close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Охорона праці

код для вставки
Розділ VIII Охорона праці.
Мета: Забезпечення своєчасної та безпечної організації навчально-виховного процесу.
№
п\п
Зміст роботи
Термін
виконання
1
2
Серпень
3
4
5
1.
Аналіз стану роботи гімназії з охорони праці за минулий рік на
засіданні педради .
Підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять у
кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, гімназичній
майстерні, спортзалах, на спортивних майданчиках.
Підготовка акту перевірки захисного заземлення і опору ізоляції
електропроводки, випробування засобів індивідуального захисту.
Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці,
пожежної безпеки з працівниками, які щойно прийняті на роботу.
Контроль та оновлення планів евакуації по поверхам
26.08
Кривко І.О.
Довідка
до 31.08
Кривко І.О.
Акти
до 31.08
Середа П.М.
Акти
до 01.09
до 31.08
РВОМС
Кривко І.О.
Середа П.М.
Шахова О.В.
Середа П.М.
Волошин С.В.
Середа П.М.
Середа П.М.
Журнал
інструктажів
Плани
евакуації
Інформація
Журнал
інструктажів
Інформація
27.08
до 28.08
Петрова Н.Ю.
Карнаухов О.А.
Нарада
Паспорт
до 31.08
Кривко І.О.
Акт
до 01.09
Волошин С.В.
Наказ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9.
10.
Заправка вогнегасників, у яких вичерпується термін експлуатації.
Проведення первинного інструктажу з охорони праці, пожежної
безпеки з працівниками гімназії.
Перевірка дотримання
санітарно-технічних
норм
у всіх
приміщеннях гімназії.
Контроль за проходженням медичних оглядів працівниками.
Затвердження санітарно-технічного паспорту гімназії до нового
навчального року.
Підписання акту прийняття гімназії до нового навчального року.
Видати накази :
 Про організацію виконання Закону України „Про дорожній
до 28.08
до 01.09
28.08-01.09
Відповідальний Інформаційне
забезпечення
Відмітка
про
виконання
6












1.
2.
рух”.
Про організацію роботи щодо попередження травматизму.
Про організацію виконання Закону України „Про пожежну
безпеку”.
Про виконання Закону України „Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”.
Про проведення Всеукраїнського конкурсу-рейду „Увага!
Діти - на дорозі!”.
Про організацію роботи з охорони праці в гімназії,
розподілу обов’язків щодо створення здорових та безпечних
умов праці працівників, безпеки життєдіяльності дітей.
Про організацію пожежної безпеки в гімназії та розподіл
обов’язків щодо створення безпечних умов праці та
навчання.
Про проведення Дня безпеки праці.
Про підготовку гімназії до перевірки районною комісією
готовності до нового навчального року.
Про створення комісії з питань охорони праці.
Про організацію та роботу Дружин Юних ПожежниківРятівників, Добровільної пожежної дружини
Про затвердження програми та порядку проведення
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності дітей в
гіманазії.
Про проведення первинного інструктажу з безпеки
життєдіяльності з дітьми на уроках фізики, хімії, біології,
інформатики, трудового навчання, фізвиховання, гуртків,
секцій.
Вересень
Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з
учнями в кабінетах, майстернях, спортивних залах.
Проведення первинного інструктажу з питань безпеки
життєдіяльності на робочому місці з учнями перед вивченням
28.08
28.08
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Наказ
Наказ
28.08
Кривко І.О.
Наказ
31.08
Волошин С.В.
Наказ
27.08
Кривко І.О.
Наказ
28.08
Кривко І.О.
Наказ
28.08
14.08
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Наказ
Наказ
27.08
27.08
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
Наказ
Наказ
31.08
Волошин С.В.
Наказ
31.08
Волошин С.В.
Наказ
01-07.09
Волошин С.В.
Зав.кабінетами,
майстернями,
Журнал
За планом
Журнал
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
кожної нової теми в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики,
майстернях, спортивних залах.
Перевірка наявності і правильності оформлення інструкцій з
охорони праці та БЖ
в кабінетах фізики, хімії, біології,
інформатики, майстерні, спортивних залах.
Провести аналіз
ведення
журналів реєстрації
вступного
інструктажу та інструктажу на робочому місці з учнями з охорони
праці в кабінетах, майстернях, спортзалі.
Розробка та затвердження плану роботи комісії з охорони праці
ПК.
Проведення класними керівниками бесід з учнями з питань
безпеки життєдіяльності:
- про профілактику травматизму учнів під час навчальновиховного процесу, вдома, на вулиці;
- питання протипожежної безпеки;
- дії учнів при виникненні надзвичайної ситуації, загрозі
військового характеру;
- дотримання вимог санітарії й особистої гігієни;
- правила поведінки на водоймах;
- “ Обережно! Гриби! “;
- правила безпеки під час сільгоспробіт.
Вивчення Положення про охорону праці в загальноосвітніх
закладах
Вивчення наказу про організацію роботи з охорони праці.
Забезпечення технічних працівників спецодягом.
Заповнення журналу громадсько-адміністративного контролю з
ОП.
Оформлення куточка з ОП.
Оформлення акту про виконання угоди з ОП.
Проведення загальногімназичного практичного заняття по
відпрацюванню плану евакуації учнів, працівників гімназії на
випадок виникнення пожежі.
Проведення рейду “ Увага! Діти на дорозі! “.
спортзалами
04.09
Волошин С.В.
Інструкції
11.09
Волошин С.В.
Нарада
до 15.09
Ковальова О.М.
План роботи
Класні
керівники
Записи в
журналах
Записи
Записи
Записи
02.09
02.09
08.09
08.09
15.09.
15.09.
22.09
Записи
Записи
Записи
до 08.09.
до 08.09
до 04.09
08-12.09.
Вчителі
Вчителі
Середа П.М.
Карнаухов О.А.
Положення
Ознайомлення
Рахунок
Журнал
до 11.09
до 22.09.
23.09.
Волошин С.В.
Ковальова О.М.
Волошин С.В.
Стенд
Акт
Розробка
заняття
01-11.09
Волошин С.В.
План заходів
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Видати накази :
 Про проведення загальногімназійного практичного заняття
по відпрацюванню плану дій дітей та працівників на
випадок виникнення пожежі.
 Про створення комісії для проведення розслідувань
нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного
процесу.
 Про створення служби охорони праці гімназії.
 Про затвердження порядкових номерів та змісту інструкцій
з ОП та БЖ
Жовтень
Перевірка якості електричного освітлення в навчальних кабінетах.
Перевірка в кабінетах хімії, фізики,
біології, інформатики,
майстерні, спортзалах санітарних куточків з наявністю в них
аптечок.
Перевірка відповідності шкільних меблів віковим категоріям
учнів.
Перевірити наявність саморобного обладнання, не передбаченого
типовим переліком. Скласти акти випробування, у випадку його
виявлення в гімназії.
Проведення класними керівниками бесід з учнями з БЖ:
- правила поведінки в громадських місцях;
- “ Обережно! Вибухові речовини “;
- правила користування газовими приладами;
Видати накази :
 Про забезпечення інформування щодо надзвичайних подій в
гімназії.
 Про затвердження комплексних заходів щодо забезпечення
протипожежного захисту в гімназії у весняно-зимовий
період 2015-2016 н.р.
 Про запобігання негативним наслідкам несприятливих
метеорологічних умов осінньо-зимового та весняного
16.09
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Наказ
10.09
Волошин С.В.
Наказ
03.09
11.09
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Наказ
Наказ
01.10
02.10.
Середа П.М.
Медична сестра
Заявка
Інформація
05.10
Комісія з ОП
Протокол
до 02.10
Комісія з ОП
Протокол
06.10
13.10
20.10
Класні
керівники
Записи в
класних
журналах
02.10
Волошин С.В.
Наказ
09.10
Кривко І.О.
Наказ
16.10
Кривко І.О.
Наказ


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
періодів.
Про проведення Єдиного дня безпеки дорожнього руху
дітей перед осінніми канікулами.
Про проведення Місячника безпеки
Листопад
Перевірка “Бесід з безпеки життєдіяльності “ в класних журналах.
Виконання комплексних заходів щодо поліпшення безпеки
життя й діяльності
учасників навчально-виховного процесу,
запобігання дитячому травматизму.
Перевірка обладнання гімназійного медичного кабінету.
Контроль за веденням журналів інструктажів для учнів.
Контроль за веденням журналу цільового інструктажу для учнів.
Проведення класними керівниками бесід з учнями з БЖ:
- правила поведінки на дорогах;
- правила експлуатації електронагрівальних та опалювальних
приладів;
- профілактика побутового травматизму;
Видати наказ :
 Про перевірку проведення інструктажів з учнями на уроках
хімії, фізики, біології, інформатики, фізвиховання,
трудового навчання.
 Про перевірку стану дотримання правил охорони праці,
безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії.
Грудень
Контроль за журналом реєстрації
нещасних випадків на
виробництві.
Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків з учнями.
Проведення атестації з ОП новоприбулих працівників.
Організація чергування ДПД і ДЮПР під час новорічних свят.
22.10
Бедюх Л.В.
Наказ
30.10
Волошин С.В.
Наказ
02-05.11
протягом
місяця
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Довідка
План заходів
06.11
04-06.11
18.11
Комісія з ОП
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Протокол
Журнали
Журнал
03.11
10.11
Класні
керівники
Запис в
класних
журналах
до 26.11
Волошин С.В.
Наказ
до 27.11
Волошин С.В.
Наказ
02.12
Кривко І.О.
Журнал
01.12
за необхідн.
23-29.12
Волошин С.В.
РВОМС
Кривко І.О.
Журнал
Протокол
Графік
17.11
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі.
Бесіди з учнями з БЖ:
- правила поведінки на новорічних та Різдвяних святах;
- “ Обережно! Ожеледиця “;
- правила поведінки на льоду;
Перевірка виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та
ПК гімназії.
Видати накази :
 Про виконання програми курсу Основи здоров’я.
 Про стан виробничого, невиробничого травматизму серед
працівників гімназії, дитячого травматизму під час
навчально-виховного процесу, дитячого смертельного
травматизму в побуті за 2015 р.
 Про забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час
проведення новорічних та різдвяних свят.
 Про проведення Єдиного дня безпеки дорожнього руху
перед зимовими канікулами.
Січень
Проведення повторного інструктажу з охорони праці, пожежної
безпеки з працівниками гімназії.
Перевірка класних журналів по реєстрації “ Бесіди з ОП та БЖ “.
Підписання угоди з охорони праці на новий календарний рік.
Контроль за журналами реєстрації інструктажу учнів в кабінетах,
майстернях, спортзалах.
Перевірка стану журналів цільового інструктажу для учнів.
Проведення повторного інструктажу з безпеки життєдіяльності, з
пожежної безпеки з учнями на уроках фізики, хімії, біології,
інформатики, трудового навчання, фізкультури.
Перевірка документації електрогосподарства (паспорт з описом
основного електрообладнання, загальні схеми електропостачання, інструкції для обслуговуючого персоналу, журнали
перевірки знань, акти й протоколи перевірок заземлення, опору
до 25.12
Середа П.М.
Акт перевірки
22.12
01.12
08.12
до 25.12
Класні
керівники
Запис в
класних
журналах
Протокол
Кривко І.О.
Ковальова О.М.
до 18.12
до 29.12
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Наказ
Наказ
до 24.12
Бедюх Л.В.
Наказ
до 22.12
Бедюх Л.В.
Наказ
до 12.01
ВолошинС.В.
Середа П.М.
Волошин С.В.
Журнал
05.01
до 15.01
14-15.01
Кривко І.О. Коваль
Волошин С.В.
Довідка
Угода
Журнали
12.01
до 15.01
Бедюх Л.В.
Вчителі
Журнали
Журнали
до 20.01
Комісія з ОП
Пакет
документів
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
заземлення.
Бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності:
- профілактика респіраторних захворювань;
- правила поведінки під час поїздок, подорожей та екскурсій.
Видати накази :
 Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності на уроках трудового навчання
 Про забезпечення пожежної безпеки під час проведення
масових заходів.
 Про стан роботи з профілактики дорожньо-транспортного
травматизму з учнями гімназії за 2015 р.
19.01
26.01
Класні
керівники
Запис в
класних
журналах
До 22.01
Волошин С.В.
Наказ
До 15.01
Бедюх Л.В.
Наказ
До 26.01
Волошин С.В.
Наказ
Бедюх Л.В.
Карнаухов О.А.
Середа П.М.
Програми
Комісія з ОП
Маркірування
Карнаухов О.А.
Журнал
Волошин С.В.
Наказ
Кривко І.О.
Наказ
Кривко І.О.,
Ковальова О.М.
Акт
Акт
Лютий
Підготовка гімназійних команд ЮІР та ДЮПР до районних Прот. Місяця
змагань.
03.02
Перевірка технічного стану пожежної сигналізації, пожежного
водопостачання.
до 12.02
Перевірка маркірування електричних щитів, пультів управління,
різноманітної електрокомунікаційної апаратури з зазначенням
величини напруги.
до 19.02
Заповнення журналу громадсько-адміністративного контролю.
Видати накази :
до 25.02
 Про перевірку стану дотримання правил охорони праці,
безпеки життєдіяльності в кабінеті біології.
до 26.02
 Про навчання і перевірку знань з питань охорони праці
вчителів хімії, біології, фізики, інформатики, фізвиховання,
трудового навчання, керівників гуртків, охоронців.
Березень
Оформлення акту про виконання угоди з ОП.
Перевірка стану й дотримання правил oхорони праці, правил
пожежної безпеки в їдальні.
Проведення бесід з учнями з безпеки життєдіяльності:
до 04.03
09.03
Середа П.М.
Класні
Акт
правила дорожнього руху на велосипедах;
правила поведінки під час проведення весняних польових
робіт.
Видати накази :
 Про перевірку стану дотримання правил охорони праці,
безпеки життєдіяльності на уроках Захисту Вітчизни.
 Про затвердження комплексних заходів щодо забезпечення
протипожежного захисту в гімназії у весняно-літній період
2015 - 2016 н.р.
 Про проведення Єдиного дня безпеки дорожнього руху
дітей напередодні весняних канікул.
-
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Квітень
Розробка проекту заходів щодо літнього відпочинку учнів і
підготовка приміщень для розташування денного табору з
урахуванням
правил
техніки безпеки, пожежної безпеки,
санітарних правил.
Розробка заходів по проведенню місячника ЦЗ
Провести бесіди з БЖ:
- правила поведінки на природі;
- правила поведінки на водоймах;
Провести загальногімназійні заняття щодо відпрацювання плану
евакуації учнів і працівників гімназії на випадок виникнення
пожежі.
Видати накази :
 Про проведення загальногімназійного практичного заняття
по відпрацюванню дій дітей та працівників на випадок
виникнення пожежі.
 Про заходи щодо дотримання правил безпеки при
поводженні з вибухонебезпечними предметами
 Про проведення Місячника ЦЗ
Травень
15.03
22.03
керівники
Записи в
класних
журналах
до 18.03
Волошин С.В.
Наказ
до 11.03
Кривко І.О.
Наказ
до 18.03
Бедюх Л.В.
Наказ
до 18.04
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
Проект
заходів
01.04
Волошин С.В.
05.04
12.04
20.04
Класні
керівники
Волошин С.В.
План заходів
Запис в
класних
журналах
План заняття
до 15.04
Волошин С.В.
Наказ
до 22.04
Волошин С.В.
Наказ
до 01.04
Волошин С.В.
Наказ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Заповнення журналу адміністративно-громадського контролю з
ОП.
Контроль журналу реєстрації нещасних випадків з учнями.
Контроль журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Контроль за журналами реєстрації інструктажів учнів.
Проведення інструктажів з БЖ з вчителями та учнями на період
проведення навчальної практики та екскурсій.
Оформлення акту про виконання угоди з ОП.
Провести бесіди з безпеки життєдіяльності:
- попередження дитячого травматизму та нещасних випадків
під час літніх канікул.
Контроль за заповненням класних журналів “Бесіди з БЖ “.
Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні ремонту.
Підсумковий річний наказ “ Про стан роботи з ОП та БЖ “.
Контроль планів евакуації по поверхам.
Корегування правил внутрішнього трудового розпорядку.
Видати накази :
 Про організацію охорони праці під час ремонтних робіт.
 Про запобігання отруєнням, іншим нещасним випадкам
серед дітей під час літнього відпочинку.
 Про дотримання правил безпеки під час ремонтних робіт
при використанні драбин , риштувань та помостів.
 Про стан безпеки життєдіяльності, дотримання санітарногігієнічних заходів у денному пригімназійному таборі.
05-06.05
Карнаухов О.А.
Журнал
12.05
16.05
18.05
18-23.05
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
до 27.05
Кривко І.О.
Ковальова О.М.
Журнал
Журнал
Журнал
Записи в
журнали
Акт
до 24.05
до 27.05
до 02.06
до 03.06
27.05
до 30.05
Класні
керівники
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Середа П.М.
Запис в класних журналах
Кл.журнали
Інструктаж
Наказ
План евакуації
Правила ВТР
27.05
Середа П.М.
Наказ
до 27.05
Бедюх Л.В.
Наказ
до 30.05
Середа П.М.
Наказ
до 27.05
Бедюх Л.В.
Наказ
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
94
Размер файла
108 Кб
Теги
viii
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа