close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План-конспект уроку з англійської мови до теми "Наші захоплення та хобі"

код для вставки
ТЕМА:”ВІДПОЧИНОК Й ДОЗВІЛЛЯ.”
ПІДТЕМА: “ OUR SCHOOL TRIP ON HOBBIES”
Мета: удосконалювати навички усного мовлення, читання, аудіювання за темою”
захоплення та відпочинок”
Практична: Вдосконалення навичок мовлення за темою” Відпочинок й дозвілля” ;
Вдосконалення навичок читання з вилученням основної інформації,
Практикувати в аудіюванні з повторенням неправильных дієслів та
минулого неозначенного часу.
Розвиваюча: Розширювати словниковий запас учнів;
Розвивати мовленнєву реакцію, слухову пам,ять.
Виховна: Виховувати в учнів осознання поняття відпочинок, дозвілля;
Навчати правильно організовувати свій вільний час.
Обладнання: Проектор та дошка, презентації учнів, зошит, запис пісні “ What a
crazy day”, малюнки, таблиця неправільних дієслів.
Тип уроку: комбінований
Метод: інтерактивний («мікрофон», метод проектів, робота в групах),
мультимедійнийкомунікативний.
Хід уроку
I.
Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. Організаційний момент. Привітання.
(учні дивляться слайди)
Teacher: Good morning, my dear. Nice to see you! How are you?
Pupils: We are OK
Teacher: Are you ready for the lesson?
Pupils: Yes, we are.
Teacher: We start the lesson and you should guess the topic of it. Look at the blackboard and
say what it is.
Pupils: It is free time and hobbies.
Teacher: Right!
2. Уведення в іншомовну атмосферу.
Teacher:But first let’s prepare our tongues and mouths to speak English and practice some
tongue twisters.
Teacher:“ A big black bug bit a big black bear
And a big black bear bit a big black bug”
“Red lorry yellow lorry”
“ Fuzzy Wuzzy was a bear,
Fuzzy Wuzzy had no hair,
Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, was he?”
That’s good.
Pupils produce tongue twisters after the teacher.
Бесіда з учнями.
Teacher: Now tell me, please, what do like doing in your free time?
Ps: I like to draw.
I like to swim.
I like to read.
I like to listen to music.
I like to play computer games.
….
( слайди з поняттями
вільний час, хобі)
Teacher: What is free time?
Ps: It’s time people have after lessons or work.
Teacher: And what a hobby is?
Ps: It’s something people do in their free time.
Основна частина уроку.
1. Вдосконалення навичок мовлення.
1) Учні знаходять назви
захоплень і зачитують їх (слайди з шифрованими захопленнями)
Teacher:Look at the blackboard and find different hobbies.
Ps: Dancing, music, reading, tennis
Gardening, theatre, travelling, fishing, football
Ps: Collecting, cinema, sports, computer
2) Учні знаходять відповідності між назвами і їх значенням.
(слайд з відповідностями)
Teacher:Now match hobbies with their meanings.
P1: Gardening – to work in the garden
P2: Travelling – to go from place to place
P3: Taking pictures – to make a photo
P4: Collecting things – to bring things together
P5: Keeping fit – to go in for sports
3) Розповіді учнів про свої захоплення у вільний час у вигляді презентацій та
монологів.
Teacher: As far as I know you’ve prepared stories about activities you do in your free time
and I want you to tell us about them. Some pupils have presentations and some monologues.
Pupils present their monologues and presentations about spare time.
II.
2. Аудіювання.
1) Зняття лексичних та фонетичних труднощів.
Teacher: Today I want you to recollect irregular verbs in the Past Simple tense. And the next
song will help us to do this.
As you know listening to the songs is not easy so you can see some new words on the board:
Crazy – сумасшедший
Rang – позвонил
Caught – поймал, сел
So, you listen to the song and name the verbs.
2) Прослуховування пісні.
Pupils listen to the song “ What a crazy day”
3) Перевірка розуміння змісту і виконання вправ:
1. Учні називають неправильні дієслова з пісні;
Teacher: OK, and now your next task is to put the pictures in order.
Ps: woke, got, ate, drank, went, caught, rode, broke, rang, swam, came, lay, read.
2. Учні розставляють малюнки по черзі;
Teacher: OK, and now your next task is to put the pictures in order.
Ps: A- 7 B -3 C – 6 D- 2 E – 5 F -1 G – 8 H- 4
3. Учні по черзі виставляють лінії з пісні.
Teacher: Well done, and one more task – put the lines of the song in order and then listen to check.
Ps:
4
1
7
8
Ps
2
3
Ps
5
6
Ps
Заключна частина уроку.
1. Домашнє завдання.
Повторити неправильні дієслова та вивчити пісню
“What a crazy day”.
Teacher: Well, your home task is to revise irregular verbs and to learn this song by heart.
2. Підведення підсумків уроку.
Бесіда з учнями.
Teacher: So, my dear, our lesson is about to over. What have you learnt today?
P1: We have learnt about hobbies of our children.
Teacher: Did you know anything new?
P2: I have learnt about activities of my classmates.
Teacher: Did you like our lesson?
P3: Yes, I liked the lesson.
Teacher: You were great and get excellent marks. Good bye!
III.
Автор
Алёна
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
412
Размер файла
29 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа