close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бринить – співає наша мова

код для вставки
Бринить – співає наша мова.
Чарує, тішить і п’янить.
Віртуальна книжкова виставка
літератури для учнів 7 – 9 класів
Підготувала
бібліотекар Великотернівської ЗОШ
Волобуєва Лариса Володимирівна
Шановні користувачі!
 До Дня української писемності і мови
шкільна бібліотека пропонує Вашій увазі
віртуальну книжкову виставку літератури:
«Бринить – співає наша мова.
Чарує, тішить і п’янить».
 Шлях розвитку української мови — це
тернистий шлях боротьби. Багато
жорстоких століть пережила невмируща
українська мова, мужньо витерпівши
наругу і найлютіших царських сатрапів та
посіпак шляхетно-панських, і своїх панів та
підпанків.
 Українська мова — це велика культура та
історія.
 Про тернистий шлях невмирущої
української мови і розповідає книжкова
виставка літератури.
 Вона складається з трьох розділів.
Розділ І. «Постання та сучасне життя української мови»
•
•
•
Мова - найбільший скарб будь-якого народу.
Тисячоліттями, віками, роками плекала її земля
предків, передавала з покоління в покоління,
вкладаючи дедалі більше народну душу і
водночас формуючи її.
Поглянути на історію свого народу, збагнути
роль рідної мови в утвердженні української
державності дають змогу писемні документи,
праці істориків, етнографів, громадських діячів
та лінгвістів. Із сивої глибини віків бере початок
наша мова. Українська мова була ще до того, як
українські князі (починаючи від Аскольда та
Діра) почали об’єднувати руські землі. Ще в 448
році візантійський мандрівник та історик Пріск
Палійський записав у таборі гунів три слова:
мед, страва, квас.
Про тернисту й круту дорогу розвитку
української мови, етапи її розвитку - від княжої
доби до наших днів, про сучасне становлення
мови в усіх її аспектах Ви, шановні читачі,
можете знайти інформацію у розділі "Постання
та сучасне життя української мови".
«Поки жива мова в устах народу, до
того часу живий і народ. І нема
насильства нестерпнішого, як те, що
хоче відірвати в народу спадщину,
створену незчисленними поколіннями
його віджилих предків».
Костянтин Ушинський
Історія української мови : хрестоматія / упоряд. : С. Я.
Єрмоленко, А. К. Мойсієнко ; [авт. передм. С. Я.
Єрмоленко]. – К. : Либідь, 1996. – 288 с.
• Пропонована хрестоматія – перша
спроба представити широкий
спектр поглядів видатних учених
на проблеми походження та
розвитку української мови.
• Перевагу надано працям 20–30-х
років, які були забороненими.
Серед авторів – видатні українські
вчені-мовознавці зі світовим ім’ям
А. Кримський, Є. Тимченко, С.
Смаль-Стоцький, І. Огієнко, Ю.
Шевельов, О. Горбач та ін.
Степаненко, М. Рідне українське слово / М. Степаненко. –
К.: Либідь, 2005. – 392 с.: іл.
• До книжки увійшли вибрані
статті, виступи, розмисли про
походження української мови й
основні етапи її становлення, про
періодизацію літературнописемної мови, про сучасну
мовну політику й мовну ситуацію
в Україні, про становище
української мови в діаспорі, про
мовотворчість видатних майстрів
художнього слова, про вченихлінгвістів, про роль рідної мови в
освіті, про утвердження
української мови в конфесійній
сфері.
• Для всіх, хто цікавиться історією
української мови.
Грушевський, М.С. Про українську мову і українську
школу / М.С. Грушевський. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.: іл.
– (Укр. відродження).
• Перше видання цієї книжечки
вийшло в 1912 р. накладом
самого автора.
• Книжечка мала великий успіх з
огляду на авторітетне й
популярне ім’я автора, а також
з огляду на саму справу, яку
обговорює в ній автор
Єфремов, С.О. Історія українського письменства / С.О.
Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.
• Стоячи нині на порозі справжнього
воскресіння національного, коли творяться
нові форми життя й кується доля народів,
повинні ми щонайперше вдарити чолом
рідному письменству, що єдине донесло і
наше „згублене ім'я”, і наші невгасимі ідеали,
і наші бажання одвічні до того часу, коли вже
готові живу прибрати плоть і кров на себе.
• Нова ера почнеться, певно, й для
письменства. Воно, наш вартовий
невсипущий і вірний, аж тепер зможе
розгорнутись на всю широчінь і виявити
всеньке багатство духу, яким володіє
український народ. Справді — „в пекельних
муках”, дорогою досвіду, але невпинно
снується той процес народного воскресіння, і
письменству в ньому — перше належить
місце...
Білецький-Носенко, П. Словник української мови / П.
Білецький-Носенко. – К.: Наукова думка, 1966. – 421 с.
• Словник складено на основі
власних записів автора
українських говірок, насамперед
Лівобережжя, історичної
Полтавщини, творів тогочасних
письменників.
• Тут є також слова з давніх
пам'яток. До реєстру введено
флексії, суфікси (при яких часто
даються парадигми змінних слів),
префікси.
• Перед текстом словника вміщено
розвідку «О языке малороссийском», що є однією з перших
спроб висвітлення історії
української літературної мови.
Велесова книга: збірка праукраїнських пам'яток. 1 тис.
до нової доби – 1 тис. нової доби / упоряд. Б. Яценко. – К.:
Велес, 2001. – 332 с.
• Книга містить опис історії,
міфології та релігії
слов'янських племен «русів» з
IX сторіччя до н. е. до IX
сторіччя н. е..
• Джерелом усіх відомих
варіантів тексту є історикаматор Юрій Миролюбов, який
стверджував, що оригіналом
були дерев'яні дощечки,
знайдені у 1919 році на
Харківщині художником
Федором Ізенбеком і втрачені
під час другої світової війни.
Повість врем'яних літ: літопис (За Іпатським списком) /
пер. з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременко. –
К.: Рад. письм., 1990. – 558 с.
• «Повість врем'яних літ» —
перша в Київській Русі
пам'ятка, в якій історія держави
показана на широкому тлі
світових подій.
• Висвітлює історію східних
слов'ян та князівської влади,
утвердження християнства на
Русі, містить оповіді про
виникнення слов'янської
писемності, відбиває настрої
різних суспільних верств.
• Записи подаються порічно.
Використано перекази,
оповідання, повісті, легенди.
Спадщина поколінь: прадавні українські літературні
пам’ятки / упоряд. передм. і комен. Мукомелі О.Г. – К.:
Грамота, 2005. – 592с. – ( Шкільна бібліотека).
• До хрестоматії увійшли
прадавні українські літературні
пам’ятки дохристиянського
періоду та часів Київської Русі :
«Велесова книга», «Повість
минулих літ», «Київський
літопис», «ГалицькоВолинський літопис».
Коваль, А.П. Спочатку було слово: крилаті вислови
біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. –
К.: Либідь, 2001. – 312 с.
• Біблія — найпоширеніша у світі
книжка, з якої наш народ протягом
століть поповнював фразеологічний
запас української мови, збагачуючи її.
• Крилаті вислови у цьому виданні
подаються не в алфавітному порядку, а
в такій послідовності, в якій вони вжиті
у Біблії, це дає змогу уявити, як
побудовано Біблію, яким є зміст і стиль
викладу кожної частини.
• У висловах фіксуються зміни у змісті й
формі, які відбулися за час їх існування
в українській мові; усі наявні значення
висловів ілюструються цитатами з
творів українських письменників.
• Для широкого кола читачів, не
байдужих до мовного багатства.
Розділ ІІ. Класики українського слова
• Українська мова - це велика
культура та історія.
• Невмирущі твори
Котляревського і Шевченка,
Франка і Лесі Українки, НечуяЛевицького і Коцюбинського
написані українською мовою
• З літературою класиків
українського слова Вас,
шановні читачі, познайомить
другий розділ книжкової
виставки
Моя прекрасна українська мово,
Найкраща пісня в стоголоссі трав.
Кохане слово, наше рідне слово,
Яке колись Шевченко покохав.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т Г. Шевченко. — Донецьк:
Сталкер, 2006. — 368 с.
• До збірки «Кобзар» увійшли
поетичні твори класика української
літератури Т. Г. Шевченка, підібрані
згідно з вимогами найновішої
програми з предмету «Українська
література» для середньої
загальноосвітньої школи.
Українка, Леся. Вибрані твори. - К.: Шанс, 2013. - 512 с. (Шкільна бібліотека).
• Видання містить поезію та драматичні
твори Лесі Українки, вивчення яких
передбачено чинною навчальною
програмою із української літератури
Міністерства освіти і науки України.
• До книги подано передмову, що
висвітлює життя і творчість
письменника.
• Наприкінці видання є примітки до
кожного твору, що полегшує
сприйняття тексту.
• Видання розраховане на учнів, вчителів
української мови та літератури і
читачів, які цікавляться художньою
літературою.
Зворушене серце: твори Ольги Кобилянської: навч. посіб. : у 2 кн. /
упоряд. Чічановського А. А.; передм., комент. Дем'янівської Л. С. К.: Грамота, 2003. – (Шкільна бібліотека).
Кн. 1. - 2003. – 464 с.
• Книгу складають повість
«Через кладку», новела
«Вовчиха», оповідання, нариси
та біографічні есе відомої
української письменниці Ольги
Кобилянської.
• Для учнів, вчителів, всіх, хто
любить рідне слово.
Квітка-Основ'яненко, Григорій. Вибрані твори / Г.
Квітка-Основ'яненко. - Х.: Прапор, 2008. - 480 с.
• Твори видатного українського
прозаїка і драматурга Григорія
Квітки-Основяненка, які увійшли
до цієї збірки, заклали фундамент
нової української прози.
• Їм притаманні глибокий патріотизм
та висока художня майстерність.
• Вони яскраво представляють
різноманітні боки народного
життя, у найтонших нюансах
віддзеркалюють особливості
українського національного
характеру.
• Присвячується 230-річчю від дня
народження письменника.
Франко, І. Вибране: для серед. та ст. шк. віку / Іван
Франко; упоряд. К. Г. Борисенко. — К.: Школа, 2005. 464 с.: іл. - (Шкільна хрестоматія).
• До хрестоматії увійшли вибрані твори
класика українського письменства Івана
Яковича Франка (1856-1916) — поезії,
поеми, новела «Сойчине крило» і повість
«Воа соnstrictor».
• Добір поданих текстів обумовлений
шкільною програмою з української
літератури.
• Науково-методичний «Додаток до
прочитаного, що стане в пригоді вчителеві
та учню» містить біографічні й
літературознавчі матеріали, що
допоможуть читачеві ґрунтовніше
вивчити життєвий і творчий шлях
письменника.
• У «Додатку» вміщені також орієнтовні
теми творів, рефератів, усних доповідей і
тезові плани до них.
Мирний, Панас Хіба ревуть воли, як ясла повні? - К.:
Шанс, 2013. - 384 с. - (Шкільна бібліотека).
• Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
- один із найвизначніших творів Панаса
Мирного, вивчення якого передбачено
чинною навчальною програмою з
української літератури Міністерства
освіти і науки України.
• До художнього тексту подано передмову,
що висвітлює життя і творчість
письменника.
• Наприкінці книги розміщені примітки до
твору, що полегшує сприйняття тексту.
• Видання розраховане на учнів, вчителів
української мови та літератури і читачів,
які цікавляться художньою літературою.
Майстер драми: драматичні твори І. Карпенка-Карого:
навч. посіб. / упорядкув. Чічановського А. А.; передм.
Дем'янівської Л. С. - К.: Грамота, 2004. – 496 с.
• До книги введено соціально-побутові та
соціально-психологічні драми,
сатиричні комедії видатного
українського драматурга І. К. КарпенкаКарого: "Бурлака", "Наймичка",
"Мартин Боруля", "Розумний та дурень",
"Сто тисяч", "Хазяїн", "Житейське
море", "Слава Чалий", "Чумака",
"Безталанна".
• Ці твори вивчаються за програмою
Міністерством освіти і науки України
для середньої загальноосвітньої школи з
українською і російською мовами
навчання.
Нечуй-Левицький, Іван Вибрані твори / І. НечуйЛевицький. – К.: Шанс, 2013. - 720 с. – (Шкільна
бібліотека).
• Видання містить твори Івана НечуйЛевицького, вивчення яких
передбачено чинною навчальною
програмою з української літератури
Міністерства освіти і науки України.
• До книги подано передмову, що
висвітлює життя і творчість
письменника.
• Наприкінці видання розміщено
примітки до кожного твору, що
полегшує сприйняття тексту.
• Видання розраховане на учнів,
вчителів української мови та
літератури і читачів, які цікавляться
художньою літературою.
Руданський, Степан Усі твори в одному томі / С.
Руданський. – К.: Ірпінь: ВТФ ―Перун‖, 2007. - 520 с. –
(Поет. поличка ―Перуна‖).
• У книжці вперше в історії
української літератури вміщено
всю творчу спадщину
українського поета-самородка
Степана Руданського, автора
слів дивовижної пісні "Повій,
вітре, на Вкраїну" та
вікопомних приказокспівомовок, які принесли
митцеві неперебутню любов
українського народу та
обезсмертили його ім’я.
Світанок Вітчизни. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ
ст.: навч. посіб. / упоряд. А. А. Чічановський. - К.: Грамота, 2001. –
511 с.
• До збірки включено поетичні,
епічні та драматичні твори
українських письменників,
творчість яких стала
своєрідним світанком
української літератури кінця
ХІХ - початку ХХ століть: Івана
Франка, Лесі Українки, Бориса
Грінченка.
• Ці твори вивчаються за
програмою Міністерства освіти
і науки України для середньої
загальноосвітньої школи.
Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь
Симоненко. Василь Стус. – 2-ге вид., доп. – К.: Наук.
думка, 2000. – 272 с.: портр. – ( Бібліотека школяра).
• До збірки ввійшли поетичні
твори Ліни Костенко, Василя
Стуса, Олександра Олеся
Розділ ІІІ. Словниковий дивосвіт рідної мови
• Ми одержали у спадок сучасну
українську літературну мову багату, розвинену, гнучку. Вона наш вірний друг і помічник
протягом усього життя. Нею
можна висловлювати все: від
найновіших наукових відкриттів
до найвеселіших віршів, пісень і
оповідань.
• Третій розділ виставки
«Словниковий дивосвіт рідної
мови» познайомить вас, шановні
читачі, з довідковими виданнями
та словниками, розкриваючими
красу рідної мови
Універсальний словник енциклопедія / гол. ред. ради чл.кор. НАНУ М. Попович. – К.: Ірина, 1999. – VІІ+1551 с.:
іл.
• Вміщено близько 25000 статей,
3200 ілюстрацій, фото, карт,
схем, таблиць: найновіші
факти, історія та сучасність,
наука і техніка, культура і
спорт, географія і медицина,
персоналії та реалії, Україна і
світ.
Словник синонімів української мови [Текст]: у 2 т. / ред. А. А.
Бурячок [та ін.]; НАН України, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К.:
Наукова думка, 1999. – (Словники України).
Т. 1: А – Н. – [Б. м.]: [б.в.], 1999. – 1026 с.
• У словнику, який нараховує
близько 9 200 синонімічних рядів
(у двох томах), подається
синонімічне багатство української
мови (на матеріалах літературної
мови XIX—XX ст., діалектної та
народнопоетичної лексики) із
семантичними, граматичними,
стилістичними характеристиками
синонімів та прикладами їх
уживання в контексті. Він є
найповнішим за ступенем
опрацювання зібранням
української синоніміки.
Бибик, С.П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словоутворення
та слововживання / С.П.Бибик, Г.М. Сюта; за ред. С.Я. Єрмоленко;
худож.-оформлювач О.С. Юхтман. – К.: Наукова думка, 2006. – 623 с.
– (Словники України).
• Словник утворено за
сучасними лексичними,
граматичними, орфоепічними
та стилістичними нормами.
• Особлива увага зосереджується
на відмінкових закінченнях
іменників у родовому відмінку
однини, невідмінюваних
словах.
• Словник включає
загальновживану лексику, а
також слова і термінологічні
словосполучення, які органічно
ввійшли в обіг української
літературної мови
Словник фразеологізмів української мови [Текст] / НАН України, Ін–
т укр. мови, Укр. мовно-інформац. фонд; уклад. В. М. Білоноженко
[та ін.]; відп. ред. В. О. Винник. – К.: Наукова думка, 2003. – 1098 с. –
(Словники України).
• У словнику представлені
найуживаніші фразеологічні
одиниці сучасної української мови,
розтлумачено їх значення, подано
широку дериваційну базу
фразеологізмів і проілюстровано
цитатним матеріалом. До словника
додається покажчик, у якому
відбито кожен повнозначний
компонент фразеологічної одиниці
з відсиланням та вказівкою на
місце опрацювання реєстрового
фразеологізму.
Головащук, С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання /
С. І. Головащук; за ред. В.М. Русанівського; АН УРСР. Ін-т
мовознавства; за ред. В.М. Русанівського. – К.: Наук. думка, 1989. –
832 с.
• У довіднику розглядаються складні
випадки українського літературного
слововживання. Подано стислі поради,
які саме слова чи словосполучення
найдоцільніше вживати для передачі
потрібного змісту, зроблено певні
застереження щодо неправильного або
небажаного, невдалого використання
слів у тих або інших значеннях.
• У додатку вміщено список власних
імен людей.
• Розраховано на всіх, хто прагне
всебічно вивчити і знати українську
мову.
Вакарлюк, Л. О. Український словотвір у термінах / Л. О.
Вакарлюк Словник-довідник. – Тернопіль: Богдан, 2007.
– 120 с.
• У словнику-довіднику вперше представлено у
максимально повному обсязі терміносистему
одного з рівнів української мови —
словотвору.
• Реєстр охоплює як найуживаніші, так і
новаторські терміни сучасного мовознавства,
які добиралися із найбільш авторитетних
словникових видань та наукових праць з
проблем дериватології.
• Пропонований словник охоплює близько 1500
реєстрових одиниць. У словнику-довіднику
подаються як структурні варіанти
багатослівних термінів, так і синонімічні
терміни.
Джерела інформації:
• http://www.ounb.km.ua/vista
vki
• https://www.google.com.ua/
• http://library.nlu.edu.ua/
• http://zounb.zp.ua/
• http://www.library.pl.ua/
• http://www.libr.dp.ua/view_s
how.phtml
• http://odb.te.ua/2598
• http://school146.edu.kh.ua/
• Без мови нашої, юначе, й народу
нашого нема.
• Володимир Сосюра
• Той, хто зневажливо ставиться до
рідної мови, не може й сам
викликати поваги до себе.
• Олесь Гончар
• Мова така ж жива істота, як і
народ, що її витворив, і коли він
кине свою мову, то вже буде
смерть задля його душі, смерть
задля всього того, чим він
відрізнявся від других людей...
• Панас Мирний
• Єдиний скарб у тебе - рідна мова,
Заклятий для сусіднього
хижацтва. Вона твого життя
міцна основа, Певніша над усі
скарби й багатства.
• П. Куліш
Автор
Larisa6666819
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
61
Размер файла
1 743 Кб
Теги
бринить
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа