close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

открытый урок химии

код для вставки
Урок хімії у 8 класі
Підготувала учитель хімії Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 М.В.ШПИЧКА
ОКСИДИ, ЇХ СКЛАД, НАЗВИ.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ
МЕТА УРОКУ:

сформувати поняття про оксиди, їх склад,
класифікацію;

повторити навички складання формул речовин
за
валентністю,
сформувати
навички
класифікації оксидів;

виховувати
уміння
використовувати час на уроці.
раціонально
РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧУ
1. Масова
частка
Карбону
і
Оксигену в речовині дорівнюють
відповідно 27,27% та 72,73%.
Знайдіть формулу речовини.
ОКСИДИ-бінарні
сполуки елементу з
Окигеном.
Загальну формулу
оксидів можна
представити так: Е2Ох.
ОКСИДИ
Амфотерні – це
Кислотні
–
це
Основні – це
Несолетвірні
оксиди, які в
оксиди, яким
залежності від
оксиди, яким
(індиферентні)
відповідають
умов виявляють
відповідають
– це оксиди,
кислоти. До них
властивості або
основи. До них відносяться всі
яким не
кислотних, або
відносяться оксиди неметалів, основних оксидів. відповідають
крім
оксиди
ні основи, ні
До них
несолетвірних,
відносяться
металів з
кислоти
оксиди металів з
валентністю І-ІІ валентністю IV-VII оксиди металів з (NO,N2O,CO)
валентністю ІІ-ІІІ
ВІДПОВІДНІСТЬ КИСЛОТНИХ ОКСИДІВ КИСЛОТАМ:
Кислотний
оксид
Кислота
Назва кислоти
CO2
H2CO3
Карбонатна
SO2
H2SO3
Сульфітна
SO3
H2SO4
Сульфатна
P2 O 5
H3PO4
Ортофосфатна
N2O 5
HNO3
Нітратна
SiO2
H2SiO3
Силікатна
Cl2O7
HClO4
Хлорна
СКЛАСТИ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН:
-
Натрій оксид;
- Барій оксид;
-
Калій оксид;
- Кальцій оксид;
-
Алюміній оксид;
- Купрум(ІІ) оксид;
-
Карбон(ІІ) оксид;
- Ферум(ІІІ) оксид;
-
Фосфор(V) оксид;
- Сульфур(VI) оксид.
НАЗВИ ОКСИДІВ:


Назва елемента+оксид
(якщо валентність
елемента стала);
Назва елемента
(валентність)+оксид
(якщо валентність
змінна).

K2O - калій оксид;

BaO - барій оксид;

CuO - купрум(ІІ) оксид;

CO2 - карбон(IV) оксид.
НАЗВАТИ РЕЧОВИНИ:
CaO, Na2O, Al2O3, N2O5,
Fe2O3, Cu2O
РОЗПОДІЛІТЬ ПО КЛАСАХ ОКСИДИ:
Na2O, CO2, ZnO, CaO,
SO3, Al2O3, NO.
ВІДПОВІДЬ:

основні - Na2O, CaO;

кислотні - CO2, SO3;

амфотерні - ZnO, Al2O3,

несолетворні – NO.
Розподіліть по класах
оксиди та назвіть їх:
K2O, P2O5, BaO, ZnO,
N2O5, BeO, CO
У наведеному переліку
речовин підкресліть
оксиди:
CaCO3, H2SO4, CaO,
KOH, SO2, Al2O3.
Який ряд речовин
складається тільки з
основних оксидів:
а) СO2, SO3, N2O5;
б) CaO, K2O, Na2O;
в) NO, CO, N2O?
Який ряд речовин
складається тільки з
кислотних оксидів:
а) N2O5, P2O5, SiO2;
б) BaO, K2O, CaO;
в) NO, CO, N2O?
Домашнє
завдання:
вивчити §7,
виконати
завдання 1-4 с. 39
Автор
mashinao1
Документ
Категория
Образование
Просмотров
14
Размер файла
193 Кб
Теги
назв
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа