,
які зникли безвісти? Чому дітям небезпечно самостійно гуляти у незнайомих
місцях?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як виходити із непередбачуваних ситуацій поза межами домівки, школи.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Щоб уберегти себе від нещасних випадків, слід знати і виконувати правила безпеки життєдіяльності під час самостійного перебування вдома, на вулиці, громадських місцях.
yy Не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, не передавати їм
цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції, одразу ж кликати на допомогу та швидко йти до людей.
77
Дата _______________________
Клас _______________________
yy Не сідати й не підходити до автомобілів, у яких сидять незнайомці, навіть
якщо вони питають, як проїхати на вулицю, сказати, що не знаєте, та відійти якнайдалі.
yy Перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям можна лише до настання темряви.
yy Діти мають право не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомити, що незабаром, вони знаходяться у сусідів, а в цей час зателефонувати батькам і двері незнайомцям не відчиняти.
yy Перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не встрявати в суперечки
дорослих і не провокувати словами, діями агресивну поведінку, яка може
призвести до бійки або травми.
yy Не заходити в під’їзд, у ліфт із незнайомими людьми; одразу кликати на
допомогу, якщо незнайомець провокує певні дії стосовно вас. Бути уважними, оглядатися назад й перевірити, чи не слідує за вами хтось під час
проходу провулків, підземних переходів між будинками й тунелями. Якщо
за вами хтось іде, зупинитися й відійти убік, щоб ця людина пройшла повз.
— Чому не можна вступати у розмови з незнайомцем?
— Чому не можна сідати в автомашину без дозволу батьків, тим більше до
незнайомця, навіть тоді, коли він пропонує щось привабливе?
— Що робити, якщо незнайомець не відмовився від свого наміру?
— Чому не можна затримуватися по дорозі зі школи додому?
— Чому не можна заходити до під’їзду, до ліфта, коли там знаходиться незнайома людина?
— Чому не можна гратися надворі до настання темряви?
— Як діти можуть привернути своєю поведінкою чи вчинками увагу людей
зі злими намірами?
2. Робота за підручником (с. 100–103)
— Чи дозволяють вам гуляти надворі без супроводу дорослих, самостійно
ходити до школи, відвідувати гуртки чи спортивні секції?
Вправа «Мікрофон»
Учні по черзі називають небезпечні для ігор місця, що є у даному населеному пункті (мікрорайоні). По черзі розповідають, що їм дозволяють робити
самим надворі, а що — забороняють і чому.
Робота в парах
Учитель пропонує учням прочитати наведені на с. 100 поради та пояснити,
які з них виконувати легко, а які — складно.
— Як розпізнати зловмисника? Які поради ви запам’ятали?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Які правила спілкування з незнайомцями, що допоможуть уникнути неприємностей, вам відомі?
Робота в групах
Учні обговорюють, як краще діяти у наведених у підручнику ситуаціях.
Гра «Панночка і хуліган»
Учні працюють за завданнями підручника.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Складання правил безпечної поведінки на прогулянці
Правило 1. Ніколи не ходи гуляти без дозволу. Батьки завжди повинні
знати, де ти знаходишся. Не затримуйся по дорозі зі школи додому.
78
Правило 2. Не грайся надворі з настанням темряви.
Правило 3. Збираючись на прогулянку, не одягай дорогі прикраси, які можуть стати причиною нападу на тебе.
Правило 4. Якщо у тебе відбирають певну річ, а сила не на твоєму боці —
віддай. Пам’ятай, що жодна річ не варта здоров’я!
Правило 5. Негайно відійди від краю тротуару, якщо поряд загальмувала
машина чи повільно їде за тобою слідом.
Правило 6. Якщо ти побачиш на вулиці, в тролейбусі, трамваї, метро
певний предмет — коробку, сумку, згорток, пакет,— не чіпай його. У ньому
може опинитися бомба.
Правило 7. Про будь-яку заподіяну тобі шкоду повинні знати дорослі.
Правило 8. Якщо ти потрапив у біду чи просто злякався, то найбезпечніше
для тебе — опинитися на виду в людей.
— Чому не можна знайомитися з ровесниками або старшими за себе дітьми
на вулиці, біля гральних автоматів?
2. Робота в групах
— Поміркуйте над ситуаціями.
yy У дворі до тебе підходить незнайомий хлопчик-одноліток і пропонує:
«Давай познайомимось і будемо дружити».
Якою буде ваша відповідь? Обґрунтуйте її.
yy Уявіть, що з вами сталося таке.
На вулиці до вас підходить незнайома жінка і говорить, що ви підходите на
роль у дитячому фільмі. Вона пропонує поїхати із нею на кіностудію.
Позначте правильну відповідь.
Дам згоду. Адже так можна стати знаменитістю.
Запитаю, скільки заплатять за роль. Якщо багато, дам згоду.
Скажу, що треба порадитися з батьками, але з незнайомою людиною нікуди не поїду.
— Чому порядна незнайома людина ніколи не буде кудись тебе запрошувати без батьків?
— Чому про будь-яку заподіяну вам шкоду повинні знати дорослі?
— Чому якщо до вас хтось підходив на вулиці або переслідував по дорозі зі
школи додому, треба обов’язково розказати про це батькам, учителеві або міліціонеру?
— Чому важливо запам’ятати прикмети підозрілої людини?
— Чому якщо ви потрапили у біду чи просто злякалися, то найпростіше
і найбезпечніше для вас — опинитися серед людей?
3. Робота над прислів’ям
Не скривдять того, хто не розгубився.
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Назвіть місця у вашому місті (районі міста), селі, у яких небезпечно
з’являтися без дорослих.
— Які помилки в поведінці Червоної Шапочки ви можете назвати?
— Які телепередачі, що займаються розшуком дітей, вам відомі?
— Які речі завжди притягують увагу зловмисників?
— Які заходи зменшують ризик злочинного посягання?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 100–103).
79
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 32
Виконання проекту «Моя мета»
— Що таке мета?
Мета — це те, до чого прагне людина.
Учитель просить учнів навести приклади різних цілей у житті людини. Наприклад: стати відомим, мати цікаву професію, мати вірного друга, щасливу
сім’ю, знати багато мов, мати вмілі руки, ніколи не хворіти тощо. Всі цілі записують на дошці під номерами. На підлозі крейдою креслять коло діаметром
від 1 до 2 м. Коло ділять на сектори за кількістю цілей, записаних на дошці. На
кожному секторі пишуть номер. Учні по черзі із заплющеними очима кидають
м’яч у коло. М’яч потрапляє в сектор під тим або іншим номером. Учень читає
на дошці мету життя під цим номером і розповідає, що можна зробити вже сьогодні, щоб швидше досягти цієї мети в майбутньому.
— Як ви вважаєте, чи потрібно мати мету у своєму житті? Чи є мета життя
у вас?
— Якщо у людини є мета, їй важче або легше живеться?
— Що означає словосполучення висока мета?
— Чи є серед ваших друзів люди, які знають мету свого життя і прагнуть її
досягти?
— Як ви вважаєте, у якому віці людина повинна замислюватися про мету
в житті?
— Які книги, фільми або події допомогли вам замислитися про свою життєву мету?
— Чи може людина мати багато цілей у житті?
— Людина, яка досягає поставленої мети, гідна поваги оточення, а сама
переживає позитивні почуття. Тому дуже важливо вміти ставити перед собою
цілі і домагатися їх. Цілі можуть бути різними. Завжди треба ставити перед
собою цілі, досягнення яких можливе. Наведіть приклади цілей.
— Неможливо досягти мети, якщо не докласти до цього зусиль. Якщо на
шляху досягнення мети зустрічаються труднощі або невдачі, це не повинно
ставати причиною для відмови від неї. Цілеспрямованість гідна поваги.
Учитель пропонує учням виконати проект «Моя мета», скориставшись наведеними на с. 129 порадами і зразком плану на мал. 34.
80
Урок 26. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху, про світлофори та їх призначення; вчити розпізнавати сигнали регулювальника; учити практично визначати
безпечні місця переходу вулиці на шляху додому; розвивати вміння орієнтуватися
на вулицях міста; виховувати культуру поведінки на вулиці.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Тестування «Це повинен знати кожний»
1.Якщо незнайомець намагається тебе кудись завести, ти:
а)кричатимеш: «Допоможіть, рятуйте, я його не знаю!»;
б)ітимеш за ним (за нею);
в)бігтимеш туди, де є люди;
г)познайомишся із ним.
2.На вулиці незнайома людина безкоштовно дає тобі привабливий журнал
і запрошує піти на якесь зібрання. Як ти вчиниш?
а)Не розмовлятимеш з незнайомцем;
б)скажеш, що тобі нецікаво;
в)погодишся;
г)запитаєш у мами.
3.Познач способи самозахисту:
а)Не показую свій переляк;
б)голосно плачу і кличу на допомогу.
4.Небезпечні знайомства призводять до:
а)залучення дітей у небезпечні групи;
б)зникнення людей;
в)пограбування;
г)щасливого життя.
5.Якщо тобі запропонували доставити пакунок, ти:
а)відмовишся;
б)віднесеш пакунок;
в)скажеш, що не можеш це зробити;
г)запитаєш у мами.
6.Доповни правила безпечної поведінки надворі.
а)З настанням темряви НЕ...
б)По дорозі зі школи додому НЕ...
в)В автомашину до незнайомця НЕ...
г)З незнайомцем НЕ...
2. Робота над загадкою
yy Щоб тобі допомогти
Небезпечний шлях пройти,
Там щоденно і щоночі
Триколірні чатують очі.
Тебе вони не підведуть,
Завжди безпечну вкажуть путь. (Світлофор)
3. Повідомлення вчителя
— Перший вуличний світлофор з’явився у Лондоні у 1868 році. Винайшов
його англійський інженер Найт.
81
Дата _______________________
Клас _______________________
Перший світлофор був механічним: кольорові сигнали змінював черговий
поліцейський, який стояв поруч. Перш ніж увести світлофор у дію, у газетах
Лондона були докладно описані правила дорожнього руху, з яких люди дізналися, що означає червоний колір, а що — зелений. Жовтого сигналу тоді не
було взагалі.
Пізніше до світлофора додали ще й гасовий ліхтар, завдяки якому кольори
були помітні й уночі. Але одного разу ліхтар вибухнув, смертельно поранивши
поліцейського, що стояв поруч. Після цього випадку світлофор зник із вулиць
на цілих 50 років.
Удруге світлофор з’явився у 1914 році в американському місті Клівленд.
Цього разу він був уже електричний, але все одно мав лише два кольори — червоний і зелений. Жовтий сигнал додали лише 1918 року. У нашій країні він
з’явився 1924 року.
— Яким є призначення світлофора в наш час?
— Де встановлюють світлофори?
— Які бувають світлофори?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про безпеку дорожнього руху.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда з елементами розповіді
— Яка частина вулиці відведена для пішоходів? (Тротуар)
— З якого боку тротуару необхідно рухатися пішоходам? (Із правого)
— Як пішоходові слід перейти на другий бік вулиці? (По пішохідному переходу)
— Що таке дорожня розмітка?
— Яка зебра допомагає перейти через дорогу?
— Який острівець існує прямо на дорозі?
— Які функції у цих дорожніх помічників?
— Які бувають світлофори?
— Чим відрізняються світлофори для пішоходів від транспортних?
— Яку особливість мають сучасні транспортні світлофори?
— Для кого призначені додаткові секції, розташовані поруч із «зеленим вічком»?
— Як подаються сигнали у додаткових секціях?
— Хто керує рухом, якщо світлофор виходить з ладу?
— Відгадайте загадку.
yy Хто стоїть на мостовій
І лиш руку піднесе —
Всі навколо знають: «Стій!»,
Підкоря собі він все.
Що тримає вартовий,
Що без слів говорить: «Стій!»?
— Хто такий регулювальник?
— Доберіть синоніми до цього слова. (Постовий, вартовий, державний
автоінспектор, працівник ДАІ)
— Чим він сигналізує?
— Паличка в руці регулювальника керує рухом. Вона називається жезл.
Кожен сигнал регулювальника — це наказ водіям та пішоходам: «Стій», «Проїжджай», «Повертай праворуч чи ліворуч». Різні накази — різні жести.
Іноді водії свідомо чи випадково не помічають жестів регулювальника. Тоді
на допомогу вартовому порядку приходить сюрчок. Різкий звук сюрчка перекриває вуличний гамір, змушуючи порушників зупинитися.
82
Регулювальник спілкується з пішоходами і водіями за допомогою жестів.
Треба знати значення сигналів регулювальника.
— Якщо на перехресті працюють і світлофор, і регулювальник,— чиї сигнали головні?
— Як ви вчините у такій ситуації: на світлофорі горить зелене світло, а регулювальник забороняє перехід? Обґрунтуйте свою думку.
2. Робота за підручником (с. 104–107)
— Хто із вас спостерігав, як переходять дорогу тварини?
— Чому тварини нервують, сахаються автомобілів і через це часто гинуть
під колесами?
— Чому люди можуть безпечно переходити дорогу, дотримуючи Правил
дорожнього руху?
Робота в групах
Учні об’єднуються у 3 групи («Сашко», «Оксанка», «Юрко») та працюють
за завданнями підручника.
Робота в групах
Учні об’єднуються у три групи, читають у підручнику деякі Правила дорожнього руху, які вивчали у молодших класах, та презентують їх.
— Що означає слово світлофор у перекладі з грецької мови?
— Що ви дізналися про історію світлофора?
— Хто керує дорожнім рухом, якщо світлофор вийшов з ладу?
— Як слід діяти, якщо на перехресті одночасно працюють світлофор і регулювальник?
Робота в малих групах
Учні розглядають мал. 27 та пояснюють, що означають зображені на ньому
сигнали регулювальника.
Руханка
Учні працюють за завданнями підручника, вчаться розпізнавати сигнали
регулювальника.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Доповни основні правила переходу вулиці пішоходом»
yy Пішоходи повинні переходити проїжджу частину вулиці по пішохідних...
(переходах). Якщо є світлофор, то потрібно йти тільки на... (зелене) світло.
yy Якщо переходів немає, то дорогу слід переходити на перехрестях по лінії
тротуару або... (узбіччя).
yy Перед тим як переходити дорогу з двостороннім рухом, необхідно поглянути... (ліворуч). Якщо проїжджа частина вільна, то можна... (йти). Дійшовши до середини вулиці, слід... (зупинитися). Якщо почався рух транспорту, необхідно почекати на... («островці безпеки») або на лінії, що
розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Тепер необхідно поглянути... (праворуч). Якщо проїжджа частина вільна, завершити... (перехід).
yy Для того щоб перейти дорогу з одностороннім рухом, необхідно поглянути
в сторону,.. (протилежну руху транспорту). Якщо машин немає, то перехід слід здійснити одразу, тобто... (без зупинки на середині проїжджої
частини).
2. Гра «Світлофор»
1 варіант. Учні об’єднуються у чотири групи. Ігрове поле відокремлюється
з чотирьох боків на пішохідні доріжки, вибігати за їх межі не дозволяється.
83
Ведучий розташовується у центрі поля, називає колір; гравці, які мають цей
колір у себе на одязі, спокійно переходять, а решта намагаються перебігти
через дорогу. Завданням ведучого є затримання «порушника». «Порушник»
стає ведучим.
2 варіант. Так само, але дітям перед грою роздають різнокольорові стрічки
або папірці.
3. Конкурс «Сигнали регулювальника»
Жести та положення регулювальника означають...
1)Руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед груддю:
yy з лівого та правого боку від регулювальника рух пішоходів... (заборонений);
yy зі сторони грудей та спини рух пішоходам... (дозволено).
2)Права рука витягнута вперед:
yy пішоходам... (дозволяється) переходити дорогу за спиною регулювальника.
3)Рука піднята вгору:
yy рух пішоходам... (заборонений).
Довідничок: дозволяється, заборонений, дозволено, заборонений.
4. Гра «Я — регулювальник»
Учні за бажанням беруть до рук жезл регулювальника та по черзі показують різні сигнали. Якщо необхідно йти, усі тупочуть ногами, якщо потрібно
стояти,— плещуть у долоні.
5. Розучування вірша
Життя — найдорожче, що є у людини.
Дорослий цінує життя і дитина.
І з тим, щоб життя розквітало усюди,
Розумні придумали правила люди.
Бувають складні, а бувають прості.
На правила мають зважати усі.
Тому для здоров’я і тіла, і духу
Дотримуйся правил дорожнього руху.
О. Чеботарьов
6. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які бувають світлофори?
— Яку особливість мають сучасні транспортні світлофори?
— Де найчастіше стоїть регулювальник?
— Яку роботу він виконує?
— Що допомагає йому зупинити машини чи пішоходів?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 104–107).
84
Урок 27. РУХ НА ПЕРЕХРЕСТІ, МАЙДАНІ
Дата _______________________
Мета: вчити учнів розпізнавати види перехресть, виконувати правила переходу перехресть, майданів з урахуванням місцевих умов; розвивати спостережливість,
уміння орієнтуватися на вулицях міста; виховувати уважність.
Клас _______________________
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку
на с. 44)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про види перехресть і рух майданами.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Які бувають перехрестя?
— Найчастіше перехрестя бувають чотиристоронніми або тристоронніми.
Є й багатосторонні перехрестя, їх ще називають складними.
При переході складного перехрестя слід бути особливо обережним. Поміркуйте чому.
— Як переходити такі перехрестя? Спочатку потрібно визначити безпеку
переходу однієї дороги. Потім перейти її. Тоді визначити безпеку переходу
іншої дороги. Перейти її, і так далі...
Аналіз проблемної ситуації
yy Ти стоїш на нерегульованому перехресті, перехід не позначено розміткою,
дорогою рухається транспорт. Як ти переходитимеш дорогу? Чому? (Відповіді учнів.)
— Якщо на нерегульованому перехресті пішохідний перехід позначено розміткою, то пішоходи мають переваги перед транспортом. Але розпочинати перехід можна тільки тоді, коли транспорт зупинився.
А коли перехід на перехресті не позначено розміткою? Таке перехрестя
можна переходити по лініях тротуарів або узбіч, а між ними — під прямим
кутом у тих місцях, де їх добре видно.
Висновок. Якщо на нерегульованому перехресті перехід не позначено розміткою, то переваги має транспорт, що рухається. Тому пішоходи повинні спочатку його пропустити, а потім переходити дорогу.
А як роз’їжджається транспорт на нерегульованому перехресті? У нашій
країні — правосторонній рух. Тому на перехресті рівнозначних доріг транспорт роз’іжджається за правилами правостороннього руху. Водій чекає, поки
з правого боку проїде транспорт, після чого продовжує рух.
— Що таке майдан?
Майдан — перехрестя, що займає значну територію. На майдан виходить
кілька доріг. На кожній із них позначають перехід для пішоходів.
2. Робота за підручником (с. 108–111)
— Де утворюються перехрестя?
— Розкажіть за мал. 28, якої конфігурації (форми) бувають перехрестя.
Учні називають, де у даному мікрорайоні (селі, селищі) є перехрестя, якої
вони конфігурації.
— Що таке регульовані, нерегульовані та складні перехрестя?
Робота в групах
Учні розповідають, якого виду перехрестя є у даному населеному пункті
або мікрорайоні.
85
— Чому перехрестя — небезпечна ділянка дороги?
— Які основні правила переходу дороги на перехресті ви знаєте?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чому ремонт дороги створює додаткові незручності для водіїв і пішоходів?
— Як позначають ділянки ремонту дороги?
— Як слід діяти пішоходам у цих місцях?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Що таке майдан?
Робота в групах
Учитель пропонує учням розглянути мал. 30 та підказати Надійці безпечний шлях, щоб купити морозиво та сісти в автобус на протилежному боці
площі.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Не помились!»
Учитель роздає кільком учням картки зі знаками, якими позначаються
різні види перехресть (Х-подібне, Т-подібне, V-подібне, багатостороннє). Учні
демонструють картки, коли вчитель називає відповідний вид перехрестя.
Висновок. Під час переходу будь-якого перехрестя необхідно бути особливо
уважними.
2. Робота в групах
Учитель роздає учням на вибір малюнки із зображенням різних видів перехресть. Учні мають розповісти про правила безпечного переходу цих перехресть.
3. Робота в парах
— Позначте правильні відповіді.
Як рухатися по майдану?
а)Під прямим кутом;
б)по діагоналі;
в)спочатку пройти одну проїжджу частину, потім — іншу;
г)тільки по пішохідних переходах.
4. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи є біля нашої школи складне перехрестя? (Учитель під час екскурсії
може повправлятися разом з учнями його переходити.)
— Чи є біля вашого будинку складне перехрестя?
— Повправляйтеся його переходити разом з батьками або старшими членами родини.
— Чому майдан потрібно переходити не навпростець, а пішохідними переходами?
— Повправляйтеся переходити майдан разом із дорослими.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 108–111).
Намалювати план майдану свого населеного пункту. Позначити пішохідну
зону, дороги, пішохідні переходи.
86
Урок 28. АВАРІЇ НА ДОРОГАХ
Мета: навчати учнів визначати причини виникнення ДТП, встановлювати взаємозв’язок між ДТП і порушенням правил дорожнього руху; поглибити знання про дорожні знаки; вчити називати групи дорожніх знаків; розкрити значення дорожніх
знаків; виховувати дисциплінованість пішохода.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Які бувають перехрестя?
— Якими найчастіше бувають перехрестя?
— Яке перехрестя є там, де ви живете?
— Поміркуйте, чому при переході складного перехрестя треба бути особливо обережним.
— Як переходити такі перехрестя?
— Що потрібно спочатку визначити? Що — потім?
— Що таке майдан?
— Кількість нещасних випадків на дорогах, на жаль, зростає. Сумним є те,
що найчастіше під колеса автомобілів потрапляють діти.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про причини виникнення аварій на дорогах.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Вступне слово вчителя
— Вам, напевно, не раз доводилося бачити, як спритно вивертаються від
машин герої кінофільмів. Вони легко встрибують на капот, перекочуються,
виконують неймовірні акробатичні трюки. Але в реальному житті навряд чи
вдасться повторити те, що роблять каскадери в кіно. Це й не потрібно.
Є інший спосіб уникнути зіткнення з автомобілем. Цей спосіб надійний і доступний кожному — необхідно дотримувати правил безпечного поводження на
вулицях.
Через свою неуважність і недисциплінованість діти отримують важкі
травми (поранення черепа, таза, хребта, нижніх кінцівок, розриви внутрішніх органів тощо) чи навіть гинуть під колесами автомобілів.
За дотриманням правил дорожнього руху стежать працівники одного з підрозділів міліції — Державної автомобільної інспекції (ДАІ). Команди інспектора ДАІ повинні виконувати всі водії і пішоходи.
Порушення правил дорожнього руху водіями, пасажирами спричиняє дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).
Автомобільні аварії дуже небезпечні, бо сила поштовху і вантажівки, і легковика зазвичай дуже велика. В результаті ДТП калічаться люди, ламається
транспорт, пошкоджується дорога.
Щоденно в Україні відбувається близько 120 ДТП.
Деякі пішоходи вважають, що забезпечення безпеки дорожнього руху повністю залежить від водія і що тільки він повинен застосовувати всі засоби, що
виключають можливість виникнення дорожньо-транспортних пригод. Такі
міркування помилкові.
87
Дата _______________________
Клас _______________________
Правила дорожнього руху визначають конкретні обов’язки пішоходів.
Щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, пам’ятайте і виконуйте
такі правила.
1.Якщо зібрався переходити вулицю (дорогу), обов’язково зупинися на краю
тротуару (узбіччя) біля проїжджої частини. Переконайся, що транспорту
поблизу немає, і тільки тоді спокійно переходь дорогу. У жодному разі не
біжи!
2.Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. Перш ніж зійти
з тротуару, переконайся, що транспорт зупинився.
3.Не переходь дорогу відразу після виходу з транспорту. Тротуаром дійди до
пішохідного переходу або перехрестя і тільки там переходь проїжджу частину. Якщо вони відсутні, дочекайся від’їзду транспорту від зупинки, переконайся у безпеці та переходь дорогу.
4.Користуйся підземними і надземними пішохідними переходами. Там,
де вони відсутні, переходь вулицю в місцях, позначених дорожньою розміткою типу «зебра» або знаком «Пішохідний перехід».
— Безперечно, ви не застраховані від непередбачуваних складних ситуацій, але якщо виконуватимете всі названі умови, вони гарантуватимуть вам
безпечне та спокійне пересування у надзвичайно насиченому транспортом сучасному світі.
2.
—
—
—
Робота за підручником (с. 112–115)
Що ви прочитали про історію автомобілів?
Як ви розумієте скорочення ДТП?
Які вражаючі факти про ДТП на дорогах планети ви прочитали?
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням розповісти про ДТП, свідками або учасниками
якого були вони або їхні знайомі.
Учні читають повідомлення з місцевої преси про ДТП, що сталися у даному
населеному пункті, вміщені у підручнику, та обговорюють їх за поданими
у підручнику запитаннями.
— Які ДТП трапляються з вини водіїв?
— Які аварії спричиняють пішоходи?
Робота в групах
Учні працюють за мал. 31 та запитаннями, поданими у підручнику.
Інсценізація
Учні працюють за завданнями підручника.
Учитель пропонує учням розповісти за мал. 32, які існують дорожні знаки.
3. Повідомлення вчителя
— Дорожні знаки називають помічниками пішоходів і водіїв. Вони попереджають, наказують, забороняють, дають поради.
— Які дорожні знаки вам відомі?
— Про що вони розповідають?
— Як їх зображують?
— Щоб дорожні знаки було далеко видно, їх розфарбовують у яскраві кольори.
Білі трикутники з чорними та червоними символами в червоному облямуванні — це попереджувальні знаки. Вони попереджують про можливу небезпеку або про те, що водієві треба бути дуже обережним.
Білі або сині круги з чорними, червоними символами в червоному облямуванні — це заборонні знаки. Вони можуть забороняти рух певних видів транспорту, в’їзд автомобілів, їх стоянку тощо.
88
Пішохідний перехід
Слизька дорога
Залізничний переїзд
Небезпечний поворот
Рух заборонено
Рух мотоциклів заборонено
В’їзд заборонено
Поворот праворуч заборонено
Зупинку заборонено
Стоянку заборонено
Голубі круги з білими символами — це наказові знаки. Вони повідомляють,
кому і в який бік можна рухатися. Дозволяють рух на окремих ділянках доріг
пішоходам, велосипедистам, водіям іншого транспорту.
Голубі, зелені, жовті, білі прямокутники і квадрати з символами і написами — це інформаційно-вказівні знаки. Вони підказують, де розташований
перехід, зупинка автобуса, тролейбуса, трамвая, яка відстань до населеного
пункту.
Інформаційно-вказівні знаки підкажуть водієві, куди треба їхати, щоб
швидше дістатися населеного пункту, вокзалу чи іншого місця.
Серед цих знаків є один, який пішоходу обов’язково треба запам’ятати,—
це стрілка, що означає односторонній рух. Там, де є такий знак, знайте: машини повинні рухатися тільки в одному напрямі.
89
Білі прямокутники з чорними символами на тлі голубих прямокутників —
це знаки сервісу.
Вони сповіщають важливі відомості водіям, пішоходам. Наприклад, про
місце відпочинку, лікарню, пост ДАІ, туалет тощо.
Рух прямо
Рух прямо або праворуч
Доріжка для велосипедистів
Доріжка для пішоходів
Білі прямокутники з чорними символами або написами — це таблички до
дорожніх знаків. На них вказуються додаткові відомості. Наприклад, знак,
який вказує, що тут дорогу можуть переходити люди з обмеженим зором або
сліпі.
4.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в парах
— Знайдіть правильні відповіді та обґрунтуйте їх. Назвіть причини травматизму дітей.
а)Ігри на проїжджій частині;
б)перехід проїжджої частини у встановленому місці;
в)порушення правил дорожнього руху водіями;
г)порушення правил обходу транспортних засобів.
2. Робота в групах
— Прочитайте описи ситуацій ДТП. Дайте оцінку діям дітей.
yy Сталося це вранці, якраз у годину «пік», коли багато людей вирушають
у своїх справах: діти — до школи, дорослі — на роботу. Хлопчик, учень 4-го
класу, дуже поспішав, щоб не запізнитися на урок. Вистрибнув із автобуса,
глянув ліворуч — і мерщій через дорогу. Але він не помітив, що з-за рогу
будинку виїхав легковий автомобіль. Водій побачив хлопчика, коли зупинити машину вчасно вже було неможливо. Заскрипіли гальма, та машина
продовжувала рух. Водій спробував взяти ліворуч, але там — зустрічний
потік транспорту... Із важкими травмами хлопчика забрала «швидка». Над
ним довго «чаклували» лікарі. А от водія врятувати не вдалося.
yy Петрик добре знав правила поведінки на вулиці, але не завжди їх дотримував. Дорогою їхала вантажна машина. Петрик вирішив покататися на
ній. Причепився до заднього борту і поїхав. Раптом машина різко зупинилася. Петрик не втримався і впав. Сталося нещастя. Лише через три місяці
Петрика виписали з лікарні. Усе літо він ходив на милицях. Його друзі купалися, їздили на велосипедах, гралися на подвір’ї, весело сміялися, а Петрик сидів удома. Він сам себе покарав.
90
3. Цікаво знати!
— Неприємності з вуличним рухом почалися з тих пір, як люди стали селитися в містах. Автомобілів тоді, звісно, ще не було — вулицями повільно їздили візки, запряжені конями і волами. Але пішоходи і транспорт уже в той
час заважали одне одному.
Майже п’ятсот років тому видатний італійський художник і вчений Леонардо да Вінчі навіть придумав двоповерхову вулицю, щоб відокремити транспортні засоби від пішоходів.
Зрештою, пішоходи і водії все-таки поділили вулицю. Середину віддали машинам, краї — пішоходам. А щоб на дорозі був порядок, щоб ніхто не їздив і не
ходив як заманеться, розробили дорожні правила, обов’язкові для всіх. На вулицях установили численні дорожні знаки, що разом з дорожньою розміткою
показують водіям, куди можна і куди не можна їхати, де треба повернути і де
зупинитися. Пішоходу теж корисно знати найважливіші знаки. Тоді небезпечна ситуація на дорозі не стане для нього несподіванкою.
Дорожні знаки повинні бути помітні здалеку, тому вони пофарбовані
в яскраві кольори.
4. Розпізнавання дорожніх знаків
— Які знаки позначено білими трикутниками з чорними та червоними
символами в червоній облямівці?
— Про що вони попереджують?
— Назвіть попереджувальні знаки.
— Які знаки позначено білими або синіми кругами з чорними та червоними символами в червоній облямівці?
— Що вони можуть забороняти?
— Назвіть заборонні знаки.
— Які знаки позначено голубими кругами з білими символами?
— Про що вони повідомляють?
— Що вони дозволяють?
— Назвіть наказові знаки.
— Які знаки позначено голубими, зеленими, жовтими, білими прямокутниками і квадратами із символами та написами?
— Що вони підказують?
— Який з цих знаків пішоходу обов’язково треба запам’ятати?
— Як повинні рухатися машини там, де є такий знак? (Тільки в одному
напрямі.)
— Назвіть інформаційно-вказівні знаки.
— Які знаки позначено білими прямокутниками з чорними символами на
тлі голубих прямокутників?
— Які важливі відомості вони сповіщають водіям, пішоходам?
— Назвіть знаки сервісу.
— Що означають білі прямокутники з чорними символами, написами?
— Які додаткові відомості на них указуються?
— Поміркуйте, чому водієві важливо знати про це.
Пункт першої допомоги
91
Трамвайна зупинка
Лікарня
Пункт довідкової служби
Ресторан або їдальня
Місце відпочинку
Готель або мотель
Туалет
5. Гра «Упізнай дорожній знак» (див. додатковий матеріал до уроку на с. 48)
6. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що таке ДАІ і ДТП?
— Які причини дорожньо-транспортних пригод вам відомі?
— Якими є наслідки дорожньо-транспортних пригод?
— Які правила слід виконувати, щоб уникнути ДТП?
— Чи перебігаєте ви дорогу перед машинами, що рухаються?
— Чи переходите ви дорогу у недозволених місцях та на червоне світло
світлофора?
— Чи виходите ви несподівано на дорогу із-за машин, що стоять?
— Чому дорожні знаки називають помічниками пішоходів і водіїв?
— Якими є функції дорожніх знаків?
— Які дорожні знаки вам відомі?
— Чому дорожні знаки розфарбовують у яскраві кольори?
— На які групи розподіляються дорожні знаки?
— Які знаки зображені у крузі, обведеному червоною лінією; у трикутниках, обведених червоною лінією; в кругах синього кольору; в прямокутниках синього кольору?
— Яке їхнє призначення?
— Про що вони повідомляють?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 112–115).
92
Урок 29. ПІДСУМОК ЗА РОЗДІЛОМ
Мета: практично перевірити знання учнів з правил дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці; вчити орієнтуватися на вулицях міста; розвивати вміння швидко
ухвалювати рішення у складних ситуаціях; виховувати культуру поведінки на вулицях, у громадських місцях.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Що таке ДТП?
— Хто травмується під час ДТП?
— З яких причин найчастіше трапляються нещасні випадки на дорогах?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми на практиці закріпимо правила вуличного руху
і розвиватимемо навички правильного орієнтування в окремих ситуаціях.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 116)
Виконання підсумкових завдань.
2. Гра «Збери прапорці»
Клас об’єднується у чотири команди. Кожна команда отримує пакет із завданням, що необхідно виконати практично. У листі накреслено маршрут руху
за дорожніми знаками. Рухаючись за схемою, необхідно зібрати прапорці,
розташовані біля кожного вказаного дорожнього знаку. Після виконання завдання прапорці підраховують, якщо їх кількість відповідає заданій, то команда впоралася із завданням. (Кількість прапорців на кожному маршруті
різниться.) За бажанням можна присуджувати командам бали.
3. Робота в групах
Конкурс малюнків «Незвичайний дорожній знак»
Клас за бажаннями учнів об’єднується у декілька груп. Необхідно придумати і намалювати неіснуючий дорожній знак. Потім кожна група відгадує
назву знака решти груп; хто більше відгадає — той переможець.
4.Фізкультхвилинка
5. Гра «Ми — пасажири»
За бажанням учні стають «водіями» «автобуса», «тролейбуса», «трамвая».
У центрі — учень-«світлофор». Ведучий командує, якій «машині
під’їжджати» до «зупинки».
Біля знаку «Зупинка 1» стоять учні. Коли «підходить автобус», то декілька
учнів «заходять» у нього і продовжують рух до «Зупинки 2».
«Водієві» необхідно бути уважним, тому що «світлофор» змінює свої сигнали (кольорові кружечки). На «Зупинці 2» слід «вийти з автобуса» та обійти
його, щоб перейти на другий бік «дороги». Учні спостерігають за правильністю
дій «пасажирів».
Ведучий визиває інший вид транспорту.
6. Робота в парах
— Позначте правильну відповідь.
93
Дата _______________________
Клас _______________________
1.Як слід обходити автобус?
yy Попереду;
yy позаду;
yy як завгодно.
2.Чому дорожні знаки розфарбовують у яскраві кольори?
yy Щоб було далеко видно;
yy щоб дороги виглядали більш привабливо;
yy тому що всім подобаються яскраві кольори.
3.Чи можна переходити вулицю, якщо на світлофорі горить зелене світло,
а регулювальник забороняє рух?
yy Так;
yy ні;
yy за бажанням пішохода.
4.Ти з друзями хочеш погратися у м’яча. Ви:
yy гратимете на дорозі;
yy підете грати на стадіон;
yy будете грати де завгодно.
5.Де можна переходити вулицю?
yy Де завгодно;
yy там, де є «зебра» або знак «Пішохідний перехід»;
yy там, де є світлофор.
7. Гра «Складаємо іспит на права водія»
Охочі по черзі підходять до кожного знаку, що знаходяться на дошці, та
розповідають усе про цей знак. Спостерігачі можуть поставити тільки одне запитання щодо певного правила дорожнього руху. Якщо правильно дано всі відповіді, то учень має право отримати права водія.
Не доцільно виставляти всі знаки водночас. Протягом гри знаки слід змінювати або додавати інші.
8. Гра «Я — регулювальник»
Учні за бажанням беруть до рук жезл регулювальника та по черзі показують різні сигнали. Якщо необхідно йти, усі тупочуть ногами, якщо потрібно
стояти,— плещуть у долоні.
9. Гра «Дорога, транспорт, пішохід»
Учні утворюють коло, всередині якого — «регулювальник дорожнього
руху». Він кидає м’яч будь-кому з гравців, вимовляючи при цьому одне зі слів:
дорога, транспорт, пішохід. Якщо ведучий сказав слово «Дорога!», той, хто
спіймав м’яч, називає будь-яке одне слово, пов’язане з дорогою («зебра», тротуар). Якщо слово назване правильно, м’яч повертається «регулювальникові», якщо неправильно — гравець залишає гру.
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які правила дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці повторили на уроці?
Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
94
РОЗДІЛ 5. ЗДОРОВИЙ ДУХ
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 30. САМООЦІНКА І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ
Мета: ознайомити учнів з поняттям «самооцінка»; показати, як формується самооцінка
і як вона впливає на поведінку людини; навчати розпізнавати ознаки впевненої поведінки людини; показати негативний вплив самовпевненості на здоров’я; виховувати позитивні якості характеру.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальна робота
— Характер — це сукупність особистих рис людини, що виявляються в її
поведінці та діяльності. Слово «характер» запозичене з давньогрецької мови.
Його первісне значення — ознака, риса, особливість.
— Доберіть прикметники до слова «характер». (Добрий, залізний, поганий,
лагідний, важкий тощо)
— Назвіть риси гарного (поганого) характеру.
— Доберіть протилежні риси характеру.
Добрий —
чуйний —
сміливий —
роботящий —
— Прочитайте в лівому стовпчику слова та доберіть до них тлумачення
з правого.
А Відповідальність —
1 уміння ділитися з іншими.
Б Щедрість —
2 нечуйне ставлення до людей.
В Байдужість —
3 ставлення до людей з пошаною.
Г Повага —
4 дотримання обіцянок.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про риси характеру людини.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Подивіться одне на одного. Чи однакові ми зовнішньо? Чи однакові у нас
думки, почуття, здібності, уподобання? Людина живе у світі. Спілкується з іншими людьми, навчається, розвиває свої здібності, досягає успіху. Кожній людині необхідно зрозуміти, якою вона є. Коли людина намагається осягнути розумом явища, одержати істинне уявлення про кого- або що-небудь, це називають пізнанням.
Для того щоб стати моральною і вихованою людиною, необхідно добре
знати самих себе: і те добре, що є в нас, і наші недоліки. Порівнювати себе
з уявним або конкретним ідеалом.
Намагання людини пізнати саму себе визначають як самопізнання. Людина оцінює, які риси позитивні, а які — негативні. Здійснювати самооцінку
необхідно чесно і правдиво. Після цього можна замислитися над тим, як розвивати позитивні риси, а як позбутися негативних, тобто самовдосконалюватися.
Що таке самооцінка?
95
Самооцінка — це те, як людина ставиться до себе й оцінює себе у різних
сферах життя (навчанні, спорті, стосунках).
Самооцінка є продуктом життєвого досвіду (наших успіхів і невдач),
а також залежить від ставлення до нас інших людей.
В українській культурі традиційно схвалюють скромність і критичне ставлення до себе. Тому хтось може подумати, що краще недооцінити себе, ніж переоцінити. Однак ніщо так не завдає шкоди досягненню життєвого успіху, як
занижена самооцінка. Вона породжує тривогу, сумніви і страхи, блокує інтерес до всього нового, посилює психологічне напруження і стрес. І навпаки,
позитивна самооцінка, впевненість у власних силах надихають на нові досягнення і відіграють вирішальну роль у самореалізації.
Важливо, щоб позитивна самооцінка була адекватною (реальною), адже
надмірно завищена самооцінка також може призвести до розчарувань, психологічних травм і погіршення стосунків.
Найкращою є адекватна позитивна самооцінка, коли людина реально
зважує свої якості і при цьому вважає себе унікальною особистістю, вартою
любові, поваги й усього найкращого в житті. Таку самооцінку ще називають
здоровою.
Діти, які добре ставляться до себе, почуваються спокійнішими, ніж ті, хто
зосереджений на своїх вадах і негараздах. Вони знають собі ціну і тому менше
переймаються через критику і невдачі. Вони ставлять перед собою реалістичні
цілі і зазвичай досягають мети. Такі діти поводяться доброзичливо, краще ладнають з дорослими та однолітками.
Діти, які мають занижену самооцінку, легко піддаються впливу однолітків; надто переймаються з приводу того, що про них подумають; поводяться
зухвало, щоб замаскувати невпевненість; руйнують себе, набуваючи шкідливих звичок; заздрять і не вміють радіти успіхам друзів.
— Що таке впевненість?
— Якими є ознаки впевненої поведінки людини?
— Впевненість у власних силах — це готовність витрачати час та зусилля
для досягнення позитивного результату. Впевнені люди майже ніколи не здаються, завжди продовжують боротьбу за результат і тому мають більше шансів
досягти успіху. Впевненість у власних силах необов’язково залежить від характеру людини. Вона завжди базується на співробітництві та ініціативності.
Впевнена людина вміє правильно оцінювати власні здібності та відповідати за результат як перед собою, так і перед іншими. Впевненість у власних
силах — це набір вмінь та навичок, необхідних для успішної активної діяльності.
— Що таке самовпевненість?
— Самовпевненість може негативно вплинути на здоров’я. Трапляється, що
впевнена у власних силах людина видає бажане за дійсне, прагне успіху й не
докладає для його досягнення жодних зусиль.
2. Робота за підручником (с. 118–121)
— Як ви розумієте слово самооцінка?
— З чого складається самооцінка?
Вправа «Мікрофон»
— Якою буває самооцінка?
Учитель пропонує учням за допомогою мал. 33 пригадати і розказати, що
це означає.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чи впливає самооцінка на поведінку? Наведіть приклади.
— Чому не слід робити висновків про відсутність певних здібностей після
однієї або декількох невдалих спроб?
96
— Як учинити, якщо щось не виходить? Які поради ви запам’ятали?
Руханка
Гра «Ти — молодець!»
Учні працюють за завданнями підручника.
— Про які види поведінки ви прочитали?
— Яку поведінку вважають пасивною?
— Яку поведінку вважають агресивною?
— Яку поведінку вважають впевненою (гідною)?
— Яким людям притаманні агресивна і пасивна поведінка?
— Яку самооцінку мають люди, які поводяться гідно у будь-якій ситуації?
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Які риси характеру пов’язані із самооцінкою?
— Чи погоджуєтесь ви з думкою, що упевненість і самовпевненість — це
однакові поняття? Поясніть чому.
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в парах
— Сполучіть початок і кінцівку висловлювання.
А Зі злими —
1 не чекай винагороди.
Б Зробив добро —
2 назад не повернешся.
В Чемна дитина —
3 не хочуть дружити.
Г Брехнею світ пройдеш — 4 гордість батьків.
2. Читання й обговорення вірша
НАЙКРАЩА РИСА
Промовив гордий Кипарис:
—Із людських рис для мене прямота — найкраща!
А Липа: — Лишенько! Це глупота.
Людина — хай велика чи мала — пропаща
без щедрості й сердечного тепла.
Озвався Дуб: — Послухайте мене:
твердий характер — ось що головне.
—А гнучкість розуму — то риса неможлива? —
докинула Ліщина пустотлива.
Троянда мовила: — Забули про красу,
а я в собі віки її несу!
Людина мудрі речі наслухала
і тужно так замріяно зітхала:
—Мені б тих рис найбільше осягти —
змогла б я гідно шлях увесь пройти!
І. Сварник
— Які найкращі риси обрало кожне із дерев?
— Чому для кипариса найкраща риса — прямота; для липи — щедрість
й сердечне тепло; для дуба — твердість; для ліщини — гнучкість розуму; для
троянди — краса?
— Яку думку висловила людина? Чи погоджуєтеся ви із нею? Яких рис характеру слід прагнути набувати людині?
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
97
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чому потрібно постійно поліпшувати характер, намагатися контролювати вияв негативних рис та прагнути позбутися їх?
— Поміркуйте і назвіть однакові риси характеру, які можуть бути і в дівчаток, і в хлопчиків.
— Які риси маминого характеру вам подобаються? А татового?
— Які позитивні риси характеру сприяють успіхам у навчанні?
— Які риси характеру стають на заваді вашого авторитету серед товаришів?
— Що саме — впевненість чи самовпевненість — сприяє успіхам у навчанні? стає на заваді авторитету серед товаришів?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 118–121).
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 30
Таблиця «Риси характеру»
Позитивні
акуратний
вдумливий
ввічливий
відвертий
відповідальний
дисциплінований
добрий
доброзичливий
довірливий
дотримує слова
життєрадісний
ініціативний, завзятий
лагідний
має почуття власної гідності
мужній
надійний
наполегливий
поступливий
прагне подолати труднощі
працелюбний
приємний
принциповий
розумний
скромний
сміливий
сором’язливий
стриманий
сумлінний
терплячий
товариський
турботливий
цілеспрямований
чесний
Негативні
байдужий
безтурботливий
боягузливий
брехливий
вередливий
грубий
егоїстичний
жадібний
заздрісний
замкнутий
злий
зневажливий до інших
легковірний
лінивий
невитриманий
недоброзичливий
недовірливий
нескромний
нечуйний
нещирий
образливий (постійно
зосереджується на собі та
своїх переживаннях)
причіпливий
потайний
розв’язний
самовпевнений
скупий
страх перед труднощами
схильний до кепкування та
глузування
схильний до суперечок
хвалькуватий
98
Урок 31. ХОЧУ, МОЖУ, ТРЕБА
Дата _______________________
Мета: формувати в учнів уявлення про вольові якості людини; навчати аналізувати свої
вчинки, обирати між «хочу» і «мушу»; виховувати силу волі, відповідальність.
Клас _______________________
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку
на с. 70)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про бажання, можливості
й обов’язки, про силу волі.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда з елементами розповіді
— Чи бачили ви коли-небудь, як маленька дитина випрошує нову іграшку
у магазині?
— Чи були ви свідками неприємного діалогу між старшою сестрою і батьками про нові черевики для неї?
— Чи часом ви самі казали батькам: «Хочу на стадіон, а не до магазину!»,
«Хочу пепсі, а не компот!», «Хочу, щоб ти розв’язав мені задачу!»?
— Чи трапляється так, що не хочеш вставати вранці і йти до школи, але
мусиш, бо всі працюють? Або не хочеш прибирати у кімнаті, але треба, бо
мама й так втомлена? Або не хочеш чистити ввечері свої черевики, але слід,
бо вранці будеш поспішати, щоб не запізнитися на уроки?
— Чи трапляється так, що не хочеш слухати музику в навушниках, але
треба, бо у бабусі хворе серце? Або не хочеш робити ранкову зарядку,
але будеш, бо знаєш, що це тобі вкрай потрібно?
— Звісно, можна зробити так, як хочеться. Чому краще зробити не так, як
хочеться, а так, як належить?
Висновок. Якщо не хочеш, але все-таки робиш те, що треба, то не лише розрізняєш «хочу», «можу» і «мушу», а ще й умієш контролювати свої дії — керувати собою. Вчитися володіти собою означає бути дисциплінованим, вміти організовувати себе, відповідати за свої вчинки.
2. Робота за підручником (с. 122–125)
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням уявити, що до класу завітала фея та запропонувала здійснити будь-які їхні бажання.
Учні по черзі називають свої бажання, записують їх на дошці та виконують
завдання, подане у підручнику.
— Чи знаєте ви, як розрізняти «хочу», «можу» і «треба»? Розкажіть
про це.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб твоя мрія здійснилася? Що
про це ви дізналися з підручника?
Робота в парах
Учні працюють за завданнями підручника.
— Що таке можливості? Наведіть приклади.
Учитель пропонує учням переглянути свої записи і малюнки та поміркувати над запитаннями, поданими у підручнику.
— Що таке обов’язки? Наведіть приклади.
99
Вправа «Мікрофон»
Учитель пропонує учням продовжити твердження, подані у підручнику.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що досягти успіхів у будь-якій справі
можна лише тоді, коли докладаєш неабияких зусиль? Чи просто це зробити?
— Що таке воля? Що таке сильна воля?
— Як виховувати силу волі?
— Які вольові якості ви знаєте?
Робота в групах
Учні обговорюють значення прислів’їв про волю, силу волі.
— Прочитайте висновок у підручнику.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Обговорення оповідання Валентини Осєєвої «Печиво»
Мама висипала на тарілку печиво. Бабуся весело задзвеніла чашками. Володя й Мишко всілися за стіл.
— Діли по одному,— сказав Мишко.
Хлопці вигребли все печиво на стіл і розклали його на дві купки.
— Порівну? — спитав Володя.
Мишко перевірив очима купки.
— Порівну. Бабусю, налий нам чаю!
Бабуся подала чай. За столом було тихо. Купки печива швидко зменшувались.
— Смачне! Солодке! — говорив Мишко.
— Угу! — відгукнувся з повним ротом Володя.
Мама і бабуся мовчали. Коли все печиво було з’їдено, Володя глибоко видихнув, погладив себе по животі і виліз із-за столу.
Мишко доїв останній шматочок і подивився на маму — вона розмішувала
ложечкою непочатий чай. Він поглянув на бабусю — вона жувала скоринку
хліба...
Запитання для обговорення
— Як ви оцінюєте вчинок хлопчиків?
— Чи можна вважати, що однією з причин учинку хлопців було їх невміння керувати своїми бажаннями, почуттями, поведінкою?
— Як би ви закінчили це оповідання?
— Сформулюйте риси поведінки людини, яка вміє керувати собою.
2. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що означає вміти володіти собою?
— Наведіть приклади із власного життя, коли у вас не узгоджувалися
«хочу», «можу» і «мушу».
— Які риси характеру людини важливі для досягнення успіху?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 122–125).
Обговорити з дорослими, як можна тренувати свою волю.
100
Урок 32. ШАНУЙ СЕБЕ ТА ІНШИХ
Мета: ознайомити учнів із поняттями «повага» і «самоповага», пояснити, що повагу
треба заслужити; розповісти, які справи гідні поваги; вчити обирати мету, розробляти і виконувати план дій щодо досягнення мети, зокрема щодо формування корисної звички.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальна робота
— Сполучіть початок і кінцівку висловлювання.
А Хочеш їсти калачі, 1 не будь лінивим.
Б Хочеш бути щасливим, 2 щоб тобі не було такого.
В Що посієш,
3 не лежи на печі.
Г Не смійся з другого, 4 те й пожнеш.
— Чи доводилося вам аналізувати свої вчинки?
— Чи корисно це робити? Чому?
— Що таке повага? самоповага?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про повагу і самоповагу та про те,
як досягати мети.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Повага — це добре ставлення навколишніх людей до людини, яка багато
знає і вміє.
Самоповага — це повага до самого себе.
Повага означає позитивне ставлення до людини, засноване на визнанні її
достоїнств. Самоповага — визнання власних достоїнств. Кожній людині потрібна повага оточення і самоповага для самореалізації й успішної взаємодії
з людьми.
Повага до себе ґрунтується на розумінні реальної цінності будь-якої особистості як найдовершенішої істоти.
Важливою складовою поваги до себе є гордість бути людиною — з її здатністю до благородних учинків.
2. Робота за підручником (с. 126–129)
— Що таке повага?
— Що таке самоповага?
— Що означає поважати себе?
Робота в парах
Учитель пропонує учням об’єднатися у пари і по черзі розповісти, за що
вони поважають одне одного.
— Що дає людині самоповага?
Робота в групах
Учитель пропонує учням прочитати оповідання на с. 127 та обговорити
його за запитаннями, поданими у підручнику.
— Що підвищує самоповагу?
— Які особливі вміння допомагають досягати успіху?
— Яких важливих вольових якостей потрібно набути з дитинства?
101
Дата _______________________
Клас _______________________
— Що таке ціль (мета)?
— Які бувають цілі? Наведіть приклади.
Мозковий штурм
Учитель пропонує учням назвати приклади різних цілей та записати їх на
дошці.
Робота в парах
Учні працюють за завданнями підручника.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Виконання проекту «Моя мета» (див. додатковий матеріал до уроку
на с. 80)
2. Робота в парах
— Назвіть позитивні якості одне одного.
Висновок. Кожна людина повинна усвідомлювати свої позитивні якості
і шанувати себе за них.
3. Технологія «Коло»
— Назвіть якості, що подобаються вам у самих собі.
yy Я можу...
yy Я пишаюся...
yy Найкраще у мене виходить...
yy Мене часто хвалять за...
4. Вправа «Хороші і погані вчинки»
Учасники об’єднуються у дві команди довільно. Кожній команді видають
аркуш ватману, фломастери або маркери і папір А4. Завдання однієї команди — написати якомога більше вчинків, які дозволяють людині поважати
себе більше. Відповідно, завдання іншої — написати якомога більше вчинків,
через які повага людини до себе втрачається. За бажанням, кожна команда
може підкріпити слова малюнками відповідних учинків.
— У кожного є вибір між тими й іншими вчинками, але щоразу, обираючи
ту чи іншу поведінку, ми набуваємо або втрачаємо повагу до себе.
Висновок. Багатьох людей можна шанувати за їх знання й уміння. Кожна
людина може шанувати сама себе. Цілеспрямованість гідна поваги.
5. Робота над прислів’ями
— Доповніть прислів’я, поясніть їх зміст.
yy Мудрим ніхто не вродився, а...
yy Що посієш, те й...
yy Хто терпеливий, той...
yy Добру людину бджола не...
Слова для довідок: навчився, пожнеш, щасливий, жалить.
6. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що таке повага?
— Що таке самоповага?
— Наведіть приклади справ, гідних поваги.
— Як досягти поставленої мети?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 126–129).
102
Урок 33. ЗВИЧКИ І ЗДОРОВ’Я
Мета: продовжити формування в учнів уявлення про корисні і шкідливі звички та їх
вплив на здоров’я; розвивати вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої вчинки та ухвалювати рішення відповідно до ситуації; формувати позитивну мотивацію ведення здорового способу життя; виховувати відповідальність за
власну поведінку.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Утвори пару»
— Сполучіть початок і кінцівку висловлювання.
А Базіка
1 не пройде повз постраждалого.
Б Чуйна людина
2 хизується і перебільшує свої успіхи.
В Хвалько
3 говоритиме, а не діятиме.
Г Скромна людина
4 не хизуватиметься добрим вчинком.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Гра «Корисно — шкідливо»
Учні картками сигналізують: зелена — корисно, червона — шкідливо.
Вітання під час зустрічі...
Брати до рота та гризти всілякі предмети — ручки, олівці...
Допомагати слабшим, маленьким, хворим...
Виконувати ранкову гімнастику...
Смоктати палець...
Доглядати за власним одягом, взуттям...
Дотримувати режиму дня...
Гризти нігті...
Колупатись у носі...
Говорити неправду...
Довго засиджуватися біля телевізора...
Курити, пити...
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про формування корисних
звичок.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Основним правом людини є право на життя. Це одне з найважливіших,
найвагоміших прав, що сприяє здійсненню всіх інших прав і свобод. Це право,
яке не може відбиратися чи поновлюватися.
Найдорожчий скарб у житті — це здоров’я. Недарма в народі кажуть, що за
гроші здоров’я не купиш. Діти, а що означає бути здоровим?
— Так, бути здоровим означає бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливим.
І вам, дорогі діти, сьогодні необхідно зробити правильний вибір, щоб
жити цікаво, займатися фізкультурою, спортом, уміти правильно організувати своє дозвілля, відмовитися від шкідливих звичок. Важливо зрозуміти,
що серйозною проблемою учнів є шкідливі звички та їх негативний вплив на
здоров’я.
103
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Робота за підручником (с. 130–133)
Учитель пропонує учням прочитати «Притчу про бур’яни і звички» та відповісти на запитання, подані у підручнику.
— Як ви розумієте твердження «звичка — це друга натура»?
— Назвіть п’ять звичок успішних людей.
Робота в групах
Учні об’єднуються у 5 груп, розподіляють між собою звички успішних
людей, ознайомлюються з інформацією на с. 131 та презентують її.
— Чому члени однієї родини мають багато подібних звичок?
— Як свідомо виробити в собі певну звичку? Наведіть приклад.
Учитель пропонує учням розповісти за мал. 35, як правильно це робити.
— Коли можна сказати, що у тебе сформувалася корисна звичка?
Робота в парах
Учні працюють за завданнями підручника.
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Творча робота
1-й групі — швидко намалювати обличчя людини, яка веде здоровий спосіб
життя;
2-й групі — обличчя людини зі шкідливими звичками;
3-й групі — обличчя людини, в якої би була половина обличчя здорової людини, а інша половина — людини зі шкідливими звичками.
2. Робота в парах
— Сполучіть початок і кінцівку висловлювання.
А Щоб не пошкодити зуби,
1 не слід читати при поганому
освітленні.
Б Щоб міцно спати вночі,
2 слід загартовуватися.
В Щоб зберегти гостроту зору,
3 не слід розкушувати горіхи.
Г Щоб зміцнювати здоров’я,
4 слід увечері провітрювати кімнату.
— Сполучіть початок і кінцівку твердження.
А Правильне харчування
1 сприяє відновленню працездатності.
Б Міцний здоровий сон
2 сприяє взаєморозумінню.
В Уникання сварок
3 сприяє формуванню правильної
постави.
Г Заняття фізичною культурою
4 сприяє запобіганню захворювань
шлунка.
— Позначте, що потрібно робити, щоб зберегти здоров’я.
а)Не витрачати час на відпочинок після уроків;
б)хвалитися досягненнями;
в)хвилюватися через дрібниці;
г)загартовуватися.
3. Гра «Чарівна квіточка»
Діти відривають пелюстку, читають перелік звичок і корисні кріплять до
червоної кулі, а шкідливі — до синьої.
yy Палити.
yy Споживати алкоголь.
104
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Уживати наркотики.
Робити вранці зарядку.
Рано лягати спати.
Пізно лягати спати.
Гризти нігті.
Чистити зуби перед сном.
Прогулюватися перед сном.
Завжди перед їдою мити руки.
Часто перебувати на свіжому повітрі.
Усе брати до рота і куштувати.
Довго сидіти біля телевізора.
Правильно регулярно харчуватися.
Загартовуватися.
— Корисні звички необхідно придбавати, а із шкідливими — боротися.
4. Виконання проекту з формування корисної звички
— Звичка — це поведінка, спосіб дій, схильність, що стали для людини
звичайними, постійними. Будь-яка дія, якщо повторювати її багато разів,
може обернутися на звичку.
Корисних звичок безліч. Важливими звичками, що сприяють зміцненню
здоров’я дівчат і хлопців, є пунктуальність, охайність, увічливість, заняття
спортом, виконання ранкової гімнастики, дотримання правил особистої гігієни.
Вичищені звечора черевики, вчасний телефонний дзвінок, ранкова зарядка, виконане прохання батька чи матері — теж початок формування корисних звичок. Вони допомагають дотримувати розпорядку дня, не втомлюватися, не дратуватися через прикрі дрібниці, радувати рідних і друзів, добре
вчитися, зберігати здоров’я. Корисні звички саме тому так і називаються, бо
приносять людині користь.
Важливо набувати корисних звичок з дитинства. Тоді шкідливі звички
просто не сформуються. Ті, хто досягли успіху в житті, цілеспрямовано культивували свої корисні навички.
Знаменитий український футболіст Олег Блохін спочатку за допомогою
батьків, а потім і самостійно регулярно робив ранкову гімнастику, загартовувався, виробляв у собі організованість, відповідальність. Його було визнано
кращим футболістом Європи, він у 1975 р. отримав нагороду «Золотий м’яч».
Потім став відомим тренером.
Є звички, що сприяють здоровому способу життя. Наприклад, щоранку робити зарядку. Спочатку пересилюючи себе, а потім, після багаторазового повторення, ця дія стає звичкою, і людина вже не уявляє, як це — не зробити
вранці зарядку?! Робити зарядку — корисна звичка. Але якщо ти не робиш
зарядку, це теж стає звичкою, і ти не розумієш, як це — щоранку робити зарядку? Якщо така звичка сформувалася, то позбутися її дуже важко, значно
складніше, ніж набути.
Кожна людина має здатність розвивати в собі нові звички, зокрема й ті, що
зміцнюватимуть здоров’я. Найголовніше — це ухвалити вольове рішення розвинути корисну звичку.
Крім фізичних, велике значення мають духовні і соціальні чинники,
про які ми вже говорили раніше. Вам відомо, що бути доброзичливим, уникати конфліктів, повсякчас творити добро означає берегти і зміцнювати своє
здоров’я.
Шкідливими звичками є постійна неохайність, неорганізованість, неспроможність доводити почату справу до кінця, брехливість, переїдання, куріння,
вживання алкоголю, наркотиків і токсичних речовин.
105
Навіть міцна від народження людина під впливом шкідливих звичок поступово втрачає здоров’я. Шкідливі звички поволі знищують захисні сили організму й навіть можуть призвести до серйозних захворювань.
Здавалося б, дрібниця — викинута порожня пляшка біля урни, вчасно
не повернута другові книжка, маленька брехня батькам. Та непомітно такі
вчинки стають звичками. На жаль, шкідливими. Адже неохайність, безвідповідальність, нечесність характеризують людину, на яку не можна покластися
в житті. Ніхто не хоче мати безвідповідального, нечесного, неохайного друга.
Поміркуйте, які шкідливі звички є у вас?
На дошці записані речення. Учні по черзі мають розподілити їх у два стовпчики: лівий — корисні звички, правий — шкідливі.
Орієнтовний перелік корисних і шкідливих звичок
Я щодня роблю ранкову гімнастику
Я споживаю багато солодкого
Я гризу нігті
Я багато сиджу перед телевізором
Я зранку обливаюся холодною водою
Я вживаю такі слова, як «блін», «ну»,
«от», «значить» тощо
Я смокчу пальці та язик
Я після їжі полощу рота
Я човгаю ногами
Я щохвилини спльовую слину
Я щоранку обтираюсь мокрим рушником
Я вчасно лягаю спати
Я ніколи не запізнююсь
Я палю цигарки
5. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Коли треба починати берегти здоров’я?
— Наведіть приклади, як ви досягли мети щодо формування корисної
звички.
— Бережіть себе і свій організм, радійте життю. Набувайте хороших
звичок, привчайте себе до активного і здорового способу життя, будьте розумними і мудрими, обирайте самостійно правильні стежини, крокуйте ними до
країни Міцного Здоров’я і пам’ятайте, що ваше здоров’я — у ваших руках.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Практична робота (с. 133).
106
Урок 34. ТВОРЧІСТЬ І ЗДОРОВ’Я
Мета: ознайомити учнів із засобами розвитку творчих здібностей; розвивати мислення,
мовлення; заохочувати до здорового способу життя.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бліцопитування
— Що таке звичка?
— Як формується звичка?
— Які бувають звички?
— Як впливають на здоров’я корисні звички, шкідливі звички?
— Як ви розумієте прислів’я: «Посієш учинок — пожнеш звичку, посієш
звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю»?
Довідничок: виробити навички здорового способу життя; виховувати силу
волі; сформувати в собі корисні звички; дбати про своє здоров’я; поставити надійний заслін від шкідливих звичок.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як розвивати творчі здібності.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Говорячи про здібності людини, мають на увазі її можливості в тій чи
іншій діяльності. При інших рівних умовах (підготовленість, знання, навички, вміння) здібна людина отримує кращі результати порівняно з менш здібною. Кожна діяльність висуває до людини складні вимоги. Тому для її успішного виконання людина повинна володіти певною системою властивостей.
Здібності необхідно розвивати. Важливе значення для розвитку здібностей має:
1)наполегливість;
2)працелюбність: люди, які довели унікальність своїх здібностей, багато і наполегливо працювали;
3)позитивне ставлення до сфери виявлення здібностей; часто в цій сфері
людина вбачає смисл свого життя (Станіславський: «Моє життя —
в мистецтві»); у такому випадку діяльність носить по-справжньому
творчий характер, здійснюється із захопленням та приносить задоволення;
4)працездатність і вимогливість; людина не народжується з готовим набором
позитивних чи негативних якостей, здібностей, їх набуття залежить від
оточення: рідних і близьких, друзів, однокласників, вчителів, занять за
інтересами, телебачення й багато чого іншого; але слід запам’ятати головне: людина сама є володарем своєї долі, потрібно постійно працювати
над собою, саморозвиватися й самовдосконалюватися, розвивати чесноти
і боротися з недоліками.
2. Робота за підручником (с. 134–138)
Вправа «Привітання»
Учитель пропонує учням утворити коло і по черзі привітатися зі своїм
сусідом, що стоїть ліворуч, оригінальним способом, наприклад, іноземною
мовою або за допомогою пантоміми.
— Як ви розумієте слово творчість?
— Що може бути результатом творчості?
107
Дата _______________________
Клас _______________________
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що творчі здібності мають лише окремі
люди?
— Що таке творчі здібності, або креативність?
Проведення ігор
yy Гра «Робінзон Крузо».
Учні працюють за завданнями підручника.
yy Гра «Ранкова зарядка».
Учні працюють за завданнями підручника.
yy Гра «Кулінар».
Учні працюють за завданнями підручника.
— Прочитайте висновок у підручнику.
— Чому успішні люди зазвичай співпрацюють з іншими людьми?
Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника
Практична робота «Підготовка свята “Здоров’я — всьому голова”» (с. 137)
3.Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Краще за всіх»
Учні утворюють коло і під музику виконують команди педагога, наприклад: потанцювати, зобразити тварину, зробити гімнастику, посміхнутися
і т. ін. Той, хто краще за всіх виконає те або інше завдання, одержує красиву
намистину (камінчик) досконалості. Можна запропонувати дітям виконати
кумедні завдання. Наприклад: хто довше простоїть на одній нозі, махаючи
руками; у кого щонайдовша промова. Перемагає той, хто збере найбільше намистин досконалості.
Наприкінці гри педагог обговорює з дітьми, що людина повинна докладати
зусиль, щоб досягти досконалості у певній справі.
— Чи повинна людина вдосконалювати свій характер? Чому?
— Що ще, окрім характеру, може вдосконалювати людина? (Знання,
вміння, майстерність)
— Якими якостями повинна володіти людина, щоби прагнути досконалості?
— Чи може людина досягти повної досконалості?
— Про яку людину говорять, що вона — сама досконалість?
— Хто може допомогти людині вдосконалюватися?
— Хто допомагає вам удосконалюватися?
2. Гра «Ворота долі»
Двоє учнів встають обличчям одне до одного, беруться за руки і піднімають
їх — це «ворота долі». Решта дітей беруться за руки таким чином, щоб вийшов
«ланцюжок».
«Ворота долі» промовляють лічилку, а «ланцюжок» поволі проходить під
ними.
Тра-та-та, тра-та-та —
Відчиняємо ворота.
Пропускаємо раз,
Пропускаємо два,
А на третій раз —
Не пропустимо вас.
108
Із цими словами опускають руки, закривають ворота і пропонують тому,
кого вони упіймали, певну ситуацію. Упіймана дитина повинна відповісти,
як учинить у цій ситуації. «Ворота долі» оцінюють відповідь від 1 до 10 балів,
а потім пропускають дитину, і гра триває. Той, хто набрав найвищу кількість балів, зумів гідно пройти через випробування долі. (Доцільно попередити
дітей, що «ворота долі» не повинні ловити одних і тих саме.)
Приклади ситуацій можна записати на дошці.
yy Ваші батьки переїхали, і ви опинилися у незнайомій школі.
yy Ви спізнилися на літак і не змогли поїхати з друзями в туристичну поїздку.
yy Ви накопичили гроші на що-небудь, про що мріяли, і втратили їх. Хто, на
вашу думку, дає людині його долю?
— Як ви вважаєте, людина — господар своєї долі?
— Чи знаєте ви людей, про яких говорять, що вони народилися у щасливій
сорочці?
— Чи хотіли б ви наперед дізнатися все про свою долю? Чи можливо це?
— Як ви вважаєте, люди стали б щасливішими, якби могли наперед все про
себе дізнатися?
— Чи хотіли б ви змінити свою долю?
— Як характер людини впливає на його долю?
— Як виховання впливає на долю людини?
— Чи хотіли б ви помінятися своєю долею з ким-небудь зі своїх товаришів?
— Що б ви порадили людині, яка завжди не задоволена своєю долею?
— Розкажіть про якого-небудь свого знайомого з цікавою долею.
3. Робота в групах. Складання правил здоров’я
1.Займайтеся фізичною культурою, хоча б 30 хв на добу.
2.Раціонально харчуйтеся. Не забувайте про овочі та фрукти.
3.Уникайте надмірної ваги, не вечеряйте після 6 год вечора.
4.Упродовж дня пийте більше рідини.
5.Дотримуйте режиму дня. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час.
6.Не нервуйте, адже нервові клітини не відновлюються. Знаходьте завжди
тільки позитивні моменти.
7.Загартовуйте свій організм. Найкраще допомагає контрастний душ —
тепла та прохолодна вода.
8.Не зловживайте шкідливими звичками.
9.Частіше гуляйте у парках, на свіжому повітрі, подалі від автомобілів та
інших забруднювачів повітря.
10.Творіть добро. Адже на добро відповідають добром. Воно обов’язково до вас
повернеться у вигляді гарного настрою та самопочуття.
4. Гра «Тлумач»
— Поясніть твердження: «Здоров’я — найдорожчий скарб». (Найцінніше
у людини — це життя, а найцінніше у житті — це здоров’я. Коли людина здорова, вона втілює в життя мільйони своїх бажань, радіє кожному дню. А коли
здоров’я немає, у людини одне бажання — стати здоровим.)
5. Робота в групах
Учні працюють за завданнями підручника.
Читання звернення авторів підручника до учнів на с. 138.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що означає здоровий спосіб життя?
— Як спосіб життя впливає на здоров’я людини?
— Назвіть корисні звички здорового способу життя, яких вам ще слід набути.
— Хто, на вашу думку, дає людині її долю?
— Доведіть на прикладах, що людина — господар своєї долі.
109
ДОДАТОК
ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ УЧНІВ
ПАМ’ЯТКА З ПРОФІЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПОСТІ
І ВИКРИВЛЕННЯ ХРЕБТА
1. Ходити, не розводячи широко носки стоп.
2. Розмір взуття вибирати по стопі. Не носити взуття з високими підборами і дуже
вузьким носком. Не слід носити м’які тапочки і таке саме взуття.
3. Перед дисплеєм комп’ютера не можна довго сидіти в одному положенні.
4. Спати краще на спині або животі й обов’язково на жорсткому матраці, подушка
повинна бути маленькою і плоскою.
5. Неприпустимо читати книги лежачи.
6. Важкі портфелі не можна постійно носити в одній руці, а до 5-го класу краще носити ранець.
7. Шкідливо сидіти у положенні «нога на ногу» і стояти, спираючись на одну ногу.
8. Щоб запобігти плоскостопості, обов’язково слід стежити за поставою — тримати
голову прямо, не розводити широко носки під час ходьби, ходити босоніж по нерівному ґрунту, піску. Це сприятиме напруженню м’язів, що підтримують склепіння
стопи.
9. Обов’язково займатися спортом — ходити по колоді, кататися на лижах, ковзанах,
роликах, лазити по канату. Дуже корисно плавати.
ПАМ’ЯТКА «ЯК ВІДНОВИТИ ЗДОРОВ’Я
ПІСЛЯ ХВОРОБИ»
1. З початку і до кінця хвороби пий багато рідини — чай, сік, відвар або просту воду.
Головне — не менше літра на день.
2. Намагайся не перевтомлювати свій організм надмірним переглядом телевізора. Для
відновлення сил більше підійде здоровий сон — і чим довший, тим краще.
3. Після того, як температура нормалізувалася,— гуляй і частіше провітрюй приміщення.
4. Щоб хвороба не повернулася, намагайся уникати протягів.
5. Почни займатися спортом — не відразу після хвороби, а краще через 2–3 тижні.
6. Одягайся по погоді. Не одягайся в холодну пору занадто легко, а в спеку не кутайся.
7. Уживай вітаміни та повноцінно харчуйся. Насичена необхідними речовинами їжа
дозволить швидко повернути втрачені за час хвороби сили.
Люби свій організм — допоможи йому!
110
1.
2.
3.
4.
ПАМ’ЯТКА «ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ЗУБАМИ»
Чисть зуби двічі на день: після сніданку і після вечері.
Після кожного прийому їжі полощи рот.
Зубну щітку міняй 4 рази на рік.
Не зловживай солодощами, не коли горіхи зубами.
ПАМ’ЯТКА «ПОРЯДОК ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ»
yy Зубну щітку розташувати вздовж ліній ясен. Рухи зубної щітки — згори вниз.
Слід ретельно чистити кожен зуб.
yy Очистити внутрішню поверхню кожного зуба. Рух зубної щітки — знизу вгору.
yy Почистити жувальну поверхню кожного зуба. Рух щітки — вперед-назад.
yy Кінчиком щітки почистити внутрішню сторону передніх зубів круговими рухами.
yy Не забути почистити язик.
ПРАВИЛА ГІГІЄНИ ЖИТЛА
yy Не сміти, будь охайним.
yy Прийшовши додому, переодягайся в домашній одяг. Усі зняті речі ховай до шафи.
yy Підтримуй у порядку речі в своїй кімнаті. Кожна річ повинна мати певне місце.
Це допоможе тобі бути зібраним і економити час.
yy Погрався іграшками — позбирай, щоб вони не валялися будь-де.
yy Провітрюй кімнату, особливо зранку і ввечері перед сном.
yy Щотижня роби ретельне вологе прибирання кожного куточка своєї оселі.
111
ПШМ109
35,00
Навчальне видання
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна
ОСВНОВИ ЗДОРОВ’Я.
4 КЛАС
(за підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової,
В. С. Пономаренка, С. В. Страшка)
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 26.05.2015. Формат 84×108/16.
Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 11,76. Замовлення № 15-06/15-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
тел. (057) 731-96-33
е-mail: office@osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
Автор
super-ivasiki
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3 961
Размер файла
2 207 Кб
Теги
здоров
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа