close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Розділ VII
Співпраця гімназії із сім’єю, позашкільними закладами,
громадськістю.
Мета : створити єдиний освітній простір. Залучити інтелектуально – культурний потенціал соціуму до реалізації мети виховання та
навчання гімназистів. Залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості в позакласній роботі з
класними колективами та індивідуальній роботі з проблемними родинами та дітьми; зробити батьків союзниками гімназії
№
п/п
1
1
Зміст діяльності
2
1. Координація роботи гімназії з позашкільними закладами.
- вивчення їх можливостей щодо організації діяльності учнів
поза гімназією;
- надання допомоги у наборі учнів до творчих об’єднань за
інтересами;
- проведення спільних заходів, змагань, конкурсів;
- використання бази позашкільних закладів для організації
позаурочної діяльності учнів.
-організація роботи гуртків БДЮТ на базі гімназії
Терміни
виконання
3
Вересень
Відповідальні
Інформаційне
забезпеччення
4
Бедюх Л.В.
Волошина О.І.
5
Карта зайнятості
Вересень
Протягом 20152016 н.р
2
Продовжити роботу по створенню системи роботи по
розробці індивідуальних маршрутів розвитку інтересів
кожного учня та відслідковуванні повноти його реалізації з
залученням батьків
Протягом
навчального
року
Бедюх Л.В.
Класні
керівники
Банк
індивідуальних
маршрутів учнів
3
Організувати консультативний пункт для учнів, батьків,
учителів з метою надання консультативної допомоги з питань
навчання та виховання.
Протягом
навчального
року
Бедюх Л.В.
психолог
Звіт за рік
Відмітки
про
виконання
6
4
Тримати на контролі сім*ї , у яких батьки не забезпечують
належного виховання учнів.
5
Проведення індивідуальних психологічних консультацій,
бесід з учнями та батьками
6
Професійно - консультативна робота як допомога підліткам у
професійному самовизначенні
7
За графіком
Бедюх Л.В.
психолог
Класні
керівники
психолог
Протягом року
Бедюх Л.В.
День добрих справ ( спільна трудова діяльність педагогів,
батьків і дітей)
Жовтень
Квітень
Бедюх Л.В.
Роботи на
території гімназії
8
День довіри ( консультації лікарів, психолога, класних
керівників із проблем родинного виховання)
Грудень
Травень
Бедюх Л.В.
Консультації
9
Встановлення єдиного батьківського дня для проведення
відкритих уроків для батьків, зустрічей батьків з вчителями –
предметниками, класними керівниками, адміністрацією
гімназії
02 грудня 2015 р
05 квітня 2016 р
Бедюх Л.В.
Запрошення та
оголошення
10
. Проведення рекламної кампанії.
2.1. Висвітлення життя гімназії в районній газеті „Колос”, на
сторінках обласних газет.
2.2. Зустрічі з представниками різних сфер суспільносоціальних структур району.
2.3. Проведення традиційних свят (День Гімназичного
братства. Новорічні ранки, зустріч випускників.)
2.4.Функціонування сайту гімназії
Протягом 20152016 н.р
Адміністрація
гімназії
11
Продовження співпраці з ВНЗ: МДПУ, ТДАТУ.
Протягом року
20
Проведення семінарів – практикумів для класних керівників з
питань організації роботи з батьками
План засідань Ради гімназії:
1 засідання
21
Протягом року
Списки
Журнал обліку
індивідуальних
консультацій
План заходів
Сценарії свят
Листопад
Лютий
Серпень
Кривко І.О.
Поляков В.С
Бедюх Л.В.
Рекомендації
семінару
Рішення Ради
1. Затвердження режиму роботи гімназії на 2015-2016н.р.
2. Розподіл функціональних обов’язків між членами
Ради.
3. Про визначення розміру благодійного внеску батьків.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
2 засідання
Затвердження плану роботи Ради.
Про зміст роботи комісій Ради.
Про підготовку до проведення Дня працівників освіти.
Про результати обстеження житлово – побутових умов
учнів, які перебувають в несприятливих соціально –
економічних умовах.
3 засідання
Про результати медичного огляду учнів.
Про підготовку до проведення новорічних свят.
Розгляд пропозицій морального і матеріального
стимулювання учасників навчально – виховного
процесу.
Про затвердження кошторису на 2016 рік.
Кривко І.О.
Голова Ради
гімназії
гімназії
Голова Ради
Рішення Ради
гімназії
Вересень
Волошина О.І.
Бедюх Л.В.
Грудень
Петрова Н.Ю.
Волошина О.І.
Кривко І.О.
Рішення Ради
гімназії
Голова Ради
Бедюх Л.В.
4 засідання
1. Взаємодія сім’ї та педагогічного колективу гімназії у
навчанні та вихованні учнів.
2. Проведення доброчинних акцій.
3. Стан роботи атестаційної комісії . Обговорення питань
про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителів.
4. Про виділення матеріальних коштів.
1.
2.
3.
4.
5 засідання
Заслуховування звітів Голови ради, інформації
директора гімназії та його заступників з питань
організованого завершення навчального року.
Розгляд кадрових питань та участь в їх вирішенні.
Погодження навчального плану на 2016-2017 н.р.
Про стан виконання кошторису на 2016 рік.
Березень
Бедюх Л.В.
Рішення Ради
гімназії
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Травень
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Рішення Ради
гімназії
5. Про виділення матеріальних коштів.
6. Розробка ініціатив щодо вдосконалення системи
навчання та виховання.
7. Результативність роботи гуртків, студій,
факультативів, клубів за інтересами.
22
6 засідання
1. Представлення до нагородження випускників гімназії.
2. Надання допомоги в оздоровленні дітей.
3. Створення і діяльність центрів дозвілля для учнів
гімназії.
4. Проведення роботи по залученню коштів з різних
джерел для повноцінного функціонування навчального
закладу.
5. Про хід проведення ремонтних робіт в приміщенні
гімназії
6. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної
практики учнями 1-4, 5-8 та 10-х класів.
Організувати роботу консультаційної психолого –
педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні
дітей
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Волошина О.І.
Червень
Кривко І.О
Рішення ради
гімназії
Заступник з ВР
Середа П.М.
Протягом
навчального
року
Заступник з ВР
психолог
Інформація 1 раз
на семестр
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
23
Размер файла
73 Кб
Теги
2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа