close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НМР

код для вставки
Розділ V
Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Мета: забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності вчителів та підвищення ефективності освітнього процесу через
впровадження особистісно орієнтованого підходу, формування конкурентно-спроможної особистості випускника гімназії в рамках реалізації
І етапу роботи колективу над науково-методичною темою: «Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження
особистісно орієнтованих підходів в навчанні і вихованні гімназистів».
Завдання:
1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково – методичної роботи.
2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя.
3. Виявлення науково-методичної теми гімназії, обґрунтування її актуальності.
4. Удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу з метою формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження особистісно орієнтованих підходів в навчанні і вихованні гімназистів.
5. Забезпечення безперервної освіти педагогів, підвищення їх педагогічної майстерності та професійної компетентності,
самовдосконалення та самореалізації.
№ п/п
Терміни
виконання
Зміст роботи
Відповідальні
Інформаційне
забезпечення
1. Організаційна робота
1.1.
1.2.
Підготовка виступів, повідомлень та участь
вчителів в районній конференції педагогічних
працівників, роботі районних методичних
об’єднань
Формування та затвердження структури,
організаційних форм та мережі науковометодичної роботи: напрямків, завдань.
Серпень,
січень
Поляков В.С.,
зав. предм. комісій
Виступи,
повідомлення
До
10.09.2015
Поляков В.С.,
члени НМ ради
Структура НМ
роботи, наказ
1.3.
Формування та затвердження складу науковометодичної ради, затвердження плану роботи.
05.09.2015
Кривко І.О.
Поляков В.С.,
члени НМ ради
Наказ, план роботи
1.4.
Затвердження
предметних
призначення керівників.
05.09.2015
Кривко І.О.
Наказ
комісій
та
Відмітки про
виконання
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
Формування та затвердження складу творчих
груп.
Формування
та
затвердження
складу
атестаційної комісії плану та графіку її засідань.
Планування роботи структурних підрозділів
методичної служби: психологічної служби,
предметних комісій, ТТК тощо.
Організація роботи школи молодого вчителя,
призначення наставників, затвердження плану
роботи.
Формування списку вчителів на проходження
атестації, затвердження плану заходів та графіка
проходження атестації, оформлення стенду.
Оновлення стендів з науково-методичної
роботи.
Складання
банку
науково-методичної,
психолого-педагогічної літератури з проблеми.
Систематизація та оновлення каталогу наявних
педагогічних програмних засобів та гімназичної
медіатеки.
Підготовка та участь вчителів в районному
конкурсі «Вчитель року»
05.09.2015
Кривко І.О.,
Поляков В.С.
Наказ
05.09.2015
Кривко І.О.
Наказ
До
15.09.2015
Поляков В.С.,
керівники
Плани роботи
До
15.09.2015
Поляков В.С.
Наказ, план роботи
До
15.09.2015
Кривко І.О.,
Поляков В.С.
Наказ, план-графік,
стенд
Поляков В.С.
Стенди
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
Поляков В.С.,
Сафонова С.І.,
зав.предм.комісій
Список літератури,
куток в бібліотеці
До
12.09.2015
До
12.09.2015
До
30.08.2015
12-17
листопада
2015
Поляков В.С.,
вчителі
Каталог
Матеріали до участі
2. Робота з педагогічними кадрами
2.1.Проведення засідань педагогічної ради з питань науково-методичної роботи та опрацювання єдиної теми.
2.1.1.
2.1.2.
Засідання
педагогічної
ради-конференції:
«Аналіз діяльності гімназії за 2014-2015 н.р.
Проблеми та перспективи розвитку освітнього
середовища. Організація науково-методичної
роботи у 2015-2016 н.р. Затвердження структури
науково-методичної роботи по реалізації І етапу
опрацювання проблеми».
1 засідання педагогічної ради: «Особистісно
орієнтована освіта як умова адаптації
гімназистів до вимог ринку праці»
26.08.2015
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Протокол, виступи,
матеріали
22.10.2015
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Протокол, виступи,
матеріали
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2 засідання педагогічної ради: «Створення
Кривко І.О.
Протокол, виступи,
моделі конкурентно-спроможної особистості
18.02.2016
Поляков В.С.
матеріали
випускника гімназії»
Проведення підсумкової науково-практичної
конференції: «Підсумки науково-методичної
Поляков В.С.,
Протокол, виступи,
роботи по реалізації єдиної проблеми.
22.04.2016
керівники служб та
матеріали
Визначення проблем, перспектив та завдань
підрозділів
методичної роботи на 2016-2017 н.р.»
2.2. Робота проблемного семінару з питань впровадження технології особистісно орієнтованого навчання
«Особистісно орієнтовані підходи в педагогічній діяльності вчителя»
Перше засідання: «Особистісно орієнтована
Поляков В.С.,
освіта як особливий вид діяльності в роботі
17.09.2015
Матеріали
члени ТТГ
школи»
Друге
засідання
(практикум):
«Шляхи
Поляков В.С.,
формування в учнів позитивної мотивації до
23.10.2015
Матеріали
члени ТТГ
навчання»
2.3. Робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару з актуальних проблем
«Психолого-педагогічні основи особистісно орієнтованої технології у навчально-виховному процесі».
Перше засідання: «Створення умов для
Психолог,
Матеріали,
05.11.2015
розвитку і становлення особистості»
члени ТТГ
рекомендації
Поляков В.С.,
Друге засідання: «Індивідуальна психологоМатеріали,
29.01.2016
психолог,
педагогічна карта учня»
рекомендації
члени ТТГ
2.4. Проведення нарад при директорі.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
Про стан ведення вчителями електронних
журналів на порталі «Мої знання».
Про
виконання
плану
заходів
щодо
впровадження Державного стандарту освіти.
Про підсумки І (шкільного) етапу предметних
олімпіад.
Про участь учнів у ІІ (районному) етапі
предметних олімпіад.
Про роботу вчителів над індивідуальними
методичними темами.
Про
результати
підготовки
науково-
1 раз на
2 місяці
15.12.2015,
04.05.2016
Поляков В.С.
Інформація
Поляков В.С.
Інформація
27.10.2015
Поляков В.С.
Інформація
03.11.2015
Поляков В.С.
Інформація, наказ
листопад
Поляков В.С.
Інформація
грудень
Поляков В.С.
Інформація
дослідницьких робіт МАН до
обласному етапі конкурсу-захисту.
участі
в
2.4.7
Про хід атестації вчителів.
2.4.8
Про пріоритетні напрямки роботи гімназії у
2016-2017 н.р.
грудень
Поляков В.С.
Інформація
04.05.2016
Поляков В.С.
Інформація
2.5. Проведення інструктивно-методичних нарад.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
Структура науково-методичної роботи по
реалізації І етапу опрацювання теми.
Про проведення атестації педпрацівників у
2015-2016 н.р.
Про підготовку і проведення І (щкільного) етапу
предметних олімпіад.
Про підготовку і проведення педагогічної ради:
«Особистісно орієнтована освіта як умова
адаптації гімназистів до вимог ринку праці».
Про підготовку і проведення педагогічної ради:
«Створення моделі конкурентно-спроможної
особистості випускника гімназії».
Про підготовку і проведення підсумкової
науково-практичної конференції: «Підсумки
науково-методичної роботи по реалізації І етапу
опрацювання єдиної проблеми. Визначення
проблем, перспектив та завдань методичної
роботи на 2016-2017 н.р.».
20.08.2015
Поляков В.С.
План
16.09.2015
Поляков В.С.
Наказ, план
23.09.2015
Поляков В.С.
Наказ, графік
07.10.2015
Поляков В.С.
Наказ, план,
матеріали
19.12.2015
Поляков В.С.
Наказ, план,
матеріали
11.03.2016
Поляков В.С.
Наказ, план,
матеріали
Про підготовку і проведення педконсиліуму:
в 5-х класах
в 7-х класах
в 9-х класах
План, матеріали,
рекомендації
План, матеріали,
листопад
Поляков В.С.
рекомендації
План, матеріали,
лютий
Поляков В.С.
рекомендації
2.6. Практичне заняття для вчителів «Основи підготовки та проведення майстер-класу»
Поляков В.С., члени ТТГ
- листопад (канікули)
вересень
Поляков В.С.
3. Групові форми методичної роботи
3.1. Проведення засідань науково-методичної ради
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Перше засідання: «Організація НМР колективу
у 2015-2016 н.р. Затвердження плану роботи
науково-методичної ради та структури науковометодичної роботи по реалізації І етапу
опрацювання проблемної теми. Планування
роботи предметних комісій. Аналіз виконання
плану заходів з впровадження Державного
стандарту освіти та особливостями викладання
предметів»
Друге засідання: «Затвердження складу творчих
груп на 2015-2016 н.р. Рекомендації по
плануванню і організації роботи. Обговорення
та затвердження плану реалізації І етапу
опрацювання науково-методичної теми. Про
підготовку учнів до ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів
МАН.
Програмно-методичне
забезпечення допрофільної підготовки та
профільного навчання. Проведення І шкільного
етапу предметних олімпіад»
Третє
засідання: «Аналіз ефективності
допрофільної підготовки та профільного
навчання:
проблеми
та
напрямки
удосконалення. Робота предметних комісій з
впровадження
технології
особистісно
орієнтованого навчання в практичну діяльність
вчителів; аналіз поповнення матеріалами
особистого електронного портфоліо та візиток
вчителями на віртуальних МО ЗапоВікі за
результатами науково-методичної роботи. Друк
матеріалів вчителів у фахових та електронних
виданнях»
серпень
Поляков В.С.,
члени ради
Протокол, матеріали,
рекомендації
жовтень
Поляков В.С.,
члени ради
Протокол, матеріали,
рекомендації
січень
Поляков В.С.,
члени ради
Протокол, матеріали,
рекомендації
3.1.4
3.1.5.
Четверте засідання: «Про хід реалізації планів
роботи з обдарованими дітьми. Підсумки участі
учнів у ІІІ (обласному) етапі предметних
олімпіад
та
конкурсі-захисті
науководослідницьких робіт МАН. Проблеми та
перспективи. Стан опрацювання науковометодичної проблеми вчителями та робота над
індивідуальними методичними темами»
П’яте засідання: «Аналіз науково-методичної
роботи по реалізації єдиної проблеми. Звіти
предметних комісій щодо реалізації планів
роботи. Проблеми і напрямки удосконалення
науково-методичної роботи.»
березень
Поляков В.С.,
члени ради
Протокол, матеріали,
рекомендації
травень
Поляков В.С.,
члени ради
Протокол, матеріали,
рекомендації
3.2. Організація роботи предметних комісій
Рекомендована тематика та графік засідань:
3.2.1.
3.2.2.
«Обговорення плану роботи гімназії на 20152016 н.р. Пропозиції та рекомендації щодо
удосконалення. Про особливості викладання
предметів у 2015-2016 н.р. Аналіз виконання
плану заходів з впровадження нового
Державного стандарту освіти та особливостями
викладання предметів. Єдині вимоги щодо
усного і писемного мовлення. Об’єктивність
оцінювання рівня НД учнів. Про ведення
шкільної документації (журналів) та стан
ведення вчителями електронних журналів на
порталі «Мої знання». Ознайомлення із
структурою науково-методичної роботи по
реалізації І етапу опрацювання науковометодичної
теми.
Планування
роботи
предметних комісій»
«Інформація про готовність індивідуальних
планів самоосвіти та методичних карт вчителів.
Програмно-методичне
забезпечення
НВП,
допрофільної
підготовки
і
профільного
серпень
вересень
Поляков В.С.,
Волошин С.В.,
зав. предм. комісій
Плани роботи,
протокол,
рекомендації,
матеріали
Поляков В.С.,
Волошин С.В.,
зав. предм. комісій
Плани роботи,
протокол,
рекомендації,
матеріали
навчання. Підготовка до шкільних олімпіад»
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
«Вибір та обґрунтування індивідуальних
Плани роботи,
методичних
тем
вчителями.
Підготовка
Поляков В.С.,
протокол,
вчителями матеріалів до друку у фахових
жовтень
зав. предм. комісій
рекомендації,
виданнях. Сутність технології особистісно
матеріали
орієнтованого навчання»
«Навчально-методичне
забезпечення
Плани роботи,
впровадження
особистісно
орієнтованого
Поляков В.С.,
протокол,
підходу. Результати проведення предметногрудень
зав. предм. комісій
рекомендації,
методичних декад у І семестрі. Модель
матеріали
випускника гімназії»
Колективне обговорення на засіданнях предметних комісій статей, присвячених темі,
створення тематичних підбірок матеріалів та рекомендацій на предметній комісії.
– січень (канікули)
«Реалізація планів роботи з обдарованими
Плани роботи,
дітьми. Результативність участі учнів у ІІІ
Поляков В.С.,
протокол,
(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських
березень
зав. предм. комісій
рекомендації,
олімпіад
та
конкурсу-захисту
науковоматеріали
дослідницьких робіт учнів-членів МАН»
«Аналіз стану педагогічних розробок вчителів.
Поповнення
матеріалами
особистого
електронного портфоліо та візиток на
Плани роботи,
Поляков В.С.,
віртуальних МО ЗапоВікі за результатами
протокол,
травень
зав. предм. комісій
науково-методичної
роботи.
Результати
рекомендації,
проведення предметно-методичних декад у ІІ
матеріали
семестрі. Аналіз роботи предметної комісії за
навчальний рік»
3.3. Проведення предметно-методичних декад
3.3.1.
Предметна комісія початкових класів
жовтень
Нежурко Л.М.
3.3.2.
Предметна комісія суспільно-природничих наук
листопад
Федорова О.В.
3.3.3.
Предметна комісія іноземних мов
лютий
Дмитровська Т.А.
3.3.4.
Предметна комісія філологічних наук
березень
Посмітна О.В.
Наказ, матеріали,
бюлетень, звіт
Наказ, матеріали,
бюлетень, звіт
Наказ, матеріали,
бюлетень, звіт
Наказ, матеріали,
бюлетень, звіт
3.3.5.
Наказ, матеріали,
бюлетень, звіт
3.4. Робота тимчасових творчих груп згідно планів та графіку протягом року
(Поляков В.С., керівники ТТК, наказ, матеріали, рекомендації, звіти).
Предметна комісія фізико-математичних наук
квітень
Савченко О.Я.
4. Індивідуальні форми методичної роботи
4.1.
4.2.
Корекція перспективного плану атестації
вчителів та плану проходження курсової
перепідготовки.
Організація проведення звітів вчителів про
результати
проходження
курсової
перепідготовки.
4.3.
Організація стажування молодих спеціалістів.
4.4.
Організація роботи по наставництву.
4.5.
Розробка індивідуальних планів
вчителів
по
вивченню
та
індивідуальних методичних тем
4.6.
самоосвіти
реалізації
Вивчення системи роботи вчителів в рамках
атестації. Проведення творчих звітів вчителів,
що атестуються
Травень,
серпень
Поляков В.С.
Плани
Протягом
року
Поляков В.С.,
зав. предм. комісій
Звіти, протоколи
Протягом
року
Протягом
року
Поляков В.С.,
наставники
Поляков В.С.,
наставники
Поляков В.С.,
зав. предм. комісій,
вчителі
Серпеньвересень
Жовтеньберезень
Члени атестаційної
комісії
Наказ, план роботи
Наказ, план роботи
Плани самоосвіти
Накопичувальна
папка (матеріали
атестації), портфоліо,
буклет вчителя,
анотація на досвід
5. Аналітична діяльність
5.1.
Підготовка списку вчителів
індивідуальних методичних тем
5.2.
Аналіз кадрового забезпечення
5.3.
Підготовка аналізу за семестр та рік
5.4.
Комплексний
2015-2016 н.р.
аналіз
роботи
з
вказанням
гімназії
за
До
15.09.2015
До
30.08.2015
Грудень,
травень
Поляков В.С.,
зав. предм. комісій
Список, теми
Поляков В.С.
Аналіз
Поляков В.С.
Аналіз
Червень
Адміністрація
Аналіз
6. Інформаційне забезпечення
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Оновлення та доповнення анотованого каталогу
літератури
з
проблеми:
«Формування
конкурентно-спроможної особистості шляхом
впровадження
особистісно
орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Оновлення розширеного стенду з науковометодичної теми гімназії в учительській.
Оформлення та оперативний супровід стендів з
науково-методичної роботи та інформаційнокомунікаційних технологій (2-й поверх)
Функціонування постійно діючої виставки
новинок психолого-педагогічної літератури з
проблеми в бібліотеці
Систематичне проведення оглядів психологопедагогічної літератури з проблеми на
засіданнях предметних комісій
Використання ресурсів мережі Інтернет,
електронних довідників та енциклопедій, баз
даних, ЕПЗН з метою поповнення та
удосконалення
навчально-методичного
забезпечення викладання профільних і базових
предметів,
удосконалення
навчальнометодичного і технологічного інструментарію
вчителів-предметників щодо впровадження та
використання
особистісно-орієнтованих
підходів у викладанні предметів, підготовки
учнів до участі в олімпіадах та захисті науководослідницьких робіт тощо.
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
Каталог
До
15.09.2015
Поляков В.С.
Стенд
До
30.08.2015
Поляков В.С.,
Корвегіна В.А.
Стенди
До
15.09.20145
Протягом
року
Протягом
року
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
Виставка, куток
Зав. предм.комісій
Список літератури,
статей
Постійно
Вчителі
Банк методик,
навчально-методичне
забезпечення,
рекомендації.
Медіатека,
анотований каталог
Медіатеки,
анотований каталог в
кабінеті, розробки
6.7.
Систематичне поповнення та оновлення,
методичний
та
технологічний
супровід
гімназичної медіатеки
Постійно
Поляков В.С.,
Корвегіна В.А.,
Сафонова С.І.,. зав.
предм. комісій,
вчителі
6.8.
Поповнення медіатек у навчальних кабінетах
власними розробками вчителів: відеозаписи
уроків і позаурочних заходів, створені
Постійно
Вчителі
6.9.
6.10.
6.11
6.12
вчителями і учнями навчальні презентації і
проекти, мультимедійні засоби, розробки уроків,
дидактичний матеріал, наочність, буклети,
брошури, тести для контролю рівня навчальних
досягнень тощо
Використання ресурсів мультимедійної техніки
для фронтальних і групових форм методичної
роботи з педкадрами (семінари, педради,
конференції
тощо) та
при
проведенні
комп’ютерно-орієнтованих
уроків
з
використанням ЕПЗН, можливостей програми
«Intel. Навчання для майбутнього», при
підготовці та захисті творчих, науководослідницьких робіт і проектів
Створення, систематичне поповнення та
технологічний супровід банку цифрових
освітніх ресурсів гімназії.
Оформлення
тематичної
папки
для
метод.кабінету
«Технологія
особистісноорієнтованого навчання»
Випуск методичного бюлетеня «Модель
конкурентно-спроможної
особистості
випускника гімназії»
заходів, уроків,
презентації, моделі,
відеозаписи,
Постійно
Заступники,
зав.предм.комісій,
організатори
методичних
заходів, вчителі
Розробки заходів,
презентації, виступи,
матеріали,
рекомендації,
відеозаписи, фото
тощо
Постійно
Поляков В.С.,
Корвегіна В.А.,
Сафонова С.І.,
зав.предм.комісій,
вчителі
Банк цифрових
освітніх ресурсів
Листопад
Поляков В.С.
Тематична папка
Грудень
Поляков В.С.,
члени ТТГ
Методичний
бюлетень
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
38 Кб
Теги
2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа