close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Публікація "Кодування інформації в комп'ютері"

код для вставки
Кодування
зображень
Якщо розглянути малюнок через збільшуване скло,
видно що він складається з точок. Координати кожної точки можна запам’ятати у вигляді чисел. Такі
числа можна зберігати у пам’яті комп’ютера і
передавати на відстані. Таким чином, коли на ПК
опрацьовується зображення, насправді комп’ютерні програми змінюють числа, якими окремі
точки зображення подані в пам’яті комп’ютера.
«Обчислення за
допомогою
двіиок… при
зведенні чисел
до наипростіших
початків, як 0 та 1,
скрізь з'являється
чудовии порядок”
Г.В. Леибніц, у ХVII ст
запропонував цю унікальну і
просту систему подання
чисел.
Інформатики
Наприклад, подане зображення
закодоване за правилом: 1 – чорний, 0 – білий.
Найпростішим способом побудови
зображення на екрані комп’ютера
є його формування мозаїчним способом з окремих елементів — пікселів (від англ. pixel (picture element) — елемент зображення).
Костянтинівська СРШ І—ІІІ ст.
“Прометей” з пвп
вул. Маяковського, 22
с. Костянтинівка
Эл. почта: scool.prometej3@gmail.com
Костянтинівська СРШ І—ІІІ ст.
“Прометей” з пвп
«Кодувати, чи не кодувати?»
- ось у чому питання
Як інформація кодується в комп’ютері?
Двійкове кодування
Кодування текстової
інформації
Фізичною основою роботи комп’ютера є впевнене розрізнення двох рівнів (низького і висо-
Традиційно для кодування одного текстового символу
кого) електричної напруги. Низький рівень
використовується 1 байт (1 байт = 8 бітів).
Звук являє собою
ний сигнал перет-
коливання повіт-
ворити на послідо- записують двійко-
1 або 0, отримуємо, що за допомогою 1 байта можно
ря. За своєю при-
вність 1 і 0. З до-
закодувати 256 різних символів.
родою звук є без-
помогою мікрофо- процес називаєть-
Враховуючи, що кожен біт приймає значення
можна співставити із значенням 0, високий —
із значенням 1. Це дозволяє стверджувати, що
комп’ютер сприймає і опрацьовує тільки два
двійкового алфавіту називають двійковими
знаками, або бітами. Слово «біт» є скорочен-
вимір амплітуди
вим кодом. Цей
перервним сигна- на звук перетво-
ся дискретизаці-
алфавіту поставлені у відповідність порядкові номери
лом. Для кодуван-
рюють на коли-
єю.
(коди), називається таблицею кодування.
ня звуку треба
вання електрично-
цей безперерв-
го струму і кожний
Таблиця, в якій усім символам комп'ютерного
знаки — «0» і «1». Іншими словами, алфавіт
комп’ютерної мови є двійковим. Знаки 0 та 1
Кодування музичної
інформації
Для різних типів ЕОМ використовуються різні кодування. З поширенням IBM PC міжнародним стандартом
стала таблиця кодування ASCII (Американський стандартний код для обміну інформацією) - Американський
стандартний код для інформаційного обміну.
Стандартної в цій таблиці є тільки перша половина, тобто символи з номерами від 0 (00000000) до 127
(0111111). Сюди входять буква латинського алфавіту,
цифри, розділові знаки, дужки і деякі інші символи. Ре-
ням від англ. binary digit — двійковий знак,
шта 128 кодів використовуються в різних варіантах. У
російських кодуваннях розміщуються символи російсь-
двійкова цифра.
кого алфавіту. В даний час існує 5 різних кодових таб-
Подання повідомлень у комп’ютері за допомо-
лиць для російських букв (КОИ8, СР1251, ср866, Mac,
гою двійкових знаків називається двійковим
кодуванням.
ISO).
вул. Маяковського, 22
с. Костянтинівка
Таблиця кодування ASCII
Эл. почта: scool.prometej3@gmail.com
Документ
Категория
Образование
Просмотров
52
Размер файла
471 Кб
Теги
кодування, публикация, Кодування тексту, Двійкове кодування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа