close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

fillertext

код для вставкиСкачать
PORTA ______
3
corruptiƒimas ceteror . viciƒcitudines , qu , ab
antiqua ƒeaturigine defecerunt, & vel in
compt. tem elegantiam vergerunt , vel in rud .
rem barbariem trá†ata ƒunt . Quod ƒi h.
uƒcemodi ƒelež iorib . quantumuis ling .
vfuum recepi• ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa
hæc varietas riƒum potius quám d. otionem
exteris & peregrines dedi•et . Quot enim
ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o –
nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti .
elligi ? idem pro – ponitur de . ƒpanie , .
alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg .
nibus. E† enim vnuic . que innatus par .
cula- ris id . matis nati . décor, ad quem
profer . dum , pro- nunciat . non omnibus
fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit
. ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt,
quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem
non habent intelligantur . Quidam aŽ .
ežant .
vt bleƒa lingua bland . res
videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis
po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo
abundant .
In non paucis
ež ant
.
damnamus quum vel deduž is . ucibus &
veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽ u
oris refonat Quid .
†ridulos habét pron .
ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces
manducant , qu . am captia contondunt,
multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A†
fermo facer omn . us cum adipiƒci cup .
ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag .
lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve –
luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime
4
NOVEM PORTIS
prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non
ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat ,
verumet . m in om. bus quæ gen . alem or –
bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit
primos om- nes .
ngel . & fidei precones
per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o me . rie &
æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere
at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò
vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror .
viciƒcitudines , que ab antiqua polit.
nat.
alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad.
far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum .
quod quemad . dú . ris†us tr . phantis .
cleƒiæ caput e†, ita necežar . ƒequitur al.
quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni
refrag . ur reƒpež u . reticorum q . bus
nulla cum ƒ . ž is vita funž is com . nio, nec
ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent,
nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe
ƒeparãt à ca .
lica corporis .
cleƒia†ic .
eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput
.
i†us eƒt ƒic & eor .
Diabolus . Abƒit
autem vt tal . de no†ra .
leƒia fat . mur
quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil
. Nos enim in tide ƒie ad .
ƒcimus,v
vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ
PORTA ______
5
commune & inƒeparab .
vincu- lum .
ritatem ež prote†em . , qua beat . illius
ƒedis incol . cum ƒidel .
ri†iano rum
animis iunguntur, ƒub communicapite .
ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis
, cup . ntque pari . atitudine cos fore parricipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine
nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn
. meris g . tiarum až ioni- bus . um
laudamus , eò quod tanta co . ratribus
no†ris operator . neficia, néve ingrato
ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur
memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum
orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij
my†er . fre-quenter recorda . Quapropt .
ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus
paginis dix
us , hæc fœdè vituperari ab
hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific .
in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanž orúmque
interceƒs . nem non minore precio haberi
apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ
faža e† . atio per . po†olos pro multis, per .
ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per .
nturionem pro filio, per batisƒsimam .
rginem pro conuiuantibus in . ana . alli –le
. erat enim tune temporis ƒupremus no†er
med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re.
mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat .
s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet .
p†olus, & manus pedéƒq .
terebratos
latuƒque confi – xum o†endens, pat. torum
preces maximi e•e p . deris quas modo
ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui .
6
NOVEM PORTIS
us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac
. mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt,
dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c .
eminent . ra ožie . ƒunt ann. Sedan . tamen ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia &
cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ
verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti
habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto &
can ƒext . vbi & . dinis & gradus H.
rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig .
tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit .
conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis
PORTA ______
7
fitus in lucem emiƒit
.gduni. Cum ergo
auiuntep . copi hoc nominee .
um infacris liter . appellari . current in-primis vt.
nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq;
ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide,
vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint
ornari: D . feant quiƒn
.ƒit hoc loco e.
ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s
imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmodum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo
quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it .
†uder ex. rinare ƒic æbeato .
iƒcopo
didendum eƒt qui cogi . ione arque al .
qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
.
patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço
con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita
perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad
can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt
obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at .
E†i- igitur fac . mentum, nam eže eƒ cacem,
& †ifieatricem hane in . iationem di . mus al
s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum
bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt
8
NOVEM PORTIS
tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r
facer-dotio . c . eminent . ra ožie . ƒunt
ann.
Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque
contro . rƒiæ dubia & cred . dum non
ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m .
ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs.
ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi
& . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus
dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe
rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m
ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis
PORTA ______
9
plag . lingu.
atinè . thoritas ƒacris
mini†er. ve – luti omn . m famigeratiƒsima, &
amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s
celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis
fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen .
alem or – bis notit . m amb . bant , ad . vt
veriƒimile ƒit primos om- nes .
ngel . &
fidei precones per latiƒsima .
rope climata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris
& celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia
, . ri†iane ph . oƒophuæ tradidi•e rat –
nem , quemadmodum & reliq . s duabus
prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
10
NOVEM PORTIS
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas
ƒacris mini†er. ve – luti
omn . m
famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa
mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in
leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in
om. bus quæ gen . alem or – bis notit . m
amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos omnes .
ngel . & fidei precones per
latiƒsima .
rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
PORTA ______
11
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
12
NOVEM PORTIS
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia
ƒermonum altera . o –cula-, barbariem
trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna
ƒola . intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas
ƒacris mini†er. ve – luti
omn . m
famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa
mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in
leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in
om. bus quæ gen . alem or – bis notit . m
amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos omnes .
ngel . & fidei precones per
latiƒsima .
rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
PORTA ______
13
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o me . rie &
æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere
at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò
vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror .
viciƒcitudines , que ab antiqua polit.
nat.
alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad.
far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum .
quod quemad . dú . ris†us tr . phantis .
cleƒiæ caput e†, ita nece•ar . ƒequitur al.
quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni
refrag . ur reƒpež u . reticorum q . bus
nulla cum ƒ . ž is vita funž is com . nio, nec
ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent,
nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe
ƒeparãt à ca .
lica corporis .
cleƒia†ic .
eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput
.
i†us eƒt ƒic & eor .
Diabolus . Abƒit
autem vt tal . de no†ra .
leƒia fat . mur
quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil
. Nos enim in tide ƒie ad .
ƒcimus,v
vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ
commune & inƒeparab .
vincu- lum .
ritatem ež prote†em . , qua beat . illius
ƒedis incol . cum ƒidel .
ri†iano rum
animis iunguntur, ƒub communicapite .
ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis
, cup . ntque pari . atitudine cos fore parricipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine
nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn
. meris g . tiarum až ioni- bus . um
laudamus , eò quod tanta co . ratribus
no†ris operator . neficia, néve ingrato
14
NOVEM PORTIS
ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur
memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum
orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij
my†er . fre-quenter recorda . Quapropt .
ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus
paginis dix
us , hæc fœdè vituperari ab
hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific .
in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanž orúmque
interceƒs . nem non minore precio haberi
apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ
faža e† . atio per . po†olos pro multis, per .
ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per .
nturionem pro filio, per batisƒsimam .
rginem pro conuiuantibus in . ana . alli –le
. erat enim tune temporis ƒupremus no†er
med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re.
mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat .
s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet .
p†olus, & manus pedéƒq .
terebratos
latuƒque confi – xum o†endens, pat. torum
preces maximi e•e p . deris quas modo
ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui .
us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac
. mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt,
dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c .
eminent . ra ožie . ƒunt ann. Sedan . tamen ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia &
cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ
verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti
habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto &
can ƒext . vbi & . dinis & gradus H.
rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig .
PORTA ______
15
tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit .
conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis
fitus in lucem emiƒit
.gduni. Cum ergo
auiuntep . copi hoc nominee .
um infacris liter . appellari . current in-primis vt.
nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq;
ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide,
vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint
ornari: D . feant quiƒn
.ƒit hoc loco e.
ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s
imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmodum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo
16
NOVEM PORTIS
quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it .
†uder ex. rinare ƒic æbeato .
iƒcopo
didendum eƒt qui cogi . ione arque al .
qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
.
patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço
con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita
perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad
can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt
obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at .
E†i- igitur fac . mentum, nam eže eƒ cacem,
& †ifieatricem hane in . iationem di . mus al
s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum
bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt
tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r
facer-dotio . c . eminent . ra ožie . ƒunt
ann.
Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque
contro . rƒiæ dubia & cred . dum non
ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m .
ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs.
ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi
& . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus
dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe
PORTA ______
17
rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m
ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis
plag . lingu.
atinè . thoritas ƒacris
mini†er. ve – luti omn . m famigeratiƒsima, &
amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s
celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis
fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen .
alem or – bis notit . m amb . bant , ad . vt
veriƒimile ƒit primos om- nes .
ngel . &
fidei precones per latiƒsima .
rope climata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris
18
NOVEM PORTIS
& celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia
, . ri†iane ph . oƒophuæ tradidi•e rat –
nem , quemadmodum & reliq . s duabus
prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
PORTA ______
19
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
deduž is . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas
ƒacris mini†er. ve – luti
omn . m
famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa
mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in
leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in
om. bus quæ gen . alem or – bis notit . m
amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos omnes .
ngel . & fidei precones per
latiƒsima .
rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
20
NOVEM PORTIS
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†raž æ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia
ƒermonum altera . o –cula-, barbariem
trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna
ƒola . corruptiƒimas ceteror . viciƒcitudines ,
qu , ab antiqua ƒeaturigine defecerunt, & vel
PORTA ______
21
in compt. tem elegantiam vergerunt , vel in rud
. rem barbariem trá†ata ƒunt . Quod ƒi h.
uƒcemodi ƒelež iorib . quantumuis ling .
vfuum recepi• ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa
hæc varietas riƒum potius quám d. otionem
exteris & peregrines dedi•et . Quot enim
ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o –
nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti .
elligi ? idem pro – ponitur de . ƒpanie , .
alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg .
nibus. E† enim vnuic . que innatus par .
cula- ris id . matis nati . décor, ad quem
profer . dum , pro- nunciat . non omnibus
fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit
. ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt,
quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem
non habent intelligantur . Quidam aŽ .
ežant .
vt bleƒa lingua bland . res
videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis
po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo
abundant .
In non paucis
ež ant
.
damnamus quum vel deduž is . ucibus &
veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽ u
oris refonat Quid .
†ridulos habét pron .
ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces
manducant , qu . am captia contondunt,
multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A†
fermo facer omn . us cum adipiƒci cup .
ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag .
lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve –
luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime
prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non
ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat ,
22
NOVEM PORTIS
verumet . m in om. bus quæ gen . alem or –
bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit
primos om- nes .
ngel . & fidei precones
per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o me . rie &
æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere
at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò
vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror .
viciƒcitudines , que ab antiqua polit.
nat.
alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad.
far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum .
quod quemad . dú . ris†us tr . phantis .
cleƒiæ caput e†, ita necežar . ƒequitur al.
quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni
refrag . ur reƒpež u . reticorum q . bus
nulla cum ƒ . ž is vita funž is com . nio, nec
ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent,
nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe
ƒeparãt à ca .
lica corporis .
cleƒia†ic .
eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput
.
i†us eƒt ƒic & eor .
Diabolus . Abƒit
autem vt tal . de no†ra .
leƒia fat . mur
quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil
. Nos enim in tide ƒie ad .
ƒcimus,v
vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ
commune & inƒeparab .
vincu- lum .
ritatem ež prote†em . , qua beat . illius
PORTA ______
23
ƒedis incol . cum ƒidel .
ri†iano rum
animis iunguntur, ƒub communicapite .
ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis
, cup . ntque pari . atitudine cos fore parricipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine
nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn
. meris g . tiarum až ioni- bus . um
laudamus , eò quod tanta co . ratribus
no†ris operator . neficia, néve ingrato
ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur
memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum
orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij
my†er . fre-quenter recorda . Quapropt .
ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus
paginis dix
us , hæc fœdè vituperari ab
hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific .
in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanž orúmque
interceƒs . nem non minore precio haberi
apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ
faža e† . atio per . po†olos pro multis, per .
ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per .
nturionem pro filio, per batisƒsimam .
rginem pro conuiuantibus in . ana . alli –le
. erat enim tune temporis ƒupremus no†er
med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re.
mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat .
s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet .
p†olus, & manus pedéƒq .
terebratos
latuƒque confi – xum o†endens, pat. torum
preces maximi e•e p . deris quas modo
ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui .
us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac
. mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt,
24
NOVEM PORTIS
dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c .
eminent . ra ožie . ƒunt ann. Sedan . tamen ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia &
cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ
verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti
habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto &
can ƒext . vbi & . dinis & gradus H.
rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig .
tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit .
conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
2. . thaginenf .
& preca . nis meminit
nominat . Azeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis
PORTA ______
25
fitus in lucem emiƒit
.gduni. Cum ergo
auiuntep . copi hoc nominee .
um infacris liter . appellari . current in-primis vt.
nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq;
ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide,
vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint
ornari: D . feant quiƒn
.ƒit hoc loco e.
ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s
imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmodum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo
quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it .
†uder ex. rinare ƒic æbeato .
iƒcopo
didendum eƒt qui cogi . ione arque al .
qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
.
patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço
con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita
perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad
can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt
obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at .
E†i- igitur fac . mentum, nam eže eƒ cacem,
& †ifieatricem hane in . iationem di . mus al
s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum
bene precarii tiando, degree idem cano .
2. . thaginenf .
& preca . nis meminit
nominat . Azeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
26
NOVEM PORTIS
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt
tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r
facer-dotio . c . eminent . ra ožie . ƒunt
ann.
Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque
contro . rƒiæ dubia & cred . dum non
ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m .
ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs.
ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi
& . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus
dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe
rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m
ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
2. . thaginenf .
& preca . nis meminit
nominat . Azeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
PORTA ______
27
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis
plag . lingu.
atinè . thoritas ƒacris
mini†er. ve – luti omn . m famigeratiƒsima, &
amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s
celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis
fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen .
alem or – bis notit . m amb . bant , ad . vt
veriƒimile ƒit primos om- nes .
ngel . &
fidei precones per latiƒsima .
rope climata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris
& celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia
, . ri†iane ph . oƒophuæ tradidi•e rat –
nem , quemadmodum & reliq . s duabus
prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
28
NOVEM PORTIS
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas
ƒacris mini†er. ve – luti
omn . m
famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa
mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in
leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in
om. bus quæ gen . alem or – bis notit . m
amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos omnes .
ngel . & fidei precones per
latiƒsima .
rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
PORTA ______
29
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
30
NOVEM PORTIS
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia
ƒermonum altera . o –cula-, barbariem
trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna
ƒola . intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas
ƒacris mini†er. ve – luti
omn . m
famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa
mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in
leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in
om. bus quæ gen . alem or – bis notit . m
amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos omnes .
ngel . & fidei precones per
latiƒsima .
rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
PORTA ______
31
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o me . rie &
æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere
at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò
vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror .
viciƒcitudines , que ab antiqua polit.
nat.
alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad.
far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum .
quod quemad . dú . ris†us tr . phantis .
cleƒiæ caput e†, ita necežar . ƒequitur al.
quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni
refrag . ur reƒpež u . reticorum q . bus
nulla cum ƒ . ž is vita funž is com . nio, nec
ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent,
nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe
ƒeparãt à ca .
lica corporis .
cleƒia†ic .
eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput
.
i†us eƒt ƒic & eor .
Diabolus . Abƒit
autem vt tal . de no†ra .
leƒia fat . mur
quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil
. Nos enim in tide ƒie ad .
ƒcimus,v
vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ
commune & inƒeparab .
vincu- lum .
ritatem ež prote†em . , qua beat . illius
ƒedis incol . cum ƒidel .
ri†iano rum
animis iunguntur, ƒub communicapite .
ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis
, cup . ntque pari . atitudine cos fore parricipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine
32
NOVEM PORTIS
nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn
. meris g . tiarum až ioni- bus . um
laudamus , eò quod tanta co . ratribus
no†ris operator . neficia, néve ingrato
ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur
memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum
orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij
my†er . fre-quenter recorda . Quapropt .
ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus
paginis dix
us , hæc fœdè vituperari ab
hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific .
in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanž orúmque
interceƒs . nem non minore precio haberi
apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ
faža e† . atio per . po†olos pro multis, per .
ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per .
nturionem pro filio, per batisƒsimam .
rginem pro conuiuantibus in . ana . alli –le
. erat enim tune temporis ƒupremus no†er
med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re.
mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat .
s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet .
p†olus, & manus pedéƒq .
terebratos
latuƒque confi – xum o†endens, pat. torum
preces maximi e•e p . deris quas modo
ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui .
us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac
. mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt,
dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c .
eminent . ra ožie . ƒunt ann. Sedan . tamen ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia &
cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ
verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti
PORTA ______
33
habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto &
can ƒext . vbi & . dinis & gradus H.
rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig .
tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit .
conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis
fitus in lucem emiƒit
.gduni. Cum ergo
auiuntep . copi hoc nominee .
um infacris liter . appellari . current in-primis vt.
nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq;
ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide,
vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint
ornari: D . feant quiƒn
.ƒit hoc loco e.
34
NOVEM PORTIS
ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s
imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmodum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo
quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it .
†uder ex. rinare ƒic æbeato .
iƒcopo
didendum eƒt qui cogi . ione arque al .
qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
.
patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço
con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita
perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad
can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt
obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at .
E†i- igitur fac . mentum, nam eže eƒ cacem,
& †ifieatricem hane in . iationem di . mus al
s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum
bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt
tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r
facer-dotio . c . eminent . ra ožie . ƒunt
ann.
Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque
contro . rƒiæ dubia & cred . dum non
ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m .
ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs.
ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi
PORTA ______
35
& . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus
dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe
rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m
ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis
plag . lingu.
atinè . thoritas ƒacris
mini†er. ve – luti omn . m famigeratiƒsima, &
amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s
celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis
fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen .
alem or – bis notit . m amb . bant , ad . vt
veriƒimile ƒit primos om- nes .
ngel . &
36
NOVEM PORTIS
fidei precones per latiƒsima .
rope climata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris
& celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia
, . ri†iane ph . oƒophuæ tradidi•e rat –
nem , quemadmodum & reliq . s duabus
prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
PORTA ______
37
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas
ƒacris mini†er. ve – luti
omn . m
famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa
mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in
leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in
om. bus quæ gen . alem or – bis notit . m
amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos omnes .
ngel . & fidei precones per
latiƒsima .
rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
38
NOVEM PORTIS
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies
interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab
aliis qui vernaculi rat . nem non habent
intelligantur . Quidam aŽ . ež ant .
vt
bleƒa
lingua bland . res videantur, alij
ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas
mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non
paucis ež ant . damnamus quum vel
dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec .
latebris æqué receŽ u oris refonat Quid .
†ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt
qui diž . num feces manducant , qu . am
captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ.
labas accuunt. A† fermo facer omn . us
cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus,
terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia
ƒermonum altera . o –cula-, barbariem
PORTA ______
39
trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna
ƒola .
corruptiƒimas ceteror . viciƒcitudines , qu , ab
antiqua ƒeaturigine defecerunt, & vel in
compt. tem elegantiam vergerunt , vel in rud .
rem barbariem trá†ata ƒunt . Quod ƒi h.
uƒcemodi ƒelež iorib . quantumuis ling .
vfuum recepi• ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa
hæc varietas riƒum potius quám d. otionem
exteris & peregrines dedi•et . Quot enim
ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o –
nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti .
elligi ? idem pro – ponitur de . ƒpanie , .
alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg .
nibus. E† enim vnuic . que innatus par .
cula- ris id . matis nati . décor, ad quem
profer . dum , pro- nunciat . non omnibus
fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit
. ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt,
quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem
non habent intelligantur . Quidam aŽ .
ežant .
vt bleƒa lingua bland . res
videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis
po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo
abundant .
In non paucis
ež ant
.
damnamus quum vel deduž is . ucibus &
veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽ u
oris refonat Quid .
†ridulos habét pron .
ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces
manducant , qu . am captia contondunt,
multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A†
fermo facer omn . us cum adipiƒci cup .
ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag .
40
NOVEM PORTIS
lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve –
luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime
prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non
ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat ,
verumet . m in om. bus quæ gen . alem or –
bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit
primos om- nes .
ngel . & fidei precones
per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ
axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud
omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph .
oƒophuæ tradidi•e rat
–
nem ,
quemadmodum & reliq . s duabus prbis
partibus . ebraicæ & . ece
lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o me . rie &
æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere
at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò
vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror .
viciƒcitudines , que ab antiqua polit.
nat.
alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad.
far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum .
quod quemad . dú . ris†us tr . phantis .
cleƒiæ caput e†, ita necežar . ƒequitur al.
quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni
refrag . ur reƒpež u . reticorum q . bus
nulla cum ƒ . ž is vita funž is com . nio, nec
ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent,
nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe
ƒeparãt à ca .
lica corporis .
cleƒia†ic .
eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput
.
i†us eƒt ƒic & eor .
Diabolus . Abƒit
autem vt tal . de no†ra .
leƒia fat . mur
quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil
PORTA ______
41
. Nos enim in tide ƒie ad .
ƒcimus,v
vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ
commune & inƒeparab .
vincu- lum .
ritatem ež prote†em . , qua beat . illius
ƒedis incol . cum ƒidel .
ri†iano rum
animis iunguntur, ƒub communicapite .
ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis
, cup . ntque pari . atitudine cos fore parricipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine
nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn
. meris g . tiarum až ioni- bus . um
laudamus , eò quod tanta co . ratribus
no†ris operator . neficia, néve ingrato
ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur
memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum
orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij
my†er . fre-quenter recorda . Quapropt .
ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus
paginis dix
us , hæc fœdè vituperari ab
hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific .
in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanž orúmque
interceƒs . nem non minore precio haberi
apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ
faža e† . atio per . po†olos pro multis, per .
ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per .
nturionem pro filio, per batisƒsimam .
rginem pro conuiuantibus in . ana . alli –le
. erat enim tune temporis ƒupremus no†er
med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re.
mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat .
s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet .
p†olus, & manus pedéƒq .
terebratos
latuƒque confi – xum o†endens, pat. torum
42
NOVEM PORTIS
preces maximi e•e p . deris quas modo
ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui .
us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac
. mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt,
dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c .
eminent . ra ožie . ƒunt ann. Sedan . tamen ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia &
cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ
verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti
habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto &
can ƒext . vbi & . dinis & gradus H.
rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig .
tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit .
conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
PORTA ______
43
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis
fitus in lucem emiƒit
.gduni. Cum ergo
auiuntep . copi hoc nominee .
um infacris liter . appellari . current in-primis vt.
nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq;
ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide,
vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint
ornari: D . feant quiƒn
.ƒit hoc loco e.
ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s
imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmodum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo
quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it .
†uder ex. rinare ƒic æbeato .
iƒcopo
didendum eƒt qui cogi . ione arque al .
qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
.
patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço
con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita
perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad
can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt
obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at .
E†i- igitur fac . mentum, nam eže eƒ cacem,
& †ifieatricem hane in . iationem di . mus al
s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum
bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
44
NOVEM PORTIS
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt
tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r
facer-dotio . c . eminent . ra ožie . ƒunt
ann.
Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque
contro . rƒiæ dubia & cred . dum non
ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m .
ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs.
ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi
& . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus
dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe
rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m
ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus &
. patus e•ent noua . ramenta Ne quem .
tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer.
ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum
fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed
pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum ož a . ,
ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn .
reopagita ita perƒpie .
rem hane tradit &
conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis .
ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu
non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam
eže eƒ cacem, &
†ifieatricem hane in .
iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus .
At vero ep copum bene precarii tiando,
degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus
. decorvt eo inƒini
. ƒuper.
. omn . m
ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m
dicente Sophat . hæc pars . hominis imp
& pož ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab
PORTA ______
45
piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione .
iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis
plag . lingu.
atinè . thoritas ƒacris
mini†er. ve – luti omn . m famigeratiƒsima, &
amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s
celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis
fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen .
alem or – bis notit . m amb . bant , ad . vt
veriƒimile ƒit primos om- nes .
ngel . &
fidei precones per latiƒsima .
rope climata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris
& celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia
, . ri†iane ph . oƒophuæ tradidi•e rat –
nem , quemadmodum & reliq . s duabus
prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue
mendicabantur fu•ragia Q. rum linguarum
certo veluti quodam tri . o per orbem t .
rarum proƒiciƒcebatur .
ngelijmaie†as &
ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec
inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti
cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris
titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ
ƒequantur corruptiƒsimas
ceteror
.
viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine
defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam
vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata
ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒelež iorib .
quantumuis ling . vfum recepi• ƒacriƒicandi
. cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius
quám d.
otionem exteris & peregrines
dedižet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia
ƒermonum altera . o – nes ? quot ƒunt ques
in . cem nequeanti . elligi ? idem pro –
46
NOVEM PORTIS
ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque .
rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim
vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis
nati . décor, ad quem profer . dum , pronunciat . non omnibus fauet . Sing . læ
pariter nat .
Автор
mila997
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
110 Кб
Теги
fillertext
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа