close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Розділ ІІ
Діяльність педагогічного колективу
по створенню умов для реалізації
Закону України
“ Про загальну середню освіту”
№ п/п
Зміст діяльності
1.
Укомплектувати
а) у початкових класах — класи відповідно до віку
вихованців
б) 1, 10 класи — відповідно до поданих заяв та
документів
в) 2 – 9, 11 класи — відповідно до поданих заяв та
особових справ учнів
2.
Наказами по гімназії зарахувати учнів до 1,10
класів; дітей, які прибули влітку — до відповідних
класів та ГПД; оформити особові справи
зарахованих учнів; продовжити оформлення
алфавітної книги
3.
Термін
виконання
До
01.09.2015
Відповідальні
Адміністрація гімназії
Інформаційне
забезпечення
Документи учнів
До
05.09.2015
Адміністрація
Заяви батьків
Перевірити особові справи учнів, уточнити
списки, оформити класні журнали
До 15.09
Секретар, класні
керівники
Документи
4.
Забезпечити всіх учнів 1-11 класів підручниками і
протягом року вести систематичну роботу по
збереженню підручників
До 01.09.
Бібліотекар
Підручники
5.
Продовжувати поповнення фонду бібліотеки
Бібліотекар
Фонд книжковий
6.
Перепис дітей віком від 6 до 18 років та
складання списків контингенту гімназії
Протягом
року
До 30.08.
Колектив
Списки учнів
7.
Комплектування учнів перших класів відповідно
до віку та на підставі рейтингу підготовленості.
До 01.09.
Вчителі початкової
ланки
Заяви батьків
Відмітка про
виконання
8.
Облік контингенту учнів шкільного віку за
документами.
До 15.09
Колектив гімназії
Списки
9.
Комплектування групи подовженого дня згідно
заяв батьків учнів 1 – 4 класів.
До 03.09.
Вихователь ГПД
Наказ
10.
Статистична звітність на початок навчального
року.
До 15.09
Адміністрація гімназії
Матеріали,
довідки
11.
З метою створення умов для ефективного
функціонування гімназії видати організаційні
накази та забезпечити їх виконання.
Організувати заняття за 5-денним робочим
тижнем у режимі повного дня. Встановити
тривалість уроків у 1 класах — 35 хвилин, у 2-4
класах — 40 хвилин, в 5-11 класах — 45 хвилин.
До 01.09.
Адміністрація
Наказ
12.
Перевірка умов життя дітей, які перебувають
під опікою, аналіз особових справ таких дітей.
До 01.10
Інформація
13.
Організація батьківського лекторію.
До 30.08
Громадський
інспектор, класні
керівники
Заступник з ВР
План роботи
14.
Аналіз причин, характеру і мотивів пропусків без
поважних причин і порушень, здійснених учнями
за І семестр.
До 30.12
Заступник з ВР
Довідка
15.
Психолого-педагогічні консультації з батьками
соціально-неадаптованих.дітей.
Індивідуальні консультації та анкетування
батьків, з метою виявлення рівня вихованості
дітей.
Протягом
року
Психолог
Довідка
16.
Перевірка санітарно - гігієнічного режиму в
гімназії.
Протягом
року
Штаб «Трудові
справи»
Блискавка
17.
Організація систематичного повторення
навчального матеріалу.
Протягом
року
Заступник з НВР
Довідка
18.
Вивчення стану профорієнтаційної роботи в
гімназії.
Березень
2016р
Заступник з ВР
Довідка
19.
Вивчення дозування домашніх завдань.
Заступник з НВР
Довідка
20.
Підготовка списків майбутніх першокласників.
Комплектація гуртків, секцій, студій та інших
об’єднань учнів за інтересами
Вчителі початкових
класів
Керівники гуртків.
студій
Списки
21.
Грудень
2015р
Лютий
2016р
Вересень
2015
22.
Організація медичного огляду учнів гімназії
Медична сестра, кл.
керівники
Довідки
23.
Складання списків учнів, звільнених від занять
фізкультурою.
Протягом
року за
віком
Вересень
2015
Медична сестра,
заступник з НВР
Наказ
24.
Співбесіди з класними керівниками випускних
класів щодо працевлаштування учнів.
Квітень
2016
Заступник з ВР
Списки учнів
25.
Організація індивідуального навчання хворих
дітей.
Вересень
2015
Заступник з НВР
Наказ
26.
Індивідуальні консультації та анкетування по
рівню вихованості дітей.
Перший
семестр
Заступник з ВР
Довідка
27.
Організація харчування.
Адміністрація
Довідка
28.
Підготовка списків:
- дітей з фізичними та розумовими вадами,
підтвердження їх навчання в спеціальних
навчальних закладах;
- дітей-сиріт, дітей, що знаходяться під
Грудень
2015,
Травень
2016
Вересень
2015
Заступник з ВР
Списки дітей
Наказ
-
опікою;
дітей з багатодітних сімей;
дітей, батьки яких є ліквідаторами
Чорнобильської аварії;
дітей з малозабезпечених сімей;
29.
Вирішення питання про звільнення учнів від
плати за харчування. Надання безкоштовного
харчування учням пільгових категорій.
Забезпечення харчуванням всіх учнів гімназії.
Складання графіка харчування та чергування в
їдальні.
До 10.09
Заступник з ВР
Списки, графіки
30.
Проведення місячника по забезпеченню повної
загальної середньої освіти.
Жовтень
Адміністрація
Матеріали місячника
31.
Контроль за наявністю документів по одержанню
повної загальної освіти:
- алфавітна книга руху учнів (розд.І-ІІІ );
- книга наказів по учням (прибуття, вибуття
- заяви батьків;
- підтвердження про навчання учнів, що
вибули з гімназії;
Квітень
2016
Заступник з НВР,
секретар
Документація
32.
Підготовка списків сімей, що потребують
контролю в питаннях виховання дітей
Вересень
Заступник з ВР
Список
33.
Організація загального обліку відвідування
гімназії учнями в класних журналах, своєчасне
вжиття заходів щодо запобігання
необгрунтованим пропускам занять та спізненням.
Протягом
року
Адміністрація гімназії
Наказ
34.
Робота по попередженню зниження якості
навчання, відсіву та профілактики правопорушень
( робота кл. керівників з “проблемними” дітьми,
виконання доручень, режиму, стан щоденників і
робота з батьками ).
Грудень2015 Адміністрація закладу
Травень
2016
Довідка
35.
Індивідуальна робота з контингентом учнів, які
потребують корекції поведінки.
Аналіз роботи вчителів з учнями, які потребують
особливої уваги в навчанні.
Протягом
року
Адміністрація
Картки особистого
контролю
36.
Індивідуальні консультації з батьками учнів, які
не дотримуються вимог Статуту гімназії.
Організація зустрічей з:
- працівниками прокуратури;
- кримінальної міліції;
- інспекції в справах неповнолітніх;
Протягом
року
Заступник з ВР
Графік консультацій
37.
Складання актів обстеження умов життя та
побуту дітей та надання їм матеріальної
допомоги.
Перевірка умов життя дітей, які перебувають
під опікою, аналіз особових справ таких дітей.
Вересень
2015
Громадський
інспектор
Акти обстежень
38.
Контроль за веденням щоденників.
Заступник з ВР
Довідка
39.
Аналіз відвідування учнями гімназії.
Вивчення системи занять учнів у гуртках, клубах,
студіях, секціях.
Звіт про роботу з класом кл. керівників 9-го та
8-х класів.
Контроль за відвідуванням дітей, схильних до
пропусків навчальних занять.
Листопад
2015.
Березень
2016
Листопад
2015.
Березень
2016
Заступник з ВР
Довідка
40.
Формування матеріалів для виявлення структури
інтересів та цінностей гімназії. Ведення
маршрутних карт інтересів учнів.
Протягом
року
Класні керівники
Маршрутні карти
інтересів учнів
41.
Аналіз роботи по попередженню дитячого
травматизму.
42.
Збори учнів по організації навчальних екскурсій
та навчальної практики.
Травень
2016
Адміністрація гімназії
Наказ проведення
практики
43.
Анкетування з питань виховання та розвитку
особистості.
Аналіз роботи з дітьми, що потребують
допомоги в навчанні та поведінці.
Листопад
2015
Психолог
Довідка
44.
Батьківські збори по тематиці “Родинно –
сімейне виховання – основа успішного розвитку
дитини».
Проведення педагогічних консиліумів в 5,8,9
класах.
Грудень
2015
Заступник з ВР,
класні керівники
Матеріали
45.
Психолого-педагогічні консультації з батьками
Батьківські дні.
Дні відкритого уроку.
Квітень
2016
Адміністрація гімназії
Матеріали
проведення заходу
46.
Проведення діагностичних контрольних робіт.
Заступник з НВР
47.
Класні години.
Складання індивідуальних програм навчання та
розвитку дітей середніх рівнів навчання.
Квітень
2016
Грудень
2015
Вчителі
Тексти контрольних
робіт
Програми навчання
48.
Мікродослідження по визначенню рівнів
інтелектуального розвитку учнів.
Березень
2016
Психолог
Анкетування
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
89
Размер файла
112 Кб
Теги
всеобуча
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа