close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Розділ VI .
Становлення і розвиток виховної системи гімназії.
Мета: забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості, здатної до духовного саморозвитку,
самовдосконалення, самореалізації, виховання свідомого громадянина суверенної держави.
Напрями роботи
6.1.Організаційно – навчальна робота
№п/п
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальний
1. Аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт
дітей з багатодітних, малозабезпечених, сімей, які опинились в складних
життєвих обставинах, неблагополучних сімей
2. Про призначення класних керівників(наказ)
3. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу(наказ)
4. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури (наказ)
5. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини(наказ)
6. Про створення комісії із запобігання правопорушенням, злочинності й
бездоглядності (наказ)
7. Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя
(наказ)
8. Про створення комісії для розслідування нещасних випадків (наказ)
9. Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньотранспортному травматизму (наказ)
10.Контроль працевлаштування та подальшого навчання випускників
(наказ)
1. Про призначення керівників гуртків, клубів, секцій тощо (наказ).
2. Підготовка й проведення Свята першого дзвоника.
3. Проведення наради класних керівників з питань планування виховної
роботи.
4. Складання плану виховної роботи гімназії на І семестр.
5. Складання звіту про працевлаштування учнів 9 – 11-х кл.
6. Погодження планів виховної роботи в класах і роботи гуртків, клубів.
7. Складання розкладу роботи гуртків у гімназії.
8. Складання графіка проведення виховних годин.
9. Проведення засідання Ради гімназії.
10. Складання графіка чергувань по гімназії. Закріплення території гімназії
школи за кожним класом для прибирання.
серпень
Заступник з ВР
Інформаційне
забезпечення
Звіт
Адміністрація
Наказ
Наказ
Наказ
Наказ
Наказ
вересень
Заступник з ВР
Довідка
Кривко І.О.
Педагог організатор
Заступник з ВР
Наказ
Сценарій
План наради
Заходи
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Голова Ради
Заступник з ВР
Плани
Розклад
Графік
План
Графік
План розподілу
Відмітка про
виконання
11. Складання соціально-педагогічних паспортів класів, оновлення
відомостей про учнівський контингент.
12. Проведення індивідуальної роботи з учнями, що потребують особливого
контролю: дітей-сиріт, напівсиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних,
дітей - чорнобильців. Поповнення картотеки.
14. Підготовка наказу «Про початок річного конкурсу-огляду «Живи,
книго!».
15. Затвердження розкладу роботи спортивних залів гімназії.
16. Організація підготовки до відзначення Дня працівників освіти.
17. Затвердження планів проведення тематичних та предметних декад на І
семестр.
18. Організація роботи гімназичного прес-центру.
19.Проведення зустрічі з інспектором ДАІ.
20. Організація роботи учнівського самоврядування.
21. Проведення нарад класних керівників(останній четвер) і лідерів
учнівського самоврядування (понеділок).
22. Організація контролю за відвідуванням учнями гімназії.
Класні керівники
Громадський
інспектор
Психолог
Адміністрація
Заступник з ВР
Волошина О.І.
Поляков В.С.
Штаб «Інформація»
Заступник з ВР
Педагог-організатор
Заступник з ВР
Паспорти
Довідка
Картотека
Наказ
Програма
Розклад
Сценарій
План
Матеріали
Конференція
Матеріали нарад
Довідка
Заступник з ВР
1.Контроль за організацією роботи з профілактики дитячого травматизму.
2. Проведення аналізу зайнятості учнів у позаурочний час. Ведення
«Маршрутних карт інтересів»(участь у роботі гуртків, клубів, секцій ).
3. Координація спортивно-туристичної роботи на рік.
4. Підготовка до святкування Дня визволення України від німецькофашистських загарбників.
5. Вивчення стану виховної роботи в 8Б,9,11-х класах (аналіз на засідання
кафедри класних керівників).
6. Перевірка стану введення щоденників.
7. Поточний контроль роботи гуртків, секцій, клубів.
8. Індивідуальні бесіди з учнями, батьками щодо попередження девіантної
поведінки.
1. Організація роботи центру педагогічної освіти та допомоги батькам:
надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми гімназії,
своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях.
2. Контроль за роботою гуртків, клубів за інтересами.
3. Здійснення контролю за станом закріплених за класами ділянок території
школи.
4. Вивчення стану організації самообслуговування учнів у гімназії;
підготовка наказу щодо його поліпшення.
5. Організація профорієнтації роботи.
6. Педагогічний контроль за учнівським самоврядуванням
7. Контроль за відвідуванням учнями гімназії.
8. 9. Контроль за роботою прес-центру.
10. Складання плану роботи гімназії на осінні канікули
жовтень
листопад
1. Організація рейдів з метою з’ясування умов проживання дітей-сиріт,
грудень
Волошин С.В.
Заступник з ВР
Довідка
Довідка
Заступник з ВР
Колектив гімназії
План
Адміністрація
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Психолог
Заступник з ВР
Наказ
Аналіз
Довідка
План
План бесіди
План
Пам’ятка
Заступник з ВР
Адміністрація
План контролю
Заступник з ВР
Довідка
Заступник з ВР
Волошина О.І.
Заступник з ВР
Адміністрація
Заступник з ВР
Педагог-організатор
Громадський
Довідка
Записи в щоденники
Газета «Крик"
Матеріали рейду
дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.
2. Проведення анкетування вчителів, батьків, учнів щодо перспектив
роботи гімназії в новому навчальному році, узагальнення пропозицій.
3. Контроль за станом роботи гімназичної їдальні та організації гарячого
харчування учнів.
4. Розробка плану проведення зимових канікул.
5. Організація роботи ради з профілактики правопорушень (зайнятість учнів
«проблемного» контингенту під час зимових канікул).
6. Підготовка рекомендацій до проведення класних батьківських зборів.
7. Проведення наради-практикуму класних керівників з питань планування
виховної роботи на ІІ семестр 2015-2016 навчального року.
1. Провести заходи згідно з планом роботи на зимові канікули.
2. Скласти графік внутрішнього контролю на ІІ півріччя.
3. Продовження вивчення системи роботи та досвіду вчителів, що
атестуються
4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.
5. Відкоригувати річний план із врахуванням результатів роботи за І
півріччя.
6. Про результати перевірки стану підручників (наказ)
7. Про результати перевірки класних журналів, журналів гуртків, секцій.
8. Проведення педради з виховної роботи «Діяльність педагогічного
колективу гімназії щодо розвитку громадської активності, самостійності,
організаторських здібностей школярів»
1. Вивчити стан виконання правил внутрішньошкільного розпорядку та
правил для учнів.
2. Проаналізувати відвідування учнями навчальних занять.
3. Оглядовий контроль за веденням учнівських щоденників.
4. Поточний контроль проведення виховних заходів класних керівників.
5. Відвідування виховних заходів з формування патріотичних почуттів.
6. Підготувати інформацію з профорієнтації учнів 9 – 11-х класів
1. Контроль:
 За відвідуванням учнями гімназії
 За роботою гімназичної бібліотеки (підготовка до Тижня дитячої
книги).
2. Вивчення стану зайнятості учнів у гуртках, клубах, секціях (з огляду на
розвиток творчого потенціалу кожної дитини).
3. Проведення рейдів батьківського комітету для вивчення побутових умов
проживання дітей з багатодітних, малозабезпечених, проблемних сімей.
4. Підготувати пришкільні ділянки, квітники до весняних робіт.
5. Розпочати впорядкування гімназичної території.
6. Складання плану роботи на весняні канікули та забезпечення його
виконання.
7. Проведення відповідного інструктажу учнів з техніки безпеки та правил
поведінки (напередодні канікул).
січень
лютий
інспектор
Заступник з ВР
Анкета
Рада гімназії
План ради
Заступник з ВР
Заступник з ВР,
психолог
Заступник з ВР
Заступник з ВР
План на канікули
Педколектив
Адміністрація
Атестаційна комісія
План заходів
Графік
Матеріали комісії
Заступник з ВР
Заступники
директора
Захарова Л.М.
Волошин С.В.
Заступник з ВР
Довідка
План роботи
Наказ
Матеріали на нараду
Матеріали педради
Заступник з ВР
Довідка
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Матеріал на кафедру
Довідка
Заступник з ВР
Довідка
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Довідка
Рекомендації
План наради
березень
Заступник з ВР
Психолог
Громадський
інспектор
Завідувач ділянок
Вчителі трудового
навчання
Заступник з ВР
Класні керівники
Довідка
Матеріали перевірки
Заходи
План
Тематика бесід
8. Організація роботи консультативного пункту для батьків, які мають
труднощі у вихованні дітей.
9. Проведення відкритих уроків, заходів в паралелях.
1. Провести:
 Обговорення проектів кафедри класних керівників, кафедр на
новий навчальний рік
 Консультації щодо аналізу підсумків навчального року і
планування роботи гімназії
2. Перевірити:
 Організацію факультативних, групових, індивідуальних занять
 Організацію роботи гуртків, спортивних секцій.
3. Підготувати інформацію про підсумки основних заходів внутрішньо
шкільного контролю й управління навчально виховним процесом.
4. Організація та проведення Дня довкілля.
5. Проведення діагностики професійної підготовки педагогів з питань
виховання.
6. Аналіз діагностичних анкет, вивчення труднощів класних керівників,
керівників гуртків, визначення форм і термінів методичної допомоги.
7. Організація роботи з питань планування позакласної роботи на
наступний навчальний рік, проведення анкетування учнів, батьків, класних
керівників, узагальнення їхніх пропозицій.
квітень
1.Складання планів проведення літніх канікул для учнів, схильних до
правопорушень, учнів пільгових категорій та учнів, що потребують
особливого контролю .
2. Контроль за станом підготовки до випускного вечора.
3. Проведення виховних годин із правил поведінки на воді, у транспорті, на
вулиці, правил поводження з отруйними, вибуховими та легкозаймистими
речовинами, газом, колючими і ріжучими предметами.
4. Заохочення батьків за успіхи в сімейному вихованні, навчанні дітей,
активну участь у житті класу та гімназії.
5. Підведення підсумків конкурсу «Кращий з предмету», «Краща
гімназична сім’я»., «Лідер класу», «Лідер гімназії»
6. Проведення свята останнього дзвоника.
1. Підготовка випускного вечора.
2. Контроль за проходженням навчальної практики.
травень
Заступник з ВР,
Психолог
Класні керівники
План роботи
Заступник з ВР
Проекти
Кривко І.О.
План
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Програми
Волошин С.В.
Заступник з ВР
Заступники
директора
Вчителі біології
Психолог
Конспект
Довідка
Інформація
Інформація
Анкета
Заступник з ВР
червень
Психолог
Заступник з ВР
Проект плану
Заступник з ВР
План
Волошина О.І.
Класні керівники
Сценарій
Тематика годин
Класні керівники
Подяки
Адміністрація
Матеріали конкурсу
Волошина О.І.
Волошина О.І.
Савченко О.Я.
Сценарій
Сценарій
План
3. Контроль і сприяння роботи мовного табору.
4. Контроль і організація літнього відпочинку учнів пільгових категорій ,
учнів, поставлених на внутрішньо шкільний облік.
5. Підготовка наказів:
 «Про організацію та проведення випускних вечорів»
 «Про результати виховної роботи з учнями на навчальний рік»
«Про стан роботи з профілактики травматизму серед учнів, учителів і
техперсоналу»
- «Про роботу з фізичного виховання учнів»
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Наказ
Інформація
Адміністрація
гімназії
Накази
6.2 Методичний супровід виховної роботи
Напрями роботи: формування в гімназії колективу як сприятливого середовища для розвитку та життєдіяльності дитини; орієнтувати
виховну систему на особистість дитини, на розвиток її природних задатків, здібностей, створення в закладі обстановки захищеності та
творчої співдружності, реалізувати інтегруючу, регулюючу та розвивальну функції педагогічного процесу, оновлювати та удосконалювати
форми та методи виховної роботи.
№п/п
Зміст роботи
1. Підбір кадрів класних керівників, керівників гуртків, секцій .
2. Проведення діагностики професійної підготовки педагогів, вивчення
їхніх педагогічних проблем. Складання плану роботи кафедри класних
керівників.
3. Вивчення науково-методичної літератури з проблем виховання й
визначення кола питань, з яких необхідно ознайомити пелагічний колектив;
підготовка необхідних рекомендацій.
4. Засідання кафедри класного керівника:
- «Патріотичне виховання – один з важливих напрямків виховного
процесу.»
- Визначення основних напрямків виховної роботи на 2015 – 2016н.р.
- Затвердження перспективного плану роботи на навчальний рік.
1. Розробка структури навчання учнівського активу, органів учнівського
самоврядування.
2. Оформлення в методичному кабінеті нових матеріалів до інформаційного
стенду «Методичні рекомендації класних керівників щодо використання
інтерактивних технологій у виховній роботі».
3. Розробка тематики єдиних виховних годин та експрес-інформації.
4.Оголошення умов конкурсу на «Краща гімназична сім’я».
5. Розподіл території гімназії між класами для прибирання
1. Підготовка та проведення другого засідання кафедри класних керівників:
* Створення
Термін
виконання
серпень
Відповідальний
Інформаційне
забезпечення
Адміністрація
Наказ
Заступник з ВР
Психолог
Анкета
План
Заступник з ВР
вересень
Заступник з ВР
Матеріали
Педагог організатор
Конференція
Папки
Заступник з ВР
жовтень
Заступник з ВР
Адміністрація
Заступник з ВР,
Карнаухов О.А.
Заступник з ВР
Тематика
Умови конкурсу
План розподілу
План проведення
оптимальних умов для самореалізації, саморозвитку
особистості та творчої реалізації гімназиста.
*Формування творчої особистості гімназиста – крок до самореалізації:
*Значення та виховний вплив КТС.
*Саморозвиток особистості в процесі діяльності в органах учнівського
Заступник з ВР
Вісник
План
План роботи всеобучу
Відмітка про
виконання
самоврядування
Матеріали
*Реалізація творчого та інтелектуального потенціалу гімназистів
2. Організація навчання учнів-активістів у школі «Лідер»
3. Організація роботи центру педагогічної освіти й допомоги батькам із
проблем сімейного виховання.
4. Проведення методичного марафону педагогічних ідей «Пропонуємо,
обговорюємо, діємо…».
Педагог організатор
Заступник з ВР
Психолог
Заступник з ВР
1. Проведення гімназичною бібліотекою огляду газет, предметних журналів ,
нових надходжень, довідкової і художньої літератури.
2. Проведення педагогічного консиліуму з питань «Проведення соціально –
профілактичних акцій».
3. Педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням (з досвіду роботи
класних керівників 4-х, 8- х, 10-х класів»
4. Вивчення системи роботи класного керівника з вихованням в учнів
культури поведінки й дисциплінованості (з досвіду роботи класних
керівників 6-Б, 8-Б, 9 класів)
5. Проектування роботи з дітьми, спрямованої на ліквідацію пропусків
навчальних занять
1. Випуск методичного бюлетеня для класних керівників з питань залучення
школярів до різних видів діяльності, що сприяють саморозвитку,
самовдосконалення, самореалізації.
3. Аналіз роботи педагогічного колективу з питань громадянського
виховання.
4. Творчі звіти класних колективів про роботу в І семестрі.
листопад
1. Організація роботи з батьками (з досвіду роботи класних керівників 3х, 7х,9-го класу)
2. Центр «Турбота» - систематичне проведення індивідуальних бесід з
підлітками, схильними до правопорушень.
3. Гімназична рада: проблеми, пошуки, знахідки. Розгляд питань:
- Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства, самого себе,
оточуючих.
4. Засідання кафедри класних керівників:
- Саморозвиток особистості в процесі діяльності в органах учнівського
самоврядування
- Реалізація творчого та інтелектуального потенціалу гімназистів
- Традиції та інновації у виховній діяльності гімназії.
 Планування виховної роботи на ІІ семестр.
січень
Куцак О.С.
Матеріали огляду
Класні керівники
Матеріали консиліуму
Класні керівники
Матеріали досвіду
Матеріали досвіду
Заступник з ВР
грудень
лютий
1. Проведення педагогічної ради з виховної роботи на тему: « Діяльність
педагогічного колективу гімназії щодо розвитку громадської активності,
Матеріали
Класні керівники
Інформація
Психолог гімназії
Бюлетень
Заступник з ВР
План проведення
Класні керівники
Звіти
Класні керівники
Матеріали з досвіду
Заступник з ВР
Матеріали бесід
Заступник з ВР
План Ради
Заступник з ВР
Матеріали кафедри
Заступник з ВР
Матеріали
педагогічної ради
самостійності, організаторських здібностей школярів»
1. Аукціон педагогічних ідей з питань розвитку творчої особистості
вихованців.
2 Організація профорієнтаційної роботи в 9 – 11 класах.
1. Проведення індивідуальних занять з класними керівниками для надання
їм необхідної методичної допомоги.
2. Обговорення пропозицій учителів, батьків, учнів щодо перспектив роботи
гімназії, визначення змісту позаурочної діяльності учнів, планування й
розробки основних напрямів виховної роботи закладу.
3. Робота педагогічного колективу над виконанням рішень педагогічної
ради з виховної роботи.
1. Робота консультативного пункту для батьків з питань труднощів
сімейному вихованні дітей.
2. Засідання кафедри класних керівників:
- підведення підсумків роботи за 2015 – 2016 н.р.;
- обговорення плану роботи на наступний навчальний рік.
3. Звіт класних керівників про роботу з учнями, схильними до
правопорушень, дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми з багатодітних
сімей.
4. Звітування громадського інспектора із соціального захисту «Соціальних
захист учнів у системі роботи педагогічного колективу»
1. Підведення підсумків роботи мовного табору
2.Підведення підсумків проведення навчальної практики.
3.Проведення випускного вечора .
березень
квітень
травень
Заступник з ВР
Матеріали аукціону
Класні керівники
Заступник з ВР
Звіти
Заступник з ВР
План занять
Заступник з ВР
Пропозиції
Заступник з ВР
Проект рішення
Заступник з ВР
Матеріали
консультпункту
Інформація
Класні керівники
червень
Громадський
інспектор
Заступник з ВР
Заступник з ВР
Педагог організатор
Звіт
Інформація
Інформація
Сценарій
6.3. Планування заходів з учнями
Вересень
Місячник Основ безпеки життєдіяльності «Молодь за здоровий спосіб життя»
Мета: пропаганда засад здорового способу життя; оздоровчо – профілактична робота серед учнів, виховання відповідального ставлення до свого
здоров’я.
№
п/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Форма
узагальнення
1.
Свято Першого дзвоника – День знань.
01 .09.2015
Педагог - організатор
сценарій
2.
Провести підготовку до Дня знань та
першого уроку на тему: «Ми нація єдина,
твої ми діти, Україно!»
Серпень
(4-й тиждень)
Класні керівники
Сценарій
3.
Акція «Кожен хоче знати, де свої таланти
проявляти» - вивчення художньо естетичних інтересів учнів, створення
творчих колективів, вибір гуртків,
факультативів, студій.
Вересень
Адміністрація, керівники
гуртків, студій
Списки учнів
4.
Вересень (1-й
тиждень)
Класні керівники
Матеріали
5.
Урок безпеки на тему: «На дорозі
небезпечно, то ж обачним буть доречно!»
Тиждень знань Правил Дорожнього руху на
тему «Руху правила єдині – поважати їх
повинні!»
Операція «Сім’я» - вивчення умов
проживання дітей пільгових категорій,
складання соціальних паспортів класів та
гімназії, залучення дітей цих категорій до
участі в роботі студій, гуртків,
факультативів.
Вересень (1-й
тиждень)
Громадський інспектор,
класні керівники
Паспорти класів, гімназії
6.
Аналіз літнього оздоровлення та відпочинку
учнів
05.09
Класні керівники
Заступник ВР
Таблиці
Відміт
ка
Включитися в акцію „Поспішайте робити
добро». Робота загону «Добрі янголи»
(допомога ветеранам, вчителям-пенсіонерам,
самотнім людям)( до Дня людей похилого
віку)
Захід в паралелі 1-х класів: Посвята у
першокласники «Гімназіє, ми тепер твої
учні!»
Вересень (4-й
тиждень)
Заступник директора з ВР
Матеріали акції
Вересень (4-й
тиждень)
Класні керівники
Сценарій
9.
Організувати консультації в класах для
проведення виборів органів самоврядування
Вересень (3-й
тиждень)
Педагог - організатор
Збори
10.
Провести збори в класах із формування
органів самоврядування, підготовки до
загально гімназичної конференції
Вересень (3-й
тиждень)
Класні керівники
Збори
11.
Акція «Підліток» - перевірка умов
проживання дітей, схильних до
правопорушень. Рейд «Урок» (аналіз стану
відвідування учнями гімназії)
Інформаційна година на тему: «Зроби свій
вибір на користь здоров’я!»
Вересень (другий
тиждень)
Класні керівники,
Заступник ВР
Матеріали перевірки
Вересень (третій
тиждень)
Класні керівники
Матеріали заходу
Єдиний урок з Правил дорожнього руху.
Участь в місячнику «Увага! Діти на дорозі!».
Виставка малюнків «Ми – пішоходи!»
Підготовка до Дня працівників освіти
Вересень
Адміністрація
Матеріали місячника
Вересень (четвертий
тиждень)
Вересень (4-й
тиждень)
Педагог - організатор
Ревтов І.В.
Куцак О.С.
Сценарій
Вересень (третій
тиждень)
Вчителі фізкультури
Графік змагань
Педагог – організатор,
Карнаухов В.М.
План проведення
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотечний
урок. Посвячення в читачі учнів 1-х класів.
Акція «Подаруй книгу бібліотеці»
Тиждень фізкультури і спорту. Гімназична
спартакіаді.
17.
КТС «Пакет» для учнів 5-11 класів.(До Дня Вересень(3-й
тиждень)
туризму)
18.
Акція «Подаруй гру першокласнику»
Розробка уроку
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ЖОВТЕНЬ
Місячник «Гімназичне братство»
Мета: залучення учнів та підпорядкування
діяльності класних колективів єдиній меті
та
завданням
гімназії
шляхом
самоврядування,
самовизначення
та
самоконтролю.
Святкування Дня вчителя «Вчительська доля
– висока зоря»
День українського козацтва «Ми – славного
козацького роду діти», змагання між класами
«Козацькі розваги» для учнів 5-6 класів
Турнір науковців до Дня Гімназичного
Братства. Класні години на тему «Славетні
постаті України».
Свято «День Гімназичного Братства»
Ознайомити учнів з районними гуртками
БДЮТ , ДЮСШ з метою залучення
школярів до участі в їхній роботі, провести
зустріч з їх керівниками
Жовтень (перший
тиждень)
14.10.2015
Педагог - організатор
Сценарій
Вчителі фізичного
виховання
План заходів
19.10.2015
Класні керівники
Педагог - організатор
Сценарії
Жовтень (1-й
тиждень)
Класні керівники
Інформація
Міжнародний День людей похилого віку.
Акція «Творити добро на радість людям!»,
шефська допомога підопічним ветеранам,
людям похилого віку..
КТС учнів 1-4 -х класів: «Козаки – не
простаки!»
КТС в 5-11 класах: «У пошуках скарбів»
Жовтень
Класні керівники
Звіт про роботу
Жовтень
Класні керівники
Сценарій
Педагог - організатор
Завдання командам
Всесвітній День середовища проживання.
Акція «Хай сяє наша гімназія чистотою»
Тиждень пам’яті до 72 –річниці визволення
селища від нацистів. Уроки мужності :
-«Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні…»
- «Недописані сповіді, які опалила війна.»
«Війна краде дитинство»
Проведення тематичних екскурсій в
місцевий музей «Народ пам’ятає, народ
славить» (22.09 – День Партизанської слави»
Жовтень
Матеріали акції
26.10.2015р.
Класні керівники, вчителі
екології
Класні керівники
Жовтень
Класні керівники
Фотоколаж
Захід в паралелі:
6-х класів : «Конкурсно-розважальна
Жовтень
Класні керівники
Сценарій
Матеріали заходів,фото
програма «Спритні козачата»(до Дня
Покрови)
2-х класів: «Подорож до Країни Доброти» ;
5-х класів «Тепер ми – гімназисти»
27.
Розгорнути виставку учнівських робіт із
природного матеріалу, фото, малюнків,
саморобок „Осінній вернісаж”
Жовтень (4-й
тиждень)
Класні керівники
Виставка
Інформаційна година «Життя не вічне –
вічні цінності людські»
Година спілкування : «Патріотизм – мода
чи самосвідомість нації»
15листопада-Міжнародний день
толерантності)
- Вчимося толерантності (тренінг для
учнів 5-8 класів.)
Листопад (1-й
тиждень)
Класні керівники
Матеріали заходу
Листопад (2-й
тиждень)
Класні керівники
Марафон
Взяти участь у тижні скорботи й пам’яті з
нагоди 82 -х роковин Голодомору 1932-1933
р.р в Україні. Тематична година спілкування
на тему: «Пекельні цифри та слова. У серце
б’ють неначе молот. Немов прокляття ожива.
Рік 33-й.Голод! Голод!»
Конкурс малюнків «Права людини»
Листопад (3-й
тиждень)
Заступник директора з ВР
Класні керівники
Матеріали тижня
Листопад (4-й
тиждень)
Листопад (4-й
тиждень)
Вчителі образотворчого
мистецтва, правознавства
Класні керівники
Виставка малюнків
ЛИСТОПАД
Місячник правового виховання
«Колектив живе тим, чим живе народ».
Мета: прищеплювати учням повагу до прав
і свобод людини і громадянина,
Конституції України, державних
символів.
28.
29.
30.
31.
32.
Лекція до Міжнародного дня боротьби з
тютюнопалінням « Підліток і паління»
20 листопада – Всесвітній день прав
дитини. Тиждень правової освіти
населення ,, На паралельних дорогах
прав та обов’язків»:Випуск стіннівок
«Правова культура – міцність держави»
Матеріали лекції
Захід в паралелі 10-х класів: Брейн –
ринг «Правознавець»
Захід в паралелі 4—х класів: Заочна
подорож «Екскурс до галактики «Я –
людина серед людей»
33.
КТС в 5-11 класах «Осінній диво грай»
34.
Зустріч з працівниками правоохоронних
органів «Злочин і покарання»
ГРУДЕНЬ.
Місячник естетичного виховання «Зірки
гімназичного небосхилу»
Мета: формувати почуття прекрасного,
здатності повноцінного сприйняття і
вірного розуміння естетичних норм,
смаків, понять, розвитку творчих
задатків і обдарувань в галузі мистецтва.
Міжнародний День порозуміння з ВІЛінфікованими. Акція«Молодь проти
наркоманії та СНІДу» , книжкова виставка
«Страховки ніхто не має!»
День захисника Вітчизни. Конкурс «Тільки
ти, єдиний тато, кращого немає на землі!
День права в гімназії (Міжнародний день
прав людини)
Розпочати роботу майстерності ялинкових
прикрас. Конкурс : «Найкращий сніговик »
День Святого Миколая (акція «Святий
Миколай, до нас завітай )
Провести рейд у рамках акції „Живи, книго!”
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Виставка малюнків, витинанок, аплікацій
«Зимовий калейдоскоп»
КТС в 5-11 класах «Зимові розваги»
Провести Новорічний свята для учнів:
- «За щучим велінням» - 1-4 класи;
- «Новорічні дива» (5- 8 класи)
- «Вже Новий рік стежки торує й до свят
веселих наближає нас» (9 -11класи)
Листопад )4-й
тиждень»
Листопад(4-й
тиждень)
Педагог – організатор,
вчитель музики
Заступник з ВР
Матеріали заходу
Грудень(перший
тиждень)
Класні керівники
Матеріали лекції
Грудень (перший
тиждень)
Грудень
(2-й тиждень)
Грудень
(2-й тиждень)
Грудень
(3-й тиждень)
Грудень
(3-й тиждень)
Грудень
Карнаухов О.А.
Захід
Заступник директора з НВР
Сценарій
Класні керівники
Інформація
Адміністрація
Матеріали акції
Завідувач бібліотекою
Інформація
Педагог - організатор
Бюлетень
Грудень
(3-й тиждень)
Грудень
(4-й тиждень)
Педагог - організатор
Сценарій
Класні керівники
Педагог - організатор
Сценарій
44.
45.
46.
47.
48.
Акція «Замість живої ялинки – штучна
красунька»
Визначити рейтинг класів
Вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Зустрічі, години спілкування в класах
«Репортаж із Чорнобиля»
Міжнародний День інвалідів. Акція «Грані
доброти»
СІЧЕНЬ.
Місячник національного виховання «З
родини йде життя родини»
Мета: виховувати гімназистів в дусі
пізнання, збереження та розвитку
національних традицій; плекати
інтелектуально обдаровану, духовно
багату, цілісну особистість; формувати
національну культуру національну
свідомість, світогляд
Різдвяні канікули. План заходів на канікули.
Грудень
(4-й тиждень)
Грудень
(4-й тиждень)
Грудень
(4-й тиждень)
Класні керівники
Матеріали акції
Заступник директора з НВР
Рейтингова таблиця
Класні керівники
Матеріали
Грудень
Громадський інспектор
Матеріали акції
Січень
(1-й тиждень)
Січень
Адміністрація
План
Захарова Л.М.
План заходу
49.
Класна година «Обряди українського
народу. Різдво Христове».
50.
Усний журнал з використанням мультимедіа
«Сорочка – вишиванка і калина – це наша
найрідніша Україна»
Провести спортивні змагання між класами
(за окремим планом)
Години спілкування до Дня Соборності
України:
- «Я – громадянин і патріот держави, я все
зроблю для її блага і тепла!»
- « Заочна мандрівка Україною»
- «Поетичний олімп рідного краю»
Січень
(2-й тиждень)
Класні керівники
Матеріали заходу
Січень
(2-й тиждень)
Січень
(2-й тиждень)
Учитель фізичної культури
Графік
Класні керівники
Матеріали заходу
Акція до Дня соборності України „Діти
єднають Україну”
КТС в 5-9 класах «Складаємо карту
України». Флешмоб.
Класні виховні години :
- «Пожежний – професія почесна!»
Січень
(3-й тиждень)
Класні керівники
Педагог - організатор
Сценарій
Січень
(3-й тиждень)
Класні керівники
Списки учасників
51.
52.
53.
54.
55.
„Пам’яті героїв Крут”
Лінійка-реквієм до Дня пам’яті подій під
Крутами.
Тематичні п’ятихвилинки «Їх перший і
останній біль».
56.
Захід в паралелі 10-х класів : «Гра –
подорож «Світ моєї України» (до Дня
Соборності);
7 - х класів : Живий квест «Я люблю
Україну»
3-х класів Свято „Тільки родина, як зірка
єдина,
твій порятунок, надійний причал"
57.
КТС для 1-4 класів: Віртуальна мандрівка
«Хай квітне щаслива моя Україна!
Найкраща, безцінна і рідна земля!»
58.
59.
60.
61.
62.
63.
ЛЮТИЙ.
Місячник патріотичного виховання.
«Я – громадянин і патріот держави».
Мета: виховання почуття патріотизму,
гордості за свій народ, його героїчне
минуле.
Захід в паралелі 4-х класів: «Свято до Дня
музики «А музика дзвенить!»
11-х класів : Свято «Ярмарок професій»
Свято зустрічі з випускниками „Скільки
шляхів не підготувала доля, але одна
стежина приводить до рідної гімназії!”
Година спілкування «Народ пам’ятає, народ
славить»
Провести в рамках декади вчителів
іноземних мов заходи до Дня Святого
Валентина, присвячений Дню закоханих
День мужності й патріотизму, присвячений
захисникам України. Волонтерський рух.
15 лютого – День вшанування учасників
бойових дій. Уроки мужності.
Січень
(3-й тиждень)
Класні керівники
Інформація
Січень
(4-й тиждень)
Класні керівники
Сценарій
Лютий
(1-й тиждень)
Педагог-організатор
Сценарій
Лютий
(3-й тиждень)
Лютий
(3-й тиждень)
Класні керівники
Сценарій
Кафедра іноземних мов
План заходів
Лютий
(3-й тиждень)
Лютий
(4-й тиждень)
Класні керівники
Заходи
Керівник курсу «Захист
Вітчизни»
Сценарій
64.
Година спілкування на попередження
торгівлі людьми «Зупинка під назвою
життя»
Лютий
(4-й тиждень)
Класні керівники
Сценарій
Березень (1-й
тиждень)
Березень (1-й
тиждень)
Березень (1-й
тиждень)
Березень (1-й
тиждень)
Березень (3-й
тиждень)
Березень (3-й
тиждень)
Березень (3-й
тиждень)
Класні керівники
План проведення
Педагог - організатор
Ревтов І.В.
Вчитель основ здоров’я
Сценарій
Учителі української
літератури
Заступник директора з ВР
Класні керівники
Заступник директора з ВР
Сценарій
Учителі літератури
Сценарій
Березень (3-й
тиждень)
Завідувач бібліотекою
Наказ
Заходи
Березень (3-й
тиждень)
Березень
Керівник гуртка
Матеріали
Класні керівники
Розробки заходу
БЕРЕЗЕНЬ.
МІСЯЧНИК родинно- побутової культури
«Без сім’ї немає щасті на землі»
Мета: формування та утвердження в
учнях природної схильності до добра;
розвиток моральних почуттів та етичної
культури; оволодіння народною мораллю,
етикою, цілісною народною культурою;
виховання милосердя, співпереживання.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Виховні години: «Мова рідна, слово рідне»,
«Мати – символ добра на Землі»
Операція «Сюрприз», привітання жінок зі
святом 8 Березня
Районний конкурс дружин юних рятівників
Шевченківські дні. Усний журнал
«Вшануємо Т.Г.Шевченка»
Розробити план роботи на весняні канікули
КТС для 5-10 класів «Безпека життя – перш
за все!»(виступи агітбригади класів)
До Всесвітнього дня поезії.
Захід в паралелі 8-х класів «Живий квест.
Література й історія – життя!»
Тиждень книги „Книга – морська глибина”
(за окремим планом), участь в конкурсі
«Читач року»
День театру. Вистава драматичного гуртка.
Захід в паралелі 6-х класів «Здорові звички
– здоровий спосіб життя»
Сценарій
План
Сценарій
КВІТЕНЬ.
МІСЯЧНИК екологічного виховання
«Шануймо природу усюди й завжди»
Мета: залучати школярів до активної
суспільної діяльності, спрямованої на
захист оточуючого середовища,
виховувати любов до природи рідного краю.
75.
День гумору. «День добрих сюрпризів»
76.
Акція „Озеленення країни – спадщина для
майбутніх поколінь” (з 01 до 30.04)
Провести в гімназії день науки і техніки
„Космічні фантазії”
Рейд „Живи, книго!”
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Квітень
(1-й тиждень)
Квітень
(1-й тиждень)
Квітень
(2-й тиждень)
Квітень
(3-й тиждень)
Квітень
(4-й тиждень)
Учнівське самоврядування
Звіт
Класні керівники
Фотовистава
Класні керівники
Розробки
Куцак О.С.
Висновок
Відзначення Дня Чорнобильської трагедії :
- виховна година «Репортаж із Чорнобиля»;
- «Мужність і біль Чорнобиля»
- «Вже полином все поросло, а ми
пам’ятаємо»
Учнівська конференція „Ми – господарі
Квітень
гімназії”
(4-й тиждень)
Участь в акції «Довкілля», місячнику
Квітень
екологічного виховання. Презентації «Вплив
ГМО на організм людини»
Година спілкування: «Ми всі господарі
природи, тож збережемо її вроду!»
Декада профорієнтації.
Квітень
КТС в 8-11 класах «У світі професій»
(реклама професій за вибором)
ТРАВЕНЬ.
МІСЯЧНИК трудового виховання . «Хай
сяє гімназія наша всюди чистотою».
Мета: формувати в учнів свідоме
ставлення до праці: працелюбства,
добросовісності, прагнення в досягненні
результатів, прояв ініціативи,
взаємодопомоги.
Класні керівники
Звіт
Учнівське самоврядування
Програма
Колектив гімназії
Звіт
Заступник з ВР
Стаття в газету, матеріали
Трудовий десант «Моя гімназія чиста і
гарна!»
Заступник директора з ВР
Класні керівники
Звіт
Травень
(1-й тиждень)
Акція «Безпечний Інтернет» «Як не загубити
у Інтернеті своє Я?»
Взяти участь у районному заході,
присвяченому 71-й річниці Великої
Перемоги та покладанні квітів до
пам’ятників загиблим воїнам та акціях
«Турбота», «Квіти ветерану»
Провести в класах класні години «Подвиг,
непідвладний часу!», «Тих днів не змовкне
слава», «Пам’ять серця!»
День Матері «Материнська любов найсвятіша!»
Участь в акції «Грані добра»( привітання та
допомога ветеранам)
Травень
(1-й тиждень)
Травень
(2-й тиждень)
Корвегіна В.А
Заступник директора з ВР
Класні керівники
План
Травень
(2-й тиждень)
Класні керівники
План
Травень
(2-й тиждень)
Травень
(2-й тиждень)
Класні керівники
План
Класні керівники
Фотоколаж
89.
Заходи до Міжнародного дня сім’ї .
Класні керівники
Розробки
90.
Свято останнього дзвоника „Шкільним
коридором лунав дзвоник сумний...”
Випускний вечір. «Бенефіс випускників»
Заходи з відзначення Дня Європи
Травень
(3-й тиждень)
Травень
(4-й тиждень)
Педагог – організатор,
класні керівники
Сценарій
Травень(4 тиждень)
Педагог - організатор
Матеріали
Червень
(1-й тиждень)
Червень
Заступник директора з ВР
Списки на оздоровлення
Класоводи
Фотоколаж
Червень
Червень
Вчителі іноземної мови
Класні керівники,
керівники гуртків ЗОІППО
Вчителі 4-х та 1-х класів
План роботи
План заходів,графік
84.
85.
86.
87.
88.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
ЧЕРВЕНЬ.
Місячник безпеки життєдіяльності та
оздоровлення учнів.
«Хочеш бути здоровим і щасливим – будь
ним!».
Мета: виховання здорового способу
життя, відповідального ставлення до
свого здоров’я, дотримання правил
безпечної поведінки під час літнього
відпочинку та оздоровлення.
Літнє оздоровлення учнів із соціально
незахищених категорій
Участь в святкуванні Дня захисту дітей – 1
червня.
Робота мовного табору. Навчальна практика
Екскурсії, походи, подорожі по рідному
краю.
Свято «Прощавай, 4-й клас!», «Прощання з
Букварем!» ( 1-і класи)
Червень
Сценарій
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Образование
Просмотров
91
Размер файла
294 Кб
Теги
2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа