close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Презентація
педагогічного досвіду
вчителя англійської мови Іллічівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
Іллічівської міської ради
ПОЛЯНСЬКОЇ ОЛЕНИ ІГОРІВНИ
Полянська О.І.
Анкетні данні
Полянська
Олена Ігорівна
•
Прізвище , ім’я, по батькові:
•
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом:
Південноукраїнський Державний Педагогічний
університет ім.К.Д.Ушинського, 2005 рік . Педагогіка
і методика середньої освіти . Мова і література
(англійська, німецька). Вчитель мови та
літератури(англійської, німецької)
• Місце роботи: Іллічівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 6Іллічівської міської ради Одеська область
• Стаж роботи: 12 років
• Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії
• Класи ,в яких викладаю: 1-3 класи
Полянська О.І.
«Гра — це величезне світле вікно, через яке духовний
світ дитини вливається в життєдайний потік уявлень,
понять про навколишній світ. Гра — це іскра,
що розпалює вогонь кмітливості та допитливості».
В.О. Сухомлинський
Полянська О.І.
Застосування гри на уроках
англійської мови на початковому
етапі навчання
• Раннє навчання іноземним мовам
актуально в наш час, але щоб воно було
успішним, учителеві необхідно мати у
своїй «педагогічній скарбничці» різні
методичні прийоми. Допомагає гра, ігрові
ситуації,використання віршів,
скоромовок, казок, створюючи прекрасні
природні умови для оволодіння мовою.
Полянська О.І.
При використання гри, завжди треба
пам’ятати, що:
1. Вибір форми гри повинен бути
педагогічно й дидактично
обґрунтований. Потрібно завжди знати
ціль використання гри.
2.У грі повинне бути задіяне
якнайбільше учнів.
3. Ігри повинні відповідати віку і
мовним можливостям дітей.
4. Ігри служать для розвитку всіх видів
мовної діяльності й проводяться
іноземною мовою.
Полянська О.І.
Практика застосування гри для
навчання лексичного матеріалу
англійської мови учнів
початкової школи
• На своїх уроках широко використовую у
роботі з молодшими школярами різноманітні
види комунікативних ігор, основне
призначення яких – організація іншомовного
спілкування в процесі вирішення поставленої
вчителем комунікативної проблеми, завдання,
питання тощо. Ці ігри мають високий ступінь
наочності та дозволяють активізувати мовний
матеріал, що вивчається в мовленнєвих
ситуаціях, моделюючи та імітуючи реальний
процес спілкування.
Полянська О.І.
Види ігор
•
•
•
•
•
Мовленнєві ігри
Фонетичні ігри
Орфографічні ігри
Лексичні ігри
Граматичні ігри
Полянська О.І.
Використання пісень, віршів,
прислів'їв і загадок на уроці
іноземної мови
Пісні можна використовувати :
а) для фонетичної зарядки, на
початковому етапі уроку;
б) для більш міцного закріплення
лексичного і граматичного матеріалу;
в) як стимул для розвитку мовних навичок
і вмінь;
г) як свого роду релаксацію в середині або
кінці уроку, коли діти заморились і їм
потрібна розрядка, яка б знімала напругу і
відновлювала їх працездатність.
Полянська О.І.
• Вірші, ігри, пісні треба
застосовувати на уроках, щоб
звернути увагу на окремі випадки
граматики та лексики. Діти легше та
скоріше запам’ятовують навчальний
матеріал, наданий у вигляді віршів,
пісень, ігор, а потім використовують
його у своїй мовній практиці.
•
Знання англійських прислів'їв і
загадок збагачує словниковий запас
учнів, допомагає їм засвоїти
образний лад мови, розвиває пам'ять,
прилучає до народної мудрості. У
деяких образних реченнях, які
містять закінчену думку, зазвичай
легше запам'ятовуються нові слова.
Полянська О.І.
Роль казки у вивченні
англійської мови
Опанувати комунікативною компетенцією
англійською мовою, не перебуваючи в країні
мови, що вивчається, справа дуже важка.
Тому важливим завданням є створення
реальних і уявних ситуацій спілкування на
уроці іноземної мови, використовуючи для
цього різні методи й прийоми роботи
(рольові ігри, дискусії, творчі проекти та ін.).
Не менш важливим є завдання залучення
школярів до культурних цінностей народу носія мови. У цих цілях велике значення має
текст та ілюстрації до нього.
Полянська О.І.
• Використання казок на уроках сприяє
індивідуалізації навчання й розвитку
вмотивованості мовної діяльності учнів.
• При використанні казок на уроках
іноземної мови розвиваються два види
мотивації: самомотивація , коли казка
цікава сама по собі, і мотивація, що
досягається тим, що учневі буде
показано, що він може зрозуміти мову,
яку вивчає. Це приносить задоволення й
надає віру у свої сили й бажання до
подальшого вдосконалення.
Полянська О.І.
Мої учні є активними учасниками
Всеукраїнського конкурсу з англійської
мови «Гринвич».
Результати конкурсу Гривич
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
золотий
срібний
2012
2013
Полянська О.І.
бронзовий
2014
Рівень навчальних досягнень учнів
за 2014-2015 навчальний рік
4г
4в
2г
2в
2б
0
2
4
6
8
середній
10
12
достатній
Полянська О.І.
14
16
високий
18
20
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Полянська О.І.
Автор
alena.chimbir1983
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
4
Размер файла
2 220 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа