close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Модель організації профільного навчання

код для вставкиСкачать
Модель організації профільного навчання
Модель допрофільної, профільної освіти учнів спрямована на:
створення моніторингу якості профільної та допрофільної освіти;
удосконалення організаційного забезпечення: вивчення запиту батьків,
створення умов для врахування інтересів учнів;
розширення мережі курсів за вибором, факультативів; розвиток
матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;
організацію психолого-педагогічного супроводу профільної і
допрофільної освіти;
удосконалення системи методичної роботи з підвищення професійної
компетентності вчителів;
створення оптимальних умов для розвитку навчально-виховних,
професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів..
Профільне навчання в школі реалізується відповідно до
Положення національної доктрини розвитку освіти України ХХІ ст.,
Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції загальної
середньої освіти, Концепції профільного навчання.
Пріоритетним напрямом діяльності профільних класів є розроблення нових
технологій навчання. Особливого значення в зв’язку з цим набуває проблема
методів викладання профільних предметів і курсів за вибором та
факультативів.
Основними завданнями системи профільного навчання в школі є :
·
організація і проведення самостійної експериментальної
пошукової роботи, володіння інтерактивними інформаційно –
комунікативними технологіями ;
·
робота з обдарованими дітьми;
·
формування психолого – комунікативної компетенції, вміння ;
·
участь учнів в олімпіадах, конкурсах, МАН , турнірах;
·
оволодіння методикою викладання відповідно до профілю
навчання;
·
необхідне знання вчителем вікової психології учнів;
·
вдосконалення змісту освіти в профільних класах;
·
здобуття якісної освіти, яка відповідає їх профілю.
Цьому сприяють реалізовані у школі заходи щодо впровадження
профільного навчання. А це:
- моніторингові дослідження запитів учнів щодо задоволення освітніх
потреб;
- організація просвітницької роботи серед учнів та їхніх батьків про
формування мережі профільних класів;
проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 8–9 класів;
діагностика професійної підготовленості вчителів до роботи у
профільних класах та організація методичної роботи для них;
забезпечення психолого-педагогічного та методичного супроводу
учнів, батьків та педагогічних працівників щодо впровадження
профільного навчання;
поповнення навчально-методичної та матеріальної бази
навчальних кабінетів з предметів поглибленого вивчення та
профільного навчання;
вивчення нормативно-правової бази, законодавчих актів, інструктивно
– методичних рекомендацій щодо профільного навчання учнів;
вивчення мотивів вибору школярами майбутнього профілю
навчання, забезпечення відстеження змін у освітніх запитах учнів через
моніторинг учнів 7 та 9 класів;
запровадження у 8–9 класах предметів поглибленого вивчення,
ведення курсів за вибором, консультацій та факультативів, що
забезпечують поглиблення предметів майбутньої профілізації;
організація дотримання наступності між допрофільною підготовкою
та профільністю навчання;
- здійснення моніторингу працевлаштування випускників та вибору їх
професій.
Для реалізації профільного навчання адміністрація школи спрямовує
свою діяльність на:
- вивчення та дотримання нормативно-правової документації щодо організації
профільного навчання та допрофільної підготовки;
розробку робочого навчального плану;
укладання усної та письмової угоди про співпрацю у ВНЗ;
аналіз кадрового забезпечення педагогічних працівників.
Визначено вимоги до вчителя, який працює у профільних класах:
- участь в семінарах, конференціях, читаннях;
- самоосвіта;
- використання в роботі нових педагогічних, інформаційних технологій;
- впровадження програмних засобів навчання, науково - методичне
забезпечення профільності навчання;
- діагностика профільних інтересів учнів ;
навчання колективу проектної діяльності ;
впровадження технологій особистісно – орієнтовного навчання ;
підпорядкування методичної роботи у відповідність із профільним
навчанням;
створення умов для професійного росту вчителя, (результати
олімпіад, МАН, ЗНО, участь у виставках педагогічного досвіду, проектах
навчально-виховної роботи);
комплектування школи науково – методичною літературою для
забезпечення відповідності профільного навчання до сучасних вимог ;
використання сучасних комп’ютерних технологій та Інтернет –
ресурсів при викладанні профільних предметів;
участь у методични заходах з проблем профільного навчання .
Модель внутрішкільної профілізації.
Школа є багатопрофільною. З метою створення умов для диференціації та
індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку
інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них
пов'язаний вибір майбутньої професії, профільне навчання у 10 – 11
класах здійснюється за такими напрямами :
- інформаційно-технологічний ;
- економічний;
- технологіний.
Профіль навчання охоплює базові загальноосвітні, профільні предмети та
курси за вибором. Злагоджено працюють всі ланки системи навчальної
роботи в школі : поряд з урочною системою організовуються предметні
тижні, проводяться інтелектуальні ігри, конкурси, турніри, олімпіади,
налагоджено видавничу діяльність, роботу в мережі Інтернет. В школі
працює наукове товариство «Інтелект». Науковий супровід профільного
навчання збагачується за рахунок співпраці учнів школи з МАН. Учні
нашої школи стали дійсними слухачами профільних шкіл Малої академії наук
України.
Удосконаленню навчально – виховного процесу сприяє - впровадження
освітніх технологій а саме :
проблемного розвивального навчання ;
інтерактивних, проектних технологій;
технології дослідження;
новітніх інформаційних технологій ( вчителі школи
використовують ІКТ на уроках; значна частина вчителів освоїли
програми інформаційних технологій, мають сертифікати ).
У школі впроваджується поруч із профільною освітою поглиблене вивчення
предметів. Є допрофільна підготовка. Допрофільне навчання в основній
школі здійснюється у 8–9 класах для професійної орієнтації учнів,
сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій
школі. Форми її реалізації - введення курсів за вибором, факультативів,
консультацій, гуртків, поглибленого вивчення окремих предметів (
математики, української мови та літератури, англійської мови). Про
результативність профільного та допрофільного навчання свідчать
участь учнів у міжнародних, всеукраїнських конкурсах «Кенгуру»,
«Олімпус», «Грінвич», «Бобер», в захисті наукових робіт МАН,
складання ЗНО, відсоток вступу у ВНЗ щодо профілю навчання.
Зокрема:
вступ до ВНЗ за фахом профільного навчання
позитивний вплив профільного навчання на динаміку
пізнавальних процесів учнів ;
зростання рівня самостійності учнів у роботі з науковими
джерелами інформації;
оволодіння інформаційними технологіями;
підвищилася мотивація до навчання.
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
23
Размер файла
43 Кб
Теги
модель
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа