close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

tematika prezentasij

код для вставкиСкачать
Тематика презентацій
1. Принципи стандартизації ДАО TOYOTA.
2. Система 5С – технологія створення ефективного робочого місця.
3. Концепція бережливого виробництва
4. Досвід впровадження стандартів обслуговування у торговельній мережі.
5. Сучасний стандарт безпечності сільскогосподарської продукции GlobalGAP.
6. Стандарти як інструменти забезпечення якості та безпеки товарів.
7. Історія розвитку стандартизації
8. Сутність стандартів безпечності харчової продукції
9. Управління процесами за концепцією TQM
10. Сутність стандартів на системи екологічного менеджменту (ISO 14000)
11. Законодавчо-правове регулювання гарантій якості товарів
12. Сутність стандартів ISO 9000
13. Сутність та значення параметричної стандартизації
14. Проблеми стандартизації тари та упакування
15. Роль та значення стандартизації в економіці країни
16. Статистичні методи управління якістю
17. Стандартизація банківської діяльності
18. Стандартизація у сфері інформаційних технологій
19. Сутність концепції «Шість сигм»
20. Концепція розвитку стандартизації у зв’язку зі вступом України до ВТО
21. Сучасний стан стандартизації сфери послуг
22. Взаємозв'язок стандартів і технічних регламентів
23. Стандартизація та якість в умовах ринкової економіки
24. Правове забезпечення стандартизації
25. Світовий досвід стандартизації послуг
26. Система уніфікації, стандартизації та автоматизації у діловодстві
27. Стандартизація готельних послуг
28. Роль стандартизації у сучасному виробництві
29. Стандартизація освітніх послуг
30. Стандарти видавничо-поліграфічної галузі: історія та сучасність
31. Міжнародна система стандартної нумерації книг
32. Проблеми стандартизації в галузі охорони здоров’я
33. Сутність системи технічного регулювання
34. Стандартизація в галузі охорони праці
35. Міжнародні стандарти аудиту
36. Комп’ютерні програми в управлінні якістю
37. Економічна сутність та ефективність стандартизації
38. Сутність системи збалансованих показників (Balanced Scorecard)
39. Європейські та Британські стандарти оцінки постачальників для роздрібної торгівлі та
мережі швидкого харчування (BRC (British Retailers consortium), IFS (International Food
Standard)
40. Стандарти оперативного управління виробництвом (MRP II - Manufacturing Resource
Planning- система планування виробничих ресурсів; МАР - система реального
забезпечення матеріальних ресурсів)
41. Загальна характеристика показників якості послуг готельного та ресторанного
господарства
42. Фактори, що визначають рівень задоволення готельним продуктом
43. Система показників якості послуг ресторану
44. Характеристика показників якості готельних послуг
45. Вимоги до послуг ресторанного господарства
46. Формування системи показників якості кулінарної продукції, готельних послуг та
послуг харчування
47. Номенклатура і класифікація показників якості
48. Вимоги національних стандартів до готелів, технічної складової готельних послуг
та обслуговуючого персоналу, що надають ці послуги.
49. Вимоги до кулінарної продукції та характеристик виробничо-торговельної
діяльності підприємств ресторанного господарства.
50. Стандарти обслуговування готельно-ресторанного комплексу
Автор
lady.kukharets
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
4
Размер файла
44 Кб
Теги
tematika, prezentasij
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа