close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

открытый урок химии

код для вставки
Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
Слов’янської міської ради Донецької області
ОКСИДИ, ЇХ СКЛАД ТА НАЗВИ.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ
План-конспект уроку хімії у 8 класі
Підготувала Шпичка Марина В’ячеславівна,
учитель вищої категорії, старший учитель
Слов’янськ
2015
Урок № 11
Тема: Оксиди, їх склад та назви. Класифікація оксидів.
Мета уроку: сформувати поняття про оксиди, їх склад, класифікацію;
повторити навички складання формул речовин за валентністю, сформувати
навички
класифікації
оксидів;
виховувати
уміння
раціонально
використовувати час на уроці.
Обладнання та реактиви: зразки оксидів – купрум(ІІ) оксид, вода, магній
оксид, мультимедійний проектор.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку:
І Організація класу.
ІІ Аналіз контрольної роботи.
ІІІ Актуалізація опорних знань.
1. Масова частка Карбону і Оксигену в речовині дорівнюють відповідно
27,27% та 72,73%. Знайдіть формулу речовини.
Розв’язування: Припустимо, що маса СхОу дорівнює 100г, тоді маса
Карбону буде 27,27г, а маса Оксигену – 72,73г. Знайдемо кількість
речовини

Карбону:
γ= =
речовини Оксигену: γ=
найменше з них:
27.27г
 12г/моль
72,73г
16г/моль
2,27 4,55
=
2,27 2,27
=2,27моль;
знайдемо
кількість
=4,55 моль. Ділимо обидва числа на
=1:2. Таким чином, простіша формула
речовини – СО2.
Відповідь: СО2.
IVМотивація навчальної діяльності.
Ми вивели формулу вуглекислого газу, який відноситься до класу
неорганічних речовин – оксидів. З вивчення цього класу речовин ми
починаємо вивчення теми 2 «Основні класи неорганічних речовин».
V Вивчення нового матеріалу:
1. Класифікація неорганічних речовин.
2. Визначення оксидів. Пригадайте, які речовини ми називали оксидами,
коли вивчали прості речовини у 7 класі.
ОКСИДИ-бінарні сполуки елементу з Окигеном.
Загальну формулу оксидів можна представити так: Е2Ох. Чому ми
написали саме такі індекси у формулі оксидів? (Тому, що валентність
Оксигену в оксидах дорівнює 2, а у елемента може бути сталою або
змінною).
3. Складання формул оксидів за їх назвою. Скласти формули речовин:
- Натрій оксид;
- Барій оксид;
- Калій оксид;
- Кальцій оксид;
- Алюміній оксид;
- Купрум(ІІ) оксид;
- Карбон(ІІ) оксид;
- Ферум(ІІІ) оксид;
- Фосфор(V)оксид;
- Сульфур(VI)оксид.
4. Назви оксидів:
Назва елемента+оксид (якщо валентність елемента стала);
Назва елемента (валентність)+оксид (якщо валентність змінна).
Наприклад,
K2O- калій оксид;
BaO- барій оксид;
CuO-купрум(ІІ) оксид;
CO2-карбон(IV)оксид.
SO3-сульфур(VI)оксид.
5. Назвати речовини: CaO, Na2O, Al2O3, N2O5, Fe2O3, Cu2O.
6. Класифікація оксидів.
ОКСИДИ
Основніоксиди, яким
відповідають
основи.
Кислотніоксиди, яким
відповідають
кислоти.
Амфотернів залежності від
умов виявляють
властивості або
основних, або
кислотних
оксидів. Оксиди
металів з
валентністю ІІ-ІІІ
Всі оксиди
Оксиди металів
з валентністю неметалів, крім
несолетвірних,
І-ІІ
оксиди металів
(Na2O, CaO,
з валентністю
(ZnO, BeO, Al2O3)
BaO)
IV-VII
7. Відповідність кислотних оксидів кислотам:
Кислотний оксид
Кислота
CO2
H2CO3
SO2
H2SO3
SO3
H2SO4
P2O5
H3PO4
N2O5
HNO3
SiO2
H2SiO3
Cl2O7
HClO4
Несолетвірні
(індиферентні)не
відповідають ні
основам, ні
кислотам
(NO, CO, N2O)
Назва кислоти
Карбонатна
Сульфітна
Сульфатна
Ортофосфатна
Нітратна
Силікатна
Хлорна
8. Приклад. Розподіліть по класах оксиди: Na2O, CO2, ZnO, CaO, SO3,
Al2O3, NO.
Відповідь: основні - Na2O, CaO; кислотні - CO2, SO3; амфотерні - ZnO,
Al2O3, несолетворні – NO.
9. Завдання. Розподіліть по класах оксиди та назвіть їх: K2O, P2O5, BaO,
ZnO, N2O5, BeO, CO.
VI Закріплення вивченого матеріалу.
1. Які речовини називають оксидами?
2. Які бувають оксиди?
Які оксиди називають основними? Які речовини до них відносяться?
Які оксиди називають кислотними? Які речовини до них відносяться?
Які оксиди називають амфотерними? Які речовини до них відносяться?
Назвіть формули несолетворних оксидів.
Як утворюються назви оксидів?
У наведеному переліку речовин підкресліть оксиди: CaCO3, H2SO4,
CaO, KOH, SO2, Al2O3.
9. Який ряд речовин складається тільки з основних оксидів: а) СO2, SO3,
N2O5; б) CaO, K2O, Na2O; в) NO, CO, N2O?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.Який ряд речовин складається тільки з кислотних оксидів: а) N2O5,
P2O5, SiO2; б) BaO, K2O, CaO; в) NO, CO, N2O?
VII Підсумки уроку.
VIII Д/з: вивчити §7, виконати завдання 1-4 с. 39
Автор
mashinao1
Документ
Категория
Образование
Просмотров
26
Размер файла
43 Кб
Теги
хімії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа