close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перетворення звичайного дробу на десятковий

код для вставки
Урок № 38
6 клас
???
Щоб перетворити звичайний
дріб у десятковий,
достатньо
його чисельник поділити
на знаменник.
???
Якщо при діленні чисельника
на знаменник матимемо
нескінченний дріб, у якого
одна або кілька цифр
повторюються в одній і тій же
послідовності, то такий дріб
називаютьперіодичним.
У таких випадках говорять про
наближене перетворення
звичайних дробів у десяткові.
???
Чистий періодичний дріб —
такий дріб, у якого період
починається одразу після коми,
мішаний — такий, у якому
між комою і періодом
є одна або кілька цифр,
що не повторюються.
???
Якщо в розкладі на прості
множники знаменника
звичайного дробу є
лише числа 2 і 5, то такий
дріб перетворюється у
скінчений десятковий дріб.
???
Якщо в розкладі на прості
множники знаменника
звичайного нескоротного дробу,
крім чисел 2 і 5,
є інші прості множники,
то такий дріб перетворюється у
нескінчений десятковий дріб.
???
Виконуючи обчислення
із нескінченими
періодичними дробами,
зручно користуватися
їх наближеннями,
які дістають при округленні
нескінчених дробів
до певного розряду.
.
???
Утворюється скінчений
десятковий дріб,
який називають десятковим
наближенням звичайного дробу.
Число, яке утворюється після
округлення, тим точніше,
чим більше десяткових
знаків у наближенні.
???
Округлити до
тисячних і обчислити:
7,4(3) + 4,(18)
Розв’язання. Оскільки
7,4(3) = 7,433333... =
=7,433, а 4,(18) =
=4,181818... =4,182,
то 7,4(3) + 4,(18) =
=7,433 + 4,182 = 11,615.
Чи з’явилося
почуття
самоповаги від
твоєї роботи на
уроці? Похвали
себе.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
44
Размер файла
1 566 Кб
Теги
десяткових
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа