close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо

код для вставки
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
ВЧИТЕЛЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Вовчанський
Ігор Іванович,
вчитель англійської мови
ОСВІТА
1996 – 2001
МІСЦЕ РОБОТИ:
ПАВЛІВСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТ
З 2000 ПО ДАНИЙ ЧАС
Педагогічний стаж 14 років,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Оптимальні умови розвитку успішності учня
Психологічний
супровід
розвитку учня
Організаційнометодичне
забезпечення
Збагачення
досвіду
соціальної
взаємодії,
соціальнорольової
поведінки
Система
педагогічної
підтримки
Створення цілісного
розвивального
середовища
Основні принципи роботи:
Основним для вчителя англійської мови є принцип
комунікативно - орієнтованого навчання.
Навчання практичному спілкуванню буде
успішним тоді, коли у навчальному процесі
максимально активізується мовленнєворозумова діяльність школярів, мова стає метою
й засобом навчання.
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ
КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Учні беруть участь у
навчальному процесі
Учнів заохочують
висловлювати свої думки
Учні – активні учасники
процесу навчання
В учнів стимулюються
когнітивні процеси
Учнів заохочують розвивати
уміння навчатися
Учнів заохочують працювати
разом
МЕТОДИЧНА ПРОЛЕМА:
«Аудіювання як засіб формування
комунікативних навичок учнів на
уроках англійської мови через
впровадження інтерактивних
форм навчання».
Способи мотивації:
Створення атмосфери успіху
Використання новітніх
інформаційних технологій
Наочність
Музика
Рольові та дидактичні ігри
Порівняння традиційного навчання з комп’ютерним
Традиційне навчання
1. Лінійний текст (лише
текст, без інших
додаткових джерел).
2. Можлива відсутність
мотивації й
зацікавленості в
навчанні.
3. Обмежена кількість
інформації, обмежений вибір,
часто застарілі дані.
4. Контроль викладача
(учителя).
5. Спілкування з викладачем.
3. Необмежена кількість свіжої автентичної
інформації, широкий вибір.
4.Самоконтроль і координація навчального
процесу викладачем.
5. Можливості спілкування з носіями мови,
ознайомлення з культурою країн, мова яких
вивчається.
Найбільш ефективними на уроках англійської
мови є такі комп’ютерні програми, як “English
on holidays”, “Hello, America!”, “Bridge to
English”, “Professor Higgins”, “English for
communication”, ESL Printables: English
worksheets, lesson plans and other resources
застосовую як допоміжний засіб при введенні
нового лексичного чи граматичного матеріалу.
ESL Printables: English worksheets, lesson plans and other
resources
Використання сучасних технологій у вивченні англійської мови.
Використання комп'ютерних технологій допомагає:
•
залучати пасивних слухачів до активної діяльності;
•
робити заняття більш наочними та інтенсивними;
•
формувати інформаційну культуру в учнів;
•
активізувати пізнавальний інтерес учнів;
•
реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований
підходи у навчанні;
•
дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи;
•
зняти такий негативний фактор, як «боязнь відповіді»;
•
активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння тощо).
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНІК
В ПРАКТИЦІ
Перевагу на уроках
віддаю проблемним
завданням, мовним
іграм, рольовим
іграм, проектам,
мозковим штурмам,
урокам-вікторинам;
груповій і парній
роботі.
Інтерактивні методики
дають можливість
ефективної організації
взаємодії педагога і учнів.
Можна сформулювати кредо
інтерактивного навчання
схематично:
Роблю
Розумію
Обговорюю
Я
Бачу
Знаю
Вмію
Передаю
знання іншим
Акваріум
Робота в
парах
Дерево
рішень
Мікрофон
Метод
ПРЕС
Інтерактивні
методи
Ажурна
пилка
Мозкова
атака
Дискусія
Імітаційні
ігри
Незакінчені
речення
Дебати
Навчаючи
- учусь
Let us some up the ideas. Brainstorm and write what feelings refer to
relationship between parents and children! (possible scheme below)
love
understanding
respect
Family
relationship
support
hatred
trust
“Асоціація”
Може проводитися на будь-якому етапі уроку, але краще за все
на етапі евокації. Учитель записує слово-тему на дошці й
запитує:
“Про що ви думаєте, коли бачите або чуєте це слово?”
Great Britain
London
Big Ben
the
Queen
the
Thames
park
English
bridges
“Допомога”. Інтерактивна система поміток.
Ця стратегія застосовується, коли учні читають
тексти інформаційного характеру. Перед початком
читання учитель показує картку “Допомога”, де
X – I didn’t know that…
V – I knew that…
? – it was interesting to know that
“Порушення послідовності”.
Художній текст або діалог розділяється вчителем на
окремі речення, абзаци або репліки. Учні повинні
встановити текст у логічній послідовності.
“Джигсоу”.
Учні “А” отримують текст з пропусками інформації, учні “Б”
отримують текст, де є інформація, яка відсутня в учнів “А”,
але немає інформації, яка є в “А”.
Завдання: під час спілкування отримати недостатню
інформацію.
Lexical exercises.
Learn the proverbs. Match the beginning of the proverb in column A with its ending
in column B.
Match the beginning of the proverb in column A with its ending in column B.
1.
Live and…
A.
…a dangerous thing.
2.
Knowledge is…
B.
…to learn.
3.
A little knowledge is…
C.
…power.
4.
It is never too late…
D.
…to know nothing.
5.
To know everything is…
E.
…learn.
6.
There is no royal road…
F.
…to learning.
The answer key: 1-E, 2-C, 3-A, 4-B, 5-D, 6-F.
РОБОТА УЧНІВ НАД ПРОЕКТАМИ
Круглий стіл
Дебати
РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ НАД
ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ
Оформлення
результатів
презентації
Вибір теми
презентації
Мультимедійна
презентація
Презентація
Оцінка
презентації
Складання
плану роботи
Збір
інформаці
ї та
матеріалі
в
Аналіз,
класифікація.
Узагальнення
зібраної
інформації
ПРЕЗЕНТАЦІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТІВ
УЧНІВ
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів
при використанні інтерактивних методів
навчання англійської мови
2011-2012 н.р
Високий
Достатній
Середній
Початковий
Аналіз рівня
навченості учнів при
використанні
інтерактивних
методів навчання
англійської мови
2012 – 2013 н.р.
ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНІК НАД
ІНШИМИ

-є захоплюючими, цікавими та, головне,
невимушеними.

-учні працюють у групі однолітків, де вони можуть
досить вільно висловити свої думки, мобілізувати
знання, проявити творчий, організаторський та
лідерський потенціал.

-відбувається процес саморозвитку особистості учнів.

У позакласній совїй роботі з англійської мови
використовую театралізовані інсценівки в
школі, квк, літературно-художні композації.
Це не тільки розвагf для учнів, а й засіб
вивчення мови, вироблення мовних навичок та
вмінь, розвитку творчості та уяви.
Такий вид діяльності розвиває у дітей сенсорне
сприймання, інтелектуальну, емоційну, рухову та
мотиваційну сфери.
THE LANGUAGE OF POETRY IS THE LANGUAGE OF
THE NATION
(ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ КОМПОЗИЦІЯ
ДЛЯ УЧНІВ 7 – 8 КЛАСІВ)
ПОЗАКЛАСНУ РОБОТУ ВИКОРИСТОВУЮ НА
ВСІХ ЕТАПАХ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД МОЛОДШОГО
ТА ЗАКІНЧУЮЧИ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ.
Під час проведення заходу: «Ми – Українці»
Лісова школа.
Святковий ранок.
Автор
igorvovchansk
Документ
Категория
Образование
Просмотров
32
Размер файла
17 194 Кб
Теги
портфоліо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа