close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду роботи Скидан С.Д.

код для вставкиСкачать
Опис
досвіду роботи
учителя англійської мови
Скидан Світлани
Дмитрівни
НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія»
2013
Тема досвіду
Розвиток
комунікативних
здібностей учнів за
допомогою
використання
інтерактивних методів
навчання на уроках
англійської мови
Натхнення до дії
Чого чекає дитина, яка переступає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху —
необхідна умова для становлення позитивного відношення школяра до навчання
та переростання його в активний, творчий процес. Я переконалася, що успіх
пов'язаний з відчуттям емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього
благополуччя. Один раз, переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до
нього.
Мова – це фортеця, і штурмувати її потрібно усіма можливими засобами!
To make common men do uncommon things.
Lord Beveridge
It’s common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try
another. But above all, try something.
Franklin D. Roosevelt
Не зупинятися доти, допоки не стане краще.
Школа — виноградник, де вчитель покликаний діяти виховано і плідно. Ці
і подібні думки, які завжди близькі вчителеві і постійно витають перед
його розумовим зором, підтримують у ньому веселість і бадьорість,
зберігають йому мужність і спокій, якщо випали йому на долю
невдячність і невизнання. Без таких думок, безсумнівно, не може бути
постійно щасливого шкільного вчителя.
А. Дістєрвег
Дитяча природа потребує наочності.
К.Д. Ушинський
Повір у себе та зроби все, щоб у тебе повірили інші.
Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним
ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті й
свідомості твоїх учнів, а передусім у їхніх душах і серцях.
Ш Амонашвілі.
Педагогічне кредо:
«Мудрий не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні».
Цей вислів - кредо, через призму якого відкриваю секрети англійської мови своїм
учням.
Адже, сьогодні англійська мова найпоширеніша мова у світі. Англійська мова – це
мова телебачення, комп’ютерів, Інтернету, наукових новинок, це можливість
розширення свого кругозору. Англійська мова – це ключ до успішного майбутнього. В
умовах сучасної школи вивчення англійської мови не повинно бути звичайним та
буденним.
Головне – викликати у дітей зацікавленість з першого уроку і намагатися
підтримувати її протягом всього курсу навчання, перетворюючи звичайні уроки в
рольові ігри, подорожі, маленькі шоу чи бесіди за круглим столом, контрольні роботи
– у конкурси та змагання з духом здорової конкуренції, практичні роботи – у
відпрацювання вивченого та застосування всього набутого у змодельованих ситуаціях,
наближених до реального життя. Як відомо, діти починають вивчати іноземну мову з
другого класу і продовжують поглиблювати свої знання аж до закінчення школи. Тому
нам, вчителям англійської мови, доводиться варіювати свої методи роботи, змінювати
свій стиль викладання відповідно до кожної вікової категорії.
Основною метою навчання іноземної мови в школі є розвиток комунікативних
здібностей учнів, уміння використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі
культур сучасного світу. Під час формування комунікативних умінь виступаю як:
активний компетентний організатор
навчально-комунікативної діяльності у класі
активний учасник навчального процесу
експерт
дослідник
джерело інформації та ідей
новатор у галузі навчання й оволодіння
мовою
СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ УСПІШНОСТІ УРОКУ
глибокі
теоретичні
знання
ретельне
планування
та
підготовка
уроку
творчий
підхід
Індивідуаль
нопсихологічні
особливості
учнів
Якщо систематично використовувати на уроках інтерактивні методи навчання, то
можна очікувати якісного формування комунікативної компетентності в учнів, що в
свою чергу сприятиме:
1) продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його
практичного використання;
2) збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;
3) підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.
Що має зробити вчитель і який результат з позиції діяльнісного підходу буде
свідчити про формування комунікативної компетентності?
Діяльність учителя
Використовує діалогічні методи.
Організовує дискусії. Спонукає
висловлювати власну думку. Стимулює
надання аргументованих відповідей.
Вчить правильно ставити запитання та
відповідати на них, Пропонує письмові
роботи (твір, звіт про мандрівку, лист до
друга). Створює проблемні ситуації,
практикує захист творчих робіт та
проектів.
Діяльність учнів
Висловлюють власну думку. Вміють
аргументовано її довести. Роблять
доповіді. Вміють писати тези, план,
реферат. Проводять захист рефератів,
проектів, роблять презентації. Ставлять
запитання до учнів та вчителя.
Відповідають на запитання учнів чи
вчителя. Вміє визначити свої помилки,
додержується культури спілкування.
Тому основними формами навчання є групова та індивідуальна. Значне місце у
формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні ситуації, письмові
роботи у формі твору, комунікативні творчі завдання, асоціативні кола, розробка
проектів, широко використовую технології колективно-групового навчання, методи
«Карусель», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» тощо.
УЧИТЕЛЬ
Визначає зміст
матеріалу та
конструює
систему завдань,
що вимагають
активної
пізнавальної
діяльності
Підбирає інтерактивні
методи навчання,
спрямовані на
мотивацію та
актуалізацію
особистісного досвіду
учнів
Забезпечує
демократичний тип
спілкування як
умову формування
життєвих
компетентностей
учнів
Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання
необхідно детально планувати роботу на уроці.
Орієнтовна структура уроку
із застосуванням інтерактивних технологій
Мотивація
Оголошення теми
та очікуваних
результатів
Надання
необхідної
інформації
Інтерактивна
вправа
Сфокусувати увагу
дітей на проблемі
та викликати
інтерес до теми
Забезпечити
розуміння учнями
змісту їх діяльності
під час заняття
Дати інформацію
для опрацювання
за короткий час
Засвоєння
навчального
матеріалу
 коротка розповідь
 бесіда
 Мозковий штурм
 Мікрофон
 Криголам
 за допомогою проблемних
питань визначити тему,
завдання
 нагадати про оцінювання
 міні-лекція
 читання тексту підручника
 робота з додатковим
матеріалом (наочності,
презентації, картки)

 інструктування учнів щодо
правил дії та часу
 об’єднання в групи
 виконання завдання
 презентація роботи

Рефлексія
результатів
Підсумки
Усвідомлення
отриманих
результатів
Підбиття підсумків
засвоєних знань,
пошук проблеми,
планування
перспективи та
корекції
 індивідуальна робота/ в парах/
в групах
 усна розповідь
 письмовий звіт
 колективне обговорення
 описовий коментар
зробленого
 знайти причини прогалин
 розробити перспективні
завдання щодо їх подолання
З учнями практикую проектну діяльність: майже після завершення вивчення кожної
теми учні виготовляють різноманітні проектні роботи.
Для розвитку творчих здібностей учнів практикую проведення таких типів уроків:
Вікторина
Подорож
Урок
Захист
проектів
Рольова
гра
Екскурсія
З учнями 5-А та 8-Б класів працюю за наступними підручниками та посібниками.
Широко використовую додаткові дидактичні матеріали, мультимедійні матеріали,
зокрема тренажери. Додаток1.
Намагаюся слідувати наступним принципам викладання:
Особистісно-зорінтоване навчання;
 Комунікативне спрямування навчання;
 Підготовка до зовнішнього тестування.
Комунікативний метод базується на здібності використовувати мову. Реальне
використання мови, особливо в соціальному плані, є моїм пріоритетним завданням
викладання. Для полегшення роботи учнів я виконую багато ролей. Я і менеджер
діяльності у класі, і радник, відповідаючи на запитання учнів та спрямовуючи їхні
виступи, і співрозмовник та учасник процесу навчання разом з учнями. Інколи для
виконання якоїсь певної ролі слід згадати знання акторської майстерності.

Впроваджую різні технології навчання. Учні вживають мову в таких видах
діяльності: ігри, рольові ігри та завдання з вирішуванням проблем. Робота часто
проходить у маленьких групах, де кожен має певний час для переговорів. Широко
використовую автентичні матеріали. Для зацікавлення вивчення англійської мови
намагаюся залучати додаткові цікаві країнознавчі матеріали, в моєму арсеналі велика добірка роздаткового матеріалу, граматичних таблиць. Завдяки таким формам
,на мою думку, підвищується і прагнення в більшій мірі спиратися на свідомість в
оволодінні іноземною мовою, розвивати мислення, пам’ять, формувати загальні і
специфічні
навчальні
уміння,
наприклад,
уміння
користатися
словником,
підручником.
Урок ми часто розпочинаємо з обговорення будь-якої теми з повсякденного життя
учнів чи школи, очікування свята чи канікул, спогади минулого – учні починають
згадувати подробиці, висловлювати свої думки – починається спілкування, що є
добрим
початком
і
створює
доброзичливу,
партнерську
атмосферу.
Інколи урок може розпочинатися з навчальної гри, що допомагає активізувати
лексичний матеріал вивченої теми.
Наприклад: гра «Снігова лавина» з теми «Книги в нашому житті» - я починаю
речення : - I like the adventure book by Joanne Rowling “Harry Potter” Наступний учень
повинен повторити моє речення та додати своє власне про улюблену книгу, другий
учень повторює речення вчителя, попереднього учня та додає своє. – Svitlana
Dmytrivna likes the adventure book by Joanne Rowling “Harry Potter” and I like the
historical book by Walter Scott “Ivanhoe”. - Svitlana Dmytrivna likes the adventure book by
Joanne Rowling “Harry Potter”, Roman likes the historical book by Walter Scott “Ivanhoe”
and I like the detective stories about Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle. За
допомогою цієї вправи учні вчаться правильно вимовляти назви книг, їх авторів,
повторюють правила граматики – вживання Present Indefinite – та розвивають темп
мовлення.
Так, це нестандартні форми роботи, але ж саме вони передбачають певну
переорієнтацію свідомості вчителя. За таких умов навчально-виховний процес набуває
особистісного спрямування. Сьогодення вимагає від нас докорінних змін у режисурі
уроку. Важливо,щоб на ньому учні не тільки слухали розповідь вчителя,а й
співпрацювали з ним, висловлювали свої думки, ділилися інформацією.
Мозковий
Мультимедійні
штурм
презентації
Дискусія
Інтерактив
ні
методи
Мікро
фон
Метод
«Press»
Шкала
Незакінчені
речення
думок
«Карусель»
Зазвичай використовую елементи інтерактивного навчання майже на всіх свої
уроках. Так при введенні нової лексики практикую метод “Мозкового штурму”. Діти
називають по черзі слова, які асоціюються з даною темою, слова записуються на
промінчиках сонечка. Технологію «Mind Map» доцільно використовувати як на
середньому, так і на заключному етапах навчання. Коли лексичний запас учнів
достатньо високий, то ефективним є використання такої форми як «Clustering», де
коло асоціацій значно ширше. Метод «Мікрофон» можна використати при підбитті
підсумку уроку чи під час монологічного висловлювання з певної теми.
Часто разом з цим методом, для вираження своєї власної думки, як в усній так і в
письмовій формі, використовується метод «PRESS» :
P – position P - I think …
R-reason R - because …
E – example E – for example …
S- solution S – that’s why …
Особливо цікавим є використання методу «Карусель», я частіше використовую
його у 8-Б класі, коли йде обговорення якогось питання, що має декілька точок зору.
Часто практикую парну та групову роботу. Це чудова техніка концептуального
навчання, творче вирішення проблеми та поліпшення усних мовних навичок. У той же
час
поліпшуються
відносини
через
довіру
та
товариськість.
При вивченні граматики на початковому етапі особливу роль посідають рольові
ігри.
Однією з найбільш успішних в моїй практиці є гра «Naughty Words». Кожен з учнів
отримує картки зі словами, з яких потрібно скласти речення. Таким чином, кожен
може відчути себе на місці підмета, присудка чи другорядних членів речення.
we
speak
English
do
not
Do
Такий вид діяльності надзвичайно ефективний при вивченні порядку слів у
реченнях різного типу. Враховуючи особливість рівня володіння мовою в цій грі
можна знайти місце для кожного: більш сильні діти виконують роль підмета чи
присудка, а учням з початковим рівнем знань можна доручити роль крапки чи знаку
запитання. Цю форму роботи застосовую у 5-А класі при вивченні таких граматичних
тем як: «Утворення розповідних, питальних та заперечних речень в Present Simple, Past
Simple та Future Simple», «Способи утворення порівняння прикметників» та ін. Майже
кожен вчитель, який викладає іноземну мову, зіткнувся з проблемою, коли вивчення
того чи іншого граматичного явища (наприклад «Ступені порівняння прикметників»)
відбувається рідною мовою значно пізніше, ніж англійською. Ось тут і стане в пригоді
гра «Naughty Words», адже в такій формі осмислення, засвоєння і закріплення
матеріалу проходить досить легко. Діти з радістю перевтілюються в прикметники
різного типу, «додають» друзів-суфіксів, навіть не задумуючись над правилами їх
утворення. При виконанні письмових завдань обіграні ситуації використовуються з
великим
успіхом.
Слід також відзначити, що ігровий, захоплюючий характер нетрадиційних завдань
знижує стресогенний фактор перевірки рівня розвитку, дозволяє дітям, які мають
низький рівень навчальних досягнень, почувати себе комфортно в
однолітків,
відчути
себе
потрібними
у
спільній
колективі
діяльності.
Інтерактивні методи навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному
підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її
резервних можливостей і
творчого потенціалу, створюють передумови для
ефективного поліпшення навчального процесу.
Для підвищення кваліфікаційного рівня та самовдосконалення систематично
займаюся самоосвітою.
Висновки та прагнення
Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх
застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних
рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог
самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого
власного
досвіду,
врахування
особливостей
учнівської
аудиторії
з
метою
максимальної ефективності процесу навчання.
У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати
складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати
продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.
Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії
учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в
інформаційному просторі, а учень в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта
пізнавальної життєдіяльності протягом уроку, набуває особистісних компетентностей.
Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати підходи
до наочності: вона повинна містити елемент роздуму, на основі якого учні самостійно
опрацьовують матеріал. Висловлювання учня, як продукт такої організації навчання
буде результатом його думки. І це, на моє глибоке переконання, є найважливішим
досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування,
матиме сили зробити новий крок у політиці та економіці. Жоден із нас не може
передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони
повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити
дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на
використання здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання
на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.
Інтерактивне навчання розвиває в учнів комутативні вміння та навички, забезпечує
виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.
Стійка динаміка якості знань учнів є підтвердженням ефективності впровадження
досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних методів для
формування компетентної особистості.
Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук, спільна праця, в
основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат.
Прагнення:
 показати учням важливість вивчення англійської мови;
 зацікавити учнів;
 сформувати у них бажання навчатися;
 досягти того, щоб діти йшли на уроки англійської мови з хорошим настроєм, а
виходили з уроку задоволені результатами своєї роботи;
 виховати творчу особистість.
В УЧНІВ ВИРОБИТИ ВМІННЯ
• Творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу
• Формулювати власну думку
• Поважати альтернативну думку
• Співпрацювати в колективі
• Розв’язувати конфлікти, шукати компроміси
• Знаходити спільне розв’язання проблеми
• Збагачувати власний соціальний досвід.
ДОДАТОК 1.
Зразки автентичних формул мовного етикету, яки використовуються під час
розв’язання комунікативних завдань
Introducing yourself / someone
Informal: How do you do? My name’s Peter Little; Hello! / Hi! I’m Peter.
By the way, do you know each other? Pete, meet Ann.
Formal: May I introduce myself…? First let me introduce myself…
Have you ever met Michael Smith? Oh, Paul, I’d like you to meet Mary Parker.
Answering an introduction
Informal: How do you do? Pleased / glad to meet you. Hello, Jane.
Formal: I’ve been looking forward to meeting you for some time; I’m delighted to meet you;
No, I don’t think I do.
Thanking
Informal: Thank you (very much); Many thanks; Thanks a lot; Thank you very much indeed.
Formal: I’m (really) very grateful to you (for); I do appreciate very much; I really can’t
thank you enough.
Responding to thanks
Informal: Not at all; It’s a pleasure / my pleasure; You’re welcome; That’s all right.
Formal: I’m glad to have been able to help; Delighted I was able to help; It was the least I
could do.
Offering something
Informal: Would you like…?; Will you have…?; Please, help yourself to….
Formal: Could I offer you…?; What would you say to…?; Allow me to pass you…
Saying goodbye
Informal: Bye!; Bye-bye!; See you soon / later / tomorrow; Take care. Bye!
Cheerio!
Formal: I’ll look forward to seeing you soon; Goodbye for now; Lots of love, Mary.
Під час роботи з тексами для читання та аудіювання великого значення слід
надавати перед текстовим комунікативним завданням, які передбачають не поверхове,
а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. А продумане читання дає неабияку змогу
розвивати
комунікативне навчання. Учням слід пропонувати висловлювати своє
ставлення до прочитаного, з’ясувати, як автор сам ставиться до проблеми, назвати
негативні та позитивні риси героїв, причини їх дій.
Ця робота не тільки формує та збагачує словниковий запас учнів, але й націлює їх
на роботу з текстом, переказу його змісту, висловлювання власної думки. На уроці
обов'язково складається «програма дій», потім проводиться «повільне читання» із
знаходженням яскравих епітетів, які учні використовують під час переказу. Збагачує
висловлювання учнів використання мовленнєвого матеріалу, яким вони користуються
під час роботи з текстом для домашнього читання.
Зразки мовленнєвого матеріалу
 Reading is to the mind what exercise is to the body. (Richard Steele)
 All books are divisible into two classes: the books of the hour, the books























of all time. (John Ruskin)
Read the best books first, or you may not have a chance to read them at
all. (Henry David Thoreau)
Well-known\ outstanding\famous\prominent writer
The book is a silent friend to the people.
Choose an author as you choose a friend.
The plot is exciting (fascinating).
The book is interesting both for young and old.
It’s a book you can spend hours with.
The book is worth reading….. It moved me greatly.
I can whole-heartedly recommend this book to you.
The story is based on real life events.
The essential plot deals with…
The plot of the story is fascinating\original\complicated.
The plot is unfolded through a narration\description\dialogue of
personages….
The author pays special attention to\ underlines\stresses\points out
that… repeats\....
The characters are depicted very convincingly, as though the author
experiences the same joys and troubles.
The language of the book is expressive and vivid\simple.
The book belongs to the genre of….
The book is written in a simple manner.
The characters are well – drawn, true to life…
I appreciate his behavior and actions as …..
I admire his behavior….
The peculiarities of the personage’s speech and behavior arouse different
feelings and emotions (of sympathy, admiration, indignation…)
The actions reveal the character’s nature of a
brave\generous\mean\romantic\serious\faithfulfriend\cruel\rude\indiff
erent\unpleasant\truthful\
desisive\frank\firm\conscientious\intelligent\wise\shrewd\agressive\str
ange\impulsive\childish\incompetent\violent\compromising\forgiving\
diplomatic\reasonable\strict\
concerned\protective\insistent\supportive person
Actions speak louder than words.
 I was delighted by the beauty of his soul.
 The characters are realistically portrayed.
 The motives of his actions were…









‘The cleverer and kinder man is the more good things he sees in the
people.’ (Paskal)
I’m sure you will benefit by reading this book.
Such book is to my taste.
The subject of the novel is drawn from life.
The plot unfolds dynamically.
The strong\ weak points of the novel are….
The author is at his best in the description of…..
On the one hand, on the other hand….
I’m of different opinion…
It seems to me.
Під час роботи з діалогом учитель формує у учнів комплекс умінь, що дозволяють
їм успішно вступати в мовний контакт з носієм мови, підтримувати і завершувати
спілкування, використовуючи автентичні мовні формули відповідно в офіційній /
неофіційній ситуації мовної взаємодії і статусу співбесідника. Вміння школярів
використовувати мовленнєві кліше та зразки сприятимуть запобіганню страху невдачі,
знімають психологічні бар'єри у використанні іноземної мови як засобу спілкування
на заняттях та формують соціокультурну компетенцію.
Роботу з активізації словника також направляю на використання в мові
прикметників. Дуже подобається учням прийом «Збери речення», де вони по черзі
доповнюють по одному слову в попередню конструкцію. Паралельно ми ведемо
роботу з дієсловами, оскільки основа будь-якої думки — точно обраний присудок. У
цьому допомагають прийоми «Заміни дієслово», «Уточни дію», «Хрестики - нулики»,
«Підбери антоніми», «Закінчи речення».
Оцінка рівня сформованості у учнів комунікативної компетентності на
уроках англійської мови
1. Інформаційна (інформативна)
уміння добувати, осмислювати, отримувати інформацію, використовувати її
під час вирішення поставлених завдань;
уміння працювати з книгою;
зберігання інформації (ведення зошита, словника, довідників)
2. Інтелектуальна
уміння порівнювати, узагальнювати, аргументувати і робити висновки.
3. Соціокультурна
засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни мови, що
вивчається;
уміння враховувати особливості мовного етикету іншомовної країни,
правила поведінки в типових ситуаціях.
4. Стратегічна
уміння вибирати ефективні прийоми при вирішенні комунікативних
завдань;
планувати навчальний процес та оцінювати свої знання і однокласників;
здатність працювати в парах, співпрацювати в групі і вирішувати ситуації.
5. Загально навчальна
володіння різними стратегіями мовної діяльності, направлених на рішення
навчальних завдань і життєвих проблем (через аудіювання, говоріння,
читання, письмо).
6. Творча
уміння виконувати нестандартні творчі завдання.
7. Комунікативна
здатність планувати, грамотно будувати питання та давати відповіді на них;
здатність будувати логічно завершений вислів;
уміння описувати прочитане, побачене, почуте;
уміння легко встановлювати контакт.
8. Мовна
уміння письмово фіксувати інформацію;
уміння на слух сприймати інформацію і розуміти її вміст;
здатність читати і розуміти тексти різних жанрів;
уміння вести бесіду за ситуацією або за темою.
Дидактичні матеріали.
Place the
sightseeing on
the map of
London.
What is it about?
1. It is the oldest building in London. Many great people took part in its construction. Some
people call it ‘The heart of London”. For some period in history British kings and queens
lived there; for some other period they were imprisoned in it. The place could tell us a lot of
stories about awful crimes and innocent victims killed there if it could speak. Now it has
become the piece of British history. You can feel it when you enter the place. ______
2. It is the largest of all the similar buildings in the country. It was built after the Great Fire
of London by the famous British architect who is buried in it. Its construction lasted for 35
years. It has the huge dome with the gallery famous for its acoustic. Your companion can
listen to your whisper from the opposite side of the gallery.________
3. Its name comes from its shape. There is a statue of the God of Love in the middle of it. It
is the famous shopping centre of London. It looks very picturesque due to numerous ads,
especially at night._______
4. Once this sightseeing was called Westminster Palace, now it is more often called by its
second name. Once British kings lived in it, now it is the birthplace of British laws. The
Queen visits this place once a year now. It is built in Gothic style. It has several beautiful
towers, one of which is famous all over the world. Three things in this building have one and
the same name.______
5. This unusual museum was the first in the world. It is named after its first owner. Wax
figures of outstanding people of all the times and nations are exhibited in it. Now there are a
lot of similar museums all over the world now, but this museum has a special place among
them._______
Mark whether the statements are true or false.
1. London started from the City. ______
2. The territory of Greater London is about 10,000 square kilometers._____
3. Its population is about 10 million people._____
4. London is situated upon both banks of the Thames._____
5. London has one visible centre.____
6. London is the largest city in the world._____
7. The number of people in London is much larger during the daytime than at night._____
8. The City is called ‘The Square Mile’ sometimes because of its size. _______
9. The chief of London is Lord Mayor.______
10. The Lord Mayor’s Show takes place in June.____
11. The City of London is one of the banking centers of the world.______
12. About two million people come to the City daily to work from the suburbs and
outskirts.______
13. The centre of the country’s judicial system is to be found in Whitehall.______
14. Many solicitors and barristers have their offices (called ‘chambers’) in the area known as
the “Temple”._____
15. Important prisoners in medieval times entered the Tower through the special gates, called
Traitor’s Gate.______
16. Nobody can enter the Tower after the Ceremony of the Keys.____
What are these streets famous for?
1. Baker Street
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Fleet Street
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Downing Street
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Threadneedle Street
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Trafalgar Square
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Piccadilly Circus
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sign the sightseeing.
Match the proper names with their definitions:
• London
is the official residence of the Queen
• St. Paul’s Cathedral
is the capital of the country
• Palace of Westminster
is the seat of the British Parliament
• Buckingham Palace
is the greatest church in Britain
• The City
is the heart of London
• Trafalgar square
is the castle, which served as a citadel, a palace, a
prison, a treasury, an observatory in the history of London
• Tower Bridge
is the church where many great people were buried
• The Tower of London
is a bridge which rises in about one and a half
minutes and offers a nice view of London
•
Westminster Abbey
is a bridge which rises in about one and a half
minutes and offers a nice view of London .
Автор
lanschool
Документ
Категория
Образование
Просмотров
73
Размер файла
2 595 Кб
Теги
нвк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа