close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

захист середовища

код для вставки
захист
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ
ТЕМА УРОКУ:EACH OF US CAN SAVE AND PROTECT EARTH —
OUR HOME
Завдання уроку: 1. Тренувати учнів у використанні навчального
матеріалу за темою в комунікативних ситуаціях.
2. Навчити учнів працювати в команді і малих групах.
3. Формувати в учнів активну громадянську позицію.
4. Формувати навики критичного мислення.
5. Виховати почуття відповідальності за свої вчинки.
6. Переконати учнів, що кожен із нас навіть маленькими вчинками
може змінити світ на краще.
Унаочнення: плакат із темою уроку, глобус, постери, індикаційні
картки, інструктивні картки для роботи в малих групах.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент:
На прохання вчителя учні зачитують тему уроку і з'ясовують, про що
йтиметься на ньому.
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ Й БЕСІДА З КЛАСОМ:
We are inhabitants of Earth. Our planet is our home. But it is in danger
because much of it
is dirty or dying.
What is the reason for this situation on our planet?
What environmental problems does our planet face? Please, write down
one problem on a
sheet of paper, stick it to the globe and explain why it is so important to
your mind.
На глобусі з'являються написи:
GREENHOUSE EFFECT POLLUTION OF AIR ACID RAINS ENERGY
POLLUTION OF WATER POLLUTION OF LAND RAINFORESTS
CHEMICALS IN FOOD WILDLIFE RUBBISH
III. As you can see our planet does face very serious problems. The
situation is so serious that some scientists say either we stop killing our
planet or we'll kill ourselves. Pollution causes other ecological problems,
doesn't it? But is it possible to stop the pollution of air, water, and land at
all?
Учні висловлюють свої думки і пояснюють їх. В ході обговорення
вони приходять до висновку, що забруднення неможливо повністю
припинити, бо неможливо зупинити прогрес, закрити фабрики й
заводи, не використовувати комп'ютери, не досліджувати космос і
океан, не використовувати холодильники, сучасний одяг, пластикові
пакети, телевізори і т.п.
You are right saying that it's impossible to stop the pollution of Earth.
What can mankind do to protect Earth, our home? Is there any way out of
this situation?
Учні дають свої пропозиції і приходять до висновку, що забруднення
можна й необхідно КОНТРОЛЮВАТИ.
IV. Учні працюють у команді з постерами “CONTROLLING
POLLUTION”
While working with these posters you should find answers to the following
questions:
WHO can control pollution?
WHAT must they do for this?
Потім вони повідомляють про те, хто і яким чином може
контролювати забруднення.
Look at your posters very attentively and say WHO IS MISSING.
Pupils: INDIVIDUALS.
V. And now we'll see whether you do something in your everyday life to
control pollution. You'll work in small groups.
Щоб допомогти учням розділитися на малі групи, вчитель пропонує
їм об'єднатися по 3 чол. за будь-якою спільною ознакою. Коли такі
групи сформуються, представник кожної групи повинен пояснити за
якою ознакою вони об'єдналися. Кожна група обирає 1 конверт із
завданням (зміст завдань у Додатку). За 3 хв. вони повинні
розподілити між собою ролі, взяти інтерв'ю і на підставі одержаної
інформації, повідомити про те, яку вони беруть участь у процесі
контролю за забрудненням навколишнього середовища.
VI. Вправа на розвиток критичного мислення:
On the whole some of you know how to act in these everyday situations.
But as we see
(have a look at our globe) our planet faces some other problems and as
you have already
stressed they must be solved too.
Please, read the subject of our class again: EACH OF US CAN SAVE
AND PROTECT
OUR EARTH - OUR HOME
Think it over and express your opinion taking a certain position and giving
arguments to
explain your choice.
В різних куточках класу розкладені індикаційні картки:
STRONGLY DISAGREE DISAGREE NEUTRAL AGREE STRONGLY
AGREE. Учні обирають на свій розсуд позицію. Після цього вчитель
просить кожного пояснити, чому він зайняв саме цю позицію.
Обговорення ведеться в такій послідовності: NEUTRAL - STRONGLY
DISAGREE - DISAGREE - AGREE -STRONGLY AGREE
При цьому кожен наступний учень повинен пояснювати свою
позицію, приймаючи чи коректно заперечуючи аргументи свого
попередника. Коли кожен висловить своє ставлення до проблеми,
вчитель просить їх ще раз прочитати її і, якщо вони вважають за
потрібне, якщо попередня дискусія і аргументи товаришів їх у чомусь
переконали, змінити свою позицію.
Переважно 2 - 3 учні змінюють свої позиції з STRONGLY DISAGREE NEUTAL /
DISAGREE, NEUTRAL - AGREE .
Учитель просить тих, хто змінив свою позицію, пояснити, що
вплинуло на цю зміну.
VII. And now it's time for you to complete the poster by making up a list of
things
individuals can do to control pollution.
На дошці намальований “чоловічок” і кожен по черзі підходить до
дошки, пише і
промовляє 1 речення чи словосполучення про те, що він уже
сьогодні готовий
зробити, щоб контролювати забруднення. Ці записи розміщуються
навколо
“чоловічка”:
· to reuse products
· to take part in the recycling programs
· to drive less, to use bikes and mass transportation
· to save electricity to save water and heat
· to save paper and wood
· to buy food that needs less packing
· not to litter our streets, parks, rivers and forests
· to eat less meat to stop killing of the animals
· not to use aerosols (hair and body spray)
· to plant trees, flowers
· not to cut off trees, bushes
· to enlarge our knowledge about our nature and the ways of reducing
damage to the planet.
VIII. Підведення підсумків:
I hope now you understand that each of us can do at least one thing in
our everyday life and even it can change the world we live in. I believe
you'll do your best to save our planet for ourselves and for future
generations.
ДОДАТОК: ІНСТРУКТИВНІ КАРТКИ ДЛЯ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ
INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION
WHETHER THEY WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT
BACK ON THE RESULTS
Imagine you are in the park or in the street. You eat sweets, ice cream or
chips but there aren't any rubbish bins to put their wrappers in. What do
you do?
A. Keep the wrappers in your pocket until you see a bin.
B. Throw them on the ground. It's not your fault there aren't enough
rubbish bins.
C. It depends. If there is a lot of rubbish on the floor, you might “drop
them accidentally”.
INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION
WHETHER THEY WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT
BACK ON THE RESULTS.
On the way home you are very thirsty. What do you buy?
A. Something in a non-recyclable plastic bottle.
B. Something in a glass bottle or aluminium can.
C. Something in a carton.
INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION
WHETHER THEY WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT
BACK ON THE RESULTS
You are writing a letter to a good friend. You have made several mistakes
and need to cross things out. What do you do?
A. Start the letter again on another piece of paper.
B. Continue writing; your friend will excuse your mistakes.
С. Continue to write but if you make any more mistakes, start again.
Автор
olesiavizniak
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
23 Кб
Теги
word, Save and protect the Earth
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа