close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Специфіка гімназійної роботи

код для вставки
СПЕЦИФІКА
ГІМНАЗІЙНОЇ
ОСВІТИ
Гімназія – школа для
освіти обдарованих
дітей. Проблема
навчання і виховання
обдарованих набула
особливого значення у
ХХI ст.
Темп розвитку сучасного
глобалізованого
суспільства залежить від
творчості особистості, від
тих можливостей і
здібностей, якими ця
особистість володіє.
Розвиток необхідних
життєвих компетентностей
для дитини - завдання
нашої експериментальної
роботи , а розвиток
культури життєдіяльності
особистості – мета та
очікуваний позитивний
результат цієї роботи.
Дж. Рензуллі визначає
обдарованість як результат
сполучення трьох
характеристик : інтелекту,
здібностей, творчого підходу і
наполегливості.Саме тому,
готуючи компетентного
випускника гімназії, нами
визначено мету , спосіб,
стратегії, тактику, шляхи
досягення учнів в освіті.
К
учнів з загальним обдаруванням
О
Г
О
учнів з високим рівнем IQ
учнів з високою мотивацією
Н
А
В
Ч
А
Т
И
учнів з високим рівнем навчальнопізнавальних умінь
ЖИТТЄВОКОМПЕТЕНТНИЙ
учень
здійснює
учитель
забезпечує
самопізнання
самовизначення
самореалізацію
З ЯКОЮ МЕТОЮ?
розвиток компетентної людини
удосконалення стратегії життя дитини
проектування майбутнього життєвого
шляху
Нами обрано шлях підготовки
компетентного учня на основі
моделі
Дж. Рензуллі “ Три
види збагачення освітніх
програм ”, де основою
навчання є диференціація на
базі готовності учня.
III ВИДИ ЗБАГАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ПРОГРАМ:
Розширення кола інтересів учня ( базовий
навчальний план для учнів однакового рівня
мотивації , інтелекту, навчально-пізнавальних
можливостей).
 “Поширення” та “поглиблення” навчальних
програм для розвитку функціональної
компетентності , уміння жити серед людей ,
росту мотивації.
 Включення в самостійні дослідження і
вирішення творчих завдань ( індивідуально, в
малих групах, при дослідженнях) для успіху у
житті.

Автор
gymnaziy
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
13
Размер файла
714 Кб
Теги
гімназійної
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа