close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нові надходження за вересень 2015 року

код для вставки
Нові надходження
Централізована бібліотечна система для дорослих
М. Миколаєва
Бібліотека-філіал №18
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Інформаційний бюлетень
(вересень 2015 року)
Миколаїв
2015
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Бюлетень „Нові надходження” інформує про літературу, яка надійшла в фонд
бібліотеки-філіалу №18 у вересні 2015 року.
Література у бюлетені систематизована за таблицями бібліотечнобібліографічної класифікації для масових бібліотек:
2 – Природничі науки
3 – Техніка. Технічні науки
4 – Сільське та лісове господарство
5 – Охорона здоров’я. Медичні науки
60 – Суспільні науки в цілому
63 – Історія. Історичні науки
65 – Економіка. Економічні науки
66 – Політика. Політичні науки
67 – Держава і право. Юридичні науки
68 – Воєнна наука. Військова справа
71 – Культура. Культурне будівництво
72 – Наука. Наукознавство
73 – Науково-інформаційна діяльність. Інформатика
74 – Освіта. Педагогічна наука
75 – Фізична культура і спорт
76 – Засоби масової інформації
77 – Культурно-освітня робота
78 – Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
79 – Охорона пам’ятників природи, історії і культури. Музейна справа.
Архівна справа
80 – Філологічні науки в цілому
81 – Мовознавство
82 – Фольклор. Фольклористика
83 – Літературознавство
84 – Художня література (твори)
85 – Мистецтво
86 – Релігія
87 – Філософські науки
88 – Психологія
9 – Література універсального змісту
Опис книг супроводжується шифрами (зліва), ви може замовити необхідну
книгу в нашій бібліотеці.
Окремим розділом виділена краєзнавча література.
За довідками звертайся за тел.: 25-60-01
Природничі науки
28.072
С 91
Сухаренко О.В. Біохімія: лабораторний практикум і завдання
модульного контролю / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К,
2014. - 196 с.
32.965-6я73
А 22
Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. Ельперін [и др.]. 2-е вид. - К. : Ліра-К, 2015. - 378 с.
32.973я73
М 33
Матвієнко М.П. Пристрої цифрової електроніки : навчальний посібник /
М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 392 с.
.
37.27я73
М 48
Мельник М.Т. Індустрія моди : навчальний посібник / М. Т. Мельник. К. : Ліра-К, 2015. - 264 с.
Техніка. Технічні науки
Сільське та лісове господарство Сільське та лісове
господарство
41я73
Б64
Бірта Г.О. Основи рослинництва і тваринництва : навчальний посібник /
Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 303 с.
Охорона здоров’я. Медичні науки
51.204я73
Я 46
Якобчук А.В. Основи медичної валеології : навчальний посібник / А. В.
Якобчук, О. Г. Курик. - Видання 2-ге. - К. : Ліра-К, 2015. - 244 с.
Історія. Історичні науки
63.3(4Укр)6
Р 88
Русначенко А. Нариси новітньої історії України. Кн. 1 / А. Русначенко. К. : Видавець Олег Філюк, 2014. - 476 с.
63.3(4Укр)6
Р 88
Русначенко А. Нариси новітньої історії України. Кн. 2 / А. Русначенко. К. : Видавець Олег Філюк, 2015. - 716 с.
63.3(4Укр)6
Р 88
Русначенко А. Нариси новітньої історії України. Кн. 3 / А. Русначенко. К. : Видавець Олег Філюк, 2015. - 627 с.
65.050.2я73
Ш 37
Шевчук С.В. Усне і писемне ділове спулкування (для державних
службовців) : навчальний посібник / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. 448 с.
Економіка. Економічні науки
65.050.24я73
В 52
Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко [и др.] ; ред. М. П.
Бутко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 424 с.
65.24я73
К 64
Коновалова О.В. Охорона праці в галузі. Прктикум : навч. посібник / О.
В. Коновалова. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 98 с.
65.24я73
О-92
Охорона праці в галузі : навчальний посібник для вузів / П. С.
Атаманчук [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 322 с.
65.29я73
О-75
Основи аграрного консалтингу : підручник / М. Ф. Безкровний [и др.]. К. : Ліра-К, 2015. - 260 с.
65.49я73
К 59
Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності :
навчальний посібник / Є. В. Козловський. - К. : Центр учбової літератури,
2015. - 272 с.
65.5я73
Є 24
Європейська інтеграція : навчальний посібник / ред.: М. І. Макаренко, Л.
І. Хомутенко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 344 с.
Політика. Політичні науки
66.01(4Укр)
С 30
Семченко О.А. Іміджева політика України : монографія / О. А.
Семченко. - К. : Академія, 2014. - 272 с.
Держава і право. Юридичні науки
67.9(4Укр)300
К 64
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : збірник
законодавчих і нормативних актів станом на 3 лютого 2015 року. - К. :
Центр учбової літератури, 2015. - 116 с.
67.9(4Укр)300
М 64
Мироненко П.В. Форма правління. Політичні трансформації на зламі
століть : монографія / П. В. Мироненко. - К. : Академія, 2014. - 220 с.
67.9(4Укр)300
О-95
Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції :
практичний посібник / упор. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової
літератури, 2015. - 144 с.
67.9(4Укр)304
С 71
Спадщина : законодавство, міжнародні конвенції, судова практика,
методичні рекомендації, роз'яснення : практичний посібник / упор. Л. С.
Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 280 с.
67.9(4Укр)305
П 25
Пенсійні відносини : законодавство, постанови Пленуму, узагальнення
судової практики, рекомендації : практичний посібник / упор. Л. С.
Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 352 с.
67.9(4Укр)305
Т 78
Трудові відносини: законодавство, міжнародні конвенції, судова
практика, методичні рекомендації, роз’яснення : практичний посібник /
упор. Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 344 с.
67.9(4Укр)307
О-92
Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека :
законодавство, методики, рекомендації : практичний посібник / упор.: А.
В. Григоренко, Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. 288 с.
67.9(4Укр)310
Г 12
Гаврилюк М.І. Захист права власності на земельну ділянку в цивільному
праві України: монографія / М. І. Гаврилюк. - К. : Алерта, 2014. - 224 с.
67.9(4Укр)310я73
В 19
Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес : підручник / С. В.
Васильєв. - К. : Алерта, 2015. - 352 с.
Воєнна наука. Військова справа
68.66(4Укр)
Г 85
Гриценко І.В. Український державний флот в 1917-1919 рр: історія його
становлення, військово-політичної боротьби та занепаду / І. В. Гриценко. К. : Видавець Олег Філюк, 2015. - 232 с.
68.8я73
С 78
Стахневич В.Л. Вогнева підготовка: підготовка стрілецької зброї і
протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із
них : навч. посібник (з методичними рекомендаціями) / В. Л. Стахневич. К. : Ліра-К, 2015. - 194 с.
71.4(4Укр)я73
Р 88
Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : навч.
посібник / В. А. Русавська. - К. : Ліра-К, 2015. - 280 с.
78.34(4Укр)я73
Ч-49
Чернявська О.В. Фандрайзинг : навчальний посібник / О. В. Чернявська,
А. М. Соколова. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 188 с.
Культура. Культурне будівництво
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
Мовознавство
81.2Укр-3
З-12
Забіяка В.А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування
: практичний посібник / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2015. 304 с.
83.34Укря73
К 56
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. :
підручник : у 10-ти т. Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. К. : Академія, 2013. - 512 с.
83.34Укря73
К 56
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. :
підручник : у 10-ти т. Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. К. : Академія, 2013. - 624 с.
83.34Укря73
К 56
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. :
підручник : у 10-ти т. Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. Ковалів.
- К. : Академія, 2014. - 472 с.
Літературознавство
83.34Укр1
В 26
Ведель Е. Лірика Лесі Українки. Діалог з європейською культурою / Е.
Ведель ; пер. з нім. О. Костюк. - К. : Академія, 2014. - 80 с.
83.34Укр6
І-19
Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального
періоду : монографія / П. В. Іванишин. - К. : Академія, 2014. - 192 с.
83.8я73
К 30
Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т. Б. Качак, Л.
М. Круль. - К. : Академвидав, 2014. - 416 с.
Художня література (твори)
84.4Укр6
А 66
Андрухович С. Фелікс Австрія : роман / С. Андрухович. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2015. - 288 с.
84.4Укр6
Ж 15
Жадан С.В. Вогнепальні й ножові / С. В. Жадан. - Х. : Клуб сімейного
дозвілля, 2012. - 160 с.
84.7Кан
М 28
Мармен С. Сезон Воронов : роман / С. Мармен ; пер. с фр. Ю.
Чистюхина. - Х. ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2014. – 800
с.
Психологія
88.37я73
Ф 33
Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання : навчальний посібник /
В. М. Федорчук. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 250 с.
88.4я73
Б 61
Білоус П.В. Психологія літературної творчості : навч. посібник / П. В.
Білоус. - К. : Академвидав, 2014. - 216 с.
88.4я73
Ш 37
Шевчук С.П. Мудрость менеджмента : учебное пособие / С. П. Шевчук,
В.А Скороходов, Е. С. Шевчук. - София : Военно издателство, 2015. - 116
с.
88.8
Т 45
Тітов І.Г. Особистісне становлення дитини. Суб'єктивний вимір :
монографія / І. Г. Тітов, О. Д. Кравченко, Л. С. Москаленко ; ред. І. Г.
Тітов. - К. : Академія, 2015. - 152 с.
Література універсального змісту
91.9:74
С 44
Скороходов Вадим Анатолійович : бібліографічний покажчик: до 60річчя з дня народження / упор.: І. М. Стариков, Н. В. Таран. - Миколаїв :
Видавництво Південнослов'янського інституту Київського славістичного
університету, 2012. - 67 с.
Краєзнавча література
84(4Укр-4Мик)6
Л 39
Ледик А.Ю. Не любить - больней любви = Do not love is more painful
than the love... : стихи и песни / А. Ю. Ледик ; ред. Т. А. Лещинская. Николаев : Илион, 2015. - 68 с.
84(4Укр-4Мик)6
М 21
Маляров А.А. Вкус провинции / А. А. Маляров ; худож. И. Шатура. Николаев : Илион, 2015. - 240 с.
84(4Укр-4Мик)6
П 23
Певзнер Е.Г. Перебираю дни как четки : стихи разных лет / Е. Г.
Певзнер. - Николаев : ФЛП Швец В.Д., 2015. - 172 с.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
84
Размер файла
332 Кб
Теги
вересень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа