close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Затверджено:
Директор Веселівської районної
різнопрофільної гімназії
____________________І.О.Кривко
01.09.2015 року
Календарний план роботи кафедри класних
керівників
на 2015- 2016 н.р.
Вересень
Засідання 1.
Тема: Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості учня, його
мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої
діяльності.
1.Аналіз роботи за минулий 2014-2015 навчальний рік. Завдання на 2015-2016
навчальний рік.
Бедюх Л.В.
2.Соціальний паспорт гімназії. Картки персоніфікованого обліку дітей пільгових
категорій.
Бедюх Л.В.
3.Лист Міністерства освіти і науки «Про реалізацію Концепції національно –
патріотичного виховання дітей та молоді» від 16.06.2015 №641.Додаток до Листа.
Заходи національно – патріотичного виховання.
Бедюх Л.В.
4.Виховні заходи на 1 семестр 2015- 2016 н. р. Маршрутні карти діяльності учнів
класу (внесення коректив в карту). Створення необхідних умов для вільного розвитку
особистості учня, його мислення і загальної культури шляхом залучення до
різноманітних видів творчої діяльності. Методика розкриття творчого потенціалу
школярів через проведення творчих справ. КТС як спосіб організації життєдіяльності
учнівського колективу.
Пилипенко Н.В, Волошина О.І.
5. Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі
освіти(Лист МОН України)
Бедюх Л.В.
6. Поточні питання.
Листопад
Засідання 2.
Тема: Формування у школярів високої громадянської активності та національнопатріотичної свідомості.
1. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема.
2. Форми та методи формування національно – патріотичної
свідомості та
самосвідомості (доповідь).
Бедюх Л.В.
3. Обмін досвідом між класними керівниками:
 виховання у школярів національно-
патріотичних
і загальнолюдських
цінностей;
системна робота з національно-патріотичного виховання;
 виховання поваги до державних символів.
4.
Роль учнівського самоврядування у згуртуванні дитячого колективу. Розвиток
особистості вихованців через діяльність в органах учнівського самоврядування.
Розвиток громадянської активності учнів(ступінь їх ініціативності, творчості,
організованості, участі в самоврядуванні класу). Як подолати дитячу
Волошина О.І.
5. Індивідуальна виховна робота з учнями різних вікових категорій.
Пилипенко Н.В.
6. Поточні питання.
інертність.
Січень
Засідання 3.
Тема: “Методи превентивного виховання”.
1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної
виховної роботи з неповнолітніми .
Лубяна Н.В.
2. Методичний фестиваль класних керівників:
напрямки правовиховної роботи;
система заходів з правовиховної роботи;
система профілактики правопорушень;
система роботи з попередження правопорушень;
вивчення особистості важковиховуваних школярів.
3.Планування роботи в другому семестрі 2015-2016 навчального року.
Бедюх Л.В.
4. Система
роботи
класного
керівника
з
регулювання
та
корегування
міжособистісних стосунків в учнівських колективах.
Пилипенко Н.В.
5. Поточні питання.
Березень
Засідання 4.
Тема: Сутність і особливості розвитку особистості.
1. Система роботи класного керівника з регулювання та корегування
міжособистісних стосунків в учнівських колективах (доповідь).
Пилипенко Н.В.
2. Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої
індивідуальності особистості (з досвіду роботи класних керівників).
3. Проведення анкетування з вивчення розвитку особистості.
Бедюх Л.В.
4. Портрет творчого класного керівника. Презентація.
Бедюх Л.В.
5. Огляд методичної літератури з виховної роботи.
6. Проблеми, їх вирішення, пропозиції.
Травень
Засідання 5.
Тема: «Проблеми та пошуки»
1.Аналіз стану роботи з вихованості учнів протягом 2015-2016 навчального року.
Бедюх Л.В.
2. Створення
банку
діагностичних
методик
вивчення
індивідуальних
особливостей учнів, їх пізнавальних можливостей і здібностей. Психологопедагогічне проектування рівнів інтелектуального, соціального і духовного
розвитку учнів у класному колективі.
Пилипенко Н.В.
3. Як створити для дітей максимальні умови для повноцінного їх розвитку й
саморозвитку?
4. Обмін досвідом; пропозиції щодо роботи МО, щодо планування виховної
роботи на 2016-2017 навчальний рік. Діагностична карта класного керівника.
Бедюх Л.В.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
49
Размер файла
48 Кб
Теги
план
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа