close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Досвід роботи

код для вставки
Збагачення словникового запасу на уроках англійської мови
НВК ЗОШ I-III ступенів с. Хомутинці
Досвід роботи
за темою :
«Збагачення словникового
запасу на уроках
англійської мови»
Підготувала:
Візняк Олеся Вікторівна
вчитель англійської мови
2015р.
Words, so innocent and powerless as they are, standing in a dictionary; how potent for good and evil
they become in the hands of one who knows how to choose and combine them.”
— Nathaniel Hawthorne
Я постійно перебуваю у творчому пошуку, а тому мої пріоритети у викладанні час
від часу змінюються. Мені імпонує висловлювання відомого педагога Януша
Корчака,яке надзвичайно пасує до нашого сьогодення:
«Вчитель-це той, хто не затискує, а
визволяє; не пригнічує,а підносить, не
диктує,а запитує; той , хто переживає
разом з дитиною багато натхненних
хвилин»
Через призму цього висловлювання я відкриваю секрети англійської мови своїм
учням.
Я вважаю, що тема, над якою я працюю вже п’ятий рік,(«Збагачення
словникового запасу на уроках англійської мови») є актуальною в наші дні. «Без
граматики можна сказати дуже мало, без лексики – нічого». Ці слова лінгвіста
Девіза Уілкінса найкраще відображають важливість навчання лексичного
матеріалу.
Адже, сьогодні англійська мова- найпоширеніша мова у світі. Англійська мова –
це мова телебачення, комп’ютерів, Інтернету, наукових новинок, це можливість
розширення свого кругозору. Англійська мова – це ключ до успішного
майбутнього.
Тому, я вважаю, що треба приділяти багато уваги на поповнення словникового
запасу в учнів з перших уроків вивчення англійської мови,щоб діти відчували
себе вільно і впевнено.
Знання іноземної мови асоціюється зі знанням слів, у той час як володіння
мовою з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики
у спілкуванні. Отже, лексичні навички слід розглядати як найважливіший і
невід’ємний компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є
метою навчання лексичного матеріалу.
Лексичний аспект спілкування має певні особливості,які полегшують його
засвоєння, і такі, що його утрудняють. До перших належить зв’язок лексики зі
змістом комунікації, на що спрямована увага комунікантів. Це сприяє
концентрації їх уваги і врешті-решт – засвоєнню. До других належить практично
невичерпний запас лексики будь-якої західноєвропейської мови, а також великі
труднощі засвоєння іншомовної лексики, що пов’язані з формою слова(звуковою,
графічною, граматичною), його значенням, характером сполучуваності з іншими
словами, вживанням слів, а також розходженням зі словами рідної мови.
Що таке лексична одиниця
У шкільному лексичному мінімумі розрізняють активний мінімум і пасивний
мінімум.
Активний лексичний мінімум – це той лексичний матеріал, яким учні
повинні користуватись для вираження своїх думок в усній та письмовій формі, а
також розуміти думки інших людей під час аудіювання та читання.
Пасивний лексичний мінімум – лексика, яку учні мають лише розуміти під
час сприймання чужих думок в усній формі (під час аудіювання) та письмовій
формі (під час читання).
Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця (ЛО), яка
може бути не лише словом, але й сталим словосполученням і навіть так званим
«готовим» реченням (тобто таким, що не змінюється у мовленні).
Наприклад: beautiful, by no means, the root of the trouble. How do you do?
У своїй роботі над лексикою я враховую види пам’яті .Людина має три види
пам’яті: короткочасну, оперативну та довготривалу, яка дозволяє мозку зберігати
кількість інформації дуже тривалий час. Для забезпечення переходу інформації до
довготривалої пам’яті я дотримуюсь таких принципів:
Повторення
Найкраще інформація запам’ятовується в контексті, наприклад, під час читання
слова має зустрітись щонайменше сім разів за обмежений відрізок часу.
Відтворення
Це один з видів повторення – багаторазовий виклик слова в пам’яті і його
відтворення, наприклад використання в реченні.
Темп
Слід ураховувати індивідуальні характеристики учнів і надавати їм стільки часу
на повторення нових слів, скільки їм потрібно.
Використання
Популярний вислів характеризує цей вислів: «Use it or lose it!» Це використання
слів у мовленні.
Пізнавальна глибина
Чим більше учень зробить власних висновків щодо слова, тим більше шансів на
ефективне запам’ятовування, наприклад: використання слів для завершення
речення.
Персоналізація
Нові слова швидше переходять до довготривалої пам’яті,якщо учні тренують
їх у контексті власної особистості, особливо особистого життєвого досвіду та
на прикладах, що є невід’ємною часткою їх особистого оточення.
Візуалізація (наочність)
Співвідношення слова із зображенням створює дуже міцний асоціативний
зв'язок
Мотивація
Навіть не дуже вмотивований до навчання учень запам’ятовує нові слова,
якщо перед ним поставити завдання, яке вимагає прийняття власних рішень
щодо нової лексики (прийом залучення елементів персоналізації).
Увага / емоційне збудження
Якщо слово викликає сильний емоційний відгук, воно практично на сто
відсотків закріплюється у довготривалій пам’яті.
Презентація лексики
Презентація лексики залежить від рівня навченості учнів, складності
лексики, що подається, можливості пояснити або продемонструвати
значення, призначення лексики. Кількість нових слів не повинна бути
завеликою (оптимальна кількість – не більше 12 нових слів за урок). Рішення,
в якій послідовності презентувати лексику, залежить від учителя.
ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ЛЕКСИКИ
1. Переклад
а) Це найкоротший шлях до значення (за умови достатньо точного збігу в
обох мовах);
б) Є економічним засобом;
в) Найбільш підходить до випадкової лексики, що може з’явитися
упродовж уроку;
г) Може створити в учнів неправильне уявлення щодо абсолютної
відповідальності лексичних одиниць у різних мовах;
д) Створює низьку мотивацію до запам’ятовування завдяки надмірній
легкості.
2. Візуальні засоби презентації (демонстрація реальних предметів,
малюнків, дій або жестів)
а) Надають учням можливість ефективно візуалізувати лексику за рахунок
реальних предметів, малюнків, флеш-карток, тощо;
б) Дуже ефективні на початковому етапі;
в) Надають учням можливості реалізувати власний темп і стиль навчання,
ефективно формувати власні асоціації та мнемонічні засоби.
3. Вербальні засоби презентації ( дефініції та ситуації )
а) Застосування ситуації, яка контекстуалізує нову лексику;
б) Презентація декількох речень – зразків;
в) Презентація через омоніми, антоніми або супідрядні терміни;
презентація повного визначення.
Під час вивчення лексики я звертаю увагу на такі моменти:
- учні повинні одержувати такі завдання, які б допомагали їм будувати
асоціативні зв’язки, чим більше – тим краще.
- учитель повинен пам’ятати, що починаючи вивчати нову лексику, учні
обов’язково стикаються з початковою неясністю та невпевненістю.
- лексику потрібно презентувати в її типовому контексті, щоб учні могли
відчути її значення, регістр, синтаксичне оточення тощо.
- під час навчання слід акцентувати увагу на звучанні нових слів (
особливо на наголосі ).
- орієнтувати учнів на якнайшвидшу побудову словника рубіжного рівня
близько 3000 лексичних одиниць.
- залучати учнів до активного вивчення нової лексики. Надавати учням
можливості багатократної зустрічі з
новою лексикою та постійного
відтворення цієї лексики в пам’яті.
- учні повинні мати можливість формувати власне відношення щодо
використання нової лексики.
- можна підвищити мотивацію учнів до запам’ятовування нової лексики,
якщо вона буде персоналізована.
- учнів потрібно вчити використовувати реальну комунікацію для
засвоєння нової лексики.
Прийоми і методи активізації лексики на уроках англійської мови
(з досвіду роботи)
Зазвичай я використовую елементи інтерактивного навчання майже на всіх
свої уроках. Так при введенні нової лексики практикую метод“Мозкового
штурму”. Діти називають по черзі слова, які асоціюються з даною темою,
слова записуються на промінчиках сонечка. Технологію «Mind Map»
доцільно використовувати як на середньому,так і на старшому етапах
навчання. Коли лексичний запас учнів достатньо високий,то ефективним є
використання такої форми як «Clustering», де коло асоціацій значно ширше.
З метою розширення та збагачення особистого словарного запасу учням
пропоную вправи такого типу:
- Match the words with the descriptions
- Underline the correct item
- Match the phrases with their Ukrainian equivalents.
- Fill in the correct word from the list below.
У своїй роботі використовую такі вправи:
Your choice
Завдання: із списку поданих прикметників, що позначають риси характеру,
треба вибрати, на думку учнів, позитивні і негативні. Намалювати коло,
розділити його на дві частини, записати ці риси.
Мета: організувати дискусію як форму групової взаємодії, коли
учні спілкуються відповідно до суперечливого твердження.
Tags
Під час вивчення прислівників частоти пропоную уважно розглянути
зображення на малюнку й усвідомити різницю в їх значенні.
У класній кімнаті на дошці та інших місцях класу розміщую таблички з
цими словами. Запрошую трьох-чотирьох учнів вийти до вчительського
столу і починаємо працювати. Учитель зачитує твердження. Завдання учнів –
прослухати, зрозуміти, підійти до тієї таблички, яка відображає реальну
частоту їх дій.
Під час вивчення тем «Похід», «Робочий день», «Одяг», «Їжа», «Школа»
та ін. пропоную учням вибрати з набору речей або малюнків чи карток зі
словами найбільш і найменш значимі для них із десяти запропонованих, і
пояснити свій вибір.
Хто більше? (Group work)
Учні одержують малюнок за темою,що вивчається. За 1 хвилину треба
назвати як можна більше слів,які асоціюються з ним і відповідають темі.
A long sentence
Придумати речення з новими словами за темою, що вивчається. На дошці
записує своє речення той, у кого воно найдовше.
My friend’s portrait (group work)
Кожна група отримує набори карток з іменниками і прикметниками за
темою: «Зовнішність». Домовляються кого з учнів будуть описувати,і
підбирають відповідні картки, наприклад: small nose, plump cheeks, long legs,
etc. Лідер групи описує цього учня, решта повинна вгадати,хто це.
Підбери слово
На великому аркуші намальований великий предмет залежно від теми.
Наприклад, це може бути тварина. На столі лежать картки з назвами частин
тіла та іншими словами. Учні по черзі виходять до дошки, прикріплюють
назви частин тіла і слова,які, на їхню думку, асоціюються з попереднім
словом, наприклад, біля вуха з'являється табличка "ear" та "small", тобто
"small ear".
Free writing (Вільне письмо)
На дошці вчитель пише будь-яке слово (або усно називає його).
Завдання учнів — протягом 2-3 хвилин писати все, що асоціюється з цим
словом.
Це можуть бути словосполучення, речення або просто це слово. Тобто
голова думає, а рука пише. Не можна припиняти писати. Після закінчення
учні зачитують те, що вийшло. Інші можуть прокоментувати, про що вони
дізналися.
Реалізуючи різноплановий підхід до активізації лексики на уроках
англійської мови на середньому та старшому етапах її вивчення, пропоную
учням таку вправиу
Roundtable (group work) – робота по колу
По колу передається аркуш і кожен учень групи записує по одному
слову за певною темою, наприклад «Weekend Activites». Час – до 2 хвилин.
Яка група встигла записати більше слів, та й зачитує їх першою. Вчитель
швидко записує ці слова на дошці, а решта учнів викреслюють названі слова
зі своїх списків та називають ті, що залишились (Див. схему 1)
Залучаю учнів до створення власних презентацій. Самостійна творча
робота зі створення комп`ютерних презентацій розширює запас активної
лексики професійного спілкування. Учні самостійно вчаться знаходити
цікаву інформацію з даної теми, для цього користуються Інтернетом.
Основне завдання вчителя англійської мови – організувати навчання так,
щоб створити найсприятливіші умови для вияву та розвитку учнями своїх
здібностей у процесі вивчення лексики. А це можливо при постійному
систематичному залученні учнів до творчої діяльності, а саме –
використання нестандартних вправ та гри, яка є важливим видом пізнання
світу. У процесі гри в учнів розвивається спостережливість, самодіяльність,
активність, творчість. Ігрові прийоми виконують безліч функцій у процесі
розвитку учня, полегшують навчальний процес, допомагають засвоїти
лексичний матеріал і ненав’язливо розвивають комунікативну компетенцію.
Мені подобається навчати дітей, бачити в їх очах розуміння і цікавість,
спілкуватися з ними, організовувати різноманітну роботу. Але я зрозуміла,
працюючи з дітьми, потрібно розвиватися і рости разом із ними, змінюватися
в умовах реального часу, бути для них не тільки «орієнтиром», але й другом,
порадником, поважати їх особистість, розкривати їх творчий потенціал.
Автор
olesiavizniak
Документ
Категория
Образование
Просмотров
48
Размер файла
57 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа