close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповідь З.М. ІК КНУ

код для вставки
РАДА ДИРЕКТОРІВ
ВНЗ І-ІІ р.а.
Дніпропетровської
області
19 листопада 2015р.
Дорогу здолає той,
хто йде…
Конкурентоспроможність
Знання ситуації
(знаю)
Попередній
досвід (можу)
Наміри,
бажання (буду)
Договір про
найм
Торги з
роботодавцем
Ринок робочої
сили
Взаємодія з
кокурентами
Ринок робочих
місць
Вибір місця
роботи
Г
о
т
соціальна
о
в
н
і
с психологічна
т
ь
Ринкова ситуація
Вимоги до фахівця в умовах ринкових відносин
Професійна
спрямованість
Професійна
компетентність
Соціально
значущі й
професійно
важливі якості
Психологічні й
біопсихологічні
властивості
Готовність до професійної діяльності
в умовах ринкових відносин
Трудовий потенціал
Кваліфікаційний
потенціал
Особистісний
потенціал
Психофізіологічний
потенціал
Конкурентоспроможність
Професійна спрямованість
Мотиви, інтереси
Нахили, наміри
Ціннісні орієнтири
Професійне самовизначення
Професійна позиція
Переконання
Покликання
Професійний ідеал
Професійна компетентність
Знання, уміння, навички
Загальна культура
Професійна культура
Професійна мобільність
Інформаційна мобільність
Готовність до підвищення
кваліфікації
Соціально значущі
й професійно важливі якості
Громадянськість, патріотизм
Гідність, честолюбство
Орієнтація на успіх
Комунікативна культура і
толерантність
Розумові та практичні здібності
Підприємливість
Соціальна мобільність
Психологічні й біопсихологічні
властивості
Воля, почуття
Темперамент
Психологічна стійкість
Врівноваженість
Екстравертивність
Збудливість
Вікові особливості
Заповзятливість
Психологічна гнучкість
Вимоги
Вимогидо
дофахівця
фахівцяввумовах
умовахринкових
ринковихвідносин
відносин
Професійна
Професійна
спрямованість
спрямованість
Професійна
Професійна
компетентність
компетентність
Соціально
Соціально
значущі
значущійй
професійно
професійно
важливі
важливіякості
якості
Психологічні
Психологічнійй
біопсихологічні
біопсихологічні
властивості
властивості
Готовність
Готовністьдо
допрофесійної
професійноїдіяльності
діяльності
ввумовах
умовахринкових
ринковихвідносин
відносин
Трудовий
Трудовийпотенціал
потенціал
Кваліфікаційний
потенціал
Особистісний
потенціал
Психофізіологічний
потенціал
Конкурентоспроможність
Цигарка-цукерка
ШКОЛА
ВНЗ (ПТНЗ)
ПІДПРИЄМСТВО
Набуття ціннісних орієнтацій
(у тому числі і професійних компетенцій)
– це шлях формування
розвиненої особистості,
професійного ідеалу та лідера.
РАДА ДИРЕКТОРІВ
ВНЗ І-ІІ р.а.
Дніпропетровської
області
19 листопада 2015р.
Автор
st-nikolina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
32 347 Кб
Теги
доповідь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа