close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчально-пізнавальна

код для вставки
Розділ ІV
Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Мета: забезпечення сприятливих умов для фізичного, психічного, інтелектуального, соціального становлення компетентної особистості
учнів, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання, потенціальним можливостям, з урахуванням їхніх пізнавальних
інтересів і здібностей, розвиток і реалізація ключових компетентностей гімназистів.
Завдання: удосконалення освітнього процесу на основі оптимального поєднання базової, додаткової та профільної освіти в умовах
особистісно-орієнтованого підходу через використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку особистісних якостей
учнів, навичок самоорганізації, навчально-пізнавальної діяльності та формування ключових компетентностей.
№ п/п
Зміст роботи
Терміни
виконання
Відповідальні
Інформаційне
забезпечення
1. Вивчення пізнавальних інтересів, нахилів учнів, психофізіологічних особливостей
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
Поповнення
банку
діагностичних
методик
вивчення особистісних рис учнів їх пізнавальних
інтересів, нахилів і можливостей, рівня розвитку
ключових компетентностей.
Визначення контингенту обдарованих дітей та
оновлення банку «Обдаровані діти».
Корегування та аналіз виконання програми роботи
з обдарованими дітьми.
Вересень
Поляков В.С.,
психолог
Банк діагностик
До 20.09
Поляков В.С.,
психолог
Банк діагностик
Серпень
Поляков В.С.
Програма, аналіз
виконання заходів
Вересеньжовтень
психолог
Довідка,
рекомендації
Вересеньжовтень
психолог
Довідка,
рекомендації
Проведення психолого-педагогічних діагностик:
Вивчення психологічної готовності дітей 1-х класів
до навчання в гімназії, складання індивідуальних
психолого-педагогічних карт.
Комплексне вивчення учнів 5-х класів з проблеми
переходу до наступної ланки навчання (вивчення
особистісної сфери, пізнавальної сфери, мотивації
навчання), складання індивідуальних психологопедагогічних карт
Відмітки про
виконання
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
Вивчення видів обдарованості учнів гімназії,
складання карти здібностей учнів класу.
Тренінги та корекційно - розвиваючі заняття з
розвитку пізнавальної сфери для учнів 2 – 3 –х
класів.
Комплексне вивчення та складання індивідуальних
психолого-педагогічних карт учнів 9-11-х класів.
Жовтень
психолог
Довідка
Протягом
року
психолог
Розробки, завдання
січень
Поляков В.С.,
психолог
Карти, рекомендації
2. Забезпечення особистісно-орієнтованої, профільної освіти
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Проведення психолого-педагогічного консиліуму
В 5-х класах
Комплектація груп поглибленого та профільного
вивчення предметів, факультативів, гуртків, студій,
клубів
Складання
списку
програм
викладання
факультативів, спецкурсів
Забезпечення вільного доступу учнів
до
інформаційної бази закладу (наукова, науковопопулярна,
довідкова,
художня
література,
періодика, електронні бази даних, Internet).
Жовтень
Поляков В.С.,
психолог
Матеріали,
рекомендації, довідка
вересень
Поляков В.С.
Наказ, списки
До
31.08.2015
Поляков В.С.,
вчителі
Програми, перелік
програм
Протягом
року
Адміністрація,
вчителі,
Захарова Л.М.
3. Робота з обдарованими дітьми
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Організація:
Роботи олімпіад них команд
вересень
Підготовки учнівських творчих робіт та проектів.
Затвердження тематики і керівників
участі учнів в конкурсах:
з української мови ім.. П.Яцика;
ім..Т.Шевченка;
«Мої права»;
на кращий літературний твір;
«Вірю в майбутнє твоє, Україно!»;
Учнівської творчості «Об’єднаймося ж,
Протягом
року
Згідно
термінів
Поляков В.С.,
керівники
Поляков В.С.,
вчителі-керівники
Відповідальні
вчителі за
наказами;
координатори
інтерактивних
конкурсів
Творчі роботи
Заявки, звіти, роботи,
матеріали тощо
брати мої»;
природничому інтерактивному конкурсі
«Колосок»;
математичному конкурсі «Кенгуру»;
фізичному конкурсі «Левеня»;
історичному конкурсі «Лелека»;
з англ..мови «Гринвіч»;
з укр.мови «Соняшник», «Патріот»;
з інформатики «Бобер»;
природознавчій грі «Геліантус» та ін..
3.1.4.
Підготовка робіт, звітних матеріалів до участі в
конкурсах, акціях еколого-біологічного напрямку
ЗОЦЕНТУМ. Участь в екомарафоні «Довкілля»
Згідно
графіку
ЗОЦЕНТУМ
Федорова О.В.,
Бедюх Л.В.,
Карнаухов О.А.,
Волошина О.І.,
Можна В.Г.,
Альохіна С.В.
Звіти, роботи,
реферати, інформації
тощо.
Відкриття Свята Знань. Підготовка і проведення:
3.2.
Поляков В.С.,
члени НТУ
Поляков В.С.,
вчителі
Поляков В.С.,
зав.предм.комісій,
члени НТУ
Поляков В.С.,
зав.предм.комісій,
члени НТУ
3.2.1.
Урочистої лінійки відкриття Свята знань
жовтень
Сценарій, матеріали
3.2.2.
І (шкільного) етапу предметних олімпіад
жовтень
3.2.3.
Спільних засідань предметних комісій та секцій
НТУ по захисту творчих робіт і проектів учнів
листопад
3.2.4.
Асамблеї НТУ
грудень
3.2.5.
Підсумкової лінійки за результатами Свята знань
грудень
Поляков В.С.
Грамоти
3.2.6.
Діяльність наукового товариства учнів
Протягом
року
Поляков В.С.
План, протоколи
3.2.7.
Проведення конкурсів:
«Кращий з предмету»;
«За особливі успіхи в науковій роботі»;
«Краща гімназична сім’я»;
«Кращий учень класу»;
Грудень,
20-23.05.16
Поляков В.С.,
Волошина О.І.,
члени НТУ
Журнал реєстрації,
свідоцтва
Роботи учнів,
протоколи, завдання
Роботи учнів,
протоколи
Роботи учнів,
протоколи
-
«Лідер гімназії»
4. Реалізація диференційованого підходу та додаткової освіти
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
-
спецкурси:
-
факультативи:
-
студії:
-
гуртки:
-
клуби:
-
спортивні секції:
-
екскурсії та експедиції:
5 клас – Кам’яна могила;
6 клас – Асканія-Нова;
7 клас – м.Запоріжжя;
8 клас – с.Алтагір;
9 клас – м. Бахчисарай;
10 клас – ВНЗ області
11 клас – м. Одеса
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Січень,
травеньчервень
Вчителі
Програми
Вчителі
Програми
Вчителі
Програми
Вчителі
Програми
Вчителі
Програми
Вчителі
Програми
Класні керівники,
вчителі
Звіти
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
22 Кб
Теги
2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа