close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне пл 4 клас 1 семестр

код для вставкиСкачать
математика, укр. мова, літ. читання, природознавство, інформатика, Я у світі, основи здоров'я, образотворче мистецтво, трудове навчання, фізкультура.
Розклад уроків
І семестр
№
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Четвер
П’ятниця
ІІ семестр
№
Понеділок
Вівторок
Середа
Розклад дзвінків
1 урок
2 урок
З урок
4 урок
5 урок
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Семестри
Канікули
1
6 урок
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4 клас
Скворцова С.О. Онопрієнко О.В.,
Орієнтовне календарно-тематичне планування з математики
(4 клас)
140 годин (4 години на тиждень)
Дата
Тема уроку
І семестр
Розділ І. Узагальнення і систематизація знань учнів за 3-й клас.
Нумерація трицифрових чисел . с. 2 – 3
Арифметичні дії додавання, віднімання, множення та ділення. с. 4
–5
Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з
компонентів с. 6 – 7
Прийоми додавання і віднімання в межах 1 000 с. 8 – 9
Прийоми усного множення і ділення в межах 1 000 с. 10 – 11
Сюжетні задачі с. 12 – 13
Ділення з остачею с. 14 – 15
Математичні вирази с. 16 – 17
Рівняння. Нерівності зі змінною с. 18 – 19
Величини. Частини величин с. 20 – 21
Контрольна робота №1
Письмове множення і ділення
Аналіз контрольної роботи. Письмове множення с. 22 – 23
Письмове множення с.2 4 – 25
Задачі на знаходження четвертого пропорційного с. 26 – 27
Задачі на знаходження четвертого пропорційного с. 28 – 29
Задачі на знаходження четвертого пропорційного с. 30 – 31
Письмове ділення на одноцифрове число с. 32 – 33
Письмове ділення на одноцифрове число с. 34 – 35
Письмове ділення на одноцифрове число с. 36 – 37
Письмове ділення на одноцифрове число с.38 – 39
Письмове ділення на одноцифрове число с. 40 – 41
Письмове ділення на одноцифрове число с. 4 2– 43
Письмове множення і ділення на кругле число с. 44 – 45
Письмове множення і ділення на кругле число с. 46 – 47
Письмове множення на двоцифрове число с. 48 – 49
Закріплення вивченого. Самостійна робота.
Задачі на подвійне зведення до одиниці с. 50 – 51
Задачі на подвійне зведення до одиниці с. 52 – 53
2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Письмове ділення на двоцифрове число с. 54 – 55
Письмове ділення на двоцифрове число с.56 – 57
Ділення трицифрового числа на двоцифрове с. 58 – 59
Ділення на двоцифрове число с. 60 – 62
Задачі з буквеними даними с. 63 – 64
Ділення з остачею с. 65 – 67
Контрольна робота №2
Дії з багатоцифровими числами
Аналіз контрольної роботи. Лічильна одиниця — тисяча. Розрядні
числа с. 68 – 71
Читання та записування багатоцифрових чисел с. 72 – 74
Утворення багатоцифрових чисел с. 75 – 77
Порівняння багатоцифрових чисел с. 78 – 79
Додавання на основі розрядного складу числа с. 80 – 81
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел на основі
нумерації с. 82– 83
Загальна кількість одиниць певного розряду с. 84 – 85
Арифметичні дії з круглими числами с. 86 – 87
Задачі на спільну роботу с.2 – 3
Задачі на спільну роботу с. 4 – 5
Іменовані числа с. 6 – 7 Перевірка навичок усних обчислень
(математичний диктант, робота на картках тощо)
Множення і ділення круглих чисел с. 8 –9
Арифметичні дії додавання і віднімання с. 10 – 11
Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел с. 12 –
13
Письмове додавання у випадку трьох доданків с. 14 –15
Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою і сумами двох
доданків с. 16 – 17
Додавання і віднімання іменованих чисел с. 18 – 19
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел с. 20 – 21
Контрольна робота №3
Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач с. 22 – 23
Швидкість руху с. 24 – 25
Правило знаходження шляху; часу руху с. 26 – 27
Прості задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху
с. 28 – 29
Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху с. 30 – 31
Складені задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху
3
61
62
63.
64.
с. 32 – 33
Складені задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху
с. 34 – 35
Контрольна робота №4
Аналіз контрольної роботи. Геометричні фігури на площині. с. 36
– 37
Геометричні фігури на площині с. 38 – 39 Підсумковий урок
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
I семестр
( підручник О.Я. Савченко)
2015-2016 н. р.
№п/п
Тема уроку
Д/з
Дата
ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ
НАРОДНОЇ МУДРОСТІ
Вступ до розділу «Із скарбниці усної
1.
народної творчості». За Софією
Грицою. Наші джерела
2.
Мудра дівчина. (Українська народна
казка)
3.
Мудра дівчина. (Українська народна
казка)
4.
Без труда нема плода (Народна
притча)
5.
У пригоді (Народна притча).
Записала Олена Пчілка
6.
Урок позакласного читання. Казка
мудрістю багата. Побутові казки
7.
Хліб і золото (Народна легенда)
8.
Місто Сміла (Народна легенда)
9.
Стоїть явір над водою (Українська
народна пісня)
10.
Котився віночок по полю
(Українська народна пісня)
11.
Швачка. Син та мати. Записав Борис
Грінченко
12.
Урок позакласного читання. Народні
легенди
13.
Українські народні прислів’я.
Прислів’я народів світу
14.
Скоромовки
15.
Загадки
16.
Галина Кирпа. Мова моя
17.
Перевір свої досягнення
4
Примітки
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Тематичний бал
Урок позакласного читання.
Сторінками народної творчості
ЩО БУЛО НА ПОЧАТКУ СВІТУ
Створення світу
Ольга Бондарук. Міфи про створення
світу та людей
Дедал та Ікар. Переказала Катерина
Гловацька
Дедал та Ікар. Переказала Катерина
Гловацька
Як ще не було початку світа...
(Українська народна обрядова пісня).
Записала Євгенія Ярошинська
Урок позакласного читання. Міфи
Стародавньої Греції
За Сергієм Плачиндою. Гнів Перуна
За Сергієм Плачиндою. Гнів Перуна
Перевір свої досягнення
Тематичний бал
СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Олександр Олесь. Наші предки —
слов’яни
Олександр Олесь. Ярослав Мудрий
Урок позакласного читання.
Сторінками історії України (за
поезіями Олександра Олеся
із книги «Княжа Україна»)
Іван Крип’якевич. Книги за княжих
часів
Дмитро Білоус. У назвах міст і сіл
слова
Алла Коваль. Місто Чернігів
Марія Хоросницька. Звідки в міста
назва — Львів
Урок позакласного читання.
Козацькому роду нема переводу
Марія Пригара. Козак Голота
Марія Пригара. Козак Голота
Марія Пригара. Козак Голота
Іван Гнатюк. Козацький дуб
Іван Бондарчук. На новій землі
Тамара Коломієць. Ялинка мого
дитинства (Спогади)
Урок позакласного читання. Без
верби й калини нема України
5
43.
44.
45.
46.
47.
48.
(Українські казки та легенди
про вербу і калину)
Як давно в Україні з’явився жовтоблакитний прапор?
Семестровий контроль
Контрольна робота Навичка
читання вголос
Дмитро Павличко. Наш прапор.
Наталка Поклад. Гімн
Семестровий контроль
Контрольна робота Навичка
читання мовчки
Перевір свої досягнення Підсумкова
письмова контрольна робота
Тематичний бал
Урок позакласного читання.
Державні символи у творах
українських поетів
Оцінюється
в балах
Оцінюється
в балах
Оцінюється
в балах
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 4 класі
(за підручником М.С.Вашуленко. )
2015-2016 р.
(І семестр – 4 години на тиждень)
№
ур.
Дата
Вправи
підруч.
Тема уроку
1
1–7
Мова – безсмертний скарб народу.
2
3
8 – 11
12 – 17
4
18 – 20
5
21 – 24
6
7
25 – 28
29 – 32
8
9
10
33 – 36
37 – 41
42 – 45
46 – 49
Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.
Культура мовлення і спілкування.
Текст (9 годин)
Закріплення поняття про будову тексту. Тема і
мета висловлювання. Заголовок.
Слова, найважливіші для висловлювання думки в
реченні, тексті.
Засоби зв’язку речень у тексті.
Поділ тексту на частини. Складання плану.
Спостереження за роллю абзаців у тексті.
Особливості змісту та побудови тексту-міркування.
Особливості текстів-описів. Мета цих текстів.
Порівняння художнього і науково-популярного
описів.
Контрольна робота ДИКТАНТ
11
6
12
13
50 – 53
14
54 – 57
15
58 – 62
16
63 – 65
17
66 – 69
18
19
70 – 73
20
21
74 –78
22
79 – 83
23
84 – 86
24
25
87 – 91
26
92 – 96
27
97 – 99
УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТВІРРОЗПОВІДЬ ЗА ТЕМОЮ «ЯСКРАВІ ВРАЖЕННЯ ВІД
ЛІТНІХ КАНІКУЛ»
РЕЧЕННЯ (8 год)
Аналіз контрольної роботи Узагальнення вивченого про
види речень за метою висловлювання та інтонацією.
Основа речення. Зв’язок слів у реченні.
Контрольна робота ДІАЛОГ
Установлення зв’язків між словами в реченні.
Складання речень за схемами.
Поняття про однорідні члени речення. Головні і
другорядні члени речення. Кома при однорідних
членах речення.
Поєднання однорідних членів речення за
допомогою інтонації, сполучників. Інтонація
перелічування і протиставлення.
УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ
ТЕКСТУ «РОМАШКИ» (2).
Складання речень з однорідними членами. Поширення
їх залежними словами. Граматичні питання
до однорідних членів речення.
Контрольна робота. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ
(«Мова і мовлення», «Текст», «Речення»)
СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
ЧАСТИНИ МОВИ (3 год)
Аналіз контрольної роботи. Повторення й
узагальнення знань учнів про лексичні значення
слова.
Узагальнення знань учнів про морфемну будову
слова.
Спостереження за словами, що належать до різних
частин мови, та службовими словами.
УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.
СКЛАДАННЯ ТВОРУ НА ОСНОВІ ВРАЖЕНЬ ВІД
ЕКСКУРСІЇ «КРАСА ОСІННЬОГО ПАРКУ» (3).
ІМЕННИК (18 год)
Повторення вивченого про іменник як частину мови.
Розширення уявлень про лексичне значення
іменника (слова з абстрактним значенням).
Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозначні і
багатозначні іменники. Пряме і переносне
значення іменників. Контрольна робота
СПИСУВАННЯ
Аналіз контрольної роботи Рід і число іменників.
7
28
100 – 106
29
30
107 – 110
31
111 – 115
32
116 – 120
33
121 – 124
34
35
125 – 128
36
129 – 133
37
134 – 136
38
137 – 140
39
40
41
141 – 146
147 – 150
42
43
44
Відмінювання іменників. Формування вмінь ставити
іменники в початкову форму.
УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.
СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ТВОРУ-ОПИСУ ЗА
КАРТИНОЮ К. БІЛОКУР «СОНЯШНИКИ» (4).
Розрізнення відмінків іменників з однаковими
закінченнями.
Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках
різного роду в давальному і місцевому відмінках.
Чергування голосних у коренях іменників жіночого та
чоловічого роду в однині.
Правопис закінчень іменників жіночого роду на
– а (– я) в родовому відмінку однини.
Урок розвитку мовлення. Контрольна робота
ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ «ОСІНЬ ЗА
ВІКНОМ ЧАРІВНУ КАЗКУ ПИШЕ» (5).
Аналіз контрольної роботи Правопис закінчень
іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
(листка, лісу).
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого
роду в орудному відмінку однини.
Правопис закінчень іменників чоловічого роду на
– р в орудному відмінку однини.
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в
давальному і місцевому відмінках однини.
Урок розвитку мовлення. Текст-опис за ілюстрацією.
Науковий опис голуба (6).
Правопис закінчень іменників у множині.
Правопис закінчень іменників у множині.
Контрольна робота АУДІЮВАННЯ
Уживання іменників з прийменниками в різних
відмінках
Узагальнюючий урок із теми «Іменник».
Контрольна робота ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ з
теми «Іменник».
45
151 – 154
46
155 – 159
47
160 – 162
ПРИКМЕТНИК (20 год)
Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мові і
мовленні.
Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми.
Пряме і переносне значення прикметників.
Спостереження за вживанням прикметників у текстах
різних типів – художньому і науковому (без
уживання термінів).
8
48
49
163 – 167
50
168 – 170
51
52
53
171 – 173
174 – 178
179 – 181
54
55
182 – 186
56
187 – 191
57
192 – 195
58
196 – 201
59
202 – 205
60
Урок розвитку мовлення. Складання текстів письмових
привітань (7).
Спостереження за формами прикметників найвищого
ступеня порівняння (без уживання терміна).
Спільні і відмінні ознаки прикметників та іменників.
Повторення вивченого про прикметник як
частину мови.
Рід і число прикметників.
Відмінювання прикметників в однині і множині.
Визначення відмінка прикметника в реченні за
відмінком іменника.
Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому
важливо бути доброю людиною» (8).
Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий і
м’який приголосні в однині і множині.
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-,
-зькУживання знака м’якшення перед закінченням
прикметників.
Використання прикметників для всебічної
характеристики предметів і явищ. Усний опис
картини зимової природи.
Форми давального і місцевого відмінків однини
прикметників жіночого роду.
Урок розвитку мовлення. Складання текстів письмових
запрошень (9).
6162
Виконання завдань у зошитах з оцінювання
навчальних досягнень та з підготовки до ДПА.
Підготовка до контрольної роботи за семестр.
63
64
Контрольна робота за семестр. ДИКТАНТ
Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за
семестр.
ПРИРОДОЗНАСТВО
(за підручником І. В. Грущинської)
2015-2016 н.р.
№п/п
Тема уроку
1.
Вступ
Зустріч 1. Чому людина не може
існувати без природи?
Всесвіт і Сонячна система
Д/з
с.8
9
Дата
Примітки
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Зустріч 2.Як і чому людство
змінювало свої уявлення про
Всесвіт?
Зустріч 3. Чому нашу систему
назвали Сонячною?
Зустріч 4. Які космічні «сусіди» та
«гості» є у планети Земля?
Зустріч 5. У чому неповторність
планети Земля та її природного
супутника Місяця? КОНТРОЛЬНА
РОБОТА Всесвіт і Сонячна
система
Зустріч 6. Чому на Землі
відбувається зміна дня і ночі?
Зустріч 7. Чому на Землі змінюються
пори року?
Зустріч 8. Куди веде Чумацький
Шлях?
Зустріч 9. Як досліджують всесвіт у
наш час?
Зустріч 10. Навчальний проект «Про
які мандрівки просторами космосу ти
мрієш?»
Зустріч 11. Перевір свої досягнення:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА Всесвіт і
Сонячна система Тематичний бал
План і карта
Зустріч 12 Чому не можна зайти за
обрій?
Зустріч 13. Як навчитися
орієнтуватися на місцевості?
Зустріч 14. Як орієнтуватися за
допомогою компаса?
Зустріч 15. Для чого потрібні плани
місцевості?
Зустріч 16. Про що може розповісти
карта?
Зустріч 17. Для чого потрібно вміти
«читати» плани місцевості та карти?
Зустріч 18. Перевір свої досягнення
КОНТРОЛЬНА РОБОТА План і
карта
Материки та океани
Зустріч 19. Чому відбувалося
розселення людей на Землі?
Зустріч 20. Яка чисельність
10
с. 12
с.14
с.17
с.22
с.25
с.27
с.31
с.35
с.38
с.39
с.42
с.44
с.47
с.50
с.55
с.59
с.62
с.66
с.69
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
населення Землі?
Зустріч 21. Які океани і материки є
на Землі?
Зустріч 22. Який океан найбільший?
Зустріч 23 У чому неповторність
Атлантичного океану?
Зустріч 24. Які неповторні риси має
Індійський океан?
Зустріч 25. Який океан найменший?
Зустріч 26. Що розповідає карта про
форми земної поверхні?
Зустріч 27. Який материк на Землі
найбільший?
Зустріч 28. У чому виявляються
особливості рослинного й
тваринного світу Євразії?
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Материки та океани Тематичний
бал
Зустріч 29. Який материк
найспекотливіший на планеті?
Зустріч 30. У чому виявляються
особливості рослинного і тваринного
світу Африки?
с.72
с.74
с.77
с.81
с.84
с.88
с.90
с.93
с.98
с.101
Календарно-тематичне планування уроків
Інформатики
для 4 класу
(До підручника «Інформатика 4 клас»)
Автори: М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька)
№
Дата
уро
Тема уроку
Примітки
уроку
-ку
Тема 1. Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
3-й клас
1.
Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в
комп’ютерному класі. Повторення начального
матеріалу за 3-й клас.
Тема 2. Папка. Операції над папками і файлами
11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Поняття файлу та папки.
Створення і видалення папок, видалення файлів.
Копіювання файлів та папок.
Тема 3. Опрацювання тексту на комп’ютері.
Тексти і текстовий редактор.
Середовище текстового редактора. Відкриття та
створення
текстового документа. Збереження
текстового документа.
Правила введення тексту.
Редагування тексту.
Копіювання і переміщення фрагментів тексту.
Форматування тексту.
Вставлення зображень у текстовий документ.
Тема 4. Графічний редактор
Графічні редактори та їх призначення. Середовище
графічного редактора
Панель інструментів. Палітра. Колір фігури і колір
фону. Створення простих графічних зображень.
Збереження зображень.
Інструменти виділення фрагментів зображення.
Вставлення підпису до малюнка. Зміна кольору й
розміру шрифта.
Тема 5. Безпека дітей в Інтернеті
Правила безпечного користування Інтернетом при
пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).
Повторення і систематизація навчального матеріалу
за І семестр.
Веб-сторінки для дітей.
Дитячі бібліотеки.
Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн.
Електронне спілкування. Безпека спілкування в
спільнотах.
Тема 6. Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням
Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання.
Заперечення висловлювань.
Аналіз тексту задачі.
Середовище виконання алгоритмів Скретч.
Алгоритми з розгалуженням. Логічне слідування
«Якщо – то – інакше».
12
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням
для виконавців у середовищі Scratch.
Алгоритми з повторенням.
Створення та виконання алгоритмів з повторенням у
визначеному середовищі.
Тема 7. Робота з презентаціями
Середовище редактора презентацій.
Комп’ютерна презентація, її об’єкти.
Робота з об’єктами на слайдах презентації.
Анімаційні ефекти у комп’ютерній презентації.
Створення презентацій на основі шаблону. Розробка
плану створення презентації на задану тему.
Тема 7. Повторення та узагальнення вивченого у 4-му класі
Повторення і систематизація навчального матеріалу.
Повторення і систематизація навчального матеріалу
за рік
Підсумковий урок за рік.
4 клас
Я У СВІТІ
( підручник О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова )
2015-1016 н. р.
Тема уроку
Підручник
Дата
Людина
Неповторність кожної людини
Життя людини — найвища цінність
Людське «Я»
Справжня особистість
Можливості людини
Досягнення успіху
Наполегливість — важлива риса
характеру людини Контрольна робота
Тематичний бал
Людина серед людей
Роль спілкування в житті людини
Культура поведінки
Вчимося бути культурними у
спілкуванні, мовленні, зовнішності
Правила поведінки в гостях. Правила
гостинності
Культура спілкування. Конфлікти
13
с.3-6
с.7-10
с.11-15
с.16-20
с.21-24
с.25-28
с.29-32
с.33-36
с.37-41
с.42-46
с.47-51
с.52-55
Примітк
и
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Культура спілкування. Давайте жити
дружно
Людські чесноти
Підсумковий урок Контрольна робота
Тематичний бал
Людина в суспільстві
Ознайомлення з громадянськими
правами
Ознайомлення з громадянськими
обов’язками
Основні символи держави
Турбота кожного про оточення. Люди
навколо мене
Турбота кожного про довкілля. Я і
природа. Я і довкілля
Турбота кожного про історичну та
культурну спадщину
Відповідальність за правопорушення
Подорож Містом Майстрів
Подорож Містом Майстрів Контрольна
робота Тематичний бал
Людина і світ
Планета Земля — наш спільний дім
Різноманітність культур і звичаїв
народів
Найближчі сусіди України. Запрошення
до подорожі
Ми — мандрівники
Подорож до Польщі
Подорож до Великої Британії
Подорож до Китаю
Подорож до Індії
Усім світом охороняємо природу
Усім світом охороняємо природні
багатства
Усім світом охороняємо культуру
різних народів
Внесок українців у досягнення науки,
культури та спорту
Перевір свої знання. Контрольна
робота Тематичний бал
Підсумковий урок
с.56-59
с.60-63
с.64-68
с.69-71
с.72-75
с.76-80
с.81-84
с.85-89
с.90-92
с.93-99
с.93-99
с.100-102
с.103-106
с.107-110
с.111-112
с.113-114
с.115-116
с.117-118
с.119-120
с.121-124
с.125-128
с.129-131
с.132-135
ОСНОВИ ЗДОРОВ ’Я
14
(за підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової,
В. С. Пономаренка, С. В. Страшка)
2015-2016 н.р.
№п/п Тема уроку
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
1.
Життя і безпека людини
2.
Життя і здоров’я
3.
Розвиток людини
ЗДОРОВЕ ТІЛО
4.
Збалансоване харчування
5.
Вода і поживні речовини
6.
Рух і загартовування
7.
Профілактика порушень зору,
слуху, постави
8.
Гігієна порожнини рота
9.
Гігієна оселі
10.
Організація самонавчання
Підсумковий урок за розділом
СЕРЕД ЛЮДЕЙ
11.
Сім’я і здоров’я
12.
Розбудова дружніх стосунків
13.
Як відстояти себе
14.
Шкідливі звички і здоров’я
15.
Шкідливі звички і здоров’я
16.
Реклама і здоров’я
17.
Засоби комунікації і здоров’я
18.
Засоби комунікації і здоров’я
19.
Хвороби, які набули соціального
значення
20.
Охорона здоров’я дітей
21.
Люди з особливими потребами
22.
Люди з особливими потребами
Підсумковий урок за розділом
БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
23.
Наодинці вдома
24.
Безпека школяра
25.
Безпечна прогулянка
26.
Безпека дорожнього руху
27.
Рух на перехресті, майдані
28.
Аварії на дорогах
29.
Підсумковий урок за розділом
ЗДОРОВИЙ ДУХ
30.
Самооцінка і поведінка людини
31.
Хочу, можу, треба
Підручник
с.6-9
с.10-13
с.14-18
с.20-23
с.24-27
с.28-31
с.32-35
с.36-39
с.40-43
с.44-48
с.50-53
с.54-57
с.58-61
с.62-64
с.64-67
с.68-71
с.72-75
с.75-76
с.77-80
с.81-84
с.85-90
с.85-90
с.92-95
с.96-99
с.100-103
с.104-107
с.108-111
с.112-116
с.117
с.118-121
с.122-125
15
Дата
Примітки
32.
33.
34.
35.
Шануй себе та інших
Звички і здоров’я
Творчість і здоров’я
Підсумковий урок за розділом
Повторення вивченого
с.126-129
с.130-133
с.134-138
Образотворче мистецтво
( за Калініченко О.В. )
1 семестр 2015- 2016 н.р.
№
1
2
3
4
Назва теми
Практичне художньо-творче
завдання
Художній
образ у
графіці,
живописі та
скульптурі
Літні
враження
(Підручник с.
8)
Створи декоративну або сюжетну
композицію «Літні враження»
(пастель, воскові або кольорові
олівці; тонований, кольоровий
папір; штучні або природні
матеріали: тканина, намистинки
або засушені квіти й листочки,
гілочки, мушлі, камінці).
Створи образи дерев у композиції
Дерева
казкового лісу «Таємничий ліс», застосовуючи
(Підручник
засоби виразності графіки: лінії,
с.12)
штрихи, точки, плями. Обери
графічну техніку: гратаж або
плямографію (чорнило, туш; віск;
перо, голка, паличка, трубочка).
Незвичайний Створи художній образ осені,
використовуючи для цього її дари
натюрморт
(Підручник с. — фрукти й овочі. Виконай
16)
натюрморт в одному кольорі. За
допомогою світлотіні спробуй
зобразити об’ємність фруктів та
овочів (графітний олівець).
Створи композиції-образи:
Кольорові
«Ранок», «День», «Вечір», «Ніч» у
образи
(Підручник
техніці монотипії. Відобрази в
с.20)
їхньому колориті настрої різного
часу доби (гуаш; пензлі,
16
Дата
Прим.
5
6
7
8
9
пластикова дощечка, крейдяний
папір).
Який характер твоєї улюбленої
Живописні
квітки? Створи кілька її образів,
портрети
застосовуючи різні живописні
квітів
(Підручник
техніки та прийоми (акварель або
с.24)
гуаш). Придумай композиціям
назви.
Фантастичн Робота в парі: намалюйте
фантастичні кораблі, образи яких
і кораблі
(Підручник
протилежні за характером. Теми на
с.28)
вибір: «Чорна пантера» і «Стрімка
чайка»; «Піратська шхуна» і
«Срібляста яхта» (гуаш, кольоровий
або тонований папір).
Створи скульптурний образ
Карнавал
тварини — реальної або
тварин
(Підручник
фантастичної (пластилін,
с.32)
пластика, солоне тісто, глина,
природні та штучні матеріали).
Створи з природних матеріалів
Лісова
образ Лісової Царівни або її друга
царівна і
гриб-чарівник — Гриба-чарівника в об’ємі або
(Підручник с. рельєфі (картон, пластилін,
36)
природні та штучні матеріали).
Художній
образ у
декоративноприкладному
мистецтві,
архітектурі
та дизайні
Народна
іграшка
(Підручник
с.42)
Виготов іграшку за українськими
народними мотивами (глина,
солома; тканина або інші природні
матеріали).
10 Світ
петриківки
(Підручник с.
46)
Намалюй чарівну квітку,
застосовуючи прийоми
петриківського розпису (акварель,
гуаш).
11 Дерево
життя
(Підручник
Створи витинанку під назвою
«Дерево життя» (кольоровий папір,
картон, ножиці, клей).
17
с.50)
12 Місто мрій
(Підручник
с.54)
Створи образ будинку своєї мрії
(графітний і кольорові олівці,
гелева ручка, фломастери або
кольоровий папір, ножиці, клей).
13 У селянській
хаті
(Підручник
с.58)
14 Дизайн
годинника
(Підручник
с.62)
15 Новорічні
прикраси
(Підручник
с.66)
16 Перевір свої
досягнення
(Підручник
с.70)
Узагальнення і систематизація
знань
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
(за підручником
Н. В. Котелянець, О. В. Агєєвої )
1 семестр
2015-2016 н.р.
№п Тема уроку
/п
1.
Вступ. Як зробити світ
привабливим? Художнє
конструювання (дизайн)
Наші
помічники
с.4-6
Робота з папером і картоном
2.
Конструювання рухомих моделей
із картону і паперу. Виготовлення
рухомих тваринок. Рухома
іграшка «Сонечко»
с.7-11
Наші
помічники:
• картон
18
Дата
Примітки
3.
Виготовлення рухомих тваринок.
Іграшка-дергунчик «Котик»
4.
Сюжетні витинанки
Композиція «Ажурні дерева»
5.
Сюжетна композиція
«У казковому лісі»
• кольоровий
папір
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• циркуль
• серветка
• дріт
с. 12-14
Наші
помічники:
• картон
• кольоровий
папір
• шаблон
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
• дріт
• голка з
великим
вушком
• котушкові
нитки
с.15-19
Наші
помічники:
• картоноснова
• кольоровий
папір
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
с.19-22
Наші
помічники:
• картоноснова
• кольоровий
19
6.
Оригамі
Оригамі «Стрибуча жабка»
7.
Оригамі «Голівка, що відкриває
пащу»
8.
Виготовлення штучних квітів
Натюрморт «Квіти у вазі»
Тематичний бал
9.
Паперова квітка «Нарцис»
папір
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
с.23-27
Наші
помічники:
• кольоровий
папір
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
с.27-29
Наші
помічники:
• кольоровий
папір
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
с.30-34
Наші
помічники:
• кольоровий
папір
• гофрований
папір
• картоноснова
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
с.35-38
Наші
помічники:
• кольоровий
папір
20
10.
Колаж
Натюрморт у техніці колажу
11.
Колаж «Портрет героя»
• гофрований
папір
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
• дерев’яна
паличка або
дріт
• шило або
циркуль
с.39-41
Наші
помічники:
• кольоровий
папір
• старі
глянцеві
журнали
• рекламні
буклети
• картоноснова
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
• серветка
с.41-43
Наші
помічники:
• кольоровий
папір
• фломастер
або маркер
• картоноснова
• ґудзики
• тканина
• нитки для
в’язання
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
21
• серветка
12.
13.
14.
15.
Робота з волокнами і нитками
Вишивання. Оздоблення серветки с.45-48
швом «Уперед голку»
Наші
помічники:
• тканина з
полотняним
плетенням
20×20 см
• голка
• нитки муліне
• ножиці
Оздоблення серветки швом
с.49-51
«Назад голку»
Наші
помічники:
• тканина з
полотняним
плетенням
20×20 см
• голка
• нитки муліне
• ножиці
Об’ємна аплікація. Аплікація із
с.52-55
тканини і гудзиків
Наші
помічники:
• картоноснова
• тканина
(фетр, фліс,
драп, кашемір,
джерсі,
фланель,
сукно)
• викрійки
• ґудзики
• шпильки
• крейда
• ножиці
• голка
• нитки
• клей
• олівець
• пензлик
Виготовлення м’якої іграшки
с.56-59
«Ялиночка»
Наші
помічники:
22
16.
№
за
п/п
Проект «Новорічна красуня»
Тематичний бал
• серветки для
прибирання
• стрічка
• викрійка
• ґудзики
• шпильки
• крейда
• ножиці
• голка
• нитки
• вата
с.60-63
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДЛЯ УЧНІВ 4-ГО КЛАСУ
ОСНОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
1 СЕМЕСТР
Зміст навчального матеріалу
Дата
Примітки
проведення
Школа пересування (елементи легкої
атлетики) — 10 год
1.
Відродження сучасних Олімпійських ігор.
Правила техніки безпеки під час занять
легкою атлетикою.
Шикування в шеренгу, повороти на місці.
Ходьба по діагоналі.
Біг у повільному темпі «проти ходом».
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
Спеціальні вправи бігуна.
Старт з різних вихідних положень.
Стрибок у довжину з місця.
Рухливі ігри «Гуси-лебеді», «Квач»
2.
Фізичні навантаження та реакція на них
серцевих скорочень.
Шикування в шеренгу, повороти на місці.
Ходьба по діагоналі.
Біг у повільному темпі «протиходом».
Спеціальні вправи бігуна.
23
Старт із різних вихідних положень.
Стрибок у довжину з місця.
Рухливі ігри «Гуси-лебеді», «Квач»
3.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба зі зміною частоти кроку.
Біг «змійкою».
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
Біг із прискоренням на 10–15 м.
Біг 30 м із високого старту.
«Човниковий» біг 4 × 9 м.
Стрибок у довжину з місця.
Рухливі ігри з бігом «Команда швидконогих»
4.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба зі зміною частоти кроку.
Біг «змійкою».
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спецільні вправи бігуна.
«Човниковий» біг 4 × 9 м.
Стрибок у довжину з 5–7 кроків розбігу.
Метання малого м’яча з місця із-за спини
через плече.
Рухлива гра з бігом «Команда швидконогих»
5.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба з прискоренням.
Біг по прямокутнику і діагоналі.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Стрибок у довжину з 5–7 кроків розбігу.
Рівномірний біг до 200 м.
Метання м’яча в горизонтальну ціль із місця.
Рухливі ігри «Білі ведмеді», «У річку, гоп!»
Правила техніки безпеки під час занять
легкою атлетикою.
Перешикування з однієї шеренги в три
уступами.
Ходьба з прискоренням.
Біг по діагоналі.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибки у довжину з розбігу у кроці.
6.
24
Метання малого м’яча в горизонтальну ціль.
Біг почергово з ходьбою до 400 м
7.
Перешикування з однієї шеренги в три
уступами.
Ходьба із зміною довжини кроку.
Біг із подоланням дрібних перешкод.
Загальнорозвивальні вправи у русі в колоні
по одному.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибки у довжину з розбігу у кроці.
Метання малого м’яча у вертикальну ціль.
Біг почергово з ходьбою до 600 м.
Рухлива гра зі стрибками «Переправа через
річку»
8.
Перешикування з однієї шеренги в три
уступами.
Ходьба в колоні по одному зі зміною довжини
кроку.
Біг із подоланням дрібних перешкод.
Загальнорозвивальні вправи у русі в колоні
по одному.
Стрибки по «купинах».
Метання малого м’яча у вертикальну ціль.
Метання малого м’яча на дальність вивченим
способом.
Біг почергово з ходьбою до 800 м.
Рухлива гра зі стрибками «Переправа через
річку»
9.
Перешикування із колони по одному в колону
по три (чотири).
Ходьба зі зміною напрямку руху.
Біг зі зміною швидкості і напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи у русі в колоні
по одному.
Спеціальні вправи метальника.
Метання малого м’яча на дальність із розбігу,
із визначенням результату.
Рівномірний біг до 900 м.
Рухливі ігри «Повінь», «Гречка»
10.
Перешикування із колони по одному в колону
по три (чотири).
Ходьба зі зміною напрямку руху.
25
Біг із зміною швидкості і напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Спеціальні вправи метальника.
Метання малого м’яча з розбігу на дальність.
Рівномірний біг до 900 м.
Рухливі ігри «Повінь», «Гречка»
Школа активного відпочинку (рекреація)
— 8 год
11.
Правила проведення рухливих ігор.
Шикування в шеренгу, повороти на місці.
Ходьба звичайна і з переступанням
предметів.
Біг у повільному темпі по «лабіринту».
Загальнорозвивальні вправи на місці у
розімкнутому строю.
Комплекс силових вправ у парах.
Рухливі ігри «Клас, струнко!», «Відгадай чий
голос?».
Вправи на відновлення дихання
12.
Повороти на місці.
Ходьба приставними кроками.
Біг за звуковим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
Вправи в парах для розвитку гнучкості
тулуба.
Рухливі ігри «Клас, струнко!», «Відгадай чий
голос?».
Вправи на розслаблення м’язів верхнього
плечового пояса
13.
Розмикання в шерензі вліво (вправо), від
середини.
Ходьба приставними кроками.
Біг за звуковим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Вправи для розвитку гнучкості тіла.
Рухливі ігри «Відгадай чий голос?», «Грай та
не втрачай».
Вправи на розслаблення м’язів тулуба
14.
Правила безпеки під час проведення
динамічних рухливих ігор.
26
Розмикання в колоні по одному від
направляючого назад.
Ходьба у присіді та напівприсіді.
Біг у колоні по одному по діагоналі.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Вправи для розвитку гнучкості тіла.
Рухливі ігри «Грай та не втрачай», «Мисливці
і качки».
Вправи на розслаблення м’язів нижніх
кінцівок
15.
Правила проведення рухливих ігор.
Ходьба в присіді та напівприсіді.
Біг у колоні по одному по прямокутнику
і діагоналі.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Вправи для розвитку гнучкості тіла.
Рухливі ігри «Грай та не втрачай», «Мисливці
і качки»
16.
Перешикування у русі з однієї колони в дві
(три, чотири) поворотом наліво.
Біг схресним кроком лівим (правим) боком.
Загальнорозвивальні вправи на гімнастичній
лаві.
Лазіння по гімнастичній стінці.
Вправи в парах для розвитку гнучкості тіла.
Рухливі ігри «Мисливці і качки», «Команда
швидконогих»
17.
Перешикування з однієї колони в дві (три,
чотири) поворотом ліворуч.
Ходьба в колоні по одному перекатами
з п’яти на носок.
Біг схресним кроком лівим (правим) боком.
Загальнорозвивальні вправи на гімнастичній
лаві.
Лазіння по гімнастичній стінці.
Вправи в парах для розвитку гнучкості на
гімнастичній лаві.
Рухливі ігри «Команда швидконогих»,
«Зустрічна естафета»
Школа м’яча (баскетбол) —8 год
27
18.
Руховий режим та його вплив на формування
правильної постави.
Шикування в шеренгу, повороти на місці.
Ходьба в колоні по одному по прямокутнику.
Біг у повільному темпі в колоні по одному.
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
Передача баскетбольного м’яча двома руками
від грудей у парах (трійках). Підкидання
м’яча на місці двома руками
знизу вгору.
Ведення м’яча на місці двома руками.
Рухлива гра «М’яч капітану»
19.
Спортивний одяг баскетболіста.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба в колоні по одному з дотриманням
дистанції.
Біг у повільному темпі по колу.
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
Підкидання малого м’яча правою (лівою)
рукою на місці і в русі з ловінням однією
рукою.
Із положення стоячи спиною до стіни кидки
малого м’яча у стіну і ловіння з поворотом
ліворуч (праворуч).
Передача баскетбольного м’яча двома руками
від грудей на місці в парах (трійках).
Рухлива гра «Гонка м’ячів»
20.
Ходьба із зупинками за сигналом.
Рівномірний біг у колоні по одному по
прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Із положення стоячи спиною до стіни кидки
м’яча у стіну і ловіння з поворотом ліворуч
(праворуч).
Перекидання м’яча з правої руки в ліву і
навпаки з ловінням однією рукою.
Передача м’яча двома руками від грудей
з ударом об підлогу.
Передача м’яча двома руками з-за голови.
Ведення м’яча в кроці правою (лівою) рукою.
Кидок м’яча двома руками знизу в
28
баскетбольний щит.
Рухлива гра «М’яч сусідові»
21.
Ходьба «протиходом».
Рівномірний біг у колоні по одному по
прямокутнику з дотриманням безпечної
дистанції.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Перекидання малого м’яча з правої руки
в ліву і навпаки з ловінням однією рукою.
Передача м’яча двома руками з-за голови.
Передача м’яча в парах двома руками від
грудей.
Ведення м’яча однією рукою на місці
з поворотами.
Ведення м’яча на місці і в кроці правою і
лівою руками.
Рухлива гра «М’яч сусідові»
22.
Правила безпеки під час занять
баскетболом.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки. Ходьба «протиходом».
Біг зі стартом із різних вихідних положень.
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні
по одному.
Передача м’яча однією рукою від плеча.
Передача м’яча двома руками з кроком
уперед.
Ведення м’яча однією рукою на місці
з поворотами.
Ведення м’яча однією рукою під час ходьби
і бігу у повільному темпі.
Кидок м’яча двома руками в кошик із відстані
1 м.
Кидок м’яча з місця після ведення
і зупинки.
Рухлива гра «М’яч середньому»
23.
Перешикування з однієї колони в дві
і навпаки.
Ходьба на різних сторонах стопи.
Біг із прискоренням на 5–6 м.
Загальнорозвивальні вправи в парах.
Передача м’яча біля стіни на відстані 2 м.
Передача м’яча двома руками від грудей
29
з ударом об підлогу.
Ведення м’яча у кроці правою і лівою руками.
Ведення м’яча однією рукою з прискоренням
на 5–6 м.
Кидок м’яча з місця після ведення з відстані 1
м.
Кидок м’яча після одного кроку.
Естафета з бігом і перенесенням м’яча
24.
Правила безпеки під час занять баскетболом.
Перешикування з однієї колони в дві
і навпаки.
Ходьба на різних сторонах стопи.
Біг із прискореннями до 5–6 м.
Загальнорозвивальні вправи в парах.
Передача м’яча з ударом об підлогу в парах
(трійках).
Ведення м’яча у кроці правою (лівою)
рукою.
Кидок м’яча в кошик із відстані 1 м після
одного кроку.
Естафета з бігом і перенесенням м’яча
25.
Перешикування з колони по одному в дві
і чотири колони в русі.
Ходьба випадами з опорою руками на
коліно.
Біг зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи з м’ячем.
Передача м’яча однією рукою від плеча.
Передача м’яча двома руками з кроком
уперед.
Ведення м’яча однією рукою під час бігу.
Кидок м’яча після ведення.
Кидок м’яча після ведення і одного кроку.
Естафета з веденням м’яча
26.
Школа м’яча (футбол) — 10 год
Руховий режим та його вплив на формування
правильної постави.
Шикування в шеренгу, повороти на місці.
Ходьба в колоні по одному по
прямокутнику.
Біг у повільному темпі в колоні по одному.
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
30
27.
28.
29.
Підкидання малого м’яча на місці і в русі
правою (лівою) рукою.
Передача футбольного м’яча внутрішньою
частиною стопи в парах (трійках).
Ведення м’яча по прямій.
Рухлива гра з ударами по м’ячу вивченим
способом
Спортивний одяг футболіста.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба в колоні по одному з дотриманням
дистанції.
Біг у повільному темпі по колу.
Загальнорозвивальні вправи на місці в
розімкнутому строю.
Підкидання малого м’яча правою (лівою)
рукою на місці і в русі з ловінням однією
рукою.
Із положення стоячи спиною до стіни кидки
малого м’яча у стіну і ловіння з поворотом
ліворуч (праворуч).
Передача футбольного м’яча в парах (трійках)
внутрішньою частиною стопи.
Удари по нерухомому м’ячу в ціль.
Рухлива гра з веденням м’яча
Фізичні навантаження та реакція на них
серцевих скорочень.
Перешикування з колони по одному в колону
по два (три, чотири) в русі.
Ходьба із зупинками за сигналом.
Рівномірний біг у колоні по одному по
прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Із положення стоячи спиною до стіни кидки
м’яча у стіну і ловіння з поворотом ліворуч
(праворуч).
Перекидання м’яча з правої руки в ліву і
навпаки з ловінням однією рукою.
Передача м’яча внутрішньою частиною стопи
на відстань до 5–6 м.
Удари по нерухомому м’ячу середньою
частиною підйому.
Рухлива гра з веденням і ударами по м’ячу
Шикування, повороти на місці на різні кути.
Перешикування з колони по одному в колону
по два (три, чотири) в русі.
31
30.
31.
32.
Ходьба «протиходом».
Рівномірний біг у колоні по одному по
прямокутнику з дотриманням безпечної
дистанції.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Перекидання малого м’яча з правої руки
в ліву і навпаки з ловінням однією рукою.
Передача м’яча в парах вивченим способом
із зупинкою м’яча внутрішньою частиною
стопи.
Ведення м’яча по прямій на відстань
10–12 м.
Удари по м’ячу вивченим способом у
вертикальну ціль.
Рухлива гра з ударами по м’ячу в ціль
Правила безпеки під час занять футболом.
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба «протиходом».
Біг зі стартом із різних вихідних положень.
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні
по одному.
Передача м’яча у русі в парах пересуваючись
кроком.
Ведення м’яча з обведенням стійок.
Удари по м’ячу в горизонтальну ціль.
Естафети з веденням м’яча
Перешикування з однієї шеренги в дві
і навпаки.
Ходьба «протиходом».
Біг зі стартом з різних вихідних положень.
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні
по одному.
Передача м’яча в парах на місці вивченим
способом.
Передача м’яча в парах в русі.
Ведення м’яча зі зміною напрямку руху.
Удари по м’ячу у вертикальну ціль із відстані
5–6 м.
Естафети з веденням та ударами в ціль
Перешикування з однієї колони в дві
і навпаки.
Ходьба на різних сторонах стопи.
Біг із прискоренням на 5–6 м.
Загальнорозвивальні вправи в парах.
Передача м’яча на місці і в русі вивченим
32
33.
34.
35.
36.
способом.
Передача м’яча на відстань.
Вкидання м’яча двома руками з-за голови.
Обведення перешкод із лівого і правого боку.
Удари по воротам із 5–6 м.
Естафета з бігом і веденням м’яча
Правила безпеки під час занять футболом.
Перешикування з однієї колони в дві
і навпаки.
Ходьба на різних сторонах стопи.
Біг із прискореннями до 5–6 м.
Загальнорозвивальні вправи в парах.
Передача м’яча в трійках на місці і в русі.
Ведення м’яча зі зміною швидкості руху.
Удари по м’ячу, що рухається від учня.
Удари по м’ячу в ціль із відстані 5–6 м.
Естафета з бігом і ударами в ціль
Перешикування з колони по одному в дві
і чотири колони в русі.
Ходьба з прискоренням та уповільненням
темпу руху.
Біг правим (лівим) боком.
Загальнорозвивальні вправи з м’ячем.
Передача м’яча в парах і трійках у русі.
Ведення м’яча із зміною напрямку руху.
Удари по м’ячу, що рухається від учня.
Удари по м’ячу на максимальну відстань.
Естафета з обведенням різноманітних
перешкод
Перешикування з колони по одному в дві
і чотири колони в русі.
Ходьба випадами з опорою руками об коліно.
Біг зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи з м’ячем.
Жонглювання м’ячем (хлопчики) і
повітряною кулькою (дівчата).
Ведення м’яча на відстань до 20 м із
максимальною швидкістю.
Удари по м’ячу по воротам на точність.
Естафета з веденням м’яча і ударами в ціль
Школа культури рухів з елементами
гімнастики (17год)
Символи, ритуали і церемонії Олімпійських
ігор.
Шикування в шеренгу, повороти на місці.
Ходьба «протиходом».
33
37.
38.
39.
Рівномірний біг на носках.
Загальнорозвивальні вправи на місці з
гімнастичними палицями.
Нахили тулуба у сіді з різними положеннями
ніг.
Сід кутом з опорою руками позаду.
Лазіння по гімнастичній лаві в
горизонтальному положенні.
Згинання та розгинання рук в упорі на
стегнах.
Рухлива гра з бігом
Правила техніки безпеки під час занять
гімнастикою.
Стройові вправи на місці.
Ходьба «протиходом».
Рівномірний біг на носках.
Загальнорозвивальні вправи на місці з
гімнастичними палицями.
Акробатичні вправи для розвитку гнучкості.
Нахили тулуба у сіді з різними положеннями
ніг.
Переходи із сіду з одного стегна на інше
і навпаки.
Лазіння по гімнастичній лаві за допомогою
рук.
Лазіння по гімнастичній лаві в упорі на
коліна.
Рухлива гра з бігом
Шикування в колону, розмикання в колоні.
Ходьба «змійкою» в колоні по одному.
Біг із високим підніманням стегна.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Вправи в парах на гімнастичній лаві для
розвитку гнучкості.
Упор присівши, лежачи, основна стійка.
Перекиди вперед.
Вис на зігнутих руках на низькій
перекладині.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
Лазіння по похилій лаві (45°).
Рухлива гра «Заборонений рух»
Перешикування з колони по одному в колону
по два на місці.
Ходьба на носках і п’ятах.
Біг із закиданням гомілки назад.
Загальнорозвивальні вправи для профілактики
34
40.
41.
42.
плоскостопості.
Перекиди вперед у групуванні.
Перекиди назад в упор присівши.
Перекиди назад в упор стоячи на колінах.
Упор на перекладині поштовхом двох ніг.
Лазіння по гімнастичній стінці в різних
напрямках.
Рухлива гра «Виставка картин»
Правила безпеки під час занять гімнастикою.
Перешикування із колони по одному в колону
по три (чотири) поворотом ліворуч.
Ходьба на різних сторонах ступні.
Біг із махом прямими ногами вперед.
Загальнорозвивальні вправи для формування
правильної постави.
Перекиди назад в упор стоячи на колінах.
Два перекиди вперед злито.
Упор на перекладині поштовхом двох ніг.
Перехід у вис присівши з упору на низькій
перекладині, обертаючись уперед.
Підтягування на руках у положенні лежачи
на гімнастичній лаві.
Вправи на розслаблення м’язів тулуба
Перешикування з однієї шеренги уступами за
розрахунком на 9, 6, 3 на місці.
Ходьба із вантажем (мішочки) на голові.
Біг зі зміною швидкості руху.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Акробатичні вправи.
Зіскок махом назад з упору на перекладині.
Підтягування у висі лежачи.
Рухлива гра з довгою скакалкою
Символи, ритуали і церемонії Олімпійських
ігор.
Перешикування в колоні по одному.
Ходьба у напівприсіді.
Рівномірний біг із зміною напряму руху за
сигналом. Загальнорозвивальні вправи зі
скакалкою.
Комплекс вправ у парах на гімнастичних
матах для розвитку гнучкості.
«Міст» із різних вихідних положень.
Комбінація з вивчених акробатичних
елементів.
Лазіння по похилій гімнастичній лаві з
переходом на гімнастичну стінку.
35
43.
44.
45.
46.
Підтягування у висі лежачи (дівчата) і висі
(хлопчики).
Вправи на розслаблення м’язів верхніх
кінцівок
Правила вимірювання пульсу. Дихання під
час виконання фізичних вправ.
Перешикування в колоні на місці та в русі.
Ходьба у напівприсіді по колу, руки за
головою.
Рівномірний біг зі зміною напрямку руху за
сигналом.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
У положенні сидячи нахили тулуба з різним
положенням ніг і рук.
Комбінація з вивчених акробатичних
елементів.
Лазіння по похилій гімнастичній лаві.
Лазіння по гімнастичній стінці вгору і вниз.
Вправи на розслаблення м’язів тулуба
Ходьба по колу в колоні по одному по
прямокутнику.
Біг правим і лівим боками з використанням
приставного кроку.
Загальнорозвивальні вправи з малим м’ячем.
Вправи в парах для розвитку гнучкості.
Переходи з упору стоячи в упор присівши
і навпаки.
Лазіння по гімнастичній лаві з переходом на
гімнастичну стінку.
Лазіння по канату в два і три прийоми.
Перелізання через різноманітні перешкоди.
Естафета з бігом і лазінням по гімнастичній
лаві
Розмикання від середини шеренги.
Ходьба випадами з поворотами тулуба.
Біг звичайний і спиною вперед.
Загальнорозвивальні вправи з малим м’ячем.
Акробатичні вправи.
Підтягування у висі лежачи (дівчатка), у висі
(хлопчики).
Подолання гімнастичної смуги перешкод.
Лазіння по гімнастичній стінці в різних
напрямках.
Рухлива гра з бігом і стрибками на одній
і двох ногах
Правила виконання вправ із малим м’ячем.
36
47.
48.
Ходьба випадами з поворотами тулуба.
Біг із прискореннями за сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Аробатичні вправи.
Підтягування у висі лежачи (дівчата) і у висі
(хлопчики).
Подолання гімнастичної смуги перешкод.
Рухлива гра з бігом і різноманітними
стрибками
Символи, ритуали і церемонії Олімпійських
ігор.
Перешикування на місці з однієї шеренги
в дві і навпаки.
Ходьба випадами з поворотами тулуба.
Біг стрибками з ноги на ногу.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Піднімання ніг на кут 90° з положення лежачи
на спині.
Акробатичні вправи.
Підтягування у висі лежачи (дівчата), у висі
(хлопчики).
Подолання гімнастичної смуги перешкод
Правила техніки безпеки під час занять
гімнастикою.
Перешикування на місці з однієї шеренги
в дві і навпаки.
Ходьба на носках із різним положенням рук.
Біг стрибками з ноги на ногу.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Піднімання ніг до торкання за головою
на 180°.
Стійка на лопатках із різними положеннями
ніг.
Перекиди вперед і назад із різних вихідних
положень.
Підтягування у висі та у висі лежачи.
Вправи на розслаблення та поглиблене
Дихання
Підсумковий урок за семестр
37
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа