close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Науково-теоретична, методична робота з кадрами

код для вставкиСкачать
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
РОЗДІЛ ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
П 1.Розстановка і підбір педагогічних кадрів
№
1
Зміст заходів
Скласти
педпрацівників.
2
Скласти і погодити робочий До 30.08
навчальний план на 2015-2016
н.р.
Розподілити
тижневе До 30.08
навантаження між вчителями
відповідно
до
навчального
Призначити
завідувачів До 30.08
плану
навчальними кабінетами.
Дирекція
5
Призначати
класних До 31.08
керівників 1-11 класів.
Дирекція
6
Ознайомити
класних До 31.08
керівників
із
особовими
справами новоприбулих учнів
Скласт
розклади
занять,
До 31.08
учнів.
графіки роботи гуртків т а
факультативів
Дирекція
3
4
7
Дата
списки До 30.08
Хто відповідє
Дирекція
Дирекція
Дирекція
Заступник
директора
П 2. Організаційно - педагогічні заходи з підготовки до нового
навчального року
№
1
2
Зміст заходів
Дата
Скласти
списки
дітей До 08.08
мікрорайону школи від 5 до 18
років.
Скласти план роботи школи на До 03.09
Хто відповідє
Заст.директора
Дирекція
2015-2016 н.р.
3
Перевірити план готовності До 10.08
навчальних
приміщень
до
навчального року, скласти
акти.
2015-2016 н. р.
Дирекція
1
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
4
5
Скласти розклад уроків:
Заст.директора
на I семестр
До 03.09
на II семестр
Погодити плани роботи:
До 10.01
До 20.09
 класних керівників;
 шкільних методичних
До 01.10
об’єднань;
До20.09
 гуртків, спортивних
секцій;
До 01.09
 шкільної бібліотеки;
До 01.09
 вчителя-логопеда;
Провести
інструктивні
наради з
6
 практичного
психолога;
До20.09
вчителями:
 календарно-тематичне
До 30.08
планування навчальних
 ознайомлення з
предметів та
на II інструктивносеместр
факультативів;
методичними листами
До 31.08
 навчальних кабінетів.
МОН України щодо
До 03.09
викладання навчальних
предметів у 2015-2016
До 05.09
н.р.;
Організувати
індивідуальне До 01.09
7
 ознайомлення
з наказами
навчання
учням визначеним
і методичними листами
медико-педагогічною
Видати наказ про комісією.
розподіл До 01.09
8
МОН України виданих в
обов’язків і доручень між
літній період;
членами
адміністрації
школи. за До 05.09
Здійснити
дієвий
контроль
9
 вимоги
до ведення
працевлаштуванням
та
класних журналів;
подальшим
навчанням
 вимоги до складання
випусників
класів.роботи.
планів9,11
виховної
П 3. Атестація педагогічних працівників.
№
1
2
Зміст заходів
Дата
Створити атестаційну комісію До 15.09
на 2015 -2016 н.р.
Скласти
план
роботи До
атестаційної комісії
20.09.2015
2015-2016 н. р.
Заст.директора
Заст.директора
Адміністрація
Директор
Адміністрація
Хто відповідає
Дирекція
Дирекція
2
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
3.
Залучити
до
чергової Жовтень,
атестації вчителів:
березень
Дирекція
Іванеь У.С.
Круглій Т.Я.
Юхимук Л.В.
Гуменюк Г. І.
Федоришин О.П.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Нецик Л.П
Оформити
інформаційний стенд До
01.10. Зступник
до атестації:
2015
Мартинів О.Є.
директора
- список вчителів, що
Дідусь С.В.
атестуються;
- Куманець
вимоги до
кваліфікаційних
В.І.
Зібрати
заяви
що До
Секретар
категорій; вчителів,
Васюта В.М
бажають
тестуватися 07.10.2015 атестаційної
- графік проходження
позачергово
атестуються.
комісії
атестації;
Провести
з вчителями, Протягом Дирекція
- наказбесіди
про створення
які атестуються
2015-2016 н.р. року
атестаційноїу комісії;
щодо вдосконалення навчальновиховного процесу, вивчення їх
системи роботи, ознайомити з
Скласти
графік
відкритих До
критеріями оцінювання роботи
уроків та позакласних заходів.
15.10.2015
вчителя.
Вивчити
систему
роботи До
Дирекція
вчителів, які атестуються.
15.03.2016
Залучити
вчителів,
атестуються до участі у:
що Протягом
року
Дирекція
 шкільних методичних
заходах;
Провести
методичну
Лютий
Дирекція
 шкільних та районних
декадуконкурсах.
«Я атестуюсь»
Скласти
храктерисики До
01.03. Дирекція
вчителів, які атестуються
16.
Оформити
листи і 15.03.14
У 2015- 2016атестаційні
році.
ознайомити працівників з їх
змістом.
2015-2016 н. р.
Дирекція
3
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
13
14
Вручити атестаційні листи під До
підпис
у
Книзі
видачі 20.04.2016
атестаційних аркушів.
Видати наказ за результатами Березень
атестації.
2015-2016 н. р.
Секретар
атестаційної
комісії
Дирекція
4
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
10
Размер файла
44 Кб
Теги
методична робота з кадрами, науково, Науково-теоретична
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа