close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Програмові вимоги з МТН

код для вставкиСкачать
Програмові вимоги до державного комплексного кваліфікаційного
екзамену з навчальної дисципліни
«Методика трудового навчання
із практикумом в навчальних майстернях»
(спеціальність “Початкова освіта” ОКР-бакалавр)
Загальні основи сучасного виробництва; методика ознайомлення з
ними учнів початкових класів на уроках трудового навчання.
2.
Пропедевтика професійної орієнтації молодших школярів.
3.
Комплексний підхід до уроків праці: фізіологічний, соціальний,
психічний аспекти.
4.
Комплексний підхід до уроків праці: навчальна, виховна і розвивальна
функції трудового навчання.
5.
Короткий нарис історії трудового навчання і виховання учнів.
6.
Санітарно-гігієнічні та методичні вимоги до створення робочої кімнати
для трудового навчання учнів початкових класів.
7.
Обладнання робочих місць вчителя і учнів для виготовлення виробів з
різних матеріалів та технічного моделювання. Дотримання порядку на
робочому місці.
8.
Мета, завдання та змістові лінії освітньої галузі «Технологія»
Державного стандарту початкової освіти.
9.
Мета, завдання та зміст навчальної дисципліни «Трудове навчання» в
1-4 класах.
10.
Змістове наповнення уроків трудового навчання в початкових класах.
11.
Дотримання порядку на робочому місці, санітарно-гігієнічних норм та
вимог безпеки праці як основа організації трудового процесу на уроках
трудового навчання в початкових класах.
12.
Методи трудового навчання, їх класифікація. Особливості застосування
методів трудового навчання у роботі з молодшими школярами.
13.
Характеристика методів трудового навчання «за джерелами отримання
знань, умінь і навичок» та вимоги до їх застосування в початкових класах.
14.
Характеристика методів трудового навчання «за ступенем
самостійності учнів у пізнавальній діяльності».
15.
Методичні основи використання проблемного методу на уроках праці в
початкових класах.
16.
Методичні основи використання дослідницького методу на уроках
праці в початкових класах.
17.
Інструктаж у трудовому навчанні молодших школярів. види
інструктажів, методичні особливості їх застосування.
18.
Загальнодидактичні вимоги до уроків праці в початкових класах.
19.
Специфіка уроків праці.
20.
Орієнтовна структура уроку трудового навчання в початковій школі.
21.
Перспективна підготовка вчителя до уроків трудового навчання.
22.
Безпосередня підготовка вчителя початкових класів до уроку праці.
Конспект уроку.
1.
Форми організації навчальної роботи учнів на уроках праці.
Методика ознайомлення молодших школярів з трудовими завданнями
(продуктами праці).
25.
Методика навчання молодших школярів умінням планувати трудовий
процес.
26.
Методичні основи формування трудових умінь в початкових класах.
27.
Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках праці. Критерії та
методичні підходи.
28.
Особливості проведення уроків трудового навчання в малокомплектній
школі.
29.
Мета, завдання та форми організації позакласної роботи з трудового
навчання та виховання молодших школярів.
30.
Методика проведення екскурсій з молодшими школярами на
господарсько-виробничі об’єкти.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
Рекомендована література
Базова
Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою
трудового навчання. – Тернопіль.
Степанова Л.В. Методика трудового навчання в початкових класах:
Навчально-методичні матеріали. Ч.1. – Івано-Франківськ, 2007. – 80 с.
Степанова Л.В. Методика трудового навчання в початкових класах:
Навчально-методичні матеріали. Ч.2. – Івано-Франківськ, 2008 - 90 с.
Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початкових класах. –
Тернопіль, 2005
Допоміжна
1. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных
мастерских: Учеб. пособие
2. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.1.
Теорія трудового навчання. – К.: РННЦ "ДІНІТ", 2000.
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
41
Размер файла
19 Кб
Теги
вимоги, програмою, мтн
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа