close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Тема уроку.
Перпендикулярність
прямої і площини.
Перпендикуляр і похила.
Теорема про три
перпендикуляри
Мета.
Узагальнити й
систематизувати знання
з даної теми.
Удосконалити вміння
розв'язувати задачі на
застосування цих знань
Самостійне повторення
за підручником
с. 108-109,
с. 114-115,
с. 122-123.
2. Ознака
1. Означення
перпендикулярності
прямої,
перпендикулярної прямої і площини
до площини
3. Властивість
прямої,
перпендикулярної
до площини
4. Означення
перпендикуляра,
проведеного з
даної точки до
даної площини
5. Властивість
перпендикуляра і
похилої (1)
6. Властивість
перпендикуляра і
похилої (2)
7. Властивість
перпендикуляра і
похилої (3)
8. ТТП
9. Теорема,
обернена до ТТП
1. Пряма називається
перпендикулярною до
площини, якщо вона перетинає
цю площину і
перпендикулярна до будь-якої
прямої, яка лежить у цій
площині
Я
2. Якщо пряма, яка перетинає
площину, перпендикулярна до
двох прямих цієї площини, що
проходять через точку перетину,
то вона перпендикулярна до
площини
І
3. Якщо пряма,
перпендикулярна до площини,
то вона перпендикулярна до
будь-якої прямої, що лежить у
цій площині і проходить через
точку перетину
Р
4. Перпендикуляром,
проведеним з даної точки до
даної площини, називається
відрізок, що сполучає дану
точку з точкою площини і
лежить на прямій,
перпендикулярній до
площини
Т
5. Перпендикуляр коротший за
будь-яку похилу
Е
6. Проекції рівних похилих
рівні і, навпаки, похилі, що
мають рівні проекції, рівні
М
7. З двох похилих більша та,
проекція якої більша
О
8. Якщо пряма, проведена на
площині через основу похилої,
перпендикулярна до її
проекції, то вона
перпендикулярна і до самої
похилої
Е
9. Якщо пряма, проведена на
площині через основу похилої,
перпендикулярна до похилої,
то вона перпендикулярна і до
проекції похилої
Г
Пряма називається
перпендикулярною до
площини, якщо вона
перетинає цю площину і
перпендикулярна до будь-якої
прямої, яка лежить у цій
площині
Я
Перпендикуляром,
проведеним з даної точки до
даної площини, називається
відрізок, що сполучає дану
точку з точкою площини і
лежить на прямій,
перпендикулярній до
площини
Т
З двох похилих більша та,
проекція якої більша
О
Якщо пряма, яка перетинає
площину, перпендикулярна до
двох прямих цієї площини, що
проходять через точку
перетину, то вона
перпендикулярна до площини
І
Перпендикуляр коротший за
будь-яку похилу
Якщо пряма,
перпендикулярна до
площини, то вона
перпендикулярна до будь-якої
прямої, що лежить у цій
площині і проходить через
точку перетину
Р
Проекції рівних похилих рівні
і, навпаки, похилі, що мають
рівні проекції, рівні
Е
М
Якщо пряма, проведена на
площині через основу похилої,
перпендикулярна до її
проекції, то вона
перпендикулярна і до самої
похилої
Е
Якщо пряма, проведена на
площині через основу похилої,
перпендикулярна до похилої,
то вона перпендикулярна і до
проекції похилої
Г
Усно:
α
A
C
В
Графічні вправи.
МС ⊥ (АВС) (рис 1,2) і MO ⊥ (АВС) (рис 3).
З точки М проведіть перпендикуляр
до прямої АВ.
Рис. 3
Рис. 1
Рис. 2
Перевірка. Завдання 1.
Запитання.
Чи є правильним, що:
Відповідь
1) КС⊥(ABC)
Так
2) КС⊥AC
Так
2) АС = 10 см
Так
4) ОК = 14 см
Ні, ОК = 13 см
5) ОК – висота, проведена до BD
у трикутнику BКD
6) ОК – медіана в трикутнику ВКD
Ні
Так
Перевірка. Завдання 2.
Запитання.
Чи є правильним, що:
Відповідь
1) ОК – висота, проведена до BD
у трикутнику BКD
Так
Ні,
ОС = 8 см
2) ОС = 6 см
3) ОК =
8 2
cм
Так
Задача № 423 (1), с. 128
З вершини прямого кута С
рівнобедреного трикутника АВС
проведено перпендикуляр СD до
його площини. АС = 6 2 см,
СD = 8 см. Знайдіть відстань від
точки D до гіпотенузи АВ.
Домашнє завдання.
Повторити § 9-11.
с.108-109, с.114-115, с.122-123
Розв'язувати № 415, № 423 (1)
Чому ялинку зручно
встановлювати у
хрестовину ?
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
10
Размер файла
146 Кб
Теги
класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа