close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Періодизація розвитку української літератури

код для вставкиСкачать
*
Мистецтво, література є вірними супутниками історії,
відображаючи, як у дзеркалі, події, героїв, моральні цінності
й суспільні пріоритети кожної історичної доби. У своєму
розвитку література пройшла великий шлях становлення,
який можна поділити, відповідно до особливостей кожного
етапу,
на
такі
періоди:
1. Давня література (XI – перша половина XVIII
ст.)
2. Нова українська література (друга половина XVIII
–
початок
XIX
ст.)
3. Література другої половини XIX – початку XX
ст.
4.
Література
XX
–
початку
XXI
ст.
Належить до особливого типу літератур, так
званих
християнізованих.
Вона,
постійно
розвиваючись,
змінювалася,
виробляла
свою
жанрову
систему,
зумовлену
характером
тогочасного мислення як авторів, так і читачів,
а також нерозривним зв’язком її з історією,
релігією, філософією, великою залежністю стилю
твору від жанру.
“Повість минулих літ”,
“Київський літопис”, житія
Бориса та Гліба, житіє Феодосія
Печерського
Належить до особливого типу літератур, так
званих
християнізованих.
Вона,
постійно
розвиваючись,
змінювалася,
виробляла
свою
жанрову
систему,
зумовлену
характером
тогочасного мислення як авторів, так і читачів,
а також нерозривним зв’язком її з історією,
релігією, філософією, великою залежністю стилю
твору від жанру.
“Повість минулих літ”,
“Київський літопис”, житія
Бориса та Гліба, житіє Феодосія
Печерського
Належить до особливого типу літератур, так
званих
християнізованих.
Вона,
постійно
розвиваючись,
змінювалася,
виробляла
свою
жанрову
систему,
зумовлену
характером
тогочасного мислення як авторів, так і читачів,
а також нерозривним зв’язком її з історією,
релігією, філософією, великою залежністю стилю
твору від жанру.
“Повість минулих літ”,
“Київський літопис”, житія
Бориса та Гліба, житіє Феодосія
Печерського
На початку XIX ст. настає період національнокультурного відродження України. На Сході його
очолюють нащадки українських шляхтичів, а
на
Заході
Навколо
—
них
патріотичні
розвитку
заклади.
греко-католицькі
гуртуються
сили.
стають
священики.
усі
національно-
Центрами
культурного
нововідкриті
навчальні
На межі ХVIII-ХІХ ст. виникла нова українська
література,
біля
Котляревський.
вважається
колиски
Її
його
якої
стояв
відправною
поема
"Енеїда",
Іван
точкою
перші
три
частини якої були надруковані у 1798 р. Суть
нової української літератури полягала в тому,
що вона почала творитись живою народною
мовою.
Саме
такою
мовою
написані
кращі
зразки для українського професійного театру,
створені
І.
Котляревським
Основоположником
нової
та
В.
української
вважається Г. Квітка-Основ'яненко.
Гоголем.
прози
Особливість розвитку української культури другої
половини XIX ст. полягала в тому, що з середини
XIX
ст.
у
культуротворчих
процесах
вимальовуються певні закономірності, властиві
багатьом народам Європи, що перебували під
імперською
владою
й
торували
шлях
до
незалежності. Якщо в першій половині XIX ст.
пошук шляхів еволюції національної культури
спирався насамперед на національну минувшину, її
ідеалізацію (особливо козацько-гетьманської доби),
то
в
другій
половині
XIX
ст.
відбулася
трансформація суто культурницького руху в рух
національно-визвольний, завданням якого стало
вирішення широкого спектру соціально-економічних
і
політичних
проблем
від
повалення
самодержавства та скасування кріпацтва до
створення інфраструктури української культури.
Сучасна
українська
література
побудована
на
фундаменті вікових традицій і водночас це якісно
новий
продукт
сучасного
глобалізованого
інформаційного світу. Основною ознакою сучасної
літератури є її транснаціональний характер, що
виявляється
в
спробі
письменників-сучасників
розв’язати глобальні вселюдські проблеми. Сучасні
українські
письменники
намагаються
подолати
«провінційність»,
«окремішність»
нашої
літератури.
оцінки
Тому
художніх
творів
українських митців слова часто неоднозначні, іноді
діаметрально протилежні.
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
94
Размер файла
1 062 Кб
Теги
розвитку
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа