close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Оперативки

код для вставки
План
оперативних нарад для завідувачів предметних комісій
на 2015-2016 начальний рік
№ з/п
Дата
проведення
1
09.09
2
23.09
3
07.10
4
21.10
5
04.11
6
18.11
7
02.12
Зміст наради
Рекомендації до планування роботи предметних комісій. Обговорення
плану роботи науково-методичної ради на 2015-2016 н.р. Підготовка
завдань для директорських контрольних робіт з математики та
української мови в 5-х класах. Поповнення вчителями навчальнометодичного забезпечення викладання предметів. Визначення керівників
та складу тимчасових творчих груп вчителів. Вибір та обґрунтування
індивідуальних методичних тем вчителями.
Підготовка та обговорення завдань до І (шкільного) етапу предметних
олімпіад. Складання списку учнів та вчителів-керівників з підготовки
науково-дослідницьких робіт МАН. Контроль заповнення вчителями ежурналів на порталі «Мої знання». Визначення кандидатур на участь в
районному етапі конкурсу «Учитель року». Ознайомлення вчителів з
Типовим положенням про атестацію, визначення кандидатів на
позачергову атестацію. Складання графіку відкритих уроків вчителів на
2015-2016 н.р. Графік проведення предметно-методичних декад. Аналіз
результатів ЗНО-2015. Сутність технології особистісно орієнтованого
навчання.
Контроль проведення шкільних предметних олімпіад та вчасність
надання протоколів і звітів. Робота координаторів Всеукраїнських та
міжнародних інтерактивних конкурсів та турнірів. Вивчення можливості
участі учнів у Всеукраїнських турнірах, інтелектуальних змаганнях,
інтернет-олімпіадах. Підготовка до районного етапу МАН (к/р, тези).
Контроль вчителями-керівниками підготовки учнів до захисту творчих
робіт. Питання внутрішкільного контролю. Ознайомлення з
нормативними документами. Підготовка до проведення педради
(підготовка виступів та матеріалів).
Комплектація олімпіадних команд на ІІ (районний) етап предметних
олімпіад. Аналіз результатів шкільних предметних олімпіад. Підготовка
матеріалів до сайту гімназії. Аналіз реалізації плану заходів щодо
впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
та
Державного
стандарту
базової
і повної загальної середньої освіти.
Організаційне забезпечення участі учнів в районному етапі предметних
олімпіад, забезпечення умов для проведення олімпіад на базі гімназії.
Стан ведення вчителями візиток на порталі ЗапоВікі, створення та
супроводу особистих блогів і сайтів. Організація роботи секцій
предметних комісій для захисту творчих робіт учнів. Модель випускника
гімназії.
Аналіз виконання вчителями заходів та накопичення матеріалів за
підсумками опрацювання науково-методичної теми гімназії. Друк
матеріалів вчителів у фахових виданнях (ут.ч. і електронних). Методична
робота та розповсюдження ППД вчителів із педагогічними званнями.
Інформація про кращі творчі роботи учнів. Підготовка текстів
директорських контрольних робіт в поглиблених і профільних класах.
Заповнення вчителями таблиці результативності роботи з обдарованими
за І семестр. Стан ведення вчителями е-журналів. Стан викладання
предметів поглибленого та профільного вивчення. Стан ведення
8
20.01
9
17.02
10
02.03
11
06.04
12
20.04
13
04.05
14
18.05
матеріалів роботи предметних комісій (протоколів засідань, робочих
матеріалів тощо). Стан готовності науково-дослідницьких робіт МАН,
підготовка дітей до захисту. Аналіз проведення предметно-методичних
декад. Стан взаємовідвідування уроків. Підготовка виступів вчителів на
січневу конференцію. Оновлення списку обдарованих дітей, підготовка
вчителями планів роботи з обдарованими, підготовка списків на наказ
«Про підготовку до інтелектуальних змагань у 2016-2017 н.р.».
Навчально-методичне
забезпечення
впровадження
особистісно
орієнтованого підходу.
Аналіз роботи предметних комісій за І семестр 2015-2016 н.р. Стан
підготовки та участі учнів у ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад.
Підготовка до засідання педради. Реалізація заходів з атестації
педпрацівників, проведення відкритих уроків, підготовка атестаційних
матеріалів (технологічних карт вчителів, характеристик, атестаційних
листів). Проведення предметно-методичних декад у ІІ семестрі.
Ознайомлення з нормативними документами. Питання ВШК.
Затвердження тематики творчих робіт учнів на 2016-2017 н.р.
Колективне обговорення на засіданнях предметних комісій статей,
присвячених темі, створення тематичних підбірок матеріалів та
рекомендацій на предметній комісії.
Організація підготовки вчителів до участі в обласній виставці «Освіта
Запорізького краю-2016». Аналіз участі вчителів в різноманітних
фахових конкурсах та конкурсах педмайстерності. Аналіз участі учнів в
інтелектуальних та творчих конкурсах.
Аналіз участі учнів в ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад та
обласному конкурсі-захисті робіт МАН. Завершення атестаційного
періоду підготовка до засідання атестаційної комісії. Реалізація планів
роботи з обдарованими дітьми.
Підготовка виступів та матеріалів до конференції за підсумками
опрацювання науково-методичної теми гімназії. Ознайомлення з
нормативними документами. Підготовка до попереднього захисту
творчих робіт. Контроль поточних конкурсів, аналіз участі в конкурсах
еколого-натуралістичного напрямку. Контроль матеріалів роботи
предметних комісій.
Підготовка текстів директорських контрольних робіт в поглиблених і
профільних класах.
Підготовка аналізу роботи предметних комісій. Контроль заповнення
вчителями методичних карт, планів самоосвіти, обліку метод роботи.
Підготовка матеріалів до обласної виставки «Освіта Запорізького краю2016». Заповнення вчителями результативності роботи з обдарованими за
2015-2016 н.р. Попереднє визначення учнів на звання «Кращий з
предмету». Ознайомлення з нормативними документами. Звіти про
підсумки проведення предметно-методичних декад за ІІ семестр.
Проведення директорських контрольних робіт в поглиблених і
профільних класах.
Визначення учнів та вчителів-керівників науково-дослідницьких робіт
МАН на 2016-2017 н.р., перспективне планування. Аналіз роботи
предметних комісій за 2015-2016 н.р.
Директор гімназії
І.О.Кривко
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
17 Кб
Теги
план
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа