close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Призма

код для вставки
ПРИЗМА
ПРИЗМА

Многогранник, у якого
дві грані – рівні
n-кутники з відповідно
паралельними
сторонами, а всі інші
n граней –
паралелограми,
називається n-кутною
призмою
Bn
B1
B3
B2
An
A1
A3
A2
Bn
B1
B3
B2

Многокутники A1A2…An і
B1B2…Bn називаються
основами призми,
An
Bn
A1
A3
B1
A2
B3
B2
а параллелограми –
бічнимими гранями
призми
An
A1
A3
A2
БІЧНІ РЕБРА ПРИЗМИ


відрізки A1B1, A2B2,
… , AnBn
називаються
бічними ребрами
призми
Бічні ребра призм
рівні і параллельні
Bn
B1
B3
B2
An
A1
A3
A2
ВИСОТА ПРИЗМИ

Bn
B1
B3
B2
An
A1
Перпендикуляр,
проведений из будьякої точки однієї
основи до площини
іншої основи,
називається висотою
призми
M
A3
A2
B1M  ( A1A2 A3 )
ДІАГОНАЛІ ПРИЗМИ
B1
C1

A1
D1
B
A
C
D
Діагоналлю призми
називається відрізок,
який сполучає дві
вершин призми, що
не належать одній
грані
КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИЗМИ
Кількість:
 граней n-кутної призми  + 
 ребер n-кутної призми 
 вершин n-кутної призми 
 діагоналей n-кутної призми  −  
 сума всіх плоских кутів n-кутної призми
°  − 
 сума всіх двограних кутів °  − 
ДІАГОНАЛЬНІ ПЕРЕРІЗИ ПРИЗМ


Переріз призми
площиною, яка проходить
через два бічних ребра,
які не належать одній
грані, називається
діагональним перерізом
D
E1
D
E1
A1
A1
C
C
B1
B1
D
E
D
E
A
A
C
C
B
B
Діагональні перерізи
призми є паралелограми
E1
D
E1
D
A1
A1
C
C
B1
B1
E
E
D
A
A
C
C
B
D
B
Перпендикулярний переріз призми
Многокутник, площина якого перпендикулярна
бічним ребрам призми, а вершини лежать на
прямих, що містять ребра називається
перпендикулярнм перерізом призми.
ВИДИ ПРИЗМ
Шестикутна
призма
Трикутна
призма
Чотирикутна
призма
ПРЯМА І ПОХИЛА ПРИЗМИ



якщо бічні ребра призм перпендикулярні до основи, то
призма називається прямою,
в іншому випадку – похилою
Висота прямої призм дорівнює її бічному ребру
ПРАВИЛЬНА ПРИЗМА


Пряма призма
називається
правильною, якщо її
основи – правильні
многокутники
У правильної призми
всі бічні грані – рівні
прямокутники
ПРАВИЛЬНІ ПРИЗМИ
ПЛОЩА ПОВЕРХНІ ПРИЗМИ
Площею повної поверхні призми
називається сума площ всіх її граней
пп
 Площею бічної поверхні призми
називається сума площ її бічних граней
бп

пп = бп + осн
ТЕОРЕМА ПРО ПЛОЩУ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ
ПРЯМОЇ ПРИЗМИ
Теорема.
Площа бічної поверхні прямої призми
дорівнює добутку периметра основи на висоту
призми
бп = осн ∙ 
ПЛОЩА БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПОХИЛОЇ
ПРИЗМИ
Щоб знайти площу бічної поверхні похилої
призми, треба знайти площу кожної її бічної
грані та результати додати
Теорема.
Площа бічної поверхні похилої призми
дорівнює добутку периметра
перпендикулярного перерізу на бічне ребро
призми
ОБ’ЄМ ПРЯМОЇ ПРИЗМИ
F1
Об’єм прямої призми
дорівнює добутку площі її
основи на висоту
E1
D1
A1
B1
V=осн ∙ 
F
C1
E
D
A
B
C
ОБ’ЄМ ПОХИЛОЇ ПРИЗМИ
ТЕОРЕМА:
Об’єм похилої
призми дорівнює добутку
її основи на висоту.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
31
Размер файла
722 Кб
Теги
призма
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа