close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Інтегрований урок з української мови та інформатики
Тема: Мовний етикет ділової ( телефонної ) розмови. Особливості складання повідомлення
на електронному носії ( електронна пошта).
Мета:
1. Розширити відомості школярів про особливості ведення ділової телефонної розмови,
спонукати учнів удосконалювати вміння й навички вести телефонну розмову з дотриманням
правил етикету; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, критичне мислення, уяву;
виховувати в школярів моральні якості.
2. Узагальнити й систематизувати знання старшокласників про особливості віртуального
спілкування, про правила складання електронного повідомлення.
-Розвивати практичні навички роботи з ПК, уміння працювати з електронною поштою,
адресною книгою та програмами для роботи з поштою, пам’ять.
-Виховувати культуру мови та спілкування
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
Обладнання: комп’ютер, проектор, роздавальний матеріал, завдання для роботи в групах,
випереджувальні завдання. Комп’ютери класу. Мережа Інтернет Презентація “Електронна
пошта”.
Епіграфи до уроку:
1. Успіх справи – в умінні побудувати спілкування.
2. «Хочеш бути розумним, навчись розумно запитувати, уважно слухати,
спокійно відповідати»
( І. Лафатер)
Немає нічого сильнішого за знання, воно завжди і в усьому переважає…
Платон
Вірш
Хід уроку
І. Організація навчальної діяльності
Доброго дня, дорогі діти! Сьогоднішній урок наш буде незвичним, оскільки він буде
поєднувати два предмети: української мову та інформатику.
Впевнена, що знання мови необхідні кожній дитині, адже на уроках української мови
ми вчимось не лише грамотно писати, а й правильно і логічно будувати свої
висловлювання, досконало володіти усним мовленням. Тому зараз ми в черговий раз
поринемо у безмежний світ зв’язного мовлення.
Наприкінці XX століття завдяки розвитку комп’ютерних тех нологій з’явився ще один засіб
спілкування — так зване вірту альне спілкування. Це спілкування з віртуальним
співрозмовни ком у віртуальному просторі за допомогою електронних засобів. Завдяки
комп’ютеру людина освоює новітні електронні засоби інформації та навчилася діяти в
умовах відкритої комунікації. Гло бального розмаху набуває проникнення інформаційних
технологій у повсякденний побут людей
Інтернет сприяє розвитку особистості й включення її у процес спілкування навіть тоді,
коли в реальному житті людина може мати певні бар’єри для спілкування.
ІІ. Ознайомлення з темою і метою уроку ( зачитують)
Ми впевнені, що знання, які ви сьогодні отримаєте на уроці, допоможуть вам у подальшому
житті.
ІІІ. Засвоєння нового матеріалу.
Бесіда з учнями .
Прокоментуйте висловлювання:
1. Манери людини – це дзеркало, у якому видно її портрет (Й. Гете)
2. Доля людства залежить не від технічного прогресу, а від морального розвитку
громадян (А. Ейнштейн)
3. « Будь ласка» не кланяється, а «спасибі» спини не гне. (Народна творчість)
(Діти коментують)
ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель:
Сучасне ділове життя неможливо уявити без телефона та Інтернету . Завдяки йому
багаторазово підвищується оперативність рішень багатьох проблем і питань, немає
необхідності писати листи, телеграми,а також здійснювати поїздки в інші установи, міста
для вирішення якихось справ. По телефону можна зробити дуже багато, а саме : провести
переговори, дати розпорядження. Дуже часто першим кроком до вкладання ділового
договору є телефонна розмова.
По телефону здійснюються переговори, домовляються про важливі ділові зустрічі,
вирішують численні оперативні питання, надають консультації, звертаються з проханнями,
висловлюють подяки і вибачення.
Отже, якщо людина ділова і цілеспрямована, якщо турбується про власний авторитет, а
також про престиж організації, яку представляє, то вона повинна володіти певними
принципами поведінки у телефоному спілкуванні. Але, на жаль, вміння говорити по
телефону не передається по спадковості. Культурою спілкування по телефону володіє не
кожен.
Тому наше завдання сьогодні: розглянути основні правила етикету ведення телефонної
розмови. Адже телефона розмова – це один із видів усного мовлення, до того ж доволі
специфічний.
Але у минулому не було можливості передавати інформацію з допомогою телефону, не було
також інтернету. Тому єдиним способом передачі інформації були листи( епістолярна
спадщина).
Для зразка вчитель зачитує лист Панаса Мирного до Марії Заньковецької.(особливості листа)
Створення проблемної ситуації: перегляд відео «ведення телефонної розмови»
- Алло! Хто це?
- А хто вам потрібен?
- Надіє, це ти?
- Вона спить, уже 12 год. ночі.
- А з ким я розмовляю?
- Це її бабуся.
- А ви хто?
Вчитель: поміркуйте, які помилки допущені у цій телефонній розмові. В кінці уроку ми
повернемось до цього діалогу.
V. Актуалізація опорних знань і мотиваційних ресурсів учнів.
Мозковий штурм
1. У чому полягає мистецтво ведення телефонних розмов і у чому переваги та недоліки
телефонної розмови порівняно з « живим спілкуванням»
Орієнтовні відповіді учнів:
1 учень. Людство розмовляє по телефону вже більше століття. Мистецтво ведення
телефонних розмов полягає в тому, щоб в мінімально короткий проміжок часу повідомляти
все, що слід і отримати відповідь.
2 учень. Основною особливістю телефонної розмови є відсутність візуального контакту між
співрозмовниками, тому міміка і жести втрачають своє значення при даному виді мовленні.
Основними недоліками телефонної розмови є обмеженість у часі та можливість появи
технічних перешкод. Однак , на мою думку , суттєвими перевагами телефонної розмови над
іншими видами є швидкість реагування на інформацію, оперативність передачі інформації ,
можливість дистанційного керування діями, зручність.
Бесіда з учнями
► Дайте відповіді на запитання.
1. Що таке електронна пошта?
Електронна пошта, або, як її ще називають, e-mail
-
одна з перших служб, розроблених для Internet, і одна з найбільш широко
використовуваних, її схожість із звичайною поштою полягає в тому, що вони обидві
передають повідомлення з одного пункту в інший. Основною перевагою
електронної пошти є її швидкість: електронний лист потрапляє в "поштову
скриньку" адресата одразу ж після відправлення і зберігається там до прочитання.
-
Які переваги мають електронні листи в порівнянні зі звичайними?
Можна відправити один і той самий лист одразу кільком адресатам. Електронний лист,
окрім тексту, може містити графічні зображення, звукові повідомлення, відеоінформацію,
програми.
Користуючись електронною поштою, можна передплатити щоденну доставку у вашу
поштову скриньку інформації з тієї теми, що вас цікавить: погода, спорт, поточні події тощо.
2. Чи часто ви послуговуєтесь віртуальним зв’язком?
3. Які недоліки, на вашу думку, має електронна пошта?
? 1. Як ви думаєте, чим електронна пошта краща за звичайну?
? 2. Чому електронна пошта частіше всіх послуг використовується людьми?
На цьому уроці ми узагальнимо знання про електронну пошту.
Електронна пошта (e-mail) — найбільш розповсюджений сервіс Інтернету, тому що вона є
історично першою інформаційною послугою комп'ютерних мереж і не вимагає обов'язкової
наявності високошвидкісних і якісних ліній зв'язку.
Електронний лист - це простий текстовий файл, набраний з клавіатури або вставлений
звідки-небудь і забезпечений додатковими можливостями. При необхідності, за допомогою
такого листа можна пересилатифото, картинки, програми та іншу інформацію
VІ. Процесуально – діяльнісний етап.
Вчитель : До уроку ви отримали випереджувальні завдання .Кожна група працювала над
проектом «Мистецтво ведення ділової телефонної розмови. Електронна пошта».
1 група.
-Презентація «Опануй діловий етикет при спілкуванні по телефону».
-Лінгвістичне повідомлення.
2 група
-Рубрика «Цікаво знати», «Для роздумів».
Вчитель . Отже , основою успішної телефонної розмови є компетентність , тактовність ,
доброзичливість , володіння прийомами ведення бесіди . Важливо, щоб службова телефонна
розмова велася у спокійному тоні і викликала позитивні емоції . Самому ж потрібно
говорити рівно, стримано, старатися не перебивати співрозмовника .
--Створення та відправлення повідомлення.
-- Користування адресною книгою.
3 група Адреса.
Електронна пошта та правила користування. Презентація
VII . Закріплення матеріалу .
Виконання системи практичних завдань .
( На парти роздати етикетні формули ).
Довідка : Я телефоную в такій справі . Я маю повідомити Вам про…
Ви просили мене зателефонувати з приводу…
Вибачте , ви не зайнятий зараз ?
Вибачте , що відволікаю вас від справ .
Чи не змогли б ви мене вислухати ?
Дозвольте висловити свою думку .
На мій погляд .
Не зловживатиму вашим часом .
У мене все .
Отож домовилися .
Вибачте за турботу .
Вдячний за розмову .
Дякую за увагу .
Спасибі за допомогу .
З вашого дозволу я зателефоную ще.
Чекатиму на ваш дзвінок .
Телефонуйте , якщо буде потрібно .
Завжди радий допомогти .
-Повторне демонстрування відео.( Діти вказують на помилки і формують правильну
телефонну розмову)
-Демонстрування відео телефонної розмови з дотриманням правил етикету.
Діалог №2
-
Алло . Катерино Михайлівно , добрий день .Вас турбує видавництво «Освіта». Це
Тетяна Григорівна .Чи маєте ви зараз вільний час ?
-
Доброго дня . Так , чим можу вам допомогти ?
-
Ми з вами домовлялися про закупівлю підручників для 9-х класів .
-
Звичайно, я пам’ятаю .То коли я зможу забрати підручники ?
-
Ми працюємо з 9-ї до 18-ї години . Чекаємо у зручний для вас час.
-
Дякую . Отож домовилися .
-
На все добре .
(Діти рецензують розмову)
Завдання №2
Дослідження-відновлення.
-Відновіть телефонний діалог і продовжте його.(На дошці спроектовано)
Діалог
- Доброго дня! До вас звертається випускник Тернопільської школи №17.Чи можу я
вступити до вашого університету?
-…
- Скажіть, будь ласка, а коли розпочнеться прийом документів?
-…
- Чи враховується те, що я закінчив школу з відзнакою?
-....
- Спасибі за допомогу.
-…
Завдання №3.Ситуативне завдання. Робота в групах.
1 група
-Прокоментуйте ситуації, в які потрапили учасники телефонних розмов.
Ситуація №1
1.До вас зателефонували у справі, не назвавши себе. Що ви маєте відповісти на цей
дзвінок?
Ситуація №2
До телефону підійшов не той, хто вам потрібен. Умотивуйте ваші подальші дії.
Ситуація №3
Вам зателефонували, помилившись номером. Якою буде ваша відповідь?
Ситуація №4
Ви зателефонували і помилились номером. Що потрібно відповісти співрозмовнику?
2 група
-Складіть і розіграйте діалоги телефонної розмови, що могла б відбутися.
1.Між класним керівником і батьком невстигаючого учня.
2.Між класним керівником і учнем з приводу хвороби. (Телефонує учень.)
3.Між підлеглим і керівником
3 група
VIII. Контрольно - корекційний етап.
- Виконання тестових завдань:
1. Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен, ви повинні…
А. Покласти слухавку й ще раз зателефонувати.
Б. З’ясувати причину своєї невдачі.
В.Перепросити й звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.
2.Якщо телефонуєте ви, то…
А. насамперед запитаєте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди.
Б.насамперед запитаєте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника.
В.насамперед привітаєтеся, назвете організацію, яку ви представляєте, також своє
прізвище, ім’я, по батькові.
3.Телефонна розмова-це…
А.Розмова двох і більше осіб із метою отримання певної інформації, вирішення важливих
проблем.
Б.Один із різновидів усного мовлення, що характеризується спеціальними ознаками,
зумовленими екстрамовними причинами.
В.Одна з найпоширеніших форм публічного виступу.
4.Якщо телефонують Вам, то Ви насамперед…
А.Запитаєте прізвища, ім’я, по батькові свого співрозмовника.
Б.Привітаєтеся, назвете своє прізвище, ім’я, по батькові.
В.Знімете трубку й назвете організацію, яку Ви представляєте.
5.Телефонна розмова складається з таких етапів:…
А.Вступ, основна частина, закінчення.
Б.Момент налагодженння контакту, викладення суті справи, закінчення розмови.
В.Момент налагодження контакту, прощання.
6.Ініціатива закінчення розмови зазвичай належить тому…
А.Хто телефонує;
Б.Кому телефонують;
В.Будь-кому.
Робота з компютером Створення електронного листа
IХ. Підсумок уроку.Рефлексія:
-Сьогодні на уроці я дізнався…
-Навчився…
-Зрозумів…
Х. Домашнє завдання
Етикетні формули:
Я телефоную в такій справі . Я маю повідомити Вам про…
Ви просили мене зателефонувати з приводу…
Вибачте , ви не зайнятий зараз ?
Вибачте , що відволікаю вас від справ .
Чи не змогли б ви мене вислухати ?
Дозвольте висловити свою думку .
На мій погляд .
Не зловживатиму вашим часом .
У мене все .
Отож домовилися .
Вибачте за турботу .
Вдячний за розмову .
Дякую за увагу .
Спасибі за допомогу .
З вашого дозволу я зателефоную ще.
Чекатиму на ваш дзвінок .
Телефонуйте , якщо буде потрібно .
Завжди радий допомогти .
Запам’ятайте!
1.Назвіть перед розмовою своє П І П.
2.Не питайте, як звуть людину, яка відповіла на ваш дзвінок.
3.Поясніть, навіщо ви зателефонували.
4.Говоріть коротко, зрозуміло.
5.Попросіть пробачення у людини, якщо ви телефонуєте їй додому для ділової розмови.
6.Попросіть пробачення у людини, якщо ви зателефонували їй після 10 год. вечора або до
9 год. ранку.
7.Якщо ви подзвонили додому незнайомій людині, поясніть їй, хто з ваших спільних
знайомих рекомендував вам це зробити і дав номер телефону.
ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА
1. Кожен лист має мати тему, де слід у кількох словах указати головну думку
повідомлення.
2. Намагайтеся, щоб розміри, форма та стиль листа відповідали його призначенню.
3. Тримайтеся визначеної теми. Якщо виникне бажання повідомити адресату інформацію
стосовно іншого питання, зробіть це окремим листом.
Не слід в електронному листі подавати приватну інформацію.
4.
5. Відповідаючи на чийсь електронний лист, цитуйте оригінальне повідомлення для того,
щоб можна було відновити контекст вашої відповіді.
6. Будьте ввічливими, використовуйте слова подяки, побажань, привітань.
7. Дбайте про орфографічну та пунктуаційну грамотність листа.
8. Ставте підпис у кінці повідомлення. Використовуйте вирази на кшталт: З повагою; З
найкращими побажаннями; З повагою та побажаннями творчої наснаги тощо.
Смайлик, смайл (від англ. - посмішка) — це ідеограма, що змальовує емоцію.
Складається з різних символів, у тому числі й службових. А простіше: «Смайлики» — це
маленькі зображення, які можна використовувати для вираження своїх почуттів, емоцій,
коли слів не вистачає. Коли ви спілкуєтеся з друзями і рідними один з одним, ваш голос,
ваше обличчя й руки також беруть участь у спілкуванні. Коли ви використовуєте
електронну лошту
усе це втрачається, вам не вистачає емоцій, аби вирази і1 ваші наміри. Ваші можливості
виразити себе в цьому випадку обмежені.
,
Отже, за допомогою смайликів при спілкуванні в Інтернеті люди висловлюють свої
почуття, настрій, емоції. Зазвичай, смайлики символічно змальовують людське обличчя.
Смайли придумані Останнім часом текстові смайлики поступово відходять у минуле, а їм на
зміну приходять графічні — прикольні картинки, що змальовують осіб, предмети, тварин
тощо
Автор
lanschool
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
78
Размер файла
214 Кб
Теги
інформатики
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа