close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рекомендації

код для вставки
Рекомендації до планування роботи
предметних комісій у 2015-2016 н.р.
Проблема гімназії
«Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих підходів в навчанні і
вихованні гімназистів»
Задачі роботи предметних комісій:
-
-
виконання програми роботи гімназії по реалізації перспективного
плану роботи над єдиною науково – методичною темою;
вдосконалення роботи по врахуванню індивідуальних особливостей
учнів;
інтенсифікація та оптимізація процесу навчання
формування вчителями стійких навичок використання критеріїв
об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів;
робота вчителів з пошуку та створення бази навчальних програм
(факультативів, спецкурсів, гуртків тощо) для формування
освітнього середовища, спрямованого на задоволення пізнавальних
потреб учнів;
обговорення проблем та методик викладання, навчальних програм;
підготовка та проведення відкритих уроків, заходів;
організація наставництва;
вивчення передового педагогічного досвіду;
забезпечення взаємовідвідування уроків та заходів;
опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
організація роботи з обдарованими учнями;
поповнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази
викладання навчальних предметів;
методичне забезпечення рівневої диференціації, допрофільного та
профільного навчання;
Аналіз роботи предметної комісії
коротко зі звіту за минулий рік
а ) які розв’язувалися завдання;
б ) якісні зміни в науково – теоретичному та методичному рівнях
вчителів;
в ) аналіз проведених засідань комісії, творчих звітів, методичних
звітів, курсової перепідготовки вчителів тощо;
г) рівень проведених уроків;
д) перелік проблем вчителів зокрема та в цілому;
е) результативність роботи вчителів предметної комісії;
-
ж) виявлені проблеми та недоліки в роботі вчителів та предметної
комісії в цілому та шляхи їх вирішення.
Загальні відомості про членів предметної комісії
I Підвищення методичного рівня вчителів.
Допомога в самоосвіті
II Вивчення ППД, підвищення теоретичного рівня
III Організаційно-педагогічні заходи
-
-
Обов’язково
накопичення дидактичного матеріалу;
матеріали по темі «Формування конкурентно-спроможної
особистості шляхом впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»;
підготовка та проведення методичної декади;
проведення діагностик проблем викладання;
групові консультації по проблемам викладання;
ознайомлення з інструктивно - методичними листами по предмету;
методичні оперативки по підсумках роботи за визначений термін;
інші питання.
ІV Заходи по визначенню та підвищенню рівня навчальних
досягнень учнів
-
проведення та аналіз контрольних робіт;
підготовка текстів директорських контрольних робіт;
організація та проведення тематичного оцінювання навчальних
досягнень учнів (обмін досвідом);
вивчення вимог навчальних програм;
проведення шкільних предметних олімпіад;
виконання програми «Обдарованість»;
заходи по роботі з учнями, що мають початковий рівень знань;
організація взаємоперевірки контрольних робіт, учнівських
зошитів;
проведення заходів діагностичного, корекційного спрямування.
V Орієнтовна тематика засідань комісії.
Структура засідань :
1. Основне питання.
2. Вивчення важких розділів програми.
3. Розгляд внутрішньошкільних питань.
-
-
-
1 засідання (серпень-вересень)
затвердження плану роботи предметної комісії;
обговорення річного плану роботи гімназії;
ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання
предметів у 2015-2016 н. році ;
особливості викладання предметів у 1-4-х та 5-7-х класах
відповідно до вимог нового Державного стандарту освіти;
забезпечення контролю за виконанням наказів по гімназії;
вивчення методичних рекомендацій до усного та писемного
мовлення;
ведення шкільної документації, класних журналів;
практичне заняття : «Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів, механізм тематичного оцінювання, види оцінювання»;
розподіл обов’язків між членами комісії;
підготовка текстів олімпіадних завдань до шкільного етапу
олімпіад (обговорення);
питання на розсуд завідувача предметної комісії, які випливають з
поточної необхідності.
2 засідання (жовтень)
теорія і технологія системного підходу до педагогічного аналізу
та самоаналізу уроку;
результати проведення контрольних робіт в 5-х класах;
підсумки проведення І (шкільного) етапу предметних олімпіад з
базових дисциплін;
питання методики викладання окремих предметів;
новинки методичної літератури;
питання методики викладання окремих предметів (з проблематики
використання особистісно орієнтованих підходів у навчанні).
3 засідання (грудень-січень)
стан роботи по виконанню планів роботи з обдарованими;
ознайомлення з передовим педагогічним досвідом вчителів новаторів тощо;
особливості викладання предметів у профільних 10,11-х класах;
4 засідання (лютий)
творчі звіти вчителів, що атестуються;
підведення підсумків проведення предметних олімпіад ІІ та ІІІ
етапів;
аналіз позаурочної роботи з предмету;
вдосконалення структури, типів та форм організації уроку.
5 засідання (квітень)
підготовка до науково – методичної конференції;
творчі звіти молодих вчителів;
аналіз роботи по самоосвіті вчителів;
підготовка до проведення державної підсумкової атестації та ЗНО.
-
-
6 засідання (травень)
аналіз роботи предметної комісії за минулий навчальний рік та
задачі на наступний.
Інші питання на засідання (за необхідності)
питання методики викладання окремих предметів з використанням
особистісно орієнтованих підходів у навчанні (кожне засідання);
обговорення відкритих уроків;
огляд методичної літератури;
вивчення та узагальнення ППД;
проведення методичних декад;
підготовка, проведення та аналіз контрольних робіт;
хід атестації вчителів;
звіти по результатам курсової перепідготовки;
вивчення нормативних документів;
проведення діагностичних досліджень;
звіти вчителів по питанням самоосвіти (заслуховування рефератів,
повідомлень тощо).
Обов’язкова тематика засідань
(згідно плану роботи на 2014-2015 н.р.)
- «Обговорення плану роботи гімназії на 2015-2016 н.р. Пропозиції
та рекомендації щодо удосконалення. Про особливості викладання
предметів у 2015-2016 н.р. Аналіз виконання плану заходів з
впровадження нового Державного стандарту освіти та
особливостями викладання предметів. Єдині вимоги щодо усного і
писемного мовлення. Об’єктивність оцінювання рівня НД учнів.
Про ведення шкільної документації (журналів) та стан ведення
вчителями електронних журналів на порталі «Мої знання».
Ознайомлення із структурою науково-методичної роботи по
реалізації І етапу опрацювання науково-методичної теми.
Планування роботи предметних комісій»
- «Інформація про готовність індивідуальних планів самоосвіти та
методичних карт вчителів. Програмно-методичне забезпечення
НВП, допрофільної підготовки і профільного навчання. Підготовка
до шкільних олімпіад»
- «Вибір та обґрунтування індивідуальних методичних тем
вчителями. Підготовка вчителями матеріалів до друку у фахових
виданнях. Сутність технології особистісно орієнтованого
навчання»
- «Навчально-методичне забезпечення впровадження особистісно
орієнтованого підходу. Результати проведення предметнометодичних декад у І семестрі. Модель випускника гімназії»
- Реалізація планів роботи з обдарованими дітьми. Результативність
участі учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН»
- «Аналіз стану педагогічних розробок вчителів. Поповнення
матеріалами особистого електронного портфоліо та візиток на
віртуальних МО ЗапоВікі за результатами науково-методичної
роботи. Результати проведення предметно-методичних декад у ІІ
семестрі. Аналіз роботи предметної комісії за навчальний рік»
VI Організація взаємовідвідування уроків з метою обміну
досвідом.
VII Позакласна та позаурочна робота з предмету.
VIIІ Робота з молодими вчителями.
IX Проведення відкритих уроків.
Х Розподіл доручень між членами комісії.
-
Завідувач предметної комісії
секретар
відповідальний за огляд методичної літератури
відповідальний за огляд періодичних спеціальних видань
відповідальний за підготовку методичного бюлетеня
відповідальний за проведення олімпіад, конкурсів, змагань
відповідальний за виконання нормативних документів
відповідальний за створення картотеки тестів завдань до
контрольних, практичних, лабораторних, творчих робіт
ХІ Проведення відкритих уроків.
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
21 Кб
Теги
planuvannya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа