close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вступ

код для вставки
Розділ І
Педагогічний аналіз підсумків навчального року .
Завдання на новий навчальний рік.
Позитивні досягнення педколективу у 2014-2015 н.р.:
1. Підвищення професійного рівня та творчої активності членів педагогічного колективу Веселівської районної різнопрофільної гімназії.
2. Стабільні високі показники рівня НДУ з предметів базового компонента, результатів участі учнів у І-ІІІ етапах Всеукраїнських
учнівських олімпіад, позитивна динаміка росту досягнень гімназистів.
3. Високі досягнення на обласному рівні в різноманітних творчих конкурсах з літератури, образотворчого мистецтва, історії рідного краю,
екологічних досліджень
4. Використання комп’ютерних технологій на уроці стало системним.
5. Висока ефективність використання годин варіативної частини навчального плану, І та ІІ гімназичних компонентів
6. Підвищення ефективності організації позаурочної діяльності учнів, їх творчої активності і ініціативи.
7. Покращення виховної роботи в гімназії , про що свідчать результати діагностик та якість проведення позаурочних заходів, традиційних
свят та зацікавленість і ініціатива учнів в їх підготовці і проведенні.
8. Активізація роботи класних керівників.
9. Суттєве покращення матеріально – технічної бази за рахунок власних можливостей навчального закладу.
10. Підвищення ефективності лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних заходів, санітарно-просвітницької роботи.
11. Покращилася загальна динаміка успішності учнів.
12. Збільшилася кількість учнів, що прийняли участь в екскурсіях та експедиціях. Якісним стало звітування за проведені екскурсії.
13. Результативна участь у Місячнику безпеки, конкурсах з безпеки життєдіяльності.
14. Підтвердження високого та достатнього рівнів навчальних досягнень випускниками гімназії 2015 року під час ЗНО.
15. Активне, системне використання ІКТ при організації уроку та навчально-виховної діяльності в-цілому.
Проблеми діяльності гімназії:
1. Впровадження профільної освіти як особистісно – орієнтованої технології вимагає покращення кадрового, науково – методичного та
матеріально – технічного забезпечення.
2. Невідповідність рівня професійної компетенції окремих педагогічних кадрів сучасним потребам суспільства у високій якості
освітнього процесу.
3. Неналежний контроль з боку адміністрації за станом викладання окремих предметів.
4. Невчасність підготовки аналітичних матеріалів по результатам адміністративного контролю та слабкий контроль за опрацюванням
шляхів усунення недоліків.
5. У період зростання демократичних процесів ще недостатньо активним є рівень учнівського самоврядування та державно –
громадського управління.
6. Не дивлячись на певні зусилля з боку педагогічного колективу все ще не є задовільними показники фізичного здоров’я учнів.
7. Недостатня профорієнтаційна робота з учнями.
8. Недостатній рівень організації науково-дослідної роботи учнів (у т.ч. по лінії МАН).
9. Низький рівень залучення батьків та громадськості до організації навчально-виховного процесу
10. Перевантаження окремих учнів та вчителів загальнорайонними та обласними заходами.
11. Відбулося зниження рівня якості знань серед учнів початкової ланки.
12. Недостатня організація роботи на уроках фізкультури з дітьми, що належать до підготовчої групи.
13. Недостатній контроль з боку класних керівників за рівнем навчальних досягнень учнів.
14. Не забезпечується ефективність проведення годин варіативної частини навчального плану в розрізі обов’язкового звітування про
результати проведеної роботи вчителями.
15. Залишаються неохопленими позаурочною діяльністю певна частина учнів.
16. Зустрічаються випадки необ’єктивного оцінювання знань учнів окремими вчителями - предметниками, що випливає з аналізу
ведення шкільної документації та повторного семестрового оцінювання.
Завдання роботи на 2015 - 2016 н.р.:
1.
Вдосконалення атмосфери єднання спільних зусиль учасників навчально – виховного процесу на реалізацію
стратегічної мети.
2.
Забезпечення багатовимірності освітнього середовища для дітей, орієнтованого на індивідуальний розвиток
особистості через
навчання і виховання засобами особистісно-орієнтованих технологій.
3.
Вдосконалення системи управління гімназією на основі діагностико-аналітичного підходу та моніторингу освітнього процесу.
Безумовне виконання графіку внутрішньо шкільного контролю.
4.
Оптимізація в термінах, виконавцях, підготовчій роботі
при проведенні загальногімназичних, районних та обласних олімпіад,
конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів тощо.
5.
Реалізація системи дій щодо розвитку обдарованості особистості в усіх структурах педагогічного процесу.
6.
Проведення підготовчого І етапу впровадження проблемної теми «Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих підходів в навчанні і вихованні гімназистів».
7.
Формування єдиного дослідницького колективу для забезпечення інтенсивного розвитку інтелектуальних і творчих здібностей
учасників освітнього процесу через впровадження і використання особистісно орієнтованих підходів в навчанні і вихованні гімназистів.
8.
Забезпечення профілізації навчання в старшій школі та створення відповідного навчально-методичного забезпечення. Належна
організація профорієнтаційної роботи.
9.
Встановлення гуманістичних, людиноцентриських, партнерських взаємин між учителями та учнями, належний контроль з боку
класних керівників за дотриманням учнями кодексу гімназисту;
10.
Виховання школяра як громадянина України, вільної, демократичної життєво і соціально компетентної особистості,
здатної здійснювати
самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, формування конкурентно-спроможної особистості
випускника.
11. Продовження реалізації системи дій щодо:
-
профілактики порушень здоров’я гімназистів;
-
забезпечення медичного та психологічного моніторингу стану здоров’я;
-
профілактика перевантажень та перевтомлення учнів;
-
дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації освітнього процесу;
-
профілактика та попередження випадків травматизму серед гімназистів;
-
розвиток педагогічних і матеріальних умов для покращення фізкультурної та спортивної роботи в гімназії.
9.
Розширювати зв’язки з вищими навчальними закладами та науковими центрами.
10.
Забезпечити реальне функціонування системи учнівського самоврядування.
11. Найсуворіша економія бюджетних коштів, пошук і залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу.
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
19 Кб
Теги
вступ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа