close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завдання 2

код для вставки
1. Спишіть, розкриваючи дужки.
(З) ранку (до) вечора, рік (у) рік, (рано) вранці, в (ряди) годи, коли (не)
коли, (мало) помалу, (до) долу, (на) добраніч, (на) гора, (на) двоє, (без) ліку,
(на) поруки, (на) радощах, пліч (о) пліч, будь (що) будь, раз (у) раз, (з) дня
(на) день, (де) інде, (домо) будівельний, (до) крихти.
2. Доберіть до поданих словосполучень граматичні синоніми, зробіть
висновки про їхні стилістичні відтінки.
Космічний експеримент, студентський хор, батьків приїзд, зрошувальний
канал, залізна руда, дерев’яний посуд, річний звіт, обласна рада, прозовий
твір, відмінкова форма, слов’янська мова, електричний струм, нервове
захворювання, яблуневий сад, медовий напій, йодовий розчин, сталевий
прут, смакове відчуття.
3. Спишіть, розкриваючи дужки.
Я (з, із, зі) тих країв, де вересневі ночі у молодих симфоніях бредуть... (З,
із, зі) сходу дихнув вітерець і овіяв Остапа. Багато є таємниць у світі, і одна
(з, із, зі) найбільших з-поміж них – мова. Лише з-над хмар часом прилине
прощання (з, із, зі) літом журавлине... Слово – це наш Бог, і жити воно має
вічно, бо разом (з, із, зі) мовою умирає й народ. Він почався (з, із, зі) слова,
людина теж починається (з, із, зі) слова...
4. Складіть текст зі словами справді, безперечно, здається, видно, взагалі
так щоб, вони вживались то як вставні, то як не вставні.
5. Виберіть одну із запропонованих нижче тем. Запишіть тезу свого виступу
на цю тему. Продумайте аргументи, сформулюйте висновок.
Спробуйте написати виступ-спростування.
Інтеліґент сьогодні – який він? Жити гідно – що це значить? Кого ви
вважаєте героєм нашого часу? Що значить бути багатою людиною? Чи
потрібна освіта сьогодні?
6. Напишіть правильно.
1)У нас построїли гарну школу. 2)Наші діти тоже вчаться в музикальній
школі. 3)Документи можете здавати в любий технікум. 4)Напиши заяву
директору Івану Петровичу Коваленко. 5)Училище випускає штамповщиків.
6)Учителя прийшли. 7)Учні приймають участь у різних гуртках. 8)На
батьківських зборах було біля двісті чоловік.
7.Спишіть, розставте розділові знаки, продовжте розповідь з елементами
опису відомої вам історичної пам’ятки.
Чимало на землі українських пам’яток стародавньої архітектури чиї мури
живуть мов дерева пам’ятають мов люди. Вони мовчать але їх чують вони
напівзапали в землю але їх видно і крізь товщу віків. Такі пам’ятки
активізують пам’ять і розвивають уяву.
8.Написати твір-розповідь з елементами опису «Земля найкраще пахне
восени».
9.Виправити помилки. Підкреслити граматичні основи речень, надписати,
чим виражені. Указати види односкладних речень.
Стріпнувся глянув в вікно. Дощу вже немає. І сонце сховалося кудись
начеб-то за хмари. Але небо ще димчастосіре, , воно підрожевлено
захмарним вогнем і тому розсіває світло. Від того світла ближчать краплини
дощу на мокрих стеблях, з дрімотного поля потягло вітерцьом. І в раз
загупали каплі, опадавши до долу. Вітер пустун дущав, він мабуть не долетів
ще сюда, він тільки наберав розгону в степу. І там у степу починалось щось
нікому незрозуміле.
10.Порівняти вживання іменників з прийменниками для і на. Пояснити,
колив українській мові слід уживати прийменник для, а коли прийменник на.
Навести 4 власні приклади.
Одяг для дітей – одяг на свято. Взуття для хлоп’ят – взуття на зиму.
Кошти для дітей – вбрання на виступ.
11.Перекласти словосполучення, з трьома скласти речення.
Оставаться в стороне, оставаться без влияния, оставаться без
последствий, оставаться при своем мнении, вопрос остается открытым,
возводить здание, возводить в генералы, справиться о здоровье.
12.Записати у 2 колонки словосполучення. У першу записати ті, що
пишуться з не разом, у другу – ті, що пишуться з не окремо. Пояснити
написання не зі словами.
Не/скошений лан,не/докошений вчасно лан, не/вироблений ще характер,
не/згасаюче вогнище,
не/зроблений як слід, робота не/закінчена,
не/допечений хліб, твір не/дописаний учнем.
13.Уявіть, що ви даєте відповідь журналісту на поставлене питання.
«Висловте свої міркування про те, які бізнесмени потрібні Україні».
14.Спишіть. Вставте замість крапок потрібні букви, поставте наголос.
Підкресліть суфікси і поясніть їхнє вживання.
Беж...вий, рож...вий, меланж...вий, рогож...вий, дріжджі...вий, меж...вий,
нож...вий, шарж...вий, плеч...вий, реч...вий, віч...вий, січ...вий, коч...вий,
притч...вий, ключ...вий, одноковш...вий, чинш...вий, кош...вий, грош...вий.
15.Знайдіть у тексті обставини й визначте їхній вид зазначенням. Розставте
розділові знаки.
Стояв гарячий літній день. По синьому простору пливли наче легкі лодії білі
оболонки. Парило від розімлілої на сонці землі млоїлось від духмяного
трунку квітучих трав зеленого листя дерев і кущів. Цвіли липи. Яко невісти
ошатно спускали додолу свої розложисті віти підставляючи їх щедрому
промінню сонця й клопітливим бджолам. Цвіла земля. Буяло життя в межені
літа. Тугокрилий вітерець звідкись вихопився на волю навівав у душу
бентегу будив одвічну жагу людського життя.
16.Поміркуйте, яке з двох складних речень є періодом. Свою думку
обґрунтуйте.
Мудрість народної поезії, прозорість її слова і таємничий чар мелодії
відразу ж поведе твою душу на береги історії, на тихі води і на ясні зорі, і на
жалі смутком і радістю.
Коли не знаєш, хто ти, з ким, для чого.
Коли в душі ні доброго, ні злого,—
Пропаща юність і життя пропаще!
17.Виберіть одну із запропонованих нижче тем. Запишіть тезу свого
виступу на цю тему. Продумайте аргументи, сформулюйте висновок.
Спробуйте написати виступ-спростування.
Інтеліґент сьогодні — який він? Жити гідно — що це значить? Кого ви
вважаєте героєм нашого часу? Що значить бути багатою людиною? Чи
потрібна освіта сьогодні?
18.Укладіть тлумачний словничок молодіжного сленгу (до 15 слів).
19.Прокоментуйте своє ставлення до цього шару лексики.
Поясніть, як ви розумієте наведені стійкі народні порівняння.
Вилупив очі як цибуля; гарна як маків цвіт; стрибає як цап на городі;
величається як заєць хвостом, ума як у кози хвоста; колючий як їжак; гарно
як собаці на ярмарку.
20.Складіть речення з поданими словами.
Посол, посланник, посланець.
Посвідчення, посвідка, свідоцтво, свідчення.
Міфічний, міфологічний.
21.Напишіть детальний переказ тексту з творчим завданням.
ВІРА НАШИХ ПРЕДКІВ
Основу культурних надбань кожного народу складають його вірування,
звичаї. Саме вони формують те, що визначається словами духовне обличчя
народу, його самобутність.
Наші предки, слов’яни-язичники, поклонялися деревам і духам води,
вірили в зорі і Долю. Іноземні мандрівники, вітчизняні літописці X-XI
століть повідомляють імена найшановніших і наймогутніших слов’янських
богів: Дажбог, Перун, Велес, Мокош. А були ще Стрибог, Род, Лада і Лель,
які часом забулися, зникли із життя людського, з прийняттям нової релігії —
християнства, — старих богів, котрі «дерево суть», вкинули у річки чи
спалили, і не минуло й тисячі літ, як забули, здається, назовсім. Але пам’ять
народу — дуже цікава штука, і дивись: зрине то в пісні «Ой Ладо-Ладо», то в
лайці «А щоб тебе Перун побив» давно забуте ім’я могутнього колись бога. І
хоч з точки зору сучасної людини віра та наївна і звичаї ті дивні,
нехристиянські, відмовитись від них, забути їх неможливо, бо то історія
нашого народу, колиска його культури.
Завдання. Складіть розповідь про відомий звичай, який підтверджує
думку про те, що звичаї формують духовне обличчя народу.
22.Написати твір на тему «Поезія — це завжди неповторність, якийсь
безсмертний дотик до душі».
23.Пояснити значення фразеологізмів, скласти з двома речення. Пояснити
написання не із словами.
Нечувана річ, незагоєна рана, з невмитим писком, ділити шкуру
невбитого ведмедя, кричить як недорізаний.
24.Чітко й лаконічно дати відповідь.
1) Чому пишеться м’який знак після н перед шиплячими у таких словах:
покиньчереда, няньчити, няньчин, доньчин. 2) Які прізвища в українській
мові не відмінюються. Обґрунтувати. 3) Поставити наголоси в словах:
беремо, випадок, виразний, кінчити, кропива, феномен, середина, товпитися,
вимова, спина.
25.Пояснити зміст вислову. Кому належать слова?
Як в нації вождів нема,
Тоді вожді її поети.
26.Доповідь, її структура, вимоги до відповіді. Записати текст невеликої
доповіді на тему: «Доброта і милосердя — ознаки здорового людського
суспільства».
27.Дати визначення синонімів. Яка їх роль у мовленні? Доберіть
синоніми, які виражали б те:
1) Як ви знаєте певний предмет; 2) як ви до нього ставитесь.
28.Уявіть, що до вас стукає Доля і запитує: «Яку Україну ви хочете
бачити сьогодні і в майбутньому?». Щоб ви їй відповіли?
Автор
crisehacked
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
199
Размер файла
24 Кб
Теги
завдання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа