close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Затверджено:
Директор Веселівської районної
різнопрофільної гімназії
__________________ І.О.Кривко
01 вересня 2015 року
План роботи з батьками на І семестр 2015-2016н.р.
№
з\п
Терміни
проведення
Назва заходу
Інформ.
забезп.
Відповідальний
Психолого-педагогічна освіта батьків (батьківський всеобуч)
1
2
3
4
Організація роботи «Батьківського
університету» - батьківського всеобучу.
Нормативно-правові документи з питань
захисту прав дитини»
Педагогічний консиліум “Засоби і методи
родинного виховання у перехідний
період» (адаптація учнів 1 і 5 кл)
Лекція «Хороші сімейні традиції –
запорука морального здоров’я дитини»
Класні батьківські всеобучі
Бедюх Л.В.
Вересень
Жовтень
Грудень
За окремими
планами
Жовтень
Грудень
Заступники директора з НВР,
класні керівники 1 і 5
кл.
Класні керівники
План
проведення,
матеріали
матеріали
класні керівники
Батьківські збори
5. «Організація дозвілля дітей. Ми робимо
спільну справу»
6. Практикум «Вплив особистого
авторитету батьків на формування
морально – ціннісних взаємин з дітьми»
Жовтень
Класні керівники
матеріали
Психолог.
Грудень
Лекція
Робота батьківського комітету
Засідання БК № 1
- вибори голови б/к
- організація та планування роботи;
- початок навчального року та
перспективи розвитку гімназії
10 Засідання БК № 2
- підготовка до Дня Гімназичного
Братства
9
До
20.09.2015
Класні керівники
Протокол
Класні керівники
Протокол
Жовтень
Листопад
Приміт
ка
підготовка до Дня Святого
Миколая
- підготовка до Новорічного свята
Грудень
- закінчення І семестру
11 Засідання класних батьківських комітетів За окремими
планами
-
класні керівники
Робота консультативного пункту для учнів, батьків, учителів
12 Організація роботи консультаційної
психолого-педагогічної служби з надання
допомоги батькам у вихованні дітей
13 Індивідуальні консультації з питань
початку навчального року і готовності
учнів до навчання
14 Бесіда з батьками першокласників
Протягом
серпнявересня
До
31.08.2015
До
31.08.2015
15 Бесіди з питань організація харчування
До
учнів, підвозу, режиму роботи гімназії
31.08.2015
16 Консультація щодо питань упровадження Вересеньдопрофільного та профільного навчання жовтень
17 Індивідуальні консультування батьків з
питань жорстокого поводження з дітьми
18 Батьківська консультація з питань
адаптації учнів 1, 5 класів до навчання
19 Бесіда з батьками учнів, які схильні до
пропусків занять
20 Індивідуальні консультації з батьками з
питань закінчення І семестру
21 Консультації з питань безпеки учнів під
час зимових свят та зимових канікул.
Жовтень
Жовтеньлистопад
Листопадгрудень
До
27.12.2015р.
До
30.12.2015р
22 Надання батькам консультативних послуг Протягом
з метою набуття вмінь, знань і навичок з семестру
питань виховання дітей
Пилипенко Н.В.
Звіт
Заступники
директора з НВР.
Класні керівники
Заступник директора
з НВР
Класні керівники
Заступник директора
з НВР
.
Класні керівники
Заступник директора
з НВР
Заступник директора
з ВР
Заступник директора
з НВР
Заступник директора
з ВР , класні
керівники
Класні керівники
Психолог
Діагностика, анкетування
23 Ділова гра «Чи завжди справедливі
дорослі?»
24 Вечір запитань і відповідей «Психологія
спілкування з дітьми»
Жовтеньлистопад
Грудень
Класні керівники
Матеріали
Пилипенко Н.В.
Матеріали
Соціальний захист дітей у родині
25 Познайомитися з матеріально-побутовими
умовами родин: • першокласників; • дітей,
що прибули до гімназії; •
неблагополучних; • сиріт, напівсиріт; •
дітей, що мають батьків-інвалідів; •
багатодітних; • дітей, що потерпіли від
ЧАЕС
Вересень
Громадський
інспектор
класні керівники
Акти
26 Взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не
забезпечують належного виховання учнів
Вересень
Заступник директора
з ВР,
класні керівники
Списки
Громадський
Звіт
27 Формування банку даних про учнів: які
інспектор.
потребують посиленої педагогічної уваги
психолог
та допомоги; дітей з проблемних сімей;
Вересень
дітей з малозабезпечених сімей; дітей
пільгових категорій
Кл. керівники
Соціальні
28 Визначити соціальний стан класів. На
паспорти
основі даних скласти соціальні паспорти
Вересень
класів
класних колективів.
Заступник з ВР,
Соціальний
29 Скласти соціальний паспорт гімназії.
Вересеньпаспорт
Взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не
жовтень
забезпечують належного виховання учнів
Участь батьків у загальногімназичних, класних виховних заходах
директора Інформація 1
30 Участь батьків у всіх виховних заходах
Протягом Заступник
з
ВР
,
класні
раз на семестр
гімназії.
семестру
керівники
Вчителі початкових
31 Лекція «Стосунки між батьками та їхня
класів
роль у формуванні особистості молодшого 23.10.2015
школяра» (1-4 класи)
Класні керівники 9-11
32 Родинне свято «Батьківські посиденьки»
класів
14.11.2015
33 День відкритих дверей для батьків 1-7
класів (Ярмарок. Свято врожаю)
34 День відкритих дверей для батьків
п’ятикласників (Святковий прийом у
гімназисти»
35 Новорічне свято
Класні керівники
10.11.2015
16.10.2015
Класні керівники 5
класів
28-29.12.2015
Волошина О.І.
Ревтов І.В.
План
проведення,
розробка
План
проведення,
розробка
План
проведення,
розробка
План
проведення,
розробка
План
проведення,
сценарії
Робота з батьками на ІІ семестр 2015-2016 н.р.
№
з\п
Назва заходу
Терміни проведення
Відповідальний
Психолого-педагогічна освіта батьків (батьківський всеобуч)
1
Семінар « У що ж вірити нашим дітям?»( про моральні
орієнтири сучасності)
21.02.2016
2
Батьківський лекторій . Семінар «Роль сім’ї у вихованні
поваги до державної символіки України»
21.03.2016
3
Класні батьківські всеобучі
Заступник директора
з ВР ,
класні керівники
Заступник директора
з ВР .
класні керівники
За окремими
планами
класні керівники
Батьківські збори
4 «Організація роботи гімназії протягом ІІ семестру 20152016 н.р.. Виконання плану роботи закладу освіти щодо
реалізації наступних документів: Закони України «Про
освіту», «Про мови», Державна програма, ст.10
Конституції » . «Концепція національно – патріотичного
виховання дітей та молоді»
5
Загально гімназична батьківська конференція
«Підсумки роботи за 2015-2016 навчальний рік»
6 Класні батьківські збори
Бедюх Л.В.
22.01.2016
Адміністрація
Травень 2016
За окремими
планами
класні керівники
Робота батьківського комітету
Засідання БК № 3
- організація роботи у ІІ семестрі.
- аналіз учнівського всеобучу
- попередження захворюваності дітей під час
холодів, вживання коктейлів
9 Засідання БК № 4
- святкування Міжнародного жіночого дня ;
- різне.
10 Засідання БК № 5
- підготовка до закінчення навчального року та
допомога в організації оздоровлення;
- різне
11 Засідання класних батьківських комітетів
7
21.01.2016
Класні керівники
26.02.2016
Класні керівники
05.05.2016
Адміністрація
За окремими
планами
класні керівники
Робота консультативного пункту для учнів, батьків, учителів
12 Робота консультаційної психолого-педагогічної служби Протягом
з надання допомоги батькам у вихованні дітей
семестру
13 «Створення оптимальних умов для розвитку і
Січень-лютий
саморозвитку творчої особистості в позаурочний час»
Класні керівники
Класні керівники
14 Консультація батьків учнів 11 класу з питань ЗНО
Січень-лютий
15 Групові та індивідуальні консультації батьків майбутніх Березень
першокласників
Заступник директора з
НВР
Яцків О.М.
Єрмакова Л.В.
16 Консультація з питань ДПА учнів 4,9,11 класів.
Квітень
Заступник директора з
НВР
17 Консультація з питань літнього оздоровлення
Травень 2016р
Заступник директора з
ВР.
18 Консультація з питань закінчення навчального року
Травень
1 – 11 класів.
19 Надання батькам консультативних послуг з метою
Протягом
набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей семестру
Заступник директора з
НВР
Класні керівники
Діагностика, анкетування
20 Анкетування та вивчення думки батьків про вчителів,
що атестуються
21 Анкетування батьків щодо результативності роботи
гімназії у 2015-2016н.р.
Лютий
Травень
Заступник директора з
НВР
Класні керівники
Соціальний захист дітей у родині
22 Матеріально-побутові умови в родинах
• першокласників; • дітей, що прибули до гімназії;
• неблагополучних; • сиріт, напівсиріт;
• дітей -інвалідів; • багатодітних; • дітей батьків, що
потерпіли від ЧАЕС
23 Взяття під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують
належного виховання учнів
24 Формування банку даних про учнів: які потребують
посиленої педагогічної уваги та допомоги; дітей з
проблемних сімей; дітей з малозабезпечених сімей;
дітей пільгових категорій
25 Уточнення соціальних паспортів класних колективів.
26 Уточнення соціального паспорту гімназії.
Взяття під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують
належного виховання учнів
Січень
Заступник директора,
громадський інспектор,
класні керівники
Постійно
Заступник директора,
громадський інспектор,
класні керівники
Громадський інспектор
Постійно
Січень
Кл. керівники
Громадський інспектор.
Січень
Участь батьків у загальногімназичних, класних виховних заходах
27 Участь батьків у всіх виховних заходах гімназії
28 Практикум для батьків «Вплив фізичних вправ на
здоров’я дитини» (5-8кл)
29 Родинне свято «Будуємо майбутнє разом!»
(9 – 11 кл.)
Протягом
семестру
24.01.2016
Заступник директора,
класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
13.03.2016
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Образование
Просмотров
37
Размер файла
112 Кб
Теги
всеобуча
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа