close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Молоді

код для вставки
«Затверджую»
Директор гімназії _________ Кривко І.О.
«____»____________2015 р.
План роботи
Веселівської районної різнопрофільної гімназії
з молодими вчителями на 2015-2016 н.р.
І. Ознайомлювальний етап. Організаційна робота.
Серпень
1. Прийом спеціалістів. Знайомство з педколективом.
Визначення навантаження.
(Кривко І.О.)
2. Ознайомлення з Концепцією, Статутом та традиціями гімназії. (Волошин С.В.)
3. Ознайомлення з видами шкільної документації.
(Поляков В.С., Волошин С.В.)
4. Вивчення програм, підручників, посібників. Вивчення
річного плану роботи гімназії.
5. Ознайомлення з новим Державним стандартом початкової та базової середньої
загальної освіти (Поляков В.С., Волошин С.В.).
Вересень
1. Ознайомлення з режимом роботи гімназії, вимогами
до освітнього процесу.
(Поляков В.С., Волошин С.В.)
2. Ознайомлення з бібліотечним фондом, періодичними
виданнями, електронними педагогічними ресурсами.
(Куцак О.С., Поляков В.С.)
3. Ознайомлення з системою роботи з учнями: творчі
роботи, шкільні олімпіади, робота з обдарованими.
(Поляков В.С.)
4. Практичне заняття: оформлення та ведення класних журналів, документації з роботи факультативів.
(Волошин С.В.)
5. Співбесіда з молодими вчителями з питання «Як Вам працюється в гімназії?».
(Поляков В.С.)
6. Ознайомлення з методичними рекомендаціями до самоаналізу уроку. Опрацювання
статей із фахових журналів, газет з теми «Сучасний урок», електронних джерел.
(Поляков В.С.)
7. Анкетування молодих вчителів.
(Психолог)
Вересень,
Жовтень
Вересень
Листопад
ІІ. Етап стимулювання діяльності.
16.09 – 16.10
(вересень – березень)
1. Робота в рамках місячника молодого спеціаліста.
а) проведення заходу «Рука допомоги»:
- консультації по веденню шкільної документації
(Волошин С.В.)
- надання допомоги у календарному плануванні, розробці поурочних планів
(Поляков В.С.)
- відвідування та аналіз уроків молодих спеціалістів
адміністрацією, наставниками; організація взаємовідвідування; самоаналіз уроків.
- поповнення пакету методичних материалів «У допомогу
молодому вчителю».
Відвідування уроків молодими педагогами у досвідчених вчителів – захід «Вчимось у майстрів».
- зустрічі інспекторів шкіл, методистів РВО з вчителямипочатківцями, надання їм методичної допомоги.
(райметодкабінет)
-
Протягом року
За планом РВО
- участь молодих педагогів в роботі «Дня молодого
вчителя» (за графіком РМК).
2. Участь в роботі предметних комісій, засідань науково-методичної ради,
педагогічної ради, науково-теоретичних семінарів, конференцій.
Жовтень Квітень
- робота над індивідуальною науково-методичною темою;
Грудень
Січень
- розробка тематики творчих робіт (проектів) учнів;
Вересень
- вивчення системи та критеріїв оцінювання рівня НД учнів;
Протягом року
Протягом року
- тестування вчителів по визначенню мікроклімату в класних колективах
взаємовідносини «вчитель-учень» (Психолог)
- індивідуальні консультації з планування уроків різних типів; (наставники).
Березень
- підготовка до захисту уроку (за результатами стажування) (захист ).
Лютий Травень
- індивідуальна робота з учнями над творчими роботами
(підбір літератури, вироблення плану тощо).
Кінець семестру,
року
- перевірка ведення класних журналів, виконання навчальних програм.
(Волошин С.В., Поляков В.С.)
Листопад
Грудень
- опрацювання педагогами-початківцями літератури з питань використання
інноваційних педагогічних технологій, диференціації навчання, індивідуального
підходу до навчання; сучасних форм і методів організації навчання: інтерактивного
навчання, особистісно-орієнтованих технологій, інформаційно-комунікаційних
технологій тощо.
- опанування молодими вчителями методики проведення уроків тематичного
обліку знань.
- вивчення посадових обов’язків класного керівника.
- ознайомлення з Концепцією національного виховання, Концепцією
громадянського виховання.
- Розгляд питання організації роботи класного колективу.
(Бедюх Л.В.)
ІІІ. Підведення підсумків стажування.
(березень, квітень)
Квітень
1. Захист свого уроку.
Квітень
2. Звіт про індивідуальну науково-методичну роботу на засіданні предметної комісії.
Травень
3. Вивчення та аналіз кінцевого результату: науково-методична робота, робота
в предметній комісії, рівень НД учнів.
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
18 Кб
Теги
молодими2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа