close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
№
Площі
Відпо
відь
1
Площа квадрата в два рази більша площі прямокутника. Чому
дорівнює сторона квадрата, якщо сторони прямокутника 2 і 4см.
4
см
2
Знайдіть площу трапеції, якщо основи дорівнюють 10 см і 8 см, а
висота 5 см.
45 см2
3
Знайдіть площу ромба, діагоналі якого дорівнюють18 см і 20 см.
180
см²
4
Площа прямокутного трикутника дорівнює 28 см2, а один з катетів –
7 см. Знайдіть довжину іншого катета.
8 см
5
Середня лінія трапеції дорівнює 7 см, а її висота – 12 см. Знайдіть
площу трапеції.
84 см2
№
Об’єми
Відпо
відь
1
Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри
дорівнюють 5 дм, 9 дм і 20 см.
90
дм3
2
Знайдіть об’єм куба, якщо довжина ребра дорівнює 7 см.
343
см3
3
Знайдіть площу основи прямокутного паралелепіпеда, якщо об’єм
дорівнює 120 см3 і висота 15 см.
4
Знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо площа основи 60
см2, а висота 10 см.
600
см3
5
Знайти об’єм бака в літрах, якщо його виміри дорівнюють 3 дм, 4 дм,
8 дм.
96 л
8 см2
Задачі
Відпо
відь
1
Купили поросят. Вага двох із них по 25 кг, а вага двох інших по 23 кг. Знайдіть
середню масу поросят.
24 кг
2
Дівчинка загубила 30 бусинок, що склало
Скільки бусинок було на нитці?
3
Дві машини виїхали в протилежних напрямках. Швидкість першої
56 км/год, а другої 54 км/год. Яка відстань буде між ними через 3
години?
4
Відстань між двома пунктами – 27 км. Назустріч один одному
вийшли два пішоходи. Швидкість першого 4 км/год, а швидкість
другого 5 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?
3 год
5
В шкільному гуртку 8 дівчат, а хлопців в 3 рази більше. Скільки
всього дітей в гуртку?
32
№
усієї нитки бус.
36
330
км
№
Одиниці виміру
Відпо
відь
503000 г
1
Виразіть в грамах 5 ц 3 кг
2
Виразіть в квадратних сантиметрах: 7 м² 5 см²
70005
3
Виразіть в кубічних метрах: 8500 дм³
8,5 м³
4
Виразіть в арах: 3,46 га
346а
5
Виразіть в годинах: 3 доби18 годин
90
год
см²
Дроби
№
1
2
3
Назвати дріб,якщо частка 6, дільник 15, остача 4.
Обчислити:

5- 
х −
Скоротити:
х− 
4
  
Обчислити: : ∙  ∙ 
5
Відпо
відь
Обчислити:
 
:
 
1
4
№
1
Відповідь
Числа
Знайдіть складене число: 17, 23, 43, 53,111
2
Дати назву числам: 0,(2); 2,(21);
.
3
Дати назву числам:
111
Раціональні
числа
Ірраціональні
числа
Дійсні числа
4
Дати назву числам: 0; 1; -5;
5
У якій системі числення виконує арифметичні дії
сучасний комп'ютер?
Двійковій системі
№
Вчені
Відповідь
1
Кому належать слова: «Жоден учений не мислить
формулами».
А. Ейнштейн
2
Усе впорядковується відповідно до чисел.
3
Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв‘язувати А.Ейнштейн
всі задачі, що ставляться перед нею, але сама жодної задачі не
придумає.
4
«Мало мати хороший розум, головне - добре його
застосовувати». Кому належать ці слова?
5
« Природа формує свої закони мовою математики.»
Піфагор
Рене Декарт
(Г.Галілей.)
Відсотки
№
Відпо
відь
1
Знайти число, 12% якого складає 60.
500
2
Знайдіть 15% від 800.
120
3
Ощадний банк платить вкладникам 3% річних. Скільки грошей
отримає вкладник через рік, якщо вклад склав 800 грн?
824
грн.
4
Школярі зібрали 500 грн. на квитки в театр. Проте їх ціна
підвищилася на 15%. Скільки ще грошей треба зібрати?
75
грн.
5
Мандрівнику необхідно пройти за два дні 20 км. У перший день він
пройшов 60% шляху. Скільки кілометрів залишилося пройти?
8 км
№
Фігури
Відповідь
1
Якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться
навпіл, то такий чотирикутник…?
Паралелограм
2
Які основні фігури в геометрії?
Точка, пряма
3
Паралелограм, в якого всі сторони рівні…?
4
Яку назву геометричної фігури означає «косе поле»?
5
Як називається наука, що вивчає властивості фігур на
площині?
Ромб
Трапеція
Планіметрія
Порівняння
Відпо
відь
1
Сергій розв’язував задачу 3/4 години, а Олег 5/6 години. Хто швидше
розв’язав завдання?
Сергій
2
Що більше: 0,25 га чи 250 м²
3
Що більше:
4
Що більше: 34·54 чи 43·45 ?
43·45
5
Груша важча за яблуко, а яблуко важче за персик. Що важче – груша
чи персик?
Груша
№
5
14
0,25
га
5
чи 17 ?
№
Периметри
Відпо
відь
1
Довжина діагоналі і сторони прямокутника складають 10 і 8 см.
Знайдіть іншу сторону.
6 см
2
Більша сторона прямокутника 8 см. Менша складає чверть великої.
Який периметр прямокутника?
20 см
3
Ділянка землі має площу 64 квадратних метра. Який периметр
ділянки, якщо діагоналі рівні і перетинаються під прямим кутом?
32 м
4
Площа прямокутника дорівнює 56 кв.см, а одна із сторін дорівнює 8
см. Знайдіть периметр прямокутника.
30 см
5
Периметр трикутника 35 см. Одна із сторін дорівнює 7 см, а дві інші
рівні між собою. Знайдіть дві інші сторони.
14 см
Секрет
Відпо
відь
1
Як можна одним мішком пшениці,змолотивши її, заповнити 2 мішки,
розміри яких такі ж, як і мішка, у якому знаходиться пшениця?
Помітити
один
мішок в
інший
2
На лісопильному заводі кожну хвилину машина відпилює від колоди шматок
в 1 метр. Через скільки хвилин машина розпиляє колоду в 6 метрів?
5 хв.
3
Скільки натуральних чисел знаходиться між 300 і 700?
4
Синонім слова «скоротити» в математиці?
5
Знайдіть величину, якщо 5% її дорівнює25 см?
№
399
Розділити
500
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
6
Размер файла
1 777 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа