close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Діяльність методичної ради

код для вставкиСкачать
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
П.5 Діяльність методичної ради
№ Питання для обговорення
Термін
Відповідальний
виконання
Відмітка
про
виконання
І ЗАСІДАННЯ
1.
Аналіз стану методичної
роботи в школі в 2014-2015
н.р. та завдання на новий
2015-2016н.р. Затвердження
плану роботи методичної
ради на 2015-2016 н.р.
Розподіл
обов’язків
між
членами МР.
2.
Організація і спрямування
роботи методичних структур
школи на реалізацію єдиної
методичної
проблеми
«Формування навчальних та
життєвих компетенцій учнів
шляхом використання особи
стісно - зорієнтованих технологій.»
Заступник
директора з ВР
3.
Про
хід
упровадження
Державного
стандарту
початкової
освіти
(2-4-й
клас). Про впровадження
Державного
стандарту
базової (5-7-й клас) і повної
загальної середньої освіти.
Заступник
директора з ВР
4.
Навчально
–
методичне
забезпечення
викладання
предметів
у
2015-2016
навчальному
році.
Про
методичні
рекомендації
Заступник
директора з ВР
2015-2016 н. р.
Вересень
Заступник
директора з ВР
1
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
викладання
навчальних
предметів у 2-4-х, 5-7-х
класах. Аналіз підручників
для 4-х та 7-х класів.
5.
Про атестацію вчителів:
Заступник
директора з ВР
6.
Обговорення і затвердження
планів
роботи шкільних
МО і ТГ на 2015-2016
навчальний рік.
Керівники МО
7.
Про
виконання
перспективного
плану
курсової
підготовки
та
атестації
педагогічних
працівників.
Заступник
директора з ВР
8.
Про
підготовку
та
проведення І (шкільного)
етапу предметних олімпіад.
Заступник
директора з ВР
9.
Про
проведення
огляду
облаштування
кабінетів
згідно
Положення
про
навчальні кабінети та вимог
державних
санітарних
правил та норм.
Заступник
директора з ВР
10. Затвердження
плану
проведення
предметних
тижнів
в
2015-2016
навчальному році.
Заступник
директора з ВР
ІІ ЗАСІДАННЯ
1
ПРО
ХІД
АТЕСТАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
2
Про
проведення
творчого вчителя.
2015-2016 н. р.
місячника
Листопд
Заступник
директора з ВР
Заступник
директора з ВР
2
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
3
Підсумки
проведення
І
(шкільного) етапу предметних
олімпіад та підготовку до участі
в ІІ районномуму) етапі.
Заступник
директора з ВР
4
Організаційні
аспекти
зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2016 році.
Заступник
директора з ВР
5
Участь
та підготовка
випускників школи до ДПА
та ЗНО.
Заступник
директора з ВР
Підсумки
класно
–
узагальнюючого контролю в
випускних класах.
6
Про стан викладання
Заступник
директора з ВР
ІІІ ЗАСІДАННЯ
№ Питання для обговорення
1.
Термін
Відповідальний
виконання
Січень
ПРО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА
РЕКОМЕНДАЦІЙ
Відмітка
про
виконання
Заступник
директора з ВР
ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ
МЕТОДИЧНОЇ РАДИ .
2.
Про підсумки моніторингу
навчальних досягнень учнів
за І семестр.
Заступник
директора з ВР
3.
Про
стан
роботи
обдарованими учнями.
Заступник
директора з ВР
4.
ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ
ШМО У І СЕМЕСТРІ ТА
з
Заступник
директора з ВР
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ У ІІ
СЕМЕСТРІ .
2015-2016 н. р.
3
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
5.
Про результати підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
шляхом
проходження курсів та участі
в семінарах у І семестрі.
Заступник
директора з ВР
6.
Про
хід
атестації
педагогічних працівників та
про підготовку до творчих
звітів
педагогів,
які
атестуються
у
2015-2016
навчальному році.
Заступник
директора з ВР
7.
Про результати
стану викладання
вивчення
Заступник
директора з ВР
8.
Про
самоосвітньої
вчителів.
результати
роботи
Заступник
директора з ВР
IV ЗАСІДАННЯ
1.
ПРО ПІДСУМКИ УЧАСТІ УЧНІВ
У ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ.
Березень
Заступник
директора з ВР
2.
Про наслідки творчих звітів
педагогів, які атестуються у
2015-2016 навчальному році.
Заступник
директора з ВР
3.
Про результати вивчення
стану викладання к
Заступник
директора з ВР
4.
Стану методичної роботи у
ШМО щодо впровадження
Державних
стандартів
початкової, базової і повної
загальної середньої освіти
Заступник
директора з ВР
5.
V ЗАСІДАННЯ
№ Питання для обговорення
2015-2016 н. р.
Термін
Відповідальний
Відмітка
4
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
виконання
1.
Травень
АНАЛІЗ ВИХІДНОГО
ДІАГНОСТУВАННЯ
про
виконання
Заступник
директора з ВР
ПЕДПРАЦІВНИКІВ З МЕТОЮ
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА
СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ НА НОВИЙ
2015/2016
Н .Р .
2.
3.
4.
ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З
ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ .
Про
підсумки
педпрацівників.
атестації
ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ДПА. ТА
ЗНО
Заступник
директора з ВР
Заступник
директора з ВР
Заступник
директора з ВР
5.
Про підсумки методичної
роботи у школі у 2015-2016
навчальному році.
Заступник
директора з ВР
6.
Створення проекту плану
роботи методради у 2015-2016
навчальному році.
Заступник
директора з ВР
П.6. Вивчення роботи вчителів
№ ЗМІСТ РОБОТИ
Відповідальний
1
Термін
виконання
Вивчення досвіду роботи вчителів, Протягом
які атестуються у 2015-2017 н.р.
року
Методична
рада
Поширення ППД вчителів школи, Протягом
яким присвоєно педагогічні звання року
у 2014,2015 роках
Заступник
директора
НВР
2
2015-2016 н. р.
з
5
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
3
Вивчення та впровадження ППД Протягом
вчителів району, області..
року
Методична
рада
4
Провести
вчителя.
Заступник
директора з ВР
5
Презентувати
учителів.
6
7
Місячник
досвід
творчого Березень
кращих Жовтень
Проводити
роботу
щодо Протягом
поновлення картотеки ППД.
року
Контролювати стан упровадження
ППД вчителями, які атестуються.
2015-2016 н. р.
Заступник
директора
НВР
Методична
рада
Методична
рада
з
6
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
32
Размер файла
50 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа