close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Звичайні дроби
5 клас
,,,
,
,,
В-Н
,
Що таке звичайний дріб?
Для лічби частин предметів використовують
звичайні дроби. Щоб записати дріб, потрібно
знати, на скільки частин поділено ціле та
скільки таких частин узято.
1 1 1
Коротко записують так: , ,
дробова риска


2 3 4
чисельник
знаменник
Дріб, у якого чисельник менший від знаменника,
називається правильним.
Дріб, у якого чисельник більший за знаменник або
дорівнює йому, називається неправильним.
Порівняння дробів
Правильний дріб завжди менший
від 1, а неправильний – більший
за 1 або дорівнює 1.
! Із двох дробів з однаковими
1 3
<
5 5
23
=1
23
знаменниками більшим є той, у
якого чисельник більший, а
меншим – той, у якого чисельник
менший.
28
25
18
<1
25
>1
Дроби і ділення
Частку від ділення двох натуральних чисел
можна подати у вигляді звичайного дробу.
Чисельник цього дробу дорівнює діленому,
знаменник дільнику, а дробова риска заміняє
2
знак ділення. 2 ∶ 5 = .
5
Коли ділене менше від дільника, то
отриманий дріб правильний. Коли ж ділене
більше або дорівнює дільнику, то отриманий
дріб – неправильний.
2
7
Число 4 називають мішаним числом. У його запису число 4
2
називається цілою частиною,а – дробовою частиною.
7
Мішане число дорівнює сумі його цілої і дробової частин;
дробова частина мішаного числа завжди є правильним дробом.
Дроби і ділення
Правило виділення цілої частини з
неправильного дробу.
Щоб виділити цілу частину з
неправильного дробу, треба:
1) чисельник даного дробу поділити на
знаменник;
2) частку записати як цілу частину
шуканого мішаного числа;
3) у знаменник дробової частини записати
знаменник даного дробу;
4) у чисельник дробової частини записати
остачу від ділення.


=


Дроби і ділення
Правило перетворення мішаного числа у
неправильний дріб.
Щоб перетворити мішане число у
неправильний дріб, треба:
1) у знаменник шуканого дробу записати
знаменник дробової частини;
2) цілу частину помножити на знаменник
дробової частини;
3) до отриманого добутку додати чисельник
дробової частини;
4) отриману суму записати в чисельник
шуканого дробу.
 ∙ +  + 
 =
=
=
Знаходження дробу від числа
Правило знаходження
дробу від числа.
Щоб знайти дріб від числа, треба дане
число поділити на знаменник дробу і
одержаний результат помножити на його
чисельник.
Знайдіть
Знайдіть
Знайдіть
2
від
3
4
від
5
7
від
4
9:
20:
32:
: ∙ = 
: ∙ = 
: ∙ = 
Знаходження числа за його дробом
Правило знаходження
числа за його дробом.
Щоб знайти число за його дробом, треба
дане число поділити на чисельник дробу і
одержаний результат помножити на його
знаменник.
Знайдіть число, якщо:
1
1) його дорівнює 12
12: 1 ∙ 3 = 36
2) його
30: 5 ∙ 6 = 36
3) його
3
5
дорівнює30
6
17
дорівнюють
4
68
68: 17 ∙ 4 = 16
Додавання і віднімання дробів з однаковими
знаменниками
Правило додавання дробів з
однаковими знаменниками.
Щоб знайти суму двох дробів з
однаковими знаменниками, треба:
1) спільний знаменник записати в
знаменнику суми;
2) додати чисельники і результат
записати в чисельнику суми.
 +
+ =
 

Якщо при додаванні дробів з однаковими знаменниками в результаті
отримали неправильний дріб, то в ньому треба виділити цілу й
дробову частини і подати відповідь мішаним числом.
Додавання і віднімання дробів з однаковими
знаменниками
Правило віднімання дробів з
однаковими знаменниками.
Щоб знайти різницю двох дробів з
однаковими знаменниками, треба:
1) спільний знаменник записати в
знаменнику різниці;
2) від чисельника зменшуваного відняти
чисельник від’ємника і результат
записати в чисельнику різниці
 −
− =
 

Різниця двох дробів з однаковими знаменниками, в яких
чисельники рівні, завжди дорівнює нулю.
Віднімання дробу від натурального числа
Різниця числа 1 і правильного дробу є
дробом, що доповнює даний дріб до 1.
Правило віднімання дробу
від натурального числа.
Щоб відняти дріб від натурального числа,
треба:
1) записати натуральне число у вигляді
неправильного дробу зі знаменником, як у
даного дробу;
2) виконати віднімання дробів з
однаковими знаменниками;
3) якщо в різниці отримали неправильний
дріб, то виділити в ньому цілу частину.
  − 

− = − =
= =
 Додавання мішаних чисел
Правило додавання мішаних чисел.
Щоб знайти суму двох мішаних чисел,
треба:
1) подати дані числа у вигляді неправильних
дробів;
2) додати ці дроби;
3) в отриманій сумі виділити цілу і дробову
частини.


 


+
=
+
=
=

  

При додаванні мішаних чисел, так само, як і при
додаванні натуральних чисел, виконуються переставний і
сполучний закони додавання.
Віднімання мішаних чисел
Правило віднімання мішаних чисел.
Щоб знайти різницю двох мішаних чисел,
треба:
1) записати мішані числа у вигляді
неправильних дробів;
2) відняти ці дроби;
3) в отриманій різниці виділити цілу і
дробову частини.

  

 − =
− =
=


 


  

− =
−
=
=

Дякуємо за увагу!
Група «Практики»
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
13
Размер файла
921 Кб
Теги
класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа