close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

тест жауаптарымен - копия

код для вставкиСкачать
1.
Білім алудағы білімнің сандық
ұлғаюының негізгі
міндеті
а/ көп білу
2. Соңғы жылдардағы
зерттеулерде
қарастырылған білім
беру сипаты
б/ бастан кешкен тәжірибе,
әлеуметтік қарымқатынастар,
құндылықтар, амалтәсілдер мен көзқарастар
жиынтығы
3. Когнитивті
психологтар нені
зерттейді?
а/ белгілі бір материалды
қабылдауға қатысты
адамдардың санасында
болып жатқан когнитивті
процесті /есте сақтау,
қабылдау/зерттейді
4. Пиаже зияткерлікті
қалай сипаттаған?
б/ барлық жеке тұлғаларда
бірдей дамитын бірыңғай
жалпы қабілет
5. Пиаже когнитивті
дамуды қалай
сипаттаған?
а/ өсіп келе жатқан
баланың физикалық
немесе әлеуметтік
дүниемен өз бетінше
эксперимент жасауы деп
қабылдаған.
6. Зияткерлік туралы
зерттеу жүргізушіні
ата
а/ Стернберг
«Ген біздің мінезқұлқымызды
бақыламайды, алайда
біздің тәжірибеміздің
әсерінен өзгеріп
отырады»,- деп
пайымдаған кім?
ә) Ридли
7. Қажет кезеңінде алып
пайдалану үшін ұзақ
мерзімді сақтауға
жіберілген ақпарат
а) ұзақ мерзімді жады
8. Маңдай бөліктерінің
маңызды бақылау
қызметтерінің бірі –
ақпаратты
сұрыптайтын не?
б) зейін
9. «Тәрбиелеу
болжамдары»
кітабының авторы:
в) Джудит Харрис
10.Зияткерлік
ұғымының болжамы:
а) Жалғыз да тұрақты ішкі
қасиет болып
табылмайды, керісінше ол
қоршаған орта ықпалынаа
бейім түрлі
компоненттерден тұрады.
11.Нейровизуалдандыру
әдістемелері қалай
жүзеге асады?
б) FMRI функционалдық
магнитрезонанстық
томография,
РЕТ – позитрондыэмиссиялық томография
ERP – мидың түрткі
салынған әлеуеті арқылы.
12.Ми қыртысының
негізгі бөліктері:
ә) маңдай, төбе, самай,
желке, мишық бөліктері.
13.Еске сақтағыңыз
келетін ақпаратты
танымал жерлермен
байланыстырып
елестетуге негізделген
ең белгілі әдіс:
а) мнемоника
14.Ынтаның
иерархиялық моделін
әзірлеген кім?
В. Маслоу
15. «Мен»
тұжырымдамасының
қарым-қатынас жасау
маңыздылығын
дамытқан кім?
С. Роджерс
16.Авраам Маслоу
ынтаның
иерархиялық моделін
неше кезеңге бөлді?
А. 5
17. «Мен»
тұжырымдамасын
қорғап және қолдап
тұратын екі мотив
қандай?
В. Өзін-өзі сыйлау, өзін-өзі
бақылау
18.Маслоудың берілген
баспалдағында 4деңгей нені қамтиды.
А. Ауа, тамақ, су, баспана
19.Өзіндік тиімділік
қалыптастыруға
қандай факторлар
әсер етеді?
С. Сыни тұрғыдан ойлау
факторлар
20.Өзін-өзі сыйлау
қандай
компоненттерден
тұрады?
А. Әлеуметтік-мәдени
компоненттер
21.«Мен»
тұжырымдамасының
компоненттері
С. Когнитивті, әлеуметтік,
саяси
22.Маслоудың берілген
баспалдағында 2деңгей нені қамтиды.
В. Тұлғалық өсуі және өзінөзі іске асыру
23.Выготскийдің
айтуынша: Баланың
мәдени дамуына
қандай екі фактор
әсер етеді?
А. Әлеуметтік,
психологиялық
24.Білім алудың жалпы
белгілері
А. Ассоциация,белсенді
зерттеулер,диалог
25.Көпіршелер
Б. Оқушыға жады
бойынша қолдау көрсету,
тапсырманы орындауға
мүмкіндік беру.
Құрдастар тобындағы
өзара қарым-қатынас
оқуда маңызды рөл
атқарады деп көрсеткен
кім?
Б. Мерсер (2005)
26.Диалог түрінде білім
беру оқушыларды
ынталандыру және
дамыту үшін әңгіме
күшін қолдануы
мүмкіндік береді деп
санайды.
В. Александер
27.Түсінікті дамыту мен
мағынаны ашудың
елеулі бөлігін
құрайтын қарымқатынас.
А. Мұғалім-оқушы,оқушыоқушы
28.Әлеуметтік мәдени
теориядағы маңызды
ұғым:
В. Жақын арадағы даму
аймағы
29.Выготскийдің пікірі
бойынша ЖАДА:
А. Оқушылар нақты
мақсат көздеген қайраткер
жандармен қарымқатынас нәтижесінде ойлау
мен сөйлеу дағдыларын
дамытады.
30.Мұғалімнің
міндеттерді беруі
А. Өз бетінше және сәтті
орындау үшін тілдік және
танымдық құралдарды
береді
31.Шыңға өрмелеушінің
білім алу қызметіне
жақын арадағы даму
аумағына қалай
кірген?
А. Күрделі қимыл жасауға
ұмтылуы арқылы
Жақын арадағы даму
аймағы деген қандай
ұғым?
А. Білікті, білімді адамның
көмегімен
басшылығынсыз орындай
алмайтын тапсырма
арасындағы интервал
32.Оқытудың қозғаушы
күші не болып
табылады?
в метатану
33.Қалай
ойлайтынын,оқитын
ын,қадағалау,бақыла
у ,ойлау нәтижелерін
қолдану процесі
қалай аталады?
в метатану
34.Чиксентмихай ,Райан
мен Деки еңбектерін
ата?
Б өзіндік мақсат ішкі
уәж
35.Оқушылардың алған
ақпаратты
сақтауының
талқылауда орташа
пайызы?
А 50%
36.Сыныптағы оқу
үдерісінің пайдасын
айқындайтын негізгі
факторлар мыналар:
В.Балалардың білім
алу үдерісін түсінуі,
нені оқу керектігін
түсінуі,білім алу
үдерісін қалай
құрылымдау туралы
ұғым қалыптасуы,
сонымен қатар оқу
нәтижелілігін
бағалаумүмкіндігін
игеруі
37.Білімге апаратын екі
жол:
В. Тәжірибелік білім,
теориялық білім
38.Тәжірибелік білім
бұл:
Д. Құзыреттіліктің
артуы
39.Теориялық білім бұл:
А. Сынилылықтың
артуы
40.Пәндік білімдер
дегеніміз –
С. Оқытылатын
пәннің өзекті
білімдері
41.Білімдердің
педагогикалық
аспектісі –
Д. Оқу мазмұны мен
педагогикалық
білімдердің бір
тұтастығы
42.Технологиялық
білімдер –
А. Оқытудың
қосалқы құралдары
туралы білім
43.Білімдердің
технологиялық
аспектісі –
В. Технологиялық
білімдер мен пәндік
білімдердің өзара
әрекеттесуі
44.Оқушыларға
ғылымды түсінікті
жолмен көрсетудің әрі
ұсынудың тәсілі –
А. Білімдердің
педагогикалық
аспектісі
45. Оқытудың қосалқы
құралдары –
С. Бейне, желілік
материалдар, сандық
технология
46.Үш білім саласының
қиылысу ортасында
орналасқан білім:
А. Технологиялық,
педагогикалық және
мазмұндық білім
47.ТПМБ тәсілін алғаш
рет қарастырған
ғалымдар, қай жылы:
Д. Мишра, Келер,
2006 жыл
48.Мишра мен Келердің
пайымдауынша, үш
білім саласы
арасында өзара
байланысты іске
асыруға қабілетті
мұғалім:
С. Кәсіпқой мұғалім
49.Windows ОЖ-де
видеоны өңдеуге
арналған бағдарлама.
В) Windows Movie
Maker
50.Дыбыстық және
видео-хабарларды
құру және
бүкіләлемдік желі
арқылы тарату
процесі:
С) Подкастинг
51.Интернет арқылы
белгілі бір көпшілік
аудиторияға тегін
тыңдатуға немесе
көрсетуге арналған
дыбыстық немесе
видео файл:
В) Подкаст
52.Подкасттарды қалай
тыңдауға немесе
көруге болады:
А) Оларды жасаған
адамдардың webсайттарынан тікелей
53.Подкасттарға
жазылуға мүмкіндік
беретін БЖ:
С) iTunes
54.Кез келген адам өңдей
алатын ашық және
тегін энциклопедия:
А) Wikipedia
55.Wikipedia беттері
қандай қағидамен
байланысқан:
С) Гиперсілтемелер
арқылы
56.Wikipedia беттерін
кім қоса алады:
С) Кез-келген адам
57.Подкастқа не қосуға
болады (артығын
тап):
Д) Фото
58.Жазбаны жазып mp3
форматта сақтауға
мүмкіндік беретін
БЖ:
Д) Audacity
59.Сандық сауаттылық
–
А. Сандық
технологияны
пайдалана отырып,
ақпараттың
орналасқан жерін
анықтау, ақпаратты
ұйымдастыру
60.Дәстүрлі педагогика
бойынша «Мұғалім
оқу үшін оқушылар
қағазға жазады», ал
жаңа педагогика
бойынша:
С. Оқушылар дискке
жазады және желіде
жарияланады
61.Дәстүрлі педагогика
бойынша
«Оқушылардың
ақпарат көздерін
таңдау шектеулі», ал
жаңа педагогика
бойынша:
Д. Оқушылар жеке
таңдау жасайды деп
күтіледі
62. Одан арғы білім алу
туралы шешімді
қабылдау
мақсатымен
оқытудың
нәтижелерін жүйелі
түрде жиынтықтауға
бағытталған қызметті
белгілеу үшін
қолданылатын
термин?
С) бақылау
63.Оқыту үшін бағалау
дербес тұжырымдама
ретінде қашан белгілі
болды?
Б) 1999
Бағалау мақсаты баға
қою, сертификаттау,
немесе оқытудың алға
жылжуын тіркеу үшін
оқу қорытындысын
шығару болса бұл
бағалауВ) оқытуды бағалау
64.Бағалау
реформасының тобы
берген оқыту үшін
бағалаудың
анықтамасы қандай?
А) Оқыту үшін бағалау
– бұл білім алушылар
өздерінің оқудың
қандай сатысында
тұрғанын, қандай
бағытта даму керек
және қажетті деңгейге
қалай жету керек
екендігін анықтау үшін
оқушылар және
олардың мұғалімдері
қолданатын
мәліметтерді іздеу және
түсіндіру үдерісі.
65.Бағалаудың мақсаты
неде?
Д) жоғарыдағы
жауаптардың бәрі
дұрыс
66.Орта мектептерде
мысалы, сауаттылық
және математика
саласындағы
проблемаларды
анықтау үшін
тестілер өткізу; одан
кейін өзіндік түзету
және тестілеу
жұмыстарын
қайталап өткізу:
А) оқытудың
қиындықтарын
анықтау
67.Оқушылардың білім
алу жетістіктерін
бағалау бойынша
халықаралық
бағдарлама қалай
аталады?
Д) PIZA
68.Бағалау термині
латын тілінен
аударғанда нені
білдіреді?
В) «жақын отыру»
69.Бағалау мақсатында
көбіне кері байланыс
болып табылатын...
Д)уәж
70.«Логикалық
қорытынды»
дегеніміз не?
А) интерпретация
71.Ойлау туралы ойлану
» түсінігі?
С. Сыни тұрғыдан
ойлану
72.Сыни тұрғыдан ойлау
дағдысы:
А. Бақылау, талдау,
қорытынды
73.Оқушының оқуы
тиімдірек және
зиятты жетістіктерге
жетуі үшін оларды:
Д. Диалогқа,
дәйектерге,
талқылауға тарту
керек.
74.Александер тәжірибе
зерттелген диалогтің
неше үлгісін
анықтады:
С. 5
75.Үнемі қайталап
отыру арқылы
фактілерді, ойларды
және күнделікті іс –
әрекеттерді жаттау
бұл:
А. Механикалық есте
сақтау
76.Мұғалім мен
балалардың жаңалық
ашу мен білім алуда
өзара қарым –
қатынас орнатуы:
В. Диалогтік
педагогика
77.Мерсер сыныпта
талқылаудағы
дәлелдің неше түрін
анықтады?
С.3
78.Мерсер сыныпта
талқылаудағы
дәлелдің үш түрін
анықтады, олар?
Д. Пікірталастық
әңгіме, кумулятивтік
әңгіме, зерттеушілік
әңгіме
79.«Рефлективтік
практик» ұғымын
кімдер зерттеген?
Б) Джон Дьюи,
Дональд Шон
80.Балалардың сыни
тұрғыдан ойлау
ерекшеліктер:
А)
ұтқырлық,пайым,тәр
тіп
81. «Рефлективті
практик: кәсіби іс –
әрекетте қалайша
ойланады» деген
кітабы кімнің еңбегі?
Д)Дональд Шон
82.Дьюидің
рефлективтік ойды
шешуге қарастырған
кітабының атауы?
В) «Біз қалай
ойлаймыз?»
83.«Ұтқырлық »
дегеніміз не?
В) ең жақсы
түсініктемені табуға
ұмтылу;
84.Диалог оқушының
қызығушылығын
арттыруымен қатар
білім деңгейінің өсуіне
үлес қосады деген ой
кімдердің
еңбектерінде
кездеседі?
b.
Мерсер,
Литлтон
85.«ЖАДА» кімнің
еңбектерінде көрініс
табады:
a.
Выготский
86.Ой-пікірлері үлкен
алшақтықта болатын
және әрқайсысы өз
шешімдерінде
қалатын диалог түрі:
c.
Әңгіме дебат;
87. «Зеттеушілік әңгіме –
мұғалімдердің
оқушыларды әңгімеге
тарту кезінде
дамытуы қажет
болатын әңгіменің
түрі» бұл кімнің ойы:
c.
Барнс, Мерсер
88.Түрткі болу,
сынақтан өткізу және
...
b.
Қайта бағыттау
89.Рэгг және Браун/2001/
тұжырымдамасы
бойыша, мұғалім
оқушы жауабын оның
білімін тексеру үшін
ғана емес, ...
a.
Оларға өз
ойларын анық
білдіруге, дамытуға,
кеңейтуге мүмкіндік
беру қажет;
90.Сұрақ қоюшылар
өздері сұрақ қояды
және айтқанын
дәлелдейді:
a. Зерттеушілік әңгіме;
91.Әңгімелесуді үш түрге
бөлген:
b. Мерсер;
92.Александер
тұжырымдамасы
бойынша:
b.
Диалогта әңгіме
екіжақты жүреді
және осының
негізінде оқушы білім
алу үдерісі алға
қарай жылжиды;
93.Харгривс және Гэлс
пайымдауы бойынша
жауапты күту 3-тен 7ге созып жіберсе, бұл
төмендегі басқа
параметрлердің
созылып кетуіне
әкеледі /артығын
тап/:
e.
Оқушының
ұйықтап қалуы;
94. «Қалай оқу
керектігін үйрену»
модулінің атауы қай
үрдіске жатады?
А) өзін-өзі реттеу
95.Метатануға қай
анықтама сәйкес
келеді?
С) когнитивтік
үдерістерді білу,
түсіну және реттеу
немесе олар
туралы ойлау,
қатесін танып-білу
және ойлауды реттеу
96.Метатануды
зерттеген ғалым:
Д) Флейбелл Ж.Н.
97.Флейбелл метатануды
өлшеудің неше
құрылымын(өлшемін
) сипаттай отырып,
балалар
метатануының
мониторингі мен
талдауының негізін
анықтады.
С) 3
98. «Өзін оқушы деп
білу», «мақсаттар мен
тапсырмаларды білу,
түсіну және бағалау»,
«тапсырманы
орындауға қажетті
стратегияларды білу
және оның
мониторингі» қай
ұғымды өлшеудің 3
құрылымы?
В) метатану
99.Жером Брунердің
«орман өсіру» дегені
не?
В) жетекшінің
оқушыларды
біртіндеп
тапсырманы
орындауды аяқтауға
итермелеуі
100.
Мыналардың
қайсысы өздігінен
реттелетін оқудың
маңызды элементі
болып табылады?
В) проблема мен
мақсаттарды
өздігінен айқындауы
101.
«Оқушы үні»
жобасының мақсаты:
В) мәдениет
мектептерінде ашық
және қауіпсіз диалог
құрудың
проблемалары мен
мүмкіндіктерін
анықтау
102.
«Оқушы үні»
жобасының белгілі
жақтаушысы кім?
С) Джин Раддок
103.
«Оқушы үні»
жобасы аяқталған
соң, жобаға қатысқан
мұғалімдер арасында
жүргізілген сауалнама
нәтижесінде
оқушылармен
пікірлесу нені
растады?
В) мұғалімдерге деген
эмоционалдық
жағымды қатынас
туындауын дамытуға
ықпал ететіндігі
104.
Кейс-стади
дегеніміз қандай әдіс?
В/ нақты
жағдайларды талдау
әдісі
105.
«Талантты
немесе қабілетті үнемі
айқындай отырып,
бастауыш мектептің
мұғалімдері өздерін
«дарынды
бақылаушылар»
ретінде көрсетуге
тиіс» деп айткан
кімдер?
В/ Eyre.D және
Lowe.H
106.
Арнайы
қабілеттердің жоғары
деңгейде дамуы..... деп
аталады.
С/ талант
107.
Оқушылардың
оқу бағдарламасына
сай тез дамуының бір
түрі?
А/ Акселерация
108.
Соңғы мысалы
орта буында
математика пәнін
оқыту жұмысын
зерделейтін кейсстади атауы
В/ «Топтағы
жұмысты
құрылымдау»
109.
Эйр үш
тармақты пайдалану
арқылы қай
ғалымдардың
талантты да дарынды
балаларға білім
беретін оқу жоспарын
өзгертудің моделін
бейімдеп жасады?
С/ Меркер және
Нильсон
110.
Орта мектеп
оқушылары үшін
онлайн режимінде оқу
жоспарын кеңейтуді
ұсынатын жоба?
А/ IGGY жобасы
111.
Montgomery.199
6; Freeman.1991 үздік
оқушыларды
анықтайтын сенім
өлшемдері бойынша
ақпаратты
толықтырып,
олардың
қайшылықтарын
анықтап, мәніне
тезірек жететін түрі:
С/мәселені шешу
112.
«Талантты
және дарынды
балаларды анықтау»
жөніндегі кейс-
стадидің бірінші
зерттеуі нені
суреттейді:
В/ есту қабілеті
нашар және
ағылшын тілі ана
тілі емес балаларға
танымдық
тапсырмалар
113.
Montgomery.199
6; Freeman.1991 үздік
оқушыларды
анықтайтын сенім
өлшемдері бойынша
қызығушылығын
арттыру үшін күрделі
ойын мен
тапсырмаларға
ұмтылатын түрі:
С/ күрделілікке деген
сүйіспеншілік
114.
Эйр қандай үш
тармақты пайдалану
арқылы талантты да
дарынды балаларға
білім беретін оқу
жоспарын өзгертудің
моделін бейімдеп
жасады?
А/ мазмұнына
өзгерістер енгізу;
әдісті өзгерту; білім
берудегі өзгерістер
115.
Выготский мен
Катцтың
еңбектерінен цитата
келтіре отырып,
теория мен
зерттеулерді
табиғатты зерттейтін
«міндеттер» ретінде
қарастырған кім?
С/ Эйр
116.
Баланың оқу
және проблемаларды
шешу қабілетіС) когнитивтік даму
117.
Бихевиоризмнің
негізін салушы болып
саналатын
Д) Джон
118.
Оқу және даму
мазмұнының
ұқсастығын
қалыптастырған
теоретиктер
В)Джин Пиагет,
Мария Монтессори
және Лев Выготский
119.
Оқытудағы
гуманистік тәсілдің
негізін қалаушыларВ) Роджерс және
Маслоу
120.
5-6 жасар
балаларды бірнеше
ашықхаттағы
суреттерді еске
сақтауды сұрау
арқылы селективті
зейіннің дамуын
көрсеткен кім?
А) Хаген мен Хейл
121.
Қай жада
арқылы санамызға
ақпарат енгіземіз?
С) Жұмыс жадысы
122.
Ұзақ мерзімді
жадының үш айқын
компонеттері
А)Рәсімдік,
эпизодтық,семантика
лық
Автор
r_damira
Документ
Категория
История и археология
Просмотров
4 186
Размер файла
25 Кб
Теги
жауаптарымен, тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа