close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План-конспект урока "Я и моя семья" 5 клас

код для вставки
16 грудня 2013
Англійська мова 5 клас
Урок №43
Тема:Я та моя сім'я
Мета:
Навчальна: Навчити учнів послідовно розповідати про свою родину ,описувати
родиннізв’язки;
практична: повторити вивчений граматичний та лексичний матеріал, удосконалити
навички аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення;
загальноосвітня: розширити філологічний кругозір учнів, вдосконалити навички
говоріння;
розвиваюча: розвинути готовності учнів до іншомовного спілкування;
виховна: формувати позитивне ставлення до членів сім'ї та оточуючих, виховувати
доброзичливість, чемність, працьовитість.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань
Обладнання: підручник, робочий зошит, ілюстрації, роздатковий і демонстраційний
матеріал
Хід уроку
1. Організація класу
T.: Good morning, pupils!It’s nice to see you.
2. Мовленнєва зарядка
 ввести в іншомовну атмосферу.
Our large family
Has a nice flat.
We livet here happily
With a kitten and a cat.
My sisters and brother
All go to school.
We help one another,
It is a good rule.
We help our mother
When she washes or cooks.
Together with father
We like to read books.
Запис дати та теми уроку.
 Фонетична розминка
Прочитати і повторити кілька разів слова, записати їх по пам'яті
At firs let’s make some exercises for our tongues. Today we are going to work out a
sound. Put your tongue between your teeth and say it.
 каліграфічна хвилинка
3. Оголошення теми та мети уроку
T.: The world is full of people. Some things about us the same while all the things can be
very different. But we are all wonderful.
Some people are short and thin, and some people are tall and fat! Our eyes can be many
beautiful shades of blue, green or brown. And hair is another story! It can be blonde, brown,
red, black, grey or white.
Our families can be quite different as well. Some are large, some are small. But all of them
are special!
Today we are going to speak about different types of families. But let’s check our hometask
first.
4. Основна частина уроку
1. «ЗМІЙКА»Розділити на слова, перекласти їх
2. Знайти за описом, хто це….








3. Підібрати ілюстрації до надписів:







4.Рефлексія (плескати у долоні, коли почуєте слово, що стосується теми)
5. «Знайди слово»(знайти у таблиці слова до теми, обвести їх)
6. «Конструктор речень»(записати слова у правильному порядку, утворивши речення)
7. Аудіювання тексту
T.: Now we are going to listen to the text about different types of families, please, listen to it
attentively because we are going to do some tasks after it.
Text
A small family
Anna is eight years old and she is from Brazil. “There are four people in my family: my
father, my mother, my brother and me. I am from a community. A community is a place
where many families live and work together. The community has got 200 houses and one
school with about 100 students.”
An only child
Lucy is from the USA. She is ten years old. “I have a very small family. I’ve got a mom and
a dad, but I haven’t got any brothers or sisters. I am an only child, but I have lots of cousins I
can play with!”
A big family
Amfana is seven years old and he is from Africa. He’s got a big family, with a mother, a
father, grandfather and lots of brothers and sisters. He’s got a lot of aunts, uncles and
cousins, too. In his village, all the women are called ‘mother’, all the men are called ‘father’
and all the children are called ‘brother’ or ‘sister’. Amfana has a very big family!
T.: Did you understand the text?
P-s:…
T.: Shall we listen it once more?
P-s:
T.: Now you are going to listen to the sentences and underline the correct words.
1. Anna has got a brother /cousin.
2. Lucy is an only sister / child.
3. Amfana is from Africa / Israel.
5. Виконання тренувальних вправ
1. Dialogue
A.: Who’sthatman?
B.: Which one?
A.: The one with short dark hair.
B.: That’s my father. His name is Petro.
A.: Who’s that woman?
B.: Which one?
A.: The one with long blond hair?
B.: That’s my aunt. Her name is Natasha.
A.: Who’s that boy?
B.: Which one?
A.: The one with short brown hair.
B.: That’s my brother. His name is Simon.
T.: Did you understand the dialogue?
T.: Now you have to compose your own dialogues.
T.: Are you ready with your dialogues?
T.: Let us listen to them. Who is the volunteer? You, please, …
T.: Thank you, pupils, I like your answers.
2.«Зайве слово», викреслити із рядка, пояснити (роздатковий матеріал)
3. Прочитати текст, заповнити таблицю.
6. Заключна частина
Домашнє завдання.
Підсумки уроку.
T.: So, the lesson is over. Thank you for your productive work. Your marks for today are …
Good bye! See you soon!
P-s: Good bye!
Автор
Алёна
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
53
Размер файла
22 Кб
Теги
family
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа