close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рішення штатні одиниці

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХХ С Е С І Я VІ С К Л И К А Н Н Я
Р І Ш Е Н Н Я № 557-30/14
4 вересня 2014р.
м. Кіцмань
Про розгляд штатного розпису Комунальної
установи «Кіцманський районний центр ПМСД»
Розглянувши представлені матеріали Комунальною установою «Кіцманський
районний центр ПМСД» про можливість упорядкування штатного розпису Центру,
керуючись Законом України «Про внесення змін до Основ законодавства України щодо
вдосконалення надання медичної допомоги» № 3612-VІ від 07.07.2011 р., Законом
України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони
здоров’я» № 772-VІІ від 23.02.2014 р., п.5.3 Наказу МОЗ № 33 від 23.02.2000 р. (із змінами
та доповненнями) «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»,
Наказом МОЗ № 129 від 23.02.2012 р. «Про затвердження Примірних штатних нормативів
центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», враховуючи роз’яснення МОЗ
України № 19.01-07-328/16260 від 04.06.2013 року на звернення Кіцманської районної
ради Чернівецької області та Перспективний план розвитку територіальної мережі
закладів сімейної медицини на 2013-2016 р.р., який передбачає внутрішній перерозподіл
кадрових ресурсів з метою забезпечення рівної доступності та якості надання медичної
допомоги, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань охорони
здоров’я, материнства та дитинства та з питань соціально-економічного розвитку району,
планування бюджету і фінансів та управління об’єктами спільної власності
територіальних громад району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Для належного функціонування Комунальної установи «Кіцманський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» залишити штатний розпис без змін та
зберегти існуючий контингент медичних працівників.
2. Головному лікарю Комунальної установи «Кіцманський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Липко Ю.В. звернути увагу на забезпечення кадрового
балансу структурних підрозділів установи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради
з питань соціально-економічного розвитку району, планування бюджету і фінансів та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад району (В.Голіней) і з
питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (В.Собко).
Голова районної ради
П.Лупул
КУ «Кіцманський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»
р/р 35410001003567, 35419002003567, 35418003003567 МФО 856135
59300 м. Кіцмань, Чернівецької області вул. Незалежності 1, тел./факс 2-17-40
E-mail KicCPMSD@i.ua
№_______від________________
Голові Кіцманської районної ради
п. Лупулу П.М.
Для вивчення питання штатної чисельності
Комунальної установи
«Кіцманський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (надалі Центр) була створена комісія з представників державної влади та управління, яка
аналізуючи дані штатного розпису, затвердженого 02 вересня 2013 року, відмітила
невідповідність кадрового забезпечення окремих підрозділів
Центру штатним
нормативам, визначених Наказами МОЗ № 33 від 23.02.2000 р. (із змінами та
доповненнями) «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» та
№ 129 від 23.02.2012 року про затвердження Примірних штатних нормативів центру
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
На сьогодні для успішного функціонування Центру необхідно 23 лікарів
(укомплектованість лікарського персоналу становить – 70%), 7 медсестер ЗПСМ
(укомплектованість середнього медичного персоналу становить – 95%), 3 інших
працівників (укомплектованість іншим персоналом становить – 91%). Загальна
укомплектованість по центру становить – 92 %, в наслідок чого виникає економія
фонду оплати праці.
Проблемним
залишається
питання
укомплектування
медичними
працівниками закладів охорони здоров’я, в першу чергу у сільській місцевості.
Одночасно прослідковується тенденція перенасиченості кадрами в одних
структурних підрозділах Центру та не укомплектованість в інших. Так, зокрема, в
амбулаторіях сіл Лужани, Ставчани, Борівці, В. Станівці та у ФАПах сіл Ошихліби,
Валяво, Давидівці, Шипинці, Суховерхів та Дубівці перебільшення штатних одиниць
молодшого або/та середнього персоналу. Також у вищеназваних та інших структурних
підрозділах спостерігається і недостатня кількість середнього медичного персоналу.
В структурних підрозділах Центру сіл Неполоківці, Киселів, Реваківці, Борівці, В.
Станівці відмічається перенасиченість кадрами середнього медичного персоналу
(медсестер ЗПСМ), однак недостатня кількість лікарського складу. Лікарі, які
працюють в даних структурних підрозділах фізично і морально не в змозі надати
необхідну медичну допомогу населенню, тому саме на медсестер, які пройшли
спеціальну підготовку, покладається обов’язок здійснювати першу кваліфіковану
(долікарську) медичну допомогу.
Стикаючись з реаліями сьогодення, можна відмітити і окремі прогалини в
штатних нормативах, а саме:
- не врахування особливих вимог до медичного обслуговування населення, яке
проживає на
територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, де за статистичними даними показники захворюваності
більші, ніж в інших регіонах;
- в зв’язку з відсутністю газопостачання використовується пічне опалення, а такої
штатної одиниці як опалювач не передбачено, тому обов’язки покладаються на
молодших сестер;
- відсутність централізованого водопостачання ускладнює роботу молодших
сестер більшості структурних підрозділів Центру;
- при розробці штатних нормативів
не враховано, що обслуговування
прибудинкових територій також покладається на молодших сестер, адже посада
двірника вводиться лише на 2700 кв.м.
Відповідно до Перспективного плану розвитку територіальної мережі закладів
сімейної медицини на 2013-2016 р. р. необхідно звернути увагу на реформування,
спрямоване на формування оптимальної мережі закладів первинного рівня надання
медичної допомоги з вирішенням питання щодо реорганізації ФАПів, що
обслуговують понад 1000 населення, у лікарські амбулаторії (амбулаторії загальної
практики - сімейної медицини). Дане призведе до збільшення трудових ресурсів і дасть
можливість врівноважити дисбаланс в структурних підрозділах Центру. Вищеназваний
план передбачає реформавуння в 2014 році ФАПів сіл Шишківці та Шипинці, в 2015
році – сіл Юженець та Малятинці і т.д. відповідно до плану.
Узагальнюючи комісією було зазначено, що по Центру не має перенасиченості
кадрами (чисельність нижче від нормативної на 25,5 штатні одиниці). Фактична
штатна укомплектованість становить 295,25 штатних одиниць, а за нормативною
базою – 320,75, в розрізі по категоріях:
- лікарський персонал - 55 штатних одиниць, а за нормативною базою - 78;
- середній медичний персонал – 151,75 штатних одиниць, а за нормативною базою
– 159;
- молодший персонал – 54,25 штатних одиниць, а за нормативною базою – 46,25;
- інший персонал – 34,25 штатних одиниць, а за нормативною базою - 37, 5.
По Центру в загальному вбачається недостатня забезпеченість кадрами в розрізі по
категоріях:
- лікарський персонал – 23 штатні одиниці;
- середній медичний персонал – 7, 25 штатних одиниць;
- інший персонал – 3, 25.
На даний час робота в структурних підрозділах Центру є налагодженою, а існуючі
кадрові дисбаланси в процесі діяльності буде усунено. Зважаючи на те, що приведення
штатного розпису у відповідність потребує певного періоду часу. Можливі шляхи
впорядкування кадрового складу:
природна плинність кадрів, внутрішній
перерозпоріл кадрових ресурсів внаслідок реформування сільських ФАПів в
амбулаторії – ЗПСМ за перспективним планом, застосування узгодженого переведення
працівників, їх навчання та перепідготовка.
Головний лікар
КУ «Кіцманський районний центр ПМСД»
Ю.В. Липко
Автор
galunovairyna
Документ
Категория
Законы, постановления
Просмотров
62
Размер файла
32 Кб
Теги
одиниць, штатні, рішення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа